Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L BUD
Liczba odnalezionych rekordów: 262Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/262
Nr opisu: 0000042565
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza dynamicznej odpowiedzi modeli budynków 3D i 2D z uwzględnieniem podatno¶ci podłoża Cz. 1: Opis procedury
Autorzy: Magdalena Mrozek, Dawid Mrozek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 193-202, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: model 2D ; model 3D ; model płaski ; model przestrzenny ; analiza dynamiczna ; analiza numeryczna ; wyniki obliczeń
Słowa kluczowe angielskie: 2D model ; 3D model ; plane model ; spatial model ; dynamical analysis ; numerical analysis ; results of calculations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


2/262
Nr opisu: 0000042566
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza dynamicznej odpowiedzi modeli budynków 3D i 2D z uwzględnieniem podatno¶ci podłoża Cz. 2: Wyniki obliczeń
Autorzy: Magdalena Mrozek, Dawid Mrozek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 203-210, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: budynek niski ; budynek wysoki ; model 2D ; model 3D ; model płaski ; model przestrzenny ; podatno¶ć podłoża
Słowa kluczowe angielskie: low building ; high building ; 2D model ; 3D model ; plane model ; spatial model ; ground flexibility
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


3/262
Nr opisu: 0000042574
Tytuł oryginału: Analiza skuteczno¶ci konwersji promieniowania słonecznego w ogniwach fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem
Autorzy: Dominik* Wojewódka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 359-366, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: konwersja promieniowania słonecznego ; ogniwo fotowoltaiczne ; przegroda budowlana ; charakterystyka cieplna budynku
Słowa kluczowe angielskie: solar radiation conversion ; photovoltaic cell ; building partition ; heat characteristic of building
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


4/262
Nr opisu: 0000042571
Tytuł oryginału: Analiza zmian składu faz siarczanowych w zhydratyzowanym zaczynie cementu hutniczego
Autorzy: Barbara Słomka-Słupik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 291-300, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: zaczyn cementu hutniczego ; skład fazowy ; immersja ; chlorek amonu ; SEM
Słowa kluczowe angielskie: slag cement paste ; phase composition ; immersion ; ammonium chloride ; SEM
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


5/262
Nr opisu: 0000042561
Tytuł oryginału: Badania cienkich płyt z betonu samozagęszczalnego zbrojonych siatkami tekstylnymi
Autorzy: Bernard Kotala.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 125-132, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: beton zbrojony tekstyliami ; teksbet ; element cienko¶cienny ; beton samozagęszczalny ; zginanie ; no¶no¶ć
Słowa kluczowe angielskie: textile reinforced concrete ; TRC ; thin-walled element ; self-compacting concrete ; bending ; load capacity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


6/262
Nr opisu: 0000042559
Tytuł oryginału: Badania polaryzacyjne zbrojenia betonów z dodatkiem popiołów fluidalnych
Autorzy: Katarzyna* Domagała.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 47-54, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: zbrojenie betonu ; popiół fluidalny ; dodatek do betonu ; badanie polaryzacyjne ; ochrona przed korozj±
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete ; fluidized ash ; additive to concrete ; polarization research ; corrosion protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


7/262
Nr opisu: 0000042573
Tytuł oryginału: Badania tarcia w sworzniowych 1-ciętych poł±czeniach kształtowników cienko¶ciennych
Autorzy: Szymon Swierczyna.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 327-334, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja stalowa ; poł±czenie sworzniowe ; poł±czenie jednocięte ; tarcie posuwiste ; tarcie obrotowe ; badanie do¶wiadczalne
Słowa kluczowe angielskie: steel structure ; bolted joint ; single cut joint ; sliding friction ; journal friction ; experimental test
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


8/262
Nr opisu: 0000042567
Tytuł oryginału: Badania zjawisk wilgotno¶ciowych w ¶cianie zewnętrznej o zmodyfikowanej strukturze materiału termoizolacyjnego
Autorzy: Bożena Orlik-Kożdoń.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 219-226, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: ¶ciana zewnętrzna ; przegroda izolowana ; transport wilgoci ; pomiar temperatury ; pomiar wilgotno¶ci
Słowa kluczowe angielskie: external wall ; insulated partition ; dampness transportation ; temperature measurement ; humidity measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


9/262
Nr opisu: 0000042562
Tytuł oryginału: Kalibrowanie i weryfikacja obliczeniowego modelu podłoża wzmocnionego metod± wymiany dynamicznej
Autorzy: Sławomir Kwiecień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 133-142, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: wzmocnienie gruntu ; wymiana dynamiczna ; kolumna kamienna ; model numeryczny
Słowa kluczowe angielskie: soil strengthening ; dynamic replacement ; stone column ; numerical model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


10/262
Nr opisu: 0000042607
Tytuł oryginału: Kalibrowanie modelu konstytutywnego FC+MCC
Autorzy: Rafał Uliniarz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 343-350, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: model stanu krytycznego ; model konstytutywny ; kalibracja ; model FC+MCC
Słowa kluczowe angielskie: critical state model ; constitutive model ; calibration ; FC+MCC model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


11/262
Nr opisu: 0000042563
Tytuł oryginału: Ocena efektywno¶ci akustycznej ekranów zlokalizowanych w s±siedztwie trasy kolejowej
Autorzy: Michał Marchacz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 153-160, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: ekran akustyczny ; efektywno¶ć akustyczna ; metody obliczeniowe ; ekranowanie akustyczne ; mapa akustyczna ; zagrożenie hałasem
Słowa kluczowe angielskie: noise barrier ; acoustic effectiveness ; calculation methods ; sound screening ; acoustic map ; noise hazard
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


12/262
Nr opisu: 0000042572
Tytuł oryginału: Próba wyznaczania nieci±gło¶ci struktury zhydratyzowanego zaczynu cementowego poddanego korozji
Autorzy: Barbara Słomka-Słupik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 301-310, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: zaczyn cementowy ; korozja ; dekalcyfikacja ; nieci±gło¶ć ; porowato¶ć ; SEM
Słowa kluczowe angielskie: cement paste ; corrosion ; decalcification ; discontinuity ; porosity ; SEM
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


13/262
Nr opisu: 0000042560
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć zespolonych prętów osiowo ¶ciskanych
Autorzy: Rafał Domagała.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 55-62, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: reologia ; konstrukcja prętowa ; pręt ¶ciskany ; stabilno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: rheology ; bar structure ; compressed bar ; stability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


14/262
Nr opisu: 0000042564
Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju włókien na samozagęszczalno¶ć i mrozoodporno¶ć betonu
Autorzy: Patrycja Miera.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 177-184, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: mieszanka betonowa ; włókno stalowe ; włókno polipropylenowe ; samozagęszczalno¶ć ; mrozoodporno¶ć betonu ; fibrobeton
Słowa kluczowe angielskie: concrete mix ; steel fibre ; polypropylene fibre ; self-compacting ; freeze resistance of concrete ; fibre reinforced concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


15/262
Nr opisu: 0000042568
Tytuł oryginału: Wpływ szybko¶ci przyrostu obci±żenia na charakterystykę σ-ε betonu
Autorzy: Małgorzata Orzechowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 235-242, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: mieszanka betonowa ; wytrzymało¶ć betonu ; obci±żenie ; szybko¶ć odkształcania ; krzywa wykresu rozci±gania
Słowa kluczowe angielskie: concrete mix ; concrete strength ; load ; strain rate ; stress-strain curve
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


16/262
Nr opisu: 0000042570
Tytuł oryginału: Wytrzymało¶ć na zginanie murów z cegły poddanych obci±żeniom cyklicznym w kierunku prostopadłym do spoin wspornych
Autorzy: Iwona Seweryn.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 275-282, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: mur ; obci±żenie cykliczne ; zginanie cykliczne ; wytrzymało¶ć muru ; badanie do¶wiadczalne
Słowa kluczowe angielskie: masonry ; cyclic load ; cyclic bending ; wall strength ; experimental test
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


17/262
Nr opisu: 0000032003
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza wybranych modeli układów ¶cianowych z izolacj± transparentn±
Autorzy: Beata Wilk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 439-446, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: izolacja transparentna ; bilans cieplny ; wydajno¶ć czasowa ; system pasywny ; system hybrydowy
Słowa kluczowe angielskie: transparent insulation ; heat balance ; time performance ; passive system ; hybrid system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


18/262
Nr opisu: 0000031998
Tytuł oryginału: Analiza procesu dekalcyfikacji betonu
Tytuł w wersji angielskiej: The concrete's decalcification analysis
Autorzy: Barbara Słomka-Słupik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 353-360, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja betonowa ; wapń ; wymywanie ; dekalcyfikacja
Słowa kluczowe angielskie: concrete structure ; calcium ; leaching ; decalcification
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


19/262
Nr opisu: 0000032002
Tytuł oryginału: Badanie tarcia obrotowego w poł±czeniach jednociętych na sworznie jednostronne
Autorzy: Szymon Swierczyna.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 397-404, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: tarcie obrotowe ; sworzeń ; siła tn±ca ; moment skręcaj±cy
Słowa kluczowe angielskie: journal friction ; bolt ; shearing force ; torsional moment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


20/262
Nr opisu: 0000031996
Tytuł oryginału: Badanie wpływu paroprzepuszczalno¶ci styropianu na kinetykę procesów transportowych w przegrodzie budowlanej
Tytuł w wersji angielskiej: The examination of the influence of the component structure differantiation on the kinetics transporting processes in the building partitin
Autorzy: Bożena Orlik-Kożdoń.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 193-200, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: materiał izolacyjny ; styropian ; paroprzepuszczalno¶ć ; wilgotno¶ć ; temperatura ; ¶ciana warstwowa
Słowa kluczowe angielskie: insulation material ; styrofoam ; vapour permeability ; humidity ; temperature ; layer wall
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


21/262
Nr opisu: 0000031994
Tytuł oryginału: Ochrona akustyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych w s±siedztwie arterii kolejowej
Tytuł w wersji angielskiej: Acoustic protection residential objects located vicinity of train artery
Autorzy: Michał Marchacz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 137-144, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: budynek ; droga kolejowa ; ochrona przed hałasem ; ekranowanie akustyczne
Słowa kluczowe angielskie: building ; railway ; noise protection ; sound screening
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


22/262
Nr opisu: 0000032001
Tytuł oryginału: Okre¶lenie zależno¶ci pomiędzy współczynnikiem dyfuzji naturalnej i elektrodyfuzji chlorków
Autorzy: Zofia Szweda.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 389-396, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


23/262
Nr opisu: 0000031995
Tytuł oryginału: Porównanie dynamicznej odpowiedzi ¶ciany budynku opisanej modelami przestrzennym i płaskim
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison dynamic responses of building wall treated as spatial or plane construction
Autorzy: Dawid Mrozek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 169-176, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: ¶ciana ; obci±żenie dynamiczne ; model powierzchniowy ; model 3D ; naprężenie ; model Barcelona
Słowa kluczowe angielskie: wall ; dynamic load ; surface model ; 3D model ; stress ; Barcelona model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


24/262
Nr opisu: 0000032004
Tytuł oryginału: Propagacja fali akustycznej w niejednorodym o¶rodku warstwowym - nowa metoda perturbacji II rzędu
Autorzy: Agnieszka* Winkler-Skalna.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 447-454, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: fala akustyczna ; o¶rodek warstwowy ; metoda perturbacji II rzędu ; model matematyczny
Słowa kluczowe angielskie: acoustic wave ; layered medium ; II-order perturbation method ; mathematical model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


25/262
Nr opisu: 0000031993
Tytuł oryginału: Próbne obci±żenie wbijanej kolumny kamiennej Analiza numeryczna układu: kolumna - słabe podłoże
Tytuł w wersji angielskiej: Field load test of stone column. Numerical analysis of stone column - weak soil system
Autorzy: Sławomir Kwiecień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 129-136, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: kolumna kamienna ; obci±żenie próbne ; osiadanie kolumn ; analiza numeryczna ; stanowisko badawcze
Słowa kluczowe angielskie: stone column ; test load ; columns settlement ; numerical analysis ; test stand
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


26/262
Nr opisu: 0000031999
Tytuł oryginału: Przebieg wi±zania chlorków przez beton
Tytuł w wersji angielskiej: The course of chlorides binding by the concrete
Autorzy: Barbara Słomka-Słupik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 361-368, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: chlorek ; korozja zbrojenia ; matryca cementowa ; korozja betonu ; jon chlorkowy
Słowa kluczowe angielskie: chloride ; corrosion of reinforcement ; cement matrix ; concrete corrosion ; chloride ion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


27/262
Nr opisu: 0000031988
Tytuł oryginału: Spoiwa na bazie popiołu lotnego w budownictwie drogowym
Tytuł w wersji angielskiej: Binders on the basis of fly-ash in road building
Autorzy: Adrian Ciołczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 59-66, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; spoiwo ; beton popiołowy ; kruszywo naturalne ; kruszywo antropogeniczne
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; binder ; ash concrete ; natural building aggregate ; anthropogenic concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


28/262
Nr opisu: 0000031982
Tytuł oryginału: Sztuczna inteligencja w zagadnieniach inżynierskich
Autorzy: Jerzy** Skrzypczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 13-26, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: sztuczna inteligencja ; wyspecjalizowany system liczbowy ; sieć neuronowa ; algorytm genetyczny
Słowa kluczowe angielskie: artificial intelligence ; specialized numerical system ; neural network ; genetic algorithm
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


29/262
Nr opisu: 0000031983
Tytuł oryginału: Trójwymiarowe modelowanie współdziałania chłodni kominowej z podłożem gruntowym
Tytuł w wersji angielskiej: 3-dimensional modelling of interaction of cooling tower with subsoil
Autorzy: Mariusz Biały.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 27-34, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: chłodnia kominowa ; fundament pier¶cieniowy ; podłoże gruntowe ; symulacja numeryczna
Słowa kluczowe angielskie: cooling tower ; ring foundation ; subsoil ; numerical simulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


30/262
Nr opisu: 0000031990
Tytuł oryginału: Wpływ deformacji podłoża górniczego na ugięcia nawierzchni drogowej
Tytuł w wersji angielskiej: The impact of deformed mining subgrade on displacements in road pavement
Autorzy: Marcin Grygierek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 83-90, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: szkody górnicze ; niecka górnicza ; droga kołowa ; nawierzchnia drogowa ; ugięcie nawierzchni
Słowa kluczowe angielskie: mining damage ; mining subsidence ; road ; road pavement ; pavement deflection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


31/262
Nr opisu: 0000031997
Tytuł oryginału: Wpływ kierunku obci±żenia na zachowanie się oraz parametry mechaniczne murów z cegły cyklicznie ¶ciskanych
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of loading direction on behaviour and mechanical properties of brick masonry under cyclic compressive loading
Autorzy: Iwona Seweryn.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 307-314, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja murowa ; mur ceglany ; obci±żenie ¶ciskaj±ce ; zniszczenie muru ; cegła ceramiczna
Słowa kluczowe angielskie: masonry construction ; brick masonry ; compressive load ; wall destruction ; ceramic brick
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


32/262
Nr opisu: 0000031992
Tytuł oryginału: Zbrojenie siatkami niemetalicznymi lekkich elementów betonowych
Tytuł w wersji angielskiej: Reinforcement of concrete elements with non-metal fabrics
Autorzy: Bernard Kotala.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 113-120, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: zbrojenie betonu ; element betonowy ; niemetaliczna siatka zbrojeniowa ; teksbet ; włókno sztuczne
Słowa kluczowe angielskie: concrete reinforcement ; concrete element ; non-metallic reinforcing fabric ; TRC ; artificial fibre
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


33/262
Nr opisu: 0000023013
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna obudowy krótkiego przepustu wykonanego metod± pipe - roofing
Tytuł w wersji angielskiej: Fem analysis of short underpass housing
Autorzy: Tomasz* Blejarski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 37-44, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: analiza numeryczna ; pipe roofing ; przepust
Słowa kluczowe angielskie: numerical analysis ; pipe roofing ; culvert
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


34/262
Nr opisu: 0000022848
Tytuł oryginału: Analiza propogacji fal dĽwiękowych metod± ¶ledzenia promienia - nowa metodologia perturbacyjna
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of sound wave propagation by ray-tracing method - new perturbation methodology
Autorzy: Agnieszka* Winkler-Skalna.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 451-458, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: propagacja dĽwięku ; metoda ¶ledzenia promienia
Słowa kluczowe angielskie: sound propagation ; ray-tracing method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


35/262
Nr opisu: 0000022834
Tytuł oryginału: Analiza zmiany prędko¶ci kołowej drgań własnych belek wspornikowych poł±czonych podatnie z węzłem sztywnym
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis changing natural frequency of proper vibration bracket beams connecting flexible with rigid joints
Autorzy: Witold Basiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 21-28, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: belka wspornikowa ; drgania własne ; MES ; sztywno¶ć obrotowa
Słowa kluczowe angielskie: cantilever beam ; natural vibration ; FEM ; rotational rigidity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


36/262
Nr opisu: 0000023015
Tytuł oryginału: Badania murów z cegły poddanych cyklicznymi obci±żeniom ¶ciskaj±cym
Tytuł w wersji angielskiej: Preliminary tests of behaviour of brick masonry under cyclic compressive loading
Autorzy: Iwona Seweryn.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 341-348, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: obci±żenie ¶ciskaj±ce ; mur ceglany ; konstrukcja budowlana
Słowa kluczowe angielskie: compressive load ; brick masonry ; building structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


37/262
Nr opisu: 0000022839
Tytuł oryginału: Czynne wzmacnianie zginanych belek żelbetowych sprężaj±cymi ta¶mami CFRP
Tytuł w wersji angielskiej: Active strengthening of RC-beams using prestressing CFRP laminates
Autorzy: Marta Kałuża.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 125-132, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: belka żelbetowa ; ta¶ma CFRP ; włókno węglowe
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete beam ; CFRP strip ; carbon fibre
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


38/262
Nr opisu: 0000022840
Tytuł oryginału: Metoda ¶cieżek obci±żenia w aspekcie możliwo¶ci współczesnych aparatów laboratoryjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Loading path method in aspect of ability of the modern laboratory apparatuses
Autorzy: Magdalena Kowalska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 155-162, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: aparat trójosiowego ¶ciskania ; naprężenie ; odkształcenie
Słowa kluczowe angielskie: triaxial apparatus ; deformation ; strain
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


39/262
Nr opisu: 0000023011
Tytuł oryginału: Nieliniowa analiza współpracy mostu o konstrukcji zamkniętej z gruntem
Tytuł w wersji angielskiej: Nonlinear analysis interaction of closed-construction bridge with subsoil
Autorzy: Mariusz Biały.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 29-36, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: metoda elementów skończonych ; most żelbetowy ; teoria Coulomba-Mohra
Słowa kluczowe angielskie: finite element method ; reinforced concrete bridge ; Coulomb-Mohr theory
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


40/262
Nr opisu: 0000022837
Tytuł oryginału: Odkształcalno¶ć poł±czeń zespolonych beton-beton
Tytuł w wersji angielskiej: Flexibility of joint between old and new concrete
Autorzy: Grzegorz Gremza.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 101-108, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: poł±czenie beton-beton ; odkształcalno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: concrete-concrete connection ; formability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


41/262
Nr opisu: 0000023016
Tytuł oryginału: Okre¶lenie przepuszczalno¶ci chlorków przez beton na podstawie badań w polu elektrycznym
Tytuł w wersji angielskiej: Determiniation resistance of chloride ions through concrete based on experiments with electric field
Autorzy: Zofia Szweda.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 387-394, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: przepuszczalno¶ć chlorków ; dyfuzja chlorków ; beton ; pole elektryczne
Słowa kluczowe angielskie: chloride permeability ; chloride diffusion ; concrete ; electric field
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


42/262
Nr opisu: 0000022847
Tytuł oryginału: Okre¶lenie wybranych parametrów termicznych ¶cian o złożonej strukturze
Tytuł w wersji angielskiej: Description of selected thermal parameters of complex building partitions
Autorzy: Beata Wilk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 443-450, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: przegroda ; izolacja transparentna ; przenikanie ciepła
Słowa kluczowe angielskie: dam ; transparent insulation ; radiation heat transfer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


43/262
Nr opisu: 0000022841
Tytuł oryginału: Próbne obci±żenia wbijanych kolumn kamiennych w warunkach laboratoryjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Load test of stone column in laboratory
Autorzy: Sławomir Kwiecień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 193-200, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: kolumna kamienna ; obci±żenie próbne ; geotechnika
Słowa kluczowe angielskie: stone column ; load test ; geotechnics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


44/262
Nr opisu: 0000022835
Tytuł oryginału: Przebieg uszczelniania betonu ¶rodkami krystalizuj±cymi
Autorzy: Katarzyna* Domagała.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 69-76, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: krystalizacja ; uszczelnienie ; beton
Słowa kluczowe angielskie: crystallization ; seal ; concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


45/262
Nr opisu: 0000023014
Tytuł oryginału: Rozbudowa sprężysto-plastycznego modelu materiałów geologicznych MWW3 przez uwzględnienie wła¶ciwo¶ci reologicznych betonu
Tytuł w wersji angielskiej: Development of elasto-plastic material model MWW3 for geological media throught introducing the reological properties of concrete
Autorzy: Małgorzata Orzechowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 255-262, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: MWW3 ; beton ; wła¶ciwo¶ci reologiczne
Słowa kluczowe angielskie: MWW3 ; concrete ; rheological properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


46/262
Nr opisu: 0000022842
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć napowietrzenia mieszanki betonowej samozagęszczalnej
Tytuł w wersji angielskiej: Air-void stability in self compacting concrete
Autorzy: Beata ŁaĽniewska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 201-208, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: mieszanka samozagęszczalna ; beton samozagęszczalny ; napowietrzenie betonu
Słowa kluczowe angielskie: self-compacting mixture ; self-compacting concrete ; concrete air entrainment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


47/262
Nr opisu: 0000022836
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć reologiczna belki stalowo-betonowej
Tytuł w wersji angielskiej: The rheological stability of steel-concrete beam
Autorzy: Rafał Domagała.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 77-84, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: stabilno¶ć ; przemieszczenie ; belka stalowo-betonowa
Słowa kluczowe angielskie: stability ; dislocation ; steel-concrete beam
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


48/262
Nr opisu: 0000022838
Tytuł oryginału: Wpływ kształtuj±cej się niecki górniczej na nawierzchnię drogow± w ¶wietle badań terenowych
Tytuł w wersji angielskiej: Mine-induced subsidence trough influence on road pavement according to experimental area researches
Autorzy: Marcin Grygierek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 109-116, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: niecka górnicza ; no¶no¶ć ; nawierzchnia drogowa
Słowa kluczowe angielskie: mining subsidence ; load capacity ; road pavement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


49/262
Nr opisu: 0000022845
Tytuł oryginału: Wykorzystanie o¶rodka analogowego Taylora - Schneebeliego do symulacji wpływów eksploatacji górniczej na komunikacyjne budowle ziemne
Tytuł w wersji angielskiej: Use of analog ground medium of Talyor-Schneebeli for simulation of mining exploitation influence on communication earthwork constructions
Autorzy: Karina* Szeja.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 333-340, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: model gruntu ; teren górniczy ; budownictwo komunikacyjne
Słowa kluczowe angielskie: soil model ; mining area ; road engineering
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


50/262
Nr opisu: 0000023018
Tytuł oryginału: Wykorzystanie temperatury słonecznej w bilansie energetycznym budynku
Tytuł w wersji angielskiej: The utilization of the sol-air temperature in the energy balance of the building
Autorzy: Dominik* Wojewódka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 190, s. 459-466, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: bilans energetyczny budynku ; promieniowanie słoneczne
Słowa kluczowe angielskie: building energy balance ; solar irradiance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


51/262
Nr opisu: 0000022843
Tytuł oryginału: Wyznaczanie współczynnika dyfuzji pary wodnej w materiale izolacyjnym o strukturze porowatej
Tytuł w wersji angielskiej: Assessment of the water vapour diffusion factor in insulating porous structure material
Autorzy: Bożena Orlik-Kożdoń.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 247-254, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: współczynnik dyfuzji pary wodnej ; materiał izolacyjny ; styropian
Słowa kluczowe angielskie: vapour diffusion coefficient ; insulation material ; polystyrene
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


52/262
Nr opisu: 0000022846
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody podstawowej w numerycznej analizie przekrojów żelbetowych
Autorzy: Mirosław Wieczorek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 427-434, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: przekrój żelbetowy ; analiza numeryczna
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete cross-section ; numerical analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


53/262
Nr opisu: 0000015949
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna współpracy fundamentu z podłożem górniczym z uwagi na poziome deformacje terenu
Autorzy: Szymon Dawczyński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 67-74, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


54/262
Nr opisu: 0000016176
Tytuł oryginału: Badania dynamiczne doczołowych węzłów podatnych w belkach ze ¶rodnikiem falistym
Autorzy: Witold Basiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 59-66, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


55/262
Nr opisu: 0000015952
Tytuł oryginału: Jednostronne lepko-sprężyste więzy w modelu ruchu w zjeżdżalniach wodnych
Autorzy: Piotr Szczepaniak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 323-330, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


56/262
Nr opisu: 0000016179
Tytuł oryginału: Kalibrowanie modeli gruntów metod± ¶cieżek naprężenia
Autorzy: Magdalena Kowalska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 195-202, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


57/262
Nr opisu: 0000016183
Tytuł oryginału: Ocena wpływu perturbacji parametrów zadania brzegowego na rozwi±zanie równania Helmholtza
Autorzy: Agnieszka* Winkler.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 395-402, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


58/262
Nr opisu: 0000016177
Tytuł oryginału: Przepływ masy i energii w płycie betonowej poddanej działaniu podwyższonej temperatury
Autorzy: Rafał Domagała.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 83-90, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


59/262
Nr opisu: 0000015951
Tytuł oryginału: Stanowisko do badań modelowych wbijanych kolumn kamiennych
Autorzy: Sławomir Kwiecień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 219-226, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


60/262
Nr opisu: 0000016180
Tytuł oryginału: Wpływ domieszki napowietrzaj±cej na wła¶ciwo¶ci reologiczne i proces odpowietrzania betonowej mieszanki samozagęszczalnej
Autorzy: Beata ŁaĽniewska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 227-234, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


61/262
Nr opisu: 0000015950
Tytuł oryginału: WskaĽnik hamowania przepływu ciepła w elementach betonowych o małej masywno¶ci
Autorzy: Paweł Krause.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 203-210, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


62/262
Nr opisu: 0000016182
Tytuł oryginału: Wstępny model klimatu lokalnego
Autorzy: Beata Wilk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 387-394, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


63/262
Nr opisu: 0000015953
Tytuł oryginału: Wykorzystanie odpadów przemysłu energetycznego w drogownictwie - podbudowy z betonu popiołowego
Autorzy: Karina* Szeja.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 331-338, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


64/262
Nr opisu: 0000016178
Tytuł oryginału: Wyznaczenie współczynnika przepływu wody w kapilarno-porowatych materiałach budowlanych
Autorzy: Katarzyna* G±siorek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 91-98, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


65/262
Nr opisu: 0000081308
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna układu fundament pier¶cieniowy - podłoże gruntowe sprężysto-plastyczne pod obci±żeniem ci±głym
Tytuł w wersji angielskiej: Numerical analysis of ring fundation on elasto-plastic subsoil for a countinuous load
Autorzy: Mariusz Biały.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 107-114, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: symulacja numeryczna ; fundament pier¶cieniowy ; podłoże sprężysto-plastyczne ; analiza numeryczna
Słowa kluczowe angielskie: numerical simulation ; ring foundation ; elasto-plastic subsoil ; numerical analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


66/262
Nr opisu: 0000079174
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza obliczonych i pomierzonych osiadań kolumn kamiennych wzmacniaj±cych słabe podłoże gruntowe
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison of calculated and measured settlements in weak soil reinforced with stone column
Autorzy: Sławomir Kwiecień.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 273-282, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: kolumna kamienna ; podłoże gruntowe ; analiza porównawcza ; osiadanie kolumn
Słowa kluczowe angielskie: stone column ; subsoil ; comparative analysis ; columns settlement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


67/262
Nr opisu: 0000058074
Tytuł oryginału: Badanie struktury porowato¶ci betonów samozagęszczalnych w aspekcie ich mrozoodporno¶ci
Tytuł w wersji angielskiej: Testing porosity structure of self-compacting concretes in view of their freeze resistance
Autorzy: Beata ŁaĽniewska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 291-298, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: mrozoodporno¶ć betonu ; beton samozagęszczalny ; porowato¶ć ; napowietrzanie
Słowa kluczowe angielskie: frost resistance concrete ; self-compacting concrete ; porosity ; air entrainment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


68/262
Nr opisu: 0000010013
Tytuł oryginału: Badanie wahań natężeń ruchu z pomiarów ci±głych w przekroju ulicy
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of the traffic volume fluctuations
Autorzy: Anna Olma.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 337-344, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: natężenie ruchu drogowego ; wahania ruchu ; ruch drogowy
Słowa kluczowe angielskie: intensity of road traffic ; traffic fluctuations ; road traffic
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


69/262
Nr opisu: 0000078739
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty wpływu poziomych ruchów terenu górniczego na konstrukcje budowlane
Tytuł w wersji angielskiej: Some aspects of the influence of horizontal movements of mining subsoil on buildings
Autorzy: Szymon Dawczyński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 115-122, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: teren górniczy ; konstrukcja budowlana ; podziemna eksploatacja górnicza ; odkształcenia powierzchni
Słowa kluczowe angielskie: mining area ; building structure ; underground mining ; surface deformations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


70/262
Nr opisu: 0000010012
Tytuł oryginału: Nowy czas - rola człowieka nauki
Autorzy: Józef** Głomb.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 13-21
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: człowiek ; czas ; nauka
Słowa kluczowe angielskie: human ; time ; knowledge
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


71/262
Nr opisu: 0000078640
Tytuł oryginału: Oszacowanie sztywno¶ci obrotowej doczołowych poł±czeń odkształcalnych na podstawie dynamiki konstrukcji
Autorzy: Witold Basiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 75-82, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


72/262
Nr opisu: 0000085826
Tytuł oryginału: Oszacowanie współczynnika migracji jonów chlorkowych w betonie
Tytuł w wersji angielskiej: Estimation of the migration factor of chloride ions inside concrete
Autorzy: Zofia Szweda.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 519-526, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: migracja jonów ; jony chlorkowe ; beton ; równanie Nernsta-Plancka
Słowa kluczowe angielskie: ions migration ; chloride ions ; concrete ; Nernst-Planck equation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


73/262
Nr opisu: 0000071689
Tytuł oryginału: Próba oceny zmienno¶ci wybranych parametrów klimatycznych
Tytuł w wersji angielskiej: An attempt to evaluate variability of selected climatic parameters
Autorzy: Beata Wilk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 561-568, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: parametry kinematyczne ; promieniowanie słoneczne ; temperatura powietrza
Słowa kluczowe angielskie: kinematic parameters ; solar radiation ; thermal comfort
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


74/262
Nr opisu: 0000010014
Tytuł oryginału: Wpływ formowania w deskowaniu selektywnie przepuszczalnym na wybrane aspekty trwało¶ci betonu
Tytuł w wersji angielskiej: Forming effects of controlled permeable formwork on some durability problems of concrete
Autorzy: Marek Węglorz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 553-560, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: trwało¶ć betonu ; deskowanie selektywnie przepuszczalne ; korozja zbrojenia
Słowa kluczowe angielskie: concrete durability ; Controlled Permeability Formworks ; reinforcement corrosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


75/262
Nr opisu: 0000086419
Tytuł oryginału: Wybrane problemy wzmacniania konstrukcji żelbetowych sprężaj±cymi ta¶mami z włókien węglowych
Tytuł w wersji angielskiej: Selected problems of strengthening of RC structures using prestressing CFRP laminates
Autorzy: Marta Kałuża.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 193-200, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; wzmocnienie budynku ; włókno węglowe ; konstrukcja betonowa
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete structure ; strengthening of building ; carbon fibre ; concrete structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


76/262
Nr opisu: 0000079445
Tytuł oryginału: Zginane zespolone elementy żelbetowe o różnym ukształtowaniu styku - wyniki badań
Tytuł w wersji angielskiej: Bending of concrete composite members with various planes of joint - investigation results
Autorzy: Grzegorz Gremza.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 155-162, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: element żelbetowy ; płyta żelbetowa ; konstrukcja zespolona
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete element ; reinforced concrete slab ; composite construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


77/262
Nr opisu: 0000091654
Tytuł oryginału: Zintegrowana gospodarka energi± jako element zrównoważonego rozwoju
Tytuł w wersji angielskiej: The integrated distribution of energy as an element of sustainable development
Autorzy: Bożena Orlik-Kożdoń.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 345-352, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: gospodarka energetyczna ; energia odnawialna ; zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe angielskie: energy management ; renewable energy ; sustainable development
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


78/262
Nr opisu: 0000021033
Tytuł oryginału: Zrozumiało¶ć mowy w pomieszczeniu zamkniętym Analiza porównawcza wyników numerycznych i symulacyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Speech comprehensibility in rooms Comparative analysis of numerical and simulation results
Autorzy: Artur Nowo¶wiat.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 323-328, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: mowa ; Odeon ; STI ; metoda Houtgasta ; metoda Steenekena
Słowa kluczowe angielskie: speech ; Odeon ; STI ; Houtgast method ; Steeneken method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


79/262
Nr opisu: 0000079446
Tytuł oryginału: Betonowe elementy zespolone z podatn± płaszczyzn± poł±czenia - zagadnienia i badania
Tytuł w wersji angielskiej: Concrete composite members with flexible plane of joint
Autorzy: Grzegorz Gremza.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 135-142, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: element betonowy ; konstrukcja zespolona ; rozkład sił ; poł±czenie beton-beton
Słowa kluczowe angielskie: concrete element ; composite construction ; distribution of forces ; concrete-concrete connection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


80/262
Nr opisu: 0000006443
Tytuł oryginału: Charakterystyka procesu polaryzacji zbrojenia elementów żelbetowych
Tytuł w wersji angielskiej: Characteristic of polarization process on concrete element's reinforcing
Autorzy: Tomasz Ja¶niok.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 167-174, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: element żelbetowy ; polaryzacja ; korozja
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete element ; polarization ; corrosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


81/262
Nr opisu: 0000086418
Tytuł oryginału: Koncepcja przebudowy gmachu Opery Wiedeńskiej
Tytuł w wersji angielskiej: Concept of redevelopment of Vienna Opera building
Autorzy: Marta Kałuża.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 175-182, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: Opera Wiedeńska ; konstrukcja dachu ; przebudowa
Słowa kluczowe angielskie: Vienna Opera ; roof construction ; redevelopment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


82/262
Nr opisu: 0000020348
Tytuł oryginału: Konsystentny model lepkoplastyczny - funkcje materiałowe
Tytuł w wersji angielskiej: Consistent vicoplast model - material function
Autorzy: Marian Łupieżowiec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 247-254, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: model Modified Cam-Clay ; mechanika gruntów
Słowa kluczowe angielskie: Modified Cam-Clay model ; subsoil mechanics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


83/262
Nr opisu: 0000058073
Tytuł oryginału: Model kinetyki zmian porowato¶ci betonów samozagęszczalnych (SCC)
Tytuł w wersji angielskiej: The kinetics model of porosity changes of self compacting concrete (SCC)
Autorzy: Beata ŁaĽniewska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 239-246, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: SCC ; porowato¶ć ; beton samozagęszczalny ; mrozoodporno¶ć betonu ; model numeryczny
Słowa kluczowe angielskie: SCC ; porosity ; self-compacting concrete ; frost resistance concrete ; numerical model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


84/262
Nr opisu: 0000078740
Tytuł oryginału: O numerycznym modelowaniu współpracy budynku z podłożem górniczym
Tytuł w wersji angielskiej: On numerical modelling of structure and mining subsoil interaction
Autorzy: Szymon Dawczyński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 95-102, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: posadowienie ; szkody górnicze ; podłoże górnicze ; podziemna eksploatacja górnicza
Słowa kluczowe angielskie: foundation ; mining damage ; mining subsoil ; underground mining
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


85/262
Nr opisu: 0000006445
Tytuł oryginału: Ocena wpływu imperfekcji ¶ciskanych pasów dĽwigarów kratowych na siły wewnętrzne w stalowych elementach konstrukcji dachu
Tytuł w wersji angielskiej: An assessment of the influence of the imperfection of compressed truss chords on the internal forces in the of a roof
Autorzy: Lesław Niewiadomski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 287-294, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: dĽwigar dachowy ; konstrukcja dachu ; element stalowy
Słowa kluczowe angielskie: roof girder ; roof construction ; steel element
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


86/262
Nr opisu: 0000006442
Tytuł oryginału: Skręcanie wzmocnionych elementów żelbetowych
Tytuł w wersji angielskiej: Torsion of strengthened concrete elements
Autorzy: Marcin Górski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 127-134, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: element żelbetowy ; kompozyt z włókna węglowego ; belka narożna
Słowa kluczowe angielskie: concrete element ; composite carbon fiber ; corner beam
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


87/262
Nr opisu: 0000078813
Tytuł oryginału: Wpływ deskowań selektywnie przepuszczalnych na wła¶ciwo¶ci mechaniczne powierzchni betonu
Tytuł w wersji angielskiej: Effects of controlled permeability formworks on mechanical near-surface properties of concrete
Autorzy: Marek Węglorz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 443-451, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: deskowanie ; wła¶ciwo¶ci mechaniczne ; poprawa jako¶ci ; beton
Słowa kluczowe angielskie: formwork ; mechanical properties ; quality improvement ; concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


88/262
Nr opisu: 0000006448
Tytuł oryginału: Wpływ izolacji cieplnej na wła¶ciwo¶ci akustyczne dachów krokwiowych krytych blach± trapezow±
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of thermal isolation on acoustic proprieties of the rafter roofs with sheet trapezial iron
Autorzy: Rafał Żuchowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 469-476, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: izolacyjno¶ć akustyczna ; izolacja cieplna ; krokiew ; dach
Słowa kluczowe angielskie: acoustic insulation ; thermal insulation ; rafter ; roof
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


89/262
Nr opisu: 0000006446
Tytuł oryginału: Wpływ naprężeń normalnych na zarysowanie niezbrojonych ¶cian z cegły pełnej poddanych pionowemu ¶cinaniu
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of normal stresses on cracking of unreinforced brick masonry walls subjected to vertical shearing
Autorzy: Adam Piekarczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 319-328, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: naprężenie pionowe ; naprężenie poziome ; ¶ciana niezbrojona ; model Manna-Mullera ; naprężenie statyczne
Słowa kluczowe angielskie: vertical stress ; horizontal stress ; non-reinforced wall ; Mann-Muller model ; static stress
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


90/262
Nr opisu: 0000006444
Tytuł oryginału: Wpływ skręcania na no¶no¶ć i sztywno¶ć zginania belek żelbetowych
Tytuł w wersji angielskiej: Torsion influence on load capacity and flexural stiffness of RC beams
Autorzy: Rafał Krzywoń.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 214-222, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: belka żelbetowa ; skręcanie ; zginanie ; no¶no¶ć ; sztywno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete beam ; torsion ; bending ; load capacity ; static stiffness
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


91/262
Nr opisu: 0000006447
Tytuł oryginału: Wpływ włókien na wła¶ciwo¶ci reologiczne zapraw cementowych
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of fibres on rheological properties of mortar
Autorzy: Tomasz Ponikiewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 329-337, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: zaprawa cementowa ; wła¶ciwo¶ci reologiczne zaprawy ; fibrobeton ; włókno
Słowa kluczowe angielskie: cement mortar ; rheological properties of mortar ; fibre reinforced concrete ; fibre
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


92/262
Nr opisu: 0000006441
Tytuł oryginału: Wspomaganie komputerowe w badaniach izolacyjno¶ci akustycznej
Tytuł w wersji angielskiej: Computer and in appointment of sound insulation
Autorzy: Leszek Dulak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 111-118, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: wspomaganie komputerowe ; izolacja akustyczna ; akustyka budowlana
Słowa kluczowe angielskie: computer aiding ; sound insulation ; building insulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


93/262
Nr opisu: 0000071688
Tytuł oryginału: ¬ródło multiwalentne w bilansie energetycznym budynku jednorodzinnego na ¦l±sku
Tytuł w wersji angielskiej: The multivalent source in energy balance of detached house in Silesia
Autorzy: Beata Wilk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 453-460, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Słowa kluczowe polskie: Ľródło ciepła ; bilans energetyczny ; budynek mieszkalny
Słowa kluczowe angielskie: heat source ; energy balance ; residential building
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


94/262
Nr opisu: 0000002721
Tytuł oryginału: Badania ¶ciskanych murowanych ¶cian zbrojonych poprzecznie siatkami
Autorzy: Łukasz Drobiec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 145-154, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


95/262
Nr opisu: 0000002724
Tytuł oryginału: Badania wpływu zbrojenia umieszczonego w spoinach wspornych na no¶no¶ć i odkształcalno¶ć murów ceglanych ¶cinanych poziomo
Autorzy: Radosław Jasiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 251-260, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


96/262
Nr opisu: 0000020363
Tytuł oryginału: Lepkoplastyczno¶ć w gruntach - wrażliwo¶ć na prędko¶ć odkształcenia
Autorzy: Marian Łupieżowiec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 359-368, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


97/262
Nr opisu: 0000002732
Tytuł oryginału: Ocena wpływu hałasu drogowego na klimat akustyczny ¶rodowiska w bliskim s±siedztwie obiektów budowlanych
Autorzy: Rafał Żuchowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 523-532, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


98/262
Nr opisu: 0000002730
Tytuł oryginału: Plastyczno¶c włókno-zaprawy a jej wła¶ciwo¶ci reologiczne
Autorzy: Tomasz Ponikiewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 465-474, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


99/262
Nr opisu: 0000078737
Tytuł oryginału: Przebicie w ujęciu normalizacji ¶wiatowej
Tytuł w wersji angielskiej: Punching shear effect in the context of world normalisation
Autorzy: Szymon Dawczyński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 115-124, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


100/262
Nr opisu: 0000002729
Tytuł oryginału: Sztywno¶ć mimo¶rodowo obci±żonych prętów żelbetowych symetrycznie zbrojonych
Autorzy: Rafał Krzywoń.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 311-320, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


101/262
Nr opisu: 0000021032
Tytuł oryginału: Wpływ czasu pogłosu na zrozumiało¶ć mowy w pomieszczeniu zamkniętym
Autorzy: Artur Nowo¶wiat.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 437-444, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


102/262
Nr opisu: 0000002722
Tytuł oryginału: Wpływ izolacji cieplnej na wła¶ciow¶ci akustyczne ¶cian wykonanych z bloczków silikatowych
Autorzy: Leszek Dulak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 155-164, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


103/262
Nr opisu: 0000002726
Tytuł oryginału: Wpływ korozyjnego stanu powierzchni zbrojenia na rozkład prędów polaryzacji
Autorzy: Tomasz Ja¶niok.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 261-270, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


104/262
Nr opisu: 0000002718
Tytuł oryginału: Wpływ procesów starzeniowych na zmiany porowato¶ci mineralnych tynków elewacyjnych
Autorzy: Jerzy Bochen.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 95-104, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


105/262
Nr opisu: 0000002717
Tytuł oryginału: Wyznaczanie charakterystyki ryzyka kosztowego procesu budowlanego
Autorzy: Michał* Bętkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 75-84, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


106/262
Nr opisu: 0000002723
Tytuł oryginału: Wzmacniaj±ce naprawy belek betonowych
Autorzy: Marcin Górski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 185-194, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


107/262
Nr opisu: 0000002719
Tytuł oryginału: Wzmacnianie zespolonych stropów drewniano-żelbetowychpolimerami zbrojonymi włoknami węglowymi
Autorzy: Janusz Brol.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 105-113, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0434-0779
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


108/262
Nr opisu: 0000002531
Tytuł oryginału: Badania murów ceglanych ¶cinanych poziomo zbrojonych stalowymi gładkimi prętami
Autorzy: Radosław Jasiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 155-164, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


109/262
Nr opisu: 0000002528
Tytuł oryginału: Badania porównywalne niezbrojonych i zbrojonych ¶cian murowych poddanych pionowemu ¶cinaniu
Autorzy: Adam Piekarczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 371-380, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


110/262
Nr opisu: 0000002553
Tytuł oryginału: Badania wytrzymało¶ci na ¶ciskanie murów z podłużnym zbrojeniem umieszczonym w spoinach wspornych
Autorzy: Łukasz Drobiec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 87-96, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


111/262
Nr opisu: 0000002532
Tytuł oryginału: Dwa modele kompozytowych prętów cienko¶ciennych o profilu zamkniętym
Autorzy: Krzysztof Grygierek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 135-144, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


112/262
Nr opisu: 0000002550
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć napraw zniszczonych elementów żelbetowych za pomoc± laminatorów zbrojonych włóknami węglowymi
Autorzy: Marcin Górski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 125-134, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


113/262
Nr opisu: 0000079611
Tytuł oryginału: Lepkoplastyczny model konstytutywny o¶rodka gruntowego
Tytuł w wersji angielskiej: Viscoplastic constitutive model of soil medium
Autorzy: Marian Łupieżowiec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 295-304, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


114/262
Nr opisu: 0000002526
Tytuł oryginału: Niezawodno¶ć konstrukcji o parametrech przedziałowych i losowych
Autorzy: Andrzej* Pownuk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 391-398, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


115/262
Nr opisu: 0000002529
Tytuł oryginału: No¶no¶ć ¶ciskanych elementów żelbetowych a kryteria zniszczenia betonu
Autorzy: Rafał Krzywoń.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 261-268, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


116/262
Nr opisu: 0000002524
Tytuł oryginału: Ocena klimatu akustycznego w s±siedztwie drogi krajowej nr 1 na odcinku Sulno-Jęzov na wysoko¶ci miasta Sosnowiec
Autorzy: Rafał Żuchowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 507-516, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


117/262
Nr opisu: 0000002551
Tytuł oryginału: Ocena oddziaływania hałasu przemysłowego na obiekt mieszkalny zlokalizowany w s±siedztwie elektrowni "Chorzów"
Autorzy: Leszek Dulak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 105-114, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


118/262
Nr opisu: 0000002566
Tytuł oryginału: Okre¶lenie ryzyka kosztu realizacji procesu budowlanego
Autorzy: Michał* Bętkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 47-56, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


119/262
Nr opisu: 0000002530
Tytuł oryginału: Próba okre¶lenia zasięgu polaryzacji wkładek zbrojeniowych
Autorzy: Tomasz Ja¶niok.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 175-184, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


120/262
Nr opisu: 0000002527
Tytuł oryginału: Wpływ dodatku włókien polipropylenowych na wła¶ciowo¶ci reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych
Autorzy: Tomasz Ponikiewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 381-390, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


121/262
Nr opisu: 0000019978
Tytuł oryginału: Wykorzystanie funkcji przeniesienia modulacji MTF sygnału w badaniach akustyki wnętrz
Autorzy: Artur Nowo¶wiat.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 353-362, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


122/262
Nr opisu: 0000081741
Tytuł oryginału: Wyznaczanie przewodno¶ci cieplnej za pomoc± termografii - analiza numeryczna eksperymentu
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of thermal conductivity by means of thermography - numerical analysis of experimental data
Autorzy: Marek Bartoszek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 37-46, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


123/262
Nr opisu: 0000002556
Tytuł oryginału: Wzmacnianie elementów drewnianych ta¶mami lub matami z włókien węglowych
Autorzy: Janusz Brol.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 67-76
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


124/262
Nr opisu: 0000002971
Tytuł oryginału: Analiza komputerowa kompozytowych prętów cienko¶ciennych o profilu zamkniętym
Autorzy: Krzysztof Grygierek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 75-84, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


125/262
Nr opisu: 0000002972
Tytuł oryginału: Analiza naprężeń normalnych w zginanych dwupoziomowych poł±czeniach zbrojenia na zakład
Autorzy: Krzysztof Gromysz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 65-74, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


126/262
Nr opisu: 0000002963
Tytuł oryginału: Badania efektu skali niezbrojonych murów ceglanych poddanych ¶ciskaniu
Autorzy: Radosław Jasiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 199-212, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


127/262
Nr opisu: 0000002975
Tytuł oryginału: Badania no¶no¶ci na ¶ciskanie murów ze zbrojeniem w spoinach wspornych
Autorzy: Łukasz Drobiec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 31-42, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


128/262
Nr opisu: 0000002964
Tytuł oryginału: Badania pocz±tkowej wytrzymało¶ci muru niezbrojonego na ¶cinanie w kierunku prostopadłym do spoin wspornych
Autorzy: Adam Piekarczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 187-197, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


129/262
Nr opisu: 0000002966
Tytuł oryginału: Badania urabialno¶ci mieszanek kompozytów o matrycy cementowej zbrojonych włóknami
Autorzy: Tomasz Ponikiewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 171-178, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


130/262
Nr opisu: 0000002965
Tytuł oryginału: Hybrydowa metoda przedziałowej i grandientowej optymalizacji globalnej konstrukcji inżynierskich
Autorzy: Andrzej* Pownuk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 179-186, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


131/262
Nr opisu: 0000002968
Tytuł oryginału: Komputerowe metody analizy prętów zakrzywionych - ortotropowych
Autorzy: Tomasz Krykowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 123-130, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


132/262
Nr opisu: 0000020360
Tytuł oryginału: Naprężenia termiczne i dyfuzyjne w ciele o transwersalnej izotropii
Autorzy: Marian Łupieżowiec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 143-152, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


133/262
Nr opisu: 0000002976
Tytuł oryginału: Porównanie liczb rozmytych i rozmyty opis niepewno¶ci w analizie wytrzymało¶ciowej
Autorzy: Piotr Bętkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 19-29, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


134/262
Nr opisu: 0000002967
Tytuł oryginału: Procedura obliczania przepustowo¶ci skrzyżowań bez sygnalizacji ¶wietlnej w ¶wietle obecnych warunków ruchu
Autorzy: Anna Olma.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 153-161, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


135/262
Nr opisu: 0000002969
Tytuł oryginału: Próba okre¶lenia zasięgu polaryzacji wkładek zbrojeniowych podczas badań potencjodynamicznych
Autorzy: Tomasz Ja¶niok.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 93-102, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


136/262
Nr opisu: 0000002973
Tytuł oryginału: Siły w zbrojeniu pionowym i dwupoziomowym poł±czeniu zbrojenia na zakład Cz. 2
Autorzy: Krzysztof Gromysz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 53-64, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


137/262
Nr opisu: 0000002974
Tytuł oryginału: Siły w zbrojeniu pionowym w dwupoziomowym poł±czeniu zbrojenia na zakład Cz. 1
Autorzy: Krzysztof Gromysz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 43-52, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


138/262
Nr opisu: 0000081744
Tytuł oryginału: Współczynnikowe zagadnienia odwrotne przewodnictwa ciepła
Tytuł w wersji angielskiej: Parameters estimation inverse heat conduction problems
Autorzy: Marek Bartoszek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 9-17, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


139/262
Nr opisu: 0000002970
Tytuł oryginału: Zasady przeprowadzania badań do¶wiadczalnych skorelowanych z termomechanicznym modelem realkalizacji
Autorzy: Mariusz Ja¶niok.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 85-92, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


140/262
Nr opisu: 0000005395
Tytuł oryginału: Analiza procesu elektrochemicznej rehabilitacji betonu skażonego agresywnym działaniem ¶rodowiska
Autorzy: Adam** Zybura.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 247-254, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


141/262
Nr opisu: 0000005411
Tytuł oryginału: Drgania swobodne płyt Reissnera-Mindlina o strukturze periodycznej
Autorzy: Eugeniusz** Baron.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 59-70, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


142/262
Nr opisu: 0000005397
Tytuł oryginału: Equivalent linearization with criteria in probability density function space for stochastic systems under parametric excitations
Autorzy: Lesław* Socha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 197-207, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


143/262
Nr opisu: 0000005398
Tytuł oryginału: Fuzzy methods in the analysis of uncertain systems
Autorzy: Jerzy** Skrzypczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 183-196, bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


144/262
Nr opisu: 0000005408
Tytuł oryginału: Jednoznaczno¶ć rozwi±zań zadań brzegowych w liniowej teorii termopiezoelektryczno¶ci
Autorzy: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 87-93, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


145/262
Nr opisu: 0000005402
Tytuł oryginału: Kryterium utraty stateczno¶ci konstrukcji o parametrach przedziałowych
Autorzy: T. Liszka, Jerzy** Skrzypczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 145-159, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


146/262
Nr opisu: 0000005406
Tytuł oryginału: Ława w kontakcie z półprzestrzeni± sprężysto-plastyczn± z jednostronnymi więzami na modelu płaskim
Autorzy: Stanisław** Kempny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 103-113, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


147/262
Nr opisu: 0000005401
Tytuł oryginału: Mechanika bryły sztywnej sposobem geometrycznym wyłożona
Autorzy: Andrzej** Mi±dowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 161-165, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


148/262
Nr opisu: 0000005407
Tytuł oryginału: Metoda generowania siatek nierównomiernych
Autorzy: Zbigniew* Jura.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 95-102, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


149/262
Nr opisu: 0000005404
Tytuł oryginału: O zanikaniu dyssypacji w układach wieloskładnikowych
Autorzy: Jan** Kubik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 123-129, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


150/262
Nr opisu: 0000005396
Tytuł oryginału: Odwrotne zagadnienia cieplne i termografia w budownictwie
Autorzy: Andrzej** Wawrzynek, Marcin* Kogut.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 219-229, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


151/262
Nr opisu: 0000005410
Tytuł oryginału: Opis wariacyjny kompozytowych prętów cienko¶ciennych o profilu zamkniętym
Autorzy: Krzysztof Grygierek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 71-79, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


152/262
Nr opisu: 0000005403
Tytuł oryginału: Rozwi±zania fundamentalne zagadnienia quasi-statycznego stacjonarnej termodyfuzji lepkosprężystej
Autorzy: Jan** Kubik, Barbara Wieczorek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 131-143, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


153/262
Nr opisu: 0000005405
Tytuł oryginału: Zastosowanie hybrydowej MES do wyznaczania naprężeń stycznych w przestrzennych prętowych elementach kompozytowych
Autorzy: Tomasz Krykowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 115-122, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


154/262
Nr opisu: 0000005399
Tytuł oryginału: Zastosowanie regularnych przedziałowych macierzy Jacobiego do obliczania ekstremalnych warto¶ci wielko¶ci mechanicznych Cz. 2. Przykłady numeryczne
Autorzy: Andrzej* Pownuk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 175-182, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


155/262
Nr opisu: 0000005400
Tytuł oryginału: Zastosowanie regularnych przedziałowych macierzy Jacobiego do obliczania ekstremalnych warto¶ci wielko¶ci mechanicznych Cz. 1. Przykłady teoretyczne
Autorzy: Andrzej* Pownuk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 167-174, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


156/262
Nr opisu: 0000005409
Tytuł oryginału: Zwi±zki konstytutywne dla przepływów dyfuzyjnych w o¶rodku Kelvina-Voigta
Autorzy: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 81-86, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


157/262
Nr opisu: 0000024599
Tytuł oryginału: A note on characteristic polynominal of interval matrix
Tytuł w wersji polskiej: Uwagi o wielomianach charakterystycznych macierzy przedziałowych
Autorzy: Jerzy** Skrzypczyk, Halina Witek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 95-102, bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


158/262
Nr opisu: 0000024601
Tytuł oryginału: A note on interval Fredholm integral equations
Tytuł w wersji polskiej: Uwagi o przedziałowych równaniach całkowych Fredholma
Autorzy: Jerzy** Skrzypczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 75-83, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


159/262
Nr opisu: 0000024604
Tytuł oryginału: Analiza komputerowa momentów zginaj±cych i sił poprzecznych w belkach trójwarstwowych
Tytuł w wersji angielskiej: Computer analysis of bending moment and shear forces in three layer beams
Autorzy: Tomasz Krykowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 43-50, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


160/262
Nr opisu: 0000024606
Tytuł oryginału: No¶no¶ć graniczna ram płaskich na modelu ustroju z jednostronnymi więzami
Tytuł w wersji angielskiej: Load bearing capacity of plane frames in unilateral constrains model
Autorzy: Stanisław** Kempny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 17-29, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


161/262
Nr opisu: 0000024597
Tytuł oryginału: Obliczenia statyczne i dynamiczne metod± elementów skończonych cienko¶ciennego elementu obudowy kompensuj±cej wybuch
Tytuł w wersji angielskiej: Statical and dynamical computations of thin-walled element of the blast compensating wall using finite element method
Autorzy: Ryszard Walentyński, M. Kogut.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 115-124, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


162/262
Nr opisu: 0000024600
Tytuł oryginału: On existence of solutions of interval Fredholm integral equations with degenerate kernels
Tytuł w wersji polskiej: O istnieniu rozwi±zań liniowych przedziałowych równań całkowych Fredholma o j±drach specjalnych
Autorzy: Jerzy** Skrzypczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 85-94, bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


163/262
Nr opisu: 0000024602
Tytuł oryginału: Przedziałowe metody rozwi±zywania równań mechaniki konstrukcji
Tytuł w wersji angielskiej: Interval methods for solution equation of structure mechanics
Autorzy: Andrzej* Pownuk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 61-74, bibliogr. 41 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


164/262
Nr opisu: 0000024596
Tytuł oryginału: Rozwi±zania fundamentalne zagadnienia quasi-statycznego termodyfuzji lepkosprężystej
Tytuł w wersji angielskiej: Fundamental solutions for the quasi-static problem of viscoelastic thermodiffusion
Autorzy: Barbara Wieczorek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 125-136, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


165/262
Nr opisu: 0000024605
Tytuł oryginału: Siły kontaktowe ławy i półprzestrzeni sprężystej
Tytuł w wersji angielskiej: Contact forces of the long strip foundation and the elastic half-space
Autorzy: Stanisław** Kempny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 31-41, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


166/262
Nr opisu: 0000024603
Tytuł oryginału: Szacowanie zmian stanu konstrukcji stalowych w czasie pożaru
Autorzy: Michał* Matheja.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 51-60, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


167/262
Nr opisu: 0000024607
Tytuł oryginału: Termodyfuzja w o¶rodku Kelvina-Voighta
Tytuł w wersji angielskiej: Thermodiffusion in Kelvin-Voight medium
Autorzy: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 5-16, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


168/262
Nr opisu: 0000024598
Tytuł oryginału: U¶ci¶lone zwi±zki konstytutywne zastosowane do powłoki sferycznej
Tytuł w wersji angielskiej: Refined constitutive relations applied to spherical shell
Autorzy: Ryszard Walentyński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 103-113, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


169/262
Nr opisu: 0000026694
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna pracy statycznej budynków murowych na terenach górniczych
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 43-56, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


170/262
Nr opisu: 0000026801
Tytuł oryginału: Analiza wytężenia wzmocnienia gorsetowego budynków murowych na terenach górniczych o deformacjach nieci±głych
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz, Andrzej Cińcio.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 72-80, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


171/262
Nr opisu: 0000026796
Tytuł oryginału: Identyfikacja funkcji reologicznych kompozytu warstwowego
Autorzy: Jan** Kubik, K. Mraczny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 109-114, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


172/262
Nr opisu: 0000026802
Tytuł oryginału: Obliczanie budynków wychylonych na terenach górniczych
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 57-69, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


173/262
Nr opisu: 0000026800
Tytuł oryginału: Optymalny kształt słupa ¶ciskanego
Autorzy: Stanisław** Kempny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 81-87, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


174/262
Nr opisu: 0000026792
Tytuł oryginału: Reologia konstrukcji stalowych w pożarze
Autorzy: Jerzy* Pil¶niak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 155-165, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


175/262
Nr opisu: 0000026790
Tytuł oryginału: Rozwi±zania fundamentalne zagadnienia quasi-statycznego termodyfuzji sprężystej
Autorzy: Barbara Wieczorek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 177-184, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


176/262
Nr opisu: 0000026799
Tytuł oryginału: Równania metody przemieszczeń i mes ustrojów z jednostronnymi wieżami
Autorzy: Stanisław** Kempny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 89-96, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


177/262
Nr opisu: 0000026777
Tytuł oryginału: Stany graniczne przemieszczeń konstrukcji z materiału plastycznego z liniowym wzmocnieniem
Autorzy: Bogusław** Cie¶lar.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 21-32, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


178/262
Nr opisu: 0000026798
Tytuł oryginału: Symetrie procesów termomechanicznych w ciałach wieloskładnikowych
Autorzy: Jan** Kubik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 97-103, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


179/262
Nr opisu: 0000026795
Tytuł oryginału: Symulacyjny model wymuszenia kinematycznego z przybliżon± ocen± wrażliwo¶ci budynku na to obci±żenie
Autorzy: Zbigniew** Lipski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 115-127, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


180/262
Nr opisu: 0000026794
Tytuł oryginału: Szacowanie obci±żeń granicznych konstrukcji stalowych w czasie pożaru
Autorzy: Michał* Matheja.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 129-141, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


181/262
Nr opisu: 0000026797
Tytuł oryginału: Twierdzenie o wzajemno¶ci dla nieliniowych zadań mechaniki
Autorzy: Jan** Kubik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 105-108, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


182/262
Nr opisu: 0000026791
Tytuł oryginału: Wariacyjne rozwi±zanie zagadnienia brzegowego tarczy
Autorzy: Ryszard Walentyński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 167-175, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


183/262
Nr opisu: 0000026793
Tytuł oryginału: Z do¶wiadczeń prostowania budynków wychylonych z pionu metod± wycinania warstw gruntu w podłożu
Autorzy: Antoni** Motyczka, Wojciech* Sitko, Szczepan* Wyra.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 143-153, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


184/262
Nr opisu: 0000026695
Tytuł oryginału: Zastosowanie półanalitycznej wersji metody elementów skończonych w analizie statycznej podłoża gruntowego
Autorzy: Andrzej Cińcio.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 33-41, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


185/262
Nr opisu: 0000034955
Tytuł oryginału: Application the fractal geometry for creating pictures of trees
Autorzy: Elżbieta* Olszowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 75-93
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


186/262
Nr opisu: 0000034954
Tytuł oryginału: Axial deformations of an elastic bar immersed in the nonlinear elastic medium Pt 1: The basic equations
Autorzy: Grzegorz* Porembski, Jerzy* Watorski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 95-106, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


187/262
Nr opisu: 0000034953
Tytuł oryginału: Axial deformations of an elastic bar immersed in the nonlinear elastic medium Pt 2: Numerical analysis
Autorzy: Grzegorz* Porembski, Jerzy* Watorski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 107-119, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


188/262
Nr opisu: 0000034956
Tytuł oryginału: Numerical analysis of mechanisms with structural data
Autorzy: Andrzej** Mi±dowicz, Maciej** Tylikowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 61-73, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


189/262
Nr opisu: 0000034957
Tytuł oryginału: On certain measures of rotational inertia
Autorzy: Andrzej** Mi±dowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 51-59, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


190/262
Nr opisu: 0000034952
Tytuł oryginału: On fuzzy singular integration
Autorzy: Jerzy** Skrzypczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 121-130, bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


191/262
Nr opisu: 0000034960
Tytuł oryginału: On the macro- and micro- vibrations of elastic plates subjected to periodically distributed inertial loadings
Autorzy: Eugeniusz** Baron.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 7-24, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


192/262
Nr opisu: 0000034959
Tytuł oryginału: The fuzzy boundary element method: a new methodology
Autorzy: Tadeusz* Burczyński, Jerzy** Skrzypczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 25-42, bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


193/262
Nr opisu: 0000034951
Tytuł oryginału: Theory of elastic thick shells Lagragian variational equations
Autorzy: Jerzy* Watorski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 131-148, bibliogr. 58 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


194/262
Nr opisu: 0000034958
Tytuł oryginału: Uniqueness in the linear theory of viscoelastic thermodiffusion
Autorzy: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 43-49, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


195/262
Nr opisu: 0000033398
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna powłok walcowych poddanych geometrycznym wymuszeniom
Autorzy: Barbara Kliszczewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 227-235, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3345
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


196/262
Nr opisu: 0000033420
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna poziomu wytężenia żelbetowej ¶ciany kondygnacji piwnicznej
Autorzy: Barbara Głuszak, Stanisław** Majewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 495-505, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


197/262
Nr opisu: 0000033418
Tytuł oryginału: Analiza przebiegu osiadań podłoża słabego i wzmocnionego poduszk± piaskow± z zastosowaniem różnych modeli gruntów
Autorzy: Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 473-483, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


198/262
Nr opisu: 0000033430
Tytuł oryginału: Analiza stanu naprężeń belki stalowej w czasie pożaru
Autorzy: Jerzy* Pil¶niak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 599-606, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


199/262
Nr opisu: 0000033384
Tytuł oryginału: Badania sprężonych belek jako elementu stropu systemu SBD
Autorzy: Marianna** Glenszczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 51-60, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


200/262
Nr opisu: 0000033392
Tytuł oryginału: Badania wybranych wła¶ciwo¶ci betonu łupkoporytowego z kruszywa "HALDEX"
Autorzy: Wiesław** Zamorowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 161-170, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


201/262
Nr opisu: 0000033390
Tytuł oryginału: Badania zestawów belek nadprożowych
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski, Adam** Zybura, Jan Kubica.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 121-130, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


202/262
Nr opisu: 0000033419
Tytuł oryginału: Badania zwi±zane z rekonstrukcj± ¶cian żelbetowych silosów cylindrycznych
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Jacek Hulimka, Alina** Kliszczewicz, Ryszard* Maćkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 485-494, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


203/262
Nr opisu: 0000033388
Tytuł oryginału: Badania żelbetowych poł±czeń kielichowych
Autorzy: Zbigniew** Paj±k.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 91-100, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


204/262
Nr opisu: 0000033386
Tytuł oryginału: Badanie wpływu obci±żeń ¶ciskaj±cych na no¶no¶ć i odkształcalno¶ć betonowych ¶cian gęstoperforowanych podlegaj±cych ¶cinaniu
Autorzy: Ireneusz JóĽwiak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 71-80, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


205/262
Nr opisu: 0000033414
Tytuł oryginału: Budowle podziemne w gruntach sypkich na przykładzie kolektora 1500 w Rydułtowach
Autorzy: Andrzej* Bzówka, Antoni** Motyczka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 425-432, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


206/262
Nr opisu: 0000033383
Tytuł oryginału: CADMost - system nazewnictwa plików i warstw dla programów CADD Propozycja normalizacji dla mostownictwa
Autorzy: Marek Salamak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 37-50, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


207/262
Nr opisu: 0000033394
Tytuł oryginału: Charakterystyka procesów korozyjnych komina żelbetowego w aspekcie jego naprawy
Autorzy: Adam** Zybura, A. Grochowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 181-192, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


208/262
Nr opisu: 0000033407
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć termorenowacji w budownictwie
Autorzy: Henryk** Krause, Joanna Deszcz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 353-362, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


209/262
Nr opisu: 0000033425
Tytuł oryginału: Inżynierska realizacja iteracyjnego procesu obliczania budowli współpracuj±cej z podłożem
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 551-560, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


210/262
Nr opisu: 0000033405
Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie decyzji ocen± wielokryterialn± wariantowych rozwi±zań
Autorzy: Joanna Deszcz, Jan* Madey.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 331-340, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


211/262
Nr opisu: 0000033412
Tytuł oryginału: Kształtowanie klimatu akustycznego w budynkach za pomoc± ekranowania akustycznego
Autorzy: Tadeusz** Zakrzewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 405-415, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


212/262
Nr opisu: 0000033399
Tytuł oryginału: Kształtowanie przepustowo¶ci sieci kolejowej
Autorzy: Ewa** Kononowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 237-245, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


213/262
Nr opisu: 0000033411
Tytuł oryginału: Kształtowanie struktury betonów wysokiej wytrzymało¶ci i trwało¶ci
Autorzy: Jan* Miko¶.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 391-403, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


214/262
Nr opisu: 0000076017
Tytuł oryginału: Metoda ramy zastępczej w analizie szkieletów stalowych ogarniętych pożarem
Autorzy: W. Skowroński, Bernard Kowolik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 101-110, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


215/262
Nr opisu: 0000033397
Tytuł oryginału: Metody badań materiałów drogowych w warunkach symulowanych deformacji górniczych
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz, Anna** Żak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 213-226, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


216/262
Nr opisu: 0000033422
Tytuł oryginału: Modelowanie konstrukcji w komputerowych obliczeniach statycznych
Autorzy: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 517-526
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


217/262
Nr opisu: 0000033400
Tytuł oryginału: Naprężenia termiczne w nawierzchniach betonowych wywoływane ciepłem hydratacji cementu
Autorzy: Mieczysław** Le¶ko, Mirosław Kotasiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 247-257, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


218/262
Nr opisu: 0000033429
Tytuł oryginału: No¶no¶ć graniczna stalowej konstrukcji prętowej w czasie pożaru
Autorzy: Michał* Matheja.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 591-597, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


219/262
Nr opisu: 0000033426
Tytuł oryginału: No¶no¶ć graniczna zasobnika pyłu węglowego w zakresie sprężysto-plastycznym
Autorzy: Stanisław** Kempny.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 561-570, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


220/262
Nr opisu: 0000033391
Tytuł oryginału: No¶no¶ć wkrętów samowierc±cych w stalowych poł±czeniach zakładkowych
Autorzy: Walter** Wuwer.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 147-159, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


221/262
Nr opisu: 0000033402
Tytuł oryginału: Nowe rozwi±zania materiałowe i techniczne ruroci±gów na terenach górniczych
Autorzy: Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska, Barbara Kliszczewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 271-280, 2 tabl., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


222/262
Nr opisu: 0000033413
Tytuł oryginału: O pewnym szczególnym rozwi±zaniu zadania termodyfuzji w ciele lepkosprężystym o transwersalnej izotropii
Autorzy: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 417-424, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


223/262
Nr opisu: 0000033389
Tytuł oryginału: O stosowaniu w obliczaniu płyt krzyżowo zbrojonych metody wg Eurocode 2
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 111-120, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


224/262
Nr opisu: 0000033431
Tytuł oryginału: O zastosowaniu sztucznej inteligencji do rozwi±zania układów równań różniczkowych powłok obrotowych
Autorzy: Ryszard Walentyński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 607-616, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


225/262
Nr opisu: 0000033393
Tytuł oryginału: Obliczanie chłodni siatkowej posadowionej na terenie górniczym
Autorzy: Jan** Zamorowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 171-180, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


226/262
Nr opisu: 0000033423
Tytuł oryginału: Obrót budowli o sztywnej konstrukcji przy poziomym rozluĽnieniu podłoża
Autorzy: Feliks** Andermann, Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 531-540, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


227/262
Nr opisu: 0000033416
Tytuł oryginału: Odpady kopalniane jako warstwa uszczelniaj±ca składowisk odpadów przemysłowych
Autorzy: Bogdan** Kawalec, Jacek Kawalec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 447-458, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


228/262
Nr opisu: 0000033387
Tytuł oryginału: Pewne aspekty projektowania elementów z betonu epoksydowo-żwirowego w ¶wietle badań płyt filtracyjnych
Autorzy: Jan Kubica.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 81-90, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


229/262
Nr opisu: 0000033424
Tytuł oryginału: Praca konstrukcji prętowych zginanych na analogowym podłożu wieloparametrowym
Autorzy: Andrzej Cińcio.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 541-550, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


230/262
Nr opisu: 0000033404
Tytuł oryginału: Prędko¶ć pojazdów na drogach objętych wpływami eksploatacji górniczej
Autorzy: Anna** Żak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 309-319, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


231/262
Nr opisu: 0000033409
Tytuł oryginału: Programy komputerowe w dydaktyce i pracach laboratoryjnych z technologii betonu
Autorzy: Rudolf** Maciejończyk, Henryk** Gliński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 371-378, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


232/262
Nr opisu: 0000033415
Tytuł oryginału: Próba klasyfikacji modeli konstytutywnych gruntów
Autorzy: Maciej* Gryczmański.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 433-446, bibliogr. 84 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


233/262
Nr opisu: 0000033403
Tytuł oryginału: Przegl±d metod wymiarowania nawierzchni podatnej w aspekcie jej trwało¶ci na drogach podlegaj±cych wpływom eksploatacji górniczej
Autorzy: Barbara** Strycharz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 295-307, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


234/262
Nr opisu: 0000033427
Tytuł oryginału: Skurcz i pęcznienie betonu
Autorzy: Jan** Kubik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 571-580, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


235/262
Nr opisu: 0000033428
Tytuł oryginału: Sposób wyszukiwania w zbiorze wieloelementowym maksymalnych kinematycznych obci±żeń dynamicznych obiektu budowlanego
Autorzy: Zbigniew** Lipski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 581-590, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


236/262
Nr opisu: 0000033421
Tytuł oryginału: Sposób wzmacniania istniej±cych stropów drewnianych w obiekcie zabytkowym Technologia wykonania i efekty ekonomiczne
Autorzy: Andrzej** Malczyk, Marek** Właszczuk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 507-516, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


237/262
Nr opisu: 0000033417
Tytuł oryginału: Studium parametryczne modelu MCC w zastosowaniu do interpretacji próbnych obci±żeń płyt±
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 459-471, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3344
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


238/262
Nr opisu: 0000033410
Tytuł oryginału: ¦ciany z osłon± transparentn± jako efektywne układy pozyskiwania energii słonecznej
Autorzy: Jan* Miko¶.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 379-389, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


239/262
Nr opisu: 0000033401
Tytuł oryginału: Temperatura powierzchniowa nawierzchni z betonu cementowego
Autorzy: Mieczysław** Le¶ko, Mirosław Kotasiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 259-269, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


240/262
Nr opisu: 0000033396
Tytuł oryginału: Trwało¶ć nawierzchni na terenach górniczych
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz, Anna** Żak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 205-211, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


241/262
Nr opisu: 0000033381
Tytuł oryginału: Wpływ ciepła hydratacji na stan naprężeń w styku segmentów belki nasuwanej podłużnie
Autorzy: Teresa** Matuszkiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 15-26, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


242/262
Nr opisu: 0000033395
Tytuł oryginału: Współdziałanie nawierzchni drogowej z deformuj±cym się poziomo podłożem górniczym
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 193-204, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


243/262
Nr opisu: 0000033408
Tytuł oryginału: Wykład jako ukierunkowanie studiowania na Wydziale Budownictwa
Autorzy: Henryka** Maci±g-Sternik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 363-370, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


244/262
Nr opisu: 0000033382
Tytuł oryginału: Wymiana łożysk dużej no¶no¶ci w mo¶cie przez Odrę w Kostrzyniu
Autorzy: Andrzej** Radziecki, Marek* Wazowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 27-36, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


245/262
Nr opisu: 0000033385
Tytuł oryginału: Wzmacnianie stalowych dĽwigarów kratowych
Autorzy: Ireneusz** Grochowski, Walter** Wuwer.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 61-70, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


246/262
Nr opisu: 0000033406
Tytuł oryginału: Zagadnienia odwrotne w identyfikacji parametrów fizycznych przegród budowlanych
Autorzy: Henryk** Krause.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 341-351, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


247/262
Nr opisu: 0000053430
Tytuł oryginału: Grunty antropogeniczne jako podłoże obiektów budowlanych w ¶wietle do¶wiadczeń praktycznych
Autorzy: Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1991 z. 70, s. 65-77, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


248/262
Nr opisu: 0000053431
Tytuł oryginału: Program na ZX Spectrum + do analizy perforowanych ¶cian usztywniaj±cych wysokie budynki
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, J. Wójcik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1991 z. 70, s. 33-46, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


249/262
Nr opisu: 0000053362
Tytuł oryginału: Przebicie w konstrukcjach żelbetowych
Autorzy: Zbigniew** Paj±k.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1991 z. 69, s. 49-77, 1 tabl., bibliogr. 93 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


250/262
Nr opisu: 0000053433
Tytuł oryginału: Przybliżona analiza statyczna perforowanych ¶cian usztywniaj±cych wysokie budynki
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz, J. Wójcik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1991 z. 70, s. 7-20, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


251/262
Nr opisu: 0000053429
Tytuł oryginału: Uszkodzenia wybranych obiektów budowlanych spowodowane sumuj±cymi się błędami w zakresie ich posadowienia i eksploatacji
Autorzy: Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1991 z. 70, s. 79-88, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


252/262
Nr opisu: 0000053432
Tytuł oryginału: Zastosowanie superelementu tarczowego do analizy statycznej perforowanych ¶cian budynku metod± sztywnych elementów skończonych
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1991 z. 70, s. 21-32, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


253/262
Nr opisu: 0000031460
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza wykonania ¶ciany zewnętrznej prefabrykowanej oraz ¶ciany murowanej z gazobetonu
Autorzy: Andrzej** Grabski, Joanna Kwasek, Andrzej** Mokrosz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 225-232, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


254/262
Nr opisu: 0000064049
Tytuł oryginału: Badania statystyczne wpływu elementów architektonicznych i konstrukcyjnych na odporno¶ć obiektów w terenie aktywnym górniczo
Autorzy: Aleksander** Aładja.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 189-193, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


255/262
Nr opisu: 0000064055
Tytuł oryginału: Bezcementowe tworzywo popiołowo-pyłowe do formowania budowlanych wyrobów cienko¶ciennych
Autorzy: Krzysztof** Fligier.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 43-50, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


256/262
Nr opisu: 0000064047
Tytuł oryginału: Funkcja dydaktyczna nauczyciela technologii, organizacji i ekonomiki robót
Autorzy: Henryka** Maci±g-Sternik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 321-327, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


257/262
Nr opisu: 0000064050
Tytuł oryginału: Identyfikacja problemu urabialno¶ci w procesach przetwarzania i transportu mieszanki betonowej
Autorzy: Janusz** Szwabowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 131-140, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


258/262
Nr opisu: 0000064052
Tytuł oryginału: Organizacyjne aspekty rekonstrukcji budynków przemysłowych o żelbetowym monolitycznym ustroju no¶nym
Autorzy: Henryk** Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 97-102, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


259/262
Nr opisu: 0000064053
Tytuł oryginału: Techniczne i technologiczne problemy rewaloryzacji kompleksu budynków Zamku Piastowskiego w Raciborzu
Autorzy: Rudolf** Maciejończyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 91-96, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


260/262
Nr opisu: 0000064056
Tytuł oryginału: Wpływ niskiej temperatury otoczenia na wła¶ciwo¶ci prefabrykatów betonowych poddanych obróbce termicznej
Autorzy: Henryk** Krause, Mariusz* Czyszek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 67-71, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


261/262
Nr opisu: 0000064051
Tytuł oryginału: Wykorzystanie mułu węglowego do produkcji wyrobów ceramicznych
Autorzy: Marian** Robakowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 109-117, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


262/262
Nr opisu: 0000064054
Tytuł oryginału: Wzmacnianie, remont i wymiana płyt stropowych w wielkopłytowych budynkach systemu W70/SG
Autorzy: Piotr** Łoboda.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 85-89
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3343
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie