Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ŁOBOS EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/36
Nr opisu: 0000137138   
Calculus and linear algebra in excercises. Pt. 2.
[Aut.]: Ewa Łobos, Janina Macura, Beata Sikora.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, 104 s., bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

liczba zespolona ; macierz ; determinanty ; układ równań liniowych ; wartość własna ; wektor własny ; wektor ; płaszczyzna ; prosta

complex number ; matrix ; determinants ; system of linear equations ; eigenvalue ; eigenvector ; vector ; plane ; line

2/36
Nr opisu: 0000136770   
Calculus and linear algebra in exercises. Pt 1.
[Aut.]: Ewa Łobos, Janina Macura, Beata Sikora.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, 206 s.. Punktacja MNiSW 80.000

ciąg ; funkcja ; pochodna ; całka ; równanie różniczkowe ; seria

sequence ; function ; derivative ; integral ; difference equation ; series

3/36
Nr opisu: 0000134775   
Discontinuities of real-valued functions of one real variable.
[Aut.]: Ewa Łobos.
-MINUT [online] 2019 2019, s. 1-9, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

real-valued function of one real variable ; types of discontinuities ; continuity

4/36
Nr opisu: 0000134772   
Zastosowanie transformacji Laplace'a do rozwiązywania pewnych równań różniczkowych zwyczajnych.
[Aut.]: Karolina Folczyńska, Ewa Łobos.
-MINUT [online] 2019 2019, s. 42-55, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

transformata Laplace'a ; równanie różniczkowe liniowe o stałych współczynnikach ; warunki początkowe

Laplace transform ; linear differential equations with constant coefficients ; initial-value problem

5/36
Nr opisu: 0000127041
Modeling of changes in trihalomethanes concentration in a wide water supply system: the case study of the Silesian agglomeration.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
-Desalin. Water Treat. 2018 vol. 134, s. 135-142, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 1.234. Punktacja MNiSW 20.000

trihalometany ; THMs ; uboczne produkty dezynfekcji ; wodociąg ; model prognostyczny ; regresja wielokrotna

trihalomethanes ; THMs ; disinfection by-products ; water supply system ; predictive model ; multiple regression

6/36
Nr opisu: 0000121866   
Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu stężenia trihalometanów w sieci wodociągowej.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
-Proc. ECOpole 2017 vol. 11 no. 1, s. 333-341, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

trihalometan ; THM ; system zaopatrzenia w wodę ; model matematyczny ; analiza dyskryminacyjna

trihalomethane ; THM ; water supply system ; mathematical model ; discriminant analysis

7/36
Nr opisu: 0000122609   
Modelowanie stężenia trihalometanów w sieci wodociągowej za pomocą różnych równań regresji.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
-Proc. ECOpole 2017 vol. 11 no. 1, s. 343-351, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

trihalometany ; system zaopatrzenia w wodę ; model matematyczny ; regresja wieloraka

trihalomethanes ; water supply system ; mathematical model ; multiple regression

8/36
Nr opisu: 0000120395
Modelowanie zmian stężenia trihalometanów w rozległych systemach zaopatrzenia w wodę: studium przypadku dla regionu aglomeracji śląskiej.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 116 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

system zaopatrzenia w wodę ; uzdatnianie wody ; sieć wodociągowa ; jakość wody ; THM ; woda pitna

water supply system ; water treatment ; water network ; water quality ; THM ; drinking water

9/36
Nr opisu: 0000098623
Evaluation of health risk caused by chloroform in drinking water.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
-Desalin. Water Treat. 2016 vol. 57 iss. 3, s. 1027-1033, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 1.631. Punktacja MNiSW 20.000

ryzyko zachorowania na raka ; chloroform ; trihalometan ; system zaopatrzenia w wodę ; woda z kranu

cancer risk ; chloroform ; trihalomethane ; water supply system ; tap water

10/36
Nr opisu: 0000109774
The modeling of trihalomethanes concentration in waterpipe network based on different equations of regression.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
W: Central European Conference ECOpole'16, 5-8 October, 2016. Abstracts [online]. [B.m.] : [b.w.], 2016, (plik html) s. 1
Dostępny w Internecie: http://ecopole.uni.opole.pl/scr/streszcz_en.php?lp=92 [dostęp 25 października 2016]; polska wersja językowa dostępna na stronie: http://ecopole.uni.opole.pl/scr/streszcz_pl.php?lp=92

trihalometany ; system zaopatrzenia w wodę ; model matematyczny ; regresja wieloraka

trihalomethanes ; water supply system ; mathematical model ; multiple regression

11/36
Nr opisu: 0000110187
Trihalomethanes in drinking water - the review of predictive models.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
W: Current issues in water treatment and water distribution. Vol. 5. Ed.: Izabela Zimoch. Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Water and Wastewater Engineering, 2016, s. 235-254, bibliogr. 27 poz.

trihalometany ; THM ; uboczny produkt uzdatniania wody ; system zaopatrzenia w wodę ; model predykcji ; regresja wielokrotna

trihalomethanes ; THM ; disinfection by-product ; water supply system ; predictive model ; multiple regression

12/36
Nr opisu: 0000104755
Drinking water quality aspect in ensuring the safety of water supply systems.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos, T. Zaba.
W: Safety and reliability: methodology and applications. Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014, Wroclaw, 14-18 September 2014. Eds.: Tomasz Nowakowski, Marek Młynczak, Anna Jodejko-Pietruczuk, Sylwia Werbińska-Wojciechowska. Leiden : CRC Press/Balkema, 2015, s. 717-726, bibliogr. 29 poz.

niezawodność ; statystyka ; wodociąg ; jakość wody ; metoda kompleksowa ; uboczny produkt dezynfekcji ; szacowanie jakości ; parametr operacyjny ; analiza bezpieczeństwa ; trihalometany ; dystrybucja wody

reliability ; statistics ; water pipe ; water quality ; comprehensive method ; disinfection by-product ; estimation of qualities ; operational parameter ; safety analysis ; trihalomethanes ; water distribution

13/36
Nr opisu: 0000094020
Szacowanie zagrożeń zdrowotnych wywołanych ubocznymi produktami dezynfekcji wody.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 92 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

zagrożenie zdrowia ; dezynfekcja wody ; trihalometan ; oczyszczanie wody

health hazard ; water disinfection ; trihalomethane ; water treatment

14/36
Nr opisu: 0000096281
The optimization of chlorine dose in water treatment process in order to reduce the formation of disinfection by-products.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
-Desalin. Water Treat. 2014 vol. 52 iss. 19/21, s. 3719-3724, bibliogr. 8 poz.
Referat wygłoszony na: 11th Scientific Conference on Microcontaminants in Human Environment, Wisla, Poland, September 25-27, 2013. Impact Factor 1.173. Punktacja MNiSW 20.000

chloroform ; trihalometan ; oczyszczanie wody ; regresja wieloraka

chloroform ; trihalomethane ; water treatment ; multiple regression

15/36
Nr opisu: 0000077554   
Calculus and differential equations in exercises.
[Aut.]: Ewa Łobos, Beata Sikora. Wyd. 3 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 161 s., bibliogr. 9 poz.
Skrypt nr 2510

16/36
Nr opisu: 0000082033   
Comparison of statistical models of water disinfection by products prediction.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
W: V International Scientific Conference on Water, Climate and Environment. BALWOIS 2012, Ohrid, Republic of Macedonia, 28 May - 2 June 2012. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 1-13, bibliogr. 7 poz.

stacja uzdatniania wody ; regresja wieloraka ; estymacja ; analiza wody

water treatment plant ; multiple regression ; estimation ; water analysis

17/36
Nr opisu: 0000079897   
Comprehensive interpretation of safety of wide water supply systems.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
-Environ. Prot. Eng. 2012 vol. 38 nr 3, s. 107-117. Impact Factor 0.423. Punktacja MNiSW 15.000

18/36
Nr opisu: 0000071540
ForMath intelligent tutoring system in mathematics.
[Aut.]: Piotr Brzoza, Ewa Łobos, Janina Macura, Beata Sikora, Marek Żabka.
W: 4th International Conference on Computer Supported Education. CSEDU 2012, Porto, Portugal, 16-18 April, 2012. Final program and book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 60-61
Pełny tekst na CD-ROM

inteligentny system nauczania ; e-learning ; ForMath ; nauczanie osób niedowidzących

intelligent tutoring system ; e-learning ; ForMath ; learning for visually impaired people

19/36
Nr opisu: 0000082054
Method of safety analysis of water supply system.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
W: Conference on Probabilistic Safety Assessment. PSAM 11 and ESREL 2012, Helsinki, Finland, 25-29 June, 2012. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 1-7, bibliogr. 7 poz.

20/36
Nr opisu: 0000069151
Influence of operation parameters of water treatment plant exploitation on trihalomethane concentration in chlorinated water.
[Aut.]: Ewa Łobos, Izabela Zimoch.
W: Technical progress in sanitary engineering. Eds: J. M. Sawicki, K. Weinerowska-Bords. Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2011, s. 79-87, bibliogr. 15 poz.

zakład oczyszczania wody ; trihalometan ; THM ; model statystyczny

water treatment plant ; trihalomethane ; THM ; statistical model

21/36
Nr opisu: 0000069120   
Statistical approach to the THMs formation process in water treatment arrangements.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
-Inż. Ekol. 2011 nr 26, s. 269-280, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

trihalometan ; THM ; jakość wody ; regresja wieloraka ; model statystyczny

trihalomethane ; THM ; water quality ; multiple regression ; statistical model

22/36
Nr opisu: 0000067421   
Application of the Theil statistics to the calibration of a dynamic water supply model.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
-Environ. Prot. Eng. 2010 vol. 36 no. 4, s. 105-115, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.427

23/36
Nr opisu: 0000067365   
Mathematical competencies of engineering students.
[Aut.]: Ewa Łobos, Janina Macura.
W: International Conference on Engineering Education. ICEE'2010, Gliwice, Poland, July 18-22, 2010. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : Silesian University of Technology, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 4 poz.

edukacja ; Politechnika Śląska ; matematyka

mathematics ; Silesian University of Technology ; education

24/36
Nr opisu: 0000054483   
Advanced Calculus - selected topics.
[Aut.]: Ewa Łobos, Beata Sikora.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 282 s., bibliogr. 15 poz.

analiza matematyczna ; rachunek różniczkowy

mathematical analysis ; differential calculus

25/36
Nr opisu: 0000042583
Analysis of spatial water quality changes in water pipe network as a function that describes THM formation.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
-Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 no. 3A, s. 627-631, bibliogr. 11 poz.

wtórne zanieczyszczenie ; sieć wodociągowa ; dezynfekcja ; chlorowanie ; trihalometan ; THM

secondary contamination ; water supply system ; disinfection ; chlorination ; trihalomethane ; THM

26/36
Nr opisu: 0000038892
Szacowanie poziomu stężenia trihalometanów w wodzie jako parametr operacyjny eksploatacji zakładu uzdatniania wody.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
-INSTAL 2008 nr 6, s. 50-53, bibliogr. 16 poz.

sieć wodociągowa ; jakość wody ; dezynfekcja wody ; trihalometan ; THM

water-pipe network ; water quality ; water disinfection ; trihalomethane ; THM

27/36
Nr opisu: 0000031344   
A first course in calculus.
[Aut.]: Beata Sikora, Ewa Łobos.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 298 s., bibliogr. 10 poz.

28/36
Nr opisu: 0000021334
Calculus and differential equations in exercises.
[Aut.]: Ewa Łobos, Beata Sikora. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 151 s., bibliogr. 9 poz.
Skrypt nr 2399

równanie różniczkowe ; rachunek elementarny ; analiza matematyczna

differential equation ; elementary account ; mathematical analysis

29/36
Nr opisu: 0000010819
Calculus and differential equations in exercises.
[Aut.]: Ewa Łobos, Beata Sikora.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 151 s., bibliogr. 9 poz.

30/36
Nr opisu: 0000000524   
Reliability design of complex systems by minimizing the lifetime variance.
[Aut.]: Ewa Łobos.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2002 vol. 12 nr 4, s. 553-557, bibliogr. 11 poz.

31/36
Nr opisu: 0000018570
O optymalnych parametrach układów złożonych.
[Aut.]: Ewa Łobos.
W: II Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. OWD '2000, [Istebna-Zaolzie, 22-25 października 2000]. Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, PTETIS [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej]. Oddział w Gliwicach. [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2000, s. 290-293, bibliogr. 5 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 9)

32/36
Nr opisu: 0000005544
O zadaniu optymalizacji dla systemów szeregowo-równoległych.
[Aut.]: Ewa Łobos.
-Zesz. Nauk. PŚl., Autom. 2000 z. 132, s. 73-81, bibliogr. 4 poz.

33/36
Nr opisu: 0000000160
On the properties of branching processes with dependencies between generations.
[Aut.]: Michał* Momot, Ewa Łobos.
W: Proceedings of the Sixth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Zawoja, 12-15 September 2000. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 94-99, bibliogr. 9 poz.

34/36
Nr opisu: 0000005543
Zmiany w rozmiarze populacji a rozkład różnicy liczby mutacji w n-elementowych grupach z tej populacji.
[Aut.]: Ewa Łobos.
-Zesz. Nauk. PŚl., Autom. 2000 z. 132, s. 63-71, bibliogr. 7 poz.

35/36
Nr opisu: 0000007631
DNA polymorphosm in population that has undergone size changes in its history.
[Aut.]: Ewa Łobos.
-Biocybern. Biomed. Eng. 1999 vol. 19 nr 4, s. 91-98, bibliogr. 6 poz.

36/36
Nr opisu: 0000000014
On distributions of segregating sites in n-element samples of DNA sequences.
[Aut.]: Ewa Łobos, Andrzej Polański, P. Widłak.
W: Proceedings of the Fifth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Ustrzyki Górne, September 14-17, 1999. [Kraków] : [Komitet Organizacyjny Krajowych Konferencji Zastosowań Matematyki i Biologii w Medycynie, Katedra], 1999, s. 105-110, bibliogr. 14 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie