Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BˇKOWSKI HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 135Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/135
Nr opisu: 0000136882   
An attempt to use the results of microtomographic studies of the surface after the period of operation in the numerical analysis of wheel-rail contacts.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Antoni John, Jarosław Brodny.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2020 vol. 26 nr 4, s. 354-359, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.458. Punktacja MNiSW 40.000

zużycie ; mikrokontakt toczenie-przesuwanie ; MES ; badanie tribologiczne ; mikrotomografia

wear ; microcontact rolling-sliding ; FEM ; tribological test ; microtomography

2/135
Nr opisu: 0000138830
Analysis of causes of damage to draw hooks used in freight cars.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Andrzej Sokołowski, Łukasz Łomozik.
W: Transport problems 2020. XII International scientific conference, IX International symposium of young researchers, 30.11 - 02.12.2020, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. A. Sładkowski, H. B±kowski, P. Czech, M. Cie¶la, T. Haniszewski, M. Juzek, W. Kamiński, P. Marzec, G. Wojnar. Silesian University of Technology. Faculty of Transport and Aviation Engineering. Katowice : Silesian University of Technology, 2020, dysk optyczny (CD-ROM) s. 87-97, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

dyszel ; pęknięcie zmęczeniowe ; wagon kolejowy

drawhook ; fatigue crack ; railway car

3/135
Nr opisu: 0000138450   
Influence of selected hydromechanical parameters of WEDM machine on quality and cutting performance.
[Aut.]: Ł. Łomozik, Henryk B±kowski, Andrzej Sokołowski.
-Int. J. Mod. Manuf. Technol. 2020 vol. 12 no. 3, s. 78-83, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

obróbka elektroerozyjna ; WEDM ; parametry hydromechaniczne ; chropowato¶ć powierzchni ; szybko¶ć usuwania materiału

Wire Electrical Discharge Machining ; WEDM ; hydromechanical parameters ; surface roughness ; material removal rate

4/135
Nr opisu: 0000136037
The influence of selected hydromechanical parameters of wedm machine operation on quality and cutting performance.
[Aut.]: Ł. Łomozik, Henryk B±kowski, Andrzej Sokołowski.
W: The 8th International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2020, June 23rd-27th, 2020, Online edition. Book of abstracts. Red. Constantin Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2020, s. 93 (Book of Abstracts (International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering) ; 2286-4369)

WEDM ; parametry hydromechaniczne ; chropowato¶ć powierzchni ; optymalizacja

WEDM ; hydromechanical parameters ; surface roughness ; optimization

5/135
Nr opisu: 0000138391
Transport problems 2020. XII International scientific conference, IX International symposium of young researchers, 30.11 - 02.12.2020, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. A. Sładkowski, H. B±kowski, P. Czech, M. Cie¶la, T. Haniszewski, M. Juzek, W. Kamiński, P. Marzec, G. Wojnar.
Katowice : Silesian University of Technolog, 2020, dysk optyczny (CD-ROM) 922 s.. Punktacja MNiSW 80.000

6/135
Nr opisu: 0000127854   
Analiza modelu 3D z mikrotomografu komputerowego w ¶rodowisku CAE.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Damian Hadry¶, Antoni John.
-Mechanik 2019 R. 92 nr 1, s. 49-51, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

model 3D ; CAD ; mikrotomograf

3D model ; CAD ; microtomograph

7/135
Nr opisu: 0000132186   
Analysis of shaft wear in turbocharges of automotive vehicles.
[Aut.]: Damian Hadry¶, Henryk B±kowski, Zbigniew Stanik, Andrzej Kubik.
-Transp. Probl. 2019 vol. 14 iss. 3, s. 85-95, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

ładowanie ; silnik spalinowy ; turbodoładowanie ; tarcie ; smarowanie

charging ; combustion engine ; turbocharger ; friction ; lubrication

8/135
Nr opisu: 0000134051
Application of WC/a-C:H coating in hydraulic motors.
[Aut.]: Andrzej Kubik, Henryk B±kowski, Zbigniew Stanik.
W: METAL 2019. 28th International Conference on Metallurgy and Materials, May 22-24, 2019, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. Ostrava : Tanger, 2019, s. 1074-1078, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

powłoka DLC ; trybologia ; zużycie ; silnik hydrauliczny

DLC coating ; tribology ; wear ; hydraulic motor

9/135
Nr opisu: 0000129243
Możliwo¶ci smarowania pojazdów szynowych stosowanych w górnictwie.
[Aut.]: Andrzej Posmyk, Henryk B±kowski.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania ¶rodków smarnych i eksploatacyjnych w przemy¶le. XIII Konferencja, Wisła, 10-12.04.2019 r.. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego. Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2019, s. 68-71, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

pojazd szynowy ; skojarzenie toczno-¶lizgowe ; smarowanie ; smar stały ; wła¶ciwo¶ci tribologiczne

rail vehicle ; rolling-sliding contact ; lubrication ; solid lubricant ; tribological properties

10/135
Nr opisu: 0000130540   
Możliwo¶ci smarowania pojazdów szynowych stosowanych w górnictwie.
[Aut.]: Andrzej Posmyk, Henryk B±kowski.
-Inż. Gór. 2019 nr 2/3, s. 30-32, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

smar stały ; pojazd szynowy ; skojarzenie toczne maszyn

solid lubricant ; railway vehicle ; rolling contact of machine

11/135
Nr opisu: 0000132026   
Ocena zużycia wybranych materiałów konstrukcyjnych w skojarzeniu ¶lizgowym w silnikach hydraulicznych małej mocy. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Andrzej Kubik.
Katowice, 2019, 118 k., bibliogr. 105 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Stanik, dr inż. Henryk B±kowski

silnik hydrauliczny ; zużycie ; badanie tribologiczne ; uczenie maszynowe ; powłoka DLC

hydraulic engine ; wear ; tribological test ; machine learning ; DLC coating

12/135
Nr opisu: 0000132207
Selected issues in the friction process for microcontact rolling-sliding in the 3D model obtained from microtomograph.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Antoni John, Jarosław Brodny.
W: Mechanika 2019. Proceedings of the 24th International Scientific Conference, 17 May 2019, Kaunas, Lithuania. Kaunas University of Technology [et al.]. Kaunas : Technologija, 2019, s. 7-12, bibliogr. 8 poz. (Mechanika ; Kaunas University of Technology 1822-2951). Punktacja MNiSW 5.000

zużycie ; mikrokontakt toczenie-przesuwanie ; MES ; badanie tribologiczne ; mikrotomografia

wear ; microcontact rolling-sliding ; FEM ; tribological test ; microtomography

13/135
Nr opisu: 0000131276   
The impact of water upon the wear of railway rails in selected service conditions.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Antoni John, Łukasz Łomozik, Zbigniew Stanik.
-Tribologia 2019 R. 50 nr 2, s. 15-25, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

styk suchy i mokry ; stal szynowa ; zużycie zmęczeniowe

wet and dry contact ; rail steel ; fatigue wear

14/135
Nr opisu: 0000133979
The influence selected operational parameters on friction processes in micro-contact for wheel-rail system by means of FEM.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Antoni John.
W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics. PCM-CMM, 8-12 September 2019, Kraków, Poland. Congress book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2019, (pamięć USB PenDrive) s. 1

15/135
Nr opisu: 0000130306
The issues of wear in electrical contacts during wire transport for WEDM machine.
[Aut.]: Łukasz Łomozik, Henryk B±kowski.
W: Transport problems 2019. XI International scientific conference, 26.06-28.06.2019, Katowice-Bochnia, Wisła. VIII International symposium of young researchers, 24.06-25.06.2019, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. A. Sładkowski, P. Czech, M. Cie¶la, T. Haniszewski, M. Juzek, W. Kamiński, P. Marzec, G. Wojnar. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2019, dysk optyczny (CD-ROM) s. 873-876, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

16/135
Nr opisu: 0000134049
Wear analysis of the sapphire wire guide in the EDM mashine.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Łukasz Łomozik, Damian Hadry¶, Z. Krzysiak.
W: METAL 2019. 28th International Conference on Metallurgy and Materials, May 22-24, 2019, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. Ostrava : Tanger, 2019, s. 985-990, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

EDM ; zużycie

EDM ; wear ; sapphire wire guide

17/135
Nr opisu: 0000121832   
Analiza zużycia jednoimiennej pary tribologicznej w skojarzeniu ¶lizgowym.
[Aut.]: Andrzej Kubik, Henryk B±kowski, Damian Hadry¶.
-Hutnik 2018 R. 85 nr 2, s. 58-62, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zużycie ; wła¶ciwo¶ci tribologiczne ; skojarzenie ¶lizgowe

wear ; tribological properties ; sliding contact

18/135
Nr opisu: 0000125319   
Analysis of international transport of chemical products in the countries of the Visegrad Group.
[Aut.]: W. Samociuk, Z. Krzysiak, B. Bukova, E. Brumercikova, Henryk B±kowski, L. Krzywonos.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 7, s. 829-833, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

19/135
Nr opisu: 0000125298   
Estimation of the wear mechanism in sliding contact of satellite gears of a hydraulic motor.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
-Tribologia 2018 R. 49 nr 3, s. 5-12, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

zużycie ; skojarzenie ¶lizgowe ; silnik hydrauliczny

wear ; sliding contact ; hydraulic motor

20/135
Nr opisu: 0000120970   
Projekt mobilnego tribotestera w układzie rolka-klocek i rolka-rolka, wykorzystywanego do badań w skojarzeniu ¶lizgowym i toczno-¶lizgowym.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Zbigniew Stanik, M. Jasiok.
-Mechanik 2018 R. 91 nr 1, s. 42-44, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

tarcie ¶lizgowe ; tarcie toczno-¶lizgowe ; tribotester

sliding friction ; rolling-sliding friction ; tribotester

21/135
Nr opisu: 0000127416   
The analysis of actual surface areas in rolling-sliding contact for real operational conditions by means of FEM and profilografometric tests.
[Aut.]: Antoni John, Henryk B±kowski.
W: 41st Solid Mechanics Conference. SOLMECH 2018, Warsaw, Poland, August 27-31, 2018. Book of abstracts. Eds.: Krzysztof Wi¶niewski, Tadeusz Burczyński, Bartłomiej Błachowski, Marcin Nowak, Piotr Tauzowski. Institute of Fundamental Technological Research. Polish Academy of Sciences. Warszawa : Institute of Fundamental Technological Research PAN, 2018, s. 260-261, bibliogr. 2 poz.

22/135
Nr opisu: 0000121689
The influence of structural materials selection on the proper operation of the vehicle chassis.
[Aut.]: Grzegorz Peruń, Zbigniew Stanik, Henryk B±kowski.
W: METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials, May 24th - 26th, 2017, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1009-1014, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

podwozie pojazdu ; wytrzymało¶ć zmęczeniowa ; nowoczesne materiały

vehicle chassis ; fatigue strength ; modern materials

23/135
Nr opisu: 0000125299   
The use of metallographic analysis of friction linings in the braking system to determine the processes of tribological wear.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Zbigniew Stanik, Bartosz Chmiela.
-Tribologia 2018 R. 49 nr 3, s. 13-18, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

proces zużycia ; para cierna ; okładzina hamulcowa

wear process ; friction pair ; brake lining

24/135
Nr opisu: 0000122167   
Wear mechanism of spheroidal cast iron piston ring-aluminum matrix composite cylinder liner contact.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
-Arch. Metall. Mater. 2018 vol. 63 iss. 1, s. 481-490, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.697. Punktacja MNiSW 30.000

żeliwo ; grafit sferoidalny ; mechanizm zużycia ; parametr stereologiczny

cast iron ; spheroidal graphite ; wear mechanism ; stereological parameter

25/135
Nr opisu: 0000117204   
Analiza zagrożeń wyst±pienia wybuchu dla stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan podczas samodzielnego napełniania pojazdów.
[Aut.]: W. Samociuk, Z. Krzysiak, G. Bartnik, A. Skic, S. Kocira, B. Rachwał, Henryk B±kowski, S. Wierzbicki, L. Krzywonos.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 4, s. 874-879, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

petrol station ; propane-butane ; LPG ; gas installation ; car tank

26/135
Nr opisu: 0000116353   
Application of FEM analysis for evaluation of the stress and deformation distributions in the top layer of A390.0 alloy during friction.
[Aut.]: Robert Wieszała, Jarosław Pi±tkowski, Henryk B±kowski.
-Arch. Foundry Eng. 2017 vol. 17 iss. 1, s. 228-234, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

stop nadeutektyczny Al-Si ; warstwa wierzchnia ; metoda elementów skończonych

hypereutectic Al-Si alloy ; surface layer ; finite element method

27/135
Nr opisu: 0000118235   
Determination of mechanisms of wear for rolling-sliding contact in selected operational conditions by means of surface topography and MES studies.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Bogusław Łazarz.
-Tribologia 2017 R. 48 nr 3, s. 5-11, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

skojarzenie toczno-¶lizgowe ; topografia powierzchni ; MES ; mechanizm zużycia

rolling-sliding contact ; surface topography ; FEM ; mechanism of wear

28/135
Nr opisu: 0000118526   
Experimental study of lubricants used in railway turnouts.
[Aut.]: Andrzej Kubik, Zbigniew Stanik, Szymon Surma, Tomasz Haniszewski, Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. Inst. Pojaz. PWarsz. 2017 z. 2, s. 89-94, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

smar ; rozjazd kolejowy ; skojarzenie kulka-tarcza ; komora klimatyczna

lubricant ; railway turnout ; ball-on disc contact ; climatic chamber

29/135
Nr opisu: 0000117606
Model of the autonomous vehicle to transport people and cargo.
[Aut.]: Krystian Szewczyński, Andrzej Kubik, Rafał Wróbel, Henryk B±kowski.
W: Transport problems 2017. IX International scientific conference, 28.06-30.06.2017, Katowice, Sulejów. VI International symposium of young researchers, 26.06-27.06.2017, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Łukasz Konieczny, Grzegorz Wojnar, Damian G±ska, Tomasz Haniszewski, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 847-850, bibliogr. 5 poz.

transport ; robot ; Arduino ; line follower

transport ; robot ; Arduino ; line follower

30/135
Nr opisu: 0000118240   
Testing brake fluid wear processes in complex constrained conditions.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Zbigniew Stanik, Andrzej Kubik.
-Tribologia 2017 R. 48 nr 3, s. 21-27, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

woda ; płyn hamulcowy ; temperatura wrzenia

water ; brake fluid ; boiling point

31/135
Nr opisu: 0000118236   
The assessment of tribological properties in rolling-sliding contact in reciprocating motion on a device for surface wear testing.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Zbigniew Stanik.
-Tribologia 2017 R. 48 nr 3, s. 13-19, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

zużycie ; skojarzenie toczno-¶lizgowe ; ruch posuwisto-zwrotny ; wła¶ciwo¶ci tribologiczne

wear ; rolling-sliding contact ; reciprocating motion ; tribological properties

32/135
Nr opisu: 0000117629
The low-cost offer in control system for CNC machine using in car industry.
[Aut.]: Sebastian Wierzbicki, Przemysław Marzec, Henryk B±kowski.
W: Transport problems 2017. IX International scientific conference, 28.06-30.06.2017, Katowice, Sulejów. VI International symposium of young researchers, 26.06-27.06.2017, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Łukasz Konieczny, Grzegorz Wojnar, Damian G±ska, Tomasz Haniszewski, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 859-863, bibliogr. 2 poz.

CNC ; frezarka ; Arduino

CNC ; milling machine ; Arduino ; stepstick

33/135
Nr opisu: 0000106041
An explanation of water acting on rails wear using finite elements method.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
W: Dynamical systems. Mechatronics and life sciences. Eds. Jan Awrejcewicz, Marek KaĽmierczak, Jerzy Mrozowski, Paweł Olejnik. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2016, s. 37-46, bibliogr. 10 poz.

34/135
Nr opisu: 0000107219
Analiza dymaniczna podłużnicy samochodowej.
[Aut.]: Henryk B±kowski, B. ¦leziak.
W: Transport problems 2016. VIII International scientific conference, Katowice, 29.06-01.07.2016. V International symposium of young researchers, Katowice 27-28 June 2016. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Tomasz Haniszewski, Łukasz Konieczny, Damian G±ska, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 28-33, bibliogr. 2 poz.

wypadek ; odkształcenie ; podłużnica samochodowa

crash ; deformation ; side-member frame

35/135
Nr opisu: 0000105454   
Analiza zderzenia układu pojazd - bariera energochłonna za pomoc± metody elementów skończonych.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Grzegorz Peruń.
-Mag. Autostrady 2016 nr 4, s. 26-28, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zderzenie ; droga ; bariera energochłonna ; bezpieczeństwo ruchu drogowego

collision ; road ; energy-absorbing barrier ; road traffic safety

36/135
Nr opisu: 0000112733
Analiza zużycia stali bainitycznej w skojarzeniu ¶lizgowym w wybranych warunkach eksploatacji na stanowisku T-05 (rolka - klocek).
[Aut.]: Zbigniew Stanik, Andrzej Kubik, Henryk B±kowski.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2016 R. 23 nr 12, dysk optyczny (CD-ROM) s. 349-354, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stal bainityczna ; warunki eksploatacji ; skojarzenie ¶lizgowe ; rolka - klocek

bainitic steel ; exploitation conditions ; sliding contact ; roller - block

37/135
Nr opisu: 0000105458   
Analysis of the collision between the vehicle - energy-absorbing barrier by using finite element method (FEM).
[Aut.]: Henryk B±kowski, Grzegorz Peruń.
-Mag. Autostrady 2016 nr 4, s. 68-70, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

38/135
Nr opisu: 0000110873   
Badanie topografii powierzchni wybranych elementów silnika spalinowego za pomoc± mechanicznego rejestratora obiektów.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Andrzej Kubik.
-Mechanik 2016 R. 89 nr 12, s. 1888-1889, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

silnik spalinowy ; chropowato¶ć powierzchni ; rejestrator mechaniczny

combustion engine ; surface roughness ; mechanical recorder

39/135
Nr opisu: 0000109033   
Computer aided analysis of wear of the surface layer with a pearlitic structure using an amsler stand.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
-Tribologia 2016 R. 47 nr 4, s. 9-19, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

zużycie ; warstwa wierzchnia ; mikrostruktura ; perlit ; MES ; Amsler

wear ; surface layer ; microstructure ; pearlite ; FEM ; Amsler

40/135
Nr opisu: 0000110280
Determination of the fatigue life on the basis of fatigue test and FEM for EN-MCMgY4RE3Zr with rare earth elements.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Janusz Adamiec.
W: Dynamical systems: modelling, ŁódĽ, Poland, December 7-10, 2015. Ed. Jan Awrejcewicz. Berlin : Springer International Publishing, 2016, s. 49-59, bibliogr. 7 poz. (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics ; vol. 182 2194-1009)

41/135
Nr opisu: 0000112732
Prognozowanie zużycia w skojarzeniu ¶lizgowym na podstawie rozkładów i warto¶ci naprężeń za pomoc± MES.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Zbigniew Stanik, Andrzej Kubik, Robert Wieszała.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2016 R. 23 nr 12, dysk optyczny (CD-ROM) s. 49-51, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

rozkład naprężeń ; warto¶ć naprężeń ; MES ; warunki eksploatacji

stress distribution ; value of stresses ; FEM ; exploitation conditions

42/135
Nr opisu: 0000107239
Projekt zmodyfikowanej mikrofrezarki CNC do znakowania elementów pojazdów samochodowych.
[Aut.]: Paweł Marzec, Ł. Ku¶, K. Górnik, Henryk B±kowski.
W: Transport problems 2016. VIII International scientific conference, Katowice, 29.06-01.07.2016. V International symposium of young researchers, Katowice 27-28 June 2016. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Tomasz Haniszewski, Łukasz Konieczny, Damian G±ska, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 751-758, bibliogr. 2 poz.

CNC ; g-code ; frezarka

CNC ; g-code ; milling machine

43/135
Nr opisu: 0000107194   
Quantitative and qualitative comparison of tribological properties of railway rails with and without heat treatment.
[Aut.]: Henryk B±kowski, J. Piwnik.
-Arch. Metall. Mater. 2016 vol. 61 iss. 2, s. 469-474, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.571. Punktacja MNiSW 30.000

zużycie zmęczeniowe ; pęknięcie ; badanie metalograficzne ; czynniki operacyjne ; produkt zużycia

fatigue wear ; crack ; metallographic examination ; operational factor ; wear product

44/135
Nr opisu: 0000109034   
The influence of solid lubricants used for the lubrication of wheel flanges on railways to reduce the corrosion of rails.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
-Tribologia 2016 R. 47 nr 4, s. 21-28, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

zużycie ; smar stały ; korozja ; stal szynowa

wear ; solid lubricant ; corrosion ; rail steel

45/135
Nr opisu: 0000112435   
The test of the cooling fluid wear used in motor vehicles.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Zbigniew Stanik.
-Zesz. Nauk. Inst. Pojaz. PWarsz. 2016 z. 2, s. 5-12, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

płyn chłodz±cy ; zużycie korozyjne ; utlenianie

antifreeze ; corrosion wear ; oxidation

46/135
Nr opisu: 0000112432   
Tribological wear estimation of the engine oils used in drifting.
[Aut.]: M. Foremny, S. Gudowski, M. Malesza, Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. Inst. Pojaz. PWarsz. 2016 z. 2, s. 31-36, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

olej silnikowy ; drift ; zużycie ekstremalne

engine oil ; drifting ; extremal wearing

47/135
Nr opisu: 0000107221
Uniwersalne stanowisko do badania zużycia w skojarzeniu ¶lizgowym i toczno-¶lizgowym w ekstremalnych warunkach eksploatacji.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Tomasz Haniszewski, Zbigniew Stanik.
W: Transport problems 2016. VIII International scientific conference, Katowice, 29.06-01.07.2016. V International symposium of young researchers, Katowice 27-28 June 2016. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Tomasz Haniszewski, Łukasz Konieczny, Damian G±ska, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 34-44, bibliogr. 4 poz.

stanowisko badawcze ; skojarzenie toczno-¶lizgowe

experimental stand ; rolling-sliding contact

48/135
Nr opisu: 0000110872   
Zastosowanie modelu multidyscyplinarnego urz±dzania do realizacji zadań przemysłowych.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Krystian Szewczyński, P. Ruth.
-Mechanik 2016 R. 89 nr 12, s. 1885-1885, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

robot ; line follower ; pojazd elektryczny ; zadanie przemysłowe ; transport

robot ; line follower ; electric vehicle ; industrial task ; transport

49/135
Nr opisu: 0000103456
Estimation of wear resistance of engine oils before and after cooperation on the experimental stand.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Piotr Czech, Piotr Gustof, Janusz Cebulski.
W: Transport problems 2015. VII International scientific conference, 24-26 June 2015, Katowice. IV International symposium of young researchers, 22-23 June 2015, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. A. Sładkowski, P. Czech, T. Haniszewski, Ł. Konieczny, D. G±ska. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 25-32, bibliogr. 13 poz.

zużycie ; olej silnikowy ; badanie tribologiczne

wear ; engine oil ; tribological test

50/135
Nr opisu: 0000108048
Experimental and numerical studies on the fatigue wear of an Mg-Al alloy with rare earth elements.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Janusz Adamiec.
W: Dynamical systems. Control and stability. Eds. Jan Awrejcewicz, Marek KaĽmierczak, Jerzy Mrozowski, Paweł Olejnik. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 65-74, bibliogr. 9 poz.

51/135
Nr opisu: 0000103457
Przykładowy proces naprawy nadwozia samochodu osobowego.
[Aut.]: Piotr Czech, Henryk B±kowski, M. Juzek, R. Kałuża.
W: Transport problems 2015. VII International scientific conference, 24-26 June 2015, Katowice. IV International symposium of young researchers, 22-23 June 2015, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. A. Sładkowski, P. Czech, T. Haniszewski, Ł. Konieczny, D. G±ska. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 76-85, bibliogr. 32 poz.

lakiernictwo ; blacharstwo ; naprawa nadwozi samochodów

varnish manufacture ; tinsmithing ; car body repair

52/135
Nr opisu: 0000101505   
Zużywanie w mikroskali skojarzenia żeliwny pier¶cień tłokowy-kompozytowa tuleja cylindrowa.
[Aut.]: Andrzej Posmyk, Henryk B±kowski.
-Tribologia 2015 R. 46 nr 3, s. 153-162, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

zużycie ; mikroskala ; pier¶cień tłokowy ; tuleja cylindrowa ; mikrostruktura ; perlit ; MES

wear ; microscale ; piston ring ; cylinder sleeve ; microstructure ; pearlite ; FEM

53/135
Nr opisu: 0000090468   
Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC.
[Aut.]: Henryk B±kowski, M. Ku¶, J. Siuta, A. Kubik.
-Mechanik 2014 R. 87 nr 2, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5, bibliogr. 3 poz.
CD-ROM zawiera pełne teksty artykułów autorskich powstałych na podstawie prezentacji przedstawionych podczas wydarzeń: CAx Innovation 2013 - Warszawa, Poznań; XII Forum Inżynierskie ProCAx - Sosnowiec, Kraków. Punktacja MNiSW 11.000

skaner 3D ; platforma Arduino ; rejestrator obiektów trójwymiarowych

scanner 3D ; Arduino platform ; scanner for three-dimensional objects

54/135
Nr opisu: 0000092565   
Wear estimation of the wheel tyre in different service conditions.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Piotr Czech.
-Transp. Probl. 2014 vol. 9 iss. 2, s. 119-127, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

zmęczenie ; stop aluminium ; obręcz koła ; diagram Wohlera ; wytrzymało¶ć zmęczeniowa

fatigue ; aluminium alloy ; wheel tyre ; Wohler diagram ; fatigue strength

55/135
Nr opisu: 0000096347   
Wpływ obróbki cieplnej na wła¶ciwo¶ci tribologiczne szynowej stali perlitycznej.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
-Logistyka 2014 nr 6, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1587-1595, bibliogr. 12 poz.
Dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 3

nawierzchnia kolejowa ; szyna kolejowa ; perlityczna stal szynowa ; wytrzymało¶ć zmęczeniowa ; odporno¶ć na ¶cieranie ; układ koło-szyna ; stal R260 ; badanie tribologiczne

track structure ; rail splint ; pearlitic rail steel ; fatigue strength ; abrasion resistance ; wheel-rail system ; R260 steel ; tribological test

56/135
Nr opisu: 0000090467   
Zastosowanie analizy MES w projektowaniu frezarki sterowanej numerycznie.
[Aut.]: M. Ku¶, J. Siuta, A. Kubik, Henryk B±kowski.
-Mechanik 2014 R. 87 nr 2, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5, bibliogr. 4 poz.
CD-ROM zawiera pełne teksty artykułów autorskich powstałych na podstawie prezentacji przedstawionych podczas wydarzeń: CAx Innovation 2013 - Warszawa, Poznań; XII Forum Inżynierskie ProCAx - Sosnowiec, Kraków. Punktacja MNiSW 11.000

MES ; sztywno¶ć frezarki ; wytrzymało¶ć frezarki ; CNC

FEM ; milling mashine stffness ; milling mashine strenght ; CNC

57/135
Nr opisu: 0000086239
Badania przewodów wysokiego napięcia za pomoc± oscyloskopu.
[Aut.]: Ł. Skibiński, R. Leszko, Henryk B±kowski.
W: XI Studencka Sesja Naukowa, Katowice, 7.06.2013. [Dokument elektroniczny]. Red. Jan Warczek. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 7-9

oscyloskop ; wysokie napięcie ; ocena stanu technicznego

oscilloscope ; high voltage ; assessment of technical condition

58/135
Nr opisu: 0000086240
Badania symulacyjne podłużnicy pojazdu samochodowego.
[Aut.]: M. Niewiński, Henryk B±kowski.
W: XI Studencka Sesja Naukowa, Katowice, 7.06.2013. [Dokument elektroniczny]. Red. Jan Warczek. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 10-11

podłużnica samochodowa ; badanie symulacyjne ; zderzenie

car longitudinal ; simulation analysis ; collision

59/135
Nr opisu: 0000086242
Badania symulacyjne układu pojazd-bariera energochłonna.
[Aut.]: A. Stajer, Z. Jadczyk, Henryk B±kowski.
W: XI Studencka Sesja Naukowa, Katowice, 7.06.2013. [Dokument elektroniczny]. Red. Jan Warczek. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 12-14

zderzenie ; badanie symulacyjne ; bariera ochronna

collision ; simulation analysis ; safety fence

60/135
Nr opisu: 0000086244
Badanie odporno¶ci na korozję materiałów wykorzystywanych w układzie dolotowym silnika spalinowego.
[Aut.]: W. B±k, Henryk B±kowski.
W: XI Studencka Sesja Naukowa, Katowice, 7.06.2013. [Dokument elektroniczny]. Red. Jan Warczek. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 15-18

silnik spalinowy ; odporno¶ć na korozję ; układ dolotowy

combustion engine ; corrosion resistance ; inlet system

61/135
Nr opisu: 0000109907
Corrosivity of the intake manifold engine powered by fuel and superheated steam mixture.
[Aut.]: W. B±k, M. Sajkiewicz, M. Fogt, M. Ku¶, J. Siuta, Henryk B±kowski.
W: XII International Technical Systems Degradation Conference. TSD International Conference, Liptovsky Mikulas, 3-6 April 2013. Ed. J. M±czak. Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. Warsaw University of Technology [et al.]. Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2013, s. 159-161, bibliogr. 2 poz.

korozja ; kolektor dolotowy ; para przegrzana

corrosion ; intake manifold ; superheater steam

62/135
Nr opisu: 0000089783   
Diagnosing of car engine fuel injectors damage using DWT analysis and PNN neural networks.
[Aut.]: Piotr Czech, Henryk B±kowski.
-Transp. Probl. 2013 vol. 8 iss. 3, s. 85-91, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

silnik spalinowy ; sztuczna sieć neuronowa ; diagnostyka ; analiza DWT ; sieć neuronowa PNN

internal combustion engine ; artificial neural network ; diagnostics ; DWT analysis ; PNN neural network

63/135
Nr opisu: 0000091123
Diagnosing of car engine fuel injectors damage using DWT analysis and PNN neural networks.
[Aut.]: Piotr Czech, Henryk B±kowski.
W: Transport problems 2013. V International scientific conference, Katowice-Kielce, 26-28 June 2013. II International symposium of young researchers, Katowice, 24-25 June 2013. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Eds. Aleksander Sładkowski, Łukasz Konieczny, Damian G±ska. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 54-59, bibliogr. 15 poz.

DWT ; PNN ; sieć neuronowa ; wibroakustyka ; silnik spalinowy

DWT ; PNN ; neural network ; vibroacoustics ; combustion engine

64/135
Nr opisu: 0000089125   
Możliwo¶ci odzwierciedlenia warunków eksploatacyjnych i ich efektów w wybranym skojarzeniu toczno-¶lizgowym.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2013 z. 81, s. 7-10, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

wła¶ciwo¶ci tribologiczne ; trwało¶ć ; skojarzenie toczno-¶lizgowe

tribological properties ; durability ; rolling-sliding

65/135
Nr opisu: 0000085911
Oszczędno¶ci wynikaj±ce ze smarowania obrzeży kół w łukach o różnym promieniu.
[Aut.]: A. Wójtowicz, Henryk B±kowski.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2013 R. 20 nr 2/3, s. 58-61, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

smarowanie ; koło kolejowe ; tarcie ¶lizgowe

lubrication ; railway wheel ; sliding

66/135
Nr opisu: 0000091125
Wear estimation of the wheel tyre in different service conditions.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Piotr Czech, B. ¦leziak.
W: Transport problems 2013. V International scientific conference, Katowice-Kielce, 26-28 June 2013. II International symposium of young researchers, Katowice, 24-25 June 2013. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Eds. Aleksander Sładkowski, Łukasz Konieczny, Damian G±ska. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 29-37, bibliogr. 6 poz.

wytrzymało¶ć zmęczeniowa ; stop aluminium ; przemysł samochodowy ; badanie zmęczeniowe ; MES

fatigue strength ; aluminium alloy ; automotive industry ; fatigue test ; FEM

67/135
Nr opisu: 0000087523
Wear mechanism of cast iron piston ring/aluminum matrix composite cylinder liner.
[Aut.]: Andrzej Posmyk, Henryk B±kowski.
-Tribol. Trans. 2013 vol. 56 iss. 5, s. 806-815, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 1.081. Punktacja MNiSW 30.000

pier¶cień tłokowy ; mechanizm zużycia ; tuleja cylindrowa ; modelowanie MES

piston ring ; wear mechanism ; cylinder liner ; FEM modelling

68/135
Nr opisu: 0000086245
Wpływ przegrzanej pary wodnej zasilanego silnika spalinowego na korozyjno¶ć kolektora dolotowego.
[Aut.]: M. Sajkiewicz, M. Fogt, Henryk B±kowski.
W: XI Studencka Sesja Naukowa, Katowice, 7.06.2013. [Dokument elektroniczny]. Red. Jan Warczek. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 19

odporno¶ć na korozję ; silnik spalinowy

corrosion resistance ; combustion engine

69/135
Nr opisu: 0000092223   
Wykorzystanie sterowania numerycznego do obsługi trzyosiowej frezarki CNC.
[Aut.]: M. Ku¶, J. Siuta, Henryk B±kowski.
-Mechanik 2013 R. 86 nr 2, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-7, bibliogr. 6 poz.
CD-ROM zawiera pełne teksty artykułów autorskich prezentowanych podczas obrad XI Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec, 2-4 X 2012 i Kraków, 16-18 X 2012. Punktacja MNiSW 11.000

sterowanie numeryczne ; frezarka CNC ; MES

numerical control ; CNC milling machine ; FEM

70/135
Nr opisu: 0000072138   
Analiza rozkładu naprężeń/odkształceń za pomoc± MES w skojarzeniu żeliwo-kompozyt w warunkach smarowania olejem.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2012 z. 74, s. 5-10, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

silnik spalinowy ; tuleja cylindrowa ; tarcie ; rozkład naprężenia ; badanie symulacyjne ; MES

combustion engine ; cylinder sleeve ; friction ; stress distribution ; simulation analysis ; FEM

71/135
Nr opisu: 0000070939
Estimation of the wear process in the timing gear system for different operational conditions on the basis of FEM.
[Aut.]: A. Kubik, P. Jaskólski, Henryk B±kowski.
W: XI International Technical Systems Degradation Conference. TSD International Conference, Liptovsky Mikulas, 11-14 April 2012. Ed. J. M±czak. Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. Warsaw University of Technology [et al.]. Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2012, s. 94-95, bibliogr. 2 poz.

rozrz±d ; zużycie zmęczeniowe ; wał rozrz±dczy ; MES

timing gear ; fatigue wear ; camshaft ; FEM

72/135
Nr opisu: 0000078288
FEM analysis of the catastrophic wear process in the camshaft.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Andrzej Posmyk.
W: Transport problems 2012. IV International scientific conference. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 31-34, bibliogr. 4 poz.

wał rozrz±dczy ; zatarcie ; złamanie zmęczeniowe ; analiza MES

camshaft ; seizure ; fatigue fracture ; FEM analysis

73/135
Nr opisu: 0000069447
Finite elements method aided analysis of the wear of some selected sub-assemblies in technical means of transport.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Andrzej Posmyk.
W: Finite element method for transport applications. Ed. by Aleksander Sładkowski. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 109-131, bibliogr. 14 (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 349)

silnik spalinowy ; zużycie ; MES ; model numeryczny

combustion engine ; wear ; FEM ; numerical model

74/135
Nr opisu: 0000070082
Rozkład temperatur zaworu wylotowego oraz głowicy w zależno¶ci od rodzaju paliwa w zmiennych warunkach eksploatacji.
[Aut.]: A. Kubik, A. Wolski, Henryk B±kowski.
W: IX Studencka Sesja Naukowa, Katowice, 6 czerwca 2011. [Dokument elektroniczny]. Red. Janusz Gardulski. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1
Streszczenie w wersji drukowanej

silnik spalinowy ; zawór wydechowy ; rozkład temperatury ; paliwo

combustion engine ; exhaust valve ; temperature distribution ; fuel

75/135
Nr opisu: 0000072588   
Tribological properties of rail steel in straight moderately loaded sections of railway tracks.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Andrzej Posmyk, J. Krawczyk.
-Arch. Metall. Mater. 2011 vol. 56 iss. 3, s. 813-822, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.487. Punktacja MNiSW 20.000

bainityczna stal szynowa ; perlityczna stal szynowa ; zużycie ¶cierne ; zużycie zmęczeniowe ; torowisko ; wła¶ciwo¶ci tribologiczne

bainitic rail steel ; pearlitic rail steel ; abrasive wear ; fatigue wear ; railway subgrade ; tribological properties

76/135
Nr opisu: 0000069626
Wpływ wybranych czynników zewnętrznych na obiekt mostowy i jego elementy za pomoc± MES.
[Aut.]: M. Kopyciok, D. Malorny, G. Pilarski, Henryk B±kowski.
W: IX Studencka Sesja Naukowa, Katowice, 6 czerwca 2011. [Dokument elektroniczny]. Red. Janusz Gardulski. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 1 poz.
Streszczenie w wersji drukowanej, inny tytuł: Wyznaczenie rozkładu naprężeń w obiekcie mostowym i jego elementach za pomoc± MES

most ; projektowanie konstrukcji ; badanie symulacyjne ; rozkład naprężenia ; MES

bridge ; constructional design ; simulation analysis ; stress distribution ; FEM

77/135
Nr opisu: 0000070083
Wykorzystanie sterowania numerycznego do obsługi trzyosiowej frezarki CNC.
[Aut.]: M. Ku¶, J. Siuta, Henryk B±kowski.
W: IX Studencka Sesja Naukowa, Katowice, 6 czerwca 2011. [Dokument elektroniczny]. Red. Janusz Gardulski. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8
Streszczenie w wersji drukowanej

frezarka CNC ; sterowanie numeryczne ; projektowanie inżynierskie

CNC milling machine ; numerical control ; engineering design

78/135
Nr opisu: 0000069625
Badania symulacyjne układu tłokowo-korbowego z wykorzystaniem komputerowych systemów wspomagania CAE.
[Aut.]: M. Błażyca, Henryk B±kowski.
W: VIII Studencka Sesja Naukowa. 40 lat kształcenia na kierunku Transport, Katowice, 7 czerwca 2010 r. [Dokument elektroniczny]. Red. Janusz Gardulski. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-14
Streszczenie w wersji drukowanej

układ korbowy ; projektowanie inżynierskie ; CAD ; MES

crank system ; engineering design ; CAD ; FEM

79/135
Nr opisu: 0000061226
Mechanizm zużywania modelowego skojrzenia pier¶cień tłokowy - tuleja cylindrowa wykonanego z żeliwa i kopozytu zbrojonego włóknami Al2O3 ułożonymi stycznie do powierzchni tarcia.
[Aut.]: Andrzej Posmyk, Henryk B±kowski.
-Tribologia 2010 R. 41 nr 5, s. 173-180, bibliogr. 4 poz.

żeliwo ; kompozyty ; zużycie ; MES ; tlenek glinu ; zbrojenie

cast iron ; composites ; wear ; FEM ; aluminium oxide ; reinforcement

80/135
Nr opisu: 0000070051
Model hamowni silnikowej - badania symulacyjne.
[Aut.]: Grzegorz Dyrbu¶, M. Krajewski, A. Kruk, A. Szwiec, Henryk B±kowski.
W: VIII Studencka Sesja Naukowa. 40 lat kształcenia na kierunku Transport, Katowice, 7 czerwca 2010 r. [Dokument elektroniczny]. Red. Janusz Gardulski. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-7, bibliogr. 2 poz.
Streszczenie w wersji drukowanej

hamownia ; hamulec elektrowirowy ; silnik

dynamometer ; eddy-current dynamometer ; engine

81/135
Nr opisu: 0000070053
Modelowanie uszkodzeń mechanizmu rozrz±du na styku krzywka-popychacz za pomoc± MES.
[Aut.]: P. Jaskólski, Henryk B±kowski.
W: VIII Studencka Sesja Naukowa. 40 lat kształcenia na kierunku Transport, Katowice, 7 czerwca 2010 r. [Dokument elektroniczny]. Red. Janusz Gardulski. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-13, bibliogr. 1 poz.
Streszczenie w wersji drukowanej

silnik ; mechanizm rozrz±du ; modelowanie 3D ; naprężenie ; MES

engine ; valve train ; 3D modelling ; stress ; FEM

82/135
Nr opisu: 0000070052
Modelowanie zespołu złamań ko¶ci żuchwy za pomoc± MES.
[Aut.]: D. Grabowski, A. Kłopocka, S. Kusak, Henryk B±kowski.
W: VIII Studencka Sesja Naukowa. 40 lat kształcenia na kierunku Transport, Katowice, 7 czerwca 2010 r. [Dokument elektroniczny]. Red. Janusz Gardulski. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 5 poz.
Streszczenie w wersji drukowanej

złamanie ; żuchwa ; model numeryczny ; MES

fracture ; mandible ; numerical model ; FEM

83/135
Nr opisu: 0000092254
Modelowanie zmiennych warunków eksploatacji skojarzenia kostka-plytka z wykorzystaniem MES.
[Aut.]: G. Służałek, Henryk B±kowski, M. Kubica.
-Mechanik 2010 R. 83 nr 7, dysk optyczny (CD-ROM) s. 483-490, bibliogr. 7 poz.
CD-ROM zawiera pełne teksty artykułów zaprezentowane podczas obrad XIV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, maj 2010

badanie tribologiczne ; ruch posuwisto-zwrotny ; węzeł tarcia ; tester RS-2007 ; symulacja komputerowa ; metoda elementów skończonych

tribological test ; reciprocating motion ; friction node ; RS-2007 tester ; numerical simulation ; finite element method

84/135
Nr opisu: 0000056171
Rozkład naprężeń i odkształceń wybranych węzłów tarcia w badaniu warstwy typu duplex.
[Aut.]: G. Służałek, M. Kubica, M. Bara, Henryk B±kowski.
-Mechanik 2010 R. 83 nr 1, s. 67

węzeł tarcia ; naprężenie ; odkształcenie ; warstwa duplex ; para kinematyczna ; MES

friction point ; stress ; deformation ; duplex layer ; kinematic pair ; FEM

85/135
Nr opisu: 0000070056
Rozkład naprężeń na styku opony z nawierzchni± w wybranych warunkach eksploatacji.
[Aut.]: M. Ku¶, J. Siuta, Henryk B±kowski.
W: VIII Studencka Sesja Naukowa. 40 lat kształcenia na kierunku Transport, Katowice, 7 czerwca 2010 r. [Dokument elektroniczny]. Red. Janusz Gardulski. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 3 poz.
Streszczenie w wersji drukowanej, inny tytuł: Rozkład naprężeń na styku opony z nawierzchni± przy nagłym przyspieszaniu i hamowaniu

opona samochodowa ; model geometryczny ; rozkład naprężenia

car tyre ; geometric model ; stress distribution

86/135
Nr opisu: 0000065650
Wpływ ratchettingu na powstawanie i rozwój zmęczeniowych pęknięć w stali szynowej.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Andrzej Posmyk, J. Krawczyk.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 216-221, bibliogr. 10 poz.

87/135
Nr opisu: 0000080370   
Wpływ rozkładu grafitu w żeliwie na jego współpracę z kompozytem na osnowie stopu aluminium.
[Aut.]: Andrzej Posmyk, Henryk B±kowski.
-Kompozyty 2010 R. 10 nr 2, s. 159-164, bibliogr. 5 poz.

kompozyty ; żeliwo ; grafit ; cz±stki zbroj±ce ; rozkład naprężenia

composites ; cast iron ; graphite ; reinforcing particle ; stress distribution

88/135
Nr opisu: 0000056863   
Wykorzystanie analizy MES do wyja¶nienia wpływu czynników eksploatacyjnych na awaryjne zużycie tłoka w silniku o zapłonie samoczynnym.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Zbigniew Stanik.
-Mechanik 2010 R. 83 nr 4, s. 298-299, bibliogr. 3 poz.

silnik spalinowy ; silnik z zapłonem samoczynnym ; tłok ; zużycie ; rozkład naprężenia ; MES

combustion engine ; compression-ignition engine ; piston ; wear ; stress distribution ; FEM

89/135
Nr opisu: 0000056172
Wyznaczanie naprężeń i odkształceń w podłużnicy samochodowej podczas zderzenia metod± MES.
[Aut.]: G. Służałek, S. Kaptacz, Henryk B±kowski.
-Mechanik 2010 R. 83 nr 1, s. 68

podwozie ; podłużnica samochodowa ; naprężenie ; odkształcenie ; zderzenie ; symulacja numeryczna ; MES

chassis ; car longitudinal ; stress ; deformation ; collision ; numerical simulation ; FEM

90/135
Nr opisu: 0000070055
Wyznaczanie rozkładu temperatur zaworu wydechowego silnika spalinowego zasilanego różnymi rodzajami paliw.
[Aut.]: A. Kubik, A. Wolski, Henryk B±kowski.
W: VIII Studencka Sesja Naukowa. 40 lat kształcenia na kierunku Transport, Katowice, 7 czerwca 2010 r. [Dokument elektroniczny]. Red. Janusz Gardulski. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 3 poz.
Streszczenie w wersji drukowanej

silnik spalinowy ; zawór wydechowy ; rozkład temperatury ; paliwo

combustion engine ; exhaust valve ; temperature distribution ; fuel

91/135
Nr opisu: 0000055681   
Zastosowanie MES do okre¶lenia naprężeń i odkształceń w węzłach tarcia testera T-05.
[Aut.]: P. Duda, Henryk B±kowski, G. Służałek.
-Mechanik 2010 R. 83 nr 2, s. 122-124, bibliogr. 5 poz.

wła¶ciwo¶ci tribologiczne ; naprężenie ; odkształcenie ; węzeł tarcia ; tester T-05 ; MES

tribological properties ; stress ; deformation ; friction point ; T-05 tester ; FEM

92/135
Nr opisu: 0000056169
Comparison of values and distribution of stresses/strains in duplex surfaces with anodizing surfaces (APT) application for the cylinder sleeve of pneumatic actuator by means of FEM.
[Aut.]: G. Służałek, Henryk B±kowski.
W: Transport problems' 2009. I International scientific conference, Katowice-Kroczyce, 17-19 July 2009. Conference materials. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1

93/135
Nr opisu: 0000056170
Determination of the distribution of stresses and temperature in the pneumatic servo-motor with a ceramic cylinder bearing surface, using FEM.
[Aut.]: M. Bara, G. Służałek, Henryk B±kowski.
-Logistyka 2009 nr 6, s. 88

94/135
Nr opisu: 0000066697
Forecasting of durability duplex layer cylinder sleeve of pneumatic servo by means of FEM.
[Aut.]: G. Służałek, Henryk B±kowski.
W: VIII International Technical Systems Degradation Seminar. TSD International Seminar, Liptovsky Mikulas, 15-18 April 2009. Ed. J. M±czak. Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. Warsaw University of Technology [et al.]. Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2009, s. 20-22, bibliogr. 5 poz.

95/135
Nr opisu: 0000058931
Forecasting of durability duplex layer the cylinder sleeve of pneumatic actuator by means of FEM.
[Aut.]: G. Służałek, Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. Inst. Pojaz. PWarsz. 2009 z. 3/75, s. 99-104

96/135
Nr opisu: 0000066698
Influence of operational parameters for value and distribution of stress/strain in surface layer of wheel-rail system.
[Aut.]: Henryk B±kowski, G. Służałek.
W: VIII International Technical Systems Degradation Seminar. TSD International Seminar, Liptovsky Mikulas, 15-18 April 2009. Ed. J. M±czak. Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. Warsaw University of Technology [et al.]. Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2009, s. 40-42, bibliogr. 4 poz.

97/135
Nr opisu: 0000051681
Mechanizm zużywania w skojarzeniu żeliwo szare - kompozyt zbrojony cz±stkami Al2O3.
[Aut.]: Andrzej Posmyk, Henryk B±kowski.
-Tribologia 2009 R. 40 nr 2, s. 183-190, bibliogr. 5 poz.

żeliwo ; kompozyty ; MES ; modelowanie ; tlenek glinu

cast iron ; composites ; FEM ; modelling ; aluminium oxide

98/135
Nr opisu: 0000046220
Model testera do badań tribologicznych w ruchu posuwisto-zwrotnym.
[Aut.]: M. Bara, G. Służałek, Henryk B±kowski.
-Mechanik 2009 R. 82 nr 1, s. 64-65, bibliogr. 5 poz.

tester ; badanie tribologiczne ; triboelement ; modelowanie

tester ; tribological test ; triboelement ; modelling

99/135
Nr opisu: 0000058932
The influence of operating parameters for values and distribution of stresses and strains in surface layer of wheel-rail system.
[Aut.]: Henryk B±kowski, G. Służałek.
-Zesz. Nauk. Inst. Pojaz. PWarsz. 2009 z. 3/75, s. 13-17

100/135
Nr opisu: 0000046221
Trójwymiarowy węzeł tarcia warstwy duplex w skojarzeniach ¶lizgowych.
[Aut.]: G. Służałek, M. Bara, P. Golba, Henryk B±kowski.
-Mechanik 2009 R. 82 nr 1, s. 66-67, bibliogr. 4 poz.

węzeł tarcia ; modelowanie 3D ; tester

friction joint ; 3D modelling ; tester

101/135
Nr opisu: 0000049654   
Wpływ cz±stek Al2O3 w materiale kompozytowym na zużycie tribologiczne w badaniach modelowych.
[Aut.]: Andrzej Posmyk, Henryk B±kowski.
-Kompozyty 2009 R. 9 nr 1, s. 29-33, bibliogr. 5 poz.

kompozyty ; żeliwo ; rozkład naprężenia ; badanie metalograficzne ; MES ; odkształcenie ; zużycie

composites ; cast iron ; stress distribution ; metallographic examination ; FEM ; distortion ; wear

102/135
Nr opisu: 0000051682
Wpływ obci±żenia i prędko¶ci obrotowej na zużycie stali bainitycznej w skojarzeniu ¶lizgowym na stanowisku Amslera.
[Aut.]: Henryk B±kowski, G. Służałek.
-Tribologia 2009 R. 40 nr 3, s. 11-18, bibliogr. 4 poz.

tarcie ¶lizgowe ; stal szynowa ; topografia powierzchni ; prędko¶ć obrotowa

sliding ; rail steel ; surface topography ; rotational speed

103/135
Nr opisu: 0000066690
Application of the finite element method for determining the stress field and temperatures in a selected friction pair.
[Aut.]: G. Służałek, S. Kaptacz, Henryk B±kowski.
W: 7th International Seminar of Technical Systems Degradation, Liptovsky Mikulas, 26-29 March 2008. Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. Warsaw University of Technology [et al.]. Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2008, s. 145

104/135
Nr opisu: 0000066741
Application of the finite element method for determining the stress field temperatures in a selected friction pair.
[Aut.]: G. Służałek, S. Kaptacz, Henryk B±kowski.
W: VII International Technical Systems Degradation Seminar, Liptovsky Mikulas, 26-29 March 2008. Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. Warsaw University of Technology [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 1-2

105/135
Nr opisu: 0000052006
Application of the Finite Element Method for determining the stress, strain and field temperatures in the roller-block system.
[Aut.]: G. Służałek, Henryk B±kowski.
W: Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering. Radom : Technical University of Radom, 2008, s. 505-508 (Monografie ; Politechnika Radomska nr 122)

106/135
Nr opisu: 0000080445
Bewertung des Verschleißes von Oberflachenschicht in einer Rad/Schiene - Paarung unter Betriebs - und Laborbedingungen.
[Aut.]: Andrzej Posmyk, Henryk B±kowski.
W: Automotive and industrial lubrication. 16th International Colloquium Tribology, [Ostfildern], January 15-17, 2008. [Dokument elektroniczny]. Technische Akademie Esslingen. Ostfildern : Technische Akademie Esslingen, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5, bibliogr. 4 poz.

107/135
Nr opisu: 0000050785
Możliwo¶ci wydłużenia czasu pracy szyn kolejowych w wybranych warunkach eksploatacji.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Marcin Krupa.
W: Praca, zdrowie, ¶rodowisko. Pod red. J. Mirosławskiego, T. Węgrzyna. Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarz±dzania Ochron± Pracy, 2008, s. 57-63

108/135
Nr opisu: 0000041187
Ocena zużycia stali szynowej bez i po obróbce cieplnej w skojarzeniu toczno-¶lizgowym.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Mirosław Witaszek.
-Tribologia 2008 R. 39 nr 2, s. 43-50, bibliogr. 9 poz.

stal szynowa ; obróbka cieplna ; zużycie ; tarcie toczno-¶lizgowe

rail steel ; heat treatment ; wear ; rolling-sliding friction

109/135
Nr opisu: 0000056107
Surface wear evaluation of wheel/rail combination under working and laboratory conditions.
[Aut.]: Andrzej Posmyk, Henryk B±kowski.
W: Lubricants, materials and lubrication engineering. 16th International Colloquium Tribology, Stuttgart/Ostfildern, January 15-17, 2008. [Dokument elektroniczny]. Ed. W. J. Bartz. Ostfildern : Technische Akademie Esslingen, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6

110/135
Nr opisu: 0000093865   
The influence of operating parameters in tribological properties of the wheel-rail couple in laboratory conditions.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Janusz Adamiec.
-Inż. Mater. 2008 R. 29 nr 4, s. 275-280, bibliogr. 7 poz.
Referat wygłoszony na: VIII International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science. STERMAT 2008, Zakopane, Poland, 2-6 September 2008

wła¶ciwo¶ci tribologiczne ; układ koło-szyna ; szyna kolejowa

tribological properties ; wheel-rail system ; rail splint

111/135
Nr opisu: 0000052007
Three dimensional model of tester T-01M for tribological wear investigation.
[Aut.]: G. Służałek, Henryk B±kowski.
W: Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering. Radom : Technical University of Radom, 2008, 501-504 (Monografie ; Politechnika Radomska nr 122)

112/135
Nr opisu: 0000048708   
Wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych na zużycie elementów skojarzenia toczno-¶lizgowego w obecno¶ci płynu.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2008 z. 64, s. 71-76, bibliogr. 6 poz.

stal szynowa ; stal perlityczna ; zużycie ¶cierne ; obróbka cieplna ; tarcie ¶lizgowe

rail steel ; pearlitic steel ; abrasive wear ; heat treatment ; sliding

113/135
Nr opisu: 0000041182
Wpływ wybranych parametrów eksploatacji na wła¶ciwo¶ci tribologiczne skojarzenia toczno-¶lizgowego.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Andrzej Posmyk.
-Tribologia 2008 R. 39 nr 2, s. 35-41, bibliogr. 3 poz.

tarcie toczno-¶lizgowe ; zużycie ¶cierne ; stal szynowa ; zużycie zmęczeniowe

rolling-sliding friction ; abrasive wear ; rail steel ; fatigue wear

114/135
Nr opisu: 0000050749
Wyznaczenie rozkładu naprężeń i odkształceń w skojarzeniu ¶lizgowym za pomoc± MES.
[Aut.]: G. Służałek, Henryk B±kowski.
W: XII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 12-16 maja 2008 r.. [Materiały konferencyjne]. Wojskowa Akademia Techniczna. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2008, s. 97-103

115/135
Nr opisu: 0000031759
The influence of dry, rolling-sliding friction conditions on the wear of a rail steel mated with hardened tyre steel.
[Aut.]: Mirosław Witaszek, Henryk B±kowski.
-Tribologia 2007 R. 38 nr 3/4, s. 389-400, bibliogr. 9 poz.

miara zużycia ; mechanizm zużycia ; szyna kolejowa ; koło kolejowe ; hartowanie

wear rate ; wear mechanism ; rail splint ; railway wheel ; hardening

116/135
Nr opisu: 0000056097   
Zastosowanie MES do wyja¶nienia mechanizmu zużywania w węzłach tarcia.
[Aut.]: G. Służałek, Henryk B±kowski.
W: XI Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, [Jurata, 14-18 maja 2007 r.]. Warszawa : Wydaw. Wojskowej Akademii Techniczej, 2007, s. 9-16, bibliogr. 3 poz. (Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; vol. 56, nr spec. 1 1234-5865)

MES ; węzeł tarcia ; tarcie

FEM ; friction point ; friction

117/135
Nr opisu: 0000056021
Auftragschweissen von Nickellegierungen auf Rohren der Wärmetauscher in Kesseln fü Müllverbrennung.
[Aut.]: Piotr** Adamiec, Jerzy** Dziubiński, Henryk B±kowski.
W: 6. Fachtagung Verschleissschutz von Bauteilen durch Auftragschweissen, Halle 16-17 Mai 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 13-18

118/135
Nr opisu: 0000029717
Der Einfluss des Wassers auf den Verschleissmechanismus von Schienen.
[Aut.]: Andrzej Posmyk, Henryk B±kowski, Piotr** Adamiec.
W: Automotive and industrial lubrication. 15th International Colloquium Tribology, [Ostfildern], January 17-19, 2006. Ed. W. J. Bartz. Technische Akademie Esslingen. Ostfildern : Technische Akademie Esslingen, 2006, s. 100-106

119/135
Nr opisu: 0000029349   
Ocena wła¶ciwo¶ci tribologicznych skojarzenia koło-szyna w okre¶lonych warunkach eksploatacji. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
Katowice, 2006, 95 k., bibliogr. 92 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Promotor: dr hab. Andrzej Posmyk

szyna kolejowa ; eksploatacja ; transport kolejowy ; trybologia ; koło kolejowe ; zużycie

rail splint ; exploitation ; rail transport ; tribology ; rail wheel ; wear

120/135
Nr opisu: 0000018715
Wpływ parametrów eksploatacyjnych na wybrane cechy geometryczne płatkowych produktów zużycia stali szynowej 900A.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
-Probl. Transp. 2006 t. 1 z. 1, s. 109-114, bibliogr. 6 poz.

stal szynowa ; stanowisko Amslera ; badanie tribologiczne ; cechy geometryczne

rail steel ; Amsler stand ; tribological test ; geometric features

121/135
Nr opisu: 0000056020
Możliwo¶ci oceny trwało¶ci skojarzenia koło-szyna w warunkach badań laboratoryjnych zużycia.
[Aut.]: Piotr** Adamiec, Henryk B±kowski, Andrzej Posmyk.
-Transp. i Komun. 2005 nr 4, s. 66-68

122/135
Nr opisu: 0000012931
Ocena zużycia w styku toczno-¶lizgowym.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Piotr** Adamiec, Jerzy Okrajni, Andrzej Posmyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2005 z. 57, s. 17-24, bibliogr. 5 poz.

123/135
Nr opisu: 0000011704
Ocena ilo¶ciowa procesu zużycia stali szynowej obrobionej cieplnie.
[Aut.]: Piotr** Adamiec, Jerzy** Dziubiński, Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2004 z. 56, s. 7-15, bibliogr. 7 poz.

stal szynowa ; stanowisko Amslera ; obróbka cieplna ; parametry geometryczne

rail steel ; Amsler stand ; heat treatment ; geometrical parameters

124/135
Nr opisu: 0000013296
Statystyczna analiza ilo¶ciowa procesu zużycia stali szynowej po obróbce cieplnej.
[Aut.]: Piotr** Adamiec, Jerzy** Dziubiński, Henryk B±kowski.
W: Trwało¶ć elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych. TEMAG 2004. XII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Gliwice-Ustroń, 26-28 paĽdziernika 2004. [Gliwice] : [Instytut Mechanizacji Górnictwa. Politechnika ¦l±ska], [2004], s. 7-17, bibliogr. 9 poz.

analiza ilo¶ciowa ; stal szynowa ; obróbka cieplna ; tarcie toczne

quantitative analysis ; rail steel ; heat treatment ; rolling bearing

125/135
Nr opisu: 0000056013
Statystyczna i metalograficzna analiza procesu zużycia warstwy wierzchniej stali szynowej w gatunku 900A w wyniku oddziaływania czynników eksploatacyjnych.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2004 z. 56, s. 23-30, bibliogr. 8 poz.

stal szynowa ; warstwa wierzchnia ; stal 900A ; stanowisko Amslera

rail steel ; surface layer ; 900A steel ; Amsler stand

126/135
Nr opisu: 0000056012
Ocena zużycia szyn kolejowych przy tarciu toczno-¶lizgowym.
[Aut.]: Marcin Krupa, Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2003 z. 48, s. 83-90, bibliogr. 4 poz.

127/135
Nr opisu: 0000008716
System FAP - układ wychwytywania cz±stek stałych w spalinach silników wysokoprężnych z systemem Common Rail.
[Aut.]: Piotr Gustof, Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2003 z. 50, s. 23-26, bibliogr. 3 poz.

system FAP ; układ Common Rail ; dynamika samochodu ; silnik z zapłonem samoczynnym

FAP system ; Common Rail system ; car dynamics ; compression ignition engine

128/135
Nr opisu: 0000013297
Wpływ obróbki cieplnej szyn kolejowych na ich zużycie powierzchniowe.
[Aut.]: Piotr** Adamiec, Jerzy** Dziubiński, Henryk B±kowski.
W: Trwało¶ć elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych. TEMAG 2003. XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Gliwice-Ustroń, 22-24 paĽdziernika 2003. [Gliwice] : [Instytut Mechanizacji Górnictwa. Politechnika ¦l±ska], [2003], s. 7-14, bibliogr. 8 poz.

szyna kolejowa ; obróbka cieplna ; zużycie

rail splint ; heat treatment ; wear

129/135
Nr opisu: 0000011689
Zużycie powierzchniowe stali szynowej w gatunku 900A.
[Aut.]: Maria** Lalik, M. Krupa, Henryk B±kowski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki ¦l±skiej], [2003], s. 261-264, bibliogr. 3 poz.

stal szynowa ; stal 900A ; transport kolejowy ; styk toczny

rail steel ; 900A steel ; railway transport ; rolling contact

130/135
Nr opisu: 0000007856
Zużycie powierzchniowe szyn.
[Aut.]: Piotr** Adamiec, Jerzy** Dziubiński, Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2003 z. 48, s. 7-14, bibliogr. 8 poz.

szyna kolejowa ; zużycie powierzchniowe ; układ rolka-rolka ; stanowisko Amslera

rail splint ; surface wear ; roller-roller system ; Amsler stand

131/135
Nr opisu: 0000056011
Zużycie stali perlitycznej w styku suchym i smarowanym na stanowisku Amslera.
[Aut.]: Henryk B±kowski, Marcin Krupa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2003 z. 48, s. 75-82, bibliogr. 8 poz.

stal perlityczna ; stal szynowa ; stanowisko Amslera ; styk

pearlitic steel ; rail steel ; Amsler stand ; contact

132/135
Nr opisu: 0000002786
Analiza trwało¶ci szyn kolejowych w oparciu o wyniki prób laboratoryjnych.
[Aut.]: Piotr** Adamiec, Jerzy** Dziubiński, Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2002 z. 46, s. 173-184, bibliogr. 5 poz.

133/135
Nr opisu: 0000004028
Odporno¶ć żeliw chromowych na zużycie w układzie metal-metal.
[Aut.]: Piotr** Adamiec, Jerzy** Dziubiński, Henryk B±kowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2002 z. 44, s. 5-14, bibliogr. 2 poz.

134/135
Nr opisu: 0000056005
Reliability as car parts' quality measure.
[Aut.]: Jarosław* Kobryń, Henryk B±kowski, Marcin Krupa.
W: Transport systems telematics. TST'02. II International conference, Katowice-Ustroń, 07-09 November 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2002, s. 351-358, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1570 Transport ; z. 45)

135/135
Nr opisu: 0000056173
Zużycie energii i toksyczno¶ć spalin w silnikach zasilanych gazem ziemnym.
[Aut.]: Henryk B±kowski.
W: Materiały i technologie XXI wieku. Międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice, 10 maja 2001 r.. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 10-15

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie