Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ŚCIĄŻKO M
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/27
Nr opisu: 0000138253   
Patent. Polska, nr 234 603. Sposób rozdziału mieszanin po absorpcji CO2. Int. Cl. B01D 17/00, B01D 53/96, B01D 53/62, B01D 53/14.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
Twórcy: M. Ściążko, A. Sobolewski, L. Więcław-Solny, A. Tatarczuk, S. Baj, Anna Chrobok, Agnieszka Siewniak, Tomasz Krawczyk.
Zgłosz. nr 394 872 16.05.2011. Opubl. 31.03.2020, 4 s.

absorpcja CO2 ; ciecz jonowa ; amina ; gaz przemysłowy

CO2 absorption ; ionic liquid ; amine ; industrial gas

2/27
Nr opisu: 0000129814   
Patent. Polska, nr 231 461. Sposób i urządzenie do ciągłego termicznego rozkładu odpadowych tworzyw sztucznych, zwłaszcza poliolefin. Int. Cl. C10G 1/10.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: M. Jedziniak, P. Holona, D. Cebula, D. Prostański, M. Kalita, D. Bałaga, M. Siegmund, M. Ściążko, A. Sobolewski, G. Tomaszewicz, Andrzej** Mianowski, T. Siudyga, T. Radko, M. Heliński, W. Turejko.
Zgłosz. nr 409371 Opubl. 28.02.2019, 6 s.

odpadowe tworzywa sztuczne ; poliolefiny odpadowe

waste plastics ; waste polyolefins

3/27
Nr opisu: 0000127883
Absorpcyjne usuwanie ditlenku węgla ze spalin kotłowych. Pod red. Marka Ściążko i Lucyny Więcław-Solny.
Zabrze : Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 2015, 211 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

4/27
Nr opisu: 0000112685
Kinetyka reakcji heterogenicznych w procesach konwersji paliw stałych.
Zabrze : Wydaw. Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 2015, 176 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

5/27
Nr opisu: 0000101061   
Kinetyka termicznej dysocjacji w świetle mechanizmu CDV Lvova.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski, M. Ściążko.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 4, s. 496-500, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

dysocjacja termiczna ; kinetyka ; kongruentne odparowanie dysocjacyjne

thermal dissociation ; kinetics ; congruent dissociative vaporization

6/27
Nr opisu: 0000109212
Prognozowanie jakości koksu. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Ściążko, Aleksandra Sobolewskiego.
Zabrze : Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 2015, 243 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

7/27
Nr opisu: 0000109654
Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych. Pod red. Wojciecha Nowaka, Marka Ściążko i Tomasza Czakierta.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2015, 419 s.
(Monografie ; Politechnika Częstochowska no. 301)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

8/27
Nr opisu: 0000093416   
Patent. Polska, nr 216 236. Sposób wytwarzania gazu syntezowego. Int. Cl. C10J 3/16.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna, Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna, Polska
Twórcy: M. Ściążko, J. Popowicz, A. Sobolewski, T. Chmielniak, Andrzej** Mianowski, J. Kurp, H. Tymowski, J. Tchórz, K. Jałosiński, R. Duszewski, E. Sutor, T. Dobrzański.
Zgłosz. nr 389 372 z 23.10.2009. Opubl. 31.03.2014, 4 s.

gaz syntezowy ; wytwarzanie

syngas ; manufacturing

9/27
Nr opisu: 0000080247   
Patent. Polska, nr 213 418. Zastosowanie reduktorów ditlenku węgla do wytwarzania gazu syntezowego. Int. Cl. C10J 3/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Andrzej** Mianowski, M. Ściążko, Andrzej** Koszorek, T. Chmielniak, J. Popowicz, Izabela* Baraniec.
Zgłosz. nr 388 580 z 21.07.2009. Opubl. 28.02.2013, 4 s.

ditlenek węgla ; reduktor ; gaz syntezowy

carbon dioxide ; reducer ; syngas

10/27
Nr opisu: 0000063981
Stan rozwoju i pakiet technologii energetycznych.
[Aut.]: M. Pawlik, Tadeusz** Chmielniak, Jan** Składzień, M. Ściążko, W. Nowak.
W: Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki. Opracowanie Komitetu Problemów Energetyki PAN. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Macieja Pawlika, Jacka Malko, Janusza Lewandowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 126-187, bibliogr. 63 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 291)

energia pierwotna ; technologie energetyczne ; technologie węglowe ; elektrownia parowa ; elektrownia nadkrytyczna ; technologie zeroemisyjne ; spalanie tlenowe ; wychwyt CO2 ; elektrownia gazowa ; elektrownia gazowo-parowa ; reaktor jądrowy ; odnawialne źródła energii ; efektywność energetyczna

primary energy ; power engineering technologies ; coal technologies ; steam power plant ; supercritical power plant ; zero emissions technologies ; oxycombustion ; CO2 capture ; gas power plant ; steam-gas power plant ; nuclear reactor ; renewable energy sources ; power engineering efficiency

11/27
Nr opisu: 0000051794   
Energy and ecological effectiveness of biomass cofiring in CHP plants.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, J. Zuwała, M. Ściążko.
-Arch. Thermodyn. 2009 vol. 30 no. 3, s. 29-43, bibliogr. 10 poz.

biomasa ; elektrociepłownia ; efektywność energetyczna

biomass ; power plant ; energy effectiveness

12/27
Nr opisu: 0000077007
Energy and ecological effectiveness of biomass co-firing in CHP plants.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Jarosław* Zuwała, M. Ściążko.
W: Proceedings of the XIIth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Red.: J. Mikielewicz, W. Nowak, A. A. Stachel. Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, Szczecin University of Technology. Department of Heat Engineering, Dolna Odra Power Plant Complex. Joint Stock Company. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2008, s. 115-125

13/27
Nr opisu: 0000041317
Problemy związane ze współspalaniem biomasy w kotłach energetycznych.
[Aut.]: M. Ściążko, J. Zuwała, Marek Pronobis, G. Winnicka.
W: Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce. Praca zbiorowa. Red.: Marek Ściążko, Jarosław Zuwała, Marek Pronobis. Instytyt Chemicznej Przeróbki Węgla, Politechnika Śląska. Zabrze : [Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla], 2007, s. 17-41, bibliogr. 27 poz.

współspalanie biomasy ; kocioł energetyczny ; technologia spalania ; sprawność kotła ; ekologia

biomass co-firing ; power boiler ; burning technology ; boiler efficiency ; ecology

14/27
Nr opisu: 0000032454   
Patent. Polska, nr 194 537. Sposób i urządzenie do separacji materiału polifrakcyjnego. Int. Cl. B07B 7/086, B01D 45/08.
Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Polska
Twórcy: Andrzej** Bryczkowski, Jan** Bandrowski, Jan** Hehlmann, M. Ściążko.
Zgłosz, nr 338 962 z 09.03.2000. Opubl. 29.06.2007, 4 s.

materiał polifrakcyjny ; frakcja ; separacja

polyfractional material ; fraction ; separation

15/27
Nr opisu: 0000018242   
Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową.
[Aut.]: M. Ściążko, Jarosław* Zuwała, Marek Pronobis.
-Energetyka 2006 nr 3, s. 207-220, bibliogr. 30 poz.

spalanie biomasy ; kocioł energetyczny ; paliwo konwencjonalne ; współspalanie

biomass combustion ; power boiler ; conventional fuel ; co-combustion

16/27
Nr opisu: 0000033264   
High-pressure segregation of solids with a wide particle size distribution when fluidized with a gas.
[Aut.]: M. Ściążko, Jan** Bandrowski.
-Chem. Eng. J. 1995 vol. 60, s. 89-95, bibliogr. 21 poz.

17/27
Nr opisu: 0000043498
Ekspansja fluidyzowanych cząstek ciała stałego grupy B/D według klasyfikacji Geldarta.
[Aut.]: M. Ściążko, B. Mathews, Jan** Bandrowski.
-Inż. Chem. Proces. 1994 t. 15 z. 1, s. 115-133, bibliogr. 17 poz.

18/27
Nr opisu: 0000043476
Układ parowo-gazowy zintegrowany z częściowym zgazowaniem węgla.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Janusz Kotowicz, Jarosław* Zachariasz, M. Ściążko.
-Gosp. Paliw. 1994 R. 42 nr 10, s. 7-10, 15

19/27
Nr opisu: 0000052375
Analiza termodynamiczna układu typu kombi zintegrowanego z odgazowaniem węgla.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, H. Zieliński, M. Ściążko, G. Kaczmarzyk.
-Karbo 1992 R. 37 nr 1, s. 17-21, bibliogr. 1 poz.

20/27
Nr opisu: 0000052365
Ekologiczne i wysokosprawne technologie produkcji energii elektrycznej z węgla.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, M. Ściążko.
-Karbo 1992 R. 37 nr 6, s. 147-152, bibliogr. 12 poz.

21/27
Nr opisu: 0000053427
On the entrainment of solid particles from a fluidized bed.
[Aut.]: M. Ściążko, Jan** Bandrowski, Jerzy** Raczek.
-Powder Technol. 1991 vol. 66 nr 1, s. 33-39, bibliogr. 27 poz.

22/27
Nr opisu: 0000053556
Racjonalizacja użytkowania węgla w zintegrowanych układach produkcji energii.
[Aut.]: G. Kaczmarczyk, H. Zieliński, M. Ściążko, J. Rychły, Tadeusz** Chmielniak.
-Koks 1991 R. 36 nr 1, s. 3-7

23/27
Nr opisu: 0000059956
Suszenie polimerów w złożu fluidalnym.
[Aut.]: Jan** Bandrowski, I. Długaj, M. Dumin, M. Ściążko.
-Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 4, s. 11-18, bibliogr. 9 poz.

24/27
Nr opisu: 0000060088
Współczynnik wywiewania materiału sypkiego ze złoża fluidalnego.
[Aut.]: Jan** Bandrowski, Jerzy** Raczek, M. Ściążko.
-Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 1, s. 16-18, bibliogr. 10 poz.

25/27
Nr opisu: 0000060799
Downflow of fluidized solid particles through gaz distributors with high free area ratio.
[Aut.]: M. Ściążko, A. Sobolewski, Jan** Bandrowski.
-Powder Handl. Process. 1989 Vol. 1 nr 1, s. 27-32, bibliogr. 8 poz.

26/27
Nr opisu: 0000064164
Model of gas flow above a bubbling fluidized bed. Prediction of splash zone height.
[Aut.]: M. Ściążko, Jerzy** Raczek, Jan** Bandrowski.
-Chem. Eng. Process. 1988 t. 24 nr 1, s. 49-55

27/27
Nr opisu: 0000096210
Rozdzielacze gazu dla aparatów ze złożem fluidalnym.
[Aut.]: A. Kaziszyn, M. Ściążko, Jan** Bandrowski.
-Inż. Apar. Chem. 1987 R. 26 nr 5/6, s. 3-8, bibliogr. 19 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie