Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L MAT
Liczba odnalezionych rekordów: 270Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/270
Nr opisu: 0000058854
Tytuł oryginału: Asymptotyczna stabilno¶ć w sensie Kozina rozwi±zań abstrakcyjnych równań różniczkowych
Autorzy: Danuta** Jama, R. Czech, M. Szopa, Roman Wituła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 129-133, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: abstrakcyjne równanie różniczkowe ; słabo nieliniowe równanie różniczkowe ; równanie różniczkowe z wyprzedzonym argumentem ; stabilno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: abstract differential equation ; weak nonlinear differential equation ; differential equation with advanced argument ; stability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


2/270
Nr opisu: 0000058845
Tytuł oryginału: Connection between the primitive 5-th roots of unity and Fibonacci numbers Pt 2
Tytuł w wersji polskiej: Zwi±zki pomiędzy pierwiastkami pierwotnymi stopnia pi±tego z jedynki a liczbami Fibonacciego Cz. 2
Autorzy: Roman Wituła, Danuta** Jama.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 61-73, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: liczby Fibonacciego ; liczby Lucasa ; złota proporcja ; pierwiastek pierwotny
Słowa kluczowe angielskie: Fibonacci numbers ; Lucas numbers ; golden ratio ; primitive root
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


3/270
Nr opisu: 0000058844
Tytuł oryginału: Connections between the primitive 5-th roots of unity and Fibonacci numbers Pt 1
Tytuł w wersji polskiej: Zwi±zki pomiędzy pierwiastkami pierwotnymi stopnia pi±tego z jedynki a liczbami Fibonacciego Cz. 1
Autorzy: Roman Wituła, Danuta** Jama.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 43-60, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: liczby Fibonacciego ; liczby Lucasa ; złota proporcja ; pierwiastek pierwotny
Słowa kluczowe angielskie: Fibonacci numbers ; Lucas numbers ; golden ratio ; primitive root
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


4/270
Nr opisu: 0000058848
Tytuł oryginału: Finite version of Carleman's and Knopp's inequalities
Tytuł w wersji polskiej: Skończone wersje nierówno¶ci Carlemana i Knoppa
Autorzy: Roman Wituła, Danuta** Jama, Damian Słota, P. Zwoleński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 93-96, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: nierówno¶ć Carlemana ; nierówno¶ć Knoppa ; nierówno¶ć Amghibecha
Słowa kluczowe angielskie: Carleman's inequality ; Knopp's inequality ; Amghibech's inequality
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


5/270
Nr opisu: 0000058897
Tytuł oryginału: Generalization of maximum principle
Tytuł w wersji polskiej: Uogólnienie zasady maksimum
Autorzy: Danuta** Jama.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 14-19, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: zasada maksimum ; równanie paraboliczne ; słabo nieliniowe równanie paraboliczne
Słowa kluczowe angielskie: maximum principle ; parabolic equation ; weak nonlinear parabolic equation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


6/270
Nr opisu: 0000058850
Tytuł oryginału: Jako¶ciowa analiza pewnego abstrakcyjnego równania różniczkowego
Autorzy: Danuta** Jama, B. Jama, Roman Wituła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 105-111, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: równanie różniczkowe cz±stkowe ; teoria półgrup ; abstrakcyjne równanie różniczkowe ; nierówno¶ć Gronwalla-Bellmana ; stabilno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: partial differential equation ; semigroup theory ; abstract differential equation ; Gronwall-Bellman inequality ; stability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


7/270
Nr opisu: 0000058847
Tytuł oryginału: On some inequality of the trygonometric type
Tytuł w wersji polskiej: O pewnej nierówno¶ci trygonometrycznej
Autorzy: Roman Wituła, Danuta** Jama, Edyta Hetmaniok, Damian Słota.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 83-92, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: funkcje trygonometryczne ; nierówno¶ć trygonometryczna
Słowa kluczowe angielskie: trigonometric functions ; trigonometric inequality
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


8/270
Nr opisu: 0000058846
Tytuł oryginału: On some real and complex limits
Tytuł w wersji polskiej: O pewnych granicach rzeczywistych i zespolonych
Autorzy: Roman Wituła, Danuta** Jama, Edyta Hetmaniok.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 75-81, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: granica ci±gu ; granica zespolona ; granica rzeczywista ; zbieżno¶ć ci±gu
Słowa kluczowe angielskie: limit of a sequence ; complex limit ; real limit ; convergence of sequence
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


9/270
Nr opisu: 0000058839
Tytuł oryginału: On the positive solutions of a parabolic equation
Tytuł w wersji polskiej: Dodatnie rozwi±zania równania parabolicznego
Autorzy: Danuta** Jama, R. Czech, B. Jama, M. Szopa, Roman Wituła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 7-11, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: równanie różniczkowe cz±stkowe ; równanie paraboliczne ; rozwi±zania dodatnie
Słowa kluczowe angielskie: partial differential equation ; parabolic equation ; positive solutions
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


10/270
Nr opisu: 0000058840
Tytuł oryginału: On the stability of discrete-continuous systems
Tytuł w wersji polskiej: Stabilno¶ć układów dyskretno-ci±głych
Autorzy: Danuta** Jama, R. Czech, B. Jama, M. Szopa, Roman Wituła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 21-26, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: układ dyskretno-ci±gły ; stabilno¶ć ; nieliniowe równanie paraboliczne
Słowa kluczowe angielskie: discrete-continuous system ; stability ; nonlinear parabolic equation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


11/270
Nr opisu: 0000058851
Tytuł oryginału: Pewne własno¶ci rozwi±zań równania różniczkowego z wyprzedzonym argumentem
Autorzy: Danuta** Jama, R. Czech, M. Szopa, Roman Wituła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 113-120, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: teoria półgrup ; równanie różniczkowe ; równanie różniczkowe z wyprzedzonym argumentem ; słabo nieliniowe równanie różniczkowe
Słowa kluczowe angielskie: semigroup theory ; differential equation ; differential equation with advanced argument ; weak nonlinear differential equation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


12/270
Nr opisu: 0000058857
Tytuł oryginału: Some comparison of different optimization techniques on the base of results for archetype "tragedy of commons"
Tytuł w wersji polskiej: Pewne porównanie różnych technik optymalizacyjnych na przykładzie wyników otrzymanych dla archetypu "tragedia współużytkowania"
Autorzy: Elżbieta* Kasperska, Elwira Mateja-Losa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 135-143, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: techniki optymalizacyjne ; archetyp systemowy ; pakiet symulacyjny ; dynamika systemowa
Słowa kluczowe angielskie: optimization techniques ; system archetype ; simulation package ; system dynamics
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


13/270
Nr opisu: 0000058842
Tytuł oryginału: Some estimations of solutions of abstract differential equations with perturbation
Tytuł w wersji polskiej: Pewne oszacowanie rozwi±zań abstrakcyjnych równań różniczkowych z zaburzeniem
Autorzy: Danuta** Jama, R. Czech, B. Jama, M. Szopa, Roman Wituła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 35-41, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: abstrakcyjne równanie różniczkowe ; stabilno¶ć ; półgrupy operatorów
Słowa kluczowe angielskie: abstract differential equation ; stability ; semigroups of operators
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


14/270
Nr opisu: 0000058841
Tytuł oryginału: Stability of solutions of mixed integral-differential systems
Tytuł w wersji polskiej: Stabilno¶ć rozwi±zań układów mieszanych różniczkowo-całkowych
Autorzy: Danuta** Jama, B. Jama, Roman Wituła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 27-34, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: równanie przewodnictwa ciepła ; równanie różniczkowo-całkowe ; stabilno¶ć ; układ dyskretno-ci±gły
Słowa kluczowe angielskie: heat equation ; integro-differential equation ; stability ; discrete-continuous system
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


15/270
Nr opisu: 0000058852
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć abstrakcyjnych równań różniczkowych z wyprzedzonym argumentem
Autorzy: Danuta** Jama.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 121-127, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: abstrakcyjne równanie różniczkowe ; równanie różniczkowe z wyprzedzonym argumentem ; stabilno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: abstract differential equation ; differential equation with advanced argument ; stability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


16/270
Nr opisu: 0000058849
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć w sensie Kozina słabo nieliniowych, abstrakcyjnych równań różniczkowych
Autorzy: Danuta** Jama.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 97-103, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: równanie różniczkowe cz±stkowe ; półgrupy operatorów ; operator nieliniowy ; abstrakcyjne równanie różniczkowe ; stabilno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: partial differential equation ; semigroups of operators ; nonlinear operator ; abstract differential equation ; stability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


17/270
Nr opisu: 0000010571
Tytuł oryginału: 35 lat Wydziału Matematyczno-Fizycznego
Autorzy: Stanisław** Kochowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 9-70
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Wydział Matematyczno-Fizyczny
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Faculty of Mathematics and Physics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


18/270
Nr opisu: 0000010584
Tytuł oryginału: Analiza elektrycznych własno¶ci struktur MIS na bazie GaAs oraz Si w oparciu o metodę spektroskopii impedancyjnej
Tytuł w wersji angielskiej: An analysis of electrical properties of GaAs and Si MIS structures using impedance spectroscopy method
Autorzy: Stanisław** Kochowski, M. Szydłowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 199-212, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: spektroskopia impedancyjna ; struktura GaAs MIS ; własno¶ci elektryczne
Słowa kluczowe angielskie: impedance spectroscopy ; GaAs MIS structure ; electric properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


19/270
Nr opisu: 0000010579
Tytuł oryginału: Badanie dyfuzji leków w membranach koloidowych metodami spektroskopowymi
Tytuł w wersji angielskiej: Investigation of drugs diffusion into collodion membranes using spectroscopic techniques
Autorzy: Jerzy Bodzenta, B. D. Hanh, Anna KaĽmierczak, R. Neubert, S. Wartewig.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 137-149, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: dyfuzja leku ; membrana koloidowa ; metoda spektroskopowa ; prawo Ficka
Słowa kluczowe angielskie: drug diffusion ; collodion membrane ; spectroscopic method ; Fick's law
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


20/270
Nr opisu: 0000037797
Tytuł oryginału: Ci±g komutantów grupy automorfizmów finitarnych drzewa 3-adycznego
Tytuł w wersji angielskiej: Derived series of the finitary automorphism group of a 3-adic rooted tree
Autorzy: Zbigniew* Szaszkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 329-341, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: drzewo 3-adyczne ; automorfizm finitarny ; warunek konieczny
Słowa kluczowe angielskie: 3-adic rooted tree ; finitary automorphism ; necessary condition
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


21/270
Nr opisu: 0000010572
Tytuł oryginału: Historia fizyki na Politechnice ¦l±skiej
Autorzy: Aleksander* Opilski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 71-85, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; historia fizyki
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; history of physics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


22/270
Nr opisu: 0000010582
Tytuł oryginału: Modele bozonowe struktury j±dra atomowego
Tytuł w wersji angielskiej: Boson models of nuclear structure
Autorzy: Edyta Hetmaniok, Edward* Kwa¶niewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 169-183, bibliogr. 31 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: j±dro atomowe ; model bozonowy ; przestrzeń bozonowa
Słowa kluczowe angielskie: nucleus ; boson model ; boson space
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


23/270
Nr opisu: 0000010583
Tytuł oryginału: Modele matematyczne wybranych archetypów systemowych i ich symulacja
Tytuł w wersji angielskiej: Mathematical models for chosen system archetypes and their simulation
Autorzy: Elżbieta* Kasperska, Elwira Mateja-Losa, Damian Słota.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 185-198, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: model matematyczny ; archetyp systemowy ; dynamika systemowa
Słowa kluczowe angielskie: mathematical model ; system archetype ; system dynamics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


24/270
Nr opisu: 0000010577
Tytuł oryginału: On locally graded groups
Tytuł w wersji polskiej: O grupach lokalnie stopniowych
Autorzy: Beata Bajorska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 99-110, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: grupy lokalnie stopniowe
Słowa kluczowe angielskie: locally graded groups
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


25/270
Nr opisu: 0000019991
Tytuł oryginału: On representation of a semidirect product of cyclic groups by a 2-state time-varying Mealy automation
Tytuł w wersji polskiej: Reprezentacja produktu półprostego grup cyklicznych za pomoc± zmiennego w czasie automatu Mealy'ego o dwóch stanach
Autorzy: Adam Woryna.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 343-354, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: automat Mealy'ego ; produkt półprosty
Słowa kluczowe angielskie: Mealy automaton ; semidirect product
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


26/270
Nr opisu: 0000025562
Tytuł oryginału: Ore congruences and their properties
Tytuł w wersji polskiej: Kongruencje Ore i ich własno¶ci
Autorzy: Piotr Słanina.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 289-297, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: warunek Ore ; kongruencja
Słowa kluczowe angielskie: Ore condition ; congruence
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


27/270
Nr opisu: 0000010576
Tytuł oryginału: Przyczynek do historii Instytutu Matematycznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach
Autorzy: Bronisław* Szlęk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 87-98
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Instytut Matematyki
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Institute of Mathematics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


28/270
Nr opisu: 0000010585
Tytuł oryginału: Własno¶ci zwi±zków In-Se
Tytuł w wersji angielskiej: The properties of In-Se compounds
Autorzy: Anna Michalewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 213-241, bibliogr. 157 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: zwi±zek In-Se ; technologia półprzewodników ; ogniwo fotowoltaiczne ; ogniwo elektrochemiczne
Słowa kluczowe angielskie: In-Se compound ; semiconductor technology ; photovoltaic cell ; electrochemical cell
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


29/270
Nr opisu: 0000010578
Tytuł oryginału: Wpływ domieszkowania na wła¶ciwo¶ci akustyczne i cieplne monokryształu niobianu litu
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of doping on acoustic and thermal properties of lithium niobate monocrystals
Autorzy: Jerzy Bodzenta, B. Burak, W. Hofman, M. Gała, J. Kucytowski, T. Łukasiewicz, Michał* Pyka, K. Wokulska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 111-136, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: domieszkowanie ; wła¶ciwo¶ci akustyczne ; wła¶ciwo¶ci cieplne ; monokryształ niobianu litu ; fala akustyczna
Słowa kluczowe angielskie: doping ; acoustical properties ; thermal properties ; lithium niobate monocrystal ; acoustic wave
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


30/270
Nr opisu: 0000010586
Tytuł oryginału: Wybrane własno¶ci siarczku galu
Tytuł w wersji polskiej: Some properties of gallium sulphide
Autorzy: Maria** Szałajko.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 311-328, bibliogr. 36 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: siarczek galu ; materiał optoelektroniczny ; absorpcja ; przerwa energetyczna
Słowa kluczowe angielskie: gallium sulphide ; optoelectronic material ; absorption ; energy band gap
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


31/270
Nr opisu: 0000061174
Tytuł oryginału: Zastosowanie falki Haara w rozwi±zywaniu odwrotnych zagadnień brzegowych dla równania dyfuzji nieustalonej
Autorzy: Adam Zielonka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 355-372, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: falka Haara ; odwrotne zadanie brzegowe ; dyfuzja nieustalona
Słowa kluczowe angielskie: Haar wavelet ; boundary inverse problem ; transient diffusion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


32/270
Nr opisu: 0000010580
Tytuł oryginału: Zastosowanie rachunku zaburzeń dla eikonału do opisu sygnału w deflekcyjnych pomiarach fototermicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Application of perturbation calculus for eikonal for description of a signal in deflective fotothermal measurements
Autorzy: Roman Bukowski, D. Kobylińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 151-168, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Słowa kluczowe polskie: eikonał ; rachunek zaburzeń ; pomiary fototermiczne ; optyka geometryczna
Słowa kluczowe angielskie: eikonal ; perturbation calculus ; fotothermal measurements ; geometrical optics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


33/270
Nr opisu: 0000007417
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna wpływu oporu cieplnego cienkiej warstwy na sygnał fototermiczny
Autorzy: Jerzy Bodzenta, B. Burak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 25-36, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


34/270
Nr opisu: 0000005360
Tytuł oryginału: Długo¶ć kolejki w systemie E/G/1/N
Autorzy: Mykola Bratiichuk, Barbara* Borowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 43-58, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


35/270
Nr opisu: 0000005358
Tytuł oryginału: Ergodity of particular oscillating process
Autorzy: Andrzej Chydziński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 77-88, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


36/270
Nr opisu: 0000007427
Tytuł oryginału: Fraktale w procesach falowych i w nieinwazyjnych badaniach materiałów
Autorzy: Eugeniusz** Soczkiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 125-132, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


37/270
Nr opisu: 0000005359
Tytuł oryginału: Konstrukcja i badania wstępne komórki fotoakustycznej do badania ciał stałych
Autorzy: Roman Bukowski, Katarzyna Spałek, Zygmunt** Kleszczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 59-75, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


38/270
Nr opisu: 0000007414
Tytuł oryginału: Magnetic measurements as a tool to characterize paramagnetic materials
Tytuł w wersji polskiej: Pomiary magnetyczne jako narzędzie do charakteryzowania materiałów paramagnetycznych
Autorzy: Joanna* Bartkowska, Jan* Cisowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 5-12, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


39/270
Nr opisu: 0000007416
Tytuł oryginału: Metody pomiaru parametrów cieplnych cienkich warstw
Autorzy: Jerzy Bodzenta.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 13-24, bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


40/270
Nr opisu: 0000007428
Tytuł oryginału: Niszcz±ce i nieniszcz±ce metody pomiaru profilu koncentracji domieszek w materiałach półprzewodnikowych
Autorzy: Krzysztof** Waczyński, Edyta Wróbel, K. Drabczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 133-143, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


41/270
Nr opisu: 0000007425
Tytuł oryginału: Numeryczna analiza wybranych wrażliwo¶ci indukcyjnego przetwornika grubo¶ci powłoki
Autorzy: Bogusław** Kasperczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 65-76, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


42/270
Nr opisu: 0000005354
Tytuł oryginału: O pewnym uogólnieniu równania funkcjonałów kwadratowych
Autorzy: Krzysztof* Dłutek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 117-135, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


43/270
Nr opisu: 0000005357
Tytuł oryginału: On application of finite Markov chains to encoding of audio data
Autorzy: Andrzej Chydziński, Michał* Momot.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 89-103, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


44/270
Nr opisu: 0000005350
Tytuł oryginału: On cancellative congruences for semigroups
Autorzy: Olga** Macedońska-Nosalska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 171-176, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


45/270
Nr opisu: 0000005349
Tytuł oryginału: On some binary programming for minimalization of pollutants emission
Autorzy: Elwira Mateja-Losa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 177-193, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


46/270
Nr opisu: 0000005361
Tytuł oryginału: On some properties of residually finite groups
Autorzy: Beata Bajorska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 33-42, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


47/270
Nr opisu: 0000005352
Tytuł oryginału: Poszukiwanie warto¶ci własnych równania Helmholtza za pomoc± wielokrotnej zasady wzajemno¶ci
Autorzy: Katarzyna Komorowska, Andrzej** Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 143-161, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


48/270
Nr opisu: 0000005362
Tytuł oryginału: Przydatno¶ć generatorów liczb pseudolosowych do analizy przepływu ciepła metod± Monte Carlo
Autorzy: Katarzyna Adrianowicz, Zbigniew** Rudnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 7-31, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


49/270
Nr opisu: 0000005353
Tytuł oryginału: Roots of permutations
Autorzy: Piotr* Kasprzyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 134-142, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


50/270
Nr opisu: 0000005348
Tytuł oryginału: Solution of the quasistationary Stefan problem with Neumann boundary conditions
Autorzy: Damian Słota.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 215-232, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


51/270
Nr opisu: 0000005355
Tytuł oryginału: Symmetric presentations for groups
Autorzy: Witold Tomaszewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 233-242, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


52/270
Nr opisu: 0000007420
Tytuł oryginału: The application of the electromagneto-acoustic method to non-destructive testing
Tytuł w wersji polskiej: Zastosowanie metody elektromagnetyczno-akustycznej w badaniach nieniszcz±cych
Autorzy: Zdzisław** Filus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 55-64, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


53/270
Nr opisu: 0000005351
Tytuł oryginału: The error bounds for some approximation processes in Lp(Q)
Autorzy: Grażyna** Kozłowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 163-169, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


54/270
Nr opisu: 0000005356
Tytuł oryginału: The stability of the quadratic equation for set-valued mappings
Autorzy: Stefan** Czerwik, Krzysztof* Dłutek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 105-116, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


55/270
Nr opisu: 0000007426
Tytuł oryginału: Wykorzystanie metody rezonansowej wyznaczania stałych sprężystych do materiałów o strukturze rombowej
Autorzy: Zygmunt** Kleszczewski, Andrzej** Klimasek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 77-83, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


56/270
Nr opisu: 0000007419
Tytuł oryginału: Zastosowanie zespolonej optyki geometrycznej do analizy różnych metod detekcji w deflekcyjnych pomiarach fototermicznych
Autorzy: Roman Bukowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 37-54, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


57/270
Nr opisu: 0000026645
Tytuł oryginału: A new version of Gronwall-Bellman Lemma and its applications to differential equations with delay
Autorzy: Aleksander Nawrat.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 151-162, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


58/270
Nr opisu: 0000026644
Tytuł oryginału: Application of second Lapunov methods to research of stability ordinary differential equations with delay
Autorzy: Aleksander Nawrat.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 163-174, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


59/270
Nr opisu: 0000026646
Tytuł oryginału: Elliptic polarization of acoustic waves in crystals
Autorzy: Zygmunt** Kleszczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 137-146, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


60/270
Nr opisu: 0000026647
Tytuł oryginału: O zbiorach potęgowo zgodnych
Autorzy: Wojciech* Kaszowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 105-128, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


61/270
Nr opisu: 0000026643
Tytuł oryginału: Parameters estimates for linear stochastic equation with control
Autorzy: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 7-14, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


62/270
Nr opisu: 0000026649
Tytuł oryginału: Porównanie modelowania opóĽnień oraz pewnego systemu ze sprzężeniem zwrotnym dodatnim metod± dynamiki systemowej i metodami dokładnymi
Autorzy: Elżbieta* Kasperska, Damian Słota.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 65-85, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359


63/270
Nr opisu: 0000026650
Tytuł oryginału: Porównanie modelowania systemów gospodarczych metod± dynamiki systemowej i metod± transformaty Laplace'a
Autorzy: Elżbieta* Kasperska, Damian Słota.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 41-63, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


64/270
Nr opisu: 0000026648
Tytuł oryginału: Splot dystrybucji w przestrzeniach typu (K )'
Autorzy: Wojciech* Kaszowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 87-104, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


65/270
Nr opisu: 0000026641
Tytuł oryginału: Stability of some ordinary differential equation's system
Autorzy: Danuta** Jama, Aleksander Nawrat.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 35-39, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


66/270
Nr opisu: 0000026642
Tytuł oryginału: The neutrix convolution product (X_1n X_) (X 1n X )
Autorzy: B. Fischer, Andrzej** Kamiński, A. Kilicman.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 21-34, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


67/270
Nr opisu: 0000026651
Tytuł oryginału: Wykorzystanie odwzorowań konforemnych w quasi-stacjonarnym zadaniu Stefana
Autorzy: Damian Słota.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 175-190, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


68/270
Nr opisu: 0000035034
Tytuł oryginału: Badania nad oddziaływaniami silnych pól akustycznych na o¶rodki dwufazowe
Autorzy: Ryszard** Hnatków.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 133-137
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


69/270
Nr opisu: 0000035026
Tytuł oryginału: Badania własno¶ci elektronowych powierzchni i cienkich warstw półprzewodników metodami spektroskopii elektronowej
Autorzy: Jacek** Szuber.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 235-249, bibliogr. 46 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


70/270
Nr opisu: 0000035030
Tytuł oryginału: Badania własno¶ci półprzewodników w ZFCS Instytutu Fizyki Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Marian Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 175-195, bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


71/270
Nr opisu: 0000035033
Tytuł oryginału: Badanie zjawiska fotoakustycznego w cienkich warstwach ftalocyjaniny
Autorzy: Andrzej** Klimasek, Jolanta** Zabawa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 139-147, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


72/270
Nr opisu: 0000034801
Tytuł oryginału: Elementarny rachunek całkowy w modelu niestandardowym Chwistka i Laugwitza
Autorzy: Damian Słota.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 147-162, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


73/270
Nr opisu: 0000034809
Tytuł oryginału: Elementy teorii Lapunowa-Hsu
Autorzy: Danuta** Jama.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 63-71, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


74/270
Nr opisu: 0000035032
Tytuł oryginału: Fenomenologiczna analiza stanów powierzchniowych w układzie półprzewodnik-dielektryk
Autorzy: Stanisław** Kochowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 149-162, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


75/270
Nr opisu: 0000035012
Tytuł oryginału: Instytut Matematyki Powstanie, struktura i rozwój
Autorzy: Ernest** Płonka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 7-20
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


76/270
Nr opisu: 0000035008
Tytuł oryginału: Katedra Geometrii Wykre¶lnej - trochę historii
Autorzy: Andrzej** Kania.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 119-127, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


77/270
Nr opisu: 0000034799
Tytuł oryginału: Maksymalny wykładnik Lapunowa dla układu n równań różniczkowych rzędu pierwszego
Autorzy: Romuald* Szopa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 173-178, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


78/270
Nr opisu: 0000035181
Tytuł oryginału: Mieczysław F. Pazdur 1946-1995 Twórca konferencji "Metody chronologii bezwzględnej"
Autorzy: Anna** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 79, s. 15-48
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


79/270
Nr opisu: 0000034803
Tytuł oryginału: Model niestandardowy analizy oparty na definicjach Chwistka i Laugwitza
Autorzy: Damian Słota.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 115-129, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


80/270
Nr opisu: 0000035036
Tytuł oryginału: Nowe stanowiska badawcze w ZFCS Instytutu Fizyki Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Andrzej Grabowski, Janusz* Jaglarz, Mirosława Kępińska, B. Loncierz, Marian Nowak, Anna Starczewska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 91-115, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


81/270
Nr opisu: 0000034798
Tytuł oryginału: Numeryczne wyznaczanie maksymalnego wykładnika Lapunowa dla równań różniczkowych typu Duffinga
Autorzy: Romuald* Szopa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 179-184, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


82/270
Nr opisu: 0000034810
Tytuł oryginału: O pewnym równaniu różniczkowo-całkowym zwi±zanym z problemem transportu neutronu w płaskiej płytce
Autorzy: Danuta** Jama, Adam** Czech.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 51-61, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


83/270
Nr opisu: 0000034807
Tytuł oryginału: O zastosowaniu całek energii do badania stabilno¶ci rozwi±zań pewnych równań różniczkowych cz±stkowych
Autorzy: Danuta** Jama.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 73-81, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


84/270
Nr opisu: 0000035037
Tytuł oryginału: Oddziaływania akustooptyczne typu Bragga w o¶rodkach z wymuszon± anizotropi± optyczn±
Autorzy: Roman Bukowski, Alina Domanowska, Zygmunt** Kleszczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 73-90, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


85/270
Nr opisu: 0000034805
Tytuł oryginału: On a generalization of the entropy equation
Autorzy: Andrzej** Kamiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 99-110, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


86/270
Nr opisu: 0000034811
Tytuł oryginału: On an extension of the space of tempered distributions
Autorzy: Józef* Burzyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 37-49, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


87/270
Nr opisu: 0000034800
Tytuł oryginału: On some generalization of elementary Klein space
Autorzy: Brunon* Szociński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 163-172, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


88/270
Nr opisu: 0000034804
Tytuł oryginału: On symmetric identities in group varieties
Autorzy: Olga** Macedońska, Witold Tomaszewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 111-114, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


89/270
Nr opisu: 0000034813
Tytuł oryginału: Optymalny regulator liniowo-kwadratowy dla układu 2-D
Autorzy: Barbara Biły.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 7-16, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


90/270
Nr opisu: 0000035006
Tytuł oryginału: O¶rodek Geometrii Wykre¶lnej i Grafiki Inżynierskiej - Jego dzi¶ i jutro w Politechnice ¦l±skiej
Autorzy: Anna** Błach.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 133-137
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


91/270
Nr opisu: 0000034806
Tytuł oryginału: Pewne po¶rednie metody analizy stabilno¶ci układów ci±głych
Autorzy: Danuta** Jama.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 83-97, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


92/270
Nr opisu: 0000035027
Tytuł oryginału: Propagacja fal ultradĽwiękowych w o¶rodku turbulentnym
Autorzy: Eugeniusz** Soczkiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 223-233, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


93/270
Nr opisu: 0000035028
Tytuł oryginału: Przegl±d własnych prac badawczych z akustyki pomieszczeń
Autorzy: Mieczysław** Roczniak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 217-222, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


94/270
Nr opisu: 0000034802
Tytuł oryginału: Rachunek różniczkowy w modelu niestandardowym Chwistka i Laugwitza
Autorzy: Damian Słota.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 131-145, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


95/270
Nr opisu: 0000035031
Tytuł oryginału: Technologia i własno¶ci elektrofizyczne struktur MOS
Autorzy: Stanisław* Ło¶.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 163-173, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


96/270
Nr opisu: 0000035040
Tytuł oryginału: Układ pomiarowy do badania rozpraszania Brillouina w cieczach i ciałach stałych
Autorzy: Tomasz Błachowicz, Roman Bukowski, Zygmunt** Kleszczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 7-17, bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


97/270
Nr opisu: 0000035007
Tytuł oryginału: Wspomnienia z pracy w Katedrze Geometrii Wykre¶lnej Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Michał** Wantrych.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 129-132
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


98/270
Nr opisu: 0000035039
Tytuł oryginału: Wybrane zastosowania optyki ¶wiatłowodowej
Autorzy: Marek Błahut, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Roman Rogoziński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 19-49, bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


99/270
Nr opisu: 0000035035
Tytuł oryginału: Wyznaczanie optycznych i geometrycznych parametrów cienkich warstw a-Si:H metod± badań transmisji optycznej
Autorzy: Andrzej Grabowski, Marian Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 117-131, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


100/270
Nr opisu: 0000035010
Tytuł oryginału: Zakład Algebry
Autorzy: Piotr Gawron, [i in.].
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 71-83
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


101/270
Nr opisu: 0000035013
Tytuł oryginału: Zakład Metod Algebraicznych
Autorzy: Ernest** Płonka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 57-60
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


102/270
Nr opisu: 0000035011
Tytuł oryginału: Zakład Równań Różniczkowych i Funkcyjnych
Autorzy: Stefan** Czerwik, Adam** Czech.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 61-70
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


103/270
Nr opisu: 0000035009
Tytuł oryginału: Zakład Zastosowań Matematyki
Autorzy: Małgorzata** Biedrońska, Adam** Kapusta, Radosław Grzymkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 85-114
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


104/270
Nr opisu: 0000035029
Tytuł oryginału: Zastosowanie akustycznych fal powierzchniowych w fizyce powierzchni półprzewodników i ekologii
Autorzy: Aleksander* Opilski, Tadeusz Pustelny, Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 197-216, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


105/270
Nr opisu: 0000035038
Tytuł oryginału: Zastosowanie fal termicznych w badaniach ciał stałych
Autorzy: Jerzy Bodzenta, Roman Bukowski, Zygmunt** Kleszczewski, Jacek* Mazur, Barbara** Pustelny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 51-71, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


106/270
Nr opisu: 0000034812
Tytuł oryginału: Zastosowanie wieloprzej¶ciowych interferometrów Fabry'ego-Perota w układzie pojedynczym i podwójnym do analizy ¶wiatła rozproszonego na fononach akustycznych w ciele stałym
Autorzy: Tomasz Błachowicz, Roman Bukowski, Zygmunt** Kleszczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 17-36, bibliogr. 41 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


107/270
Nr opisu: 0000033189
Tytuł oryginału: Antropogeniczne zmiany koncentracji radiowęgla w ¶rodowisku
Autorzy: Romuald** Awsiuk, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 159-182, bibliogr. 38 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


108/270
Nr opisu: 0000033195
Tytuł oryginału: Chronometria radiowęglowa i inne metody geochronologii izotopowej w badaniach czwartorzędu w Polsce
Autorzy: Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 31-55, bibliogr. 58 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


109/270
Nr opisu: 0000033193
Tytuł oryginału: Datowanie metod± ESR
Autorzy: Jacek Pawlyta.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 87-99, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


110/270
Nr opisu: 0000033262
Tytuł oryginału: Homogeneous functions and differential equations
Autorzy: Stefan** Czerwik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 13-19, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


111/270
Nr opisu: 0000033191
Tytuł oryginału: Laminowane osady jeziorne jako Ľródło informacji o zmianach ¶rodowiska w przeszło¶ci
Autorzy: Tomasz* Goslar.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 115-135, bibliogr. 60 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


112/270
Nr opisu: 0000033257
Tytuł oryginału: Liniowy rozkład natężenia ¶wiatła odbitego od cienkiej warstwy na grubej płytce
Autorzy: Marian Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 95-114, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


113/270
Nr opisu: 0000033258
Tytuł oryginału: Liniowy rozkład natężenia ¶wiatła przechodz±cego przez cienk± warstwę na grubej płytce
Autorzy: Marian Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 79-93, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


114/270
Nr opisu: 0000033259
Tytuł oryginału: Metoda wyznaczania optycznych i geometrycznych parametrów cienkich warstw na podstawie widmowych badań transmisji optycznej
Autorzy: Marian Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 65-77, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


115/270
Nr opisu: 0000033192
Tytuł oryginału: Nacieki jaskiniowe jako Ľródło informacji o zmianach klimatu w czasie ostatnich 500000 lat
Autorzy: Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 101-114, bibliogr. 31 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


116/270
Nr opisu: 0000033261
Tytuł oryginału: O pewnym przekształceniu na płaszczyĽnie względem pęku stożkowych
Autorzy: Henryk** Gliński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 21-27, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


117/270
Nr opisu: 0000037076
Tytuł oryginału: On group and semigroup identities
Autorzy: Olga** Macedońska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 162-164, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


118/270
Nr opisu: 0000037071
Tytuł oryginału: On the fixed points series for permutations of generators
Autorzy: Witold Tomaszewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 171
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


119/270
Nr opisu: 0000033256
Tytuł oryginału: Opis teoretyczny fotoprzewodnictwa w cienkiej warstwie półprzewodnikowej na grubej płytce
Autorzy: Marian Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 115-129, biblogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


120/270
Nr opisu: 0000033206
Tytuł oryginału: Polioptymalizacja przekładni walcowych wielostopniowych
Autorzy: Andrzej** Wilk, Grzegorz** Olejek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 24, s. 7-17, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


121/270
Nr opisu: 0000033196
Tytuł oryginału: Powstanie i rozwój chronometrii radiowęglowej
Autorzy: Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 5-30, bibliogr. 130 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


122/270
Nr opisu: 0000033190
Tytuł oryginału: Radioizotopy i energetyka jadrowa
Autorzy: Andrzej** Zastawny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 137-157
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


123/270
Nr opisu: 0000037072
Tytuł oryginału: Semigroup identities in varieties of groups
Autorzy: Piotr Gawron.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 153-154, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


124/270
Nr opisu: 0000037075
Tytuł oryginału: Symmetric words in groups
Autorzy: Waldemar Hołubowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 156-157, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


125/270
Nr opisu: 0000039272
Tytuł oryginału: Varieties of groups with no semigroup identity
Autorzy: Barbara* Harężlak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 155-156
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


126/270
Nr opisu: 0000033260
Tytuł oryginału: Wpływ niejednorodno¶ci cienkich warstw i niepełnej koherencyjno¶ci promieniowania na transmisję optyczn±
Autorzy: Marian Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 53-64, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


127/270
Nr opisu: 0000033194
Tytuł oryginału: Wykorzystanie paleodozymetrii jako metody datowania w archeologii i geologii
Autorzy: Andrzej* Bluszcz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 57-86, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


128/270
Nr opisu: 0000043771
Tytuł oryginału: Badanie przydatno¶ci propanu-butanu do wypełniania liczników proporcjonalnych
Autorzy: Jacek* Czech, Andrzej** Zastawny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 327-332, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


129/270
Nr opisu: 0000043750
Tytuł oryginału: Chronologia osadnictwa w Warszkowie w ¶wietle badań radiowęglowych
Autorzy: Mieczysław** Pazdur, Anna** Pazdur, W. Raczkowski, A. Sikorski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 69-88, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


130/270
Nr opisu: 0000043775
Tytuł oryginału: Chronologia radiowęglowa osadów organicznych w profilu z Maliszewka
Autorzy: M. Baraniecka, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 207-215, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


131/270
Nr opisu: 0000043747
Tytuł oryginału: Chronologia radiowęglowa pocz±tków osadnictwa w Wolinie i żeglugi u uj¶cia Odry
Autorzy: Mieczysław** Pazdur, Romuald** Awsiuk, Tomasz* Goslar, Anna** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 127-195, bibliogr. 49 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


132/270
Nr opisu: 0000043752
Tytuł oryginału: Chronologia radiowęglowa stanowiska w Hackach na Podlasiu
Autorzy: Mieczysław** Pazdur, Romuald** Awsiuk, Tomasz* Goslar, Anna** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 27-46, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


133/270
Nr opisu: 0000043754
Tytuł oryginału: Chronometria radiowęglowa w badaniach archeologicznych w Polsce - próba podsumowania
Autorzy: Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 9-15, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


134/270
Nr opisu: 0000043778
Tytuł oryginału: Datowania izotopowe nacieków z wybranych jaskiń Słowackiego Krasu
Autorzy: Helena* Hercman, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur, P. Mitter.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 81-96, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


135/270
Nr opisu: 0000043749
Tytuł oryginału: Datowanie metodami radiowęgla i termoluminescencji wielokulturowego stanowiska w Kamieńcu, woj. katowickie
Autorzy: D. Abłamowicz, Andrzej* Bluszcz, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 89-103, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


136/270
Nr opisu: 0000043751
Tytuł oryginału: Datowanie metod± termoluminescencji zabytkowej ceramiki z grodziska w Haćkach na Podlasiu
Autorzy: Andrzej* Bluszcz, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 47-67, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


137/270
Nr opisu: 0000043773
Tytuł oryginału: Datowanie TL osadów rzecznych Prosny z fazy leszczyńskiej w ¶wietle innych kryteriów okre¶lania wieku
Autorzy: K. Rotnicki, Andrzej* Bluszcz, R. Borówka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 295-306, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


138/270
Nr opisu: 0000043780
Tytuł oryginału: Gliwicka baza danych datowań radiowęglowych - stan aktualny
Autorzy: Adam Michczyński, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 47-59, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


139/270
Nr opisu: 0000043776
Tytuł oryginału: Komputerowa baza danych datowań radiowęglowych kultur archeologicznych rejonu Andów ¦rodkowych
Autorzy: A. Krzanowski, Adam Michczyński, Mieczysław** Pazdur, M. Ziółkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 139-150, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


140/270
Nr opisu: 0000043777
Tytuł oryginału: Nowe dane do chronologii osady w Biskupinie
Autorzy: Mieczysław** Pazdur, Anna** Pazdur, Tomasz* Goslar, W. Piotrowski, W. Zaj±czkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 97-113, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


141/270
Nr opisu: 0000043772
Tytuł oryginału: Pomiary C na potrzeby datowania radiowęglowego
Autorzy: Romuald** Awsiuk, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur, S. Hałas.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 315-326, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


142/270
Nr opisu: 0000043781
Tytuł oryginału: Problemy kalibracji radiowęglowej skali czasu na przełomie póĽnego glacjalu i holocenu
Autorzy: Tomasz* Goslar.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 25-46, bibliogr. 52 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


143/270
Nr opisu: 0000043774
Tytuł oryginału: Termoluminescencyjne datowanie vistuliańskich pokryw lessowych Pomorza Zachodniego
Autorzy: Andrzej* Bluszcz, S. Kozarski, B. Nowaczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 225-251, bibliogr. 31 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


144/270
Nr opisu: 0000043748
Tytuł oryginału: Weryfikacja radiowęglowa wczesno¶redniowiecznego wieku kurhanów w Białce, St. 3 gm. Krasnystaw, woj. chełmskie
Autorzy: E. Mitrus, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 105-112, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


145/270
Nr opisu: 0000043779
Tytuł oryginału: Wstępne wyniki badań nad chronologi± powstawania nacieków w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej
Autorzy: Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur, Helena* Hercman, A. Górny, M. Olszewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 61-79, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


146/270
Nr opisu: 0000043753
Tytuł oryginału: Z badań nad kujawsk± skał± chronologii radiowęglowej kultur archeologicznych
Autorzy: A. Kosko, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 17-25, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


147/270
Nr opisu: 0000045235
Tytuł oryginału: Basic properties of the morphisms of the category of abstract objects
Autorzy: Andrzej Kazimierz* Mika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 135-140, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


148/270
Nr opisu: 0000045234
Tytuł oryginału: Estimation of Re a of bounded univalent functions on the unit circle
Autorzy: Karol** Pethe.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 141-151, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


149/270
Nr opisu: 0000045239
Tytuł oryginału: Fixed points, basins of attraction and Julia sets associated with studying the global convergence of iteration method applied to solving nonlinear equations
Autorzy: Elżbieta* Olszowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 53-74, bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359


150/270
Nr opisu: 0000045113
Tytuł oryginału: O pewnej uproszczonej metodzie ł±czenia zdjęć fotograficznych z rysunkami perspektywicznymi
Autorzy: Henryk** Gliński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 69, s. 71-79, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


151/270
Nr opisu: 0000045240
Tytuł oryginału: Obrazy utworów stopnia drugiego w szczególnym przypadku przekształcenia trójbiegunowego
Autorzy: Marian** Palej, Anna* Pogonowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 31-39, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


152/270
Nr opisu: 0000045238
Tytuł oryginału: On the images of stability and non-effectivity groups under the equivariant mappings
Autorzy: Andrzej Kazimierz* Mika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 75-80, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


153/270
Nr opisu: 0000045112
Tytuł oryginału: Professor Palej's biography Summary
Autorzy: Szczepan** Borkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 69, s. 81-82
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


154/270
Nr opisu: 0000045114
Tytuł oryginału: Przedmowa [Jubileusz Siedemdziesięciolecia Urodzin Profesora Mariana Paleja]
Autorzy: Szczepan** Borkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 69, s. 9-12
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


155/270
Nr opisu: 0000045233
Tytuł oryginału: Recherches sur la classe des fonctions de Montel
Autorzy: A. Rost, Janina* ¦ladkowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 197-212, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: FRE
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


156/270
Nr opisu: 0000045241
Tytuł oryginału: Wyniki badań nad stanem wiedzy i umiejętno¶ci absolwentów szkół ¶rednich z planimetrii i stereometrii
Autorzy: Janina** Poczęsna.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 9-29, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


157/270
Nr opisu: 0000045236
Tytuł oryginału: Zastosowanie wariacji mieszanych rzędu drugiego względem potęg 1 < P1, P2 < nieskończono¶ć do szeregów Fouriera
Autorzy: Anna Laskowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 99-120, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


158/270
Nr opisu: 0000045237
Tytuł oryginału: Zbieżno¶ć w sensie uogólnionych wariacji mieszanych Aproksymacja funkcjami Stieklowa
Autorzy: Anna Laskowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 81-97, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


159/270
Nr opisu: 0000052270
Tytuł oryginału: Druga wariacja funkcji klasy Bieberbacha - Eilenberga
Autorzy: Krystyna** Mi¶ta.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1992 z. 67, s. 69-79, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


160/270
Nr opisu: 0000052302
Tytuł oryginału: On a certain boundary problem for the equation (Δ + a2) (Δ + b2 ) u(X) = 0
Autorzy: M. Filar, Kazimierz** Szałajko.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1992 z. 67, s. 81-91, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


161/270
Nr opisu: 0000052268
Tytuł oryginału: On the convergence of series of the form Σ min an, bn
Autorzy: Roman Wituła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1992 z. 67, s. 153-160, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


162/270
Nr opisu: 0000052269
Tytuł oryginału: Pojęcie równoważno¶ci geometrii Kleina
Autorzy: Brunon* Szociński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1992 z. 67, s. 101-111, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


163/270
Nr opisu: 0000052271
Tytuł oryginału: Variational method in the class Sc
Autorzy: Janina Macura.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1992 z. 67, s. 51-67, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


164/270
Nr opisu: 0000053530
Tytuł oryginału: Lokalne własno¶ci krzywych, na których Re ... wzór
Autorzy: Kajetan** Tochowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 211-223, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


165/270
Nr opisu: 0000053531
Tytuł oryginału: Maksimum funkcjonału Re (c2k+1 - c2k+1 + αck+1 ) w klasie funkcji jednolistnych k-symetrycznych i ograniczonych w kole jednostkowym [Cz.] 1
Autorzy: Karol** Pethe.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 147-162, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


166/270
Nr opisu: 0000053532
Tytuł oryginału: Maksimum funkcjonału Re (c2k+1 - c2k+1 + αck+1 ) w klasie funkcji jednolistnych k-symetrycznych i ograniczonych w kole jednostkowym [Cz.] 2
Autorzy: Karol** Pethe.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 163-180, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


167/270
Nr opisu: 0000053470
Tytuł oryginału: Niektóre własno¶ci pewnego nieliniowego równania całkowego z przy¶pieszonym wyprzedzaj±cym argumentem
Autorzy: Danuta** Jama, Adam** Czech.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 107-112, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


168/270
Nr opisu: 0000053468
Tytuł oryginału: Nierówno¶ci Grunskyego dla funkcji jednolistnych i nieparzystych
Autorzy: Adam* Macura.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 121-130, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


169/270
Nr opisu: 0000053469
Tytuł oryginału: O ci±głych rozwi±zaniach pewnego liniowego równania całkowego ze zmiennym argumentem
Autorzy: Danuta** Jama, Adam** Czech.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 113-119, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


170/270
Nr opisu: 0000053526
Tytuł oryginału: O pewnym odwzorowaniu powierzchni walca obrotowego na płaszczyznę
Autorzy: Henryk** Gliński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 45-53, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


171/270
Nr opisu: 0000053471
Tytuł oryginału: O pewnym odwzorowaniu sfery na płaszczyznę
Autorzy: Henryk** Gliński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 101-106
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


172/270
Nr opisu: 0000053551
Tytuł oryginału: O pochodnej rozwi±zania równania funkcyjnego f(x)=... wzór
Autorzy: Stanisław** Kiełtyka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 55-65, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


173/270
Nr opisu: 0000053467
Tytuł oryginału: O zbiorze warto¶ci pewnego funkcjonału okre¶lonego w klasach funkcji jednolistnych k-symetrycznych i ograniczonych
Autorzy: Karol** Pethe.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 131-146, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


174/270
Nr opisu: 0000053466
Tytuł oryginału: On a problem of Z. Daróczy
Autorzy: Karina* Baron.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 64, s. 51-54, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


175/270
Nr opisu: 0000053464
Tytuł oryginału: On homomorphism connected with derivation
Autorzy: Antoni** Jakubowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 64, s. 89-106, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


176/270
Nr opisu: 0000053533
Tytuł oryginału: Oszacowanie funkcjonału Re... wzór... w klasie funkcji jednolistnych i ograniczonych w kole jednostkowym
Autorzy: Karol** Pethe.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 181-190, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


177/270
Nr opisu: 0000053461
Tytuł oryginału: Profesor Mieczysław Kucharzewski - kilka faktów z życiorysu, spisanych po rozmowie z jubilatem
Autorzy: Jerzy** Błahut.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 64, s. 17-19
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


178/270
Nr opisu: 0000053523
Tytuł oryginału: Rapid diffusion of bismuth and polonium in lead to the surface stimulated by plastic deformation.
Autorzy: Andrzej** Zastawny, Jan** Białoń, Tadeusz* Sosiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 7-19, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


179/270
Nr opisu: 0000053463
Tytuł oryginału: Remarks on the convolution of distributions with compatible supports
Autorzy: Andrzej** Kamiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 64, s. 107-121, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


180/270
Nr opisu: 0000053465
Tytuł oryginału: Stability of addittion formulae for trigonometric mappings
Autorzy: R. Ger.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 64, s. 75-84, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


181/270
Nr opisu: 0000053472
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć rozwi±zań stochastycznych równań różniczkowych Mc Shanea
Autorzy: Ewa** Szocińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 89-99, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


182/270
Nr opisu: 0000053462
Tytuł oryginału: Szkic życiorysu profesora Mieczysława Kucharzewskiego
Autorzy: Andrzej Kazimierz* Mika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 64, s. 5-15
Uwagi: Tamże s. 10-15: Spis publikacji Profesora Mieczysława Kucharzewskiego
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


183/270
Nr opisu: 0000053473
Tytuł oryginału: Wariacje mieszane rzędu drugiego względem funkcji z parametrami
Autorzy: Anna Laskowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 67-88, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


184/270
Nr opisu: 0000053525
Tytuł oryginału: Wpływ elektronów swobodnych na efektywno¶ć oddziaływania foton-fonon w fosforku galu
Autorzy: Zygmunt** Kleszczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 21-31, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


185/270
Nr opisu: 0000059766
Tytuł oryginału: Badanie procesów deformacyjnych w ciałach stałych na podstawie metody emisji akustycznej
Autorzy: Franciszek Witos, Aleksander* Opilski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 165-176, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


186/270
Nr opisu: 0000059773
Tytuł oryginału: Badanie stabilno¶ci pewnych równań różniczkowych cz±stkowych wyższego rzędu
Autorzy: Adam** Czech, Danuta** Jama.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 91-108, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


187/270
Nr opisu: 0000059784
Tytuł oryginału: Datowanie ceramiki metod± termoluminescencyjn±
Autorzy: Andrzej* Bluszcz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 193-201, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


188/270
Nr opisu: 0000059781
Tytuł oryginału: Datowanie paleolitycznych narzędzi krzemiennych metod± termoluminescencyjn±
Autorzy: J. Guzek, Andrzej* Bluszcz, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 291-299, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


189/270
Nr opisu: 0000059792
Tytuł oryginału: Lokalna mikrokomputerowa baza danych datowań radiowęglowych
Autorzy: Adam Michczyński, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 27-35, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


190/270
Nr opisu: 0000059788
Tytuł oryginału: Międzylaboratoryjna weryfikacja dokładno¶ci datowań radiowęglowych
Autorzy: Romuald** Awsiuk, Tomasz* Goslar, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur, Adam* Walanus, Andrzej** Zastawny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 91-98, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


191/270
Nr opisu: 0000059793
Tytuł oryginału: Międzynarodowa komputerowa baza danych datowań radiowęglowych
Autorzy: Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 21-26, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


192/270
Nr opisu: 0000059770
Tytuł oryginału: Niektóre własno¶ci zbioru punktów osi±galnych w przestrzeni R za pomoc± mnożników +1 i -1
Autorzy: Andrzej* Sowa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 129-136, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


193/270
Nr opisu: 0000059769
Tytuł oryginału: Nowy dowód twierdzenia o uzbieżnianiu w Rn
Autorzy: Roman Wituła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 137-142, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


194/270
Nr opisu: 0000059776
Tytuł oryginału: O grupach stabilno¶ci i nieefektywno¶ci obiektów abstrakcyjnych
Autorzy: Waldemar Hołubowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 57-66, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


195/270
Nr opisu: 0000059775
Tytuł oryginału: O zwarto¶ci pewnych klas operatorów
Autorzy: Andrzej** Kasperski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 67-75, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


196/270
Nr opisu: 0000059778
Tytuł oryginału: Obiekty projektywne w kategorii obiektów abstrakcyjnych
Autorzy: Andrzej Kazimierz* Mika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 41-50, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


197/270
Nr opisu: 0000059774
Tytuł oryginału: Pewna konstrukcja koproduktu półprostego w kategorii grup
Autorzy: Marek Żabka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 77-89, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360


198/270
Nr opisu: 0000059772
Tytuł oryginału: Pewne własno¶ci uogólnionego rozwi±zania nieliniowego równania falowego
Autorzy: Danuta** Jama, Adam** Czech.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 109-119, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


199/270
Nr opisu: 0000059767
Tytuł oryginału: Pewne zagadnienia drgań pojazdów poruszaj±cych się na losowym podłożu
Autorzy: Ryszard** Gawroński, Romuald* Szopa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 157-163, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


200/270
Nr opisu: 0000059768
Tytuł oryginału: Pięcionukleonowe amplitudy spektroskopowe dla j±der z powłoki 1p
Autorzy: L. Jarczyk, Edward* Kwa¶niewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 143-156, bibliogr. 42 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


201/270
Nr opisu: 0000059783
Tytuł oryginału: Porównanie metod stosowanych przy datowaniu termoluminescencyjnym osadów
Autorzy: Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 203-211, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


202/270
Nr opisu: 0000059791
Tytuł oryginału: Probabilistyczna kalibracja dat radiowęglowych
Autorzy: Danuta Michczyńska, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 37-60, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


203/270
Nr opisu: 0000059785
Tytuł oryginału: Projekt palinologicznej bazy danych
Autorzy: M. Ralska-Jasiewiczowa, Adam* Walanus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 189-192, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


204/270
Nr opisu: 0000059771
Tytuł oryginału: Rozwi±zania nieliniowego równania funkcyjnego spełniaj±ce warunek Lipschitza
Autorzy: Katarzyna* Jakowska-Suwalska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 121-128, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


205/270
Nr opisu: 0000059789
Tytuł oryginału: Stanowisko licznika L2 używane w pomiarach 14C o podwyższonej dokładno¶ci
Autorzy: Tomasz* Goslar, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur, Adam* Walanus, Andrzej** Zastawny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 83-89, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


206/270
Nr opisu: 0000059779
Tytuł oryginału: Transformata Legendre'a i pochodne cz±stkowe Legendre'a
Autorzy: Barbara* Luks-Ogrodnik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 21-39, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


207/270
Nr opisu: 0000059780
Tytuł oryginału: Twierdzenie typu Jacksona
Autorzy: Barbara* Luks-Ogrodnik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 7-20, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


208/270
Nr opisu: 0000059777
Tytuł oryginału: Uogólnione twierdzenie Doleżala na przypadek Quasiwielomianów
Autorzy: Stefania* Krasińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 51-56, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3360
Dostęp BCP¦:


209/270
Nr opisu: 0000059782
Tytuł oryginału: Wpływ przemrażania na termoluminescencję ziaren mineralnych w glinach
Autorzy: Andrzej* Bluszcz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 213-218, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


210/270
Nr opisu: 0000059787
Tytuł oryginału: Wykorzystanie kolagenu do datowania metod± C-14 ko¶ci kopalnych
Autorzy: Ewa* Goslar, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 107-118, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


211/270
Nr opisu: 0000059790
Tytuł oryginału: Zmiany koncentracji 14C w atmosferze w X tysi±cleciu BP na podstawie pomiarów aktywno¶ci 14oC o podwyższonej precyzji
Autorzy: Tomasz* Goslar.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 69-81, bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


212/270
Nr opisu: 0000059786
Tytuł oryginału: Zmiany ¶rodowiska naturalnego na podstawie badań C-14 martwic wapiennych i węglanowych osadów jeziornych
Autorzy: Anna** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 119-131, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


213/270
Nr opisu: 0000060663
Tytuł oryginału: A note on nonlinear Volterra integral equations over locally compact Abelian groups
Autorzy: Jerzy** Skrzypczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 353-363, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


214/270
Nr opisu: 0000060679
Tytuł oryginału: Aktualne pogl±dy na pochodzenie stanów powierzchniowych granicy fazowej półprzewodnik - dielektryk
Autorzy: Stanisław** Kochowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 103-115, bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


215/270
Nr opisu: 0000060675
Tytuł oryginału: Amplitudowe czujniki ¶wiatłowodowe - zastosowanie
Autorzy: Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 153-165, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


216/270
Nr opisu: 0000060635
Tytuł oryginału: AMSTRAD microcomputer as a counter for pollen and spores in pollen analysis
Autorzy: D. Nalepka, Adam* Walanus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 87-90, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


217/270
Nr opisu: 0000060685
Tytuł oryginału: Analiza teoretyczna akustooptycznego wzmacniania i generacji ultradĽwięków
Autorzy: Roman Bukowski, Barbara** Pustelny, Zygmunt** Kleszczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 55-65, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


218/270
Nr opisu: 0000060673
Tytuł oryginału: Badania potencjału powierzchniowego w arsenku galu metod± akustycznych fal powierzchniowych
Autorzy: Tadeusz Pustelny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 175-179, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


219/270
Nr opisu: 0000060680
Tytuł oryginału: Badania wpływu radiacji neutronowej i obróbki termicznej na stal manganowo-aluminiow±
Autorzy: Krystyna** Kobylańska-Szkaradek, Andrzej** Zastawny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 95-102, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


220/270
Nr opisu: 0000060641
Tytuł oryginału: Chronology of the lower part of annually laminated sediments of the Gosciaz Lake
Autorzy: Tomasz* Goslar, Mieczysław** Pazdur, Adam* Walanus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 11-20, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


221/270
Nr opisu: 0000060636
Tytuł oryginału: Comparison of variability of stable isotopes 18O and 13C and varve thickness in basal part of laminated sediments of the Gosciaz Lake
Autorzy: K. Różański, Tomasz* Goslar, Adam* Walanus, Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 63-74, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


222/270
Nr opisu: 0000060690
Tytuł oryginału: Dwadzie¶cia lat Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Zygmunt** Kleszczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 9-12
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: PSl. sygn. P. 3359


223/270
Nr opisu: 0000060682
Tytuł oryginału: Efekty polaryzacyjne przy propagacji fal akustycznych w kryształach
Autorzy: Zygmunt** Kleszczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 73-84, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


224/270
Nr opisu: 0000060686
Tytuł oryginału: Eksperymentalna weryfikacja teorii dyfrakcji ¶wiatła na fali akustycznej modulowanej impulsowo
Autorzy: Jerzy Bodzenta, Zygmunt** Kleszczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 41-54, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


225/270
Nr opisu: 0000060650
Tytuł oryginału: Elementy okre¶laj±ce stożkowe ¶rodków przy rzutowaniu stożkowej na pęk okręgów
Autorzy: Anna* Pogonowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 29-34, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn P. 3359
Dostęp BCP¦:


226/270
Nr opisu: 0000060689
Tytuł oryginału: Instytut Fizyki
Autorzy: Andrzej** Zastawny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 13-18
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


227/270
Nr opisu: 0000060643
Tytuł oryginału: Instytut Matematyki
Autorzy: Ernest** Płonka, Janina* ¦ladkowska-Zahorska, Mieczysław** Kucharzewski, Stanisława** Bogucka-Kamińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 199-238
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦L. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


228/270
Nr opisu: 0000060665
Tytuł oryginału: Instytut Mechaniki Teoretycznej
Autorzy: Bohdan* Mochnacki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 331-334
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


229/270
Nr opisu: 0000060642
Tytuł oryginału: Introduction A progress report on chronological and isotopic studies of laminated sediments of the Gosciaz Lake with an outline of geophysical and astrophysical implications of future studies
Autorzy: Mieczysław** Pazdur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 7-10
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


230/270
Nr opisu: 0000060662
Tytuł oryginału: Katedra Geometrii Wykre¶lnej w latach 1969-1989
Autorzy: Marian** Palej.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 365-367
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


231/270
Nr opisu: 0000060681
Tytuł oryginału: Metody akustyczne i akustooptyczne w fizyce ciała stałego
Autorzy: Zygmunt** Kleszczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 85-93, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


232/270
Nr opisu: 0000060678
Tytuł oryginału: Metody wytwarzania tlenków naturalnych z GaAs
Autorzy: Stanisław* Ło¶.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 117-130, bibliogr. 29 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


233/270
Nr opisu: 0000060684
Tytuł oryginału: Mikrozgięciowy ¶wiatłowodowy czujnik przemieszczeń
Autorzy: Paweł Karasiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 67-72, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


234/270
Nr opisu: 0000060639
Tytuł oryginału: New approach to explanation of changes in the volume and water level of the Gosciaz Lake
Autorzy: Anna** Pazdur, L. Starkel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 29-44, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


235/270
Nr opisu: 0000060658
Tytuł oryginału: Numeryczne wyznaczanie linii przenikania i rozwinięć walców eliptycznych
Autorzy: Henryk** Gliński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 407-412, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


236/270
Nr opisu: 0000060659
Tytuł oryginału: Numeryczne wyznaczanie obrazów perspektywicznych
Autorzy: Henryk** Gliński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 401-406, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


237/270
Nr opisu: 0000060657
Tytuł oryginału: O pewnej transformacji w odwzorowaniu płaszczyzn za pomoc± paraboloidy obrotowej
Autorzy: Marian** Palej.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 413-418, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


238/270
Nr opisu: 0000060664
Tytuł oryginału: O pewnych własno¶ciach asymptotycznych niestacjonarnych układów dynamicznych
Autorzy: S. Przybylak, Jerzy** Skrzypczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 335-352, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


239/270
Nr opisu: 0000060656
Tytuł oryginału: O pewnym przekształceniu trójbiegunowym
Autorzy: Marian** Palej.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 419-427, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


240/270
Nr opisu: 0000060651
Tytuł oryginału: O relacjach zachodz±cych pomiędzy rzutami tzw. stożkowych ¶rodków i stożkowych podstawowych
Autorzy: Marian** Palej, Anna* Pogonowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 23-28, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


241/270
Nr opisu: 0000060667
Tytuł oryginału: O zachowaniu się pewnego typu krzywych
Autorzy: Kajetan** Tochowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 271-283, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


242/270
Nr opisu: 0000060674
Tytuł oryginału: Okre¶lenie rozkładu koncentracji domieszek w zł±czu półprzewodnikowym metod± akustycznych fal powierzchniowych
Autorzy: Aleksander* Opilski, Marian** Urbańczyk, Zdzisław* Kubik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 167-174, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


243/270
Nr opisu: 0000060661
Tytuł oryginału: Optymalizacja doboru stanowiska przy rejestracji elementów przestrzeni
Autorzy: Marian** Bietkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 369-379, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


244/270
Nr opisu: 0000060637
Tytuł oryginału: Periodicities in sequence of laminae thicknesses in laminated sediments from the Gosciaz Lake
Autorzy: Adam* Walanus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 53-62, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


245/270
Nr opisu: 0000060645
Tytuł oryginału: Pewna metoda okre¶lania funkcji w sposób uwikłany
Autorzy: Mieczysław** Kucharzewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 67-85, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


246/270
Nr opisu: 0000060647
Tytuł oryginału: Pewne szczególne przypadki nierówno¶ci Grunsky'ego - Nehariego dla funkcji klasy S1RT i S1R
Autorzy: Jolanta* ¦migielska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 53-62, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


247/270
Nr opisu: 0000060654
Tytuł oryginału: Prof. nadz. dr hab. Czesław Kluczny - życie i działalno¶ć naukowa (w dziesi±t± rocznicę ¶mierci)
Autorzy: Andrzej** Flisowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 7-13
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


248/270
Nr opisu: 0000060672
Tytuł oryginału: Propagacja fal akustycznych w o¶rodkach przypadkowo niejednorodnych Porównanie metod i wyników
Autorzy: Eugeniusz** Soczkiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 181-188, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


249/270
Nr opisu: 0000060655
Tytuł oryginału: Przekształcenie i rzut ¶rodkowo-biegunowy
Autorzy: Stanisław** Sulwiński, Michał** Wantrych.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 429-434, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


250/270
Nr opisu: 0000060646
Tytuł oryginału: Remarks on projections in group algebra of some discrete groups
Autorzy: Jerzy* Kogut.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 63-66, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


251/270
Nr opisu: 0000060634
Tytuł oryginału: Results of TL dating of the loess profile at Odonow (southern Poland) in the Gliwice TL Laboratory
Autorzy: Andrzej* Bluszcz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 91-103, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


252/270
Nr opisu: 0000060638
Tytuł oryginału: Running phase analysis and its application to cycle searching in long series of uncertain data
Autorzy: Adam* Walanus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 45-51, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


253/270
Nr opisu: 0000060669
Tytuł oryginału: Some remarks on invertible elements in group algebra of discrete groups
Autorzy: Ernest** Płonka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 247-253, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3359
Dostęp BCP¦:


254/270
Nr opisu: 0000060687
Tytuł oryginału: ¦wiatłowody gradientowe na bazie szkieł i ich zastosowania w technologii rozgałęziaczy
Autorzy: Marek Błahut, Aleksander* Opilski, Zbigniew Opilski, Roman Rogoziński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 31-40, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


255/270
Nr opisu: 0000060677
Tytuł oryginału: Technologia otrzymywania tlenków anodowych z GaAs
Autorzy: Stanisław* Ło¶.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 131-135, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


256/270
Nr opisu: 0000060670
Tytuł oryginału: The swithing moments for the system with feedback
Autorzy: Stefania* Krasińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 239-245, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


257/270
Nr opisu: 0000060668
Tytuł oryginału: Trajektoria funkcji R(z)
Autorzy: Kajetan** Tochowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 255-270, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


258/270
Nr opisu: 0000060666
Tytuł oryginału: Trzeci postulat szczególnej teorii względno¶ci i jego konsekwencje
Autorzy: Bolesław** Wantuła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 285-330, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


259/270
Nr opisu: 0000060649
Tytuł oryginału: Twierdzenia aproksymacyjne w pewnych funkcyjnych przestrzeniach Frecheta
Autorzy: Grażyna** Kozłowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 35-40, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


260/270
Nr opisu: 0000060644
Tytuł oryginału: Układ mechaniczny jako uogólniona sieć
Autorzy: Józef** Wojnarowski, S. Zawi¶lak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 87-99, bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


261/270
Nr opisu: 0000060648
Tytuł oryginału: Uogólniona nierówno¶ć typu Grunsky'ego - Nehariego dla funkcji klasy S1RT i S1R
Autorzy: Jolanta* ¦migielska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 41-51, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


262/270
Nr opisu: 0000060640
Tytuł oryginału: Variations of the ratio of laminae thicknesses in sediments of Lake Gosciaz - a comparison with some palaeotemperature estimates
Autorzy: Tomasz* Goslar.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 21-28, bibliogr. 30 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


263/270
Nr opisu: 0000060676
Tytuł oryginału: Wpływ podstawowych parametrów technologicznych na przebieg procesu anodyzacji GaAs
Autorzy: Stanisław* Ło¶.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 137-151, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


264/270
Nr opisu: 0000060653
Tytuł oryginału: Wspomnienie o emerytowanym doc. dr hab. Józefie Szpileckim
Autorzy: Henryk** Orwat.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 15-16
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


265/270
Nr opisu: 0000060652
Tytuł oryginału: Wstępne pomiary półokresu rozpadu 87Rb licznikiem ostrzowym
Autorzy: Andrzej** Zastawny, Barbara* Rabsztyn.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 17-22, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


266/270
Nr opisu: 0000060688
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody fotonapięcia powierzchniowego do badań powierzchni półprzewodników
Autorzy: Bogusława Adamowicz, Stanisław** Kochowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 19-30, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


267/270
Nr opisu: 0000060660
Tytuł oryginału: Zastosowanie siatek perspektywicznych do wyznaczania cieni i odbić zwierciadlanych w perspektywie stosowanej
Autorzy: Marian** Bietkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 381-399, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


268/270
Nr opisu: 0000060671
Tytuł oryginału: Zjawiska jonizacyjne w gazach, gazowe detektory promieniowania jonizuj±cego
Autorzy: Andrzej** Zastawny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 189-198, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359
Dostęp BCP¦:


269/270
Nr opisu: 0000096242
Tytuł oryginału: Holocene calcareous tufa in Sieradowice - geology, malacology, radiochronology and stable isotopes
Autorzy: S. Alexandrowicz, Romuald** Awsiuk, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur, Z. ¦nieszko.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1987 z. 56, s. 43-60, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


270/270
Nr opisu: 0000096232
Tytuł oryginału: Wyładowanie elektryczne niesamoistne w powietrzu w komorach o geometrii licznika proporcjonalnego
Autorzy: Ewa* Berdowska, Andrzej** Zastawny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1987 z. 51, s. 109-121, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0072-470X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3359


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie