Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L ARCHIT
Liczba odnalezionych rekordów: 199Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/199
Nr opisu: 0000090523
Tytuł oryginału: Analiza założenia karmelitów bosych pw. ¶w. ¶w. Michała Archanioła i Józefa w ¶wietle regulaminu budowlanego zakonu i reguły
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis discalced carmelite's foundation dedicated to SS. Michael and Joseph in the light of buildings regulations of order and rule
Autorzy: Łukasz* Szatanek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 161-166, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: Zakon Karmelitów Bosych ; architektura sakralna ; przepisy budowlane ; reguła zakonna ; architektura klasztorów
Słowa kluczowe angielskie: Discalced Carmelites Monastery ; sacral architecture ; building regulations ; monastic rule ; monasteries architecture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


2/199
Nr opisu: 0000090532
Tytuł oryginału: Idee i historyczne rozwi±zania przestrzenne społecznego budownictwa mieszkaniowego w Europie
Tytuł w wersji angielskiej: Ideas and historical spatial solutions of social housing in Europe
Autorzy: Magdalena* Załęcka-Myszkiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 181-189, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: budownictwo mieszkaniowe ; mieszkalnictwo społeczne ; struktura przestrzenna
Słowa kluczowe angielskie: housing ; social housing ; spatial structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


3/199
Nr opisu: 0000090519
Tytuł oryginału: Miejsce architektury i urbanistyki w sztuce i nauce
Tytuł w wersji angielskiej: The place of architecture and urban design in art and science
Autorzy: Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 13-17, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: architektura ; urbanistyka ; klasyfikacja ; sztuka ; nauka
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; urbanism ; classification ; art ; science
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


4/199
Nr opisu: 0000090521
Tytuł oryginału: Podej¶cie teoretyczne i praktyczne w projektowaniu szpitali dziecięcych na ¶wiecie
Tytuł w wersji angielskiej: Theoretical and practical approach in designing children's hospitals in the world
Autorzy: Magdalena* Jamrozik-Szatanek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 85-90, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: projektowanie oparte na dowodach ; EBD ; szpital dziecięcy ; ¶rodowisko szpitalne
Słowa kluczowe angielskie: Evidence Based Design ; EBD ; children hospital ; hospital environment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


5/199
Nr opisu: 0000090520
Tytuł oryginału: Projekty zabudowy mieszkaniowej jako przedmiot prac doktorskiej i habilitacyjnej
Tytuł w wersji angielskiej: Residential development designs as a subject of postdoctoral (habilitation) thesis
Autorzy: Jan** Pallado.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 19-30, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: projekt architektoniczny ; budownictwo mieszkaniowe ; praca doktorska ; praca habilitacyjna
Słowa kluczowe angielskie: architectural design ; housing ; doctoral thesis ; habilitation thesis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


6/199
Nr opisu: 0000090522
Tytuł oryginału: Teoria i praktyka formy otwartej Oskara Hansena
Tytuł w wersji angielskiej: Theory nad practice of Oskar Hansen's open-form
Autorzy: Ewa* Odyjas.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 127-136, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: forma otwarta ; Hansen Oskar ; teoria architektury ; praktyka architektoniczna ; dydaktyka
Słowa kluczowe angielskie: open form ; Hansen Oskar ; architectural theory ; architectural practice ; teaching
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


7/199
Nr opisu: 0000090531
Tytuł oryginału: Zależno¶ci pomiędzy nauk± i praktyk± architektoniczn± na przykładzie rozwoju teorii adaptacji ko¶ciołów w Niemczech
Tytuł w wersji angielskiej: Correlation between science and practice on the basis of the process of development of the theory in church adaptations in Germany
Autorzy: Martyna* Wojtuszek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 173-180, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: adaptacja budynku ; ko¶ciół ; badanie naukowe ; architektura sakralna
Słowa kluczowe angielskie: adaptation of building ; church ; scientific research ; sacral architecture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


8/199
Nr opisu: 0000089736
Tytuł oryginału: Kreowanie pokoi i punktów pielęgniarskich w szpitalach dziecięcych na ¶wiecie
Tytuł w wersji angielskiej: Creating rooms and nurses points in children's hospitals in the world
Autorzy: Magdalena* Jamrozik-Szatanek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 89-98, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: pacjent ; szpital dziecięcy ; architektura szpitalna
Słowa kluczowe angielskie: patient ; children hospital ; hospital architecture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


9/199
Nr opisu: 0000089742
Tytuł oryginału: Miejsca postojowe na parkingach terenowych w mie¶cie, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Tytuł w wersji angielskiej: Parking spaces in city parking areas, adapted for the needs of disabled persons
Autorzy: Krzysztof Kozak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 123-131, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: parking ; osoba niepełnosprawna ; przestrzeń miejska
Słowa kluczowe angielskie: car park ; disabled person ; urban space
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


10/199
Nr opisu: 0000089735
Tytuł oryginału: O geometrycznej zawarto¶ci budynków w aspekcie czynników ekologiczno-ekonomicznych
Tytuł w wersji angielskiej: The geometric compactness of buildings in the context of ecological-economic factors
Autorzy: Piotr Dudzik, E. KoĽniewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 79-87, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: zwarto¶ć budynku ; ekonomia ; ekologia ; geometria
Słowa kluczowe angielskie: compactness of building ; economy ; ecology ; geometry
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


11/199
Nr opisu: 0000089731
Tytuł oryginału: Ocena rozwi±zań technologicznych w aspekcie oddziaływań ¶rodowiskowych
Tytuł w wersji polskiej: Evaluation of technological solutions in the aspect of environmental impact
Autorzy: Janusz Belok, Beata Wilk-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 29-38, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: ocena oddziaływania na ¶rodowisko ; analiza cyklu życia ; oddziaływanie na ¶rodowisko ; konstrukcja budowlana
Słowa kluczowe angielskie: environmental impact assessment ; life cycle analysis ; environmental impact ; building structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


12/199
Nr opisu: 0000088939
Tytuł oryginału: Od Hiroszimy do Zabrza czyli o odwracalno¶ci destrukcji miasta przemysłowego
Autorzy: Tomasz** Taczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 52, s. 11-19, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: miasto przemysłowe ; zagospodarowanie przestrzenne ; Górno¶l±ski Okręg Przemysłowy ; Górno¶l±ski Zwi±zek Metropolitalny ; rewitalizacja miasta
Słowa kluczowe angielskie: industrial city ; site planning ; Upper Silesian Industrial Region ; Upper Silesian Metropolitan Union ; revitalization of town
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


13/199
Nr opisu: 0000089748
Tytuł oryginału: Odnowa miast w kontek¶cie starzenia się społeczeństw europejskich na wybranych przykładach
Tytuł w wersji angielskiej: Urban renewal in the context of an European ageing societies on selected case studies
Autorzy: Agnieszka Labus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 143-155, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: starzenie się społeczeństwa ; odnowa miasta ; miasto dynamiczne ; miasto stabilne ; społeczeństwo ; miasto kurcz±ce się
Słowa kluczowe angielskie: ageing society ; urban renewal ; dynamic city ; stable city ; society ; shrinking city
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


14/199
Nr opisu: 0000089254
Tytuł oryginału: Projektowanie architektoniczne w kontek¶cie zurbanizowanym - park kulturowy w Zabrzu
Autorzy: J. Kiszka, Tomasz** Taczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 52, s. 175-181, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Toż w jęz. czes., s. 183-188
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: Letnia Szkoła Restrukturyzacji Architektonicznej 2012 ; park kulturowy ; Aglomeracja Górno¶l±ska ; teren poprzemysłowy ; Zabrze
Słowa kluczowe angielskie: Letnia Szkoła Restrukturyzacji Architektonicznej 2012 ; cultural park ; Upper Silesian Agglomeration ; post-industrial area ; Zabrze
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, CZE
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


15/199
Nr opisu: 0000088941
Tytuł oryginału: Przekształcenia terenów i obiektów poprzemysłowych jako problem urbanistyczno-architektoniczny województwa ¶l±skiego
Autorzy: Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 52, s. 65-81, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: teren poprzemysłowy ; województwo ¶l±skie ; obiekt poprzemysłowy ; przekształcanie terenów poprzemysłowych
Słowa kluczowe angielskie: post-industrial area ; Silesian Voivodeship ; post-industrial building ; brownfield regeneration
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


16/199
Nr opisu: 0000089733
Tytuł oryginału: Rozwi±zania pasywne w architekturze w kontek¶cie oddziaływania na ¶rodowisko
Autorzy: Joanna Biedrońska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 39-48, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: budownictwo ekologiczne ; energia odnawialna ; budynek pasywny ; ¶rodowisko naturalne
Słowa kluczowe angielskie: ecological design ; renewable energy ; passive house ; natural environment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


17/199
Nr opisu: 0000089751
Tytuł oryginału: ¦ciany zewnętrzne budynków w aspekcie zdrowia
Tytuł w wersji angielskiej: Wall of external building - the health aspect
Autorzy: Michał* Włodarczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 245-258, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: architektura ; ¶ciana zewnętrzna ; zdrowie człowieka ; komfort ; chromoterapia
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; external wall ; human health ; comfort ; chromotherapy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


18/199
Nr opisu: 0000088936
Tytuł oryginału: Wstęp
Autorzy: Krzysztof Gasidło, B. Szewczyk, Tomasz** Taczewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 52, s. 5-8
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: projektowanie architektoniczne ; Uniwersytet Techniczny w Ostrawie ; Politechnika ¦l±ska ; szkoła letnia
Słowa kluczowe angielskie: architectural design ; Technical University of Ostrava ; Silesian University of Technology ; summer school
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


19/199
Nr opisu: 0000089734
Tytuł oryginału: Zróżnicowane formy zamieszkania osób starszych zależne od ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań
Tytuł w wersji angielskiej: Diverse forms of residence for elderly people dependent on their individual needs and expectations
Autorzy: Maria Bielak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 49-58, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: budownictwo mieszkaniowe ; dom opieki społecznej ; potrzeby człowieka ; osoby starsze ; senior ; ¶rodowisko zamieszkania seniorów
Słowa kluczowe angielskie: housing ; social care home ; human needs ; elderly people ; senior ; seniors' housing environment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


20/199
Nr opisu: 0000079218
Tytuł oryginału: Czy program rewitalizacji jest skutecznym narzędziem przekształceń zdegradowanej przestrzeni miejskiej? Analiza sytuacji dzielnicy Zabłocie w Krakowie
Tytuł w wersji angielskiej: Is the local revitalization programa really effective tool for transformation of highly degraded urban space? Analysis of Zabłocie district in Cracow situation
Autorzy: Roman* Kubo¶.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 267-274, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: rewitalizacja miasta ; przestrzeń miejska ; Kraków ; dzielnica Zabłocie
Słowa kluczowe angielskie: revitalization of town ; urban space ; Cracow ; Zabłocie district
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


21/199
Nr opisu: 0000079211
Tytuł oryginału: Dom 2.0
Tytuł w wersji angielskiej: Home 2.0
Autorzy: Maciej* Zacher.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 99-106, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: Dom 2.0 ; dom mobilny ; internet ; społeczeństwo informacyjne
Słowa kluczowe angielskie: Home 2.0 ; mobile home ; internet ; information society
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


22/199
Nr opisu: 0000079216
Tytuł oryginału: Jednorodno¶ć krajobrazu doliny Małej Panwi
Tytuł w wersji angielskiej: Landscape homogenity of Mala Panew river valley
Autorzy: Anna* Żebracka-Prus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 251-256, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: dolina Małej Panwi ; architektura regionalna ; krajobraz architektoniczny
Słowa kluczowe angielskie: Mala Panew valley ; regional architecture ; architectural landscape
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


23/199
Nr opisu: 0000079212
Tytuł oryginału: Kierunki przekształceń poprzemysłowych terenów zieleni urz±dzonej w Katowicach
Tytuł w wersji angielskiej: Directions of transformation of postindustrial greenery in Katowice
Autorzy: Aneta* Dyraga.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 107-115, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: teren poprzemysłowy ; teren zieleni urz±dzonej ; pracownicze ogrody działkowe
Słowa kluczowe angielskie: post-industrial area ; greenery ; allotment gardens
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


24/199
Nr opisu: 0000079219
Tytuł oryginału: Metody integracji chaotycznej zabudowy podmiejskich dzielnic mieszkaniowych na wybranych przykładach
Tytuł w wersji angielskiej: Methods of integration of chaotic suburban residential districts
Autorzy: Barbara* Turyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 275-282, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: dzielnica mieszkaniowa ; zrównoważony rozwój miasta
Słowa kluczowe angielskie: housing quarter ; sustainable city development
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


25/199
Nr opisu: 0000079214
Tytuł oryginału: Odnowa i rozwój miejski w kontek¶cie starzej±cego się społeczeństwa - działania w mikro- i makroskali
Tytuł w wersji angielskiej: Urban renewal and development in the context of ageing society - macro and micro levels activities
Autorzy: Agnieszka Labus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 159-167, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: starzenie się społeczeństwa ; odnowa miasta ; przestrzeń miejska
Słowa kluczowe angielskie: ageing society ; city renewal ; urban space
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


26/199
Nr opisu: 0000079209
Tytuł oryginału: Przemiany rezydencji szlacheckich na obszarze ¦l±ska Cieszyńskiego
Tytuł w wersji angielskiej: Changes noble residence in area of ¦l±sk Cieszyński
Autorzy: Małgorzata* Sokół.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 79-87, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: rezydencja szlachecka ; dwór ; pałac ; zamek ; ¦l±sk Cieszyński
Słowa kluczowe angielskie: noble residence ; manor ; palace ; castle ; Cieszyn Silesia
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


27/199
Nr opisu: 0000079213
Tytuł oryginału: Przestrzeń publiczna zdegradowanych dzielnic mieszkalno-przemysłowych
Tytuł w wersji angielskiej: Public space of degradated residential/industrial districts
Autorzy: Bogumiła* Krystek-Kucewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 149-157, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: przestrzeń publiczna ; teren poprzemysłowy ; teren zdegradowany ; Aglomeracja Górno¶l±ska
Słowa kluczowe angielskie: public space ; post-industrial area ; brownfield ; Upper Silesian Agglomeration
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


28/199
Nr opisu: 0000079217
Tytuł oryginału: Sprawne narzędzie rewitalizacji fragmentów miast - wybrane przykłady działalno¶ci parków przemysłowych
Tytuł w wersji angielskiej: Effective tool of city revitalization - examples of industrial parks activity
Autorzy: Magdalena* Daczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 257-265, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: park przemysłowy ; rewitalizacja terenów poprzemysłowych ; teren miejski
Słowa kluczowe angielskie: industrial park ; post-industrial area revitalization ; urban area
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


29/199
Nr opisu: 0000079208
Tytuł oryginału: Transformacja o¶rodka jeĽdzieckiego LKJ "Lewada" w Zakrzowie koło Kędzierzyna-KoĽla
Tytuł w wersji angielskiej: Transformation of equestrian centre LKJ Lewada in Zakrzów near Kędzierzyn-KoĽle
Autorzy: Anna* Mazik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 53-60, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: o¶rodek jeĽdziecki ; rewitalizacja ; projektowanie
Słowa kluczowe angielskie: equestrian center ; revitalization ; designing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


30/199
Nr opisu: 0000079215
Tytuł oryginału: W kierunku współczesnego miasta przemysłowego - przykład Katowic
Tytuł w wersji angielskiej: Towards a modern industrial city - Katowice case study
Autorzy: Aleksandra* Tomkiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 235-241, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: miasto przemysłowe ; Katowice
Słowa kluczowe angielskie: industrial city ; Katowice
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


31/199
Nr opisu: 0000079210
Tytuł oryginału: Wpływ ¶wiatowych trendów w przestrzeni biurowej na stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych
Tytuł w wersji angielskiej: The impact of global trends in an office space on the scientific and educational staff at the universities
Autorzy: Barbara* Urbanowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 89-97, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: uczelnia wyższa ; pracownik naukowo-dydaktyczny ; przestrzeń biurowa
Słowa kluczowe angielskie: university ; scientific and educational staff ; office area
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


32/199
Nr opisu: 0000070227
Tytuł oryginału: Modernizacja zabudowy mieszkaniowej jako sposób aktywizacji osób starszych
Tytuł w wersji angielskiej: Modernization of housing building as a means of activation for the elderly
Autorzy: Iwona Benek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2011 z. 50, s. 57-66, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: osoby starsze ; modernizacja ; budownictwo wielorodzinne
Słowa kluczowe angielskie: elderly people ; modernization ; multifamily housing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


33/199
Nr opisu: 0000070269
Tytuł oryginału: Planowanie przestrzenne i odnowa miast z perspektywy procesu starzenia się społeczeństwa
Tytuł w wersji angielskiej: Spatial planning and urban renewal process from the perspective of ageing society
Autorzy: Agnieszka Labus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2011 z. 50, s. 131-145, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: osoby starsze ; zmiany demograficzne ; planowanie przestrzenne
Słowa kluczowe angielskie: elderly people ; demographic changes ; spatial planning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


34/199
Nr opisu: 0000070258
Tytuł oryginału: Prezentacja wybranych ¶rodowisk zamieszkania seniorów projektu PolSenior
Tytuł w wersji angielskiej: Presentation of some of seniors' housing environments of the project PolSenior
Autorzy: Beata Kucharczyk-Brus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2011 z. 50, s. 91-103, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: osoby starsze ; budownictwo mieszkaniowe ; ¶rodowisko mieszkaniowe ; badanie jako¶ciowe ; projekt PolSenior
Słowa kluczowe angielskie: elderly people ; housing ; housing environment ; qualitative research ; PolSenior project
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


35/199
Nr opisu: 0000070225
Tytuł oryginału: Warunki zamieszkania pensjonariuszy w Domach Opieki Społecznej w ¶wietle badań własnych
Tytuł w wersji angielskiej: Residents' living conditions in social care homes in the light of own research
Autorzy: Maria Bielak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2011 z. 50, s. 47-56, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: dom opieki społecznej ; badanie jako¶ciowe ; baza danych ; architektura ; ¶rodowisko zamieszkania seniorów
Słowa kluczowe angielskie: social care home ; qualitative research ; database ; architecture ; seniors' housing environment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


36/199
Nr opisu: 0000070253
Tytuł oryginału: Założenia metodologiczne badań architektonicznych ¶rodowiska zamieszkania seniorów w projekcie PolSenior
Tytuł w wersji angielskiej: Methodological assumptions of architectural research of seniors' housing environment in the project PolSenior
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2011 z. 50, s. 67-90, bibliogr. 52 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: osoby starsze ; budownictwo mieszkaniowe ; ¶rodowisko mieszkaniowe ; metodologia badań ; projekt PolSenior
Słowa kluczowe angielskie: elderly people ; housing ; housing environment ; methodology of research ; PolSenior project
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


37/199
Nr opisu: 0000055410
Tytuł oryginału: Aktywny wypoczynek uczestników widowisk sportowych
Autorzy: Krzysztof Gerlic.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 48, s. 29-40, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: impreza sportowa ; stadion piłkarski ; obiekty sportowe ; wypoczynek
Słowa kluczowe angielskie: sport event ; football stadium ; sports facilities ; leisure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:
Dostęp BCP¦:


38/199
Nr opisu: 0000058322
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo a społeczno¶ci lokalne Problem bezpieczeństwa w starych robotniczych dzielnicach mieszkaniowych
Autorzy: Anna Szewczenko.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 48, s. 83-91, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: osiedle robotnicze ; bezpieczeństwo ; społeczno¶ć lokalna ; dzielnica mieszkaniowa
Słowa kluczowe angielskie: workers' housing estate ; safety ; local community ; housing quarter
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


39/199
Nr opisu: 0000055409
Tytuł oryginału: Budowa tras rowerowych jako element poprawy zdrowia na przykładzie miasta Racibórz
Autorzy: Michał* Włodarczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 48, s. 21-27, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: ¶cieżka rowerowa ; rower
Słowa kluczowe angielskie: bicycle path ; bicycle
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


40/199
Nr opisu: 0000050862
Tytuł oryginału: Dlaczego rynki s± niepotrzebne?
Autorzy: Anna* Ci±żeńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 43-49
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: ¶ródmie¶cie ; rynek ; historyczne centrum miasta ; miasto współczesne ; przestrzeń publiczna
Słowa kluczowe angielskie: downtown ; market square ; historical city centre ; modern city ; public space
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


41/199
Nr opisu: 0000050870
Tytuł oryginału: Dostępne budownictwo mieszkaniowe w kontek¶cie jako¶ci przestrzeni publicznych
Autorzy: Agata Twardoch.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 207-212
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: przestrzeń publiczna ; planowanie przestrzenne ; budownictwo mieszkaniowe ; polityka mieszkaniowa
Słowa kluczowe angielskie: public space ; spatial planning ; housing ; housing policy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


42/199
Nr opisu: 0000050861
Tytuł oryginału: Ewolucja koncepcji przekształceń terenów zdegradowanych na przykładzie Międzynarodowej Wystawy Budowlanej (IBA) w Niemczech
Autorzy: Bartłomiej* Buława.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 27-36, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: teren zdegradowany ; przekształcanie terenów poprzemysłowych ; rewitalizacja ; Międzynarodowa Wystawa Budowlana
Słowa kluczowe angielskie: brownfield ; brownfield regeneration ; revitalization ; International Building Exhibition
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


43/199
Nr opisu: 0000050872
Tytuł oryginału: Identyfikacja postindustrialnych terenów zieleni w Aglomeracji Górno¶l±skiej
Autorzy: Aneta* Wiatr.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 219-226, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: teren przemysłowy ; tereny zielone ; Aglomeracja Górno¶l±ska
Słowa kluczowe angielskie: industrial area ; green area ; Upper Silesian Agglomeration
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


