Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BAJORSKA BEATA
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/27
Nr opisu: 0000138553   
A different look at polynomials within man-machine interaction.
[Aut.]: Beata Bajorska-Harapińska, Mariusz Pleszczyński, Michał Różański, Barbara Smoleń-Duda, Adrian Smuda, Roman Wituła.
-Information 2020 vol. 11 iss. 12, s. 1-23, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

wielomian Czebyszewa ; wielomian Littlewooda ; wielomiany Barkera

Chebyshev polynomial ; Littlewood's polynomial ; Barker's polynomials ; computing over polynomials ; nonegative polynomials

2/27
Nr opisu: 0000136769
Wybrane zagadnienia z teorii szeregów potęgowych.
[Aut.]: Marcin Adam, Beata Bajorska-Harapińska, Edyta Hetmaniok, Jakub Ludew, Mariusz Pleszczyński, Michał Różański, Damian Słota, Roksana Słowik, Barbara Smoleń, Jacek Uryga, Roman Wituła.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2020, 226 [2] s.
(Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] 848). Punktacja MNiSW 80.000

teoria szeregów potęgowych ; twierdzenie Abela ; twierdzenie Taubera ; monotoniczno¶ć

power series theory ; Abel's theorem ; Tauber's theorem ; monotonicity

3/27
Nr opisu: 0000129899   
On quaternion equivalents for quasi-Fibonacci numbers, shortly Quaternaccis.
[Aut.]: Beata Bajorska-Harapińska, Barbara Smoleń, Roman Wituła.
-Adv. Appl. Clifford Algebr. 2019 vol. 29 iss. 3, s. 29-54, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.066. Punktacja MNiSW 70.000

kwaternion ; liczby quasi-Fibonacciego ; quaternaccis

quaternion ; quasi-Fibonacci numbers ; quaternaccis

4/27
Nr opisu: 0000131488
Quaternaccis - oryginalne ci±gi liczbowe.
[Aut.]: Barbara Smoleń, Beata Bajorska-Harapińska, Roman Wituła.
W: IX Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii. ZaMa '19. Gliwice, 19.09.2019. Gliwice : [b.w.], 2019, s. 32, bibliogr. 4 poz.

quaternaccis ; liczby quasi-Fibonacciego

quaternaccis ; quasi-Fibonacci numbers

5/27
Nr opisu: 0000118623   
A few properties of Ramanujan cubic polynomials and Ramanujan cubic polynominals of the second kind.
[Aut.]: Beata Bajorska-Harapińska, Mariusz Pleszczyński, Damian Słota, Roman Wituła.
W: Selected problems on experimental mathematics. Ed. by Roman Wituła, Beata Bajorska-Harapińska, Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Tomasz Trawiński. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2017, s. 181-200, bibliogr. 14 poz. (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 672). Punktacja MNiSW 20.000

sze¶cienny wielomian Ramanujana

Ramanujan cubic polynomial ; Shevelev parameter ; Shanks cubic polynomial

6/27
Nr opisu: 0000118641   
Generalizations of Kaprekar's transformations and Kaprekar-style transformations.
[Aut.]: Beata Bajorska-Harapińska, Mariusz Pleszczyński, Michał Różański, Marcin* Szweda, Roman Wituła.
W: Selected problems on experimental mathematics. Ed. by Roman Wituła, Beata Bajorska-Harapińska, Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Tomasz Trawiński. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2017, s. 233-258, bibliogr. 17 poz. (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 672). Punktacja MNiSW 20.000

transformacja Kaprekara ; permutacja

Kaprekar transformation ; permutation

7/27
Nr opisu: 0000118617   
How programming was used to determine factorizations of self-similar groups associated to the first Grigorchuk group.
[Aut.]: Beata Bajorska-Harapińska.
W: Selected problems on experimental mathematics. Ed. by Roman Wituła, Beata Bajorska-Harapińska, Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Tomasz Trawiński. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2017, s. 167-179, bibliogr. 4 poz. (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 672). Punktacja MNiSW 20.000

splot ; grupa Grigorczuka ; kod Graya

wreath product ; Grigorchuk group ; Gray code

8/27
Nr opisu: 0000118299
Selected problems on experimental mathematics. Ed. by Roman Wituła, Beata Bajorska-Harapińska, Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Tomasz Trawiński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2017, 297 s.
(Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 672). Punktacja MNiSW 80.000

9/27
Nr opisu: 0000107106
Factorizations of self-similar groups associated to the first grigorchuk group.
[Aut.]: Beata Bajorska.
-Commun. Algebra 2016 vol. 44 iss. 11, s. 5004-5026, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.429. Punktacja MNiSW 20.000

faktoryzacja ; grupa samopodobna ; kod Graya ; grupa Grigorczuka

factorization ; self-similar group ; Gray code ; Grigorchuk group

10/27
Nr opisu: 0000102966   
Domknięcie normalne adding machine w grupie automorfizmów drzewa 2-adycznego.
[Aut.]: Beata Bajorska.
W: Oblicza algebry. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 29-31 maja 2015 r. [online]. Abstrakty. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 3, bibliogr. 2 poz.
Dostępny w Internecie: http://algebra.up.krakow.pl/abstr-all-strona3.pdf?w=no [dostęp 24 listopada 2015 r.]

automorfizm ; klasa sprzężono¶ci

automorphism ; conjugacy class

11/27
Nr opisu: 0000102531
Groups of matrices modulo k.
[Aut.]: Beata Bajorska, Roman Wituła, A. Wróbel, Marcin Szczygieł.
W: The 12th Conference on Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics. WZEE'2015, September 17-19, 2015, Kielce, Poland. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Kielce University of Technology. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 330-335, bibliogr. 22 poz.

macierz binarna ; urz±dzenie elektromagnetyczne ; afazja

binary matrix ; electromagnetic device ; aphasia

12/27
Nr opisu: 0000101596
Grupy macierzowe modulo k.
[Aut.]: A. Wróbel, Beata Bajorska-Harapińska, Roman Wituła.
W: V Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii, [Gliwice, 17.09.2015 r.]. Program. Gliwice : [b.w.], 2015, s. 32, bibliogr. 3 poz.

macierz binarna ; modulo k

binary matrix ; modulo k

13/27
Nr opisu: 0000103396   
On adding machine.
[Aut.]: Beata Bajorska.
W: Groups and their actions, Będlewo, Poland, 22-26.06.2015. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 1, bibliogr. 1 poz.
Prezentacja dostępna w Internecie: http://mat.polsl.pl/groups/talks/Bajorska.pdf [dostęp 28 grudnia 2015]

14/27
Nr opisu: 0000103719   
Sublattices of verbal subgroups.
[Aut.]: Beata Bajorska, Olga** Macedońska, Witold Tomaszewski.
-Publ. Math. Debrecen 2015 vol. 86 nr 3/4, s. 377-386, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.438. Punktacja MNiSW 20.000

prawo grupy ; podgrupa werbalna ; różnorodno¶ć

group law ; verbal subgroup ; variety ; virtual nilpotence

15/27
Nr opisu: 0000098596   
On a factorization of an iterated wreath product of permutation groups.
[Aut.]: Beata Bajorska, Vitaliy** Sushchanskyy.
-Algebra Discrete Math. 2014 vol. 18 nr 1, s. 14-26, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

iterowany splot ; grupa permutacji ; faktoryzacja ; grupa proskończona

iterated wreath product ; permutation group ; factorization ; profinite group

16/27
Nr opisu: 0000077447   
A defining property of virtually nilpotent groups.
[Aut.]: Beata Bajorska, Olga** Macedońska, Witold Tomaszewski.
-Publ. Math. Debrecen 2012 vol. 81 nr 3/4, s. 415-420, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.322. Punktacja MNiSW 20.000

grupa nilpotentna ; grupa wolna

locally graded group ; nilpotent group ; free group

17/27
Nr opisu: 0000080074      
On Jordan-Chevalley decomposition.
[Aut.]: Beata Bajorska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2011 z. 1, s. 7-27, bibliogr. 3 poz.

rozkład Jordana-Chevalleya ; operator liniowy ; wyznaczanie rozkładu

Jordan-Chevalley decomposition ; linear operator ; determining decomposition

18/27
Nr opisu: 0000071795   
On polynomial growth.
[Aut.]: Beata Bajorska, Olga** Macedońska, Witold Tomaszewski.
W: Groups and their actions, Bedlewo, Poland, 23-28.08.2010. Abstracts. [B. m.] : [b.w.], 2010, s. 7-8

19/27
Nr opisu: 0000056908   
On locally graded n-Engel and positively n-Engel groups.
[Aut.]: Beata Bajorska, Olga** Macedońska.
-Publ. Math. Debrecen 2009 vol. 74 nr 3/4, s. 249-256. Impact Factor 0.646

20/27
Nr opisu: 0000038781   
A note on groups of intermediate growth.
[Aut.]: Beata Bajorska, Olga** Macedońska.
-Commun. Algebra 2007 vol. 35 iss. 12, s. 4112-4115, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.297

21/27
Nr opisu: 0000022976
On the smallest locally and residually closed class of groups, containing all finite and all soluble groups.
[Aut.]: Beata Bajorska.
-Publ. Math. Debrecen 2006 vol. 69 fasc. 4 (2), s. 423-431, bibliogr. 14 poz.

22/27
Nr opisu: 0000010577
On locally graded groups.
[Aut.]: Beata Bajorska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 99-110, bibliogr. 25 poz.

grupy lokalnie stopniowe

locally graded groups

23/27
Nr opisu: 0000011314      
On positive law problems in the class of locally graded groups.
[Aut.]: Beata Bajorska, Olga** Macedońska-Nosalska.
-Commun. Algebra 2004 vol. 32 iss. 5, s. 1841-1846, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.350

24/27
Nr opisu: 0000000356   
On Boffa alternative.
[Aut.]: Beata Bajorska, Olga** Macedońska-Nosalska.
-Colloq. Math. 2001 vol. 88 no. 2, s. 257-261, bibliogr. 12 poz.

25/27
Nr opisu: 0000000252
On alternatives in groups.
[Aut.]: Beata Bajorska.
W: Groups and group rings. The Eighth international conference, Wisła, Poland, 6-10 June 2000. [B.m.] : [b.w.], [2000], s. 13

26/27
Nr opisu: 0000001965   
On subclasses of groups without free subsemigroups.
[Aut.]: Beata Bajorska, Olga** Macedońska-Nosalska.
-Demonstr. Math. 2000 vol. 33 no 1, s. 35-42, bibliogr. 11 poz.

27/27
Nr opisu: 0000005361
On some properties of residually finite groups.
[Aut.]: Beata Bajorska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 33-42, bibliogr. 15 poz.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie