Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ANTONIUK JAROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 51Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/51
Nr opisu: 0000139190
Postanowienie wstępne w postępowaniu nieprocesowym.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe. Warszawa : Wydaw. IUS PUBLICUM, 2020, s. 805-825, bibliogr. 20 poz.

postanowienie wstępne ; postępowanie nieprocesowe

preliminary provision ; non-litigious proceedings

2/51
Nr opisu: 0000139192
Umowa o zarządzanie nieruchomością - pozakodeksowa umowa nazwana czy umowa nienazwana?.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych. Red. Wojciech Maciołek. Warszawa : Wydaw. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2020, s. 129-136, bibliogr. 36 poz.

umowa o zarządzanie nieruchomością ; pozakodeksowa umowa nazwana ; umowa nienazwana ; umowa zlecenia

contract for the management of joint property ; outside of a code nominate contract ; innominate contract ; commission contract

3/51
Nr opisu: 0000137091   
Ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego (Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2017 r., III CZP 101/16).
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Opol. Stud. Adm.- Prawne 2020 t. 18 z. 1, s. 163-172, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

służebność przesyłu ; użytkowanie wieczyste ; nieruchomość

perpetual usufruct ; transmission easement ; property

4/51
Nr opisu: 0000136091
Postępowanie o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wnioski de lege ferenda.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Administracja 2019 nr 1, s. 50-60, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

użytkowanie wieczyste ; opłata roczna ; aktualizacja

perpetual usufruct of the land ; annual fee ; revaluation adjustment

5/51
Nr opisu: 0000135566   
Roszczenie o przejęcie zarządu przez właściciela budynku pozostającego w zarządzie gminy.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Opol. Stud. Adm.- Prawne 2019 t. 17 z. 1, s. 9-19, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

roszczenie ; zarząd ; własność prywatna

claim ; management ; private property

6/51
Nr opisu: 0000135561
Wyszehradzki Instytut Patentowy jako instrument internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorców.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Administracja 2018 nr 1, s. 30-40, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

Wyszehradzki Instytut Patentowy ; internacjonalizacja przedsiębiorców

Visegrad Patent Institute ; entrepeneurs internationalization

7/51
Nr opisu: 0000135565
Zmiany w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa spadkowego jako warunek efektywnej ochrony praw spadkobierców.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Efektywna ochrona prawna jednostek : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy. Red. Ewa Wójcicka. Częstochowa : Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2018, s. 27-41, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

spadek ; prawo

inheritance ; law

8/51
Nr opisu: 0000116706   
Dopuszczalność obciążenia użytkowania wieczystego służebnością przesyłu.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Opol. Stud. Adm.- Prawne 2017 t. 15 z. 1, s. 9-30, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

służebność przesyłu ; użytkowanie wieczyste ; nieruchomość ; orzecznictwo sądowe ; przepisy prawne

9/51
Nr opisu: 0000135556
Prawne formy komercjalizacji wyników badań.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk, A. Drzewiecki.
W: Komercjalizacja wyników badań naukowych. Red. Piotr Stec. Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, s. 272-333, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

badania naukowe ; komercjalizacja ; transfer technologii ; prawo

scientific research ; commercialization ; technology transfer ; law

10/51
Nr opisu: 0000114338   
Obowiązek gminy dostarczenia lokalu socjalnego.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Stud. Praw. 2016 nr 1(18), s. 85-100, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

gmina ; lokal socjalny ; ochrona praw lokatorów

municipality ; social housing ; protection of the rights of tenants

11/51
Nr opisu: 0000108947
Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk, P. Falenta, M. Gurdek, A. Krakała, E. Krzysztofik, O. Kucharski, K. Kułak-Krzysiak, J. Kuźmicka-Sulikowska, B. Madej, B. Moczulska.
W: Podmioty prawa we współczesnej administracji publicznej. Red. Paulina Bieś-Srokosz, Krzysztof Mucha. Częstochowa : Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016, s. 11-21, bibliogr. 8 poz.

12/51
Nr opisu: 0000106037
Odpowiedzialność za nielegalny pobór paliw lub energii w świetle art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa energetycznego.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Monitor Praw. 2016 R. 24 nr 3, s. 146-152, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

13/51
Nr opisu: 0000104056
Odpowiedzialność zbywcy za wady fizyczne kolekcji.
[Aut.]: K. Zalasińska, K. Płażyńska, M. Jankowska-Sabat, W. Szafrański, P. Stec, Jarosław Antoniuk, E. Macierzyńska-Franaszczyk, A. Miśkiewicz, A. Jakubowski, Wojciech Kowalski.
W: Kolekcje i zbiory muzealne: problematyka prawna. Red. Piotr Stec, Piotr P. Maniurka. Opole : Wydaw. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2015, s. 97-116

14/51
Nr opisu: 0000103945
Pozew i sprzeciw od nakazu zapłaty wniesione w elektroniczym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwego (uwagi na tle znowelizowanego art. 505(37) k.p.c.).
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Pol. Proces Cyw. 2015 VI 4 (21), s. 511-528. Punktacja MNiSW 6.000

15/51
Nr opisu: 0000101363
Przedstawicielstwo bierne. Wnioski de lege lata i de lege ferenda.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe. Red. Piotr Stec, Mariusz Załucki. Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2015, s. 21-35, bibliogr. 17 poz.

16/51
Nr opisu: 0000103944
Użycie znaku towarowego w domenie internetowej jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2013r., IV CSK 191/13.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Opol. Stud. Adm.- Prawne 2015 t. 13 z. 3, s. 165-173. Punktacja MNiSW 8.000

17/51
Nr opisu: 0000099122   
A gloss to the decision of the Court of Appeals in Katowice of 3 October, 2011, V ACz 624/11 (Re. A claim of information under industrial property law).
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Stud. Praw. 2014 nr 1(14), s. 155-161, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

18/51
Nr opisu: 0000099120
Bezumowne zarządzanie przez gminy prywatnymi budynkami jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Opol. Stud. Adm.- Prawne 2014 t. 12 z. 3, s. 9-26, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

19/51
Nr opisu: 0000099124
Postępowanie o udzielenie informacji w związku z naruszeniem własności intelektualnej jako rodzaj postępowania cywilnego.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Prz. Sądowy 2014 nr 11/12, s. 144-163, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

20/51
Nr opisu: 0000099129
Prawo prywatne w przykładach i zadaniach. Red. Piotr Stec, Mariusz Załucki.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk, I. Bałos, G. Bar, D. Szostek, Piotr* Horosz, A. Grzesiok-Horosz, K. Jasińska, A. Kaczmarek-Templin, M. Sala-Szczypiński, J. Kozińska.
Warszawa : Difin, 2014, 331 s., bibliogr.

21/51
Nr opisu: 0000095203
Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk, G. Bar, A. Grzesiok-Horosz, Piotr* Horosz, A. Jaroszek, A. Kaczmarek-Templin, J. Kozińska, A. Kubiak-Cyrul, D. Mucha, P. Polański, M. Skory, B. Sołtys, P. Stec, D. Szostek, B. Więzłowska-Czepiel, M. Załucki.
Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2014, 620 s., bibliogr.

22/51
Nr opisu: 0000093536   
Licencja przymusowa jako instrument transferu wiedzy.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2013 t. 51 nr 6, s. 227-246, bibliogr. 15 poz.
Tytuł zeszytu: Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki. Red. T. Leczykiewicz. Punktacja MNiSW 8.000

licencja przymusowa ; własność przemysłowa ; transfer wiedzy

compulsory licence ; industrial property ; knowledge transfer

23/51
Nr opisu: 0000099130
Aukcja on-line.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Opol. Stud. Adm.- Prawne 2012 t. 10 z. 4, s. 9-24, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

24/51
Nr opisu: 0000080032
Postępowanie sądu właściwego po przekazaniu mu sprawy wniesionej w elektronicznym postępowaniu upominawczym (uwagi na tle art. 50537 KPC).
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Monitor Praw. 2012 R. 20 nr 20, s. 1069-1078, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

25/51
Nr opisu: 0000080040
Wpływ ogłoszenia upadłości na umowy licencyjne zawarte przez upadłego.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym. Pod red. Mariusza Załuckiego. Warszawa : Wydaw. IUSatTAX, 2012, s. 29-42, bibliogr. 43 poz.

26/51
Nr opisu: 0000079865
Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk, A. Drzewiecki, Piotr* Stec.
Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, 2011, 212 s., bibliogr.

27/51
Nr opisu: 0000079874
Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej po harmonizacji z prawem europejskim.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje. Pod red. Mariusza Załuckiego. Warszawa : Wydaw. IUSatTAX, 2011, s. 117-140, bibliogr. 70 poz.

28/51
Nr opisu: 0000080085
Umowy o korzystanie z rzeczy.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Red.: P. Stec, M. Załucki. Warszawa : Difin, 2011, s. 223-243

29/51
Nr opisu: 0000080087
Umowy o świadczenie usług.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Red.: P. Stec, M. Załucki. Warszawa : Difin, 2011, s. 244-264

30/51
Nr opisu: 0000080083
Umowy o ustanowienie i przeniesienie praw.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Red.: P. Stec, M. Załucki. Warszawa : Difin, 2011, s. 204-222

31/51
Nr opisu: 0000071196
Obrót własnością intelektualną.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy prawne i ekonomiczne. Pod red. P. Steca. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010, s. 51-72

32/51
Nr opisu: 0000071238
Ochrona sui generis elektronicznych baz danych.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: W kierunku sprawnego państwa. Publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. Cz. 1, 2. Red. M. Thorz. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2010, s. 199-216

33/51
Nr opisu: 0000074603
Prawne podstawy przedsiębiorczości. Testy. Red. Piotr Horosz.
[Aut.]: Piotr* Horosz, Jarosław Antoniuk.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, 177 s., bibliogr.

34/51
Nr opisu: 0000071165
Prawne podstawy przedsiębiorczości. Testy. Red.: Piotr Horosz, Jarosław Antoniuk.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010

35/51
Nr opisu: 0000071637
Umowy o korzystanie z rzeczy.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Red.: P. Stec, M. Załucki. Warszawa : Difin, 2010, s. 217-237

36/51
Nr opisu: 0000071192
Umowy o przeniesienie i ustanowienie praw.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Red.: P. Stec, M. Załucki. Warszawa : Difin, 2010, s. 198-216

37/51
Nr opisu: 0000071638
Umowy o świadczenie usług.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Red.: P. Stec, M. Załucki. Warszawa : Difin, 2010, s. 238-258

38/51
Nr opisu: 0000058469
Nowa regulacja partnerstwa publiczno-prywatnego.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego. Red. M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2009, s. 97-107

39/51
Nr opisu: 0000058256
Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie z tytułu rejestracji i utrzymania domeny internetowej.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Monitor Praw. 2009 R. 17 nr 1, s. 49

40/51
Nr opisu: 0000050959
Ważna przyczyna jako podstawa wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Monitor Praw. 2008 R. 16 nr 6, s. 325

41/51
Nr opisu: 0000074597
Prawne podstawy przedsiębiorczości.
[Aut.]: Piotr* Horosz, Jarosław Antoniuk.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, 318 s., bibliogr.

42/51
Nr opisu: 0000086629
Ochrona znaków towarowych w Internecie.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
Warszawa : LexisNexis, 2006, 271 s., bibliogr. 579 poz.

43/51
Nr opisu: 0000015623
Podstawy prawa dla studentów zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Ernesta Knosali i Małgorzaty Baron-Wiaterek.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk, Małgorzata** Baron-Wiaterek, Piotr* Horosz, Ernest** Knosala, Wojciech Kowalski, Agnieszka* Kubiak-Cyrul, G. Kuźnik, Piotr* Stec, Hanna* Walczak-Zaremba, Paweł Witkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 267 s., bibliogr.

44/51
Nr opisu: 0000086597
Wspólne prawo ochronne na znak towarowy.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Stud. Praw. 2005, s. 145-155, bibliogr. 21 poz.

45/51
Nr opisu: 0000086635
Cybersquatting.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska konferencja naukowa. T. 2. Red. Lesław H. Haber. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Kraków : Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, s. 109-117, bibliogr. 15 poz.

cybersquatting ; znak towarowy ; prawo ochronne ; nieuczciwa konkurencja

cybersquatting ; trademark ; protection right ; unfair competition

46/51
Nr opisu: 0000086589
Funkcje znaku towarowego w Internecie.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 163-168, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1626 Organizacja i Zarządzanie ; z. 24)

znak towarowy ; marketing ; internet

trademark ; marketing ; internet

47/51
Nr opisu: 0000086584
Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle prawa własności przemysłowej.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Prz. Ustawod. Gosp. 2004 R. 57 nr 9, s. 10-19, bibliogr. 62 poz.

48/51
Nr opisu: 0000086585
Ochrona znaków towarowych w Internecie w amerykańskim prawie federalnym.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Probl. Współcz. Prawa Międzynar. 2004 vol. 2, s. 38-72, bibliogr. 114 poz.

49/51
Nr opisu: 0000086587
Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Monitor Praw. 2004 R. 12 nr 15, s. 685-689, bibliogr. 38 poz.

50/51
Nr opisu: 0000086583
Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
-Prz. Ustawod. Gosp. 2003 R. 56 nr 7, s. 2-11, bibliogr. 68 poz.

51/51
Nr opisu: 0000076754
Use and abuse of trademarks in Internet domain names.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk.
W: Vysledky vedecke prace studentu doktorskeho studia EKF VSB-TU Ostrava 2002. Sbornik prispevku z mezinarodni konference studentu doktorskeho studia, Ostrava, 22. kvetna 2002. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita. Ekonomicka Fakulta. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2002, s. 147-149

stosując format:
Nowe wyszukiwanie