44/199
Nr opisu: 0000055411
Tytuł oryginału: Interdyscyplinarna koncepcja edukacji o terenach zdegradowanych na przykładzie projektu LEPOB
Autorzy: Szymon Dawczyński, Rafał Krzywoń, Marcin Górski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 48, s. 93-104, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: teren zdegradowany ; teren przemysłowy ; LEPOB
Słowa kluczowe angielskie: brownfield ; industrial area ; LEPOB
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


45/199
Nr opisu: 0000050873
Tytuł oryginału: Projekt badań krajobrazu doliny Małej Panwi
Autorzy: Anna* Żyłka-Żebracka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 253-260, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: dolina ; waloryzacja przyrodnicza
Słowa kluczowe angielskie: valley ; natural valorization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


46/199
Nr opisu: 0000050868
Tytuł oryginału: Przekształcenia krajobrazów postindustrialnych Wybrane zagadnienia
Autorzy: Aleksandra* Postawa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 165-171
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: teren zdegradowany ; krajobraz postindustrialny ; przekształcanie terenów poprzemysłowych ; promocja regionu ; Europejska Konwencja Krajobrazowa
Słowa kluczowe angielskie: brownfield ; post-industrial landscape ; brownfield regeneration ; region promotion ; European Landscape Convention
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


47/199
Nr opisu: 0000050866
Tytuł oryginału: Relacje pomiędzy architektur±, architektur± wnętrz i designem Jak wygl±dało to dawniej?
Autorzy: Aleksandra Grabowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 97-101
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: architektura ; architektura wnętrz ; wzornictwo przemysłowe ; historia
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; interior design ; industrial design ; history
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


48/199
Nr opisu: 0000050864
Tytuł oryginału: Rola parków przemysłowych w przekształceniach przestrzennych miast
Autorzy: Magdalena* Daczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 69-77
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: park przemysłowy ; teren poprzemysłowy ; przestrzeń miejska
Słowa kluczowe angielskie: industrial park ; post-industrial area ; urban space
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


49/199
Nr opisu: 0000050863
Tytuł oryginału: Tradycja i nowoczesno¶ć we współczesnych budynkach R&D
Autorzy: Kamila* Cie¶la.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 51-58
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: budynek R&D ; przestrzeń pracy ; działalno¶ć badawcza ; innowacja
Słowa kluczowe angielskie: R&D building ; work space ; research activity ; innovation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


50/199
Nr opisu: 0000050869
Tytuł oryginału: Tradycyjna wiejska zabudowa Japonii - dom "Minka"
Autorzy: Szymon* Rendchen.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 173-180
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: architektura Japonii ; wiejska zabudowa Japonii ; dom "minka"
Słowa kluczowe angielskie: Japanese architecture ; housing of rural Japan ; artial d"minka" house
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


51/199
Nr opisu: 0000050865
Tytuł oryginału: Twórca a użytkownik - nowe formy i narzędzia partycypacji w kształtowaniu przestrzeni
Autorzy: Michał* Górczyński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 87-95, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: partycypacja ; partycypacja interaktywna ; twórca ; użytkownik ; projektowanie architektoniczne
Słowa kluczowe angielskie: participation ; interactive participation ; artist ; user ; architectural design
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


52/199
Nr opisu: 0000050871
Tytuł oryginału: Założenia klasztorne - architektura, funkcja i społeczne oddziaływanie
Autorzy: Barbara* Uherek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 213-218
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: architektura klasztorów ; historia architektury ; ¦l±sk Cieszyński
Słowa kluczowe angielskie: monasteries architecture ; history of architecture ; Taschen Silesia
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


53/199
Nr opisu: 0000050860
Tytuł oryginału: Znaczenie otwartych przestrzeni publicznych w kształtowaniu miasta zwartego
Autorzy: Tomasz Bradecki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 21-25
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: przestrzeń publiczna ; miasto zwarte ; zrównoważony rozwój miasta
Słowa kluczowe angielskie: public space ; compact city ; sustainable city development
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


54/199
Nr opisu: 0000046514
Tytuł oryginału: Badania jako¶ci funkcjonowania obiektów przydatne w kreowaniu nowych wzorców użytkowych adekwatnych do standardów europejskich
Autorzy: Maria Bielak, Klaudiusz Fross.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 45-50
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: badanie jako¶ciowe ; obiekt architektoniczny ; projektowanie architektoniczne
Słowa kluczowe angielskie: qualitative research ; architectural object ; architectural design
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


55/199
Nr opisu: 0000046523
Tytuł oryginału: Badanie potrzeb użytkowników za po¶rednictwem internetu Studenckie potrzeby funkcjonalno-przestrzenne w budynkach wydziałów architektury uczelni technicznych w Polsce
Autorzy: Dorota Winnicka-Jasłowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 191-201
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: budynek ; uczelnia techniczna ; ankieta internetowa ; student ; potrzeby ; Wydział Architektury
Słowa kluczowe angielskie: building ; technical university ; internet questionnaire ; student ; needs ; Faculty of Architecture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


56/199
Nr opisu: 0000046516
Tytuł oryginału: Jako¶ć powietrza i wentylacja w budynkach edukacyjnych
Autorzy: Joanna Ferdyn-Grygierek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 57-70, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: budynek edukacyjny ; jako¶ć powietrza wewnętrznego ; wentylacja ; stężenie CO2
Słowa kluczowe angielskie: educational building ; indoor air quality ; ventilation ; CO2 concentration
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


57/199
Nr opisu: 0000046515
Tytuł oryginału: Jako¶ć techniczna elementów budynków mieszkalnych w różnym okresie ich użytkowania - analiza kosztów remontów na wybranych przykładach
Autorzy: Janusz* Faron.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 51-56, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć budynku ; jako¶ć techniczna ; budynek mieszkalny ; awaria ; remont
Słowa kluczowe angielskie: quality of building ; technical quality ; residential building ; failure ; repair
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


58/199
Nr opisu: 0000046519
Tytuł oryginału: Metody badania i oceny ¶rodowiska cieplnego pomieszczeń
Autorzy: Jan Kaczmarczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 89-100, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: ¶rodowisko cieplne ; jako¶ć ¶rodowiska wewnętrznego ; komfort cieplny ; pomiar parametrów cieplnych
Słowa kluczowe angielskie: thermal environment ; indoor environment quality ; thermal comfort ; measurement of thermal parameters
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


59/199
Nr opisu: 0000046517
Tytuł oryginału: Ocena użytkowników sprawdzianem założeń projektowych Ocena kolorystyki wnętrz gimnazjum w Marklowicach na wstępnym etapie użytkowania budynku
Autorzy: Klaudiusz Fross.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 71-77, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: budynek szkolny ; projekt architektoniczny ; badanie jako¶ciowe ; kolorystyka wnętrza ; gimnazjum ; Marklowice
Słowa kluczowe angielskie: school building ; architectural design ; qualitative research ; interior colors ; grammar school ; Marklowice
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


60/199
Nr opisu: 0000046521
Tytuł oryginału: Od POE do BPE
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 143-157, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: ocena jako¶ci budynku ; badanie jako¶ciowe ; POE ; Post Occupancy Evaluation ; BPE ; ewaluacja sprawno¶ci budynku
Słowa kluczowe angielskie: building quality assessment ; qualitative research ; POE ; Post Occupancy Evaluation ; BPE ; Building Performance Evaluation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


