Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 144Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/144
Nr opisu: 0000002757
Tytuł oryginału: HPLC w analizie metalotionein
Autorzy: Irena** Baranowska, Sabina* ¦wierczek, R. Price.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2002 z. 147, s. 79-85, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0372-9494
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


2/144
Nr opisu: 0000002754
Tytuł oryginału: Obliczenia numeryczne pionowego transportu pneumatycznego z uwzględnienim strefy nieustalonego ruchu cz±stek
Autorzy: Grzegorz Dzido, Jerzy** Raczek, Jan* Thullie, Michał** Palica.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2002 z. 147, s. 65-77, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0372-9494
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


3/144
Nr opisu: 0000002738
Tytuł oryginału: Ocena zawarto¶ci i mobilno¶ci wybranych metali w glebach le¶nych
Autorzy: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Jan** Cebula, Krzysztof Loska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2002 z. 147, s. 27-46, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0372-9494
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


4/144
Nr opisu: 0000002736
Tytuł oryginału: Oznaczanie metali w węglu aktywnym
Autorzy: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Krzysztof Loska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2002 z. 147, s. 15-25, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0372-9494
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


5/144
Nr opisu: 0000002759
Tytuł oryginału: Pulsowa woltamperometria różnicowa w analizie wybranych amin aromatycznych
Autorzy: Ryszard** Baranowski, J. Kabut.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2002 z. 147, s. 87-93, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0372-9494
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


6/144
Nr opisu: 0000002742
Tytuł oryginału: Quantitative analysis of mixtures of 1- and 2-isopropylnaphthalene and corresponding oxidation products by 1h-NMR spectroscopy
Tytuł w wersji polskiej: Analiza ilo¶ciowa mieszania 1- i 2-izopropylanaftalenu oraz produktów ich utleniania przy użyciu spektroskopii 1H NMR
Autorzy: Mirosław** Gibas, Jan** Zawadiak, M. Danch.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2002 z. 147, s. 55-64, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0372-9494
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


7/144
Nr opisu: 0000002739
Tytuł oryginału: Stałe trwało¶ci kompleksów palladu (II) z N-benzoilotiomocznikiem (BT)
Autorzy: Jerzy** Ciba, S. Niemczyk-Bałtro.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2002 z. 147, s. 47-53, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0372-9494
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


8/144
Nr opisu: 0000002734
Tytuł oryginału: Tandem pericyclic reactions in synthesis of azines Pt 1. PM3 study of thermal behavior of 1-aza-1,3,5-hexatrienes
Tytuł w wersji polskiej: Tandemowe reakcje pericykliczne w syntezie azyn Cz. 1. Badania termicznego zachowania
Autorzy: Jerzy** Suwiński, M. A. Mohamed.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2002 z. 147, s. 5-13, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0372-9494
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


9/144
Nr opisu: 0000002567
Tytuł oryginału: Application of polyaniline film for electrode modification in anodic stripping voltametry
Tytuł w wersji polskiej: Wykorzystanie filmu polianilinowego do modyfikacji elektrod w metodzie anodic stripping voltammetry
Autorzy: Jerzy** Strojek, Klaudia* Wagner.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 319-322, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


10/144
Nr opisu: 0000002587
Tytuł oryginału: Badania nad reaktywno¶ci± poli(oksazolidyno-acetali)
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, E. Kurdej.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 99-102, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


11/144
Nr opisu: 0000002568
Tytuł oryginału: Badania termoczułych układów polimerowych
Autorzy: Roman Turczyn, A. Dutkiewicz, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 315-318, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


12/144
Nr opisu: 0000002574
Tytuł oryginału: Badanie własno¶ci separacyjnych kompozytowych membran polianilinowych
Autorzy: A. Stolarczyk, G. Łabojko, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 223-226, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


13/144
Nr opisu: 0000002602
Tytuł oryginału: Calorimetric study of polymerisation of dimethacrylate monomers
Tytuł w wersji polskiej: Kalorymetryczne badania polimeryzacji monomerów dimetakrylanowych
Autorzy: Izabela Barszczewska-Rybarek, Mirosław** Gibas.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 55-58, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


14/144
Nr opisu: 0000002586
Tytuł oryginału: Catalytic activity of selected strong bases in Michael-type addition of hydroxymethacrylates
Tytuł w wersji polskiej: Aktywno¶ć katalityczna wybranych mocnych zasad w addycji typu Michaela hydroksymetakrylanów
Autorzy: Mirosław** Gibas, Anna Korytkowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 133-136, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


15/144
Nr opisu: 0000002573
Tytuł oryginału: Electrochemically induced morphology changes of seleted oligothiophenes
Tytuł w wersji polskiej: Elektrochemicznie indukowane zmiany morfologii warstw wybranych oligotiofenów
Autorzy: Mieczysław Łapkowski, Jerzy** Żak, Magdalena* Kołodziej-Sadlok, S. Guillerez, G. Bidan.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 287-290, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


16/144
Nr opisu: 0000002570
Tytuł oryginału: ESR spectroelectrochemistry studies of polyaniline's redox reactions
Tytuł w wersji polskiej: Badania reakcji redoks polianiliny przy użyciu spektrochemii EPR
Autorzy: G. Palka, W. Domagała, S. Duber, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 303-306, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


17/144
Nr opisu: 0000002600
Tytuł oryginału: Funkcjonalizacja nowych polieterów zawieraj±cych ugrupowania acetalowe i aldehydowe
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Małgorzata** Sowa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 79-82, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


18/144
Nr opisu: 0000003575
Tytuł oryginału: Investigations on the removal of trace impurities from sodium sulphate solutions
Tytuł w wersji polskiej: Wydzielanie ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń z roztworu siarczanu sodu
Autorzy: Teofil** Korolewicz, Janusz Wójcik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 142, s. 67-73, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


19/144
Nr opisu: 0000002588
Tytuł oryginału: Katalityczny wpływ struktury kationów na budowę produktów polikondensacji amino-diolu z dialdehydem
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, E. Kurdej.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 95-98, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


20/144
Nr opisu: 0000003574
Tytuł oryginału: O możliwo¶ci kontrolowania wydzielania zwi±zków chloru i siarki w procesie koksowania mieszanek węglowych
Autorzy: Andrzej** Koszorek, Andrzej** Mianowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 142, s. 75-85, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


21/144
Nr opisu: 0000002605
Tytuł oryginału: Preparation and modification of microspheres by dispersion copolymerization of 3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate and methyl methacrylate
Tytuł w wersji polskiej: Kopolimeryzacja dyspersyjna metakrylanu 3-chloro-2-hydroksypropylu i metakrylanu metylu oraz modyfikacja otrzymanych mikrosfer
Autorzy: Jan** Łukaszczyk, A. Cebulska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 27-30, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


22/144
Nr opisu: 0000002590
Tytuł oryginału: Synteza i badanie wła¶ciwo¶ci elektrochemicznych monomerów: 3,4-butylenodioksytiofenu i 3,4-heksylenodioksytiofenu
Autorzy: A. Czardybon, Ż. Zapalska, Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 83-86, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


23/144
Nr opisu: 0000002601
Tytuł oryginału: Synteza polieterów zawieraj±cych ugrupowania acetalowe
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, N. KuĽnik, Małgorzata** Sowa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 75-78, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


24/144
Nr opisu: 0000002572
Tytuł oryginału: The morphology of the segmented polyurethanes synthesized using various chain extenders studies by AFM method
Tytuł w wersji polskiej: Morfologia segmentowych poliuretanów zsyntetyzowanych przy użyciu różnych przełużaczy łańcucha badana za pomoc± techniki AFM
Autorzy: A. Wolińska-Grabczyk, J. Muszyński, A. Jankowski, Jerzy** Żak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 299-302, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


25/144
Nr opisu: 0000003573
Tytuł oryginału: Wpływ sposobu obróbki stali 00H17N14M2A na odporno¶ć implantów metalowych
Autorzy: Ginter** Nawrat, T. Bołd, Adam* Korczyński, Andrzej** Małachowski, M. Zych-Romanów.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 142, s. 135-144, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


26/144
Nr opisu: 0000002575
Tytuł oryginału: Zastosowanie pochodnych celulozy w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem hydroksyetycelulozy
Autorzy: B. Wierucka-Młynarczyk, Roman Turczyn, D. Sabat, J. Dugiełło, L. Ilewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 215-218, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


27/144
Nr opisu: 0000003572
Tytuł oryginału: Zintegrowane układy diafragmowo-katodowe o obniżonej zawarto¶ci azbestu do procesu produkcji chloru
Autorzy: Ginter** Nawrat, Witold** Gnot, Andrzej** Małachowski, Teresa** Buczek, R. Zembko.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 142, s. 145-152
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


28/144
Nr opisu: 0000003041
Tytuł oryginału: Analiza wybranych anionów w wodach kopalnianych
Autorzy: Barbara** Kot, Ryszard** Baranowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2000 z. 141, s. 35-40, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


29/144
Nr opisu: 0000003046
Tytuł oryginału: Badania nad otrzymaniem wybranych wzorców kobaltu
Autorzy: Marek** Smolik, Jerzy** Ciba.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2000 z. 141, s. 73-91, bibliogr. 36 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


30/144
Nr opisu: 0000003043
Tytuł oryginału: Badanie wła¶ciwo¶ci termicznych wybranych organicznych kompleksów rutenu i palladu
Autorzy: Danuta** Matysek-Majewska, Jacek** Majewski, Stanisław* Krompiec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2000 z. 141, s. 13-19, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


31/144
Nr opisu: 0000003035
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć elektrodialitycznego odsalania i zatężania wód kopalnianych miernie zasolonych
Autorzy: Marian Turek, Witold** Gnot.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2000 z. 141, s. 59-66, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


32/144
Nr opisu: 0000003042
Tytuł oryginału: Oznaczanie metali ciężkich metod± anodowego roztwarzania w przepływowym układzie zamkniętym z zastosowaniem filtracji kontrolowanej elektrochemicznie
Autorzy: Jerzy** Strojek, Krystyna** Raszka, Klaudia* Wagner, Jerzy** Żak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2000 z. 141, s. 21-34, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


33/144
Nr opisu: 0000003040
Tytuł oryginału: Oznaczanie ¶ladów palladu w wodzie naturalnej
Autorzy: Jerzy** Ciba, A. Promny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2000 z. 141, s. 41-46, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


34/144
Nr opisu: 0000003039
Tytuł oryginału: Oznaczanie tytanu obok cyrkonu i hafnu w minerale polimetalicznym staurolicie
Autorzy: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Regina Chałubiec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2000 z. 141, s. 47-57, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


35/144
Nr opisu: 0000003044
Tytuł oryginału: Rekultywacja gleby z terenu Jemenu skażonej produktami naftowymi
Autorzy: M. Sumairi, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2000 z. 141, s. 5-11, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


36/144
Nr opisu: 0000003033
Tytuł oryginału: Zastosowanie spektrofotometrii pochodnej do oznaczania 5,5-dietylobarbituranu sodu w obecno¶ci aminofenazonu w tabletkach "Veramid"
Autorzy: Ewa** Bobrowska-Grzesik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2000 z. 141, s. 67-72, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


37/144
Nr opisu: 0000036568
Tytuł oryginału: Badania aerodynamiki i wymiany ciepła w układach dyspersyjnych ciało stałe - gaz
Autorzy: Jan** Bandrowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1999 z. 139, s. 31-41, bibliogr. 45 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


38/144
Nr opisu: 0000036570
Tytuł oryginału: Badania i metody obliczania wybranych typów wymienników ciepła
Autorzy: Władysław** Mróz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1999 z. 139, s. 99-111, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


39/144
Nr opisu: 0000036569
Tytuł oryginału: Badania nad krystalizacj± masow±
Autorzy: Karol** Machej.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1999 z. 139, s. 85-97, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


40/144
Nr opisu: 0000036572
Tytuł oryginału: Procesy inżynierii chemicznej w technologii ochrony ¶rodowiska
Autorzy: Józef** Zabłocki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1999 z. 139, s. 161-167, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


41/144
Nr opisu: 0000036561
Tytuł oryginału: Słowo wstępne [100-lecie urodzin profesorów Stanisława Ochęduszki i Tadeusza Hoblera]
Autorzy: Ryszard* Wilk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1999 z. 139, s. 9-11
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


42/144
Nr opisu: 0000036571
Tytuł oryginału: Sposoby testowych badań filtracji
Autorzy: Michał** Palica.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1999 z. 139, s. 113-134, bibliogr. 48 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


43/144
Nr opisu: 0000036567
Tytuł oryginału: ¦l±ska szkoła termodynamiki i energetyki cieplnej - kontynuacja tradycji Politechniki Lwowskiej
Autorzy: Andrzej** Ziębik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1999 z. 139, s. 21-30
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


44/144
Nr opisu: 0000024626
Tytuł oryginału: 75 rocznica urodzin i 50-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Zbigniewa Gregorowicza
Autorzy: Irena** Baranowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 7-10
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


45/144
Nr opisu: 0000024619
Tytuł oryginału: A study on the influence of the molecular structure of azines and diazines on retention in RPHPLC
Autorzy: Irena** Baranowska, Sabina* ¦wierczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 95-106, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


46/144
Nr opisu: 0000024612
Tytuł oryginału: Analiza specjalna cynku i ołowiu w pyłach hutniczych
Autorzy: Teresa** Suwińska, Jerzy** Ciba.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 197-207, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


47/144
Nr opisu: 0000024615
Tytuł oryginału: Badania nad doborem warunków odparafinowania frakcji olejowych mieszanin± metyloetyloketonu i toluenu
Autorzy: Wiesław** Szeja, Zygmunt** Specjał, Wiesława** Specjał.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 137-144, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


48/144
Nr opisu: 0000024625
Tytuł oryginału: Badania nad syntez± zwi±zków powierzchniowo czynnych typu Gemini z drugorzędowych diamin
Autorzy: Ewa** Łękawska, Ewa* Zielińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 11-19, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


49/144
Nr opisu: 0000024617
Tytuł oryginału: Badanie procesu ługowania pierwiastków ekologicznie szkodliwych z zawiesiny pyłowowodnej wodami kopalnianymi o różnym stopniu zasolenia
Autorzy: Barbara** Kot, Ryszard** Baranowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 119-127, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


50/144
Nr opisu: 0000024622
Tytuł oryginału: Badanie wła¶ciwo¶ci koagulacyjnych polichlorku glinu
Autorzy: Maria** Dzięgielewska, Andrzej** Kossuth, Mirosław** Fligier.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 37-47, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


51/144
Nr opisu: 0000024613
Tytuł oryginału: Comparison of derivative spectrophotometry and multivariate linear regression in the analysis of mixtures of chosen metal ions with PAR
Autorzy: Ewa** Bobrowska-Grzesik, Andrzej** Grossman.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 177-186, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


52/144
Nr opisu: 0000024620
Tytuł oryginału: Comparison of the chromatographic behaviour of azines, diazines and their derivatives on stationary phases with bonded NH2, CN and diol groups by TLC
Autorzy: Irena** Baranowska, Sabina* ¦wierczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 87-94, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


53/144
Nr opisu: 0000024616
Tytuł oryginału: Copolymers of maleic anhydride and alkyl vinyl ether in a dry reagent diagnostic
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Małgorzata** Sowa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 129-135, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


54/144
Nr opisu: 0000024614
Tytuł oryginału: Preparation of 6*hydrate of ammonium and magnesium phosphate(V) through a sparingly soluble magnesium salt of ethylenediaminetetraacetic acid
Autorzy: Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth, Maria** Dzięgielewska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 145-153, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


55/144
Nr opisu: 0000024608
Tytuł oryginału: Real, pseudo and observed kinetics in heterogeneous catalysis
Autorzy: Wincenty** Turek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 259-276, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


56/144
Nr opisu: 0000024618
Tytuł oryginału: Selectivity of an Air-Gap cyanide sensor with double - nernstian response for potentiometric determination of thiocyanates
Autorzy: Ryszard** Baranowski, Tomasz* Kubik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 107-118, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


57/144
Nr opisu: 0000024621
Tytuł oryginału: Spectrophotometric titanium determination in fly-ashes
Autorzy: Irena** Baranowska, Katarzyna* Barszczewska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 79-85, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


58/144
Nr opisu: 0000024624
Tytuł oryginału: Spektrofotometria pochodna w analizie pestycydów
Autorzy: Irena** Baranowska, Celina Pieszko.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 21-28, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


59/144
Nr opisu: 0000024609
Tytuł oryginału: Spektrofotometria pochodna w analizie pochodnych pirydyny, chinoliny i chinoksaliny
Autorzy: Irena** Baranowska, Sabina* ¦wierczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 251-258, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


60/144
Nr opisu: 0000024623
Tytuł oryginału: Spektrofotometryczna metoda oznaczania ceru za pomoc± 2,2'-bichinoksalilu
Autorzy: Irena** Baranowska, Katarzyna* Barszczewska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 29-35, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


61/144
Nr opisu: 0000024611
Tytuł oryginału: Wykorzystanie wybranych substancji chemicznych jako wzorców do oznaczania zawarto¶ci azotu w metalach
Autorzy: Jerzy** Ciba, Jolanta Trojanowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 209-226, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


62/144
Nr opisu: 0000024610
Tytuł oryginału: Zastosowanie organicznych poł±czeń tytanu i krzemu w technologii krzemowej
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Jacek** Majewski, Danuta** Matysek-Majewska, Krzysztof** Waczyński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1998 z. 137, s. 227-234, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


63/144
Nr opisu: 0000026759
Tytuł oryginału: Badania nad możliwo¶ci± otrzymywania cementów glinowych o podwyższonej wytrzymało¶ci mechanicznej
Autorzy: Alina** Dukowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1997 z. 135, s. 27-38, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


64/144
Nr opisu: 0000026756
Tytuł oryginału: Badania nad syntez± i wła¶ciwo¶ciami zwi±zków powierzchniowo czynnych typu gemini
Autorzy: Ewa* Zielińska, Ewa** Łękawska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1997 z. 135, s. 63-72, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


65/144
Nr opisu: 0000026753
Tytuł oryginału: Badania współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej przy zastosowaniu metod: statycznej i dynamicznej
Autorzy: Władysław** Mróz, Józef** Zabłocki, Michał** Palica, Grzegorz Dzido.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1997 z. 135, s. 91-103, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


66/144
Nr opisu: 0000026762
Tytuł oryginału: Badania zjawiska anizotropii współczynnika przewodzenia ciepła materiałów izolacyjnych bazuj±cych na wełnie mineralnej
Autorzy: Władysław** Mróz, Michał** Palica, Grzegorz Dzido.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1997 z. 135, s. 105-112, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


67/144
Nr opisu: 0000026758
Tytuł oryginału: Charakterystyka azotków tytanu otrzymanych z dwutlenku tytanu i amoniaku przy różnych parametrach technologicznych
Autorzy: Alina** Dukowicz, Andrzej* Naróg.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1997 z. 135, s. 39-53, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


68/144
Nr opisu: 0000026761
Tytuł oryginału: Dezaktywacja rtęci metalicznej w tkaninach użytkowych
Autorzy: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1997 z. 135, s. 7-15, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


69/144
Nr opisu: 0000026760
Tytuł oryginału: Ekstrakcja ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń z roztworów azotanu magnezu
Autorzy: Antonina** Dębska-Horecka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1997 z. 135, s. 17-25, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


70/144
Nr opisu: 0000026757
Tytuł oryginału: Spektrometryczna metoda oznaczania chloru w próbkach węgla kamiennego
Autorzy: Teresa** Suwińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1997 z. 135, s. 55-61, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


71/144
Nr opisu: 0000026755
Tytuł oryginału: Synteza 1,4'-zespołowych oligoimidazoli i zwi±zków podobnych
Autorzy: Jerzy** Suwiński, Paweł* Wagner.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1997 z. 135, s. 73-80, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


72/144
Nr opisu: 0000026754
Tytuł oryginału: Wpływ intensywno¶ci mieszania zawiesiny w krystalizatorze na szybko¶ć zaniku kryształów
Autorzy: Karol** Machej, Katarzyna* Słuszniak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1997 z. 135, s. 81-90, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


73/144
Nr opisu: 0000032929
Tytuł oryginału: Badania nad kompozycjami nowoczesnych szamponów
Autorzy: Ewa* Zielińska, Ewa** Łękawska, Anna* Suchecka-Salachna.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 127-138, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


74/144
Nr opisu: 0000032939
Tytuł oryginału: Badanie prężno¶ci par wody i amoniaku nad roztworami H3PO4-H2O-NH3 w temperaturach 293-353 K
Autorzy: Jadwiga** Krop, Józef** Szarawara.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 31-42, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


75/144
Nr opisu: 0000032938
Tytuł oryginału: Ciepło hydratacji cementów glinowych
Autorzy: Alina** Dukowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 43-53, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


76/144
Nr opisu: 0000032892
Tytuł oryginału: Ekstrakcja dietyloditiokarbaminianów oraz 8-hydroksychinolinianów kobaltu, cynku, miedzi, żelaza, talu i chromu z roztworu azotanu wapnia
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 105-116, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


77/144
Nr opisu: 0000032930
Tytuł oryginału: Ekstrakcja ¶ladowych ilo¶ci cynku i manganu z roztworu chlorku magnezu
Autorzy: Antonina** Dębska-Horecka, Teofil** Korolewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 117-125, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


78/144
Nr opisu: 0000032927
Tytuł oryginału: Intensyfikacja pracy suszarni superfosfatu
Autorzy: Michał** Palica, Helena** Smyczek, Andrzej** Falecki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 149-158, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


79/144
Nr opisu: 0000032940
Tytuł oryginału: Model matematyczny cementacji jonów kadmu z wodnych roztworów siarczanu cynku przy zastosowaniu cynku metalicznego
Autorzy: Witold** Gnot, Joachim* Bednorz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 23-29, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


80/144
Nr opisu: 0000032935
Tytuł oryginału: Modification of electrodes by cyclodextrins
Autorzy: Martyna* Matelska-Jucha, Mieczysław Łapkowski, C. Niedzielski, Jerzy** Strojek, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 7-21, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


81/144
Nr opisu: 0000032891
Tytuł oryginału: O zmianach zachodz±cych w katalizatorze wanadowym podczas produkcji H2SO4 i sposobach odzyskiwania V2O5 ze zużytego katalizatora Cz. 1: Analiza problemu
Autorzy: Stanisław* Anioł.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 175-187, bibliogr. 41 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


82/144
Nr opisu: 0000032936
Tytuł oryginału: Odwadnianie zawiesiny gipsu hydraulicznego na testowym filtrze ci¶nieniowym
Autorzy: Andrzej** Falecki, Jacek Kocurek, Michał** Palica, Jerzy** Raczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 159-174, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


83/144
Nr opisu: 0000032933
Tytuł oryginału: Spektrofotometryczne metody oznaczania manganu, cynku i ołowiu w bieli tytanowej
Autorzy: Ryszard** Baranowski, Barbara** Kot.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 79-86, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


84/144
Nr opisu: 0000032934
Tytuł oryginału: Współczynnik wnikania masy przy przepływie prostopadłym gazu do układu rur
Autorzy: Helena** Smyczek, A. H. Alsultan.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 69-78, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


85/144
Nr opisu: 0000032937
Tytuł oryginału: Współczynniki ¶ci¶liwo¶ci osadów uzyskanych w procesie filtracji ci¶nieniowej wybranych zawiesin
Autorzy: Michał** Palica, A. Dynda, Grzegorz Dzido, Andrzej** Falecki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 55-67, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


86/144
Nr opisu: 0000032931
Tytuł oryginału: Wydzielanie ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń z roztworu siarczanu sodu metod± współstr±cania
Autorzy: Teofil** Korolewicz, Antonina** Dębska-Horecka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 95-104, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


87/144
Nr opisu: 0000032928
Tytuł oryginału: Zastosowanie eterów alkilowych glikoli etylenowych do usuwania olejów i smarów z powierzchni metalowych
Autorzy: Ewa** Łękawska, Ewa* Zielińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1995 z. 131, s. 139-147, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


88/144
Nr opisu: 0000045026
Tytuł oryginału: Adsorpcyjna chromatografia cienkowarstwowa w zastosowaniu do badania czysto¶ci preparatu "Cardilan"
Autorzy: Irena** Baranowska, Ryszard** Baranowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 145-150, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


89/144
Nr opisu: 0000045025
Tytuł oryginału: Analiza substancji mineralnych w pozostało¶ciach po uwodornieniu węgla
Autorzy: Irena** Baranowska, Ryszard** Baranowski, Zbigniew** Gregorowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 151-159, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


90/144
Nr opisu: 0000045034
Tytuł oryginału: Analiza zawarto¶ci chlorków i siarki w surowcach do produkcji lontu wybuchowego
Autorzy: Ryszard** Baranowski, Irena** Baranowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 161-166, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn P.3346


91/144
Nr opisu: 0000045065
Tytuł oryginału: Badania nad doborem ¶rodków do mycia uzwojeń maszyn elektrycznych
Autorzy: Ewa** Łękawska, Ewa* Zielińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 129, s. 43-53, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


92/144
Nr opisu: 0000045032
Tytuł oryginału: Badania nad ekstrakcyjnym wydzielaniem mikrogramowych ilo¶ci pierwiastków w postaci dietyloditiokarbaminianów z roztworów siarczanu żelaza (II)
Autorzy: Konrad** Ogiołda, Barbara* Lipowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 197-206, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


93/144
Nr opisu: 0000045067
Tytuł oryginału: Badania nad nowymi reagentami do spektrofotometrycznej analizy boru
Autorzy: Jerzy** Ciba, Arkadiusz* Chru¶ciel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 129, s. 15-33, bibliogr. 40 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


94/144
Nr opisu: 0000045020
Tytuł oryginału: Badania nad oczyszczaniem roztworów soli cynku metod± wymiany jonowej
Autorzy: Konrad** Ogiołda, Joanna Kluczka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 207-216, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


95/144
Nr opisu: 0000045066
Tytuł oryginału: Badania nad otrzymywaniem α, α-dimetylofenylometanolu z wodoronadtlenku kumenu
Autorzy: Aleksandra** Burghardt, Zdzisław** Kulicki, Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 129, s. 35-42, bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


96/144
Nr opisu: 0000045063
Tytuł oryginału: Badania nad współstr±caniem ¶ladowych ilo¶ci strontu i baru z roztworów azotanu wapnia
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 129, s. 63-73, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


97/144
Nr opisu: 0000045060
Tytuł oryginału: Badania nad zastosowaniem szkliw domieszkowanych arsenem i antymonem w półprzewodnikowej technologii krzemowej
Autorzy: Krzysztof** Waczyński, Stanisław* Krompiec, Danuta** Matysek-Majewska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 129, s. 95-111, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


98/144
Nr opisu: 0000045059
Tytuł oryginału: Badania nad zastosowaniem szkliw domieszkowanych borem i fosforem w technologii półprzewodników krzemowych
Autorzy: Krzysztof** Waczyński, Stanisław* Krompiec, Danuta** Matysek-Majewska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 129, s. 113-125, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


99/144
Nr opisu: 0000045058
Tytuł oryginału: Badania nad zastosowaniem szkliwa planaryzuj±cego w technologii krzemowej
Autorzy: Krzysztof** Waczyński, Stanisław* Krompiec, Stanisław* Ło¶.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 129, s. 127-140, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


100/144
Nr opisu: 0000045029
Tytuł oryginału: Badanie wpływu chlorku wapnia na skład mineralny glinianów CaO Al2O3, CaO 2Al2O3 i 12CaO 7Al2O3
Autorzy: Alina** Dukowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 91-108, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


101/144
Nr opisu: 0000045021
Tytuł oryginału: Cementacja mikroskładników z roztworów soli cynku kontrolowana szybko¶ci± przeniesienia ładunku
Autorzy: Joachim* Bednorz, Konrad** Ogiołda.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 181-195, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


102/144
Nr opisu: 0000045028
Tytuł oryginału: Chemiczna analiza fazowa materiałów hutnictwa miedzi Cz. 1: Oznaczanie form występowania miedzi w kamieniu miedziowym i żużlach
Autorzy: Ryszard** Baranowski, Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 109-117, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


103/144
Nr opisu: 0000045345
Tytuł oryginału: Chemiczna analiza fazowa materiałów hutnictwa miedzi Cz. 2: Oznaczanie form występowania ołowiu w kamieniu miedziowym i żużlach
Autorzy: Ryszard** Baranowski, Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 119-130, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


104/144
Nr opisu: 0000045027
Tytuł oryginału: Chemiczna analiza fazowa materiałów hutnictwa miedzi Cz. 3: Oznaczanie form występowania żelaza w kamieniu miedziowym i żużlach
Autorzy: Ryszard** Baranowski, Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 131-143, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


105/144
Nr opisu: 0000045036
Tytuł oryginału: Dewitryfikaty o własno¶ciach bioaktywnych z krystaliczn± faz± fluoroflogopitow± i fosforanow±
Autorzy: Izabela** Glińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 45-65, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


106/144
Nr opisu: 0000045062
Tytuł oryginału: Ekstrakcyjne wydzielanie zanieczyszczeń z roztworu dwuwodorofosforanu amonowego
Autorzy: Antonina** Dębska-Horecka, Marian** Kowalczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 129, s. 75-83, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


107/144
Nr opisu: 0000045030
Tytuł oryginału: Eriochromazurol G (CAG) jako spektrofotometryczny odczynnik analityczny
Autorzy: Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 81-89, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


108/144
Nr opisu: 0000045033
Tytuł oryginału: Spektrofotometryczna metoda oznaczania ¶ladowych ilo¶ci glinu w siarczanie niklu (II) wysokiej czysto¶ci
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 167-180, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


109/144
Nr opisu: 0000045035
Tytuł oryginału: Synteza cyklopalladowanych podstawionych N-benzylidenoanilin oraz własno¶ci otrzymanych kompleksów
Autorzy: Jacek** Majewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 67-73, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


110/144
Nr opisu: 0000045031
Tytuł oryginału: Synteza cyklopalladowego kompleksu 2-N-izopropylo-1-ferrocenyloetyloaminy i jego rekacja z akrylanem metylu
Autorzy: Jacek** Majewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 75-80, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


111/144
Nr opisu: 0000045037
Tytuł oryginału: Tworzywa dewitryfikowane z krystaliczn± faz± fluoroflogopitow± Optymalizacja składu i warunków otrzymywania
Autorzy: Izabela** Glińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 29-44, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


112/144
Nr opisu: 0000045038
Tytuł oryginału: Współczesne trendy zastosowań hydrazy
Autorzy: Anatol** Chomiakow, Lesław** Gubrynowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 127, s. 9-27, bibliogr. 146 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


113/144
Nr opisu: 0000045064
Tytuł oryginału: Wydzielanie tetrametylenoditiokarbaminianów metali na węglu aktywnym z roztworu bromku potasowego
Autorzy: Teofil** Korolewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 129, s. 55-62, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


114/144
Nr opisu: 0000045061
Tytuł oryginału: Zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa w produkcji superfosfatu potrójnego
Autorzy: Michał** Palica, Helena** Smyczek, Andrzej** Falecki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1993 z. 129, s. 85-94, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


115/144
Nr opisu: 0000053419
Tytuł oryginału: Badania nad możliwo¶ci± wytwarzania elementu rezystywnego potencjometrów typu SN-10 i CN-15 metod± bezpr±dowej metalizacji na zaktywowanym podłożu alundowym
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Zbigniew** Pruszowski, Józef* Szlufcik, A. Kurzyna.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1991 z. 118, s. 35-42, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


116/144
Nr opisu: 0000053386
Tytuł oryginału: Digital simulation in voltammetry
Autorzy: Jerzy** Strojek, Mieczysław Łapkowski, Jerzy** Żak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1991 z. 118, s. 7-26, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


117/144
Nr opisu: 0000053426
Tytuł oryginału: Ekstrakcyjno-flotacyjna metoda wydzielania i spektrofotometrycznego oznaczania indu jako kompleksu z czerwieni± bromopirogalolow± (BPGR) i kwasem 2-ketoguanidynobenzoesowym (KGB)
Autorzy: F. Buhl, B. Piwowarska, Jerzy** Ciba.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1991 z. 118, s. 99-102, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


118/144
Nr opisu: 0000053425
Tytuł oryginału: Kinetyka absorpcji amoniaku w wodnych roztworach kwasu fosforowego
Autorzy: Andrzej* Naróg, Jadwiga** Krop.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1991 z. 118, s. 89-98, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


119/144
Nr opisu: 0000053424
Tytuł oryginału: Oczyszczanie gazów odlotowych powstaj±cych przy produkcji wełny mineralnej
Autorzy: Michał** Palica, Andrzej** Falecki, Jerzy** Raczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1991 z. 118, s. 79-88, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


120/144
Nr opisu: 0000053423
Tytuł oryginału: Problemy zwi±zane z oznaczaniem fenolu i formaldehydu w warunkach przemysłowych przy produkcji wełny mineralnej
Autorzy: Michał** Palica, Andrzej** Falecki, W. ¦piewok, M. Jaschik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1991 z. 118, s. 73-78, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


121/144
Nr opisu: 0000053420
Tytuł oryginału: Statyczno-objęto¶ciowe urz±dzenie próżniowe do wyznaczania izoterm adsorpcji
Autorzy: Elżbieta* Mielczarska, Wincenty** Turek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1991 z. 118, s. 27-34, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


122/144
Nr opisu: 0000053422
Tytuł oryginału: Wpływ chlorowodoru na szybko¶ć przegrupowania bezwodnika N,N-Difenylomaleimidowego do 1-fenylo-5-fenyloimino-1,5-dihydro-2H-pirol-2-onu
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1991 z. 118, s. 63-72, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


123/144
Nr opisu: 0000053421
Tytuł oryginału: Wpływ utleniacza na spektrofotometryczne oznaczanie talu z barwnikami zasadowymi
Autorzy: Zbigniew** Gregorowicz, B. Kowalczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1991 z. 118, s. 57-61, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


124/144
Nr opisu: 0000060624
Tytuł oryginału: Dewitryfikaty z fluoroflogopitow± faz± krystaliczn± Cz. 1: Próby otrzymywania dewitryfikatów z surowców technicznych
Autorzy: Izabela** Glińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1989 z. 121, s. 101-113, bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3345


125/144
Nr opisu: 0000061613
Tytuł oryginału: Dewitryfikaty z fluoroflogopitow± faz± krystaliczn± Cz. 2: Dewitryfikacja szkieł otrzymanych z surowców technicznych
Autorzy: Izabela** Glińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1989 z. 121, s. 115-126, bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3345


126/144
Nr opisu: 0000060620
Tytuł oryginału: Opracowanie technologii oczyszczania roztworów siarczanu żelaza (II) dla uzyskania preparatu wysokiej czysto¶ci
Autorzy: Jerzy** Czerniec, Teresa** Suwińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1989 z. 121, s. 43-53, bibliogr. 31 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


127/144
Nr opisu: 0000060622
Tytuł oryginału: Podział zanieczyszczeń w procesie krystalizacji azotanu potasowego
Autorzy: Teofil** Korolewicz, Danuta** Mazońska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1989 z. 121, s. 15-22, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


128/144
Nr opisu: 0000060619
Tytuł oryginału: Synteza tytanianu potasowo-bizmutawego (K0,5Bi0,5TiO3) i niektóre jego wła¶ciwo¶ci
Autorzy: Teresa** Zaremba.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1989 z. 121, s. 127-144, bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3345


129/144
Nr opisu: 0000060623
Tytuł oryginału: Wydzielanie ¶ladowych ilo¶ci magnezu z roztworów soli kobaltu
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1989 z. 121, s. 9-14, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


130/144
Nr opisu: 0000060621
Tytuł oryginału: Wydzielanie ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń z roztworów siarczanu żelaza (II) metod± współstr±cania
Autorzy: Konrad** Ogiołda.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1989 z. 121, s. 23-32, bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


131/144
Nr opisu: 0000064032
Tytuł oryginału: Badania nad otrzymywaniem tlenku miedziowego wysokiej jako¶ci
Autorzy: Konrad** Ogiołda.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 333-334
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


132/144
Nr opisu: 0000064040
Tytuł oryginału: Badania nad wydzielaniem niklu z roztworów soli kobaltu
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 39-49, bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


133/144
Nr opisu: 0000064410
Tytuł oryginału: Ekstrakcja ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń z roztworów soli barowych Cz. 4: Ekstrakcja zanieczyszczeń w postaci dwuetylodwutio-karbaminianów z roztworu azotanu barowego
Autorzy: Teofil** Korolewicz, Danuta** Mazońska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 69-77, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


134/144
Nr opisu: 0000064041
Tytuł oryginału: Oczyszczanie roztworów siarczanu kobaltu (II) metod± współstr±cania
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 29-37, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


135/144
Nr opisu: 0000064038
Tytuł oryginału: Otrzymywanie chlorku borowego wysokiej czysto¶ci
Autorzy: Teofil** Korolewicz, Danuta** Mazońska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 57-60, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


136/144
Nr opisu: 0000064037
Tytuł oryginału: Otrzymywanie heptahydratu siarczanu żelaza (II) chemicznie czystego i specjalnie czystego
Autorzy: Jerzy** Czerniec, Teresa** Suwińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 109-116, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


137/144
Nr opisu: 0000064033
Tytuł oryginału: Roztwory stałe w układzie PbZrO3-K0,5 Bi0,5 TiO3
Autorzy: Teresa** Zaremba.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 253-271, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


138/144
Nr opisu: 0000064039
Tytuł oryginału: Spektrofotometryczna metoda oznaczania ¶ladowych ilo¶ci wolframu w zwi±zkach molibdenu
Autorzy: Marian** Kowalczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 51-55, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.sygn. P.3345


139/144
Nr opisu: 0000064411
Tytuł oryginału: Studia nad otrzymywaniem flogopitowych tworzyw dewitryfikowanych Cz. 1: Wpływ udziału tlenku magnezowego i krzemowego na proces dewitryfikacji szkieł układu SiO - Al O- MgO-K O-F
Autorzy: Izabela** Glińska, M. Starczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 227-237, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


140/144
Nr opisu: 0000064412
Tytuł oryginału: Studia nad otrzymywaniem flogopitowych tworzyw dewitryfikowanych Cz. 2: Wpływ udziału tlenku potasowego oraz fluoru na proces dewitryfikacji szkieł układu SiO -Al O -MgO-K O-F
Autorzy: Izabela** Glińska, M. Starczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 239-252, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


141/144
Nr opisu: 0000064034
Tytuł oryginału: Uzyskiwanie antyrefleksyjnych powłok tlenku cyny przez rozkład niektórych zwi±zków cynoorganicznych
Autorzy: Wojciech* Pawlus, Tadeusz** Kiersznicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 165-169, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


142/144
Nr opisu: 0000064036
Tytuł oryginału: Wydzielanie i oznaczanie jonów Fe(III) z heptahydratu siarczanu żelaza (II) za pomoc± chromatografii jonowymiennej
Autorzy: Teresa** Suwińska, Jerzy** Czerniec, Zbigniew** Gregorowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 117-124, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


143/144
Nr opisu: 0000064409
Tytuł oryginału: Wydzielanie ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń z roztworów soli barowych metod± współstr±cania
Autorzy: Danuta** Mazońska, Teofil** Korolewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 61-68, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


144/144
Nr opisu: 0000064035
Tytuł oryginału: Wytwarzanie powłok antyodblaskowych w krzemowych ogniwach słonecznych poprzez rozkład organicznych kompleksów tytanu
Autorzy: Jacek** Majewski, Tadeusz** Kiersznicki, Józef* Szlufcik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 1988 z. 119, s. 157-163, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie