Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ŚLĘZAK-PROCHAZKA IZABELLA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/16
Nr opisu: 0000136603
MicroRNA profile of exosomes and parental cells is differently affected by ionizing radiation.
[Aut.]: A. Abramowicz, Wojciech Łabaj, Justyna* Mika, Izabella Ślęzak-Prochazka, Ł. Mielańczyk, M. D. Story, M. Pietrowska, Andrzej Polański, P. Widłak.
-Radiat. Res. 2020 vol. 194 iss. 2, s. 133-142, bibliogr. 57 poz.. Impact Factor 2.657. Punktacja MNiSW 70.000

2/16
Nr opisu: 0000138244   
MiR-378a-3p is critical for Burkitt lymphoma cell growth.
[Aut.]: F. Niu, A. Dzikiewicz-Krawczyk, J. Koerts, D. de Jong, L. Wijenberg, M. Fernandez Hernandez, Izabella Ślęzak-Prochazka, M. Winkle, W. Kooistra, T. Van der Sluis, B. Rutgers, M. M. Terpstra, K. Kok, J. Kluiver, A. van den Berg.
-Cancers 2020 vol. 12 iss. 12, s. 1-18, bibliogr. 60 poz.. Impact Factor 6.126. Punktacja MNiSW 140.000

chłoniak Burkitta ; miR-378a-3p ; wzrost komórki ; microRNA

Burkitt lymphoma ; miR-378a-3p ; cell growth ; microRNA

3/16
Nr opisu: 0000136430   
Non-coding RNAs in cancer radiosensitivity: microRNAs and incRNAs as regulators of radiation-induced signaling pathways.
[Aut.]: M. Podralska, Sylwia Ciesielska, J. Kluiver, A. Berg, A. Dzikiewicz-Krawczyk, Izabella Ślęzak-Prochazka.
-Cancers 2020 vol. 12 iss. 6, s. 1-27, bibliogr. 184 poz.. Impact Factor 6.126. Punktacja MNiSW 140.000

niekodujące RNA ; miRNA ; lncRNA ; circRNA ; reakcja na promieniowanie ; radioterapia

noncoding RNAs ; miRNA ; lncRNA ; circRNA ; radiation response ; radiotherapy

4/16
Nr opisu: 0000135667   
Porównanie mechanizmów regulacji stanu redoks w różnych typach komórek.
[Aut.]: Sylwia Ciesielska, Patryk Bil, Izabella Ślęzak-Prochazka, Joanna* Rzeszowska.
W: VII Śląskie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 35-36

5/16
Nr opisu: 0000131661   
Analiza biogenezy MiRNA w chłoniakach B-komórkowych.
[Aut.]: Izabella Ślęzak-Prochazka.
W: VI Śląskie Spotkania Naukowe, Bobolice, Podlesice, 10-11 maja 2019 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Association for the Support of Cancer Research, Politechnika Śląska, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Oddział w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 15

chłoniak ; miRNA ; biogeneza

lymphoma ; miRNA ; biogenesis

6/16
Nr opisu: 0000133923   
Analysis of primary miRNA processing in normal and malignant B-cells.
[Aut.]: Izabella Ślęzak-Prochazka, K. Kok, Patryk Bil, J. Kluiver, A. van den Berg.
-FEBS Open Bio 2019 vol. 9 suppl. 1, s. 245-246
Streszczenie referatu wygłoszonego na: 44th FEBS Congress, From Molecules to Living Systems, Krakow, Poland, July 6-11, 2019

7/16
Nr opisu: 0000114420   
Evaluation of S-entropy production in a single-membrane system in concentration polarization conditions.
[Aut.]: A. Ślęzak, Izabella Ślęzak-Prochazka, S. Grzegorczyn, J. Jasik-Ślęzak.
-Transp. Porous Media 2017 vol. 116 iss. 2, s. 941-957, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 2.211. Punktacja MNiSW 30.000

równanie Kedem-Katchalsky'ego ; membrana separacyjna ; źródła S-entropii

Kedem-Katchalsky equation ; transport membrane ; S-entropy source

8/16
Nr opisu: 0000116803
ZDHHC11 and ZDHHC11B are critical novel components of the oncogenic MYC-miR-150-MYB network in Burkitt lymphoma.
[Aut.]: A. Dzikiewicz-Krawczyk, K. Kok, Izabella Ślęzak-Prochazka, J-L. Robertus, J. Bruining, M. M. Tayari, B. Rutgers, D. de Jong, J. Koerts, A. Seitz, J. Li, B. Tillema, J. E. Guikema, I. Nolte, A. Diepstra, L. Visser, J. Kluiver, A. van den Berg.
-Leukemia 2017 vol. 31 iss. 6, s. 1470-1473. Impact Factor 10.023. Punktacja MNiSW 45.000

9/16
Nr opisu: 0000109687   
Analiza potranskrypcyjnej regulacji biogenezy mikroRNA.
[Aut.]: Izabella Ślęzak-Prochazka, Karolina* Gajda, Joanna* Rzeszowska-Wolny.
W: Śląskie Spotkania Naukowe, Dzierżno, 3-4 czerwca 2016 r. [online]. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska, Śląskie Centrum Onkologii. [B.m.] : [b.w.], 2016, plik pdf. s. 42
Dostępny w Internecie: http://www.biofarma.polsl.pl/images/pliki/Slaskie_Spotkania_Naukowe_2016_abstrakty.pdf [dostęp 29 października 2016]

mikroRNA ; regulacja biogenezy

microRNA ; biogesis regulation

10/16
Nr opisu: 0000104420   
H* Peusner's form of the Kedem - Katchalsky equations for non-homogenous non-electrolyte binary solutions.
[Aut.]: Izabella Ślęzak-Prochazka, K. M. Batko, S. Wąsik, A. Ślęzak.
-Transp. Porous Media 2016 vol. 111 no. 2, s. 457-477, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 2.205. Punktacja MNiSW 30.000

transport membranowy ; termodynamika sieciowa Peusnera ; polaryzacja stężeniowa

membrane transport ; Peusner's network thermodynamics ; matrix form of hybrid Kedem-Katchalsky equations ; concentration polarization ; H i j hybrid coefficient

11/16
Nr opisu: 0000106003   
Inhibition of the miR-155 target NIAM phenocopies the growth promoting effect of miR-155 in B-cell lymphoma.
[Aut.]: Izabella Ślęzak-Prochazka, J. Kluiver, D. Jong, K. Smigielska-Czepiel, G. Kortman, M. Winkle, B. Rutgers, J. Koerts, L. Visser, A. Diepstra, B.-J. Kroesen, A. van den Berg.
-Oncotarget 2016 vol. 7 iss. 3, s. 2391-2400, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 5.168. Punktacja MNiSW 40.000

chłoniak z komórek B ; NIAM ; Ago2-IP ; miR-155 ; TBRG1

B-cell lymphoma ; NIAM ; Ago2-IP ; miR-155 ; TBRG1

12/16
Nr opisu: 0000104064   
Inhibition of the MIR-155 target NIAM phenocopies the growth-promoting effect of MIR-155in B-cell lymphoma.
[Aut.]: Izabella Ślęzak-Prochazka, J. Kluiver, D. de Jong, K. Smigielska-Czepiel, G. Kortman, M. Winkle, B. Rutgers, J. Koerts, L. Visser, A. Diepstra, B.-J. Kroesen, A. van den Berg.
W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 146
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]

13/16
Nr opisu: 0000105125
Mir-155 enhances B-cell lymphoma growth by targeting TBRG1.
[Aut.]: J. Kluiver, Izabella Ślęzak-Prochazka, M. Winkle, L. Visser, A. Diepstra, A. Diepstra, B.-J. Kroesen, A. van den Berg.
-Blood 2015 vol. 126 iss. 23, s. 4820. Impact Factor 11.841. Punktacja MNiSW 50.000

14/16
Nr opisu: 0000106910   
Wpływ promieniowania jonizującego na aktywność miRNA.
[Aut.]: Izabella Ślęzak-Prochazka, Karolina* Gajda, Krzysztof Fujarewicz, Joanna* Rzeszowska-Wolny.
W: Śląskie Spotkania Naukowe. Ustroń, 15-17.05.2015 [online]. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 36
Dostępny w Internecie: http://www.biofarma.polsl.pl/images/pliki/II_SlaskieSpotkaniaNaukowe2015v2.pdf [dostęp 22 czerwca 2016]

promieniowanie jonizujące ; miRNA ; komórka ; nowotwór

ionizing radiation ; miRNA ; cell ; cancer

15/16
Nr opisu: 0000098586   
Reactive oxygen species and nitric oxide in irradiated and irradiation-induced bystander cells.
[Aut.]: Magdalena Skonieczna, Karolina* Gajda, Krzysztof* Biernacki, Dorota* Hudy, Aleksandra* Krzywoń, Sebastian Student, Izabella Ślęzak-Prochazka, Maria** Wideł, Joanna* Rzeszowska-Wolny.
-Eur. J. Cancer 2014 vol. 50 suppl. 5, s. S127
Referat wygłoszony na: 23rd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research, 5-8 July 2014, Munich, Germany. Impact Factor 5.417. Punktacja MNiSW 40.000

16/16
Nr opisu: 0000090167   
Involvement of reactive oxygen species and microRNAs in cellular response to oxidative stress.
[Aut.]: Izabella Ślęzak-Prochazka, Karolina* Gajda, Roman Jaksik, Joanna* Rzeszowska-Wolny.
W: XVIIth Gliwice Scientific Meetings, November 15-16, 2013 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2013, (plik pdf) s. 138
Dostępny w Internecie: http://www.bioinformatics.aei.polsl.pl/gsn/GSN_2013.pdf [dostęp 10 kwietnia 2013]

stosując format:
Nowe wyszukiwanie