Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ŻAK MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/33
Nr opisu: 0000138477   
Cross-regional highway built through a city centre as an example of the sustainable development of urban transport.
[Aut.]: Magdalena Żak, Anna Mainka.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 24, s. 1-17, bibliogr. 82 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

transport drogowy ; zanieczyszczenia komunikacyjne ; dwutlenek azotu ; droga ponadregionalna

road transport ; transport pollutants ; nitrogen dioxide ; cross-regional highway

2/33
Nr opisu: 0000135347   
Indoor air quality in residential buildings in Upper Silesia, Poland.
[Aut.]: Barbara Kozielska, Anna Mainka, Magdalena Żak, Dorota Kaleta, Walter Mucha.
-Build. Environ. 2020 vol. 177, s. 1-11, bibliogr. 92 poz.. Impact Factor 4.971. Punktacja MNiSW 200.000

zanieczyszczenia gazowe ; LZO ; PM4 ; IAQ ; I/O

gaseous pollutants ; VOCs ; PM4 ; IAQ

3/33
Nr opisu: 0000133315
Uboczne produkty dezynfekcji wody w atmosferze wewnętrznej obiektów basenowych.
[Aut.]: Magdalena Żak.
W: Instalacje basenowe. XII Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń, 27-29 listopada 2019 r. Gliwice : Katedra Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2019, s. 46-52, bibliogr. 38 poz.

basen ; trihalometan ; chloramina ; związki lotne

swimming pool ; trihalomethane ; chloramine ; volatile compounds

4/33
Nr opisu: 0000133637
Wpływ zmiany organizacji ruchu kołowego w Gliwicach po oddaniu do użytku Drogowej Trasy Średnicowej na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu.
[Aut.]: Magdalena Żak.
W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. XI Konferencja naukowa, Zakopane, 22-25 październik 2019 r. Książka poszerzonych abstraktów. Pod red. Marianny Czaplickiej, Jacka Gębickiego, Wioletty Rogula-Kozłowskiej, Izabeli Sówki, Grzegorza Majewskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 78-79

5/33
Nr opisu: 0000115339   
The exposure of pedestrians, drivers and road transport passengers to nitrogen dioxide.
[Aut.]: Magdalena Żak, Edyta Melaniuk-Wolny, Kamila* Widziewicz.
-Atmos. Pollut. Res. 2017 vol. 8 iss. 4, s. 781-790, bibliogr.. Impact Factor 1.637. Punktacja MNiSW 20.000

transport drogowy ; zanieczyszczenia motoryzacyjne ; dwutlenek azotu ; tlenek azotu

road transport ; motorization pollutants ; nitrogen dioxide ; nitrogen oxide ; exposure

6/33
Nr opisu: 0000102000
Narażenie pieszych i osób korzystających z prywatnych i publicznych środków komunikacji samochodowej na dwutlenek azotu.
[Aut.]: Magdalena Żak, Edyta Melaniuk-Wolny.
W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 53-64, bibliogr. 21 poz.

zanieczyszczenia motoryzacyjne ; dwutlenek azotu ; środki transportu ; narażenie pasażerów ; narażenie pieszych

motorization pollutants ; nitrogen dioxide ; transport means ; exposure of passengers ; exposure of pedestrians

7/33
Nr opisu: 0000095522   
Single-stage extraction to assess metals bioavailability from smelting dust.
[Aut.]: Edyta Melaniuk-Wolny, Kamila* Widziewicz, Zdzisław Adamczyk, Katarzyna Nowińska, Magdalena Żak.
-Pol. J. Environ. Stud. 2014 vol. 23 no. 6, s. 2117-2124, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.871. Punktacja MNiSW 15.000

wytapianie ołowiu i cynku ; pył ; ekstrakcja jednostopniowa ; Imperial Smelting Process

lead and zinc smelting ; dust ; single-stage extraction ; Imperial Smelting Process

8/33
Nr opisu: 0000065349
Poziome i pionowe profile stężeń dwutlenku azotu w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych.
[Aut.]: Magdalena Żak.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 1, s. 11-24, bibliogr. 63 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

zanieczyszczenie powietrza ; emisja zanieczyszczeń ; motoryzacja ; dwutlenek azotu ; NO2

air pollution ; pollutants emission ; motorization ; nitrogen dioxide ; NO2

9/33
Nr opisu: 0000059308
Ocena wpływu oddania do użytkowania fragmentu autostrady A4 Kleszczów - Gliwice na poziomy stężeń dwutlenku azotu w powietrzu w Gliwicach.
[Aut.]: Magdalena Żak.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2010 R. 44 nr 3, s. 108-116, bibliogr. 26 poz.

jakość powietrza ; zanieczyszczenie powietrza ; dwutlenek azotu ; natężenie ruchu drogowego

air quality ; air pollution ; nitrogen dioxide ; intensity of road traffic

10/33
Nr opisu: 0000046489
Comparison of benzene and its alkylated derivates profiles in car's fuels, engine exhaust gases and in air in the vicinity of communication arteries.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
-Arch. Environ. Prot. 2008 vol. 34 nr 2, s. 3-11, bibliogr. 30 poz.

zanieczyszczenie powietrza ; spaliny ; paliwo silnikowe ; benzen ; alkilowe pochodne benzenu

air pollution ; exhaust gas ; engine fuel ; benzene ; alkylated benzene derivatives

11/33
Nr opisu: 0000036584
Air contamination with nitrogen dioxide in the vicinity of Gliwice transport routes before opening the A4 motorway fragment Kleszczów - Gliwice.
[Aut.]: Magdalena Żak, A. Loster, Barbara Kozielska, Edyta Melaniuk-Wolny.
-Arch. Ochr. Środ. 2007 vol. 33 nr 4, s. 3-15, bibliogr. 35 poz.

zanieczyszczenie powietrza ; zanieczyszczenia komunikacyjne ; dwutlenek azotu

air pollution ; motorization pollutants ; nitrogen dioxide

12/33
Nr opisu: 0000030659
Emisja benzenu i jego pochodnych alkilowych z silników samochodowych.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 19-21.10.2006. T. 1: Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich właściwości i metody ograniczania emisji. Ed. Jan Konieczyński. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 337-345, bibliogr. 20 poz.

13/33
Nr opisu: 0000030662
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu w rejonie szlaków komunikacyjnych Gliwic.
[Aut.]: A. Loster, Magdalena Żak.
W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 19-21.10.2006. Ed. Jan Konieczyński. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 187-195, bibliogr. 11 poz.

14/33
Nr opisu: 0000019706
Występowanie benzenu i jego pochodnych alkilowych w powietrzu atmosferycznym na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonów tras komunikacyjnych.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2005, 164 s., bibliogr. 291 poz.
(Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk 64 0208-4112)

15/33
Nr opisu: 0000015012
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego benzenem i jego alkilopochodnymi w sąsiedztwie parkingów.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Pod red.: J. Konieczyńskiego, R. Zarzyckiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2004, s. 403-412

16/33
Nr opisu: 0000019559
Badania zanieczyszczeń komunikacyjnych.
[Aut.]: M. Czaplicka, K. Klejnowski, Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
W: Stan środowiska w województwie śląskim w latach 1999-2000. Red. Bożena Czermińska, Jerzy Głąb, Lilia Szymańska-Kubicka. Inspekcja Ochrony Środowiska, Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice : [Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska], 2001, s. 103-111

17/33
Nr opisu: 0000019558   
Comparison of emission rates of monocyclic aromatic hydrocarbons in exhaust gases from selected types of cars during the NEDC driving test.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
-J. Kones, Intern. Combust. Engines 2001 vol. 8 no. 1/2, s. 348-356, bibliogr. 16 poz.

18/33
Nr opisu: 0000020070
Narażenie mieszkańców aglomeracji miejskich na węglowodory należące do lotnych związków organicznych emitowane przez źródła komunikacyjne.
[Aut.]: Magdalena Żak, K. Klejnowski, Jan** Konieczyński.
W: Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. Materiały z VIII konferencji, [Szczyrk, paźddziernik 2000]. Pod red. Jana Suschki i Andrzeja Włochowicza. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2001, s. 34-43, bibliogr. 27 poz. (Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ; Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska ; nr 1)

19/33
Nr opisu: 0000006751
Problemy zanieczyszczenia powietrza benzenem i jego alkilowymi pochodnymi w obszarach zurbanizowanych.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 357-366, bibliogr. 35 poz.

20/33
Nr opisu: 0000006748
Rozkład stężenia wybranych LZO w badaniach imisji komunikacyjnej na terenie Gliwic.
[Aut.]: H. Pyta, Magdalena Żak.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 243-250, bibliogr. 5 poz.

21/33
Nr opisu: 0000020071
Wyniki badań stężeń jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przy głównych ciągach komunikacyjnych na obszarze AG.
[Aut.]: Magdalena Żak, K. Klejnowski, Jan** Konieczyński.
W: Pojazd a środowisko. III Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Jedlina-Letnisko, 5-6 czerwca 2001 r.. Red. Józef Nita. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2001, s. 507-514, bibliogr. 20 poz.

22/33
Nr opisu: 0000012417   
Zanieczyszczenie powietrza benzenem i jego alkilowymi pochodnymi spowodowane użytkowaniem i dystrybucją paliw silnikowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Magdalena Żak.
Gliwice, 2001, 193 s. [92] k. tabl., bibliogr. 281 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. Jan** Konieczyński

23/33
Nr opisu: 0000008205   
Badania zanieczyszczeń powietrza. Cz. 1: Gazowe substancje zanieczyszczające.
[Aut.]: Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski, Barbara Kozielska, E. Maleniuk-Wolny, Grzegorz* Oparczyk, Elwira Zajusz-Zubek, Magdalena Żak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, 167 s., bibliogr. 14 poz.

24/33
Nr opisu: 0000020053
Contamination of air by polycyclic aromatic hydrocarbons and some volatile organic compounds from transportation sources.
[Aut.]: K. Klejnowski, Magdalena Żak, A. Węglarz, J. Witoszek.
W: Air protection in theory & applications. Proceedings of 3rd international scientific conference, [Szczyrk, 30.05-1.06.2000]. Vol. 4. Ed. by Tomasz T. Suchecki [et al.]. Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. Zabrze : Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2000, s. 51-52, bibliogr. 3 poz. (Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk nr 53 0208-4112)

25/33
Nr opisu: 0000019641
Problem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wybranymi lotnymi związkami aromatycznymi pochodzącymi ze źródeł komunikacyjnych.
[Aut.]: Magdalena Żak, K. Klejnowski.
W: Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. Materiały z VII konferencji, [Szczyrk, listopad 1999]. Pod red. J. Suschki i A. Włochowicza. Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej. Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska. Bielsko-Biała : Wydaw. Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, 2000, s. 195-208, bibliogr. 39 poz.

26/33
Nr opisu: 0000020069
Wybrane problemy emisji niezorganizowanej na terenie centralnej części GOP - zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i wybranymi lotnymi związkami organicznymi (LZO) w rejonie głównych ciągów komunikacyjnych.
[Aut.]: K. Klejnowski, A. Węglarz, J. Witoszek, Magdalena Żak.
W: Śląskie seminarium ochrony środowiska, 20 czerwca 2000 r.. Materiały konferencyjne. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2000, s. 5

27/33
Nr opisu: 0000019565
Wyniki badań zawartości BTXE w spalinach samochodowych pobranych w trakcie testu jezdnego NEDC dla wybranych marek samochodów osobowych.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
W: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. POL-EMIS. V Sympozjum , Szklarska Poręba, czerwiec 2000. Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2000, s. 163-172, bibliogr. 13 poz.

28/33
Nr opisu: 0000019564
Metodyka oznaczeń wybranych lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym wzdłuż szlaków komunikacyjnych.
[Aut.]: Magdalena Żak, Barbara Kozielska, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
W: Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń powietrza. POL-IMIS'99. III Sympozjum, Szklarska Poręba, czerwiec 1999. Materiały. Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 1999, s. 151-159, bibliogr. 9 poz.

29/33
Nr opisu: 0000019563
Oznaczanie stężeń lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym w otoczeniu szlaków komunikacyjnych.
[Aut.]: Magdalena Żak, Barbara Kozielska.
W: XXIII Sympozjum naukowe nt. Chromatograficzne metody badania związków organicznych, Katowice-Szczyrk, 9-11 czerwca 1999. Streszczenia. Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999, s. 156

30/33
Nr opisu: 0000019812
Oznaczanie stężeń lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym w otoczeniu szlaków komunikacyjnych.
[Aut.]: Magdalena Żak, Barbara Kozielska.
W: XXIII Sympozjum naukowe nt. Chromatograficzne metody badania związków organicznych, Katowice - Szczyrk, 9-11 czerwca 1999. Streszczenia. Uniwersytet Śląski. Instytut Chemii [et al.]. Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999, s. 156

31/33
Nr opisu: 0000005210
Poziom stężeń monocyklicznych węglowodorów aromatycznych w powietrzu atmosferycznym w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych Gliwic.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 5, s. 189-193, bibliogr. 12 poz.

32/33
Nr opisu: 0000019549
Zanieczyszcenie powietrza tlenkami azotu wzdłuż ciągów komunikacyjnych Gliwic.
[Aut.]: Magdalena Żak, M. Żak.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 4, s. 113-118

33/33
Nr opisu: 0000086467
A new class of extreme refrigeration cycles.
[Aut.]: J. Szarynger, Magdalena Żak.
W: XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg - Koszalin 1996. Materiały konferencyjne. T. 2. Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Koszalińska. Kołobrzeg : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1996, s. 347-354

stosując format:
Nowe wyszukiwanie