Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRACE NAUKOWE GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA
Liczba odnalezionych rekordów: 174Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/174
Nr opisu: 0000079485
Tytuł oryginału: Analiza efektywno¶ci wzmocnienia konstrukcji murowych poddanych wpływom deformacji podłoża.
Autorzy: Leszek Szojda.
¬ródło: W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 515-523, bibliogr. 11 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2/1 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja murowa ; deformacja podłoża ; uszkodzenie budynku
Słowa kluczowe angielskie: masonry construction ; subsoil deformation ; building damage
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/174
Nr opisu: 0000077112
Tytuł oryginału: Badania ankietowe odno¶nie do ryzyka i ryzykownych zachowań ratowników górniczych zatrudnionych w zakładzie górniczym wydobywaj±cym węgiel kamienny w warunkach współwystępowania zagrożeń.
Tytuł w wersji angielskiej: Questionnaire investigations regarding the risk and risky behaviours of mining rescue workers employed at a hard coal mine in hazard co-occurrence conditions
Autorzy: Anna Morcinek-Słota.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urz±d Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 314-326, bibliogr. 13 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: ratownictwo górnicze ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; badanie ankietowe ; zakład górniczy ; kultura bezpieczeństwa pracy ; ryzyko
Słowa kluczowe angielskie: mine rescue work ; occupational safety in mining ; survey ; mining plant ; work safety culture ; risk
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/174
Nr opisu: 0000076920
Tytuł oryginału: Badanie zachowań ryzykownych w atmosferze niezdatnej do oddychania z wykorzystaniem techniki ankiety.
Tytuł w wersji angielskiej: Study of risky behaviours in the atmosphere unift for breathing using the survey questionnaire technique
Autorzy: Aneta Grodzicka, M. Grodzicki.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urz±d Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 133-139, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: zachowanie ryzykowne ; bhp ; badanie ankietowe
Słowa kluczowe angielskie: risk behaviour ; occupational health and safety ; survey
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/174
Nr opisu: 0000077111
Tytuł oryginału: Dobór ratowników do prowadzenia akcji w trudnych warunkach mikroklimatu - ćwiczenia i badania w komorach KSRG.
Tytuł w wersji angielskiej: Selection of rescue workers for conducting actions in difficult microclimate conditions - training and examinations in KSRG chambers
Autorzy: M. Maciaszek, J. Drogo¶, G. Jurkiewicz, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Anna Morcinek-Słota.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urz±d Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 215-220, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: komora KSRG ; ratownictwo górnicze ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie
Słowa kluczowe angielskie: KSRG chamber ; mine rescue work ; occupational safety in mining
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/174
Nr opisu: 0000084178
Tytuł oryginału: Dylatancja poprzedzaj±ca niszczenie skał jako przyczyna zaobserwowanych zaburzeń w przebiegu przemieszczeń pionowych terenu górniczego w okresie wstrz±su.
Tytuł w wersji angielskiej: Dilatancy preceding the damage of rocks being the reason of observed disturbances in the course of vertical displacements of mining ground during the tremor
Autorzy: Jan** Białek, Violetta Sokoła-Szewioła.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urz±d Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 9-17
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: dylatancja ; przemieszczenie pionowe ; zagrożenie sejsmiczne ; wstrz±s górniczy ; górotwór
Słowa kluczowe angielskie: dilatancy ; vertical displacement ; seismic hazard ; mining tremor ; rock mass
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/174
Nr opisu: 0000080877
Tytuł oryginału: Elementy oceny bezpieczeństwa drogowego wiaduktu ramowego położonego na terenach górniczych.
Tytuł w wersji angielskiej: Elements of road safety assessment of a frame viaduct located in mining aras
Autorzy: Piotr Bętkowski.
¬ródło: W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 23-29, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2/1 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: wiadukt ; eksploatacja górnicza ; teren górniczy ; uszkodzenia mostu ; stan techniczny
Słowa kluczowe angielskie: viaduct ; mining exploitation ; mining area ; bridge damage ; technical condition
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/174
Nr opisu: 0000077114
Tytuł oryginału: Ilo¶ciowa ocena zagrożenia t±pnięciem w opraciu o "Metodę Kompleksow±". Cz. 3, Ocena zagrożenia potencjalnego.
Tytuł w wersji angielskiej: Quantitative evaluation of rockburst hazard according to the Comprehensive Method Pt 3, Potential hazard evaluation
Autorzy: Łukasz* Tarski, Jerzy* Kornowski.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urz±d Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 462-478, bibliogr. 13 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: metoda kompleksowa ; zagrożenia górnicze ; t±panie ; zagrożenie sejsmiczne
Słowa kluczowe angielskie: comprehensive method ; mining hazards ; rockburst ; seismic hazard
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/174
Nr opisu: 0000077110
Tytuł oryginału: Ilo¶ciowa ocena zagrożenia według "Metody Kompleksowej". Cz. 1, Definicje i pojęcia.
Tytuł w wersji angielskiej: Quantitative hazard estimation according to the "Comprehensive method of rockburst state-of-hazard evaluation" Pt 1, Definitions and concepts
Autorzy: Jerzy* Kornowski, Iwona Gołda, Łukasz* Tarski.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urz±d Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, 174-189, bibliogr. 26 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: metoda kompleksowa ; zagrożenia górnicze ; zagrożenie sejsmiczne
Słowa kluczowe angielskie: comprehensive method ; mining hazards ; seismic hazard
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/174
Nr opisu: 0000090071
Tytuł oryginału: Mobilne stacje do wymiany aparatów ucieczkowych jako uzupełnienie dwustopniowego systemu ucieczkowego w kopalni węgla kamiennego - uwagi wdrożeniowe.
Autorzy: J. Drogo¶, K. Baluch, M. Maciaszek, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Anna Morcinek-Słota.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urz±d Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 77-85
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2 1643-7608)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/174
Nr opisu: 0000090069
Tytuł oryginału: Nowa konstrukcja zł±cza ciernego obudowy podatnej do wyrobisk korytarzowych zagrożonych obci±żeniem dynamicznym.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urz±d Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 18-25
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2 1643-7608)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/174
Nr opisu: 0000077113
Tytuł oryginału: Obliczenia wskaĽników mikroklimatu ¶rodowiska pracy - wpływ wilgotno¶ci powietrza na warunki klimatyczne w podziemnych zakładach górniczych.
Tytuł w wersji angielskiej: The calculations of microclimate indicators of the work environment - influence of air humidity on climatic conditions in underground mines
Autorzy: Krzysztof Słota.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urz±d Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 423-429, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: kopalnia podziemna ; mikroklimat kopalni ; klimatyczne warunki pracy ; dyskomfort cieplny
Słowa kluczowe angielskie: underground mine ; microclimate of mine ; climatic work conditions ; thermal discomfort
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/174
Nr opisu: 0000080465
Tytuł oryginału: Ocena przydatno¶ci punktów osnów geodezyjnych do realizacji inwestycji na terenach górniczych.
Tytuł w wersji angielskiej: Assessment of usefulness of geodetic control network points for the realisation of investments in mining areas
Autorzy: Maria* Wojtas.
¬ródło: W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, , Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 557-565, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2/1 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: osnowa geodezyjna ; teren górniczy
Słowa kluczowe angielskie: geodetic control network ; mining area
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/174
Nr opisu: 0000080879
Tytuł oryginału: Porównanie przemieszczeń punktów zlokalizowanych na nawierzchni drogowej i w przyległym pasie terenu.
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison of displacements of points located on road pavement and adjacent ground strip
Autorzy: Marcin Grygierek.
¬ródło: W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 160-169, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2/1 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: obserwacje geodezyjne ; nawierzchnia drogowa ; punkt pomiarowy
Słowa kluczowe angielskie: geodesic observations ; road pavement ; measuring point
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/174
Nr opisu: 0000079668
Tytuł oryginału: Problematyka eksploatacji górniczej kopalń JSW SA w rejonie autostrady A-1.
Tytuł w wersji angielskiej: Problems of mining exploitation of mines of the Jastrzębska Coal Company in the area of motorway A-1
Autorzy: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, J. Majchrzak, L. Zielonka.
¬ródło: W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 30-37, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2/1 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: eksploatacja górnicza ; Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ; autostrada A1
Słowa kluczowe angielskie: mining exploitation ; Jastrzębska Coal Company ; A1 motorway
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/174
Nr opisu: 0000079665
Tytuł oryginału: Problematyka numerycznego modelowania ruchów terenu górniczego na przykładzie eksploatacji pokładu 354 KWK "Chwałowice".
Tytuł w wersji angielskiej: Problems of numerical modelling of mining ground movements on the example of extraction of the seam 354 at the "Chwałowice" colliery
Autorzy: Jan** Białek, Marek** Wesołowski.
¬ródło: W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 38-49, bibliogr. 14 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2/1 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: Kopalnia Węgla Kamiennego Chwałowice ; deformacja terenu górniczego ; górotwór ; modelowanie numeryczne
Słowa kluczowe angielskie: Chwałowice Hard Coal Mine ; mining surface deformation ; rock mass ; numerical modelling
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/174
Nr opisu: 0000080882
Tytuł oryginału: Prognozowanie deformacji terenów górniczych z uwagi na specyfikę obiektów mostowych.
Autorzy: Marek Salamak.
¬ródło: W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 450-461, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2/1 1643-7608)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/174
Nr opisu: 0000079616
Tytuł oryginału: Rozwój Numerycznego Modelu Złoża w zakresie wprowadzania danych geologicznych.
Tytuł w wersji angielskiej: Development of a Numerical Deposit Model with respect to the introduction of geological data
Autorzy: Marian Poniewiera.
¬ródło: W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 422-429, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2/1 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: dokumentacja geologiczna ; numeryczny model złoża
Słowa kluczowe angielskie: geological documentation ; numerical deposit model
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/174
Nr opisu: 0000090070
Tytuł oryginału: Wpływ czasu na parametry pracy zł±cza ciernego.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urz±d Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 26-33
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2 1643-7608)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/174
Nr opisu: 0000079637
Tytuł oryginału: Wyznaczanie warto¶ci parametrów modelu opisuj±cego nieustalone obniżenia terenu górniczego.
Tytuł w wersji angielskiej: Determination of parameter values of a model describing transient mining ground subsidences
Autorzy: Jolanta** Kowalska-Kwiatek.
¬ródło: W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 272-280, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2/1 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: obniżenie terenu górniczego ; pomiar geodezyjny
Słowa kluczowe angielskie: mining ground subsidence ; geodetic measurement
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/174
Nr opisu: 0000080735
Tytuł oryginału: Zachowanie się wiaduktu kolejowego w trakcie prowadzenia pod nim eksploatacji górniczej jako przykład reakcji konstrukcji budowalnej na odkształcenia terenu górniczego.
Autorzy: J. Gromysz, Krzysztof Gromysz.
¬ródło: W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 135-149
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2/1 1643-7608)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/174
Nr opisu: 0000081229
Tytuł oryginału: Zagrożenie sejsmiczne ZS i sejsmiczne zagrożenie t±pnięciem ZST. Cz. 2, Ocena ilo¶ciowa i analiza jej niepewno¶ci.
Tytuł w wersji angielskiej: Seismic hazard ZS and seismic rockburst hazard ZST Pt 2, Quantitative evaluation and analysis ot its uncertainty
Autorzy: Iwona Gołda, Jerzy* Kornowski.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urz±d Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 116-132, bibliogr. 16 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie sejsmiczne ; t±pnięcie górotworu ; ocena ilo¶ciowa
Słowa kluczowe angielskie: seismic hazard ; rockburst ; quantitative evaluation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/174
Nr opisu: 0000081213
Tytuł oryginału: Analiza czujników i problemów obserwacji w sejsmoakustyce i sejsmologii górniczej.
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of detectors and observational problems of seismic emission in mining
Autorzy: Jerzy* Kornowski, Iwona Bura.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urz±d Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 184-196, bibliogr. 11 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/3)
Słowa kluczowe polskie: czujnik sejsmiczny ; sejsmoakustyka ; sejsmologia górnicza ; zagrożenie sejsmiczne
Słowa kluczowe angielskie: seismic sensor ; seismoacoustics ; mining seismology ; seismic hazard
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/174
Nr opisu: 0000068680
Tytuł oryginału: Analiza stanu obci±żenia gwintu w ¶rubie strzemiona zł±cza ciernego.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urz±d Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 27-33
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/174
Nr opisu: 0000068679
Tytuł oryginału: Analiza zmian warto¶ci sił osiowych w ¶rubach strzemion zł±czy ciernych.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urz±d Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 34-41
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/174
Nr opisu: 0000068678
Tytuł oryginału: Optymalizacja obudowy wyrobisk przygotowawczych dla ¶ciany i100 w warunkach zagrożenia tapaniami.
Autorzy: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, K. Kiełbiowski, W. Bernacki.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urz±d Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 76-85
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/174
Nr opisu: 0000068681
Tytuł oryginału: Tarcie a bezpieczeństwo pracy odrzwi obudowy górniczej.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: Problemy współczesnego górnictwa 2010. III Konferencja naukowo-szkoleniowa, Jaworze, 10-12 marca 2010 r.. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 29-36
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 1/1)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/174
Nr opisu: 0000068677
Tytuł oryginału: Wpływ zmienno¶ci własno¶ci masywu skalnego na efektywno¶ć kotwienia.
Autorzy: Stanisław Duży.
¬ródło: W: Perspektywy stosowania obudowy kotwowej w polskich kopalniach węgla kamiennego. Międzynarodowa konferencja szkoleniowa, Jaworze, 22-23 kwietnia 2010 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 41-53
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2/1)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/174
Nr opisu: 0000081223
Tytuł oryginału: Wykorzystanie Metody Rozeznania Górniczego do ilo¶ciowej prognozy zagrożenia t±pnięciem.
Tytuł w wersji angielskiej: Applications of Engineers Assesment Method to quantify forecast of rockbust hazard
Autorzy: Łukasz* Tarski, Iwona Bura.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urz±d Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 449-459, bibliogr. 12 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/3)
Słowa kluczowe polskie: Metoda Rozeznania Górniczego ; zagrożenia górnicze ; t±pnięcie górotworu ; zagrożenie sejsmiczne
Słowa kluczowe angielskie: Engineers Assesment Method ; mining hazards ; rockburst ; seismic hazard
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/174
Nr opisu: 0000079464
Tytuł oryginału: Wykorzystanie wskazań analitycznych prognoz deformacyjno-naprężeniowych, energetycznych i tomografii pasywnej do oceny zagrożenia wstrz±sami i t±paniami robót górniczych.
Autorzy: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urz±d Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 9-17, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/174
Nr opisu: 0000059558
Tytuł oryginału: Analiza pracy zł±cza ciernego odrzwi obudowy górniczej.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2009. GZN 2009. Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze. XVI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-6 listopada 2009 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 47-51
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/174
Nr opisu: 0000059559
Tytuł oryginału: Analiza wytrzymało¶ciowa strzemiona SDO.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2009. GZN 2009. Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze. XVI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-6 listopada 2009 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 52-55
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/174
Nr opisu: 0000083654
Tytuł oryginału: New method of prediction of absolute methane emissions into roadway workings driven means of heading machines in hard coal mines against the background of applied methods.
Tytuł w wersji polskiej: Nowa metoda prognozowania metanowo¶ci bezwzględnej wyrobisk korytarzowych dr±żonych kombajnami w kopalniach węgla kamiennego na tle stosowanych metod
Autorzy: Marian Czesław Turek, H. Koptoń.
¬ródło: W: 33rd Conference of Safety in Mines Research Institutes, Wisła, Poland, September,15-18, 2009. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 264-277, bibliogr. 16 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 3 1643-7608)
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie metanowe ; prognozowanie metanowo¶ci ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie
Słowa kluczowe angielskie: methane hazard ; methane prediction ; occupational safety in mining
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K


33/174
Nr opisu: 0000059557
Tytuł oryginału: Wykorzystanie pasywnej tomografii sejsmicznej do weryfikacji wskazań analitycznej prognozy zmian energetycznych w górotworze.
Autorzy: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2009. GZN 2009. Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze. XVI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-6 listopada 2009 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 18-28
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/174
Nr opisu: 0000059290
Tytuł oryginału: Zastosowanie algorytmu genetycznego w lokalizacji ognisk wstrz±sów górniczych.
Autorzy: Piotr** Kołodziejczyk, Marek** Wesołowski.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2009. GZN 2009. Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze. XVI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-6 listopada 2009 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 102-109
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4/2)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/174
Nr opisu: 0000059623
Tytuł oryginału: Assessment of mining possibility of hard coal seam remainders.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Z. Lubosik.
¬ródło: W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - changes and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 201-215
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/174
Nr opisu: 0000077533
Tytuł oryginału: Global problems of hard coal mining.
Autorzy: Jan Palarski.
¬ródło: W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - changes and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 9-20
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/174
Nr opisu: 0000051574
Tytuł oryginału: New technologies of mine transport as basis of coal production concentration from longwalls.
Autorzy: Jerzy** Antoniak.
¬ródło: W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - chances and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 21-32
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/174
Nr opisu: 0000043045
Tytuł oryginału: Obliczane analitycznie zmiany energetyczne w górotworze w odniesieniu do obserwowanego poziomu zagrożenia sejsmicznego.
Autorzy: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2008. GZN 2008. Zagrożenia naturalne barier± działalno¶ci górniczej. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-7 listopada 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 81-91, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 7 wyd. spec.)
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie sejsmiczne ; wyrobisko górnicze ; eksploatacja górnicza ; górotwór ; wstrz±s górotworu
Słowa kluczowe angielskie: seismic hazard ; mine working ; mining exploitation ; rock mass ; rock mass tremor
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


39/174
Nr opisu: 0000051591
Tytuł oryginału: Propozycja opisu wpływu kolejno¶ci i kierunku eksploatacji na kształt niecki obniżeniowej na bazie wzorów teorii geometryczno-całkowych.
Autorzy: Ryszard Mielim±ka.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. II Konferencja naukowo-szkoleniowa, Katowice - Ustroń Zawodzie, 22-24 paĽdziernika 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 277-283, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 6 wyd. spec.)
Słowa kluczowe polskie: niecka obniżeniowa ; eksploatacja górnicza ; eksploatacja podziemna ; modelowanie numeryczne ; deformacja terenu
Słowa kluczowe angielskie: subsidence trough ; mining exploitation ; underground exploitation ; numerical modelling ; ground deformation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


40/174
Nr opisu: 0000051597
Tytuł oryginału: Rejon wentylacyjny a rejon ¶ciany w kopalni węgla kamiennego.
Autorzy: Józef** Sułkowski.
¬ródło: W: Nowe technologie zwalczania zagrożeń naturalnych w kopalniach węgla kamiennego. I Konferencja naukowo-szkoleniowa, Jaworze, 13-14 lutego 2008 r.. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 99-110, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2 wyd. spec.)
Słowa kluczowe polskie: przewietrzanie ¶cian ; wentylacja kopalń ; sieć wentylacyjna ; system wentylacyjny ; eksploatacja górnicza ; ¶ciana wydobywcza
Słowa kluczowe angielskie: longwall ventilation ; mine ventilation ; ventilation network ; ventilation system ; mining exploitation ; longwall
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


41/174
Nr opisu: 0000076563
Tytuł oryginału: Risk management in a large project in the hard coal mining industry.
Autorzy: Krzysztof Wodarski, Andrzej Karbownik.
¬ródło: W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - changes and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 225-234
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/174
Nr opisu: 0000077535
Tytuł oryginału: Scenarios of longwall systems' development in the Polish hard coal mining industry.
Autorzy: A. Kozieł, Włodzimierz** Sikora, Marek Jaszczuk.
¬ródło: W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - changes and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 101-116
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/174
Nr opisu: 0000041788
Tytuł oryginału: Uwagi o sporz±dzaniu prognoz ci±głych deformacji terenu górniczego.
Autorzy: Jan** Białek.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. II Konferencja naukowo-szkoleniowa, Katowice - Ustroń Zawodzie, 22-24 paĽdziernika 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 33-45, bibliogr. 19 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 6 wyd. spec.)
Słowa kluczowe polskie: deformacja terenu ; eksploatacja górnicza ; teren górniczy ; prognozowanie deformacji ; obiekt budowlany
Słowa kluczowe angielskie: ground deformation ; mining exploitation ; mining area ; deformation prediction ; building object
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


44/174
Nr opisu: 0000043032
Tytuł oryginału: Wstępna modelowa analiza wpływu obci±żenia dynamicznego na odrzwia obudowy chodnikowej.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2008. GZN 2008. Zagrożenia naturalne barier± działalno¶ci górniczej. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-7 listopada 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 33-37, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 7 wyd. spec.)
Słowa kluczowe polskie: obudowa chodnikowa ; obci±żenie dynamiczne ; obci±żenie obudowy ; odrzwia obudowy
Słowa kluczowe angielskie: roadway support ; dynamic load ; support load ; timber set
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


45/174
Nr opisu: 0000041828
Tytuł oryginału: Wstępna ocena żywotno¶ci nawierzchni drogowej w obszarze odkształceń rozluĽniaj±cych - według badań terenowych.
Autorzy: Marcin Grygierek.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. II Konferencja naukowo-szkoleniowa, Katowice - Ustroń Zawodzie, 22-24 paĽdziernika 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 93-104, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 6 wyd. spec.)
Słowa kluczowe polskie: nawierzchnia drogowa ; zmęczenie nawierzchni drogowej ; eksploatacja górnicza ; trwało¶ć zmęczeniowa
Słowa kluczowe angielskie: road pavement ; fatigue of road pavement ; mining exploitation ; fatigue life
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


46/174
Nr opisu: 0000043044
Tytuł oryginału: Wyznaczanie współczynnika dynamicznego przy impulsowym działaniu siły.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2008. GZN 2008. Zagrożenia naturalne barier± działalno¶ci górniczej. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-7 listopada 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 39-46, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 7 wyd. spec.)
Słowa kluczowe polskie: współczynnik dynamiczny ; obci±żenie dynamiczne ; współczynnik restytucji
Słowa kluczowe angielskie: dynamic coefficient ; dynamic load ; restitution coefficient
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


47/174
Nr opisu: 0000040291
Tytuł oryginału: Analiza i ocena wpływu klimatyzacji jedno- i wielostopniowej na bezpieczeństwo termiczne górników.
Autorzy: Zbigniew Słota.
¬ródło: W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 wrze¶nia 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 146-156
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2 wyd. spec.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/174
Nr opisu: 0000040289
Tytuł oryginału: Analiza warunków klimatycznych w wyrobiskach ¶cianowych polskich kopalń węgla kamiennego.
Autorzy: Krzysztof Słota, Zbigniew Słota.
¬ródło: W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 wrze¶nia 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 129-145
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2 wyd. spec.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/174
Nr opisu: 0000040290
Tytuł oryginału: Metody i sposoby poprawy warunków klimatycznych w wyrobiskach ¶cianowych.
Autorzy: Krzysztof Słota.
¬ródło: W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 wrze¶nia 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 76-83
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2 wyd. spec.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/174
Nr opisu: 0000061318
Tytuł oryginału: Możliwo¶ć numerycznej symulacji parametrów drgań powierzchni terenu od wstrz±sów górotworu.
Autorzy: Piotr** Kołodziejczyk, Marek** Wesołowski.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2007. GZN 2007. Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych - prawo, nauka, praktyka. XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 6-9.11.2007. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 103-111, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4 wyd. spec.)
Słowa kluczowe polskie: drgania powierzchni ; wstrz±s górotworu ; model numeryczny ; program COSMOS ; MES
Słowa kluczowe angielskie: surface vibration ; rock mass tremor ; numerical model ; COSMOS program ; FEM
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 122868


51/174
Nr opisu: 0000135612
Tytuł oryginału: Obudowa niesymetryczna typu OŁSN dla przecinek ¶cianowych na przykładzie stosowania w kopalni "Borynia".
Autorzy: T. Dragon, Piotr** Głuch, A. Kiełkowski, J. Zimonczyk.
¬ródło: W: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Systemy obudowy wyrobisk korytarzowych dla zapewnieia stateczno¶ci i poprawy bezpieczeństwa pracy, Ustroń, 14-15 czerwca 2007 r.. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2007, s. 19-27, bibliogr. 3 poz.
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, Minova Ekochem S.A. Siemianowice ¦l±skie
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no 53)
Słowa kluczowe polskie: obudowa niesymetryczna ; przecinka ¶cianowa ; Kopalnia Borynia
Słowa kluczowe angielskie: asymmetrical casing ; longwall ; Borynia Mine
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


52/174
Nr opisu: 0000040292
Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa klimatycznego górników w gor±cych ¶rodowiskach kopalń głębokich.
Autorzy: Jan** Drenda.
¬ródło: W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 wrze¶nia 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 101-109
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2 wyd. spec.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


53/174
Nr opisu: 0000061319
Tytuł oryginału: Opis zmian sejsmiczno¶ci indukowanej w oparciu o pomierzone prędko¶ci obniżeń punktów powierzchni terenu.
Autorzy: Violetta Sokoła-Szewioła.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2007. GZN 2007. Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych - prawo, nauka, praktyka. XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 6-9.11.2007. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 221-228, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4 wyd. spec.)
Słowa kluczowe polskie: sejsmiczno¶ć górnicza ; obniżenie terenu
Słowa kluczowe angielskie: mining seismicity ; ground subsidence
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 122868


54/174
Nr opisu: 0000079431
Tytuł oryginału: Prognozowanie wstrz±sów górniczych i regionalnych.
Autorzy: Piotr Bańka, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski.
¬ródło: W: Problemy ochrony obiektów budowlanych. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice - CzeladĽ, 14 listopada 2007 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 9-30, bibliogr. 33 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 5 wyd. spec.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/174
Nr opisu: 0000051946
Tytuł oryginału: Prognozy stanu zasobów węgla kamiennego w Górno¶l±skim Zagłębiu Węglowym do roku 2020, na podstawie analizy trendu liniowego.
Autorzy: Krystian** Probierz, Stanisław** Kowalik, Borys* Borówka.
¬ródło: W: Geologia i geofizyka w rozwi±zywaniu problemów współczesnego górnictwa i terenów pogórniczych. I Konferencja naukowo-techniczna, Kroczyce-Podlesice, 3-5 paĽdziernika 2007 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 347-360
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 3 wyd. spec)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/174
Nr opisu: 0000040288
Tytuł oryginału: Propozycja klimatyzacji wielostopniowej (sektorowej) dla wyrobisk przygotowawczych w polskich kopalniach miedzi.
Autorzy: Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Jan** Drenda, Lech** Domagała, Zenon Różański.
¬ródło: W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 wrze¶nia 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 69-75
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2 wyd. spec.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/174
Nr opisu: 0000061320
Tytuł oryginału: Przykłady narastania zagrożenia metanowego w wybranych pokładach w KWK "Knurów".
Autorzy: J. ¦liwa, P. Bębnowski, Marian** Kolarczyk.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2007. GZN 2007. Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych - prawo, nauka, praktyka. XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 6-9.11.2007. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 263-272, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4 wyd. spec.)
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie metanowe ; Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów ; metan ; wentylacja kopalń
Słowa kluczowe angielskie: methane hazard ; Knurów Hard Coal Mine ; methane ; mine ventilation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 122868


58/174
Nr opisu: 0000079837
Tytuł oryginału: Szanse rozwojowe przedsiębiorstw górniczych w innowacjach.
Autorzy: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
¬ródło: W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 wrze¶nia 2007 r.. Sesja nr 5: Innowacyjne Górnictwo. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 55-65
Organizator: Główny Instytut Górnictwa
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 1 wyd. spec.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


59/174
Nr opisu: 0000040287
Tytuł oryginału: Szczególny przypadek doboru spiętrzeń dwóch wentylatorów głównych w obliczeniach wymuszonego rozpływu powietrza w kopalni.
Autorzy: Marian** Kolarczyk, Grzegorz Pach, Michał* Oleksy.
¬ródło: W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 wrze¶nia 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 341-353
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2 wyd. spec.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/174
Nr opisu: 0000040286
Tytuł oryginału: Wdrożenie krótkoterminowej prognozy metanowo¶ci rejonów ¶cian w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Autorzy: Henryk** Badura, A. Jakubow.
¬ródło: W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 wrze¶nia 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 209-217
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2 wyd. spec.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


61/174
Nr opisu: 0000040293
Tytuł oryginału: Wpływ rozcinki pokładu na zwalczanie zagrożeń pożarowych, metanowych i klimatycznych w ¶cianach.
Autorzy: Józef** Sułkowski, Dariusz Musioł.
¬ródło: W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 wrze¶nia 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 231-239
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2 wyd. spec.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


62/174
Nr opisu: 0000079836
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych parametrów technicznych organizacyjnych kopalń węgla kamiennego na wielko¶ć jednostkowego kosztu wydobycia.
Autorzy: Marian Czesław Turek, K. Skrzyński, A. Smoliński.
¬ródło: W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 wrze¶nia 2007 r.. Sesja nr 5: Innowacyjne Górnictwo. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 207-220
Organizator: Główny Instytut Górnictwa
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 1 wyd. spec.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


63/174
Nr opisu: 0000061315
Tytuł oryginału: Wskazania analitycznych prognoz stanów naprężeniowo-deformacyjnych i energetycznych górotworu naruszonego wielopokładow± eksploatacj± górnicz±.
Autorzy: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
¬ródło: W: Górnicze zagrożenia naturalne 2007. GZN 2007. Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych - prawo, nauka, praktyka. XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 6-9.11.2007. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 79-94, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 4 wyd. spec.)
Słowa kluczowe polskie: eksploatacja górnicza ; rozkład naprężenia ; deformacja górotworu ; stan energetyczny górotworu ; t±panie
Słowa kluczowe angielskie: mining exploitation ; stress distribution ; rock mass deformation ; energy conditions of rock mass ; rockburst
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 122868


64/174
Nr opisu: 0000040294
Tytuł oryginału: Zagrożenie gazowe na terenie zlikwidowanej, płytkiej kopalni.
Autorzy: Józef** Sułkowski, Paweł Wrona.
¬ródło: W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 wrze¶nia 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 191-199
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2 wyd. spec.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


65/174
Nr opisu: 0000087199
Tytuł oryginału: Analiza skuteczno¶ci geosyntetyków w materacach zabezpieczaj±cych nasypy na terenach górniczych.
Autorzy: Maciej* Gryczmański, Jacek Kawalec.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 105-113
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; spec. ed.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


66/174
Nr opisu: 0000062589
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo autostradowych budowli liniowych na terenach górniczych.
Autorzy: Kazimierz** Kłosek.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 158-169
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; spec. ed.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


67/174
Nr opisu: 0000030143
Tytuł oryginału: Ekstremalne w czasie odkształcenia poziome w ¶wietle pomiarów i reprognozy.
Autorzy: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 20-28
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; spec. ed.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


68/174
Nr opisu: 0000019590
Tytuł oryginału: Metody i ¶rodki stosowane w procesach utrzymania, wypełniania i izolacji podziemnych wyrobisk górniczych.
Autorzy: Jan Palarski.
¬ródło: W: Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Nowoczesne metody i ¶rodki utrzymania wyrobisk górniczych, Ustroń, 1-2 czerwca 2006 r.. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2006, s. 5-13, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, Minova Ekochem S.A. Siemianowice ¦l±skie
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no 51)
Słowa kluczowe polskie: wyrobisko górnicze ; izolacja ; górotwór ; stabilizacja ; iniekcja ; wypełnianie pustki poeksploatacyjnej ; podsadzanie wyrobiska
Słowa kluczowe angielskie: dog heading ; insulation ; rock mass ; stabilization ; injection ; filling of void-closure ; excavation backfill
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


69/174
Nr opisu: 0000028284
Tytuł oryginału: Modyfikacja reakcji Fentona z zastosowaniem nadtlenków wapnia i magnezu.
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
Adres wydawniczy: Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006
Opis fizyczny: , 79 s., bibliogr. 71 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Studia - Rozprawy - Monografie ; nr 869)
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


70/174
Nr opisu: 0000062591
Tytuł oryginału: Obliczeniowe okre¶lanie wytężenia wstrz±sem konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem widma wstrz±su terenu górniczego.
Autorzy: Krzysztof Gromysz.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 83-93
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; spec. ed.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


71/174
Nr opisu: 0000032593
Tytuł oryginału: Rodzaje szkód w budynkach i wynikaj±ce z nich zagrożenia, na podstawie dzielnicy Wirek.
Autorzy: Marian* Kawulok.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 148-157, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; spec. ed.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


72/174
Nr opisu: 0000062593
Tytuł oryginału: Wpływ kształtuj±cej się niecki górniczej na nawierzchnię drogow± - badania wstępne.
Autorzy: Marcin Grygierek.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 114-120
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; spec. ed.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


73/174
Nr opisu: 0000062595
Tytuł oryginału: Wykorzystanie zjawiska tarcia przy rektyfikacji konstrukcji budowlanych. Wyniki badań do¶wiadczalnych i zastosowania praktyczne.
Autorzy: T. Niemiec, Krzysztof Gromysz.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 283-290
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; spec. ed.)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


74/174
Nr opisu: 0000019587
Tytuł oryginału: Ekonomicznie uzasadniona warto¶ć koncentracji wydobycia z przodka ¶cianowego.
Autorzy: Marek Jaszczuk, Jan Kania.
¬ródło: W: Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Nowoczesne kompleksy zmechanizowane a koncentracja produkcji, Ustroń, 6-7 paĽdziernika 2005 r.. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2005, s. 45-59, bibliogr. 10 poz.
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, BECKER-WORKOP Sp. z o.o., KAMEX Sp. z o.o.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no 50)
Słowa kluczowe polskie: wydobycie dobowe ; efektywno¶ć ; model ekonomiczny ; pozyskiwanie węgla
Słowa kluczowe angielskie: day output ; effectiveness ; economic model ; coal acquisition
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


75/174
Nr opisu: 0000008701
Tytuł oryginału: Analiza wpływu czasu użytkowania sekcji obudowy zmechanizowanej typu Fazos-22/44-Oz na liczbę zaistniałych uszkodzeń.
Autorzy: Marek Jaszczuk, Józef** Markowicz, Stanisław** Szweda.
¬ródło: W: Efektywno¶ć stosowania zmechanizowanych kompleksów ¶cianowych - remontowane czy nowe?. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 1-2 kwietnia 2004. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, Fabryka Zmechanizowanych Obudów ¦cianowych FAZOS SA w Tarnowskich Górach. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2004, s. 75-81, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 47)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


76/174
Nr opisu: 0000015865
Tytuł oryginału: Propozycje wymagań dla zmechanizowanych obudów ¶cianowych i jej elementów stosowanych w pokładach zagrożonych wstrz±sami górotworu w ¶wietle projektu normy europejskiej prEN 1804-5.
Autorzy: Kazimierz* Stoiński, A. Pytlik.
¬ródło: W: Efektywno¶ć stosowania zmechanizowanych kompleksów ¶cianowych - remontowane czy nowe?. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 1-2 kwietnia 2004. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, Fabryka Zmechanizowanych Obudów ¦cianowych FAZOS SA w Tarnowskich Górach. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2004, s. 45-47, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 47)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


77/174
Nr opisu: 0000003242
Tytuł oryginału: No¶no¶ć sp±gu jako czynnik ograniczaj±cy podporno¶ć sekcji obudowy zmechanizowanej.
Autorzy: Józef** Markowicz.
¬ródło: W: Nowoczesne obudowy zmechanizowane o dużej podporno¶ci. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-28 lutego 2003. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2003, s. 67-71, bibliogr. 4 poz.
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 44)
Słowa kluczowe polskie: sekcja obudowy zmechanizowanej ; cykl obci±żenia ; podporno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: powered roof support ; load cycle ; load-bearing capacity
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


78/174
Nr opisu: 0000003243
Tytuł oryginału: Podporno¶ć obudowy zmechanizowanej.
Autorzy: Włodzimierz** Sikora.
¬ródło: W: Nowoczesne obudowy zmechanizowane o dużej podporno¶ci. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-28 lutego 2003. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2003, s. 11-15, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 44)
Słowa kluczowe polskie: obudowa zmechanizowana ; podporno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: powered roof support ; load-bearing capacity
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


79/174
Nr opisu: 0000018229
Tytuł oryginału: Wpływ podporno¶ci obudowy zmechanizowanej na często¶ci własne sekcji.
Autorzy: Stanisław** Szweda.
¬ródło: W: Nowoczesne obudowy zmechanizowane o dużej podporno¶ci. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-28 lutego 2003. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2003, s. 55-59, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 44)
Słowa kluczowe polskie: obudowa zmechanizowana ; podporno¶ć ; badanie stanowiskowe ; sekcja obudowy zmechanizowanej
Słowa kluczowe angielskie: powered roof support ; load-bearing capacity ; stand test ; powered roof support
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


80/174
Nr opisu: 0000008702
Tytuł oryginału: Zmiany struktur kopalń i wskaĽników techniczno-ekonomicznych w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
Autorzy: Marian Czesław Turek.
Adres wydawniczy: Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2003
Opis fizyczny: , 219 s., bibliogr. 201 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; no. 855)
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja górnictwa ; restrukturyzacja kopalni ; górnictwo węgla kamiennego ; struktura ; modelowanie statystyczne
Słowa kluczowe angielskie: mining restructuring ; mine restructuring ; hard coal mine ; structure ; statistical modelling
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2192


81/174
Nr opisu: 0000004751
Tytuł oryginału: Eksperymentalne posadzki wielkowymiarowe zabezpieczone przed wpływami górniczymi.
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
¬ródło: W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 9-14, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


82/174
Nr opisu: 0000004749
Tytuł oryginału: Geomechaniczne i ekonomiczne aspekty przerw w eksploatacji górniczej.
Autorzy: Bernard** DrzęĽla.
¬ródło: W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 85-93, bibliogr. 32 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


83/174
Nr opisu: 0000004748
Tytuł oryginału: O niektórych uwarunkowaniach polityki remontowej zabudowy nieruchomo¶ci na terenie górniczym.
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 111-122, bibliogr. 34 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


84/174
Nr opisu: 0000004746
Tytuł oryginału: O wzajemnie czynnej budowie i eksploatacji górniczej.
Autorzy: Jerzy** Weseli.
¬ródło: W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 413-417, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


85/174
Nr opisu: 0000004750
Tytuł oryginału: Ochrona dróg kołowych na terenach deformowanych górniczo.
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz.
¬ródło: W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 33-39, bibliogr. 18 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


86/174
Nr opisu: 0000004724
Tytuł oryginału: Prace Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki ¦l±skiej w zakresie projektowania, badań i oceny oraz monitorowania stanu technicznego sekcji ¶cianowej obudowy zmechanizowanej.
Autorzy: Marek Jaszczuk, K. Stoiński, Józef** Markowicz, Marek Profaska, Stanisław** Szweda.
¬ródło: W: Zmechanizowane obudowy ¶cianowe - teraĽniejszo¶ć i perspektywy, Brenna, 14-15 marca 2002. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Gónictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 99-107, bibliogr. 18 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 40)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


87/174
Nr opisu: 0000004747
Tytuł oryginału: Sposoby okre¶lania wpływu deformacji podłoża na wytężenie budowli.
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 123-130, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


88/174
Nr opisu: 0000004729
Tytuł oryginału: Stosowanie MW Heavy-ANFO sposobem na poprawę ochrony ¶rodowiska w kopalniach odkrywkowych.
Autorzy: Jolanta* Biegańska.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna pod patronatem Wyższego Urzędu Górniczego, Jelenia Góra, 9-11 paĽdziernika 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Do¶wiadczalna "Barbara" w Mikołowie. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2002, s. 151-155, bibliogr. 18 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 43)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


89/174
Nr opisu: 0000004745
Tytuł oryginału: Wpływ dużego postępu frontu i przerw w eksploatacji na przemieszczenia i odkształcenia poziome na powierzchni.
Autorzy: Jan** Zych.
¬ródło: W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 429-447, bibliogr. 18 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


90/174
Nr opisu: 0000085878
Tytuł oryginału: Wybrane problemy obliczeniowe przy projektowaniu rektyfikacji budynków wychylonych z pionu.
Autorzy: Krzysztof Gromysz.
¬ródło: W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 149-158
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


91/174
Nr opisu: 0000054574
Tytuł oryginału: Metody komputerowo wspomaganego projektowania układów antropotechnicznych na przykładzie maszyn górniczych.
Autorzy: Teodor** Winkler.
Adres wydawniczy: Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2001
Opis fizyczny: , 182 s., bibliogr. 205 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; nr 847)
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


92/174
Nr opisu: 0000004150
Tytuł oryginału: Parametr C jako miara stanu zagrożenia t±paniami.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: TˇPANIA 2001. VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: Miary ocen stanu zagrożenia t±paniami i skuteczno¶ci profilaktyki, Ustroń, 14-16 listopada 2001 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2001, s. 5-7, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 39)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


93/174
Nr opisu: 0000004127
Tytuł oryginału: Symulacja zjawisk dynamicznych w układach wyci±gowych.
Autorzy: Dagmara** Tejszerska, Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
¬ródło: W: Jubileusz 50-lecia Laboratorium Lin i Urz±dzeń Szybowych Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, 11 wrze¶nia 2001. Główny Instytut Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 27-32, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 38)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


94/174
Nr opisu: 0000004149
Tytuł oryginału: Uszkodzenia w wyniku t±pnięć stojaków hydraulicznych ¶cianowych obudów zmechanizowanych w kopalniach GZW.
Autorzy: Marek Profaska.
¬ródło: W: TˇPANIA 2001. VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: Miary ocen stanu zagrożenia t±paniami i skuteczno¶ci profilaktyki, Ustroń, 14-16 listopada 2001 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2001, s. 119-122, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 39)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


95/174
Nr opisu: 0000004151
Tytuł oryginału: Wykorzystanie analitycznego opisu stanu zdeformowania górotworu do okre¶lania maksymalnych energii wstrz±sów górniczych.
Autorzy: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka, Jan** Białek.
¬ródło: W: TˇPANIA 2001. VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: Miary ocen stanu zagrożenia t±paniami i skuteczno¶ci profilaktyki, Ustroń, 14-16 listopada 2001 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu [i in.]. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2001, s. 57-68, bibliogr. 21 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 39)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


96/174
Nr opisu: 0000079500
Tytuł oryginału: Eksploatacja pokładu 502 w KWK "Bielszowice" w warunkach zagrożeń skojarzonych.
Autorzy: Henryk DĽwigoł, A. Krzyżowski, J. Toczka.
¬ródło: W: TˇPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka t±paniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 15-23
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


97/174
Nr opisu: 0000006186
Tytuł oryginału: Hałas i drgania w ¶rodowisku.
Autorzy: Adam* Lipowczan.
¬ródło: W: Oddziaływanie drgań mechanicznych i hałasu w ¶rodowisku, Katowice, marzec 2000. Materiały seminaryjne. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 9-41
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 33)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


98/174
Nr opisu: 0000004138
Tytuł oryginału: Hipotetyczne zmiany sejsmiczno¶ci przy wzro¶cie rozmiarów wybranego pola.
Autorzy: Bernard** DrzęĽla.
¬ródło: W: TˇPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka t±paniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 81-90, bibliogr. 20 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


99/174
Nr opisu: 0000008190
Tytuł oryginału: Intensyfikacja tlenowej stabilizacji osadów nadmiernych z wykorzystaniem nadtlenku wodoru i odczynnika Fentona.
Autorzy: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek, A. Kulczak.
Adres wydawniczy: Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000
Opis fizyczny: , 84 s., bibliogr. 34 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; no. 841)
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2192


100/174
Nr opisu: 0000004147
Tytuł oryginału: Interpretacja wyników analitycznych prognoz naprężeniowych przy oznaczaniu stanu potencjalnego zagrożenia t±paniami wyrobisk.
Autorzy: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka, Jan** Białek.
¬ródło: W: TˇPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka t±paniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 91-97, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


101/174
Nr opisu: 0000004134
Tytuł oryginału: Laboratoryjne badania nad zjawiskiem t±pań.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: TˇPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka t±paniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 73-80, bibliogr. 32 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


102/174
Nr opisu: 0000004133
Tytuł oryginału: Model zagrożeń skojarzonych.
Autorzy: Kazimierz** Wanat, J. Kabiesz.
¬ródło: W: TˇPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka t±paniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 61-70, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


103/174
Nr opisu: 0000004140
Tytuł oryginału: Porównanie sposobów symulacji obci±żeń dynamicznych na stojakach hydraulicznych obudów zmechanizowanych wywołanych metod± kafarow± i wybuchow±.
Autorzy: Walery** Szu¶cik, G. Bomersbach.
¬ródło: W: TˇPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka t±paniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 169-171, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


104/174
Nr opisu: 0000007044
Tytuł oryginału: Problemy ochrony przeciwhałasowej w komunikacji drogowej.
Autorzy: Adam* Lipowczan.
¬ródło: W: Oddziaływanie drgań mechanicznych i hałasu w ¶rodowisku, Katowice, marzec 2000. Materiały seminaryjne. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 79-90
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 33)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


105/174
Nr opisu: 0000085586
Tytuł oryginału: Strefowo¶ć mineralizacji wód karbońskich w północno-zachodniej czę¶ci GZW.
Autorzy: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
¬ródło: W: VIII Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Szczyrk, 25-27 paĽdziernika 2000 r. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 173-182
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 35)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


106/174
Nr opisu: 0000004137
Tytuł oryginału: System identyfikacji osób w strefie zagrożonej t±paniami.
Autorzy: Antoni Wojaczek, Kazimierz** Mi¶kiewicz.
¬ródło: W: TˇPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka t±paniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 189-195, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


107/174
Nr opisu: 0000105673
Tytuł oryginału: Wpływ warunków facjalnych na zmienno¶ć typów węgla w pokładzie 504 na południowym skrzydle siodła głównego.
Autorzy: Ewa Krzeszowska.
¬ródło: W: VIII Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Szczyrk, 25-27 paĽdziernika 2000 r. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 149-156
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 35)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


108/174
Nr opisu: 0000007244
Tytuł oryginału: Deformacje powierzchni terenu filara ochronnego dla szybów 5a i 6 KWK "Jankowice".
Autorzy: Ryszard Mielim±ka, Krzysztof** Opałka.
¬ródło: W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Szczyrk, 29.09-1.10.1999 r.. Materiały konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Główny Instytut Górnictwa [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 273-282
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 30)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


109/174
Nr opisu: 0000007242
Tytuł oryginału: Kategorie deformacji terenu górniczego a ¶redni koszt remontów budynków jednorodzinnych.
Autorzy: D. Kwiecień, Maciej Pomykoł.
¬ródło: W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Szczyrk, 29.09-1.10.1999 r.. Materiały konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Główny Instytut Górnictwa [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 114-121, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 30)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


110/174
Nr opisu: 0000006035
Tytuł oryginału: Komputerowy system prognozowania deformacji terenu górniczego - jego rozwój i zastosowanie.
Autorzy: Jan** Białek.
¬ródło: W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Szczyrk, 29.09-1.10.1999 r.. Materiały konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Główny Instytut Górnictwa [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 164-175, bibliogr. 23 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 30)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


111/174
Nr opisu: 0000005915
Tytuł oryginału: Koncepcja bezzapalnikowego inicjowania mieszaninowych materiałów wybuchowych.
Autorzy: Andrzej** Wojewódka.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 12-14 maja 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 209-213, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 28)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


112/174
Nr opisu: 0000005913
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci lokowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych.
Autorzy: Jan Palarski, Franciszek Plewa.
¬ródło: W: Odpady przemysłowe i komunalne województwa ¶l±skiego - powstawanie oraz możliwo¶ci ich zagospodarowania, Katowice, 17 czerwca 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 87-97, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 29)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


113/174
Nr opisu: 0000005768
Tytuł oryginału: Nowe idee w zarz±dzaniu bezpieczeństwem: behawioralna kontrola wypadków.
Autorzy: Ryszard* Studenski.
¬ródło: W: Szkoła Zarz±dzania Bezpieczeństwem. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 25-29 stycznia 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 101-113, bibliogr. 33 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 27)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


114/174
Nr opisu: 0000007423
Tytuł oryginału: O toksyczno¶ci dinitro- i trinitrotoluenu.
Autorzy: Andrzej** Wojewódka.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 12-14 maja 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 239-245, bibliogr. 32 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 28)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


115/174
Nr opisu: 0000006135
Tytuł oryginału: Obci±żenie dynamiczne obudów zmechanizowanych spowodowane strzelaniem wykonywanym w ¶cianie.
Autorzy: Stanisław** Szweda.
¬ródło: W: T±pania '99. VI Konferencja naukowo-techniczna na temat: Intensywno¶ć eksploatacji a zagrożenie t±paniami, Szczyrk, 17-19 listopada 1999. Główny Instytut Górnictwa, Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego, Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 137-142, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 32)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


116/174
Nr opisu: 0000074944
Tytuł oryginału: Ocena wpływu postępu technicznego na bezpieczeństwo załóg górniczych.
Autorzy: Zbigniew* Żurakowski, Z. Niczyporuk.
¬ródło: W: Szkoła Zarz±dzania Bezpieczeństwem. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 25-29 stycznia 1999 r. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 27)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


117/174
Nr opisu: 0000007243
Tytuł oryginału: Poziome odkształcenia terenu, ich prognoza i pomiar.
Autorzy: Jan** Zych.
¬ródło: W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Szczyrk, 29.09-1.10.1999 r.. Materiały konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Główny Instytut Górnictwa [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 81-95, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 30)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


118/174
Nr opisu: 0000007590
Tytuł oryginału: Prędko¶ć wybierania a poziom sejsmiczno¶ci w ¶wietle wyników badań.
Autorzy: Piotr Bańka, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski.
¬ródło: W: T±pania '99. VI Konferencja naukowo-techniczna na temat: Intensywno¶ć eksploatacji a zagrożenie t±paniami, Szczyrk, 17-19 listopada 1999. Główny Instytut Górnictwa, Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego, Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 7-12, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 32)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


119/174
Nr opisu: 0000007422
Tytuł oryginału: Sposób postępowania przy prowadzeniu robót strzelniczych w obecno¶ci pr±dów bł±dz±cych według projektu normy PrPN-G-02700.
Autorzy: Piotr** Gawor.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 12-14 maja 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 33-38, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 28)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


120/174
Nr opisu: 0000026161
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć sejsmiczna w ¶cianie zawałowej podczas eksploatacji w kierunku do zrobów.
Autorzy: Violetta Sokoła-Szewioła.
¬ródło: W: T±pania '98. V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych, Ustroń, 18-20 listopada 1998. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 229-233, bibliogr. 16 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 26)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


121/174
Nr opisu: 0000026160
Tytuł oryginału: Możliwo¶ć wykorzystania analitycznych prognoz składowych przestrzennego stanu naprężenia do szacowania poziomu sejsmiczno¶ci indukowanej.
Autorzy: Andrzej** Jaworski.
¬ródło: W: T±pania '98. V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych, Ustroń, 18-20 listopada 1998. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 55-62, bibliogr. 19 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 26)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


122/174
Nr opisu: 0000114653
Tytuł oryginału: Oddziaływanie systemu droga-pojazd na ¶rodowisko i możliwo¶ci ich ograniczenia w aspekcie budowy i eksploatacji autostrad.
Autorzy: Anna** Żak.
¬ródło: W: Autostrady na terenach górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 27-28 paĽdziernika 1998. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 179-185, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Konferencje ; nr 25)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


123/174
Nr opisu: 0000087186
Tytuł oryginału: Technologie zastosowania materiałów odpadowych do budowy autostrad na terenach górniczych.
Autorzy: Bogdan** Kawalec, Jacek Kawalec.
¬ródło: W: Autostrady na terenach górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 27-28 paĽdziernika 1998. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 51-65
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Konferencje ; nr 25)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


124/174
Nr opisu: 0000085663
Tytuł oryginału: Uwagi do ilo¶ciowej i jako¶ciowej weryfikacji bazy zasobowej w kopalniach węgla kamiennego GZW.
Autorzy: Krystian** Probierz.
¬ródło: W: VII Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 7-9 paĽdziernika 1998. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 95-105
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 24)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


125/174
Nr opisu: 0000026132
Tytuł oryginału: Wykorzystanie analitycznych prognoz naprężeniowo-deformacyjnych warunków wybierania do pojektowania eksploatacji w rejonach zagrożonych t±paniami.
Autorzy: Jan** Białek, Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
¬ródło: W: T±pania '98. V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych, Ustroń, 18-20 listopada 1998. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 15-23, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 26)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


126/174
Nr opisu: 0000085664
Tytuł oryginału: Ziemski strumień ciepła w północno-zachodniej czę¶ci GZW.
Autorzy: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
¬ródło: W: VII Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 7-9 paĽdziernika 1998. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 339-352
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 24)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


127/174
Nr opisu: 0000026163
Tytuł oryginału: Zmiana składowej pionowej stanu naprężenia podczas t±pnięcia z ociosów na skutek wzrostu no¶no¶ci obudowy chodnikowej.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: T±pania '98. V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych, Ustroń, 18-20 listopada 1998. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 245-250, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 26)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


128/174
Nr opisu: 0000026164
Tytuł oryginału: Zniszczenia elementów obudów zmechanizowanych w wyniku t±pnięcia.
Autorzy: Marek Profaska.
¬ródło: W: T±pania '98. V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych, Ustroń, 18-20 listopada 1998. Główny Instytut Górnictwa. Zakład T±pań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 251-256, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 26)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


129/174
Nr opisu: 0000017080
Tytuł oryginału: Aktywowane materiały wybuchowe typu ANFO.
Autorzy: Andrzej** Wojewódka, Beata* Marynowska, D. Piwowarczyk.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 7-9 maja 1997. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 57-69
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 19)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


130/174
Nr opisu: 0000028582
Tytuł oryginału: Iskrobezpieczna aparatura typu IATE do oceny stanu zagrożenia chodnika t±pnięciem eksplozyjnym.
Autorzy: Walery** Szu¶cik, E. Zastawny, Piotr* ¦wiszcz.
¬ródło: W: T±pania '97. IV Konferencja naukowo-techniczna na temat: Miejsca o szczególnym zagrożeniu. Lokalizacja - przechodzenie - utrzymanie wyrobisk, Ustroń, 12-14 listopada 1997. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 257-261, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 21)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


131/174
Nr opisu: 0000087281
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci zwiększenia dokładno¶ci prognozowania przemieszczeń i odkształceń poziomych.
Autorzy: Jan** Zych.
¬ródło: W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 441-452, bibliogr. 17 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)
Słowa kluczowe polskie: deformacja terenu ; odkształcenie poziome ; przemieszczenie pogórnicze
Słowa kluczowe angielskie: ground deformation ; horizontal deformation ; post-mining dislocation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


132/174
Nr opisu: 0000028581
Tytuł oryginału: Ocena wpływu koordynacji frontów ¶cianowych na zagrożenie t±paniami i wstrz±sami górniczymi w oparciu o obliczone ekstremalne w czasie naprężenia górotworu.
Autorzy: Jan** Białek.
¬ródło: W: T±pania '97. IV Konferencja naukowo-techniczna na temat: Miejsca o szczególnym zagrożeniu. Lokalizacja - przechodzenie - utrzymanie wyrobisk, Ustroń, 12-14 listopada 1997. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 7-16, bibliogr. 11 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 21)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


133/174
Nr opisu: 0000087278
Tytuł oryginału: Odkształceniowe kryteria oceny odporno¶ci budynków na terenach górniczych.
Autorzy: Jan** Fedorowicz, M. Kawulok.
¬ródło: W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 83-94, bibliogr. 11 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)
Słowa kluczowe polskie: teren górniczy ; odporno¶ć budynku ; odkształcenie budynku
Słowa kluczowe angielskie: mining area ; resistance of building ; building deformation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


134/174
Nr opisu: 0000087277
Tytuł oryginału: Problematyka ochrony dróg kołowych przed szkodami górniczymi.
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz, Anna** Żak.
¬ródło: W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 41-49, bibliogr. 21 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)
Słowa kluczowe polskie: szkody górnicze ; droga kołowa ; teren górniczy ; deformacja terenu
Słowa kluczowe angielskie: mining damage ; roadway ; mining area ; ground deformation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


135/174
Nr opisu: 0000087279
Tytuł oryginału: Propozycje nowych uregulowań dla górniczych oddziaływań na budynki.
Autorzy: Zbigniew** Lipski.
¬ródło: W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 211-222, bibliogr. 12 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)
Słowa kluczowe polskie: szkody górnicze ; teren górniczy ; odkształcenie budynku ; zabezpieczenie budowli
Słowa kluczowe angielskie: mining damage ; mining area ; building deformation ; building protection
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


136/174
Nr opisu: 0000027421
Tytuł oryginału: Rozwój i doskonalenie technologii oczyszczania ¶cieków.
Autorzy: Krzysztof Barbusiński, G. Konopka.
¬ródło: W: Technologie inżynierii ¶rodowiska na terenach gmin. Konferencja naukowo-techniczna, Międzybrodzie Żywieckie, 13-14 marzec 1997. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 59-73, bibliogr. 13 poz.
Organizator: Główny Instytut Górnictwa
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 18)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


137/174
Nr opisu: 0000017081
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć fizyczna materiałów wybuchowych typu ANFO.
Autorzy: Andrzej** Wojewódka, Małgorzata* Turczyn.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 7-9 maja 1997. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 71-81
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 19)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


138/174
Nr opisu: 0000027425
Tytuł oryginału: Technologie zagospodarowania odpadów województwa bielskiego w ¶wietle rozwi±zań krajowych i zagranicznych.
Autorzy: Janusz** Wandrasz, Jan** Nadziakiewicz, Jolanta* Biegańska, Marek** Janusz, Krzysztof Gaska, Danuta Król, Wojciech* Olczyk, Waldemar ¦cierski.
¬ródło: W: Technologie inżynierii ¶rodowiska na terenach gmin. Konferencja naukowo-techniczna, Międzybrodzie Żywieckie, 13-14 marzec 1997. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 107-122, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Główny Instytut Górnictwa
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 18)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


139/174
Nr opisu: 0000027617
Tytuł oryginału: Wyniki badań jako¶ciowego wpływu no¶no¶ci obudowy chodnikowej na ograniczenie wyst±pienia t±pnięcia.
Autorzy: Jarosław Brodny.
¬ródło: W: T±pania '97. IV Konferencja naukowo-techniczna na temat: Miejsca o szczególnym zagrożeniu. Lokalizacja - przechodzenie - utrzymanie wyrobisk, Ustroń, 12-14 listopada 1997. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 229-231, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 21)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


140/174
Nr opisu: 0000085624
Tytuł oryginału: Zasady ochrony sieci wodoci±gowej i kanalizacyjnej przed wpływami podziemnej eksploatacji górniczej.
Autorzy: Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska, Barbara Kliszczewicz.
¬ródło: W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 303-312
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)
Słowa kluczowe polskie: szkody górnicze ; sieć kanalizacyjna ; sieć wodoci±gowa
Słowa kluczowe angielskie: mining damage ; sewerage system ; water supply system
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


141/174
Nr opisu: 0000087280
Tytuł oryginału: Zasady zabezpieczania istniej±cych budynków przed szkodami górniczymi.
Autorzy: Stanisław** Majewski, Barbara Klemczak, Leszek Szojda.
¬ródło: W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 287-301, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)
Słowa kluczowe polskie: zabezpieczenie budowli ; szkody górnicze ; teren górniczy ; deformacja terenu
Słowa kluczowe angielskie: building protection ; mining damage ; mining area ; ground deformation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


142/174
Nr opisu: 0000035987
Tytuł oryginału: Audit jako narzędzie zarz±dzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie.
Autorzy: Teresa** Musioł.
¬ródło: W: Zarz±dzanie bezpieczeństwem pracy w państwie i w przedsiębiorstwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 23-25 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Centralny Instytut Ochrony Pracy. Warszawa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 351-358, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 15)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


143/174
Nr opisu: 0000041866
Tytuł oryginału: Charakterystyka jako¶ci węgli warstw porębskich w kopalniach "Jas-Mos" i "1 Maja" (ROW) pod k±tem ich przydatno¶ci przemysłowej.
Autorzy: Andrzej* Kubik.
¬ródło: W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 57-72, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


144/174
Nr opisu: 0000041867
Tytuł oryginału: Charakterystyka składowiska odpadów poflotacyjnych ZGH "Orzeł Biały" w aspekcie ekologicznym.
Autorzy: Krystyna** Grabowska, Małgorzata** Sowa.
¬ródło: W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 285-297, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


145/174
Nr opisu: 0000041858
Tytuł oryginału: Ekologiczne aspekty lokowania odpadów przemysłowych w wyrobiskach podziemnych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego.
Autorzy: B. Pozzi, Marek** Pozzi.
¬ródło: W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 319-327, bibliogr. 11 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


146/174
Nr opisu: 0000041863
Tytuł oryginału: Komputerowy program do okre¶lenia stopnia zuskokowania złoża.
Autorzy: Marek** Pozzi, T. Lewandowski.
¬ródło: W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 93-98, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


147/174
Nr opisu: 0000041861
Tytuł oryginału: Metodyka wyznaczania zasięgu leja depresji w poziomach wodono¶nych zasilanych przez infiltrację opadów atmosferycznych w warunkach drenażu górniczego.
Autorzy: Edward** Cempiel.
¬ródło: W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 211-220, bibliogr. 21 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


148/174
Nr opisu: 0000042646
Tytuł oryginału: Model celowej techniki bezpieczeństwa w górnictwie węgla kamiennego.
Autorzy: Edward** Cichowski.
¬ródło: W: Zarz±dzanie bezpieczeństwem pracy w państwie i w przedsiębiorstwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 23-25 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Centralny Instytut Ochrony Pracy. Warszawa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 219-231, bibliogr. 18 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 15)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


149/174
Nr opisu: 0000041864
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci wykorzystania wyników badań metrologicznych węgla w geologii, górnictwie i przetwórstwie węgla.
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
¬ródło: W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 33-43
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


150/174
Nr opisu: 0000041876
Tytuł oryginału: O możliwo¶ci skażenia triasowych horyzontów wodono¶nych wodami rzeki Dramy (NW czę¶ć GZW).
Autorzy: Krystian** Probierz, M. Lewandowska.
¬ródło: W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 247-255, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


151/174
Nr opisu: 0000035782
Tytuł oryginału: O ocenie zagrożenia pylic± w rozpatrywanym ZG [zakładzie górniczym].
Autorzy: Edward** Cichowski.
¬ródło: W: Konferencja naukowo-techniczna na temat: Zwalczanie zagrożeń pyłowych, ochrony osobiste w górnictwie, Szczyrk, 22-24 maj 1996. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 77-88, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 10)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


152/174
Nr opisu: 0000035445
Tytuł oryginału: Ocena zagrożenia sejsmicznego w kopalniach węgla kamiennego w oparciu o parametry opisuj±ce mechanizm ognisk wstrz±sów górniczych.
Autorzy: Krystyna** Stec.
Adres wydawniczy: Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996
Opis fizyczny: , 40 s., bibliogr. 40 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; nr 818)
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2192


153/174
Nr opisu: 0000074152
Tytuł oryginału: Proekologiczne spalanie węgla i gazu z odmetanowania kopalń. Model procesu.
Autorzy: Barbara* Białecka.
Adres wydawniczy: Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996
Opis fizyczny: , 54 s.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; nr 819)
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


154/174
Nr opisu: 0000042294
Tytuł oryginału: Próba ci±głego pomiaru stanu zagrożenia t±paniami eksplozyjnymi do chodnika przy¶cianowego.
Autorzy: Walery** Szu¶cik, E. Zastawny.
¬ródło: W: III Konferencja naukowo-techniczna T±pania'96 na temat: Chodniki i przecinki ¶cianowe w warunkach zagrożenia t±paniami, Ustroń, 20-22 listopada 1996. Główny Instytut Górnictwa Katowice. Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 195-202, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 16)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


155/174
Nr opisu: 0000042291
Tytuł oryginału: Rozkłady energii i liczby wstrz±sów w wyrobiskach przy¶cianowych czynnych ¶cian.
Autorzy: Violetta Sokoła-Szewioła.
¬ródło: W: III Konferencja naukowo-techniczna T±pania'96 na temat: Chodniki i przecinki ¶cianowe w warunkach zagrożenia t±paniami, Ustroń, 20-22 listopada 1996. Główny Instytut Górnictwa Katowice. Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 67-77, bibliogr. 18 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 16)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


156/174
Nr opisu: 0000042647
Tytuł oryginału: Struktura przedmiotów i metody kształcenia w obszarze problemowym: bezpieczeństwo pracy na kierunku górnictwo i geologia w Politechnice ¦l±skiej.
Autorzy: Stanisław** Krzemień.
¬ródło: W: Zarz±dzanie bezpieczeństwem pracy w państwie i w przedsiębiorstwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 23-25 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Centralny Instytut Ochrony Pracy. Warszawa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 159-170
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 15)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


157/174
Nr opisu: 0000041850
Tytuł oryginału: Wpływ zawodnienia górotworu w obszarze za uskokiem dębieńskim C na przebieg eksploatacji pokładu 326/5 w KWK Dębieńsko.
Autorzy: Edward** Cempiel, E. Breza, K. Mysiak.
¬ródło: W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 221-234, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


158/174
Nr opisu: 0000041849
Tytuł oryginału: Wykorzystanie przerostu z pokładu węgla 721/1-2 w niecce jejkowickiej dla celów korelacyjnych.
Autorzy: Zdzisław Adamczyk.
¬ródło: W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 9-15, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


159/174
Nr opisu: 0000035888
Tytuł oryginału: Zagrożenie zwi±zane z obecno¶ci± metanu w zrobach ¶cian prowadzonych od pola.
Autorzy: Józef** Sułkowski.
¬ródło: W: Zagrożenia metanowe i pożarowe w górnictwie, wykorzystanie metanu z pokładów węgla kamiennego. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 2-4 paĽdziernika 1996 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 146-158, bibliogr. 15 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 14)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


160/174
Nr opisu: 0000036186
Tytuł oryginału: Zastosowanie analitycznych prognoz stanu naprężeń przy projektowaniu lokalizacji wyrobisk korytarzowych.
Autorzy: Bernard** DrzęĽla, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
¬ródło: W: III Konferencja naukowo-techniczna T±pania'96 na temat: Chodniki i przecinki ¶cianowe w warunkach zagrożenia t±paniami, Ustroń, 20-22 listopada 1996. Główny Instytut Górnictwa Katowice. Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 31-37, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 16)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


161/174
Nr opisu: 0000035895
Tytuł oryginału: Zwi±zek tektoniki z uwęgleniem pokładów w południowym skrzydle siodła głównego w rejonie Zabrza.
Autorzy: Rafał Morga.
¬ródło: W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 73-78, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


162/174
Nr opisu: 0000036884
Tytuł oryginału: Analiza wpływu pionowych przemieszczeń podłoża górniczego na stan naprężeń i odkształceń nawierzchni drogowej.
Autorzy: Anna** Żak.
¬ródło: W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 397-401, bibliogr. 1 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


163/174
Nr opisu: 0000034581
Tytuł oryginału: Czynniki warunkuj±ce utrzymanie stanu technicznego szybów.
Autorzy: Jan** Zych.
¬ródło: W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 175-188, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


164/174
Nr opisu: 0000034579
Tytuł oryginału: Geotekstyle w projektowaniu i budowie obiektów komunikacyjnych na terenach górniczych.
Autorzy: Kazimierz** Kłosek.
¬ródło: W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 349-354, bibliogr. 12 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


165/174
Nr opisu: 0000034412
Tytuł oryginału: Obudowa górnicza jako podstawowy czynnik wpływaj±cy na bezpieczeństwo pracy w wyrobisku.
Autorzy: Aleksander Gwiazda.
¬ródło: W: Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne wyrobiska w niebezpiecznych warunkach. TˇPANIA'95, Ustroń, 15-17 listopada 1995. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 201-206, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 5)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


166/174
Nr opisu: 0000036886
Tytuł oryginału: Osiadanie chwilowe powierzchni terenu przy eksploatacji pokładu z szybko postępujacym frontem górniczym w ¶wietle rozważań teoretycznych i wyników pomiarów geodezyjnych.
Autorzy: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski.
¬ródło: W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 25-31, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


167/174
Nr opisu: 0000036920
Tytuł oryginału: Podsadzanie, wtłaczanie mieszanin doszczelniaj±cych i iniekcja zaczynów wi±ż±cych jako technologie organizuj±ce szkody górnicze.
Autorzy: Jan Palarski.
¬ródło: W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 119-130, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


168/174
Nr opisu: 0000034556
Tytuł oryginału: Problem oceny zagrożenia pylic± w zakładzie górniczym.
Autorzy: Edward** Cichowski.
¬ródło: W: Konferencja naukowo-techniczna na temat: Zwalczanie zagrożenia pyłowego w górnictwie, Ustroń, 11 maj 1995. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 61-72, bibliogr. 26 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 2)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


169/174
Nr opisu: 0000036921
Tytuł oryginału: Projektowanie eksploatacji górniczej z uwzględnieniem wymogów ochrony powierzchni i profilaktyki wstrz±sowej.
Autorzy: Bernard** DrzęĽla.
¬ródło: W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 33-43, bibliogr. 20 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


170/174
Nr opisu: 0000036885
Tytuł oryginału: Uwarunkowania techniczno-prawne budowy autostrad na terenach eksploatowanych górniczo.
Autorzy: Barbara** Strycharz.
¬ródło: W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 433-436, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


171/174
Nr opisu: 0000036887
Tytuł oryginału: Wpływ prędko¶ci obniżeń terenu górniczego na szkody w budynkach jednorodzinnych w ¶wietle badań statystycznych.
Autorzy: Jan** Białek.
¬ródło: W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 5-10, bibliogr. 12 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


172/174
Nr opisu: 0000036888
Tytuł oryginału: Współdziałanie nawierzchni drogowej z deformuj±cym się poziomo podłożem górniczym.
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski.
¬ródło: W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 299-303, bibliogr. 1 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


173/174
Nr opisu: 0000036889
Tytuł oryginału: Wytyczne projektowania hal stalowych na terenach górniczych.
Autorzy: Marian* Kazek.
¬ródło: W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 343-348, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


174/174
Nr opisu: 0000044175
Tytuł oryginału: Rury z laminatów poliestrowo-szklanych przeznaczone dla górnictwa podziemnego.
Autorzy: Jerzy** Bursa, K. Czaplicka, J. Piasecka, Henryk* Rydarowski, Kazimierz* Walczak.
Adres wydawniczy: Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1994
Opis fizyczny: , 12 s.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; nr 787)
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie