Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ŚMIEJA JAROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 120Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/120
Nr opisu: 0000128876
Automatic control and feedback loops in biology and medicine.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Automation 2019. Progress in automation, robotics and measurement techniques. Eds. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska. Cham : Springer, 2020, s. 3-13, bibliogr. 49 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 920 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

system biomedyczny ; modelowanie ; optymalizacja ; biologia systemów

biomedical system ; modelling ; optimization ; systems biology

2/120
Nr opisu: 0000136063
Cell cycle as a fault tolerant control system.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak, Roman Jaksik.
W: Advanced, contemporary control. Proceedings of KKA 2020 - the 20th Polish Control Conference, Łódź, Poland, 2020. Eds. Andrzej Bartoszewicz, Jacek Kabziński, Janusz Kacprzyk. Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, s. 555-566, bibliogr. 33 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1196 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

naprawa uszkodzeń DNA ; sterowanie odporne na błędy ; cykl komórkowy ; mutacja ; nowotwór

DNA damage repair ; fault-tolerant control ; cell cycle ; mutation ; cancer

3/120
Nr opisu: 0000135747   
Heat shock response regulates stimulus-specificity and sensitivity of the pro-inflammatory NF-kB signalling.
[Aut.]: Anna Paszek, Małgorzata Kardyńska, J. Bagnall, Jarosław Śmieja, D. Spiller, P. Widłak, Marek Kimmel, W. Widlak, P. Paszek.
-Cell Commun. Signal. 2020 vol. 18, s. 1-20, bibliogr. 71 poz.. Impact Factor 4.344. Punktacja MNiSW 140.000

szok termiczny ; HSF1 ; sygnalizacja NF-kB ; sygnałosom IKK ; analizy pojedynczych komórek ; obrazowanie żywych komórek ; modelowanie matematyczne

heat-shock ; HSF1 ; NF-kB signalling ; IKK signalosome ; single-cell analyses ; live-cell imaging ; mathematical modelling

4/120
Nr opisu: 0000135660   
Metody analizy wrażliwościowej w zastosowaniu do poszukiwania potencjalnych celów molekularnych dla nowych leków.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: VII Śląskie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 14

5/120
Nr opisu: 0000131350
Modeling and optimization of radio-chemotherapy.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Jarosław Śmieja, M. Mura, P. Bajger.
W: Current trends in biomedical engineering and bioimages analysis. Proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Zielona Góra, Poland, 25-27 September 2019. Eds.: Józef Korbicz, Roman Maniewski, Krzysztof Patan, Marek Kowal. Cham : Springer, 2020, s. 223-233, bibliogr. 12 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1033 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

chemioterapia ; radioterapia ; modelowanie ; optymalizacja

chemotherapy ; radiotherapy ; modelling ; optimization

6/120
Nr opisu: 0000134823
Towards personalized radio-chemotherapy - learning from clinical data vs. model optimization.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Jarosław Śmieja, Krzysztof Fujarewicz, R. Suwiński.
W: Intelligent information and database systems. 12th Asian conference, ACIIDS 2020, Phuket, Thailand, March 23-26, 2020. Proceedings. Pt. 1. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Kietikul Jearanaitanakij, Ali Selamat, Bogdan Trawiński, Suphamit Chittayasothorn. Cham : Springer, 2020, s. 371-379, bibliogr. 17 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 12033 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743). Punktacja MNiSW 20.000

optymalizacja terapii ; analiza przeżycia

therapy optimization ; survival analysis

7/120
Nr opisu: 0000133638   
LMO1 polymorphisms and the risk of neuroblastoma: assessment of meta-analysis of case-control studies.
[Aut.]: M. Hashemi, S. Sarabandi, S. Karami, Jarosław Śmieja, A. Moazeni-Roodi, S. Ghavami, Marek Łos.
-J. Cell. Mol. Med. 2019 vol. 24 iss. 2, s. 1160-1168, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 4.486. Punktacja MNiSW 100.000

LMO1 ; meta-analiza ; nerwiak niedojrzały ; wielopostaciowość

LMO1 ; meta-analysis ; neuroblastoma ; polymorphism

8/120
Nr opisu: 0000132801   
Mathematical model of translation described as a Markov Process, based on polysomal profile.
[Aut.]: Daria Kogut, Jarosław Śmieja, Dorota* Hudy.
W: XII Symposium of Polish Bioinformatics Society, Kraków, September 19-21, 2019. Book of abstracts. [B. m.] : [b.w.], 2019, s. 83

9/120
Nr opisu: 0000131871   
Petri nets and ODE as complementary tools in analysis of signaling pathways.
[Aut.]: Daria Kogut, K. Gutowska, Aleksandra Poterała-Hejmo, Jarosław Śmieja, D. Formanowicz, P. Formanowicz.
W: Proceedings of 11th International Conference on Bioinformatics and Computational Biology. Eds.: Oliver Eulenstein, Hisham Al-Mubaid and Qin Ding. [Manchester] : EasyChair, 2019, s. 150-160, bibliogr. 17 poz. (EPiC Series in Computing ; vol. 60 2398-7340). Punktacja MNiSW 5.000

równanie różniczkowe ; glutation ; modelowanie ; sieci Petriego ; reaktywne formy tlenu ; t-niezmienniki ; miRNA

differential equation ; glutathione ; modelling ; Petri net ; reactive oxygen species ; t-invariants ; miRNA

10/120
Nr opisu: 0000136475
Prediction of lung cancer patients' response to combined chemo-radiotherapy using a personalized hybrid model.
[Aut.]: Sebastian Wołkowicz, Krzysztof Fujarewicz, Monika Kurpas, Krzysztof Łakomiec, Jarosław Śmieja, R. Suwiński, Andrzej Świerniak.
-Math. Appl. 2019 vol. 47 iss. 2, s. 219-229, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

przewidywanie odpowiedzi na terapię ; rak płuc ; analiza przeżycia ; terapia skojarzona

therapy response prediction ; lung cancer ; survival analysis ; combined therapy

11/120
Nr opisu: 0000136474
Sensitivity analysis aimed at finding potential molecular drug targets.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Małgorzata Kardyńska, M. Pudło.
-Math. Appl. 2019 vol. 47 iss. 2, s. 197-205, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

analiza wrażliwości ; ścieżka sygnalizacyjna ; molekularne cele leków

sensitivity analysis ; signaling pathway ; molecular drug targets

12/120
Nr opisu: 0000129423   
Analiza symulacyjna zależności pomiędzy cyklem komórkowym a ścieżkami detekcji uszkodzeń DNA. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Monika Kurpas.
Gliwice, 2018, 215 k., bibliogr. 527 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Jarosław Śmieja, dr hab. inż. Krzysztof Puszyński

symulacja numeryczna ; detekcja uszkodzeń ; DNA ; biocybernetyka ; inżynieria biomedyczna ; cykl komórkowy ; uszkodzenie DNA ; genetyka

numerical simulation ; damage detection ; DNA ; biocybernetics ; biomedical engineering ; cell cycle ; DNA damage ; genetics

13/120
Nr opisu: 0000127255   
Application of sensitivity analysis for potential molecular drug targets searching.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja, Krzysztof Puszyński.
W: XXIInd Gliwice Scientific Meetings 2018, Gliwice, November 16-17, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 110, bibliogr. 3 poz.

14/120
Nr opisu: 0000126438   
HBK-17, a 5-HT1A receptor ligand with anxiolytic-like activity, preferentially activates β-arrestin signaling.
[Aut.]: K. Pytka, M. Głuch-Lutwin, E. Żmudzka, K. Sałaciak, A. Siwek, K. Niemczyk, M. Walczak, M. Smolik, Adrian* Olczyk, Adam Gałuszka, Jarosław Śmieja, B. Filipek, J. Sapa, M. Kołaczkowski, K. Pańczyk, A. Waszkiewicz, H. Marona.
-Front. Pharmacol. 2018 vol. 9, art. nr. 1146 s. 1-13, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 3.845. Punktacja MNiSW 40.000

receptor 5-HT1A ; mysi model ; farmakokinetyka

5-HT1A receptor ; mouse model ; pharmacokinetics ; β-arrestin signaling

15/120
Nr opisu: 0000127512   
Modelowanie produkcji białek w komórkach jako systemu masowej obsługi ze sterowaniem.
[Aut.]: Daria Kogut, Jarosław Śmieja.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 111-118, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

automat komórkowy ; proces translacji ; modelowanie numeryczne ; produkcja białka ; system kolejkowy

cellular automata ; translation process ; numerical modelling ; protein production ; queueing system

16/120
Nr opisu: 0000127726
On parallel conformant planning as an optimization problem.
[Aut.]: Adam Gałuszka, Tomasz Grzejszczak, Jarosław Śmieja, Adrian* Olczyk, J. Kocerka.
W: 32nd Annual European Simulation and Modelling Conference. ESM 2018, Ghent, Belgium, 24-26 October 2018. [B.m.] : EUROSIS, 2018, s. 17-21, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

planowanie odporne ; system wspomagania decyzji ; programowanie liniowe ; złożoność obliczeniowa ; badania operacyjne ; planowanie równoległe

conformant planning ; decision support system ; linear programming ; computational complexity ; operations research ; parallel planing

17/120
Nr opisu: 0000123300   
Quantitative analysis reveals crosstalk mechanisms of heat shock-induced attenuation of NF-kB signaling at the single cell level.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, A. Paszek, Jarosław Śmieja, D. Spiller, W. Widłak, M. R. H. White, P. Paszek, Marek Kimmel.
-PLOS Comput. Biol. 2018 vol. 14 iss. 4, s. 1-25, bibliogr. 62 poz.. Impact Factor 3.955. Punktacja MNiSW 45.000

18/120
Nr opisu: 0000127521   
Rule-based PID control of blood glucose level.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Adam Gałuszka.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 223-232, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

regulator PID ; cukrzyca ; poziom glukozy ; sterowanie regułowe

PID controller ; diabetes ; glucose level ; rule-based control

19/120
Nr opisu: 0000120271
Sensitivity of combined chemo- and antiangiogenic therapy results in different models describing cancer growth.
[Aut.]: Marzena* Dołbniak, Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
-Discrete Contin. Dyn. Syst., Ser. B 2018 vol. 23 iss. 1, s. 145-160, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.008. Punktacja MNiSW 30.000

chemioterapia ; terapia antyangiogenna ; wrażliwość

chemotherapy ; antiangiogenic therapy ; sensitivity

20/120
Nr opisu: 0000125971   
Structural sensitivity of control models arising in combined chemo-radiotherapy.
[Aut.]: Marzena* Dołbniak, Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak.
W: 2018 23rd International Conference on Methods & Models in Automation and Robotics (MMAR 2018), 27-30 August 2018, Miedzyzdroje, Poland. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 339-344, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

21/120
Nr opisu: 0000127287   
Translation modeling as a Markov process.
[Aut.]: Daria Kogut, Jarosław Śmieja.
W: XXIInd Gliwice Scientific Meetings 2018, Gliwice, November 16-17, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 131

22/120
Nr opisu: 0000122303   
A simple mathematical model of ribosome profile.
[Aut.]: Daria Kogut, Dorota* Hudy, Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the twenty third National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine, Jugowice, 11-15 September 2017. Eds.: Urszula Foryś, Jarosław Śmieja. Institute of Automatic Control. Silesian University of Technology, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics. Institute of Applied Mathematics and Mechanics. Gliwice : Institute of Automatic Control. Silesian University of Technology, 2017, s. 95-99, bibliogr. 11 poz.

23/120
Nr opisu: 0000122299
Analysis of a possible mechanism of noise reduction in biological systems.
[Aut.]: Marzena* Dołbniak, Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the twenty third National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine, Jugowice, 11-15 September 2017. Eds.: Urszula Foryś, Jarosław Śmieja. Institute of Automatic Control. Silesian University of Technology, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics. Institute of Applied Mathematics and Mechanics. Gliwice : Institute of Automatic Control. Silesian University of Technology, 2017, s. 65-70, bibliogr. 9 poz.

24/120
Nr opisu: 0000122301
Attenuation function as an alternative to hill function in modeling of signaling pathways.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the twenty third National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine, Jugowice, 11-15 September 2017. Eds.: Urszula Foryś, Jarosław Śmieja. Institute of Automatic Control. Silesian University of Technology, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics. Institute of Applied Mathematics and Mechanics. Gliwice : Institute of Automatic Control. Silesian University of Technology, 2017, s. 83-89, bibliogr. 11 poz.

25/120
Nr opisu: 0000123782
Electromyography-based diagnostics and therapy of clinically weak patients. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Michał* Mikulski.
Gliwice, 2017, 185 s., bibliogr. 243 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Jarosław Śmieja

elektromiografia ; układ mięśniowo-nerwowy ; diagnostyka medyczna ; rehabilitacja ; robot neurorehabilitacyjny

electromyography ; neuromuscular system ; medical diagnostics ; rehabilitation ; neurorehabilitation robot

26/120
Nr opisu: 0000116602
Is cell cycle a perfect fault tolerant control system?. System engineering point of view.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Roman Jaksik, Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the 13th IASTED International Conference on Biomedical Engineering. BioMed 2017, Innsbruck, Austria, 20 February 2017 through 21 February 2017. Eds.: Rita Kiss, Philipp J. Thurner. Anaheim : Acta Press, 2017, s. 108-113, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

cykl komórkowy ; naprawa uszkodzeń DNA ; system podatny na błędy ; moduł regulatorowy p53

cell cycle ; DNA damage repair ; fault prone system ; p53 regulatory module

27/120
Nr opisu: 0000122447   
Modelowanie i analiza wpływu procesów wewnątrzkomórkowych na dynamikę heterogenicznej populacji komórek. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marzena* Dołbniak.
Gliwice, 2017, 125 k., bibliogr. 174 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Jarosław Śmieja

populacja komórkowa ; heterogeniczność ; modelowanie matematyczne ; cykl komórkowy ; biocybernetyka ; inżynieria biomedyczna ; proces wewnątrzkomórkowy

cell population ; heterogeneity ; mathematical modeling ; cell cycle ; biocybernetics ; biomedical engineering ; intracellular process

28/120
Nr opisu: 0000117542   
Sensitivity analysis of signaling pathway models based on discrete-time measurements.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
-Arch. Control Sci. 2017 vol. 27 no. 2, s. 239-250, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.545. Punktacja MNiSW 15.000

analiza wrażliwości ; ścieżka sygnalizacyjna ; niepewność pomiaru ; pomiar dyskretny

sensitivity analysis ; signaling pathways ; measurement uncertainty ; discrete-time measurement

29/120
Nr opisu: 0000121951   
Sensitivity analysis of signaling pathway models in the frequency domain for simultaneous parameter changes.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: XXIst Gliwice Scientific Meetings 2017, Gliwice, November 17-18, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 103, bibliogr. 2 poz.

30/120
Nr opisu: 0000122431
Wybrane metody analizy wrażliwościowej w zastosowaniu do badania modeli szlaków sygnałowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska.
Gliwice, 2017, 150 k., bibliogr. 185 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Jarosław Śmieja

analiza wrażliwości ; szlak sygnałowy ; transformata Fouriera ; widmo częstości

sensitivity analysis ; signaling pathway ; Fourier transform ; frequency spectrum

31/120
Nr opisu: 0000114197   
A simplified model of interactions beetwen HSF and NF-κB signaling pathways.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: XXth Gliwice Scientific Meetings 2016, Gliwice, November 18-19, 2016 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 50, bibliogr. 3 poz.
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2016.pdf [dostęp 2 marca 2017]

32/120
Nr opisu: 0000127970   
Analiza wrażliwości modeli szlaków sygnałowych zbudowanych na podstawie pomiarów w dyskretnych chwilach czasu.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2016, s. 139-146, bibliogr. 13 poz.

szlak sygnałowy ; analiza wrażliwości ; p53 ; ranking parametrów

signal pathway ; sensitivity analysis ; p53 ; parameter ranking

33/120
Nr opisu: 0000107949   
Chemically homogenous compounds with antagonistic properties at all α1-adrenoceptor subtypes but not β1-adrenoceptor attenuate adrenaline-induced arrhythmia in rats.
[Aut.]: K. Pytka, K. Lustyk, E. Żmudzka, M. Kotańska, A. Siwek, M. Zygmunt, A. Dziedziczak, J. Śniecikowska, Adrian* Olczyk, Adam Gałuszka, Jarosław Śmieja, A. Waszkielewicz, H. Marona, B. Filipek, J. Sapa, S. Mogilski.
-Front. Pharmacol. 2016 vol. 7, art. 229, s. 1-14, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 4.400. Punktacja MNiSW 40.000

arytmia ; czynnik arytmi

arrhythmia ; antiarrhythmic agent ; 2-methoxyphenylpiperazine ; α1-adrenolytics ; hypotensive ; α1B-adrenoceptor antagonist ; α1D-adrenoceptor antagonist ; α1A-adrenoceptor antagonist

34/120
Nr opisu: 0000106556
Integrated system supporting research on environment related cancers.
[Aut.]: Wojciech Bensz, Damian Borys, Krzysztof Fujarewicz, Kinga* Herok, Roman Jaksik, Marcin* Krasucki, Agata* Kurczyk, Kamil Matusik, Dariusz Mrozek, Magdalena* Ochab, Marcin Pacholczyk, Justyna* Pieter, Krzysztof Puszyński, Krzysztof Psiuk-Maksymowicz, Sebastian Student, Andrzej Świerniak, Jarosław Śmieja.
W: Recent developments in intelligent information and database systems. Pt 1. Eds. Dariusz Król, Lech Madeyski, Ngoc Thanh Nguyen. Berlin : Springer International Publishing, 2016, s. 399-409 (Studies in Computational Intelligence ; vol. 642 1860-949X)

nowotwór ; system zintegrowany ; hurtownia danych

cancer ; integrated system ; data warehouses

35/120
Nr opisu: 0000110730   
L1 and L2 norms in sensitivity analysis of signaling pathway models.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: 2016 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2016, Międzyzdroje, Poland, 29 August-1 September 2016. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 589-594, bibliogr. 20 poz.

36/120
Nr opisu: 0000123229
L1 and L2 norms in sensitivity analysis of signaling pathway models.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2016, 29 August - 01 September 2016, Międzyzdroje, Poland. Abstracts. Szczecin : ZAPOL Sobczyk, 2016, s. 66

37/120
Nr opisu: 0000102420
Nucleotide composition based measurement bias in high throughput gene expression studies.
[Aut.]: Roman Jaksik, Wojciech Bensz, Jarosław Śmieja.
W: Man-machine interactions 4. 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015, Kocierz Pass, Poland, October 6-9, 2015. Eds. Aleksandra Gruca, Agnieszka Brachman, Stanisław Kozielski, Tadeusz Czachórski. Berlin : Springer, 2016, s. 205-214, bibliogr. 15 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 391 2194-5357)

mikromacierz ; ekspresja genów ; badania o dużej wydajności

microarray ; gene expression ; high-throughput studies ; microarray probes sequences

38/120
Nr opisu: 0000109649   
Rola rankingów parametrów w badaniu szlaków sygnałowych.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: Śląskie Spotkania Naukowe, Dzierżno, 3-4 czerwca 2016 r. [online]. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska, Śląskie Centrum Onkologii. [B.m.] : [b.w.], 2016, plik pdf. s. 21
Dostępny w Internecie: http://www.biofarma.polsl.pl/images/pliki/Slaskie_Spotkania_Naukowe_2016_abstrakty.pdf [dostęp 29 października 2016]

eksperyment biologiczny ; szlak sygnałowy ; modelowanie matematyczne

biological experiment ; signaling pathways ; mathematical modelling

39/120
Nr opisu: 0000116214
Sensitivity analysis of signaling pathways based on frequency distribution of the model step response.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, M. Kordyńska.
W: Proceedings of the 12th IASTED International Conference on Biomedical Engineering. BioMed 2016, Innsbruck, Austria, 15 February 2016 - 16 February 2016. Ed. Arnold Baca. [B.m.] : Acta Press, 2016, s. 31 -37, bbliogr. 46 poz.

40/120
Nr opisu: 0000106599
Sensitivity analysis of signaling pathways in the frequency domain.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: Information technologies in medicine. 5th International conference, ITIB 2016, Kamień Śląski, Poland, June 20-22, 2016. Proceedings. Vol. 2. Eds. Ewa Piętka, Pawel Badura, Jacek Kawa, Wojciech Wieclawek. Cham : Springer, 2016, s. 275-285, bibliogr. 14 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 472 2194-5357)

analiza wrażliwości ; ścieżka sygnalizacyjna ; analiza Fouriera ; p53 ; interferon beta

sensitivity analysis ; signalling pathway ; Fourier analysis ; p53 ; interferon beta

41/120
Nr opisu: 0000115313   
Sensitivity analysis of simple models of anticancer therapies.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Marzena* Dołbniak, Małgorzata Kardyńska.
W: Dynamical systems and applications IV. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 93, bibliogr. 4 poz.

42/120
Nr opisu: 0000108263   
Sensitivity of signaling pathway dynamics to plasmid transfection and its consequences.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Marzena* Dołbniak.
-Math. Biosci. Eng. 2016 vol. 13 no. 6, s. 1207-1222, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.035. Punktacja MNiSW 20.000

modelowanie ścieżek sygnałowych ; transfekcja plazmidu ; wrażliwość

signaling pathways modeling ; plasmid transfection ; sensitivity

43/120
Nr opisu: 0000113807   
Sloppy/stiff parameters rankings in sensitivity analysis of signaling pathways.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja, Anna* Naumowicz, P. Janus, P. Widłak, Marek Kimmel.
W: 9th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies. BIOSTEC 2016, February 21-23, 2016, Rome, Italy. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Vol. 3, Bioinformatics. Eds.: James Gilbert, Haim Azhari, Hesham Ali, Carla Quintao, Jan Sliwa, Carolina Ruiz, Ana Fred and Hugo Gamboa. [B.m.] : SciTePress - Science and Technology Publications, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 278-283, bibliogr. 15 poz.

44/120
Nr opisu: 0000113785
System engineering approach to planning anticancer therapies.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Marek Kimmel, Jarosław Śmieja, Krzysztof Puszyński, Krzysztof Psiuk-Maksymowicz.
Cham : Springer, 2016, 198 s.

45/120
Nr opisu: 0000114199   
Using stochastic modeling for design and analysis of competitive miRNA binding sites.
[Aut.]: Marzena* Dołbniak, Jarosław Śmieja.
W: XXth Gliwice Scientific Meetings 2016, Gliwice, November 18-19, 2016 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 52, bibliogr. 2 poz.
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2016.pdf [dostęp 2 marca 2017]

46/120
Nr opisu: 0000103990   
Analysis of the HSF/NF-κB pathway model sensitivity to changes in input signals.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 93
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]

47/120
Nr opisu: 0000099297
Cancer - a story on fault propagation in gene-cellular networks.
[Aut.]: Damian Borys, Roman Jaksik, M. Krześlak, Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak.
W: Propagation phenomena in real world networks. Eds. Dariusz Król, Damien Fay, Bogdan Gabryś. Berlin : Springer International Publishing, 2015, s. 225-256, bibliogr. 109 poz. (Intelligent Systems Reference Library ; vol. 85 1868-4394)

48/120
Nr opisu: 0000113787
Detection and repair of faults in cell cycle - is it perfect?.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak.
W: Advanced systems for automation and diagnostics. Zaawansowane systemy automatyki i diagnostyki. Eds.: Zdzisław Kowalczuk, Mariusz Domżalski. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2015, s. 63-72 (Control and Computer Science. Information Technology, Control Theory, Fault and System Diagnosis ; 12)

49/120
Nr opisu: 0000099249
Experimental data in modeling of intracellular processes.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Marzena* Dołbniak.
W: Modelling, identification and control. MIC 2015, proceedings of the IASTED International Conference, Innsbruck, Austria, February 16-17, 2015. Ed. M. H. Hamza. Anaheim : Acta Press, 2015, s. 105-109, bibliogr. 18 poz.

biologia systemowa ; ścieżka sygnalizacyjna

system biology ; signaling pathways ; parameter fitting

50/120
Nr opisu: 0000104672
In silico analysis of interactions between NFkB and HSF pathways.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Małgorzata Kardyńska, Anna* Naumowicz, Patryk Janus, P. Widlak, Marek Kimmel.
W: 6th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms,. BIOINFORMATICS 2015, Lisbon, Portugal, 12 January 2015 through 15 January 2015. Eds.: Sinoquet C., Pastor O., Gamboa H., Fred A., Elias D.. [B.m.] : SCITEPRESS, 2015, s. 201-206, bibliogr. 25 poz.

szok termiczny ; HSF ; HSP ; NFKB ; szlak sygnałowy

heat shock ; HSF ; HSP ; NFKB ; signalling pathway

51/120
Nr opisu: 0000102560   
Modeling epigenetic regulation of PRC1 protein accumulation in the cell cycle.
[Aut.]: Marzena* Dołbniak, Marek Kimmel, Jarosław Śmieja.
-Biol. Direct 2015 vol. 10, art. no. 62, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 3.016. Punktacja MNiSW 35.000

cykl komórkowy ; model matematyczny ; dynamika ; wahania ; proteina PRC1

cell cycle ; mathematical model ; dynamics ; fluctuations ; PRC1 protein

52/120
Nr opisu: 0000106894   
Modelowanie heterogenicznej populacji komórkowej z uwzględnieniem nierównego podziału.
[Aut.]: Marzena* Dołbniak, Jarosław Śmieja.
W: Śląskie Spotkania Naukowe. Ustroń, 15-17.05.2015 [online]. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 11
Dostępny w Internecie: http://www.biofarma.polsl.pl/images/pliki/II_SlaskieSpotkaniaNaukowe2015v2.pdf [dostęp 21 czerwca 2016]

heterogeniczność ; białka ; populacja komórkowa

heterogeneity ; proteins ; cell population

53/120
Nr opisu: 0000106863   
On differences between experimental and real-life models.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Marzena* Dołbniak, Małgorzata Kardyńska.
W: Micro and Macro Systems in Life Sciences. MMSLS 2015. 8-13 June 2015, Będlewo, Poland. Book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 57
Dostępny w Internecie: http://microandmacro.icm.edu.pl/sites/default/files/book.pdf [dostęp 20 czerwca 2016]

54/120
Nr opisu: 0000113888
Pitfalls in finding sloppy and stiff parameters in biochemical models.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: Applications of mathematics in biology and medicine. Proceedings of the twenty-first national conference, Regietów, 22-26 September 2015. Eds. Mariusz Ziółko, Urszula Foryś, Joanna Grzybowska. Warszawa : Institute of Applied Mathematics and Mechanics University of Warsaw, 2015, s. 69-74

55/120
Nr opisu: 0000106357   
Sensitivity of switching control systems in the case of fixed terminal state.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Magdalena* Ochab, Jarosław Śmieja.
W: 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, 24-27 August 2015. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 325-328, bibliogr. 7 poz.

56/120
Nr opisu: 0000107565
Wrażliwość odpowiedzi szlaku NF-kB na zmiany temperatury.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: Śląskie Spotkania Naukowe. Ustroń, 15-17.05.2015 [online]. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 18
Dostępny w Internecie: http://www.biofarma.polsl.pl/images/pliki/II_SlaskieSpotkaniaNaukowe2015v2.pdf [dostęp 22 czerwca 2016]

NF-kB ; terapia przeciwnowotworowa

NF-kB ; anticancer therapy

57/120
Nr opisu: 0000096326   
Interactions between HSF and NF-κB pathways.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Anna* Naumowicz, Jarosław Śmieja, W. Widłak.
W: XVIIIth Gliwice Scientific Meetings, November 21-22, 2014 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 87
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2014.pdf [dostęp 14 kwietnia 2020]

58/120
Nr opisu: 0000092131   
Magnetic resonance angiogram processing and modelling of the cerebral vescular network.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk-Maksymowicz, Jarosław Śmieja, Damian Borys.
W: BIOTECHNO 2014. The Sixth International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies, Chamonix, France, 20-24 April 2014. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 59-62, bibliogr. 9 poz. (BIOTECHNO International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies ; 2308-4383)

przetwarzanie obrazów medycznych ; segmentacja obrazu ; MRI ; angiografia ; naczynia mózgowe

medical image processing ; image segmentation ; MRI ; angiography ; cerebral vasculature

59/120
Nr opisu: 0000113885
Mathematical modeling of interactions between HSF and NFkB pathway.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
W: Applications of mathematics in biology and medicine. Proceedings of the twentieth national conference, Łochów, 23-27 September 2014. Eds. Marek Bodnar, Urszula Foryś, Monika Joanna Piotrowska. Warszawa : Institute of Applied Mathematics and Mechanics University of Warsaw, 2014, s. 52-57

60/120
Nr opisu: 0000099236   
Mathematical models of mi-RNA dependent gene regulation in experimental procedures.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Marzena* Dołbniak.
W: 9th European Conference on Mathematical and Theoretical Biology, 15-19.06.2014 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2014, (plik php) s. 1, bibliogr. 3 poz.
Dostepny w Internecie: http://conferences.chalmers.se/index.php/ecmtb/ecmtb/paper/view/1238 [dostęp 14 maja 2015]

regulacja potranskrypcyjna ; miRNA ; symulacja

posttranscriptional regulation ; miRNA ; simulation

61/120
Nr opisu: 0000113781
Model predictive control systems in medical applications.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, K. Żabiński.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2014, s. 227-233, bibliogr. 13 poz.

układ sterowania ; regulator MPC ; sterowanie predykcyjne

control system ; MPC controller ; Model Predictive Control

62/120
Nr opisu: 0000113884
Modelowanie matematyczne jako narzędzie planowania terapii antynowotworowych.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Marek Kimmel, Jarosław Śmieja.
W: Bioinformatyka. Red. Piotr Pawłowski, Andrzej Polański, Andrzej Świerniak, Piotr Zielenkiewicz. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2014, s. 177-211, bibliogr. 150 poz. (Inżynieria Biomedyczna, Podstawy i Zastosowania ; t. 10)

modelowanie biomatematyczne ; chemioterapia nowotworów ; cykl komórkowy ; dynamika populacyjna ; optymalizacja protokołów terapii

biomathematical modelling ; cancer chemotherapy ; cell cycle ; population dynamics ; optimization of therapy protocols

63/120
Nr opisu: 0000095845
The meaning of sensitivity functions in signaling pathways analysis.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Małgorzata Kardyńska, Arkadiusz* Jamróz.
-Discrete Contin. Dyn. Syst., Ser. B 2014 vol. 19 iss. 8, s. 2697-2707, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.768. Punktacja MNiSW 30.000

64/120
Nr opisu: 0000091088
Distribution of PRC1 protein in a cell population originated by a single ancestor.
[Aut.]: Marzena* Dołbniak, Jarosław Śmieja.
W: Applications of mathematics in biology and medicine. Proceedings of the nineteenth national conference, Jastrzębia Góra, 16-20 September 2013. Eds.: K. Lewandowska, P. Boguś. Gdańsk : Department of Physics and Biophysics. Medical University of Gdańsk, 2013, s. 30-35

65/120
Nr opisu: 0000090432   
Model of cerebral vascular network based on non-contrast enhanced magnetic resonance angiograms.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk-Maksymowicz, M. Prejs, Damian Borys, Jarosław Śmieja.
W: XVIIth Gliwice Scientific Meetings, November 15-16, 2013 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2013, (plik pdf) s. 186
Dostępny w Internecie: http://www.bioinformatics.aei.polsl.pl/gsn/GSN_2013.pdf [dostęp 10 kwietnia 2013]

66/120
Nr opisu: 0000085188
Comparison of models of glucose uptake.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the Ninth IASTED International Conference on Biomedical Engineering, Innsbruck, Austria, February 15-17, 2012. Eds: C. Hellmich, M. H. Hamza, D. Simsik. Anaheim : Acta Press, 2012, s. 103-108, bibliogr. 6 poz.

67/120
Nr opisu: 0000081546
Dyskretny układ regulacji poziomu glukozy we krwi jako przykład regulacji procesów fizjologicznych.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 259-267, bibliogr. 23 poz.

model matematyczny ; poziom glukozy we krwi ; algorytm sterowania

mathematical model ; blood glucose level ; control algorithm

68/120
Nr opisu: 0000074799   
Sensitivity analysis of deterministic signaling pathways models.
[Aut.]: Krzysztof Puszyński, Paweł* Lachor, M. Kordyńska, Jarosław Śmieja.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2012 vol. 60 no. 3, s. 471-479, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.980. Punktacja MNiSW 30.000

ścieżka sygnalizacyjna ; analiza wrażliwości

signaling pathways ; sensitivity analysis

69/120
Nr opisu: 0000081165
Analiza roli oscylacji w dynamice szlaków sygnałowych.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XVII Krajowa konferencja, Gliwice/Tarnowskie Góry, 11-14 października 2011. Red. Wojciech Filipowski, Paweł Kostka. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 17
Pełny tekst na CD-ROM

oscylacja ; szlak sygnałowy ; modelowanie matematyczne

oscillation ; signal pathway ; mathematical modelling

70/120
Nr opisu: 0000072248
Conditions for equivalence of stochastic and deterministic gene transcription models.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the Eighth IASTED International Conference on Biomedical Engineering, Innsbruck, Austria, February 16-18, 2011. Ed. C. Baumgartner. Anaheim : Acta Press, 2011, s. 169-174

71/120
Nr opisu: 0000072255   
Coupled sensitivity and frequency analysis of signalling pathways.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Krzysztof Puszyński.
W: Book of Abstracts of the 8-th European Conference on Mathematical and Theoretical Biology, and Annual Meeting of the Society for Mathematical Biology, Kraków, June 28 - July 2, 2011. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 909

72/120
Nr opisu: 0000067442   
Dynamics, feedback loops and control in biology - from physiological to individual cell models.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 172 s., bibliogr. 263 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 319)
Rozprawa habilitacyjna

sprzężenie zwrotne ; biologia ; model biologiczny ; układ biologiczny

feedback loops ; biology ; biological model ; biological system

73/120
Nr opisu: 0000058923
Advantages and pitfalls of mathematical modelling used for validation of biological hypotheses.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: 7th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical Systems. MCBMS'09, Aalborg, Denmark, 12-14 August 2009. International Federation of Automatic Control. Red Hook : Curran, 2010, s. 348-353

74/120
Nr opisu: 0000063502   
Coupled analytical and numerical approach to uncovering new regulatory mechanisms of intracellular processes.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2010 vol. 20 no. 4, s. 781-788, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.794

ścieżka sygnalizacyjna ; punkt równowagi ; symulacja

signaling pathways ; equilibrium point ; simulation

75/120
Nr opisu: 0000069257
Singularity of optimal antiangiogenic strategies - exception or rule.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Biomedical Engineering, Innsbruck, Austria, February 17-19, 2010. [Dokument elektroniczny]. Ed. A. Hierlemann. Anaheim : Acta Press, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) paper 680-025

76/120
Nr opisu: 0000054404
Comparing experimental and simulation data in modelling of signalling pathways.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the Fifteenth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Szczyrk, 15-19 September 2009. Gliwice : Institute of Automatic Control Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science Silesian University of Technology, 2009, s. 143-148, bibliogr. 8 poz.

ścieżka sygnału ; modelowanie matematyczne ; dane eksperymentalne

signal path ; mathematical modelling ; experimental data

77/120
Nr opisu: 0000056519
Mathematical modeling as a tool for planning anticancer therapy.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Marek Kimmel, Jarosław Śmieja.
-Eur. J. Pharmacol. 2009 vol. 625 iss. 1/3, s. 108-121, bibliogr.. Impact Factor 2.585

modelowanie matematyczne ; chemioterapia ; cykl komórkowy ; farmakokinetyka ; farmakodynamika

mathematical modelling ; chemotherapy ; cell cycle ; pharmacokinetics ; pharmacodynamics

78/120
Nr opisu: 0000056641
Simulation methods in uncovering new regulatory mechanisms in signaling pathways.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Bioinformatics and computational biology. BICoB 2009. First international conference, New Orleans, USA, April 8-10, 2009. Proceedings. Ed. S. Rajasekaran. Berlin : Springer, 2009, s. 400-408 (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 5462 0302-9743)

79/120
Nr opisu: 0000056959
Wave-like dynamics in a spatial model of virus invasion and immune response.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the 28th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, March 16-18, 2009. Ed. K. Hangos. Anaheim : Acta Press, 2009, s. 277-281

80/120
Nr opisu: 0000051540
Drug resistance in cancer models.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Handbook of cancer models with applications. Ed. by Wai-Yuan Tan, Leonid Hanin. Singapore : World Scientific Publishing, 2008, s. 425-456, bibliogr. 65 poz. (Series in Mathematical Biology and Medicine ; vol. 9 1793-1258)

81/120
Nr opisu: 0000048718
Mathematical modelling and simulation in discovering new regulatory mechanisms in signalling pathways.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: SYMBIOSIS 2008. IX International conference, Kamień Śląski, Poland, 11-13 June 2008. Proceedings. Eds: Ewaryst Tkacz, Dariusz Komorowski, Paweł Kostka, Zbigniew Budzianowski. Silesian University of Technology. Institute of Electronics. Division of Microelectronics and Biotechnology. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 45-48, bibliogr. 9 poz.

82/120
Nr opisu: 0000048585   
Model based analysis of signaling pathways.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2008 vol. 18 no. 2, s. 139-145, bibliogr. 20 poz.

ścieżka sygnalizacyjna ; układ dynamiczny ; interferon beta

signaling pathways ; dynamical system ; interferon beta

83/120
Nr opisu: 0000047842   
Model-based analysis of interferon-β induced signaling pathway.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, M. Jamalludin, A. R. Brasier, Marek Kimmel.
-Bioinformatics 2008 vol. 24 iss. 20, s. 2363-2369. Impact Factor 4.328

84/120
Nr opisu: 0000050987
Modelling viral infection on population and intracellular level.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the Sixth IASTED International Conference on Biomedical Engineering, Innsbruck, Austria, February 13-15, 2008. [Dokument elektroniczny]. Ed. A. Hierlemann. Anaheim : Acta Press, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) paper 601-153

85/120
Nr opisu: 0000051229
Spatial model of virus infection and interferon-based immune response.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the Fourteenth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Leszno n. Warsaw, 17-20 September 2008. Warszawa : University of Warsaw. Institute of Applied Mathematics and Mechanics. Department of Mathematics, Informatics and Mechanics, 2008, s. 121-126

86/120
Nr opisu: 0000040457   
Transkrypcja genów jako ciągły lub dyskretny proces produkcyjny.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
-Prz. Elektrot. 2008 R. 84 nr 9, s. 93-95, bibliogr. 5 poz.

transkrypcja genów ; model stochastyczny ; dyskretny proces produkcyjny

gene transcription ; stochastic model ; discrete production process

87/120
Nr opisu: 0000039850
Dynamics of viral infection in a cell population taking account of intracellular processes.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: First Joint International Meeting between the American Mathematical Society (AMS) and the Polish Mathematical Society (PTM), [Warszawa], 31 July - 3 August 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 65

88/120
Nr opisu: 0000040542
Merging models of intracellular processes with models of populations dynamics.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the Thirteenth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Serpelice nad Bugiem, 18-22 September 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 91-96

89/120
Nr opisu: 0000039021   
NFκB signaling circuits - modeling of interactions with p53 and HSF1 pathways.
[Aut.]: K. Szołtysek, J. Łanuszewska, Krzysztof Fujarewicz, Jarosław Śmieja, Marek Kimmel, P. Widłak.
W: Abstracts of the 6th Parnas Conference Molecular Mechanism of Cellular Signalling, Kraków, Poland, 30 May - 2 June, 2007. Warszawa : [b.w.], 2007, s. 65 (Acta Biochimica Polonica ; vol. 54, suppl. 2 0001-527X)

90/120
Nr opisu: 0000039848
Two-scale model of interferon mediated antiviral response.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: 23rd IFIP TC 7 Conference on System Modelling and Optimization, Cracow, Poland, July 23-27, 2007. Book of abstracts. Ed. by A. Korytowski, W. Mitkowski, M. Szymkat. AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Kraków : Wydaw. Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007, s. 250-251

91/120
Nr opisu: 0000039488
Wieloskalowe modele komunikacji międzykomórkowej.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, wrzesień 2007. Streszczenia prac konferencyjnych. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk [i in.]. [Warszawa] : [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny], [2007], s. 294, bibliogr. 6 poz.

biosystem ; szlak sygnałowy ; model wieloskalowy

biosystem ; signal pathway ; multiscale model

92/120
Nr opisu: 0000031845
Deterministic approach to mathematical modelling of signaling pathways.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the Twelfth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Koninki, 26-29 September 2006. Kielce : University of Computer Engineering and Telecommunications, [2006], s. 99-105

93/120
Nr opisu: 0000030739
Deterministic modeling of Interferon-Beta signaling pathway.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, M. Jamalludin, A. Brasier, Marek Kimmel.
W: Modelling and control in biomedical systems 2006 (including biological systems). A proceedings volume from the 6th IFAC symposium, Reims, France, 20-22 September 2006. Eds. David Feng, J. Zaytoon. Oxford : Elsevier, 2006, s. 423-428

94/120
Nr opisu: 0000022461   
Modeling of interactions between NFκB and p53 signaling pathways.
[Aut.]: K. Szołtysek, J. Łanuszewska, P. Widłak, Jarosław Śmieja, Krzysztof Fujarewicz, Marek Kimmel.
W: Abstracts of the 41st Meeting of the Polish Biochemical Society, Białystok, 12-15 September, 2006. Warszawa : [b.w.], 2006, s. 95 (Acta Biochimica Polonica ; vol. 53, suppl. 1 0001-527X). Impact Factor 1.363

95/120
Nr opisu: 0000030743
Ordinary differential equations in analysis of signaling pathways.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
W: Marrakesh World Conference on Differential Equations and Applications, Marrakesh, Morocco, June 15-20 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 25

96/120
Nr opisu: 0000019836
Analysis and optimization of drug resistant an phase-specific cancer chemotherapy models.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Jarosław Śmieja.
-Math. Biosci. Eng. 2005 vol. 2 no. 3, s. 657-670. Impact Factor 0.682

97/120
Nr opisu: 0000020191
Drug resistance and phase specificity of cancer chemotherapy - finite versus infinite dimensional models.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Jarosław Śmieja, U. Ledzewicz, H. Schattler.
W: The Fifth IASTED International Conference on Modelling, Simulation and Optimization. [MSO 2005], Oranjestad, Aruba, August 29-31, 2005. [Dokument elektroniczny]. Ed. G. Tonella. Anaheim : Acta Press, 2005, dysk optyczny (CD-ROM) paper 471-065

98/120
Nr opisu: 0000021673
Drug resistance and phase specificity of cancer chemotherapy - finite versus infinite dimensional models.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Jarosław Śmieja, U. Ledzewicz, H. Schattler.
W: Proceedings of the Eleventh National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Zawoja, 21-24 September 2005. [Eds: W. Jarnicki, M. Kornafel]. Kielce : University of Computer Engineering and Telecommunications, 2005, s. 73-79

99/120
Nr opisu: 0000010000   
Are infinite dimensional models applicable in modelling and analysis of cancer chemotherapy?.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Marek Kimmel, Jarosław Śmieja, J. Rzeszowska-Wolny.
-J. Med. Informat. Technol. 2004 vol. 8, s. MM3-MM10, bibliogr. 6 poz.

lekooporność ; układ nieskończenie wymiarowy ; transformacja Laplace'a ; rozgałęzienie losowe

drug resistance ; infinite dimensional system ; Laplace transformation ; branching random

100/120
Nr opisu: 0000013637
Comparison of phase specific chemotherapy models with and without taking into account drug resistance.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak.
W: Proceedings of the Second IASTED International Conference on Biomedical Engineering, Innsbruck, Austria, February 16-18, 2004. Ed. B. Tilg. Anaheim : Acta Press, 2004, s. 417-431

101/120
Nr opisu: 0000013713
Infinite dimensional optimal control problems resulting from drug resistant and phase specific cancer chemotherapy.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2004, Międzyzdroje, Poland, 30 August - 2 September 2004. [Dokument elektroniczny]. [Szczecin] : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 371-377, bibliogr. 21 poz.

modelowanie biomedyczne ; układ nieskończenie wymiarowy ; wielowymiarowy układ sterowania

biomedical modelling ; infinite dimensional system ; multivariable control system

102/120
Nr opisu: 0000038830
Infinite dimensional optimal control problems resulting from drug resistant and phase specific cancer chemotherapy.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Jarosław Śmieja.
W: Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2004, Międzyzdroje, Poland, 30 August - 2 September 2004. Vol. 1: Control theory, control engineering, modeling and simulation. Eds: S. Domek, R. Kaszyński. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, s. 371-376, bibliogr. 21 poz.

103/120
Nr opisu: 0000003926   
Asymptotic analysis of three random branching walk models arising in molecular biology.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Andrzej Polański, Jarosław Śmieja, M. Kimmel, J. Rzeszowska-Wolny.
-Control Cybern. 2003 vol. 32 nr 1, s. 147-161, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.101

analiza asymptotyczna ; modelowanie biomatematyczne ; proces gałązkowy ; układ nieskończenie wymiarowy

asymptotic analysis ; biomathematical modelling ; branching process ; infinite dimensional system

104/120
Nr opisu: 0000009866   
Different models of chemotherapy taking into account drug resistance stemming from gene amplification.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2003 vol. 13 nr 3, s. 297-305

105/120
Nr opisu: 0000008317   
Modelling growth of drug resistant cancer populations as the system with positive feedback.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Andrzej Polański, Jarosław Śmieja, M. Kimmel.
-Math. Comput. Model. 2003 vol. 37 iss. 11, s. 1245-1252, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.425

guz ; biomodelowanie ; sprzężenie zwrotne ; stabilność

tumour ; biomodelling ; feedback ; stability

106/120
Nr opisu: 0000016454
Modelling of controlled queuing systems.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak.
W: The 22nd IASTED International Conference on Modelling Identification and Control, Innsbruck, Austria, February 10 - 13, 2003. Ed. M. H. Hamza. Calgary : Acta Press, 2003, s. 147-151, bibliogr. 10 poz.

107/120
Nr opisu: 0000003333
Analiza własności układów nieskończenie wymiarowych w oparciu o dekompozycję modelu.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak.
W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002. T. 1. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 349-352, bibliogr. 9 poz.

108/120
Nr opisu: 0000007168   
Cancer chemotherapy optimization under evolving drug resistance.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Jarosław Śmieja.
-Nonlinear Anal., Theory Methods Appl. 2001 vol. 47 iss. 1, s. 375-386. Impact Factor 0.406

109/120
Nr opisu: 0000018046
Modeling of phase-specific chemotherapy under evolving drug resistance.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak.
W: Symbiosis 2001. Proceedings of the VI international conference, Szczyrk, 11-13 September 2001. Eds: Ewaryst Tkacz [i in.]. [Silesian University of Technology. Institute of Electronics. Division of Biomedical Electronics]. [Brno] : [Technical University Brno], 2001, s. 81-86, bibliogr. 18 poz.

110/120
Nr opisu: 0000000162
Design of chemotherapy protocols - optimal vs suboptimal periodical solutions.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak.
W: Proceedings of the Sixth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Zawoja, 12-15 September 2000. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 138-143, bibliogr. 10 poz.

111/120
Nr opisu: 0000100921
Control optimization for the infinite dimensional model of drug resistance via a gradient method.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak, Zdzisław** Duda.
W: Modelling, identification and control. Proceedings of the Eighteenth IASTED International Conference, Innsbruck, Austria, February 15-18, 1999. Ed.: M. H. Hamza. Anaheim : Acta Press, 1999, s. 245-248, bibliogr. 16 poz. (Modelling, Identification and Control ; 1025-8973)

modelowanie biomedyczne ; układ nieskończenie wymiarowy ; optymalizacja

biomedical modelling ; infinite dimensional system ; optimization

112/120
Nr opisu: 0000005019
Qualitative analysis of controlled drug resistance model - inverse Laplace and semigroup approach.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Andrzej Polański, M. Klimmel, A. Bobrowski, Jarosław Śmieja.
-Control Cybern. 1999 vol. 28 nr 1, s. 61-73, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.151

113/120
Nr opisu: 0000006937
Sterowanie optymalne w układach z nieskończenie wymiarową trójprzekątniową macierzą systemową.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak.
W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki, [Opole, 21-24 września 1999]. Materiały konferencyjne. T. 1. Pod red. Z. Bubnickiego, J. Józefczyka. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999, s. 205-210, bibliogr. 10 poz.

114/120
Nr opisu: 0000012144   
Własności dynamiczne i sterowanie układów z nieskończenie wymiarową trójdiagonalną macierzą systemową. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
Gliwice, 1999, 87 s., bibliogr. 80 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

115/120
Nr opisu: 0000099894
Qualitative analysis of controlled drug resistance model - inverse Laplace versus semigroup approach.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Andrzej Polański, Marek Kimmel, A. Bobrowski, Jarosław Śmieja.
W: 9th International Symposium on System Modelling Control. SMC, Zakopane, Poland, April 27-May 1, 1998. [Dokument elektroniczny]. Ed. by P. S. Szczepaniak. [Łódź] : [Politechnika Łódzka. Instytut Informatyki], 1998, dysk optyczny (CD-ROM) plik html, bibliogr. 5 poz.

116/120
Nr opisu: 0000028430
Qualitative analysis of controlled drug resistance model-inverse Laplace versus semi group approach.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Andrzej Polański, M. Kimmel, A. Bobrowski, Jarosław Śmieja.
W: 9th International Symposium on System Modelling Control. SMC, Zakopane, Poland, April 27 - May 1, 1998. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 56

117/120
Nr opisu: 0000028101
Układy łańcuchowe RC a modele lepkooporności i amplifikacji genów.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Andrzej Polański, Jarosław Śmieja, M. Kimmel.
W: Proceedings of Seminar on Electrical Engineering "Beskidy 97", Istebna - Pietraszonka, 26-29 October 1997. Ed. K. Kluszczyński. Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 1997, s. 57-62, bibliogr. 7 poz. (Conference Archives PTETiS ; vol. 4)
Tekst równoległy w jęz. ang. i pol.

118/120
Nr opisu: 0000035825
Modeling and control of drug resistance in chemotherapy.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Andrzej Polański, Jarosław Śmieja, M. Kimmel.
W: Modelling, identification and control. Proceedings of the Fifteenth IASTED International Conference, Innsbruck, Austria, February 19-21, 1996. Ed. M. H. Hamza. Anaheim : IASTED Acta Press, 1996, s. 1-4, bibliogr. 19 poz.

119/120
Nr opisu: 0000030569
Własności dynamiczne modelu ewolucji odporności na leki.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Marek Kimmel, Andrzej Polański, Jarosław Śmieja.
W: Dwudziesta Piąta Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 17-24.IX. 1996. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 1996, s. 115

120/120
Nr opisu: 0000044460   
Zastosowanie cech topologicznych w rozpoznawaniu obiektów.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Henryk Palus.
W: IX Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 14-17.09.1994. Referaty sekcji II, III, IV. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 125-135, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1251 Automatyka ; z. 115)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie