Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BAŃKA PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 84Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/84
Nr opisu: 0000134592
Bezpieczne i efektywne górnictwo. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Piotra Bańki.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, 219 s.. Punktacja MNiSW 80.000

2/84
Nr opisu: 0000137444   
Directional attenuation relationship for ground vibrations induced by mine tremors.
[Aut.]: Piotr Bańka, E. Lier, M. M. Fernandez, A. Chmiela, Z. F. Muniz, A. B. Sanchez.
-J. Min. Sci. 2020 vol. 56 iss. 2, s. 236-245, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.336. Punktacja MNiSW 70.000

sejsmiczność indukowana ; rozchodzenie się drgań gruntu ; kierunkowa zależność tłumienia

induced seismicity ; ground vibrations propagation ; directional attenuation relationship

3/84
Nr opisu: 0000136001
Monitorowanie zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego powodowanego drganiami powierzchni terenu indukowanymi działalnością górniczą.
[Aut.]: Piotr Bańka.
W: Studium wybranych czynników efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych. Red. nauk. Małgorzata Wyganowska, Katarzyna Tobór-Osadnik. Katowice : Śląsk, 2020, s. 177-193, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

monitorowanie zagrożeń ; drgania powierzchni ; działalność górnicza

hazard monitoring ; surface vibration ; mining activity

4/84
Nr opisu: 0000134600
Prognozowanie zmian sejsmiczności indukowanej z wykorzystaniem wskaźników charakteryzujących przebieg procesów deformacyjnych i energetycznych w górotworze.
[Aut.]: Piotr Bańka.
W: Bezpieczne i efektywne górnictwo. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Piotra Bańki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 13-43, bibliogr. 71 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

prognozowanie ; sejsmiczność indukowana ; proces deformacji ; proces energetyczny

prediction ; induced seismicity ; deformation process ; energy process

5/84
Nr opisu: 0000130674
Analiza wyników badań schładzacza powietrza w aparatach regeneracyjnych typu W-70 i BG-4 plus.
[Aut.]: Piotr Bańka, M. Koszyk.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2019 nr 7, s. 9-13, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ratownictwo górnicze ; aparat regeneracyjny ; schładzacz

mining rescue work ; regeneration apparatus ; cooler

6/84
Nr opisu: 0000133525
Modern mining - selected issues. Ed. by Piotr Bańka, Marta Matyjaszek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, 211 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 800). Punktacja MNiSW 80.000

górnictwo ; ryzyko zawodowe ; zachowanie ryzykowne ; wstrząs górotworu ; estymacja parametrów ; magazynowanie energii ; podziemne wyrobisko górnicze ; zagospodarowanie odpadów ; deformacja terenu górniczego

mining ; occupational risk ; risk behaviour ; rock mass tremor ; parameter estimation ; energy storage ; underground mine working ; waste management ; mining area deformation

7/84
Nr opisu: 0000133534
Prediction of harmful effects of vibrations caused by mining tremors: models, estimation of parameters and ucertainty.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Piotr Bańka, Marek** Wesołowski.
W: Modern mining - selected issues. Ed. by Piotr Bańka, Marta Matyjaszek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 49-61, bibliogr. 13 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 800). Punktacja MNiSW 20.000

wstrząs górotworu ; drgania gruntu ; estymacja parametrów

rock mass tremor ; ground vibrations ; parameter estimation

8/84
Nr opisu: 0000125383
Mine induced seismicity and ground vibrations caused by mine tremors - selected issues.
[Aut.]: Piotr Bańka.
Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, 93 s., bibliogr. 98 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

9/84
Nr opisu: 0000123138   
Numeryczna symulacja wypływu metanu do wyrobiska korytarzowego.
[Aut.]: Marek** Wesołowski, Henryk** Badura, Piotr** Kołodziejczyk, Piotr Bańka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2018 vol. 7 iss. 1, s. 443-456, bibliogr. 8 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy. Red.: W. Biały, H. Badura, A. Czerwińska-Lubszczyk. Punktacja MNiSW 6.000

deformacja wyrobiska ; model górotworu ; naprężenia ; strefa zniszczeń ; metanowość

deformation of excavation ; rock mass model ; stresses ; destruction zone ; methane content

10/84
Nr opisu: 0000123133   
Opis drgań powierzchni terenu wywołanych wstrząsami górotworu uwzględniający kierunkowość tłumienia drgań.
[Aut.]: Piotr Bańka, E. Lier.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2018 vol. 7 iss. 1, s. 241-255, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy. Red.: W. Biały, H. Badura, A. Czerwińska-Lubszczyk. Punktacja MNiSW 6.000

sejsmiczność indukowana ; relacja tłumienia ; rozchodzenie się drgań gruntu ; kierunkowość

induced seismicity ; attenuation relationship ; ground vibrations propagation ; directivity

11/84
Nr opisu: 0000126947   
Reconstruction of the acceleration field of ground vibrations taking into account the directivity of vibrations' propagation.
[Aut.]: Piotr Bańka, E. Lier.
W: Mining - prospects and threats. Coal - cheap, clean energy and workplaces, 8-10 May 2018, Rybnik, Poland [online]. Bristol : Institute of Physics, 2018, (plik pdf) art. 012002 s. 1-9, bibliogr. 7 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 198 1755-1315). Punktacja MNiSW 15.000

12/84
Nr opisu: 0000124327   
The induced seismicity predicting based on changes in the specific energy of elastic strain of tremor-prone rock layers.
[Aut.]: Piotr Bańka.
W: 4th Polish Mining Congress - Session: Human and environment facing the challenges of mining, 20-22 November 2017, Krakow, Poland (online). Bristol : Institute of Physics, 2018, (plik pdf) art. 012001 s. 1-12, bibliogr. 21 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 174 1755-1315). Punktacja MNiSW 15.000

13/84
Nr opisu: 0000117775   
Dobór architektury sieci neuronowej wykorzystywanej do opisu zmian wielkości sejsmiczności indukowanej.
[Aut.]: Piotr Bańka, Tomasz* Cichy.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 3, s. 11-23, bibliogr. 5 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek. Punktacja MNiSW 6.000

energia odkształcenia sprężystego ; sejsmiczność indukowana ; sieć neuronowa

elastic strain energy ; induced seismicity ; neural network

14/84
Nr opisu: 0000120909   
Forecasting of energy expenditure of induced seismicity with use of artificial neural network.
[Aut.]: Tomasz* Cichy, Piotr Bańka.
W: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), 11-15 September 2017, Prague, Czech Republic (online). Bristol : Institute of Physics, 2017, (plik pdf) art. 042058 s. 1-7, bibliogr. 8 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 95 1755-1315). Punktacja MNiSW 15.000

15/84
Nr opisu: 0000120240   
Forecasts of methane concentration at the outlet of the longwall with caving area - case study.
[Aut.]: Henryk** Badura, Piotr Bańka, Dariusz Musioł, Marek** Wesołowski.
W: The role of Polish coal in the national and European energy sector, 19-21 June 2017, Andrychów, Poland. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 012016 s. 1-18, bibliogr. 12 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 268 1757-8981). Punktacja MNiSW 15.000

16/84
Nr opisu: 0000116266   
Predicting changes in induced seismicity on the basis of estimated rock mass energy states.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej* Chmiela, M. Menendez Fernandez, Z. Fernandez Muniz, A. Bernardo-Sanchez.
-Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 2017 vol. 95, s. 79-86, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 2.836. Punktacja MNiSW 45.000

sejsmiczność indukowana ; energia odkształcenia sprężystego ; prognoza sejsmiczności

induced seismicity ; elastic strain energy ; seismicity prediction

17/84
Nr opisu: 0000120485
Prognozowanie sejsmiczności indukowanej w oparciu o zmiany energii właściwej odkształcenia sprężystego wstrząsogennych warstw skalnych.
[Aut.]: Piotr Bańka.
W: IV Polski Kongres Górniczy. IV PKG, Kraków, 20-22.11.2017. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. Kraków : [b.w.], 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 28-40, bibliogr. 21 poz.

sejsmiczność indukowana ; odkształcenie sprężyste ; energia właściwa ; prognoza sejsmiczności

induced seismicity ; elastic deformation ; specific energy ; seismicity prediction

18/84
Nr opisu: 0000120225   
The possibility of increasing the efficiency of accessible coal deposits by optimizing dimensions of protective pillars or the scope of exploitation.
[Aut.]: Piotr Bańka, Henryk** Badura, Marek** Wesołowski.
W: The role of Polish coal in the national and European energy sector, 19-21 June 2017, Andrychów, Poland. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 012005 s. 1-10, bibliogr. 5 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 268 1757-8981). Punktacja MNiSW 15.000

19/84
Nr opisu: 0000121770
The possibility of using different technologies of ash recycling resulting from energy production in underground mining excavations.
[Aut.]: Tomasz* Cichy, Piotr Bańka.
W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 27-29 November 2017, Vienna, Austria. Conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 253-258 (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

odpady z produkcji energii ; unieszkodliwianie odpadów ; recykling odpadów ; technologie górnicze

waste from energy production ; waste disposal ; waste recycling ; mining technologies

20/84
Nr opisu: 0000117776   
Wykorzystanie sieci neuronowych do obliczania prędkości i przyspieszeń drgań gruntu wywoływanych wstrząsami górotworu.
[Aut.]: Piotr Bańka, E. Lier.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 3, s. 24-34, bibliogr. 17 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek. Punktacja MNiSW 6.000

sejsmiczność indukowana ; drgania powierzchni ; sieć neuronowa

induced seismicity ; ground vibrations ; neural network

21/84
Nr opisu: 0000120911
Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania zmian wielkości sejsmiczności indukowanej eksploatacją górniczą. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tomasz* Cichy.
Gliwice, 2017, 104 k., bibliogr. 145 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Piotr Bańka

sieć neuronowa ; prognoza sejsmiczności ; sejsmiczność indukowana ; roboty górnicze

neural network ; seismicity prediction ; induced seismicity ; mining works

22/84
Nr opisu: 0000111570
Dobór architektury sieci neuronowej wykorzystywanej do opisu zmian sejsmiczności indukowanej.
[Aut.]: Piotr Bańka, Tomasz* Cichy.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 61

roboty górnicze ; sejsmiczność indukowana ; sieć neuronowa

mining works ; induced seismicity ; neural network

23/84
Nr opisu: 0000106246   
Numeryczna symulacja dynamicznego oddziaływania wstrząsu górotworu na wyrobisko korytarzowe.
[Aut.]: Marek** Wesołowski, Piotr** Kołodziejczyk, Piotr Bańka, Henryk** Badura.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 1, s. 373-386, bibliogr. 12 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Red. Henryk Badura, Anna Michna, Stefan Czerwiński. Punktacja MNiSW 6.000

deformacja wyrobiska ; model górotworu ; naprężenie górotworu ; strefa zniszczeń ; wstrząs górniczy

deformation of excavation ; rock mass model ; rock stress ; destruction zone ; mining tremor

24/84
Nr opisu: 0000107418   
Przykład prognozy zagrożenia sejsmicznego z wykorzystaniem szacowanych zmian energii właściwej odkształcenia sprężystego.
[Aut.]: Piotr Bańka, Tomasz* Cichy.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 6, s. 23-30, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sejsmiczność indukowana ; energia odkształcenia sprężystego ; prognoza sejsmiczności

induced seismicity ; elastic strain energy ; seismicity prediction

25/84
Nr opisu: 0000111573
Wykorzystanie sieci neuronowych do obliczania prędkości i przyspieszeń drgań gruntu wywoływanych wstrząsami górotworu.
[Aut.]: Piotr Bańka, E. Lier.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 62

roboty górnicze ; wstrząs górotworu ; drgania gruntu ; sieć neuronowa

mining works ; rock mass tremor ; ground vibrations ; neural network

26/84
Nr opisu: 0000106213   
Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozy zagrożenia sejsmicznego.
[Aut.]: Piotr Bańka, Tomasz* Cichy, Piotr** Kołodziejczyk.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 4, s. 1-6, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

energia odkształcenia sprężystego ; sejsmiczność indukowana ; sieć neuronowa

elastic strain energy ; induced seismicity ; neural network

27/84
Nr opisu: 0000106214   
Wykorzystanie wyników pomiarów parametrów drgań gruntu do wyznaczenia wartości współczynnika amplifikacji drgań.
[Aut.]: Piotr Bańka, Piotr** Kołodziejczyk, E. Lier.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 4, s. 71-79, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sejsmiczność indukowana ; drgania gruntu ; współczynnik amplifikacji drgań

induced seismicity ; ground vibrations ; vibration amplification factor

28/84
Nr opisu: 0000112644   
Acceleration field of ground vibrations and anisotropy of wave propagation.
[Aut.]: Piotr Bańka.
-Int. J. Min. Mater. Metall. Eng. 2015 vol. 1, s. 1-10, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sejsmiczność indukowana ; prognozowanie drgań gruntu ; anizotropia rozchodzenia się drgań

induced seismicity ; prediction of ground vibration ; anisotropy of wave propagation

29/84
Nr opisu: 0000103189
Metoda prognozowania zmian sejsmiczności indukowanej w oparciu o szacowane stany energetyczne górotworu.
[Aut.]: Piotr Bańka.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2015. Konferencja naukowa, Gliwice, 25 listopada 2015. Jubileusz 65-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-19, bibliogr. 9 poz.

sejsmiczność indukowana ; energia odkształcenia ; odkształcenie sprężyste ; prognozowanie sejsmiczności

induced seismicity ; strain energy ; elastic deformation ; seismicity prediction

30/84
Nr opisu: 0000089462
Modelowanie zmian sejsmiczności indukowanej na podstawie szacowanych stanów energetycznych górotworu.
[Aut.]: Piotr Bańka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 215 s., bibliogr. 249 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 454)

tomografia sejsmiczna ; sejsmiczność indukowana ; aktywność sejsmiczna górotworu ; zmiany energetyczne w górotworze

seismic tomography ; induced seismicity ; aktywność sejsmiczna górotworu ; energy changes in rockmass

31/84
Nr opisu: 0000088716
Pronostico de energias maximas de golpes de techo inducidos por la explotacion subterranea en la mineria polaca.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski, Andrzej* Chmiela.
W: XIII Congreso Internacional en Energia y Recursos Minerales, Santander, 3-5.X.2013. [Dokument elektroniczny]. Mineria y explosivos. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 295-305, bibliogr. 11 poz.

32/84
Nr opisu: 0000085266   
Wybrane problemy opisu przyspieszeń drgań gruntu wywołanych wstrząsami górniczymi.
[Aut.]: Piotr Bańka.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 5, s. 31-41, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sejsmiczność indukowana ; drgania gruntu ; prognozowanie drgań ; przyspieszenie drgania ; anizotropia ; wstrząs górniczy ; energia sejsmiczna

induced seismicity ; ground vibrations ; vibrations prediction ; acceleration of vibration ; anisotropy ; mining tremor ; seismic energy

33/84
Nr opisu: 0000070119   
Ocena zagrożenia wstrząsami i tąpaniami wyrobisk podziemnych metodami analitycznymi.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski, Franciszek Plewa.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 1, s. 13-19, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

kopalnia podziemna ; symulacja naprężeń ; prognozowanie wstrząsów ; tąpanie ; górotwór

underground mine ; stress simulation ; tremor prediction ; rockburst ; rock mass

34/84
Nr opisu: 0000069813   
Analityczne podejście prognostyczne, stosowane do oceny potencjalnego zagrożenia tąpaniami wyrobisk górniczych.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski, Franciszek Plewa.
-Gór. i Geol. 2011 t. 6 z. 3, s. 24-35, bibliogr. 9 poz.

wyrobisko górnicze ; tąpanie ; zagrożenie sejsmiczne ; prognozowanie ; górotwór

mine working ; rockburst ; seismic hazard ; forecasting ; rock mass

35/84
Nr opisu: 0000068761
Zastosowanie metod analitycznych i analizy regresji do oceny zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski, Franciszek Plewa.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 95 s., bibliogr. 58 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 342)

zagrożenie sejsmiczne ; tąpanie ; regresja ; pasywna tomografia sejsmiczna ; górotwór ; stany deformacyjno-naprężeniowe

seismic hazard ; rockburst ; regression ; passive seismic tomography ; rock mass ; stress-deformation state

36/84
Nr opisu: 0000075558
Zastosowanie metod analitycznych oceny zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami robót górniczych.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 13-15 kwietnia 2011. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2011, s. 58-76, bibliogr. 16 poz.

zagrożenie sejsmiczne ; tąpanie ; prognozowanie wstrząsów ; roboty górnicze

seismic hazard ; crump ; tremor prediction ; mining works

37/84
Nr opisu: 0000062764   
Possibility of more precise analytical prediction of rock mass energy changes with the use passive seismic tomography readings.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Arch. Mining Sci. 2010 vol. 55 iss. 4, s. 723-731, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.312

prognozowanie analityczne ; sejsmiczność indukowana ; pasywna tomografia sejsmiczna

analytical prediction ; induced seismic activity ; passive seismic tomography

38/84
Nr opisu: 0000079464
Wykorzystanie wskazań analitycznych prognoz deformacyjno-naprężeniowych, energetycznych i tomografii pasywnej do oceny zagrożenia wstrząsami i tąpaniami robót górniczych.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urząd Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 9-17, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/3)

39/84
Nr opisu: 0000051368
Pasywna tomografia sejsmiczna - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Piotr Bańka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 93 s., bibliogr. 39 poz.

tomografia sejsmiczna ; tąpanie ; aktywność sejsmiczna górotworu ; programowanie nieliniowe ; Tomov

seismic tomography ; crump ; rock mass seismic activity ; nonlinear programming ; Tomov

40/84
Nr opisu: 0000059557
Wykorzystanie pasywnej tomografii sejsmicznej do weryfikacji wskazań analitycznej prognozy zmian energetycznych w górotworze.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2009. GZN 2009. Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze. XVI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-6 listopada 2009 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 18-28 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2)

41/84
Nr opisu: 0000043045
Obliczane analitycznie zmiany energetyczne w górotworze w odniesieniu do obserwowanego poziomu zagrożenia sejsmicznego.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2008. GZN 2008. Zagrożenia naturalne barierą działalności górniczej. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-7 listopada 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 81-91, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 7 wyd. spec.)

zagrożenie sejsmiczne ; wyrobisko górnicze ; eksploatacja górnicza ; górotwór ; wstrząs górotworu

seismic hazard ; mine working ; mining exploitation ; rock mass ; rock mass tremor

42/84
Nr opisu: 0000042771
Ocena zagrożenia sejsmicznego w oparciu o wskazania analitycznej prognozy zmian energetycznych w górotworze.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2008. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 79-88, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1798 Górnictwo ; z. 286)

zagrożenie sejsmiczne ; zmiany energetyczne w górotworze ; wskaźnik intensywności sejsmicznej

seismic hazard ; energy changes in rockmass

43/84
Nr opisu: 0000030734
Analitycznie symulowane zmiany stanów naprężeniowo-energetycznych górotworu w kontekście potencjalnego zagrożenia tąpaniami robót górniczych.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2007 R. 45 nr 9, s. 17-27, bibliogr. 14 poz.

naprężenie górotworu ; deformacja górotworu ; zagrożenia górnicze ; zagrożenie tąpaniami

rock stress ; rock mass deformation ; mining hazards ; rockburst hazard

44/84
Nr opisu: 0000037370
Determinants related to assessment of parameters of ground vibrations caused by induced seismicity.
[Aut.]: Jan** Białek, Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: 8. Geokinematischer Tag des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie, Freiberg, 10. und 11. Mai 2007. Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka. Essen : VGE Verlag, 2007, s. 114-129, bibliogr. 6 poz. (Schriftenreihe des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie an der Technischen Universitat Bergakademie Freiberg ; H. 2007-2)

45/84
Nr opisu: 0000031071
Odtwarzanie i prognozowanie parametrów drgań gruntu wywołanych wstrząsami górotworu.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 7/8, s. 29-37, bibliogr. 7 poz.

wstrząs górotworu ; drgania gruntu ; przyspieszenie drgania ; roboty górnicze

rock mass tremor ; ground vibrations ; acceleration of vibration ; mining works

46/84
Nr opisu: 0000030149
Określanie parametrów drgań gruntu generowanych wstrząsami górniczymi.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 20-22 czerwca 2007. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 27-39, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1752 Górnictwo ; z. 278)

eksploatacja górnicza ; teren górniczy ; wstrząs górniczy ; drgania gruntu ; sejsmiczność

mining exploitation ; mining area ; mining tremor ; ground vibrations ; seismicity

47/84
Nr opisu: 0000079431
Prognozowanie wstrząsów górniczych i regionalnych.
[Aut.]: Piotr Bańka, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski.
W: Problemy ochrony obiektów budowlanych. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice - Czeladź, 14 listopada 2007 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 9-30, bibliogr. 33 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 5 wyd. spec.)

48/84
Nr opisu: 0000061315
Wskazania analitycznych prognoz stanów naprężeniowo-deformacyjnych i energetycznych górotworu naruszonego wielopokładową eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2007. GZN 2007. Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych - prawo, nauka, praktyka. XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 6-9.11.2007. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 79-94, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec.)

eksploatacja górnicza ; rozkład naprężenia ; deformacja górotworu ; stan energetyczny górotworu ; tąpanie

mining exploitation ; stress distribution ; rock mass deformation ; energy conditions of rock mass ; rockburst

49/84
Nr opisu: 0000022735
Problemy związane z prognozowaniem wielkości drgań gruntu powodowanych wysokoenergetycznymi wstrząsami górotworu.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 13-27, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1737 Górnictwo ; z. 274)

prognozowanie drgań ; drgania gruntu ; wstrząs górotworu ; eksploatacja górnicza ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; zagrożenie sejsmiczne ; górnictwo węgla kamiennego

vibrations prediction ; ground vibrations ; rock mass tremor ; mining exploitation ; Upper Silesian Coal Basin ; seismic hazard ; hard coal mining

50/84
Nr opisu: 0000029143
Uwagi o energii rejestrowanych silnych wstrząsów i wielkości wywoływanych nimi drgań gruntu.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2006. Głębokość eksploatacji a zagrożenia górnicze. XIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, Polska, 7-10.11.2006. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 94-109, bibliogr. 8 poz.

drgania gruntu ; sejsmiczność indukowana ; wstrząs górotworu ; energia sejsmiczna ; prognozowanie wstrząsów

ground vibrations ; induced seismicity ; rock mass tremor ; seismic energy ; tremor prediction

51/84
Nr opisu: 0000022578
Badania wpływu intensywnej eksploatacji górniczej na poziom sejsmiczności indukowanej w wybranym rejonie.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski, A. Krzyżowski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2005. Eksploatacja podpoziomowa - zagrożenia górnicze. XII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, Polska, 21-24.11.2005. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa. Zespół Wydaw. i Usług Poligraficznych], [2005], s. 7-16, bibliogr. 9 poz.

52/84
Nr opisu: 0000104894
Badania wybranych aspektów sejsmiczności towarzyszącej intensywnej eksploatacji prowadzonej w KWK Rydułtowy.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 13-22, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

eksploatacja górnicza ; sejsmiczność indukowana

mining exploitation ; induced seismicity

53/84
Nr opisu: 0000079455
Method for description of seismicity basing on changes of rockmass deformation induced by mining.
[Aut.]: Jan** Białek, Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Proceedings of XII International Congress of International Society for Mine Surveying, Fuxin-Bejing, China, 20-26 September, 2004. International Society for Mine Surveying. [B.m.] : Science Press, 2005, s. 470-473, bibliogr. 9 poz.

deformacja górotworu ; sejsmiczność indukowana ; prognozowanie sejsmiczności

rock mass deformation ; induced seismicity ; seismicity prediction

54/84
Nr opisu: 0000014283   
Determination of potential level of rockburst hazard based on the result of analytical predictions of stress distributions and the level of induced seismicity.
[Aut.]: Piotr Bańka.
-Acta Geodyn. Geomater. 2004 vol. 1 nr 1, s. 19-26, bibliogr. 12 poz.

zagrożenie tąpaniami ; naprężenie pionowe ; odksztalcenie pionowe ; prognozowanie analityczne

rockburst hazard ; vertical stress ; vertical strain ; analytical prediction

55/84
Nr opisu: 0000010359
Wskazania analitycznych metod prognostycznych a ocena potencjalnego stanu zagrożenia tapaniami.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 87-97, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1650 Górnictwo ; z. 261)

56/84
Nr opisu: 0000006496
Ocena potencjalnego stanu zagrożenia tąpaniami wyrobisk w oparciu o wyniki obliczeń rozkładów naprężeń i deformacji.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 21-32, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

zagrożenie tąpaniami ; prognozowanie ; deformacja górotworu

rock burst hazard ; forecasting ; rock mass model

57/84
Nr opisu: 0000079452
Prediction mine seismic activity using deformation process taking place in rockmass.
[Aut.]: Jan** Białek, Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Ground. Press. Strata Control 2003 vol. 20 nr 4, s. 91-94

58/84
Nr opisu: 0000113701
Wykorzystanie wyników analitycznych prognoz zmian w stanie naprężeniowo-deformacyjnym i energetycznym górotworu do oceny potencjonalnego zagrożenia wstrząsami i tąpaniami wyrobisk.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
W: TĄPANIA 2003. X Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Problemy koncentracji eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami i metanem, Ustroń, 12-14. 11. 2003. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2003, s. 57-70, bibliogr. 14 poz.

górotwór ; tąpanie ; zagrożenie tąpaniami

rock mass ; rockburst ; rockburst hazard

59/84
Nr opisu: 0000003761
Możliwość wykorzystania wyników analitycznych prognoz naprężeniowych do oceny stanu potencjalnego zagrożenia tąpaniami wyrobisk.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 193-204, bibliogr. 9 poz.

60/84
Nr opisu: 0000002844
Wpływ robót górniczych na zmiany potencjalnej energii sprężystej w deformowanych warstwach skalnych.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 253, s. 75-87, bibliogr. 8 poz.

61/84
Nr opisu: 0000003181
Przegląd wybranych metod szacowania maksymalnych energii wstrząsów indukowanych eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 37-51, bibliogr. 18 poz.

62/84
Nr opisu: 0000004151
Wykorzystanie analitycznego opisu stanu zdeformowania górotworu do określania maksymalnych energii wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka, Jan** Białek.
W: TĄPANIA 2001. VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: Miary ocen stanu zagrożenia tąpaniami i skuteczności profilaktyki, Ustroń, 14-16 listopada 2001 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2001, s. 57-68, bibliogr. 21 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 39)

63/84
Nr opisu: 0000079442
Dependence of induced seismicity on the changes of rock mass deformation state defined in the function of time.
[Aut.]: Piotr Bańka.
-Acta Montana, Ser. A: Geodyn. 2000 no. 16, s. 7-16, bibliogr.

sejsmiczność indukowana ; odkształcenie górotworu ; prognozowanie sejsmiczności

induced seismicity ; rock mass deformation ; seismicity prediction

64/84
Nr opisu: 0000004147
Interpretacja wyników analitycznych prognoz naprężeniowych przy oznaczaniu stanu potencjalnego zagrożenia tąpaniami wyrobisk.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka, Jan** Białek.
W: TĄPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 91-97, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)

65/84
Nr opisu: 0000004175   
Opis sejsmiczności w oparciu o zmiany deformacji górotworu powodowane eksploatacją.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski, Jan** Białek.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 11-22, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

66/84
Nr opisu: 0000079451
Planteamiento de las labores mineras en base a los resultados analiticos de los pronosticos de distribucion de tensiones y deformaciones.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
-RDM Rev. Minas 2000 no. 19/20, s. 103-106, bibliogr. 8 poz.

rozciąganie ; deformacja ; warstwy skalne ; rozsadzenie

tension ; deformation ; rock layers ; blowout

67/84
Nr opisu: 0000004196   
Przykłady wykorzystania wyników prognoz rozkładu naprężeń i deformacji do projektowania robót górniczych.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka, Jan** Białek.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 243-256, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

68/84
Nr opisu: 0000007617
Analityczne prognozowanie zmian energii sprężystej warstw skalnych.
[Aut.]: Jan** Białek, Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 93-102, bibliogr. 14 poz.

69/84
Nr opisu: 0000007442   
Badania związków pomiędzy postępem frontu ścianowego a sejsmicznością indukowaną.
[Aut.]: Piotr Bańka, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 17-25, bibliogr. 4 poz.

70/84
Nr opisu: 0000007590
Prędkość wybierania a poziom sejsmiczności w świetle wyników badań.
[Aut.]: Piotr Bańka, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski.
W: Tąpania '99. VI Konferencja naukowo-techniczna na temat: Intensywność eksploatacji a zagrożenie tąpaniami, Szczyrk, 17-19 listopada 1999. Główny Instytut Górnictwa, Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego, Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 7-12, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 32)

71/84
Nr opisu: 0000007441   
Prognoza zagrożenia sejsmicznego w oparciu o zmiany deformacji górotworu wywołane eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 5-16, bibliogr. 7 poz.

72/84
Nr opisu: 0000007619
Sposób projektowania eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami w oparciu o wyniki analitycznych prognoz rozkładu naprężeń i deformacji.
[Aut.]: Jan** Białek, Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 103-113, bibliogr. 7 poz.

73/84
Nr opisu: 0000007610
Wpływ deformacji górotworu na maksymalne energie zjawisk sejsmicznych indukowanych eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 7-17, bibliogr. 29 poz.

74/84
Nr opisu: 0000026132
Wykorzystanie analitycznych prognoz naprężeniowo-deformacyjnych warunków wybierania do pojektowania eksploatacji w rejonach zagrożonych tąpaniami.
[Aut.]: Jan** Białek, Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Tąpania '98. V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych, Ustroń, 18-20 listopada 1998. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 15-23, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 26)

75/84
Nr opisu: 0000026752
Prognozowanie czasowych zmian sejsmiczności w oparciu o deformacje górotworu wywołane eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 7-17, bibliogr. 12 poz.

76/84
Nr opisu: 0000029283
Wykorzystanie wyników obserwacji geofizycznych do oceny metodami analitycznymi zagrożenia wstrząsami i tąpaniami.
[Aut.]: Jan** Białek, Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka, Z. Gerlach.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'97, Szczyrk, 24-28 luty 1997. Polska Akademia Nauk. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Zakład Górnictwa Podziemnego. Kraków : Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1997, s. 489-499, bibliogr. 19 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 25 2081-0237)

77/84
Nr opisu: 0000041838   
Metoda prognozowania czasowych zmian aktywności sejsmicznej w oparciu o deformacje górotworu wywołane eksploatacją górniczą. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Piotr Bańka.
Gliwice, 1996, 162 s., bibliogr. 110 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Jan** Białek

78/84
Nr opisu: 0000035318
Wpływ deformacji górotworu na czasowe zmiany aktywności sejsmicznej.
[Aut.]: Piotr Bańka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 7-14, bibliogr. 12 poz.

79/84
Nr opisu: 0000036186
Zastosowanie analitycznych prognoz stanu naprężeń przy projektowaniu lokalizacji wyrobisk korytarzowych.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
W: III Konferencja naukowo-techniczna Tąpania'96 na temat: Chodniki i przecinki ścianowe w warunkach zagrożenia tąpaniami, Ustroń, 20-22 listopada 1996. Główny Instytut Górnictwa Katowice. Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 31-37, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 16)

80/84
Nr opisu: 0000032973
Filary ochronne - kołowe czy kwadratowe?.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Jan** Białek, Piotr Bańka.
-Prz. Gór. 1995 t. 51 nr 5, s. 1-4, bibliogr. 15 poz.

81/84
Nr opisu: 0000033289
Programy optymalizacji wymiarów filarów ochronnych dla obiektów powierzchniowych i szybów w świetle nowych wytycznych wyznaczania filarów ochronnych.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Jan** Białek, Piotr Bańka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 47-58, bibliogr. 6 poz.

82/84
Nr opisu: 0000043512
Wyznaczanie wymiarów filarów ochronnych dla obiektów powierzchniowych i szybów metodą programowania nieliniowego.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Piotr Bańka.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 4, s. 39-44, bibliogr. 23 poz.

83/84
Nr opisu: 0000079457
Rozkłady ilości i energii wstrząsów górniczych w sąsiedztwie czynnych wyrobisk ścianowych.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka, Wieńczysław* Słapa.
-Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sci., M 1991 M-15 (235), s. 197-202, bibliogr. 4 poz.

84/84
Nr opisu: 0000059937
Analiza przestrzennych rozkładów wstrząsów górniczych w rejonie wyrobisk ścianowych prowadzonych z podsadzką hydrauliczną.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka, Wieńczysław* Słapa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 165-170, bibliogr. 5 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie