Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BŁACHOWICZ TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 198Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/198
Nr opisu: 0000135940   
3D printed MEMS technology - recent developments and applications.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Micromachines 2020 vol. 11 iss. 4, s. 1-14, bibliogr. 84 poz.. Impact Factor 2.523. Punktacja MNiSW 70.000

drukowanie 3D ; układ mikroelektromechaniczny ; MEMS ; mikroelektronika ; mikroprzepływ ; mikrosensor ; mikroaktuator

3D printing ; microelectromechanical system ; MEMS ; microelectronics ; microfluidic ; microsensor ; microactuator

2/198
Nr opisu: 0000135429   
Adhesion of three-dimensional printing on textile fabrics: inspiration from and for other research areas.
[Aut.]: T. Kozior, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-J. Eng. Fiber Fabr. 2020 vol. 15, s. 1-6, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 0.814. Punktacja MNiSW 40.000

druk trójwymiarowy ; tkanina tekstylna ; adhezja ; reologia ; model leczniczy ; zwilżalność ; dyfuzja

three-dimensional printing ; textile fabric ; adhesion ; rheology ; healing model ; wetting ; diffusion

3/198
Nr opisu: 0000136304   
Analysis of AFM images of nanofibre mats for automated processing.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, T. Bohm, Jacek Grzybowski, K. Domino, A. Ehrmann.
-Tekstilec 2020 vol. 63 no. 2, s. 104-112, bibliogr. 46 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

elektroprzędzenie ; poliakrylonitryl ; mata z nanowłókien ; mikroskopia sił atomowych ; wykładnik Hursta ; błądzenie przypadkowe

electrospinning ; polyacrylonitrile ; nanofiber mat ; atomic force microscopy ; Hurst exponent ; random walk

4/198
Nr opisu: 0000133823   
Conductive electrospun nanofiber mats.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Materials 2020 vol. 13 iss. 1, s. 1-17, bibliogr. 100 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

elektroprzędzenie ; nanowłókna przewodzące ; roztwór przewodzący ; polimery przewodzące ; powłoka przewodząca

electrospinning ; conductive nanofibers ; conductive solution ; conductive polymers ; conductive coating

5/198
Nr opisu: 0000135949   
Magnetic elements for neuromorphic computing.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Molecules 2020 vol. 25 iss. 11, s. 1-14, bibliogr. 98 poz.. Impact Factor 3.267. Punktacja MNiSW 100.000

obliczenia neuromorficzne ; informatyka adaptacyjna ; informatyka kognitywna ; magnetyzm ; symulacje mikromagnetyczne ; nanocząstka magnetyczna ; sieć neuronowa

neuromorphic computing ; adaptive computing ; cognitive computing ; magnetism ; micromagnetic simulations ; magnetic nanoparticle ; neural network

6/198
Nr opisu: 0000135584   
Magnetic properties of electrospun magnetic nanofiber mats after stabilization and carbonization.
[Aut.]: N. Fokin, T. Grothe, A. Mamun, M. Trabelsi, M. Klocker, C. Dopke, Tomasz Błachowicz, A. Hutten, A. Ehrmann.
-Materials 2020 vol. 13 iss. 7, art. no. 1552 s. 1-15, bibliogr. 85 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

materiał ferromagnetyczny ; nadparamagnetyzm ; histereza magnetyczna ; materiał magnetyczny ; nanocząstka magnetyczna ; nanokompozyty ; nanosieć

ferromagnetic material ; superparamagnetism ; magnetic hysteresis ; magnetic material ; magnetic nanoparticle ; nanocomposites ; nanowires

7/198
Nr opisu: 0000134871   
Magnetization reversal in hexagonal nanomagnets.
[Aut.]: N. Dang Xuan, Ch. Dopke, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Acta Phys. Pol. A 2020 vol. 137 no. 3, s. 395-403, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

anizotropia magnetyczna ; ferromagnetyzm ; mikromagnetyzm ; domeny magnetyczne ; ściany domen

magnetic anisotropy ; ferromagnetism ; micromagnetism ; magnetic domains ; domain walls

8/198
Nr opisu: 0000135717
Micromagnetic simulation of vortex development in magnetic bi-material bow-tie structures.
[Aut.]: D. Sudsom, I. J. Junger, C. Dopke, Tomasz Błachowicz, L. Hahn, A. Ehrmann.
-Condens. Matter 2020 vol. 5 iss. 1, art. no 5 s. 1-11, bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

nanostruktura magnetyczna ; symulacja mikromagnetyczna ; wir ; przemagnesowanie ; żelazo ; permaloj ; litografia ; struktura bow-tie

magnetic nanostructure ; micromagnetic simulation ; vortex ; magnetization reversal ; iron ; permalloy ; lithography ; bow-tie structure

9/198
Nr opisu: 0000135603   
Micromagnetic simulations of chaotic ferromagnetic nanofiber networks.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, C. Dopke, A. Ehrmann.
-Nanomaterials 2020 vol. 10 iss. 4, s. 1-13, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 4.324. Punktacja MNiSW 70.000

symulacja mikromagnetyczna ; sieci nanowłókien magnetycznych ; przemagnesowanie ; elektroprzędzenie ; żelazo

micromagnetic simulation ; magnetic nanofiber networks ; magnetization reversal ; electrospinning ; iron

10/198
Nr opisu: 0000134533   
Most recent developments in electrospun magnetic nanofibers: a review.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-J. Eng. Fiber Fabr. 2020 vol. 15, s. 1-14, bibliogr. 130 poz.. Impact Factor 0.814. Punktacja MNiSW 40.000

elektroprzędzenie ; nanocząstka magnetyczna ; nanowłókno

electrospinning ; magnetic nanoparticle ; nanofibers

11/198
Nr opisu: 0000137490   
On the reliability of highly magnified micrographs for structural analysis in materials science.
[Aut.]: M. Wortmann, A.S. Layland, N. Frese, U. Kahmann, T. Grothe, J. L. Storck, Tomasz Błachowicz, Jacek Grzybowski, B. Husgen, A. Ehrmann.
-Sci. Rep. 2020 vol. 10, s. 1-8, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 3.998. Punktacja MNiSW 140.000

12/198
Nr opisu: 0000135419   
On the use of textile materials in robotics.
[Aut.]: Wojciech Pyka, Maksymilian Jędrzejowski, Mateusz Chudy, Wojciech Krafczyk, Olaf Tokarczyk, Mateusz Dzieżok, Anna Bzymek, Sara Bysko, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-J. Eng. Fiber Fabr. 2020 vol. 15, s. 1-8, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 0.814. Punktacja MNiSW 40.000

robotyka ; interakcja człowiek-robot ; miękka robotyka ; ochrona przed uszkodzeniem ; tkanina tekstylna

robotics ; human-robot interaction ; soft robotics ; damage protection ; textile fabric

13/198
Nr opisu: 0000133824   
Orientation of electrospun magnetic nanofibers near conductive areas.
[Aut.]: J. L. Strock, T. Grothe, A. Mamun, L. Sabatina, M. Klocker, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Materials 2020 vol. 13 iss. 1, art. no. 47 s. 1-14, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

elektroprzędzenie ; nanowłókna magnetyczne ; magnetyt ; linie pola magnetycznego ; równania Maxwella ; reguła śruby prawoskrętnej

electrospinning ; magnetic nanofibers ; magnetite ; magnetic field lines ; Maxwell equations ; Ampere's right-hand grip rule

14/198
Nr opisu: 0000134535   
Recent developments in electrospun ZnO nanofibers: a short review.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-J. Eng. Fiber Fabr. 2020 vol. 15, s. 1-6, bibliogr. 51 poz.. Impact Factor 0.814. Punktacja MNiSW 40.000

elektroprzędzenie ; nanowłókno ; półprzewodnik ; superkondensator ; nanopręty ; nanoarkusz

electrospinning ; ZnO ; nanofiber ; semiconductor ; supercapacitor ; nanorods ; nanosheets

15/198
Nr opisu: 0000135427   
Recent developments of solar cells from PbS colloidal quantum dots.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Appl. Sci. 2020 vol. 10 iss. 5, art. no. 1743 s. 1-16, bibliogr. 106 poz.. Impact Factor 2.474. Punktacja MNiSW 70.000

koloidalne kropki kwantowe PbS ; kropki kwantowe ; półprzewodnik ; heterozłącze ; ligand ; napięcie jałowe ; prąd zwarciowy ; konwersja energii ; współczynnik wypełnienia ; ogniwo słoneczne

colloidal PbS quantum dots ; quantum dots ; semiconductor ; heterojunction ; ligand ; open-cirquit voltage ; short-circuit current ; power conversion ; fill factor ; solar cell

16/198
Nr opisu: 0000136584   
Vortex nucleation and propagation in magnetic double-wedges and semi-squares for reliable quaternary storage systems.
[Aut.]: D. Sudsom, Tomasz Błachowicz, L. Hahn, A. Ehrmann.
-J. Magn. Magn. Mater. 2020 vol. 514, s. 1-9, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 2.717. Punktacja MNiSW 100.000

nanostruktura magnetyczna ; klin ; symulacja mikromagnetyczna ; wir ; przemagnesowanie ; żelazo ; permaloj ; litografia

magnetic nanostructures ; wedge ; micromagnetic simulation ; vortex ; magnetization reversal ; iron ; permalloy ; lithography

17/198
Nr opisu: 0000127766   
Comment on 'Dye-sensitized solar cells using Aloe Vera and Cladode of Cactus extracts as natural sensitizers' [Chem. Phys. Lett. 679 (2017) 97-101].
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-Chem. Phys. Lett. 2019 vol. 714, s. 227-229, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 2.029. Punktacja MNiSW 70.000

18/198
Nr opisu: 0000130406   
Conception of magnetic memory switched by time dependent current density and current electron spin polarization.
[Aut.]: P. Stebliński, Tomasz Błachowicz.
-Int. J. Electron. Telecommun. 2019 vol. 65 nr 2, s. 309-312, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

spintronika ; logika magnetyczna ; pamięć BPM ; symulacja magnetyczna

spintronics ; magnetic logic ; BPM memory ; magnetic simulation

19/198
Nr opisu: 0000133493   
Effect of caffeine copigmentation of anthocyanin dyes on DSSC efficiency.
[Aut.]: I. J. Junger, S. Udomrungkhajornchai, N. Grimmelsmann, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Materials 2019 vol. 12 iss. 17, art. no. 2692 s. 1-12, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

kofeina ; antocyjany ; barwnik ; barwnikowe ogniwo słoneczne ; DSSC ; fotoelektroda

caffeine ; anthocyanins ; dye ; dye sensitized solar cell ; DSSC ; photoelectrode

20/198
Nr opisu: 0000129765
Electrospun multifunctional nanofiber nonwovens for bio-inspired computers.
[Aut.]: C. Dfipke, A. Crothe, M. Klockcr, A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-Chem. Fibers Int. 2019 vol. 69 iss. 1, s. 46-48, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

21/198
Nr opisu: 0000130980   
Electrospun nanofiber mats with embedded non-sintered TiO2 for dye-sensitized solar cells (DSSCs).
[Aut.]: A. Mamun, M. Trabelsi, M. Klocker, L. Sabantina, C. Groserhode, Tomasz Błachowicz, G. Grotsch, C. Cornelisen, A. Streitenberger, A. Ehrmann.
-Fibers 2019 vol. 7 iss. 7, art. no. 60 s. 1-10, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

TiO2 ; barwnikowe ogniwo słoneczne ; DSSC ; DSSC na bazie tekstyliów ; elektroprzędzenie ; mata z nanowłókien ; poliakrylonitryl ; PAN

TiO2 ; dye-sensitized solar cell ; DSSC ; textile-based DSSC ; electrospinning ; nanofiber mat ; polyacrylonitrile ; PAN

22/198
Nr opisu: 0000134537   
Fractal analysis of tropical karst relief - South China Karst case study.
[Aut.]: V. Andreychouk, Tomasz Błachowicz, M. Dłużewski.
-Geol. Q. 2019 vol. 63 iss. 4, s. 729-740, bibliogr. 61 poz.. Impact Factor 1.167. Punktacja MNiSW 70.000

wymiar fraktalny ; współczynnik pokrycia ; kras tropikalny ; Kras południowochiński

fractal dimension ; cover factor ; tropical karst ; South China Karst

23/198
Nr opisu: 0000134664   
Increased mechanical properties of carbon nanofiber mats for possible medical applications.
[Aut.]: M. Trabelsi, A. Mamun, M. Klocker, L. Sabantina, C. Groserhode, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Fibers 2019 vol. 7 iss. 11, art. no. 98 s. 1-10, bibliogr. 47 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

elektroprzędzenie ; mata z nanowłókien ; ZnO ; poliakrylonitryl ; kruszenie

electrospinning ; nanofiber mat ; ZnO ; polyacrylonitrile ; brittleness

24/198
Nr opisu: 0000128109   
Magnetic nanofiber mats for data storage and transfer.
[Aut.]: Ch. Dopke, T. Grothe, P. Stebliński, M. Klocker, L. Sabantina, Dorota Kosmalska, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Nanomaterials 2019 vol. 9 iss. 1, art. no. 92 s. 1-12, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 4.324. Punktacja MNiSW 70.000

elektroprzędzenie ; nanocząstka magnetyczna ; mata z nanowłókien ; obliczenia neuromorficzne ; symulacja magnetyczna ; przełącznik magnetyczny ; Magpar

electrospinning ; magnetic nanoparticle ; nanofiber mat ; neuromorphic computing ; micromagnetic simulation ; magnetic switch ; Magpar

25/198
Nr opisu: 0000129337   
Magnetization reversal in ferromagnetic Fibonacci nano-spirals.
[Aut.]: P. Kern, Ch. Dopke, Tomasz Błachowicz, P. Stebliński, A. Ehrmann.
-J. Magn. Magn. Mater. 2019 vol. 484, s. 37-41, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 2.717. Punktacja MNiSW 100.000

domain nucleation and annihilation ; Fibonacci spirals ; magnetic nanostructures ; magnetization reversal ; micromagnetic simulation

26/198
Nr opisu: 0000134212   
Micromagnetic simulation of thickness-dependent magnetization reversal processes in elongated iron nanodots.
[Aut.]: D. Sudsom, C. Dopke, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-J. Phys., Conf. Ser. 2019 vol. 1391, art. no. 012126 s. 1-7, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

27/198
Nr opisu: 0000133675
Micromagnetic simulations of nanofibers with stochastic orientations.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, C. Dopke, A. Ehrmann.
W: Zeszyt abstraktów międzynarodowej konferencji Material Technologies in Silesia'2019, 13-16 października 2019, Zawiercie. Red. Mirosław Bonek. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2019, s. 7-8, bibliogr. 5 poz. (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych ; Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska z. 6)

symulacja mikromagnetyczna ; sieć włókien magnetycznych ; elektroprzędzenie

micromagnetic simulation ; magnetic fibers network ; electrospinning

28/198
Nr opisu: 0000129949
Modelling and simulation of an axisymmetric docking port for 1U nanosatellites.
[Aut.]: Nikodem Ciomperlik, Kamila Pająk, Magdalena Szewczyk, Mikir Lakev Alezage, Tomasz Błachowicz.
W: Metody komputerowe - 2019. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2019. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2019, s. 5-8, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

osiowosymetryczny port dokowania ; modelowanie ; symulacja

axisymmetric docking port ; modelling ; simulation

29/198
Nr opisu: 0000129328
Predictability of sub-bandage pressure in compression therapy based on material properties.
[Aut.]: F. Tamoue, A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-Tex. Res. J. 2019 vol. 86 iss. 21-22, s. 4410-4424, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 1.926. Punktacja MNiSW 100.000

system sprężania ; procesor wejścia-wyjścia

compression system ; interface pressure ; textile material macro-molecular structure

30/198
Nr opisu: 0000133530
Spintronics theory, modelling, devices.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
Berlin : de Gruyter, 2019, 289 s.. Punktacja MNiSW 80.000

nanoelektronika ; spintronika

nanoelectronics ; spintronics

31/198
Nr opisu: 0000130896   
Varying steps in hysteresis loops of Co square nano-frames.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Dorota Kosmalska, Ch. Dopke, H. Leiste, L. Hahn, A. Ehrmann.
-J. Magn. Magn. Mater. 2019 vol. 491, art. no. 165619 s. 1-5, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 2.717. Punktacja MNiSW 100.000

nanostruktura magnetyczna ; magnetooptyczny efekt Kerra ; MOKE ; symulacja mikromagnetyczna ; przemagnesowanie ; kobalt ; litografia

magnetic nanostructure ; magneto-optical Kerr effect ; MOKE ; micromagnetic simulation ; magnetization reversal ; cobalt ; lithography

32/198
Nr opisu: 0000127641   
Vortex and double-vortex nucleation during magnetization reversal in Fe nanodots of different dimensions.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-J. Magn. Magn. Mater. 2019 vol. 475, s. 727-733, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 2.717. Punktacja MNiSW 100.000

nanostruktura magnetyczna ; symulacja magnetyczna ; przemagnesowanie ; stan wirowy ; para wir-antywir

magnetic nanostructure ; micromagnetic simulation ; magnetization reversal ; vortex state ; vortex-antivortex pair

33/198
Nr opisu: 0000125806   
Dye-sensitized solar cells with electrospun nanofiber mat-based counter electrodes.
[Aut.]: I. J. Junger, D. Wehlage, R. Bottjer, T. Grothe, L. Juhasz, C. Grassmann, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Materials 2018 vol. 11 iss. 9, art. no. 1604 s. 1-13, bibliogr. 56 poz.. Impact Factor 2.972. Punktacja MNiSW 35.000

barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne ; DSSC ; poliakrylonitryl ; PAN ; mata z nanowłókien ; elektroprzędzenie ; PEDOT:PSS

dye sensitized solar cell ; DSSC ; polyacrylonitrile ; PAN ; nanofiber mat ; electrospinning ; PEDOT:PSS

34/198
Nr opisu: 0000122675   
Fizyka dla szkół wyższych. [online]. T. 1.
[Aut.]: W. Moebs, S. J. Ling, J. Sanny, Anna Błachowicz, Tomasz Błachowicz, B. Bochentyn, B. Brzostowski, G. Burdziński, R. Gołębiewski, K. Grygiel, P. Grygiel, A. Mielewczyk-Gryń, B. Mielewska, T. Miruszewski, J. Piskorski, W. Salejda, K. Sierański, R. Strzałka, J. Szatkowski, A. Tomaszewska, Bartłomiej Toroń, S. Wachowski, A. Wójcik.
Warszawa : OpenStax Polska, 2018, (e-book) 1013 s.. Punktacja MNiSW 20.000

35/198
Nr opisu: 0000125639   
Influence of graphite-coating methods on the DSSC performance.
[Aut.]: I. J. Jungner, c. Grosserhode, J. L. Storck, S. Kohn, T. Grethe, C. Grassmann, A. Schwarz-Pfeiffer, N. Grimmelsmann, H. Meissner, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Optik 2018 vol. 174, s. 40-45, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 1.914. Punktacja MNiSW 20.000

katalizator ; przeciwelektroda ; barwnikowe ogniwo słoneczne ; grafit ; natryskiwanie

catalyzer ; counter electrode ; dye-sensitized solar cell ; graphite ; spraying

36/198
Nr opisu: 0000121599
Investigating surface properties of fibers and yarns by image processing and statistical analysis techniques.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
W: Applications of computer vision in fashion and textiles. Ed.: Calvin Wong. Amsterdam : Elsevier, 2018, s. 105-121, bibliogr. 35 poz. (The Textile Institute Book Series ; ). Punktacja MNiSW 20.000

struktura włókien ; przędza włochata ; tkanina włochata ; analiza obrazu ; algorytm random-walk ; rozkład wykładników Hursta

fiber structure ; yarn hairiness ; fabric hairiness ; image analysis ; random-walk algorithm ; Hurst exponent distribution

37/198
Nr opisu: 0000126307   
Magnetization reversal in bent nanofibers of different cross sections.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-J. Appl. Phys. 2018 vol. 124 iss. 15, s. 1-18, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 2.328. Punktacja MNiSW 35.000

38/198
Nr opisu: 0000126895   
Systematic study of magnetization reversal in square Fe nanodots of varying dimensions in different orientations.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-Hyperfine Interact. 2018 vol. 239 iss. 1, art. no. 48 s. 1-10, bibliogr. 20 poz.
Referat wygłoszony na: 2nd International Workshop on Magnetic Materials and Nanomaterials (MMN 2018), Boumerdes, Algeria, 1-4 July 2018. Impact Factor 0.209. Punktacja MNiSW 15.000

nanokropki magnetyczne ; symulacja mikromagnetyczna ; przemagnesowanie ; wir ; anty-wir

magnetic nanodots ; micromagnetic simulation ; magnetization reversal ; vortex ; antivortex

39/198
Nr opisu: 0000122838   
Textile-based batteries with nanofiber interlayer.
[Aut.]: R. Resuli, I. Turhan, A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-AIMS Energy 2018 vol. 6 iss. 2, s. 261-268, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

elektroprzędzenie ; trójjodek ; elektrolit ; mata z nanowłókien ; reakcja redox

electrospinning ; lodine-triiodide ; electrolyte ; nanofiber mat ; redox process ; textile battery

40/198
Nr opisu: 0000120094   
Angle and rotational direction dependent horizontal loop shift in epitaxial Co/CoO bilayers on MgO(100).
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-AIP Adv. 2017 vol. 7, s. 1-8, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 1.653. Punktacja MNiSW 25.000

związek chemiczny ; materiał magnetyczny ; epitaksja ; powłoka cienka

chemical compound ; magnetic material ; epitaxy ; thin film ; magnetic ordering

41/198
Nr opisu: 0000113675
Examination of textiles with mathematical and physical methods.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
Cham : Springer International Publishing, 2017, 177 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

42/198
Nr opisu: 0000116318
Examination of the sintering process-dependent properties of TiO2 on glass and textile substrates.
[Aut.]: I. J. Jungner, S. V. Homburg, T. Grethe, A. Herrmann, J. Fiedler, A. Schwarz-Pfeiffer, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-J. Photon. Energy 2017 vol. 7 iss. 1, s. 1-14, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 2.157. Punktacja MNiSW 25.000

węgiel ; dyspersja ; barwnikowe ogniwo słoneczne ; system elektroenergetyczny ; szkło ; napięcie obwodu otwartego ; ogniwo słoneczne ; stal nierdzewna ; podłoże ; włókno ; dwutlenek tytanu ; spiekanie

carbon ; dispersion ; dye-sensitized solar cell ; electric power system ; glass ; open circuit voltage ; solar cell ; stainless steel ; substrate ; textile ; titanium dioxide ; sintering

43/198
Nr opisu: 0000119190   
Influence of the distance between nanoparticles in clusters on the magnetization reversal process.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-J. Nanomater. 2017 vol. 2017, art. ID 5046076 s. 1-6, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 2.207. Punktacja MNiSW 30.000

44/198
Nr opisu: 0000120012   
Influence of the pH value of anthocyanins on the electrical properties of dye-sensitized solar cells.
[Aut.]: I. J. Jungner, S. V. Homburg, H. Meissner, T. Grethe, A. Pfeifer, J. Fiedler, A. Herrmann, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-AIMS Energy 2017 vol. 5 iss. 2, s. 258-267, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

antocyjany ; barwnikowe ogniwo słoneczne ; wartość pH

anthocyanins ; dye-sensitized solar cell ; PH value

45/198
Nr opisu: 0000129449   
Interaction between magnetic nanoparticles in clusters.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-AIMS Mater. Sci. 2017 vol. 4 iss. 2, s. 383-390, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

symulacja mikromagnetyczna ; nanocząstka magnetyczna ; klaster nanocząstek ; OOMMF ; stabilny stan pośredni ; litografia

micromagnetic simulation ; magnetic nanoparticle ; nanoparticle cluster ; OOMMF ; stable intermediate state ; lithography

46/198
Nr opisu: 0000122236   
Magnetization reversal in ferromagnetic nanorings of fourfold symmetries.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-Adv. Mater. Sci. Eng. 2017 vol. 2017 art. ID 3149682, s. 1-7, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.372. Punktacja MNiSW 20.000

47/198
Nr opisu: 0000116320   
Magneto-optic measurements on uneven magnetic layers on cardboard.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann, B. Mahltig.
-AIP Adv. 2017 vol. 7, art. nr 045306 s. 1-7, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.653. Punktacja MNiSW 25.000

48/198
Nr opisu: 0000115976   
Micromagnetic investigation of low-symmetry 3D particles.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
W: 4th International Conference on Competitive Materials and Technology Processes. IC-CMTP4, Miskolc, Hungary, 3-7 October 2016. Ed. L. A. Gomze. Bristol : Institute of Physics, 2017, art no. 012057, s. 1-5, bibliogr. 16 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 175 1757-8981). Punktacja MNiSW 15.000

49/198
Nr opisu: 0000129453   
Recent coating materials for textile-based solar cells.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-AIMS Mater. Sci. 2019 vol. 6 iss. 2, s. 234-251, bibliogr. 91 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

barwnikowe ogniwo słoneczne ; DSSC ; polimerowe ogniwo fotowoltaiczne ; organiczne ogniwo fotowoltaiczne ; elektroda ; katoda ; anoda ; elektrolit

dye-sensitized solar cell ; DSSC ; polymer solar cell ; organic solar cell ; electrode ; cathode ; anode ; electrolyte

50/198
Nr opisu: 0000120675   
Square nano-magnets as bit-patterned media with doubled possible data density.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
W: 7th NRW Nano-Conference, [December 7th-8th, 2016, Munster]. Ed. by Stephan Barcikowski, Bilal Gokce, Manfred Bayer, Max Lemme, Klaus Meerholz and Ullrich Scherf. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. S226-S231, bibliogr. 21 poz. (Materials Today: Proceedings ; vol. 4, suppl. 2 2214-7853). Punktacja MNiSW 15.000

magnetyzm ; nanocząstka ; anizotropia magnetyczna ; nośnik z wzorem bitowym

magnetism ; nanoparticle ; magnetic anisotropy ; bit-patterned media

51/198
Nr opisu: 0000120828   
Wielostanowa komórka pamięci magnetycznej - analiza czasowa szybkości zapisu oraz gęstości upakowania komórek.
[Aut.]: P. Stebliński, Tomasz Błachowicz.
-Zesz. Nauk. Wydz. Elektron. Informat. PKoszal. 2017 nr 11, s. 41-48, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

spintronika ; logika magnetyczna ; pamięć BPM ; symulacja magnetyczna

spintronics ; magnetic logic ; BPM memory ; magnetic simulation

52/198
Nr opisu: 0000107574   
A simple multipurpose double-beam optical image analyzer.
[Aut.]: Adam Popowicz, Tomasz Błachowicz.
-Rev. Sci. Instrum. 2016 vol. 87 iss. 7, art. no. 073105 s. 1-6, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 1.515. Punktacja MNiSW 30.000

53/198
Nr opisu: 0000108921
Examination of the sintering process dependent micro- and nanostructure of TiO2 on textile substrates.
[Aut.]: A. Herrmann, J. Fiedler, A. Ehrmann, T. Grethe, A. Schwarz-Pfeiffer, Tomasz Błachowicz.
W: Photonics for Solar Energy Systems VI, Brussels, Belgium, 5-7 April 2016. Eds.: Ralf B. Wehrspohn, Andreas Gombert, Alexander N. Sprafke. Bellingham : SPIE, 2016, paper 98980S (Proceedings of SPIE ; vol. 9898 0277-786X)

powłoka ; elektroda ; szkło ; technologia haptyczna ; nanostruktura ; energia odnawialna ; ogniwo słoneczne

coating ; electrode ; glass ; haptic technology ; nanostructure ; renewable energy ; solar cell

54/198
Nr opisu: 0000106652   
Magnetization reversal in 3D nano-structures of different shapes.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
W: International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress and Exhibition. (APMAS '15). Proceedings of the 5th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress and Exhibition, 16-19 April 2015, Oludeniz, Turkey. Vol. 1. Eds. Ahmet Yavuz Oral, Zehra Banu Bahsi Oral, Mehmet Emre Akoz, Mehmet Sezer, Seda Kol. Melville : AIP Publishing, 2016, s. 020003-1 - 020003-11, bibliogr. 16 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1727 0094-243X)

anizotropia magnetyczna ; symulacja ; zmiana kształtu ; nano-magnez 3D

magnetic anisotropy ; simulation ; shape modification ; 3D nano-magnet

55/198
Nr opisu: 0000112123
On the efficiency of techniques for the reduction of impulsive noise in astronomical images.
[Aut.]: Adam Popowicz, A. Kurek, Tomasz Błachowicz, V. Orlov, Bogdan Smołka.
-Mon. Not. R. Astron. Soc. 2016 vol. 463 iss. 2, s. 2172-2189, bibliogr. 63 poz.. Impact Factor 4.961. Punktacja MNiSW 35.000

56/198
Nr opisu: 0000105963   
Pseudo exchange bias due to rotational anisotropy.
[Aut.]: A. Ehrmann, S. Komraus, Tomasz Błachowicz, Krzysztof* Domino, M. K. Nees, P. J. Jakobs, M. Mathes, M. Schaarschmidt.
-J. Magn. Magn. Mater. 2016 vol. 412, s. 7-10, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 2.630. Punktacja MNiSW 30.000

regulacja bias ; nanostruktura ; symulacja ; przemagnesowanie ; element strukturyzowany ; MOKE ; litografia ; anizotropia rotacyjna

exchange bias ; nanostructure ; simulation ; magnetization reversal ; patterned structure ; MOKE ; lithography ; rotational anisotropy

57/198
Nr opisu: 0000114350
Scattering: inelastic scattering technique - brillouin.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, M. Grimsditch.
W: Reference module in materials science and materials engineering. Amsterdam : Elsevier, 2016, s. 1-7

58/198
Nr opisu: 0000109281   
Simulation of magnetic coatings on textile fibers.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
W: 5th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences. IC-MSquare 2016, Athens, Greece, 23-26 May 2016. Eds.: Elias C. Vagenas, Dimitrios S. Vlachos. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2016, [art. no. 012057] s. 1-4, bibliogr. 22 poz. (Journal of Physics ; Conference Series ; vol. 738 1742-6588)

59/198
Nr opisu: 0000106656   
Stability of magnetic nano-structures against erroneous shape modifications.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
W: International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress and Exhibition. (APMAS '15). Proceedings of the 5th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress and Exhibition, 16-19 April 2015, Oludeniz, Turkey. Vol. 1. Eds. Ahmet Yavuz Oral, Zehra Banu Bahsi Oral, Mehmet Emre Akoz, Mehmet Sezer, Seda Kol. Melville : AIP Publishing, 2016, s. 020004-1 - 020004-5, bibliogr. 20 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1727 0094-243X)

nanomagnez ; system nanodrutów ; anizotropia magnetyczna ; stan pośredni ; system czwórkowy ; symulacja

nano-magnet ; nano-wire system ; magnetic anisotropy ; intermediate state ; quaternary system ; simulation

60/198
Nr opisu: 0000109279   
Stability of magnetic nano-structures with respect to shape modifications.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
W: 5th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences. IC-MSquare 2016, Athens, Greece, 23-26 May 2016. Eds.: Elias C. Vagenas, Dimitrios S. Vlachos. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2016, [art. no. 012058] s. 1-4, bibliogr. 17 poz. (Journal of Physics ; Conference Series ; vol. 738 1742-6588)

61/198
Nr opisu: 0000105210   
Statistical analysis of digital images of periodic fibrous structures using generalized Hurst exponent distributions.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann, K. Domino.
-Phys. A, Stat. Mech. Appl. 2016 vol. 452, s. 167-177, bibliogr. 43 poz.. Impact Factor 2.243. Punktacja MNiSW 30.000

proces błądzenia przypadkowego ; wykładnik Hursta ; analiza statystyczna ; analiza obrazu ; entropia Shannona ; materiał włókienniczy

random walk process ; Hurst exponent ; statistical analysis ; Shannon entropy ; textile material

62/198
Nr opisu: 0000114826   
A simple model of hysteresis behavior using spreadsheet analysis.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
W: 3rd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences (IC-MSQUARE 2014), 28-31 August 2014, Madrid, Spain. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2015, [art. no. 012158] s. 1-5, bibliogr. 11 poz. (Journal of Physics ; vol. 574 Conference Series ; 1742-6588)

63/198
Nr opisu: 0000098016   
Analysis of the three-dimensional TGS crystal spatial inhomogeneity of the fractal structure.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, K. Ćwikiel, M. Binkowski, Hafedh Zghidi.
-Chaos Solitons Fractals 2015 vol. 75, s. 185-190, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 1.611. Punktacja MNiSW 30.000

64/198
Nr opisu: 0000114828   
Anatomy of demagnetizing and exchange fields in magnetic nano-dots influenced by 3D shape modifications.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
W: 3rd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences (IC-MSQUARE 2014), 28-31 August 2014, Madrid, Spain. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2015 (Journal of Physics ; vol. 574 Conference Series ; 1742-6588)

65/198
Nr opisu: 0000099401
Examination of hairiness changes due to washing in knitted fabrics using a random walk approach.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz, Krzysztof* Domino, S. Aumann, M. Weber, Hafedh Zghidi.
-Tex. Res. J. 2015 vol. 85 iss. 20, s. 2147-2154, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 1.299. Punktacja MNiSW 40.000

model Isinga ; zmiana kierunku namagnesowania ; symulacja ; metastabilność

Ising model ; magnetization reversal ; simulation ; metastability

66/198
Nr opisu: 0000104797   
Image processing and analysis of textile fibers by virtual random walk.
[Aut.]: Hafedh Zghidi, M. Walczak, Tomasz Błachowicz, Krzysztof* Domino, A. Ehrmann.
W: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), September 13-16, 2015, Łódź, Poland. Eds. Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. Warsaw : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015, s. 717-720, bibliogr. 11 poz. (Annals of Computer Science and Information Systems ; vol. 5 2300-5963)

67/198
Nr opisu: 0000102573   
Influence of shape and dimension on magnetic anisotropies and magnetization reversal of Py, Fe, and Co nano-objects with four-fold symmetry.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-AIP Adv. 2015 vol. 5 iss. 9, art. nr 097109, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.444. Punktacja MNiSW 25.000

68/198
Nr opisu: 0000100479   
Magnetic properties of square Py nanowires: irradiation dose and geometry dependence.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz, J. Komraus, M. K. Nees, P. J. Jakobs, H. Leiste, M. Mathes, M. Schaarschmidt.
-J. Appl. Phys. 2015 vol. 117, art. no. 173903 s. 1-5, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 2.101. Punktacja MNiSW 35.000

69/198
Nr opisu: 0000101708   
Magnetization reversal modes in fourfold Co nano-wire systems.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
W: 4th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences (IC-MSquare2015), 5-8 June 2015, Mykonos, Greece. Eds.: Elias C. Vagenas, Dimitrios S. Vlachos. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2015, [art. no. 012100] s. 1-5, bibliogr. 16 poz. (Journal of Physics ; Conference Series ; vol. 633 1742-6588)

70/198
Nr opisu: 0000104880
Relaxation processes in fabrics knitted from pure and regenerated cellulose.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
W: Cellulose and cellulose derivatives. Synthesis, modification and applications. Ed. Ibrahim H. Mondal. New York : Nova Science Publishers, 2015, s. 165-180, bibliogr. 35 poz.

bawełna ; dzianina ; wiskoza

cotton ; knitted fabric ; viscose ; washing relaxation ; wet relaxation ; dry relaxation

71/198
Nr opisu: 0000107675   
Reliability of statistic evaluation of microscopic pictures taken from knitted fabrics.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz, Hafedh Zghidi, M. Weber.
W: 4th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences (IC-MSquare2015), 5-8 June 2015, Mykonos, Greece. Eds.: Elias C. Vagenas, Dimitrios S. Vlachos. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2015, [art. no. 012101] s. 1-6, bibliogr. 10 poz. (Journal of Physics ; Conference Series ; vol. 633 1742-6588)

72/198
Nr opisu: 0000099395   
Spreadsheet analysis of stability and meta-stability of low-dimensional magnetic particles using the Ising approach.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz, Hafedh Zghidi.
-Eur. J. Phys. 2015 vol. 36, s. 1-9, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 0.608. Punktacja MNiSW 20.000

zmiana kierunku namagnesowania ; symulacja ; metastabilność ; model Isinga

magnetization reversal ; simulation ; metastability ; Ising model

73/198
Nr opisu: 0000104523   
The use of copula functions for modeling the risk of investment in shares traded on world stock exchanges.
[Aut.]: Krzysztof* Domino, Tomasz Błachowicz.
-Phys. A, Stat. Mech. Appl. 2015 vol. 424, s. 142-151, bibliogr. 31poz.. Impact Factor 1.785. Punktacja MNiSW 30.000

ekonofizyka ; giełda papierów wartościowych ; funkcja kopuła ; wykładnik Hursta ; analiza fluktuacji Detrendeda ; bezpieczny portfel inwestycyjny

econophysics ; stock exchange ; copula function ; Hurst exponent ; Detrended fluctuation analysis ; safe investment portfolio

74/198
Nr opisu: 0000096112   
Influence of fourfold anisotropy form on hysteresis loop shape in ferromagnetic nanostructures.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-AIP Adv. 2014 vol. 4 iss. 8, art. nr 087115, bibliogr. 46 poz.. Impact Factor 1.524. Punktacja MNiSW 25.000

75/198
Nr opisu: 0000095798   
The use of copula functions for modeling the risk of investment in shares traded on the Warsaw Stock Exchange.
[Aut.]: Krzysztof* Domino, Tomasz Błachowicz.
-Phys. A, Stat. Mech. Appl. 2014 vol. 413, s. 77-85, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.732. Punktacja MNiSW 30.000

ekonofizyka ; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ; funkcja kopuła ; wykładnik Hursta ; DFA ; procedura wyboru funkcji kopuły

econophysics ; Warsaw Stock Exchange ; copula function ; Hurst exponent ; Detrended fluctuation analysis ; copula selection procedure

76/198
Nr opisu: 0000095799   
The use of copula functions for predictive analysis of correlations between extreme storm tides.
[Aut.]: Krzysztof* Domino, Tomasz Błachowicz, M. Ciupak.
-Phys. A, Stat. Mech. Appl. 2014 vol. 413, s. 489-497, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.732. Punktacja MNiSW 30.000

funkcja kopuła ; wezbrania sztormowe ; DFA ; dyfuzja anomalna ; korelacja ; wykładnik Hursta

copula function ; storm tides ; Detrended fluctuation analysis ; anomalous diffusion ; correlation ; Hurst exponent

77/198
Nr opisu: 0000078850   
Directional-dependent coercivities and magnetization reversal mechanisms in fourfold ferromagnetic systems of varying sizes.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann, P. Stelbiński, J. Palka.
-J. Appl. Phys. 2013 vol. 113, art. no. 013901 s. 1-7, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 2.185. Punktacja MNiSW 35.000

koercja ; materiał ferromagnetyczny ; żelazo ; zmiana kierunku namagnesowania ; nanoprzewody ; remanencja magnetyczna

coercive force ; ferromagnetic material ; iron ; magnetization reversal ; nanowires ; remanence

78/198
Nr opisu: 0000089289   
Micromagnetic simulations of anisotropies in coupled and uncoupled ferromagnetic nanowire systems.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Sci. World J. [online] 2013 Article ID 472597, s. 1-5, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.219. Punktacja MNiSW 30.000

magnetoelektronika ; symulacje mikromagnetyczne ; włókna ferromagnetyczne

magnetoelectronics ; micromagnetic simulations ; ferromagnetic wires

79/198
Nr opisu: 0000078848   
Six-state, three-level, six-fold ferromagnetic wire system.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-J. Magn. Magn. Mater. 2013 vol. 331, s. 21-23, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 2.002. Punktacja MNiSW 30.000

nanoprzewody ; anizotropia magnetyczna ; zmiana kierunku namagnesowania

nanowires ; magnetic anisotropy ; mgnetization reversal

80/198
Nr opisu: 0000076101   
A computer-based imaging system for multispectral inspection of skin cancer.
[Aut.]: Adam Świtoński, Tomasz Błachowicz, A. Sieroń, Konrad** Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2012 R. 88 nr 12b, s.107-110, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

obrazowanie wielospektralne ; analiza głównych składowych ; sygnatura spektralna ; rak skóry

multispectral imaging ; principal component analysis ; spectral signature ; skin cancer

81/198
Nr opisu: 0000081679   
Anatomy of demagnetizing and exchange fields in magnetic nanodots influenced by 3D shape modifications [online].
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
[Ithaca] : [Cornell University Library], 2012, (plik pdf) 10 s., bibliogr. 36 poz.
Dostępny w Internecie: http://arxiv.org/abs/1207.4673 [dostęp 22 kwietnia 2013]

82/198
Nr opisu: 0000082592   
Dimensionality reduction of multispectral images representing anatomical structures of an eye.
[Aut.]: Adam Świtoński, Tomasz Błachowicz, M. Zieliński, Henryk Josiński.
W: Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2012. IMECS 2012, Hong Kong, 14-16 March, 2012. Vol. 1. Eds: S. I. Ao [et al.]. Hong Kong : Newswood Limited, 2012, s. 740-745, bibliogr. 45 poz. (Lecture Notes in Engineering and Computer Science ; vol. 2193 2078-0966)

obrazowanie wielospektralne ; diagnostyka chorób dna oka ; redukcja wymiarowości ; uczenie bez nadzoru ; analiza głównych składowych ; jądrowa analiza głównych składowych

multispectral imaging ; retina diagnosis ; dimensionality reduction ; unsupervised learning ; principal component analysis ; kernel principal component analysis ; manifold learning

83/198
Nr opisu: 0000071253   
Experimental investigation of the washing relaxation of knitted fabrics from polyester yarn with stainless steel fibres.
[Aut.]: A. Ehrmann nee Tillmanns, F. Heimlich, A. Brucken, M. Weber, Tomasz Błachowicz.
-Fibres Text. Estern Eur. 2012 vol. 20 iss. 1, s. 90-93, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.801. Punktacja MNiSW 25.000

dzianina ; przędza ; włókno ze stali nierdzewnej ; detergent

knitted fabric ; yarn ; stainless steel fibre ; detergent

84/198
Nr opisu: 0000076089   
Supervised and unsupervised segmentation of multispectral retina images.
[Aut.]: Adam Świtoński, Tomasz Błachowicz, M. Misiuk-Hojło, Konrad** Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2012 R. 88 nr 12b, s. 111-114, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

obrazowanie wielospektralne ; uczenie maszynowe ; siatkówka ; choroba ; diagnostyka okulistyczna ; segmentacja obrazu wielokanałowego

multispectral imaging ; machine learning ; retina ; disease ; ophthalmic diagnosis ; segmentation of multichannel image

85/198
Nr opisu: 0000071755   
Adjusting exchange bias and coercivity of magnetic layered systems with varying anisotropies.
[Aut.]: A. Ehrmann nee Tillmanns, Tomasz Błachowicz.
-J. Appl. Phys. 2011 vol. 109 iss. 8, art. no. 083923 s. 1-6, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 2.168. Punktacja MNiSW 35.000

materiał antyferromagnetyczny ; natężenie koercyjne ; oddziaływanie wymienne ; materiał ferromagnetyczny ; anizotropia magnetyczna ; warstwa epitaksjalna

antiferromagnetic material ; coercive force ; exchange interactions ; ferromagnetic material ; magnetic anisotropy ; epitaxial layer

86/198
Nr opisu: 0000078847   
Fotografieren in der vierten Dimension.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-Phys. Unserer Zeit 2011 vol. 43 iss. 3, s. 124-127, bibliogr. 12 poz.

87/198
Nr opisu: 0000072055   
Fourfold nanosystems for quaternary storage devices.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann nee Tillmanns.
-J. Appl. Phys. 2011 vol. 110 iss. 7, art. no. 073911 s. 1-4, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 2.168. Punktacja MNiSW 35.000

88/198
Nr opisu: 0000068791   
Koncepcja hybrydowego procesora cyfrowego z rdzeniem spintronicznym.
[Aut.]: P. Stebliński, Tomasz Błachowicz.
-Wiad. Elektrot. 2011 R. 79 nr 11, s. 45-46, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

spintronika ; procesor magnetyczny ; rdzeń magnetyczny

spintronics ; magnetic processor ; magnetic core

89/198
Nr opisu: 0000082085
Koncepcja hybrydowego procesora cyfrowego z rdzeniem spintronicznym.
[Aut.]: P. Stebliński, Tomasz Błachowicz.
W: Dziesiąta Krajowa Konferencja Elektroniki, [Darłówko Wschodnie, 05-09.06.2011]. Materiały konferencji. [Gdańsk] : [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gdańsk], 2011, s. 65
Pełny tekst na CD-ROM

spintronika ; układ logiki magnetycznej ; obliczenia magnetyczne ; magnetooptyczny efekt Kerra ; MOKE

spintronics ; programmable logic magnetic ; magnetic calculations ; magneto-optic Kerr effect ; MOKE

90/198
Nr opisu: 0000071506   
Ophthalmic diagnosis based on multispectral imaging.
[Aut.]: Adam Świtoński, Tomasz Błachowicz, M. Zieliński, M. Misiuk-Hajto, Konrad** Wojciechowski.
-Prz. Elektrot. 2011 R. 87 nr 12b, s. 165-168, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.244. Punktacja MNiSW 15.000

obrazowanie wielospektralne ; diagnostyka okulistyczna ; siatkówka ; struktury gałki ocznej

mutlispectral imaging ; ophthalmic diagnosis ; retina ; anatomical structures of the eye

91/198
Nr opisu: 0000078845   
Täglich genutzt und kaum bekannt.
[Aut.]: A. Ehrmann, Tomasz Błachowicz.
-Phys. Unserer Zeit 2011 vol. 43 iss. 2, s. 72-77, bibliogr. 10 poz.

92/198
Nr opisu: 0000067287   
Walking or running in the rain - a simple derivation of a general solution.
[Aut.]: A. Ehrmann nee Tillmanns, Tomasz Błachowicz.
-Eur. J. Phys. 2011 vol. 32 iss. 2, s. 355-361. Impact Factor 0.823. Punktacja MNiSW 15.000

93/198
Nr opisu: 0000082680
Badanie ewolucji namagnesowania w niskowymiarowych, periodycznych obiektach magnetoelektronicznych.
[Aut.]: P. Stebliński, Tomasz Błachowicz.
W: Dziewiąta Krajowa Konferencja Elektroniki, [Darłówko Wschodnie, 30.05-02.06.2010]. Materiały konferencji. [Gdańsk] : [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gdańsk], 2010, s. 170
Pełny tekst na CD-ROM

spintronika ; magnetoelektronika ; równanie LLG ; symulacja nanomagnetyczna

spintronics ; magnetoelectricity ; LLG equation ; nanomagnetic simulation

94/198
Nr opisu: 0000063459   
Magnetization reversal in magnetic half-balls influenced by shape perturbations.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann nee Tillmanns, P. Stebliński, L. Pawela.
-J. Appl. Phys. 2010 vol. 108 iss. 12, art. no. 123906 s. 1-4, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 2.079

95/198
Nr opisu: 0000067288   
Polarisation auf dem Schreibtisch. Experimente mit TFT-Flachbildschirmen.
[Aut.]: A. Tillmanns, Tomasz Błachowicz.
-Phys. Unserer Zeit 2010 vol. 41 nr 2, s. 70-73, bibliogr. 6 poz.

ciekły kryształ ; polaryzacja ; tranzystor cienkowarstwowy

liquid crystal ; polarisation ; thin film transistor ; Aktiv- Matrix-Display

96/198
Nr opisu: 0000066354
Textile magnets as base for micromagnetic simulations.
[Aut.]: A. Tillmanns, M. Weber, Tomasz Błachowicz, L. Pawela, T. Kammermeier.
W: Solids, structures and coupled problems in engineering. IV European Conference on Computational Mechanics. ECCM 2010, Paris, France, May 16-21, 2010. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-7, bibliogr. 7 poz.

97/198
Nr opisu: 0000056462   
Anomalous magnetization reversal mechanism in unbiased Fe/FeF2 investigated by means of the magneto-optic Kerr effect.
[Aut.]: A. Tillmanns, Tomasz Błachowicz, M. Fraune, G. Guntherodt, I. K. Schuller.
-J. Magn. Magn. Mater. 2009 vol. 321 iss. 18, s. 2932-2935, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.204

system komutacyjny ; magnetooptyczny efekt Kerra ; MOKE ; anizotropia ; magnesowanie ; symulacja

exchange system ; magneto-optic Kerr effect ; MOKE ; anisotropy ; magnetization ; simulation

98/198
Nr opisu: 0000048281   
Brillouin light scattering investigations of magnetic and elastic properties in MBE grown trilayer Mo/Co/Au systems.
[Aut.]: R. Gieniusz, Tomasz Błachowicz, A. Maziewski, A. Petroutchik, L. Baczewski, A. Wawro, J. Hamrle, O. Serga, B. Hillebrands.
W: Physics of magnetism 2008. Proceedings of the European conference, Poznań, Poland, June 24-27, 2008. Eds: B. Idzikowski [at al.]. Warsaw : Polish Academy of Sciences. Institute of Physics, 2009, s. 213-216, bibliogr. 14 poz. (Acta Physica Polonica A ; vol. 115, no. 1 0587-4246)

99/198
Nr opisu: 0000081670   
Wavelets as q-bits and q-bit states as wavelets [online].
[Aut.]: P. Stebliński, Tomasz Błachowicz.
[Ithaca] : [Cornell University Library], 2009, (plik pdf) 4 s., bibliogr. 3 poz.
Dostępny w Internecie: http://arxiv.org/abs/0911.1993 [dostęp 22 kwietnia 2013]

100/198
Nr opisu: 0000081682   
Wavelets spectra of magnetization dynamics in geometry driven magnetic thin layers [online].
[Aut.]: P. Stebliński, Tomasz Błachowicz.
[Ithaca] : [Cornell University Library], 2009, (plik pdf) 6 s., bibliogr. 5 poz.
Dostępny w Internecie: http://arxiv.org/abs/0911.1994 [dostęp 22 kwietnia 2013]

101/198
Nr opisu: 0000081690   
1/f noise near the free surface of a semiconductor [online].
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
[Ithaca] : [Cornell University Library], 2008, (plik pdf) 8 s., bibliogr. 16 poz.
Dostępny w Internecie: http://arxiv.org/abs/0803.4287 [dostęp 22 kwietnia 2013]

szum 1/f ; zginanie pasma ; pasywacja

1/f noise ; band bending ; passivation ; surface induced phenomena

102/198
Nr opisu: 0000081700   
A graphical extension for the Windows version of the Parallel Finite Element Micromagnetics Package (MagParExt) [online].
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, B. Baron.
[Ithaca] : [Cornell University Library], (plik pdf) 8 s., bibliogr. 8 poz.
Dostępny w Internecie: http://arxiv.org/abs/0807.2655 [dostęp 22 kwietnia 2013]

103/198
Nr opisu: 0000048129   
Isotropic effects in exchange-biased ferromagnetic/antiferromagnetic bilayers.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Mater. Sci. Pol. 2008 vol. 26 no. 1, s. 21-26, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.368

magnetoelektronika ; regulacja bias ; anizotropia ; rozpraszanie Brillouina

magnetoelectronics ; exchange bias ; anisotropy ; Brillouin light scattering

104/198
Nr opisu: 0000040630   
Crystalline phases in the GeSb2Te4 alloy system. Phase transitions and elastic properties.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, M. Beghi, G. Guntherodt, B. Beschoten, H. Dieker, M. Wuttig.
-J. Appl. Phys. 2007 vol. 102 iss. 9, art. no. 093519 s. 1-7, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 2.171

105/198
Nr opisu: 0000024687   
Exchange bias in epitaxial CoO/Co bilayers with different crystallographic symmetries.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Tillmanns, M. Fraune, R. Ghadimi, B. Beschoten, G. Guntherodt.
-Phys. Rev. B 2007 vol. 75 iss. 5, s. 54425-1 - 54425-8, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 3.172

106/198
Nr opisu: 0000040629   
Rotatable anisotropy in epitaxial exchange-biased materials revealed by Brillouin light scattering.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-J. Appl. Phys. 2007 vol. 102 iss. 4, art. no. 043901 s. 1-5, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 2.171

107/198
Nr opisu: 0000025392   
Analysis of magnetization reversal at the exchange -biased interface using the Ising approach.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, M. Wieja.
-Mater. Sci. Pol. 2006 vol. 24 nr 3, s. 643-648, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.333

spintronika ; regulacja bias ; zmiana kierunku namagnesowania

spintronics ; exchange bias ; magnetization reversal

108/198
Nr opisu: 0000036437   
Analysis of magnetization reversal at the exchange-biased interface using the Ising approach.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, M. Wieja.
W: New materials for magnetoelectronics. Conference, Będlewo, 2-6 May 2005. Eds: T. Luciński, S. Lipiński. Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 643-648, bibliogr. 20 poz. (Materials Science Poland ; vol. 24, no. 3 2083-1331)

regulacja bias ; zmiana kierunku namagnesowania

exchange bias ; magnetization reversal

109/198
Nr opisu: 0000029196   
Computation of the acoustic-waves propagation-parameters and the subsequent elastic constants derivation in a single layer on a substrate.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, M. Beghi.
-Mol. Quantum Acoust. 2006 vol. 27, s. 49-61, bibliogr. 3 poz.

stała sprężystości ; warstwa cienka ; Fala Rayleigha ; rozpraszanie Brillouina

elastic constant ; thin layer ; Rayleigh wave ; Brillouin light scattering

110/198
Nr opisu: 0000029195   
Different magnetic-anisotropy fields in the epitaxial CoO/Co(hcp) bilayer investigated by means of light scattering on spin waves.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Mol. Quantum Acoust. 2006 vol. 27, s. 41-48, bibliogr. 11 poz.

anizotropia magnetyczna ; rozpraszanie Brillouina

magnetic anisotropy ; Brillouin light scattering

111/198
Nr opisu: 0000025296   
Erratum: Simulating a perpendicular exchange-biased structure with a partially covering nonmagnetic insertion at the FM/AFM interface.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Central Eur. J. Phys. 2006 vol. 4 iss. 4, s. 522. Impact Factor 0.811

magnetoelektronika ; interfejs ferromagnetyczny ; interfejs antyferromagnetyczny ; regulacja bias ; anizotropia

magnetoelectronics ; ferromagnetic interface ; antiferromagnetic interface ; exchange bias ; anisotropy ; perpendicular recording media

112/198
Nr opisu: 0000021188   
Micro-Raman spectroscopy of disordered and ordered sulfur phases on a passivated GaAs surface.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, G. Salvan, D. Zahn, Jacek** Szuber.
-Appl. Surf. Sci. 2006 vol. 252 nr 21, s. 7642-7646, bibliogr. 18 poz.
Zawiera materiały z: Fourth International Workshop on Semiconductor Surface Passivation. SSP'05, Ustroń, Poland, 10-13 September 2005. Impact Factor 1.436

arsenek galu ; pasywacja siarki ; spektroskopia Ramana ; morfologia powierzchni ; (NH4)2Sx ; S2Cl2

gallium arsenide ; sulfur passivation ; Raman spectroscopy ; surface morphology ; (NH4)2Sx ; S2Cl2

113/198
Nr opisu: 0000081695   
Remote-control and clustering of physical computations using the XML-RPC protocol and the open-Mosix system [online].
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, M. Wieja.
[Ithaca] : [Cornell University Library], 2006, (plik pdf) 18 s., bibliogr. 12 poz.
Dostępny w Internecie: http://arxiv.org/abs/cs.DC/0603111 [dostęp 22 kwietnia 2013]

obliczenia równoległe ; protokół XML-RPC ; openMOSIX cluster

parallel computing ; XML-RPC protocol ; openMOSIX cluster

114/198
Nr opisu: 0000021189   
Simulating a perpendicular exchange-biased structure with a partially covering nonmagnetic insertion at the FM/AFM interface.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Central Eur. J. Phys. 2006 vol. 4 nr 3, s. 331-340, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.811

magnetoelektronika ; interfejs ferromagnetyczny ; interfejs antyferromagnetyczny ; regulacja bias ; anizotropia

magnetoelectronics ; ferromagnetic interface ; antiferromagnetic interface ; exchange bias ; anisotropy ; perpendicular recording media

115/198
Nr opisu: 0000019268
The superlattice rotational-anisotropy counterpart to a polycrystalline exchange-biased material.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: New materials for magnetoelectronics. MAG-EL-MAT. Scientific network. Meeting of the members, Będlewo near Poznań, Poland 3-6 May 2006. Programme and abstracts. Eds: B. Idzikowski, S. Lipiński, T. Luciński. Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences. Poznań : Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences, 2006, s. 37, bibliogr. 2 poz.

116/198
Nr opisu: 0000019788
34th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 28 February - 4 March 2005. Eds.: T. Błachowicz, J. Bodzenta, T. Pustelny.
Les Ulis : EDP Sciences, 2005

117/198
Nr opisu: 0000019146   
Analysis of numerical limits in 2-D simulations of a ferromagnetic / antiferromagnetic interface using the random field Ising model.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Central Eur. J. Phys. 2005 vol. 2 iss. 3, s. 147-162. Impact Factor 0.524

118/198
Nr opisu: 0000019701
Scattering, Inelastic - Brillouin.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, M. Grimsditch.
W: Encyclopedia of condensed matter physics. Eds: F. Bassani, G. L. Liedl, P. Wyder. Amsterdam : Elsevier, 2005, s. 199-205

119/198
Nr opisu: 0000019267
Simulations of magnetisation reversal in exchange-biased structures using Ising approach.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: New materials for magnetoelectronics. MAG-EL-MAT. Scientific network. Meeting of the members, Będlewo near Poznań, Poland, 2-6 May 2005. Programme and abstracts. Eds: B. Idzikowski, S. Lipiński, T. Luciński. Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences. Poznań : Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences, 2005, s. 27, bibliogr. 10 poz.

120/198
Nr opisu: 0000009151
33rd Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 9th Workshop on Photoacoustics and Photothermics, Szczyrk, Poland, 9.02.2004-13.02.2004. Abstracts. Ed. Tomasz Błachowicz.
Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2004

121/198
Nr opisu: 0000019805
Analysis of in-plane anisotropies in exchange-bias structures.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, M. Wieja.
-Mol. Phys. Rep. 2004 vol. 39, s. 27-31

122/198
Nr opisu: 0000019265
Exchange-biased ferromagnetic-antiferromagnetic bilayers as supporting structures for magnetoelectronics devices.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: New materials for magnetoelectronics. MAG-EL-MAT. Scientific network. Meeting of the members, Będlewo near Poznań, Poland, 13-16 April 2004. Programme and digests. Ed. B. Idzikowski. Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences. Poznań : Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences, 2004, s. 81-82

123/198
Nr opisu: 0000013110
Phenomenological model of changes in the speed of a sound wave in crystals caused by dopants.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Arch. Acoust. 2004 vol. 29, s. 447-459

124/198
Nr opisu: 0000019806   
Simulation of exchange-biased 2D-interface using the Random Field Ising Model with a diluted lattice.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Mol. Quantum Acoust. 2004 vol. 25, s. 29-43

spintronika ; dynamika wirowania ; odwrócenie magnesowania

spintronics ; spin dynamics ; magnetisation revelsal

125/198
Nr opisu: 0000010686
50. Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA 2003, Szczyrk - Gliwice, 23.09.2003-27.09.2003. Materiały konferencyjne. Ed. Tomasz Błachowicz.
Gliwice : Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, 2003

akustyka ; seminarium

acoustics ; seminar

126/198
Nr opisu: 0000003301   
Brillouin spectroscopy in crystal lattices. Acoustic and spin waves.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 276 s., bibliogr. 362 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1577 Matematyka-Fizyka ; z. 90)
Rozprawa habilitacyjna

rozpraszanie Brillouina ; niobian litu

Brillouin light scattering ; lithium niobate

127/198
Nr opisu: 0000009140
Proceedings of the European Acoustics Association Symposium. 32nd Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 7th Advances in Acousto-Optics [and 8th Workshop on Photoacoustics and Photothermics], [Szczyrk, Poland, 24.02.2003-28.02.2003]. Ed. Tomasz Błachowicz.
Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2003

akustyka molekularna ; akustooptyka ; sympozjum

molecular acoustics ; acoustooptics ; symposium

128/198
Nr opisu: 0000011430   
Sezawa and Love modes in Co/Cu superlattices.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Central Eur. J. Phys. 2003 vol. 1 iss. 4, s. 574-595

rozpraszanie Brillouina ; fonon akustyczny ; nadstruktura ; cienka powłoka ; fala Sezawy

Brillouin light scattering ; acoustic phonon ; superlattice ; thin layer ; Sezawa wave

129/198
Nr opisu: 0000019165   
The scattering of light on sound waves in the hypersonic range of frequencies. The directional sensitivity of Brillouin light scattering.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Central Eur. J. Phys. 2003 vol. 1 iss. 1, s. 153-178, bibliogr. 56 poz.

spektroskopia Brillouina ; fonon akustyczny ; stała sprężystości ; fala spinowa ; nadstruktura

Brillouin spectroscopy ; acoustic phonon ; elastic constant ; spin wave ; superlattice

130/198
Nr opisu: 0000011742
A typical Brillouin light scattering spectrum in the SrLaAlO4 (SLAO) crystal.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Arch. Acoust. 2002 vol. 27, s. 241-247, bibliogr. 9 poz.

131/198
Nr opisu: 0000019093
An uncertainty wave-vector approach for Brillouin light scattering on bulk phonons.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: Fortschritte der Akustik. Plenarvortrage und Fachbeitrage der 28. Deutschen Jahrestagung fur Akustik DAGA'02, Bochum, 4. bis 7. Marz 2002. Oldenburg : Deutsche Gesellschaft fur Akustik, 2002, s. 106-107

132/198
Nr opisu: 0000018885
Brillouin light scattering from surface and bulk spin waves in Co/Cu superlattices.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, M. Fraune, G. Guntherodt.
W: Fortschritte der Akustik. Plenarvortrage und Fachbeitrage der 28. Deutschen Jahrestagung fur Akustik DAGA'02, Bochum, 4. bis 7. Marz 2002. Oldenburg : Deutsche Gesellschaft fur Akustik, 2002, s. 104-105

133/198
Nr opisu: 0000007322   
Brillouin light scattering on the two quasi-transverse waves in rotated sample of the LiNbO3 crystal.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Opt. Commun. 2002 vol. 210 iss. 3/6, s. 213-217, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 1.482

134/198
Nr opisu: 0000007342   
Doping effects of Cu ions on the elastic properties of the LiNbO3 crystal revealed by Brillouin scattering.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Michał* Pyka, Zygmunt** Kleszczewski, M. Swirkowicz, T. Łukasiewicz.
-Solid State Commun. 2002 vol. 123 iss. 6/7, s. 317-319, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 1.602

135/198
Nr opisu: 0000007350   
Elastic constants of the SrLaAlO4 and SrLaGaO4 crystals measured at ultrasonic and hypersonic acoustic frequencies.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski, A. Skumiel.
-Ultrasonics 2002 vol. 39 nr 9, s. 611-615, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.780

136/198
Nr opisu: 0000008365   
Inexpensive linear scanning of the Fabry-Perot interferometer.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Opt. Appl. 2002 vol. 32 no. 4, s. 829-832. Impact Factor 0.291

137/198
Nr opisu: 0000019263
Oddziaływanie foton-fonon w kryształach domieszkowanych w obszarze hiperdźwiękowym.
[Aut.]: Monika* Pyka, Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
W: XLIX Otwarte Seminarium z Akustyki, Warszawa - Stare Jabłonki, 9-13 września 2002. [Warszawa] : [Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk], 2002, s. 447-451, bibliogr. 10 poz.

138/198
Nr opisu: 0000009502   
On the scatteing of light on spin waves in the Co/Cu superlattices.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, A. Wawro.
-Mol. Quantum Acoust. 2002 vol. 23, s. 43-52, bibliogr. 31 poz.

139/198
Nr opisu: 0000009501   
Theory of acoustic modes in layered structures.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Mol. Quantum Acoust. 2002 vol. 23, s. 27-42, bibliogr. 7 poz.

140/198
Nr opisu: 0000019793
30th Winter School on Molecular and Quantum Acoustics. Proceedings of the European Acoustics Association Symposium and 6th Workshop on Photoacoustics and Photothermics as a part of the school, Ustroń - Beskidy Mountains, Poland, 26.02.2001 - 3.03.2001. Conference proceedings. Ed. by Tomasz Błachowicz.
Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2001

141/198
Nr opisu: 0000019189
About three wave vectors immersed in the hypersonic sea.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: Acousto-optics and applications IV. [Conference], Gdańsk-Jurata, Poland, 22-26 May 2001. Eds: B.B.J. Linde, A. Sikorska. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2001, s. 90-95, bibliogr. 13 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 4514 0277-786X)

142/198
Nr opisu: 0000000104
Acoustic properties of the Co/Cu superlattices.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: XLVIII Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA 2001, Wrocław - Polanica Zdrój, 11-14 września 2001 r.. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 373-378, bibliogr. 20 poz. (Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej ; nr 83 Seria: Konferencje ; nr 27 0324-9344)

143/198
Nr opisu: 0000000125   
Brillouin light scattering study of Cu ions doping on the LiNbO3 crystal elastic properties.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Michał* Pyka, Zygmunt** Kleszczewski.
-Mol. Quantum Acoust. 2001 vol. 22, s. 15-18, bibliogr. 8 poz.

144/198
Nr opisu: 0000019169
Coherent states in Brillouin light scattering.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Arch. Acoust. 2001 vol. 26 no. 3, s. 255-261, bibliogr. 9 poz.

145/198
Nr opisu: 0000000025
Influence of metallic dopants on the elastic properties of crystals in hypersonic region of frequencies.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Michał* Pyka, Zygmunt** Kleszczewski.
W: XLVIII Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA 2001, Wrocław - Polanica Zdrój, 11-14 września 2001 r.. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 379-382, bibliogr. 19 poz. (Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej ; nr 83 Seria: Konferencje ; nr 27 0324-9344)

146/198
Nr opisu: 0000025405   
Patent. Polska, nr 192 978. Sposób liniowego odczytu sygnałów optycznych z interferometru Fabry-Perota sterowanego ciśnieniem. Int. Cl. G01N 21/00, G01L 9/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Tomasz Błachowicz.
Zgłosz. nr 337 243 z 14.12.1999. Opubl. 29.12.2006, 4 s.

147/198
Nr opisu: 0000009062
Theory of pressure controlled Fabry-Perot interferometer with linear reading of data.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: 30th Winter School on Molecular and Quantum Acoustics. Proceedings of the European Acoustics Association Symposium and 6th Workshop on Photoacoustics and Photothermics as a part of the school, Ustroń - Beskidy Mountains, Poland, 26.02.2001-3.03.2001. Conference proceedings. Ed. by Tomasz Błachowicz. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2001, s. 49-52, bibliogr. 10 poz.

148/198
Nr opisu: 0000025406   
Patent. Polska, nr 192 809. Układ interferometru Fabry-Perota sterowanego ciśnieniem. Int. Cl. G01N 21/00, G01L 9/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Tomasz Błachowicz.
Zgłosz. nr 337 242 z 14.12.1999. Opubl. 29.12.2006, 2 s.

149/198
Nr opisu: 0000019190
Wavelet analysis of low-level optical signals from Brillouin light scattering experiments.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: Acousto-optics and applications IV. [Conference], Gdańsk-Jurata, Poland, 22-26 May 2001. Eds: B.B.J. Linde, A. Sikorska. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2001, s. 129-135, bibliogr. 14 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 4514 0277-786X)

150/198
Nr opisu: 0000019221
A wavelet approach to acousto-optical interactions.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
W: Advances in acousto-optics. 5th Conference of the European Acousto-Optical Club, Bruges, Belgium, 25-26 May 2000. Bruges : [b.w.], 2000, s. 13-14, bibliogr. 11 poz. (Topical Meetings Digest Series ; European Optical Society vol. 27 1167-5357)

151/198
Nr opisu: 0000019792
Abstracts of the 29th Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 5th Workshop on Photoacoustics and Photothermics as a part of the School, [Wisła - Beskidy Mountains, 28.02.2000 - 4.03.2000]. Red. T. Błachowicz.
Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2000

152/198
Nr opisu: 0000000102
Predictions of the hypersonic acoustic wave speed changes caused by the Fe/Cu doping in the LiNbO3 crystal.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Mol. Quantum Acoust. 2000 vol. 21, s. 9-13, bibliogr. 6 poz.

153/198
Nr opisu: 0000019171
Study of the elastic properties of the lithium tantalate crystal by the Brillouin laser light scattering.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Arch. Acoust. 2000 vol. 25 no. 1, s. 23-34, bibliogr. 14 poz.

154/198
Nr opisu: 0000002937   
The use of pressure controlled Fabry-Perot interferometer with linear scanning of data for Brillouin-type experiments.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Rev. Sci. Instrum. 2000 vol. 71 iss. 8, s. 2988-2991, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 1.239

interferometr Fabry'ego Perota ; rozpraszanie Brillouina

Fabry-Perot interferometer ; Brillouin light scattering

155/198
Nr opisu: 0000005416
Brillouin laser light scattering in the ABCO4 oxide type crystals.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski, T. Łukasiewicz.
-Mol. Quantum Acoust. 1999 vol. 20, s. 115-121, bibliogr. 7 poz.

156/198
Nr opisu: 0000007542
Brillouin scattering in liquids and crystals - experiment and theory.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki. [OSA'99], Kraków - Zakopane, 14-17 września 1999. Red. R. Panuszka. Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 1999, s. 231-236, bibliogr. 19 poz.

157/198
Nr opisu: 0000007578
Brillouin scattering in the SrLaGaO4 (SLG) and SrLaAlO4 (SLA) single crystals.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski, T. Łukasiewicz.
W: XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki. [OSA'99], Kraków - Zakopane, 14-17 września 1999. Red. R. Panuszka. Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 1999, s. 237-242, bibliogr. 7 poz.

158/198
Nr opisu: 0000005420
Coherent states in inelastic light scattering.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Mol. Quantum Acoust. 1999 vol. 20, s. 19-27, bibliogr. 11 poz.

159/198
Nr opisu: 0000019175
Longitudinal acoustic phonons in Co/Cu superlattices.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Acoust. Lett. 1999 vol. 23 no. 4, s. 69-72, bibliogr. 29 poz.

160/198
Nr opisu: 0000005421
Longitudinal acoustics phonons in the Co/Cu superlattices.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Mol. Quantum Acoust. 1999 vol. 20, s. 13-18, bibliogr. 29 poz.

161/198
Nr opisu: 0000019763
Proceedings of the 28th Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 4th Workshop on Photoacoustics and Phototermics as a part of the School, Ustroń-Beskidy Mountains, 22.02-26.02.1999. [Eds.: Tomasz Błachowicz, Jerzy Bodzenta].
Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 1999

162/198
Nr opisu: 0000019224
Relative intensity of Brillouin lines resulting from quasi-transverse hypersonic acoustic waves.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: Spectral line shapes. 14th International conference, State College, Pennsylvania, June 1998. Vol. 10. Ed. Roger M. Herman. Woodbury : American Institute of Physics, 1999, s. 341-342, bibliogr. 2 poz. (American Institute of Physics Conference Proceedings ; no. 467 0094-243X)

163/198
Nr opisu: 0000019174
Single photon counting in Brillouin laser light scattering experiments.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Arch. Acoust. 1999 vol. 24 no. 1, s. 49-56, bibliogr. 12 poz.

164/198
Nr opisu: 0000008104
Wykorzystanie światła laserowego do badania sprężystych własności ciał stałych w obszarze hiperdźwiękowym.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 224 s., bibliogr. 193 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 10)

165/198
Nr opisu: 0000019794
Abstracts of the 27th Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 3rd Workshop on Photoacoustics and Photothermics as a part of the school, Ustroń - Beskidy Mountains, Gliwice 23.02-27.02 1998. [Ed. Tomasz Błachowicz].
Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 1998

166/198
Nr opisu: 0000000172
Brillouin light scattering in piezoelectric crystals.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Anna* Hudy.
W: Acousto-optics and applications III. [Conference], Gdańsk-Jurata, Poland, 18-22 May 1998. Eds: A. Śliwiński, B.B.J. Linde, P. Kwiek. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1998, s. 259-266, bibliogr. 5 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 3581 0277-786X)

167/198
Nr opisu: 0000000171
Brillouin scattering in the LiTaO3 crystal: dispersion of the acoustic wave velocity.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: Acousto-optics and applications III. [Conference], Gdańsk-Jurata, Poland, 18-22 May 1998. Eds: A. Śliwiński, B.B.J. Linde, P. Kwiek. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1998, s. 267-270, bibliogr. 5 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 3581 0277-786X)

168/198
Nr opisu: 0000019147
Elastic constants of the lithium tantalate crystal in the hypersonic range.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-J. Acoust. Soc. Am. 1998 vol. 104 no. 6, s. 3356-3357, bibliogr. 5 poz.

169/198
Nr opisu: 0000000073
How to interpret dispersion of an acoustic wave velocity in the hypersonic range of frequencies in crystals.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Mol. Quantum Acoust. 1998 vol. 19, s. 47-51, bibliogr. 8 poz.

170/198
Nr opisu: 0000000074
How to perform photon counting in brillouin light scattering experiments.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Mol. Quantum Acoust. 1998 vol. 19, s. 31-45, bibliogr. 12 poz.

171/198
Nr opisu: 0000019182
Inelastic light scattering on two degenerated hypersonic waves: the switching effect.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Acoust. Lett. 1998 vol. 21 no. 10, s. 203-207, bibliogr. 14 poz.

172/198
Nr opisu: 0000000072
Looking for the best conditions for Brillouin scattering on surface phonons.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Mol. Quantum Acoust. 1998 vol. 19, s. 53-69, bibliogr. 5 poz.

173/198
Nr opisu: 0000019166
Numerical calculations of rotational contributions to the scattering coefficient in a piezoelectric LiTaO3 crystal.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-J. Opt. Soc. Am., B 1998 vol. 15 no. 10, s. 2599-2606, bibliogr. 9 poz.

174/198
Nr opisu: 0000019264
Wykorzystanie rozpraszania Brillouina do pomiaru stałych sprężystych kryształu tantalanu litu LiTaO3.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: XLV Otwarte Seminarium z Akustyki, Poznań - Kiekrz, 15-18 września 1998. Poznań : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 1998, s. 107-112, bibliogr. 9 poz.

175/198
Nr opisu: 0000019204
Zastosowanie akustycznych i akustooptycznych metod pomiarowych w badaniach ciała stałego.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski, Tomasz Błachowicz, Anna* Hudy.
W: Akustyka, akustooptyka, optoelektronika. Zeszyt naukowy dedykowany profesorowi Aleksandrowi Opilskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej. Politechnika Śląska. Wydział Matematyczno-Fizyczny. Instytut Fizyki. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Fizyki], 1998, s. 113-125, bibliogr. 19 poz.

176/198
Nr opisu: 0000019150
Analysis of a real shape of the Brillouin spectral line from carbon tetrachloride.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Anna* Hudy, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1997 t. 18, s. 19-23, bibliogr. 8 poz.

177/198
Nr opisu: 0000019149
Elastic constants of the lithium tantalate crystal in the hypersonic range.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Acoust. Lett. 1997 vol. 20 no. 10, s. 221-223, bibliogr. 3 poz.

178/198
Nr opisu: 0000019194
Elliptic polarization of acoustic waves in crystals.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski, Tomasz Błachowicz.
-Acoust. Lett. 1997 vol. 21 no. 5, s. 100-105, bibliogr. 6 poz.

179/198
Nr opisu: 0000027686
Influence of the rotational contribution to the scattering coefficient in piezoelectric crystals.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
W: Proceedings of the European Acoustics Association Symposium. 26th Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 2nd Workshop on Phototermics and Photoacoustics as a part of the school, Ustroń - Beskidy Mountains, Gliwice 24.02-28.02.1997. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 1997, s. 13-16, bibliogr. 9 poz.

180/198
Nr opisu: 0000073419
Numerical calculations of the rotational contributions to a scattering coefficient in the piezoelectric LiTaO3 crystal.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Ann. Report Siles. Tech. Univ., Inst. Phys. 1997, s. 38-40, bibliogr. 9 poz.

181/198
Nr opisu: 0000019148
Observation of hypersonic acoustic waves in a LiTaO3 crystal.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Arch. Acoust. 1997 vol. 22 no. 3, s. 351-357, bibliogr. 13 poz.

182/198
Nr opisu: 0000019769
Proceedings of the 26th Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 2nd Workshop on and Photothermics and Photoacoustics as a part of the School, Ustroń - Beskidy Mountains, 24.02-28.02.1997.
Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 1997

183/198
Nr opisu: 0000009552
Przegląd prac i danych doświadczalnych dotyczących brillouinowskiego rozpraszania światła laserowergo w cienkich warstwach i strukturach wielowarstwowych.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
W: Podstawy fizyczne badań nieniszczących. Materiały II krajowej konferencji, Gliwice [3-5 września] 1997. Gliwice : Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 1997, s. 13-24, bibliogr. 32 poz.

184/198
Nr opisu: 0000019151
Wpływ efektu piezoelektrycznego na podstawowe parametry propagacji hiperdźwiękowej fali akustycznej.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1997 t. 18, s. 25-47, bibliogr. 7 poz.

185/198
Nr opisu: 0000009689
Wykorzystanie oddziaływania foton-foton w badaniach nieniszczących.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski, Tomasz Błachowicz.
W: Podstawy fizyczne badań nieniszczących. Materiały II krajowej konferencji, Gliwice [3-5 września] 1997. Gliwice : Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 1997, s. 135-145, bibliogr. 25 poz.

186/198
Nr opisu: 0000038154   
Wykorzystanie rozpraszania Brillouina do badania akustycznych własności kryształów piezoelektrycznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
Gliwice, 1997, 149 s., bibliogr. 172 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Matematyczno-Fizyczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt** Kleszczewski

187/198
Nr opisu: 0000073238
Application of the Fabry-Perot interferometer in Brillouin scattering experiments.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Ann. Report Siles. Tech. Univ., Inst. Phys. 1996, s. 36-38, bibliogr. 4 poz.

188/198
Nr opisu: 0000035357   
Fabry-Perot interferometer in Brillouin scattering experiments.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Roman Bukowski, Zygmunt** Kleszczewski.
-Rev. Sci. Instrum. 1996 vol. 67 iss. 12, s. 4057-4060, bibliogr. 12 poz.

189/198
Nr opisu: 0000035249
Observation of the hipersonic acoustics waves in the LiTaO3 crystal.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1996 t. 17, s. 37-43, bibliogr. 2 poz.

190/198
Nr opisu: 0000035040
Układ pomiarowy do badania rozpraszania Brillouina w cieczach i ciałach stałych.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Roman Bukowski, Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mat. 1996 z. 73, s. 7-17, bibliogr. 27 poz.

191/198
Nr opisu: 0000034812
Zastosowanie wieloprzejściowych interferometrów Fabry'ego-Perota w układzie pojedynczym i podwójnym do analizy światła rozproszonego na fononach akustycznych w ciele stałym.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Roman Bukowski, Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mat. 1996 z. 72, s. 17-36, bibliogr. 41 poz.

192/198
Nr opisu: 0000037364
Badania akustycznych własności kryształów w obszarze hiperdzwiękowym.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski, Tomasz Błachowicz.
W: Podstawy fizyczne badań nieniszczących. [Materiały I krajowej konferencji, Gliwice, 6-8 września 1995]. Materiały konferencyjne. Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Fizyczne. Oddział Gliwice. Gliwice : Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 1995, s. 85-88, bibliogr. 1 poz.

193/198
Nr opisu: 0000019161
Badania eksperymentalne brillouinowskiego rozpraszania światła w krysztale LiTaO3.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1995 t. 16, s. 23-33, bibliogr. 3 poz.

194/198
Nr opisu: 0000034031
Brillouin light scattering experiments in LiNbO3 and LiTaO3 crystals.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
W: XXIV Winter School on Molecular and Quantum Acoustics, Gliwice-Wisła, 1995.02.27-03.04. Abstracts. Polish Acoustical Society. Upper-Silesia Department, Silesian Technical University. Institute of Physics. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 1995, s. 26

195/198
Nr opisu: 0000073271
Brillouin light scattering experiments in LiTaO3 crystal.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Ann. Report Siles. Tech. Univ., Inst. Phys. 1995, s. 39, bibliogr. 1 poz.

196/198
Nr opisu: 0000043939
Brillouin light scattering on bulk acoustic phonons in LiNbO3 and LiTaO3 crystals.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Ann. Report Siles. Tech. Univ., Inst. Phys. 1994, s. 59-60, bibliogr. 8 poz.

197/198
Nr opisu: 0000019163
Wieloprzejściowe interferometry Fabry'ego-Perota w badaniu fononów akustycznych w obszarze hiperdźwiękowym.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Roman Bukowski, Zygmunt** Kleszczewski.
W: Akustyka w technice, medycynie i kulturze. Granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1991-1992. Seminarium, Warszawa - Mądralin, 18-20 luty 1993. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 1994, s. 245-253, bibliogr. 41 poz.

198/198
Nr opisu: 0000046647
Rozpraszanie Mandelsztama-Brillouina w wybranych ciałach stałych.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Roman Bukowski, Zygmunt** Kleszczewski.
W: XL Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA'93, Rzeszów-Polańczyk, 14-17.09.1993. Materiały. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 1993, s. 367-369, bibliogr. 2 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie