Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ADAMEK JAKUB
Liczba odnalezionych rekordów: 86Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/86
Nr opisu: 0000136189   
Application of deep eutectic solvents and ionic liquids in the extraction of catechins from tea.
[Aut.]: Sylwia Bajkacz, Jakub Adamek, Anna Sobska.
-Molecules 2020 vol. 25 iss. 14, s. 1-14, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 3.267. Punktacja MNiSW 100.000

zielona ekstrakcja ; ciecz jonowa ; katechina ; liście herbaty ; głęboki rozpuszczalnik eutektyczny

green extraction ; ionic liquid ; catechin ; tea leaves ; deep eutectic solvent

2/86
Nr opisu: 0000137454   
Highly efficient extraction procedures based on natural deep eutectic solvents or ionic liquids for determination of 20-hydroxyecdysone in spinach.
[Aut.]: Sylwia Bajkacz, Kornelia Rusin, Anna Wolny, Jakub Adamek, Karol Erfurt, Anna Chrobok.
-Molecules 2020 vol. 25 iss. 20, s. 1-14, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 3.267. Punktacja MNiSW 100.000

naturalny rozpuszczalnik eutektyczny ; ciecz jonowa ; ekdyson ; szpinak ; produkt naturalny

natural deep eutectic solvent ; ionic liquid ; ecdysone ; spinach ; natural product

3/86
Nr opisu: 0000137216   
Patent. Polska, 235 677. Sposób wytwarzania N-(1-aryloalkilo)amidów. Int. Cl. C07F 9/54.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk.
Zgłosz. nr 422 707 z dn. 31.08.2017. 05.10.2020, 7 s.

N-(1-Aryloalkilo)imidy ; substancja biologicznie aktywna ; synteza

N-(1-arylalkyl)imides ; biodically active substance ; synthesis

4/86
Nr opisu: 0000135760   
Patent. Polska, nr 235 303. Sposób wytwarzania N-(1-benzotriazolilo)alkiloamidów. Int. Cl. C07D401/04, C07D249/18.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Katarzyna* Zielińska.
Zgłosz. nr 406 110 z dn. 18.11.2013. Opubl. 29.06.2020, 12 s.

N-(1-benzotriazolilo)alkiloamidy ; alfa-amidoalkilowanie ; sole fosfoniowe

N-(1-benzotriazolyl)alkyloamides ; alpha-amidoalkylation ; phosphonium salts

5/86
Nr opisu: 0000137213   
Patent. Polska, nr 235 666. Sposób wytwarzania soli 1-aryloalkilofosfoniowych. Int Cl. C07F 9/54.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, Monika Krawczyk.
Zgłosz. nr 421 691 z 24.05.2017. Opubl. 05.10.2020, 7 s.

sole fosfoniowe ; katalizator przeniesienia międzyfazowego

phosphonium salts ; phase transfer catalyst

6/86
Nr opisu: 0000129792
Badania nad zastosowaniem nowych procedur ekstrakcji flawonoidów z gryki i jej produktów.
[Aut.]: Patrycja Kasprzyk, Kornelia Śliwka, Sylwia Bajkacz, Jakub Adamek.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XIII Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 2019. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 37, bibliogr. 1 poz.

7/86
Nr opisu: 0000127915
Catalyst-free Friedel-Crafts reaction of 1-(N-acylamino)- and 1-imidoalkyltriarylphosphonium salts with arenes.
[Aut.]: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk.
-Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2019 vol. 194 iss. 4-6, s. 351-352, bibliogr. 6 poz.
Referat wygłoszony na: 22nd International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC), Budapest, Hungary, 8-13 July 2018. Impact Factor 1.046. Punktacja MNiSW 40.000

reakcja Friedla-Craftsa ; sole fosfoniowe ; odczynnik α-amidoalkilujący ; α-amidoalkilowanie

Friedel-Crafts reaction ; phosphonium salts ; α-amidoalkylating reagent ; α-amidoalkylation

8/86
Nr opisu: 0000131517   
Michaelis-Arbuzov-type reaction of 1-imidoalkyltriarylphosphonium salts with selected phosphorus nucleophiles.
[Aut.]: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk-Schlieter, Klaudia Steć, Krzysztof Walczak, Karol Erfurt.
-Molecules 2019 vol. 24 iss. 18, s. 1-10, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 3.267. Punktacja MNiSW 100.000

chemia organofosforowa ; sole fosfoniowe ; fosfoniany ; fosfiniany ; tlenki fosfin

organophosphorus chemistry ; phosphonium salts ; phosphonates ; phosphinates ; phosphine oxides

9/86
Nr opisu: 0000133749
Reactivity of 1-imidoalkyltriarylphosphonium salts in the Michaelis-Arbuzov-type reaction with phosphorus nucleophiles.
[Aut.]: Anna Węgrzyk-Schlieter, Klaudia Steć, Jakub Adamek.
W: XXII International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, 22 November 2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, P-047 s. 1, bibliogr. 7 poz.

10/86
Nr opisu: 0000133746
Recent development in the strategy for electrochemical alkoxylation of αamino acids derivatives.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: XXII International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, 22 November 2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, P-045 s. 1, bibliogr. 7 poz.

11/86
Nr opisu: 0000128728   
Patent. Polska, nr 231 278. Sposób wytwarzania N-(1-aryloalkilo)imidów. Int.Cl. C07D 207/404, C07D 209/48.
Politechnika Śląska, Gliwice
Twórcy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Anna Węgrzyk.
Zgłosz. nr 419 212 z dn. 21.10.2016. Opubl. 28.02.2019, 6 s.

N-(1-Aryloalkilo)imidy ; reakcja Friedla-Craftsa ; areny

N-(1-arylalkyl)imides ; Friedel-Crafts reaction ; arenes

12/86
Nr opisu: 0000128727   
Patent. Polska, nr 231 256. Sposób wytwarzania soli 1-imidoalkilofosfoniowych. Int.Cl. C07D 209/48, C07D 207/40.
Politechnika Śląska, Gliwice
Twórcy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Anna Węgrzyk.
Zgłosz. nr 415 061 z dn. 01.12.2015. Opubl. 28.02.2019, 6 s.

sole 1-imidoalkilofosfoniowe ; czynniki alfa-amidoalkilujące ; N-(1-metoksyalkilo)imidy

1-imidoalkylphosphonium salts ; alpha-amidoalkylating agents ; N-(1-methoxyalkyl)imides

13/86
Nr opisu: 0000129447
Synteza i właściwości 1-imidoalkanofosfonianów.
[Aut.]: Anna Węgrzyk-Schlieter, Klaudia Steć, Jakub Adamek.
W: Dokonania Naukowe Doktorantów VII. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów VII. Dotyczy sesji: Poznań 30.03.2019 oraz Kraków 6.04.2019, Warszawa 14.04.2019. Materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień. Oprac. Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2019, s. 80, bibliogr. 4 poz.

14/86
Nr opisu: 0000130407
Triphenylphosphonium analogues of betulin and betulinic acid with biological activity: a comprehensive review.
[Aut.]: Mirosława Grymel, Mateusz Zawojak, Jakub Adamek.
-J. Nat. Prod. 2019 vol. 82 iss. 6, s. 1719-1730, bibliogr.. Impact Factor 3.779. Punktacja MNiSW 100.000

betulina ; kwas betulinowy ; grupa trifenylofosfoniowa ; aktywność biologiczna

betulin ; betulinic acid ; triphenylphosphonium group ; biological activity

15/86
Nr opisu: 0000126930
1-(N-acylamino)alkylphosphonium salts - synthetic applications in the selected reactions of C-C bond formation.
[Aut.]: Anna Węgrzyk, Justyna Kończewicz, Paulina Zieleźny, D. Kosowski, Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek.
W: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 108, bibliogr. 3 poz.

sole fosfoniowe ; tworzenie wiązania C-C ; reakcja alfa-amidoalkilowania

phosphonium salts ; C-C bond formation ; α-amidoalkylation

16/86
Nr opisu: 0000125390   
1-(N-acylamino)alkyltriarylphosphonium salts with weakened Cα-P+ bond strength-synthetic applications.
[Aut.]: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, Justyna Kończewicz, Krzysztof Walczak, Karol Erfurt.
-Molecules 2018 vol. 23 iss. 8, art. no. 2453 s. 1-17, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 3.060. Punktacja MNiSW 30.000

chemia organofosforowa ; sole fosfoniowe ; czynniki alfa-amidoalkilujące ; kationy N-acyloiminiowe ; N-acyloiminy

organophosphorus chemistry ; phosphonium salts ; alpha-amidoalkylating agents ; N-acyliminium cation ; N-acylimines

17/86
Nr opisu: 0000118090   
Boron removal by adsorption on cobalt(II) doped chitosan bio-composite.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Artur* Tórz, Dorota* Łącka, Alicja Kazek-Kęsik, Jakub Adamek.
-J. Polym. Environ. 2018 vol. 26 iss. 5, s. 2039-2048, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 2.765. Punktacja MNiSW 30.000

adsorpcja boru ; hydrożel chitozanu ; wytrącanie wodorotlenku kobaltu

boron adsorption ; chitosan hydrogel ; cobalt hydroxide precipitation

18/86
Nr opisu: 0000122912   
Catalyst-free Friedel-Crafts reaction of 1-(N-acylamino)alkyltriarylphosphonium salts with electron-rich arenes.
[Aut.]: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, Monika Krawczyk, Karol Erfurt.
-Tetrahedron 2018 vol. 74 iss. 21, s. 2575-2583, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 2.379. Punktacja MNiSW 30.000

reakcja Friedela-Craftsa ; alfa-amidoalkilacja ; środki alfa-amidoalkilujące ; sole fosfoniowe ; areny ; amidy

Friedel-Crafts-reaction ; alpha-amidoalkylation ; alpha-amidoalkylating agents ; phosphonium salts ; arenes ; amides

19/86
Nr opisu: 0000120598   
Development of a method based on natural deep eutectic solvents for extraction of flavonoids from food samples.
[Aut.]: Sylwia Bajkacz, Jakub Adamek.
-Food Anal. Methods 2018 vol. 11 iss. 5, s. 1330-1344, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 2.413. Punktacja MNiSW 30.000

naturalne rozpuszczalniki eutektyczne ; zielona ekstrakcja ; flawonoidy ; próbki żywności ; analiza żywności

natural deep eutectic solvents ; green extraction ; flavonoids ; food samples ; food analysis

20/86
Nr opisu: 0000126781
Mechanistic aspects of the Michaelis-Arbuzov-type reaction of 1-(N-acylamino)alkyltriarylphosphonium salts with phosphorus nucleophiles.
[Aut.]: Anna Węgrzyk, Jakub Adamek.
W: XXI International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, 23th November 2018. Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego, 2018, s. 36, bibliogr. 2 poz.

21/86
Nr opisu: 0000125395
Sole 1-(N-acyloamino)- i 1-imidoalkilotriarylofosfoniowe o modulowanej sile wiązania Cα-P+jako prekursory ylidów w reakcji Wittiga.
[Aut.]: Jakub Adamek, Paulina Zieleźny, Anna Węgrzyk, Justyna Kończewicz.
W: 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 września 2018. Materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia. Red. Agnieszka Węgrzyn. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018, s. S02-22

sole fosfoniowe ; ylidy fosforowe ; reakcja Wittiga

phosphonium salts ; phosphorus ylides ; Wittig reaction

22/86
Nr opisu: 0000127634   
Patent. Polska, nr 230 863. Sposób wytwarzania 1-(N-acyloamino)alkilosulfonów. Int. Cl. C07C 317/00, C07F 9/54.
Politechnika Śląska, Gliwice
Twórcy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Katarzyna* Zielińska.
Zgłosz. nr 405 284 z 09.09.2013. Opubl. 31.12.2018, 8 s.

N-(1-metoksyalkilo)amidy ; sole 1-(N-acyloamino)alkilofosfoniowe ; 1-(N-acyloamino)alkilosulfony ; N-acylo-α-aminokwasy

N-(1-methoxyalkyl)amides ; 1-(N-acylamino)alkylphosphonium salts ; 1-(N-acylamino)alkyl sulfones ; N-acyl-α-amino acids

23/86
Nr opisu: 0000122764
Synteza i właściwości soli 1-(N-acyloamino)alkilotriarylofosfoniowych.
[Aut.]: Anna Węgrzyk, Justyna Kończewicz, Paulina Zieleźny, Jakub Adamek.
W: Dokonania Naukowe Doktorantów VI. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów VI. Dotyczy sesji: Warszawa 14.04.2018, Poznań 15.04.2018 oraz Kraków 21.04.2018. Materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień. Oprac. Katarzyna Walkowiak, Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2018, s. 115, bibliogr. 5 poz.

sole 1-(N-acyloamino)alkilofosfoniowe ; synteza soli

1-(N-acylamino)alkylphosphonium salts ; salt synthesis

24/86
Nr opisu: 0000125121
Synteza i właściwości soli 1-(N-acyloamino)alkilotriarylofosfoniowych.
[Aut.]: Anna Węgrzyk, Justyna Kończewicz, Paulina Zieleźny, Jakub Adamek.
W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 13. [Dokument elektroniczny]. Red. Krzysztof Piech, Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2018, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 12-16, bibliogr. 21 poz.
Referat wygłoszony na Konferencji Młodych Naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów - VI edycja - 14.04.2018 Warszawa, 15.04.2018 Poznań oraz 21.04.2018 Kraków. Punktacja MNiSW 5.000

sole 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe ; czynniki alfa-amidoalkilujące ; reakcja alfa-amidoalkilowania

1-(N-acylamino)alkylphosphonium salts ; alpha-amidoalkylating agents ; alpha-amidoalkylation reaction

25/86
Nr opisu: 0000120443   
1-(N-acylamino)alkyltriarylphosphonium salts with modulated Cα-P+ bond strength - synthetic application.
[Aut.]: Anna Węgrzyk, Jakub Adamek.
W: XX International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds, Łódź, November 23-24, 2017. [B.m] : [b.w.], 2017, P-014 s.1, bibliogr. 1 poz.

26/86
Nr opisu: 0000117673   
1-Imidoalkylphosphonium salts with modulated Cα-P+ bond strength: synthesis and application as new active α-imidoalkylating agents.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Anna Węgrzyk, Karol Erfurt.
-Beilstein J. Org. Chem. 2017 vol. 13, s. 1446-1455, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 2.330. Punktacja MNiSW 30.000

N-(1-Aryloalkilo)imidy ; reakcje imidoalkilowania ; sole 1-imidoalkilofosfoniowe ; reakcja typu Tscherniaka-Einhorna

N-(1-arylalkyl)imides ; imidoalkylation reactions ; 1-imidoalkylphosphonium salts ; Tscherniac-Einhorn-type reaction ; alpha-imidoalkylating agents

27/86
Nr opisu: 0000118458   
Ekstrakcja flawonoidów z próbek roślinnych z zastosowaniem naturalnych rozpuszczalników eutektycznych.
[Aut.]: Sylwia Bajkacz, Jakub Adamek.
W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 942, bibliogr. 1 poz.
Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 września 2017]

flawonoidy ; ekstrakcja ; naturalny rozpuszczalnik eutektyczny

flavonoids ; extraction ; natural deep eutectic solvent

28/86
Nr opisu: 0000116208   
Evaluation of new natural deep eutectic solvents for the extraction of isoflavones from soy products.
[Aut.]: Sylwia Bajkacz, Jakub Adamek.
-Talanta 2017 vol. 168, s. 329-335, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 4.244. Punktacja MNiSW 40.000

naturalny rozpuszczalnik eutektyczny ; ekstrakcja ; zielona chemia ; izoflawony ; produkty sojowe

natural deep eutectic solvent ; extraction ; green chemistry ; isoflavones ; soy products

29/86
Nr opisu: 0000116944
N-(1-Aryloalkilo)imidy: synteza i właściwości.
[Aut.]: Anna Węgrzyk, Jakub Adamek.
W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 9. [Dokument elektroniczny]. Red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2017, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 30-35, bibliogr. 33 poz.
Referat wygłoszony na Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki - X edycja, Warszawa 3.12.2016 i Wrocław 10.12.2016

N-(1-Aryloalkilo)imidy ; reakcja transamidowania ; reakcja aminokarbonylowania

N-(1-arylalkyl)imides ; transamidation ; aminocarbonylation

30/86
Nr opisu: 0000115673
Nowe, efektywne, bezkatalityczne metody generowania wysokoaktywnych kationów 1-imidoalkilokarbeniowych.
[Aut.]: Anna Węgrzyk, Jakub Adamek.
W: Dokonania Naukowe Doktorantów V. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów V. Dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017. Materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień. Oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2017, s. 115, bibliogr. 2 poz.

31/86
Nr opisu: 0000118460   
Sole 1-aryloalkilotriarylofosfoniowe - otrzymywanie i właściwości.
[Aut.]: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, Monika Krawczyk.
W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 549, bibliogr. 2 poz.
Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 września 2017]

sole fosfoniowe ; katalizator przeniesienia międzyfazowego ; fosfoniowe ciecze jonowe

phosphonium salts ; phase transfer catalyst ; phosphonium ionic liquids

32/86
Nr opisu: 0000111695   
1-Imidocarbenium cations: generation and reactivity in the selected reactions of C-C bond formation.
[Aut.]: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, Roman** Mazurkiewicz.
W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XIX International symposium, Łódź, November 25, 2016. [B.m] : [b.w.], 2016, s. P-029, bibliogr. 2 poz.

33/86
Nr opisu: 0000109863   
Adsorpcja boru na chitozanie domieszkowanym kobaltem(II).
[Aut.]: Joanna Kluczka, Artur* Tórz, D. Łącka, R. Ponikiewski, Alicja Kazek-Kęsik, Jakub Adamek.
W: 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 IX 2016. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Oprac. red. Sławomir Borysiak, Bogdan Czajka, Robert Pietrzak. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2016, s. 115

oczyszczanie wody ; oczyszczanie ścieków ; adsorpcja boru ; bor

water treatment ; wastewater treatment ; boron adsorption ; boron

34/86
Nr opisu: 0000107003   
Kationy 1-(N-acyloamino)-i 1-imidoalkilokarbeniowe: generowanie i reaktywność w wybranych reakcjach tworzenia wiązań C-C.
[Aut.]: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, M. Krawczyk, Roman** Mazurkiewicz.
W: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 21-24 czerwca 2016. [Streszczenia materiałów]. Toruń : [b.w.], 2016, (plik pdf) s. 62, bibliogr. 2 poz.
Dostępny w Internecie: http://ksd.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_X_KSD.pdf [dostęp 28 czerwca 2016]

kationy N-acyloiminiowe ; reakcja Friedla-Craftsa

35/86
Nr opisu: 0000111696   
Mechanistic aspects of the classical and non-classical course of the Tscherniac-Einhorn-type reaction.
[Aut.]: Jakub Adamek, Monika Krawczyk, Anna Węgrzyk.
W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XIX International symposium, Łódź, November 25, 2016. [B.m] : [b.w.], 2016, s. P-030, bibliogr. 2 poz.

36/86
Nr opisu: 0000113666
N-(1-akryloalkilo)imidy: synteza i właściwości.
[Aut.]: Anna Węgrzyk, Jakub Adamek.
W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki edycja X. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki - X Edycja. Dotyczy sesji: Warszawa 3.12.2016 oraz Wrocław 10.12.2016. Materiały konferencyjne. Cz. 1, Streszczenia wystąpień. Oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2016, s. 100, bibliogr. 4 poz.

N-(1-akryloalkilo)imidy ; synteza ; aktywność biologiczna

N-(1-akryloalkilo)imides ; synthesis ; biological activity

37/86
Nr opisu: 0000107005   
Naturalne rozpuszczalniki eutektyczne w ekstrakcji izoflawonów z produktów sojowych.
[Aut.]: Sylwia Magiera, Jakub Adamek.
W: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 21-24 czerwca 2016. [Streszczenia materiałów]. Toruń : [b.w.], 2016, (plik pdf) s. 64, bibliogr. 3 poz.
Dostępny w Internecie: http://ksd.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_X_KSD.pdf [dostęp 28 czerwca 2016]

naturalny rozpuszczalnik eutektyczny ; izoflawony ; ekstrakcja ; produkt sojowy

natural deep eutectic solvent ; isoflavones ; extraction ; soya product

38/86
Nr opisu: 0000106294
Naturalne rozpuszczalniki eutektyczne w procesach estrakcyjnych izoflawonów z produktów sojowych.
[Aut.]: Sylwia Magiera, Jakub Adamek.
W: Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej. 7 Konferencja Chromatograficzna, Łódź, 11-13 maja 2016. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 27

naturalny rozpuszczalnik eutektyczny ; izoflawony ; produkt sojowy

natural deep eutectic solvent ; isoflavones ; soya product

39/86
Nr opisu: 0000106132   
Studies on the enantioselective Kinugasa reaction: efficient synthesis of β-lactams catalyzed by N-PINAP/CuX complexes.
[Aut.]: K. Wolosewicz, M. Michalak, Jakub Adamek, B. Furman.
-Eur. J. Org. Chem. 2016 iss. 12, s. 2212-2219, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 2.834. Punktacja MNiSW 35.000

synteza asymetryczna ; laktam ; nitron ; alkin

asymmetric synthesis ; lactam ; nitron ; alkyne

40/86
Nr opisu: 0000098647
1-Imidoalkylphosphonium salts - new, highly reactive imidoalkylating agents from α-amino acids.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz.
W: X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X), Łódź, 16-18 kwietnia 2015. Program i streszczenia. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. P-10, bibliogr. 1 poz.

41/86
Nr opisu: 0000102975
1-Imidocarbenium cations from 1-imidoalkylphosphonium salts with a modulated Cα-P+ bond strength.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Anna Węgrzyk.
W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVIII International symposium, [Łódź, 20 November 2015]. Łódź : [b.w.], 2015, s. P-024, bibliogr. 2 poz.

42/86
Nr opisu: 0000101054   
A new method for the synthesis of α-aminoalkylidenebisphosphonates and their asymmetric phosphonyl-phosphinyl and phosphonyl-phosphinoyl analogues.
[Aut.]: Anna Kuźnik, Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, Katarzyna* Zielińska, Jakub Adamek, E. Chmielewska, M. Bochno, S. Kubica.
-Beilstein J. Org. Chem. 2015 vol. 11, s. 1418-1424, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 2.762. Punktacja MNiSW 30.000

alkilidenobifosfonian ; α-metoksylacja elektrochemiczna

alkylidenebisphosphonate ; electrochemical α-methoxylation ; 1-phosphinoylalkylphosphonate ; 1-phosphinylalkylphosphonate ; α-amino acid phosphorus analogues

43/86
Nr opisu: 0000100448   
Boron removal from water and wastewater using new polystyrene-based resin grafted with glycidol.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Teofil** Korolewicz, Maria** Zołotajkin, Jakub Adamek.
-Water Resour. Ind. 2015 vol. 11, s. 46-57, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

usuwanie boru ; żywica ; izoterma sorpcji ; kinetyka ; termodynamika ; glicyd

boron removal ; resin ; sorption isotherm ; kinetics ; thermodynamics ; glycidol

44/86
Nr opisu: 0000098648
Modification of reactivity of 1-(N-acylamino)- and 1-imidoalkylphosphonium salts by modulation of the Cα-P+ bond strength.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz.
W: X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X), Łódź, 16-18 kwietnia 2015. Program i streszczenia. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. P-11, bibliogr. 1 poz.

45/86
Nr opisu: 0000102978
Quinine - a chiral solvating agent in studies on enantiomeric composition of phosphorus analogues of α-amino acids using NMR method.
[Aut.]: Katarzyna* Zielińska, Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz.
W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVIII International symposium, [Łódź, 20 November 2015]. Łódź : [b.w.], 2015, s. P-026, bibliogr. 4 poz.

46/86
Nr opisu: 0000099859   
Study on the thermal decomposition of crocidolite asbestos.
[Aut.]: Robert* Kusiorowski, Teresa** Zaremba, A. Gerle, Jerzy** Piotrowski, Wojciech Simka, Jakub Adamek.
-J. Therm. Anal. Calorimetry 2015 vol. 120 iss. 3, s. 1585-1595, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 1.781. Punktacja MNiSW 25.000

azbest ; krokidolit ; rozkład termiczny ; dehydroksylacja ; DTA ; TG ; FT-IR

asbestos ; crocidolite ; thermal decomposition ; dehydroxylation ; DTA ; TG ; FT-IR

47/86
Nr opisu: 0000102979
Transformation of α-amino acid derivatives into biologically active bisphosphoric compounds.
[Aut.]: Anna Kuźnik, Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, Katarzyna* Zielińska, Jakub Adamek.
W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVIII International symposium, [Łódź, 20 November 2015]. Łódź : [b.w.], 2015, s. P-044, bibliogr. 5 poz.

48/86
Nr opisu: 0000090997   
1-(N-acylamino)alkyl sulfones from N-acyl-α-amino acids or N-alkylamides.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Katarzyna* Zielińska.
-J. Org. Chem. 2014 vol. 79 iss. 6, s. 2765-2770, bibliogr.. Impact Factor 4.721. Punktacja MNiSW 40.000

49/86
Nr opisu: 0000094970
1-(N-Acylamino)alkylphosphonium salts and 1-imidoalkylphosphonium salts as new, active α-amidoalkylating agents in the Tscherniac-Einhorm type amidoalkylation of aromatic systems.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz.
W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVII International symposium, Łódź, 21 November 2014. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. P-30

50/86
Nr opisu: 0000109998   
α-Amidoalkylating agents: structure, synthesis, reactivity and application.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok, Jakub Adamek, Katarzyna* Zielińska.
-Adv. Heterocycl. Chem. 2014 Vol. 111, s. 43-94, bibliogr.. Punktacja MNiSW 30.000

alfa-amidoalkilowanie ; synteza symetryczna ; reakcja Mannicha ; sole 1-(N-acyloamino)alkilofosfoniowe ; 1-(N-acyloamino)alkilosulfony ; N-acyloiminy ; kation N-acyloiminiowy ; N-(1-alkoksyalkilo)amidy ; N-(1-benzotriazolo-1-ylo)alkilo)amidy ; N-(1-halogenoalkilo)amidy

alpha-amidoalkylation ; symmetric synthesis ; Mannich reaction ; 1-(N-acylamino)alkylphosphonium salts ; 1-(N-acylamino)alkyl sulfones ; N-acylimines ; N-acyliminium cation ; N-(1-alkoxyalkyl)amides ; N-[(1-(benzotriazol-1-yl)alkyl]amides ; N-(1-haloalkyl)amides

51/86
Nr opisu: 0000092709   
N-[1-(Benzotriazol-1-yl)alkyl]amides from N-acyl-α-amino acids or N-alkylamides.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Anna Kuźnik, Mirosława Grymel, Katarzyna* Zielińska, Wojciech Simka.
-Tetrahedron 2014 vol. 70 iss. 35, s. 5725-5729, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 2.641. Punktacja MNiSW 30.000

α-amidoalkilowanie ; odczynnik α-amidoalkilujący ; N-[1-(benzotriazol-1-ilo)alkilo]amidy ; N-(1-metoksyalkilo)amidy ; N-acylo-α-aminokwasy

α-amidoalkylation ; α-amidoalkylating reagent ; N-[1-(benzotriazol-1-yl)alkyl]amides ; N-(1-methoxyalkyl)amides ; N-acyl-α-amino acids

52/86
Nr opisu: 0000092435   
Reduced graphene oxide-bismuth oxide composite as electrode material for supercapacitors.
[Aut.]: Mateusz* Ciszewski, Andrzej** Mianowski, P. Szatkowski, Ginter** Nawrat, Jakub Adamek.
-Ionics 2014 vol. 21 iss. 2, s. 557-563, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 1.754. Punktacja MNiSW 25.000

tlenek grafenu ; tlenek bizmutu ; superkondensator ; obróbka termiczna

graphene oxide ; bismuth oxide ; supercapacitor ; thermal treatment

53/86
Nr opisu: 0000089906   
Patent. Polska, nr 215 676. Sposób wytwarzania soli α-(N-acyloamino) alkilotrifenylofosfoniowych. Int. Cl. C07F 9/54.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, T. Gorewoda, Agnieszka Październiok-Holewa, Wojciech Simka.
Zgłosz. nr 390177 z. 13.01.2010. Opubl. 31.01.2014, 6 s.

otrzymywanie soli ; synteza soli ; sole alfa-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe

salts preparation ; salt synthesis ; alpha-(N-acylamino) alkilotriphenylphosphonium salts

54/86
Nr opisu: 0000090246
Acylaza penicylinowa w rozdziale kinetycznym fosforowych analogów α-aminokwasów.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Katarzyna* Zielińska, Andrzej* Jarzębski, Katarzyna Szymańska, Sylwia Magiera, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Chemia - tradycja i nowe wyzwania. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2013, s. 443, bibliogr. 6 poz.

acylaza penicylinowa ; alfa-aminokwasy ; enzymy

penicillin acylase ; alpha-aminoacids ; enzymes

55/86
Nr opisu: 0000084367
Amidoalkylating properties of 1-(N-Acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Katarzyna* Zielińska.
W: 19th International Conference on Phosphorus Chemistry. ICPC 2012, Rotterdam, the Netherlands, 8-12 July 2012. Ed. M.D. Rudd. London : Taylor & Francis, 2013, s. 205-212 (Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements ; vol. 188, iss. 1/3 1042-6507)

56/86
Nr opisu: 0000086312
Amidoalkylating properties of 1-(N-Acylamino)alkyltriphenylphosphorium salts.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Katarzyna* Zielińska.
-Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2013 vol. 188 iss. 1-3, s. 205-212. Impact Factor 0.827. Punktacja MNiSW 15.000

alfa-amidoalkilacja ; sole 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe ; podstawienie nukleofilowe ; enaminy

alpha-amidoalkylation ; 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts ; nucleophilic substitution ; enamines

57/86
Nr opisu: 0000090245
α-Amidoalkylating agents from N-acyl-α-amino acids, N-alkylamides or lactams.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska.
W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVI International symposium, Łódź, November 15, 2013. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. P-002, bibliogr. 5 poz.

58/86
Nr opisu: 0000090249
α-aminokwasy jako prekursory czynników α-amidoalkilujących.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Katarzyna* Zielińska.
W: Chemia - tradycja i nowe wyzwania. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2013, s. 114-115, bibliogr. 5 poz.

alfa-amidoalkilacja ; alfa-aminokwasy

alpha-amidoalkylation ; alpha-aminoacids

59/86
Nr opisu: 0000090251
Comparative studies on the amidoalkylating properties of N-(1-methoxyalkyl)amides and 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts in the Michaelis-Arbuzov-like reaction: a new one-pot transformation of N-(1-methoxyalkyl)amides into phosphonic or phosphinic analogs of N-acyl-α-amino acids.
[Aut.]: Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, Roman** Mazurkiewicz.
-Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2013 vol. 188 iss. 7, s. 967-980. Impact Factor 0.827. Punktacja MNiSW 15.000

czynnik amidoalkilujący ; sól 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowa ; N-(1-metoksyalkilo)amid ; reakcja typu Michaelisa-Arbuzova ; fosforowe analogi N-acylo-alfa-aminokwasów

amidoalkylating agent ; 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salt ; N-(1-methoxyalkyl)amide ; Michaelis-Arbuzov-like reaction ; phosphorus analogs of N-acyl-alpha-amino acids

60/86
Nr opisu: 0000105814   
Patent. Polska, nr 221 593. Sposób wytwarzania soli 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowych. C07F9/54.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, Wojciech Simka.
Zgłosz. nr 396 661 z 17.10.2011. Opubl. 29.04.2013, 6 s.

synteza soli ; sól 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowa

salt synthesis ; 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salt

61/86
Nr opisu: 0000088622
Termiczny rozkład azbestu krokidolitowego.
[Aut.]: Robert* Kusiorowski, Jakub Adamek, A. Gerle.
W: Pomiędzy naukami - Zjazd Fizyków i Chemików. II Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, Chorzów, 27 września 2013. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Chorzów : Drukarnia Archidiecezjalna, 2013, s. 79, bibliogr. 3 poz.

azbest ; rozkład termiczny ; utylizacja

asbestos ; thermal decomposition ; utilization

62/86
Nr opisu: 0000090247
Transformacja pochodnych α-aminokwasów w estry kwasów α-aminoalkilidenobisfosforowych.
[Aut.]: Anna Kuźnik, Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, Katarzyna* Zielińska, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Chemia - tradycja i nowe wyzwania. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2013, s. 142, bibliogr. 5 poz.

alfa-aminokwasy ; synteza ; transformacja

alpha-aminoacids ; synthesis ; transformation

63/86
Nr opisu: 0000074440
Amidoalkylating properties of 1-(N-Acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Katarzyna* Zielińska.
W: 19th International Conference on Phosphorus Chemistry. ICPC 2012, Rotterdam, the Netherlands. Book of abstracts. Rotterdam : [b.w.], 2012, s. 232

64/86
Nr opisu: 0000070250   
α-Amidoalkylating agents from N-acyl-α-amino acids. 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, Wojciech Simka, A. Gajos, K. Szymura.
-J. Org. Chem. 2012 vol. 77 iss. 4, s. 1952-1960. Impact Factor 4.564. Punktacja MNiSW 35.000

65/86
Nr opisu: 0000074439
α-Amidoalkylating agents from N-acyl-α-amino acids: 1-(N-acylamino) alkyltriphenylphosphonium salts.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, Wojciech Simka.
W: 19th International Conference on Phosphorus Chemistry. ICPC 2012, Rotterdam, the Netherlands. Book of abstracts. Rotterdam : [b.w.], 2012, s. 144, bibliogr. 3 poz.

66/86
Nr opisu: 0000073063   
Badania nad transformacją α-aminokwasów w ich fosforowe analogi poprzez sole 1-(N-acyloamino)alkilofosfoniowe. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jakub Adamek.
Gliwice, 2012, 219 k., bibliogr. 179 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Roman** Mazurkiewicz

aminokwasy ; reakcja Hofer-Moesta ; tlenki

amino acids ; Hofer-Moesta reaction ; oxides

67/86
Nr opisu: 0000081923
Czynniki alfa-amidoalkilujące pochodne alfa-aminokwasów i ich analogów.
[Aut.]: Katarzyna* Zielińska, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Roman** Mazurkiewicz.
W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - nowe trendy w naukach przrodniczych. III Edycja - Kraków, 16.12. 2012. Kraków : Creativetime, 2012, s. 1

68/86
Nr opisu: 0000082052
Elektrochemiczne alfa-metoksylowanie alfa-aminokwasów i ich analogów jako metoda otrzymywania czynników alfa-amidoalkilujących.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Anna Kuźnik, Mirosława Grymel, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, Wojciech Simka.
W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XV International symposium, Łódź, November 16, 2012. Łódź : Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, 2012, s. P-7, bibliogr. 5 poz.

69/86
Nr opisu: 0000081922
Fosforowe analogi alfa-aminokwasów - właściwości, zastosowanie i inne metody syntezy.
[Aut.]: Jakub Adamek, Katarzyna* Zielińska, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - nowe trendy w naukach przyrodniczych. III Edycja - Kraków, 16.12. 2012. Kraków : Creativetime, 2012, s. 1

70/86
Nr opisu: 0000086311
Fosforowe analogi alfa-aminokwasów: właściwości, zastosowanie i metody syntezy z alfa-aminokwasów.
[Aut.]: Jakub Adamek, Katarzyna* Zielińska.
W: Nowe trendy w naukach przyrodniczych. T. 5. Red. Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2012, s. 80-89

71/86
Nr opisu: 0000073724   
N-(1-Acylaminoalkyl)amidinium salts derived from DBU or related bases as reactive intermediates in α-amidoalkylation reactions.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Jakub Adamek, Katarzyna* Zielińska, K. Piernikarczyk, Roman** Mazurkiewicz.
-Arkivoc 2012 pt IV, s. 314-329, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 1.057. Punktacja MNiSW 20.000

72/86
Nr opisu: 0000075186   
Thermal decomposition of different types of asbestos.
[Aut.]: Robert* Kusiorowski, Teresa** Zaremba, Jerzy** Piotrowski, Jakub Adamek.
-J. Therm. Anal. Calorimetry 2012 vol. 109 iss. 2, s. 693-704, bibliogr. 46 poz.. Impact Factor 1.982. Punktacja MNiSW 25.000

azbest ; DTA ; FTIR ; SEM ; rozkład termiczny ; XRD

asbestos ; DTA ; FTIR ; SEM ; thermal decomposition ; XRD

73/86
Nr opisu: 0000068036
Badania porównawcze właściwości α-amidoalkilujących N-(1-alkoksyalkilo)amidów i soli 1-(N-acyloamino) alkilotrifenylofosfoniowych w reakcji typu Michaelisa-Arbuzova z fosforynami trialkilu.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2011, s. 246, bibliogr. 3 poz.

74/86
Nr opisu: 0000068050
Sole 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe w syntezie pochodnych kwasów α-aminofosfonowych, α-aminofosfinowych oraz tlenków α-aminofosfin.
[Aut.]: Katarzyna* Zielińska, Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, K. Szymura, A. Gajos.
W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2011, s. 294, bibliogr. 3 poz.

75/86
Nr opisu: 0000068824
Sole 1-(N-acyloaminoalkilo)amidyniowe i guanidyniowe pochodne DBU, DBN i TBD jako nieoczekiwane reaktywne produkty pośrednie w reakcjach α-amidoalkilowania.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, Katarzyna* Zielińska.
W: Postępy w chemii związków heteroorganicznych. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTChem, Łódź, 18 listopada 2011 r.. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Łódź. [B.m.] : [b.w.], 2011, P-21, bibliogr. 6 poz.

synteza soli ; sole guanidyniowe ; sole fosfoniowe

salt synthesis ; guanidinium salts ; phosphonium salts

76/86
Nr opisu: 0000065621
Sole α(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe - nowe, efektywne czynniki α amidoalkilujące pochodne α-aminokwasów.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Kubik, Wojciech Simka.
W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej. IX OSCO, Warszawa, 6-9 kwietnia 2011 r. Materiały sympozjum. Cz. 2. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. P-6, bibliogr. 5 poz.

77/86
Nr opisu: 0000065623
Sole N-(1-acyloaminoalkilo)amidyniowe pochodne DBU i jego analogów jako reaktywne produkty pośrednie w reakcjach α-amidoalkilowania.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek.
W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej. IX OSCO, Warszawa, 6-9 kwietnia 2011 r. Materiały sympozjum. Cz. 2. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. P-5, bibliogr. 7 poz.

78/86
Nr opisu: 0000068600
Thermal decomposition of different type of asbestos.
[Aut.]: Teresa** Zaremba, Robert* Kusiorowski, Jerzy** Piotrowski, Jakub Adamek.
W: 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder, Płock, September 2011. Seminar materials. Warsaw University of Technology. Institute of Chemistry. Płock, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis, Society of Engineers and Technicians of Chemical Industry. Sierpc : [Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DRUKARNIA], 2011, s. 208-210, bibliogr. 9 poz.

79/86
Nr opisu: 0000065628   
Thermogravimetrical investigations of the dealkoxycarbonylation of N-acyl-α-triphenylphosphonioglycinates.
[Aut.]: Jakub Adamek, Julita Mrowiec-Białoń, Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz.
-Thermochim. Acta 2011 vol. 512 iss. 1/2, s. 22-27, bibliogr.14 poz.. Impact Factor 1.805

węglan wapnia ; wateryt ; kalcyt ; wpływ temperatury

calcium carbonate ; vaterite ; calcite ; thermal behavior

80/86
Nr opisu: 0000068051
Transformacja α-aminokwasów w ich fosforowe analogi poprzez sole 1-(N-acyloamino) alkilotrifenylofosfoniowe.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, A. Gajos, Wojciech Simka.
W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2011, s. 115, bibliogr. 3 poz.

81/86
Nr opisu: 0000068037
A novel effective transformation of N-acyl-α-amino acids into their phosphonic or phosphinic analogues or α(N-acylamino)alkylphosphine oxides.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, K. Szymura, Katarzyna* Kubik.
W: 18th International Conference on Phosphorus Chemistry, Wrocław, Poland, July 11-15th, 2010. Book of abstracts. Addendum. Wrocław : Wrocław University of Technology, 2010, [P2.01.18]

82/86
Nr opisu: 0000059309
Nowa transformacja α-aminokwasów w ich fosforowe analogi - kwasy α-aminofosfonowe, α-aminofosfinowe bądź tlenki α-aminofosfin.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Katarzyna* Kubik, K. Szymura, A. Kononienko.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 87, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

83/86
Nr opisu: 0000059385
Transformacja N-acylo-α-aminokwasów w sole α-(N-acyloamino) alkilotrifenylofosfoniowe z wykorzystaniem reakcji Hofer-Moesta.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Tadeusz* Gorewoda, Wojciech Simka.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 149 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

84/86
Nr opisu: 0000068034
Reakcja dealkoksykarbonylowania N-acylo-α-trifenylofosfonioglicynianów.
[Aut.]: Jakub Adamek, Julita Mrowiec-Białoń, Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz.
W: Postępy w chemii związków heteroorganicznych. XII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTCh, Łódź, 27 listopada 2009 r.. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Łódź. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. P-22

85/86
Nr opisu: 0000055757
Modernizacje wirników turbogeneratorów polegające na zamianie układu chłodzenia pośredniego na bezpośredni zabierakowy na przykładzie wirnika turbogeneratora TW2-100-2.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman Krok.
W: XIV Konferencja Energetyki. Modernizacja, rozwój, wyzwania, Książ, 7-9.09.2005. Materiały konferencyjne. Energoserwis Lubliniec. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 126-137

86/86
Nr opisu: 0000055759
Projekt, założenia techniczne i wdrożenie modernizacji wirnika generatora TGH-120.
[Aut.]: Jakub Adamek.
W: XIV Konferencja Energetyki. Modernizacja, rozwój, wyzwania, Książ, 7-9.09.2005. Materiały konferencyjne. Energoserwis Lubliniec. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 1-9

stosując format:
Nowe wyszukiwanie