61/199
Nr opisu: 0000046629
Tytuł oryginału: Pilotażowe oceny jako¶ciowe elewacji budynku uczelni wyższej Raport z badań
Autorzy: Joanna Tymkiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 173-190
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: elewacja ; ¶ciana zewnętrzna ; budynek ; szkoła wyższa ; Politechnika ¦l±ska ; badanie jako¶ciowe ; projekt architektoniczny
Słowa kluczowe angielskie: facade ; exterior wall ; building ; university ; Silesian University of Technology ; qualitative research ; architectural design
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


62/199
Nr opisu: 0000046522
Tytuł oryginału: Problemy przeprowadzania ocen jako¶ciowych w architekturze - założenia pilotażowego sondażu służ±cego ocenie elewacji budynku uczelni wyższej
Autorzy: Joanna Tymkiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 159-172, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: budynek ; elewacja ; ¶ciana zewnętrzna ; badanie jako¶ciowe ; szkoła wyższa ; Politechnika ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: building ; facade ; exterior wall ; qualitative research ; university ; Silesian University of Technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


63/199
Nr opisu: 0000046518
Tytuł oryginału: Systemy informacyjne w badaniach interdyscyplinarnych
Autorzy: Jerzy** Jakubiec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 79-88, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: system informacyjny ; badania interdyscyplinarne ; postęp technologiczny ; tendencje rozwojowe
Słowa kluczowe angielskie: information system ; interdisciplinary research ; technological progress ; development trends
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


64/199
Nr opisu: 0000046513
Tytuł oryginału: Wprowadzenie i stosowanie metod badawczych w pracach dyplomowych Badania przedprojektowe
Autorzy: Maria Bielak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 37-44
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: architekt ; praca dyplomowa ; metody badawcze ; proces projektowy ; projektowanie architektoniczne
Słowa kluczowe angielskie: architect ; thesis ; research methods ; design process ; architectural design
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


65/199
Nr opisu: 0000051034
Tytuł oryginału: Wstęp
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 9-10
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: architektura ; ¶rodowisko zbudowane ; badanie jako¶ciowe
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; built environment ; qualitative research
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


66/199
Nr opisu: 0000046520
Tytuł oryginału: Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach - adekwatno¶ć rozwi±zań do potrzeb
Autorzy: Beata Komar.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 101-109, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: projekt architektoniczny ; szkoła wyższa ; Wydział Teologiczny ; Wydział Prawa i Administracji ; Uniwersytet ¦l±ski
Słowa kluczowe angielskie: architectural design ; university ; Faculty of Theology ; Faculty of Law and Administration ; University of Silesia
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


67/199
Nr opisu: 0000031946
Tytuł oryginału: "Wielkie Katowice" Koncepcja organizacji przestrzennej centralnego obszaru aglomeracji górno¶l±skiej
Autorzy: Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 5-22, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: Aglomeracja Górno¶l±ska ; metropolia ; zagospodarowanie przestrzenne ; Katowice
Słowa kluczowe angielskie: Upper Silesian Agglomeration ; metropolis ; spatial development ; Katowice
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4315
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


68/199
Nr opisu: 0000028311
Tytuł oryginału: Analiza rynków nieruchomo¶ci jako narzędzie badań przestrzeni miejskich
Autorzy: Tomasz Bradecki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 44, s. 23-27, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: przestrzeń miejska ; rynek nieruchomo¶ci ; mieszkanie
Słowa kluczowe angielskie: urban space ; real estate market ; flat
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


69/199
Nr opisu: 0000028306
Tytuł oryginału: Aspekt zdrowia w ¶rodowisku fizycznym i społecznym starej zabudowy mieszkaniowej
Autorzy: Anna Szewczenko.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 45, s. 7-15, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: ¶rodowisko fizyczne ; ¶rodowisko społeczne ; zabudowa mieszkaniowa ; ¶rodowisko mieszkaniowe
Słowa kluczowe angielskie: physical environment ; social environment ; housing development ; housing environment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


70/199
Nr opisu: 0000028310
Tytuł oryginału: Aspekty innowacyjne w architekturze obiektów dla osób niepełnosprawnych
Autorzy: Iwona Benek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 45, s. 101-108, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: osoba niepełnosprawna ; osoby starsze ; projektowanie ; jako¶ć życia
Słowa kluczowe angielskie: disabled person ; elderly people ; designing ; quality of life
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


71/199
Nr opisu: 0000031947
Tytuł oryginału: Kształtowanie funkcji metropolitalnych aglomeracji górno¶l±skiej Przykład budowy nowego Muzeum ¦l±skiego
Autorzy: Zbigniew Kamiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 23-34
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: Aglomeracja Górno¶l±ska ; Muzeum ¦l±skie ; polityka przestrzenna
Słowa kluczowe angielskie: Upper Silesian Agglomeration ; Silesian Museum ; spatial policy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4315
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


72/199
Nr opisu: 0000031952
Tytuł oryginału: Metoda prognozowania zasięgu oddziaływania regionalnego portu lotniczego na przykładzie lotnisk polskich
Autorzy: Tadeusz* Kmieć.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 89-101, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: regionalny port lotniczy ; lotnisko ; prognozowanie ; lokalizacja obiektów
Słowa kluczowe angielskie: regional airport ; airport ; forecasting ; objects' localization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4315
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


73/199
Nr opisu: 0000028344
Tytuł oryginału: Obiekt przemysłowy - ewolucja rozwi±zań formalnych
Autorzy: Aleksandra Witeczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 44, s. 273-280, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: obiekt przemysłowy ; architektura przemysłowa ; estetyka budynku
Słowa kluczowe angielskie: industrial building ; industrial architecture ; aesthetics of building
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


74/199
Nr opisu: 0000103419
Tytuł oryginału: Od odbudowy krajobrazu do ochrony zdrowia - Park Kulturowy w dawnym kamieniołomie
Autorzy: Michał* Włodarczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 45, s. 77-81
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: odbudowa krajobrazu ; kamieniołom ; rewitalizacja ; park kulturowy ; ochrona zdrowia
Słowa kluczowe angielskie: landscape restoration ; quarry ; revitalization ; cultural park ; health protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


75/199
Nr opisu: 0000028342
Tytuł oryginału: Parki naukowo-technologiczne, analiza wybranych przykładów europejskich
Autorzy: Marcin* Spyra.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 44, s. 229-234, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: park naukowo-technologiczny ; jednostka badawczo-rozwojowa ; struktura przestrzenna ; układ przestrzenny
Słowa kluczowe angielskie: science and technology park ; research and development unit ; spatial structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


76/199
Nr opisu: 0000031950
Tytuł oryginału: Problemy rozwoju przestrzennego małych miast
Autorzy: Krzysztof Kafka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 61-76, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: województwo ¶l±skie ; działalno¶ć gospodarcza ; specjalna strefa ekonomiczna
Słowa kluczowe angielskie: Silesian Voivodeship ; economic activity ; enterprise zone
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4315
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


77/199
Nr opisu: 0000031949
Tytuł oryginału: Realia formalnoprawne przemian krajobrazu kulturowego
Autorzy: Jacek** Rybarkiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 53-60, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: krajobraz kulturowy ; planowanie przestrzenne ; zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe angielskie: cultural landscape ; spatial planning ; site planning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4315
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


78/199
Nr opisu: 0000028307
Tytuł oryginału: Rola lekkich przekryć w ¶rodowisku zabudowanym
Autorzy: Krzysztof Gerlic.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 45, s. 17-24, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: przekrycie dachowe ; warunki ¶rodowiskowe ; zadaszenie ; przestrzeń publiczna
Słowa kluczowe angielskie: roof cover ; environmental conditions ; roof ; public space
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


79/199
Nr opisu: 0000031953
Tytuł oryginału: Rola planowania przestrzennego w procesie kształtowania terenów nadrzecznych
Autorzy: Alina Pancewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 103-118, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: teren nadrzeczny ; planowanie przestrzenne ; polityka regionalna ; ochrona przyrody ; zagospodarowanie terenu ; kształtowanie krajobrazu
Słowa kluczowe angielskie: riverside area ; spatial planning ; regional economy ; nature protection ; land development ; landscape modeling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4315
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


80/199
Nr opisu: 0000028309
Tytuł oryginału: Stan ochrony cieplnej budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji
Autorzy: Paweł Krause, Tomasz Steidl.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 45, s. 83-90, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: termomodernizacja ; budynek mieszkalny ; ochrona cieplna ; badanie termowizyjne
Słowa kluczowe angielskie: thermomodernization ; residential building ; thermal protection ; thermovision inspection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


81/199
Nr opisu: 0000028312
Tytuł oryginału: Teoretyczne modele w praktyce Analiza wizjonerskich rozwi±zań mieszkaniowych
Autorzy: Agata Twardoch.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 44, s. 261-268, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: model teoretyczny ; planowanie przestrzenne ; osiedle mieszkaniowe
Słowa kluczowe angielskie: theoretical model ; spatial planning ; housing estate
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


82/199
Nr opisu: 0000028343
Tytuł oryginału: Teoria i praktyka w projektach urbanistycznych w Massachussets Institute of Technology na przykładzie projektu Zaragoza Digital Mile
Autorzy: Michał Stangel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 44, s. 235-240, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: projektowanie urbanistyczne ; projekt studencki ; system multimedialny ; przestrzeń publiczna
Słowa kluczowe angielskie: urban design ; students' designs ; multimedia system ; public space
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


83/199
Nr opisu: 0000028340
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty problematyki przestrzeni w architekturze
Autorzy: Ewa* Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 44, s. 135-138, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: przestrzeń architektoniczna
Słowa kluczowe angielskie: architectural space
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


84/199
Nr opisu: 0000031951
Tytuł oryginału: Wyznaczanie przestrzeni dla aktywno¶ci ekonomicznej na przykładzie województwa ¶l±skiego
Autorzy: Katarzyna Mazur.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 77-87, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: województwo ¶l±skie ; działalno¶ć gospodarcza ; specjalna strefa ekonomiczna
Słowa kluczowe angielskie: Silesian Voivodeship ; economic activity ; enterprise zone
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4315
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


85/199
Nr opisu: 0000031948
Tytuł oryginału: Założenia restrukturyzacji krajobrazu obrzeży aglomeracji górno¶l±skiej
Autorzy: Szymon Opania.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 35-51, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: Aglomeracja Górno¶l±ska ; ¶rodowisko kulturowe ; ¶rodowisko naturalne ; zagospodarowanie przestrzenne ; restrukturyzacja krajobrazu
Słowa kluczowe angielskie: Upper Silesian Agglomeration ; cultural environment ; natural environment ; spatial development ; landscape restructuring
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4315
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


86/199
Nr opisu: 0000028341
Tytuł oryginału: Kształtowanie architektury sakralnej lat 80. XX w. w regionie Podhala
Tytuł w wersji angielskiej: The inspiration of the tradition in the sacral architecture of Podhale
Autorzy: Kinga* Palus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2006 z. 44, s. 155-162, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; Podhale ; budowla sakralna ; forma architektoniczna
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Podhale ; sacral building ; architectural form
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


87/199
Nr opisu: 0000011341
Tytuł oryginału: Problemy architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego w pracach doktorskich
Tytuł w wersji angielskiej: Problems of architecture and urban and country planning in doctoral thesis'
Autorzy: Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2004 z. 43, s. 9-13, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0860-0074
Słowa kluczowe polskie: planowanie przestrzenne ; architektura ; praca doktorska
Słowa kluczowe angielskie: spatial planning ; architecture ; doctoral thesis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


88/199
Nr opisu: 0000003569
Tytuł oryginału: Architektura przestrzeni± duszy - subiektywna metafizyka chrystocentryczna
Autorzy: Bogusław* Szuba.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 49-63, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


89/199
Nr opisu: 0000003571
Tytuł oryginału: Architektura w przestrzeni kulturowej
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 5-26
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


90/199
Nr opisu: 0000003568
Tytuł oryginału: Forma domu bożego a symetryczna budowa układu sakralnego
Autorzy: Mirosław* Bogdan.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 65-83, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


91/199
Nr opisu: 0000003547
Tytuł oryginału: Forma gotycka a posoborowa architektura sakralna
Autorzy: Mirosław* Bogdan.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 99-127, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


92/199
Nr opisu: 0000003570
Tytuł oryginału: Geneza ¶wi±tyni chrze¶cijańskiej
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 27-47
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


93/199
Nr opisu: 0000003545
Tytuł oryginału: Kreatywno¶ć ostatniego dwudziestolecia i osi±gnięte rezultaty w rozwoju przestrzeni scenicznej
Autorzy: Wiktor** Jackiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 143-156, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


94/199
Nr opisu: 0000003546
Tytuł oryginału: L'architecture avec ses conditionnement pour la liturgie sainte en gothique
Tytuł w wersji polskiej: Architektoniczne uwarunkowania dla liturgii ¶więtej w gotyku
Autorzy: Mirosław* Bogdan.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 129-141, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: FRE
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


95/199
Nr opisu: 0000003567
Tytuł oryginału: Liturgiczna wymowa sacrum w architekturze drewnianej ko¶cioła
Autorzy: Mirosław* Bogdan.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 85-97, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


96/199
Nr opisu: 0000003544
Tytuł oryginału: The my theatre architecture
Tytuł w wersji polskiej: Moja architektura teatralna
Autorzy: Wiktor** Jackiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 157-201, bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


97/199
Nr opisu: 0000078893
Tytuł oryginału: Habitat XX wieku
Tytuł w wersji angielskiej: A 20th century habitat
Autorzy: Alina Soehrich.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2000 z. 38, s. 127-138
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


98/199
Nr opisu: 0000026732
Tytuł oryginału: Aldo Rossi - tradycja i indywidualno¶ć
Autorzy: Justyna Wojtas.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 121-139, bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


99/199
Nr opisu: 0000026749
Tytuł oryginału: Analiza motywu okna w architekturze pierwszej połowy XVI wieku we Włoszech (pod k±tem wpływu na architekturę Andrea Palladia)
Autorzy: Katarzyna** Locher-Ksi±żek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 29-54
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


100/199
Nr opisu: 0000026466
Tytuł oryginału: Bariery akustyczne - ich typy oraz możliwo¶ci kształtowania ze względu na krajobraz najbliższego otoczenia tras komunikacji kołowej
Autorzy: Krzysztof Kafka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 53-59, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


101/199
Nr opisu: 0000026733
Tytuł oryginału: Kamienice mieszczańskie, dawniej i po odbudowie ze zniszczeń wojennych - wybrane zagadnienia
Autorzy: Teresa Adamczyk-Bomersbach.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 95-119, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


102/199
Nr opisu: 0000026469
Tytuł oryginału: Kierunki i możliwo¶ci kształtowania przestrzeni komunikacji podziemnej
Autorzy: Aneta** Ryncarz-Kafka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 165-170
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


103/199
Nr opisu: 0000026734
Tytuł oryginału: Polskie ratusze ¶redniowieczne - geneza oraz miejsce w nowo kształtuj±cym się organizmie miejskim
Autorzy: Teresa Adamczyk-Bomersbach.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 77-94, 2 tabl., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


104/199
Nr opisu: 0000027101
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 217-227
Praca recenzowana: The practice of local government planning. Washington 1998
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


105/199
Nr opisu: 0000026465
Tytuł oryginału: Rola historii w kształtowaniu charakteru krajobrazu miejskiego na przykładzie Zabrza
Autorzy: Klaudiusz Fross.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 5-51, 1 tabl., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


106/199
Nr opisu: 0000026471
Tytuł oryginału: RzeĽba dekoracyjna w architekturze współczesnego miasta na przykładzie Tychów
Autorzy: Joanna Tymkiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 183-216, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


107/199
Nr opisu: 0000026467
Tytuł oryginału: RzeĽba plenerowa - dekoracyjna w urbanistyce wybranych miast ¦l±ska
Autorzy: Beata Kucharczyk-Brus.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 79-117, 2 tabl.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


108/199
Nr opisu: 0000026751
Tytuł oryginału: Tradycja współczesnej architektury przemysłowej
Autorzy: Nina** Juzwa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 5-18, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


109/199
Nr opisu: 0000026468
Tytuł oryginału: Typy krajobrazu miejsko-przemysłowego na przykładzie Zabrza
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska, Janusz* Faron, Klaudiusz Fross.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 119-164, 1 tabl.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


110/199
Nr opisu: 0000026470
Tytuł oryginału: Wnioski z analiz zagospodarowania przestrzennego miasta ze szczególnym ukierunkowaniem na poprawę warunków klimatycznych na przykładzie Zabrza
Autorzy: Hanna* Skałecka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 171-182, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


111/199
Nr opisu: 0000026750
Tytuł oryginału: Założenia pałacowe nurtu romantycznego na Górnym ¦l±sku
Autorzy: Elżbieta** Szponar-Regulska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 19-27, 1 tabl., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


112/199
Nr opisu: 0000026748
Tytuł oryginału: Znaczenie wybranych scen w obrazach Paola Veronesego Zwi±zek malarstwa z architektur± w twórczo¶ci Veronesego
Autorzy: Dorota Winnicka-Jasłowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 55-75, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


113/199
Nr opisu: 0000018942
Tytuł oryginału: Aktywizacja centralnych kwartałów miejskich na przykładzie miast ¶l±skich
Autorzy: Jerzy** Cibis.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 5-43, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3351
Dostęp BCP¦:


114/199
Nr opisu: 0000035192
Tytuł oryginału: Badania jako¶ciowe w architekturze i urbanistyce
Autorzy: Andrzej** Niezabitowski, Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 33, s. 77-86, bibliogr. 38 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Dostęp BCP¦:


115/199
Nr opisu: 0000035206
Tytuł oryginału: Dlaczego reżyseria przestrzeni?
Autorzy: Józef* Gawłowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 31, s. 5-7, 1 tabl.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Dostęp BCP¦:


116/199
Nr opisu: 0000035204
Tytuł oryginału: Dzielnice gin±cego przemysłu - problem i wyzwanie dla polityki rozwoju przestrzennego miast przemysłowych Górnego ¦l±ska
Autorzy: Nina** Juzwa, Marek** Wenklar.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 31, s. 9-27, 1 tabl., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Dostęp BCP¦:


117/199
Nr opisu: 0000035197
Tytuł oryginału: Funkcja znaczeniowa architektury
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 30, s. 181-198
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


118/199
Nr opisu: 0000035202
Tytuł oryginału: Geneza rozwoju przestrzeni scenicznej
Autorzy: Wiktor** Jackiewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 30, s. 5-51, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


119/199
Nr opisu: 0000035194
Tytuł oryginału: Humanistyczne warto¶ci miejsca
Autorzy: Magdalena Żmudzińska-Nowak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 33, s. 37-61, bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


120/199
Nr opisu: 0000034972
Tytuł oryginału: Inteligentne struktury architektoniczne
Autorzy: Adam** Lisik, Beata* Lisik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 17-22, 7 tabl., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


121/199
Nr opisu: 0000035191
Tytuł oryginału: Jako¶ć mieszkania w "blokowisku"
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 33, s. 87-117, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


122/199
Nr opisu: 0000034971
Tytuł oryginału: Kształt i forma budynków energooszczędnych
Autorzy: Klaudiusz Fross.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 23-45, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


123/199
Nr opisu: 0000075745
Tytuł oryginału: Londyńska kraina doków - wizje i rzeczywisto¶ć na przykładzie Isle of Dogs i Wapping
Autorzy: Beata* Kuc-Słuszniak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 45-59, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: zagospodarowanie przestrzenne ; Londyn
Słowa kluczowe angielskie: site planning ; London
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


124/199
Nr opisu: 0000035199
Tytuł oryginału: Nowa obecno¶ć ołtarza i tabernakulum w przestrzeni sakralnej ko¶cioła
Autorzy: Mirosław* Bogdan.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 30, s. 141-154
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


125/199
Nr opisu: 0000035320
Tytuł oryginału: Nowoczesna rzeĽba Paryża
Autorzy: Beata Komar.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 34, s. 61-78, 1 tabl., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


126/199
Nr opisu: 0000035201
Tytuł oryginału: Otwarte struktury architektoniczne na przykładzie wybranych realizacji autorskich projektów - obiektów sakralnych
Autorzy: Adam** Lisik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 30, s. 53-90, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


127/199
Nr opisu: 0000035196
Tytuł oryginału: Poznawcze aspekty funkcjonalno-przestrzennej struktury miasta
Autorzy: Andrzej** Niezabitowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 33, s. 9-24, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


128/199
Nr opisu: 0000034968
Tytuł oryginału: Prezentacja autorskich projektów osiedli ekologicznych
Autorzy: Wiesława** Miko¶-Rytel, Maria Bielak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 83-101, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


129/199
Nr opisu: 0000034967
Tytuł oryginału: Problemy kształtowania architektonicznego budynków energooszczędnych zwi±zane z lokalizacj± w ¶rodowisku naturalnym
Autorzy: Maria Bielak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 103-115, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


130/199
Nr opisu: 0000034973
Tytuł oryginału: Projektowanie architektury energooszczędnej
Autorzy: Adam** Lisik, Beata* Lisik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 5-15, 9 tabl., bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


131/199
Nr opisu: 0000034970
Tytuł oryginału: Projektowanie budynków energooszczędnych w aspekcie ekologicznym
Autorzy: Wiesława** Miko¶-Rytel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 47-60, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


132/199
Nr opisu: 0000035200
Tytuł oryginału: Sakralna architektura drewniana a twórcza kontynuacja tradycji
Autorzy: Klaudiusz Fross.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 30, s. 91-108, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


133/199
Nr opisu: 0000034965
Tytuł oryginału: Socjalne budownictwo mieszkaniowe lat 20. i 30. na terenie miast Zabrza i Gliwic
Autorzy: Wiesław* Olejko.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 61-80, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


134/199
Nr opisu: 0000035195
Tytuł oryginału: Struktura przestrzenna miasta a poczucie bezpieczeństwa (architektoniczne komponenty stresu ¶rodowiskowego)
Autorzy: Andrzej** Niezabitowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 33, s. 25-36, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


135/199
Nr opisu: 0000034969
Tytuł oryginału: Szklarnia jako Ľródło ciepła oraz nowa jako¶ć projektowania architektonicznego
Autorzy: Ewa Wala.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 61-82, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


136/199
Nr opisu: 0000035203
Tytuł oryginału: Tereny przemysłowe dzielnicy So¶nica w Gliwicach Rozpoznanie i koncepcje przekształceń
Autorzy: Ewa** Szady, Stefan** Zemła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 31, s. 45-59, 11 tabl., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Dostęp BCP¦:


137/199
Nr opisu: 0000034964
Tytuł oryginału: Trzecia Kolonia Robotnicza w Knurowie na tle ówczesnych osiedli patronackich
Autorzy: Jarosław* Figaszewski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 81-101, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


138/199
Nr opisu: 0000034966
Tytuł oryginału: Wiatraki holenderskie
Autorzy: Krzysztof Kozak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 117-128, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


139/199
Nr opisu: 0000034961
Tytuł oryginału: Wybrane przykłady bibliotek na tle historii
Autorzy: Rafał* Musialik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 161-229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


140/199
Nr opisu: 0000035198
Tytuł oryginału: Wymiar znaczeniowy form wertykalnych
Autorzy: Jan Rabiej.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 30, s. 155-180, bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


141/199
Nr opisu: 0000035205
Tytuł oryginału: Zależno¶ci pomiędzy polityk± przestrzenn± gminy a kierunkami restrukturyzacji terenów przemysłowych na przykładzie dzielnicy Łabędy w Gliwicach
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska, Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 31, s. 29-44, 7 tabl., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


142/199
Nr opisu: 0000034963
Tytuł oryginału: Zależno¶ci pomiędzy rozwi±zaniem przestrzennym obiektów handlowych a efektywno¶ci± w zakresie energetycznym
Autorzy: Beata Majerska-Pałubicka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 103-143, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


143/199
Nr opisu: 0000034962
Tytuł oryginału: Zastosowanie systemów CAD przy projektowaniu architektonicznych obiektów użyteczno¶ci publicznej
Autorzy: Zbyszko Bujniewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 145-160, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


144/199
Nr opisu: 0000035193
Tytuł oryginału: Zwi±zki pomiędzy jako¶ci± funkcjonaln±, estetyczn± i społeczn± przestrzeni miejskiej na przykładzie Tychów
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 33, s. 63-76, 1 tabl., bibliogr. 30 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Dostęp BCP¦:


145/199
Nr opisu: 0000033251
Tytuł oryginału: Architektura restrukturyzowanego przemysłu również na potrzeby osób niepełnosprawnych
Autorzy: Katarzyna Ujma-W±sowicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 26, s. 69-74, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


146/199
Nr opisu: 0000033092
Tytuł oryginału: Górno¶l±skie projekty restrukturyzacji przemysłu
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 25, s. 21-41, 13 tabl.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


147/199
Nr opisu: 0000033091
Tytuł oryginału: Koncepcja programu przekształceń funkcjonalno-przestrzennych terenów kopalń Górnego ¦l±ska
Autorzy: Ewa** Szady.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 25, s. 45-61, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


148/199
Nr opisu: 0000033252
Tytuł oryginału: Nowe aspekty projektowania obiektów biurowych
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 26, s. 51-67, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


149/199
Nr opisu: 0000033254
Tytuł oryginału: Parki technologiczne Próba analizy przestrzenno-funkcjonalnej
Autorzy: Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 26, s. 15-40, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


150/199
Nr opisu: 0000033255
Tytuł oryginału: Współczesne zgrupowania nauki i produkcji - przykłady francuskie
Autorzy: Nina** Juzwa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 26, s. 5-14, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


151/199
Nr opisu: 0000033090
Tytuł oryginału: Wykorzystanie terenów likwidowanych kopalń w opiniach górników
Autorzy: Ewa** Szady.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 25, s. 63-75, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


152/199
Nr opisu: 0000033253
Tytuł oryginału: Wymagania techniczne pomieszczeń typu "clean room"
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 26, s. 41-50, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


153/199
Nr opisu: 0000033089
Tytuł oryginału: Zabytki przemysłu a restrukturyzacja
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 25, s. 77-115, 8 tabl., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


154/199
Nr opisu: 0000043768
Tytuł oryginału: Cykle rozwojowe przemysłu
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 21-26, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


155/199
Nr opisu: 0000043765
Tytuł oryginału: Koncepcja utworzenia pasma aktywizacji gospodarczej
Autorzy: Stefan** Zemła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 55-72
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


156/199
Nr opisu: 0000043769
Tytuł oryginału: Kryteria doboru lokalizacji przemysłu wczoraj i dzisiaj
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 11-20, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


157/199
Nr opisu: 0000043766
Tytuł oryginału: Rewitalizacja terenów przemysłowych jako element modernizacji miast
Autorzy: Ewa** Szady.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 47-53
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


158/199
Nr opisu: 0000043767
Tytuł oryginału: Współczesne tendencje w projektowaniu i zagospodarowaniu terenów przemysłowych
Autorzy: Ewa** Szady.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 27-45, 1 tabl.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


159/199
Nr opisu: 0000043770
Tytuł oryginału: Współczesne uwarunkowania przekształceń układów przestrzennych
Autorzy: Józef* Gawłowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 7-10
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


160/199
Nr opisu: 0000043764
Tytuł oryginału: Zbadanie możliwo¶ci przekształceń przestrzennych terenów restrukturyzowanego przemysłu na przykładzie dzielnicy Łabędy w Gliwicach
Autorzy: Józef* Gawłowski, Krzysztof Gasidło, Elżbieta** Niezabitowska, Ewa** Szady, Artur* ¦liwa, Marek** Wenklar, Stefan** Zemła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 73-92, 9 tabl.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


161/199
Nr opisu: 0000045076
Tytuł oryginału: Dom i miasto w Libii
Autorzy: Jacek** Włodarczyk, W. Strabel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 22, s. 7-41, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


162/199
Nr opisu: 0000045077
Tytuł oryginału: Formy architektury obiektów kopalnianych
Autorzy: Ewa** Szady.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 151-172, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


163/199
Nr opisu: 0000045081
Tytuł oryginału: Nowa technologia zastosowana w przemy¶le może zmienić również jego lokalizację
Autorzy: Stefan** Zemła.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 63-79
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


164/199
Nr opisu: 0000045083
Tytuł oryginału: Parki technologiczne - stymulatory restrukturyzacji
Autorzy: Tadeusz* Kmieć.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 25-47, 1 tabl., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


165/199
Nr opisu: 0000045084
Tytuł oryginału: Planowanie przestrzenne w GOP w latach 1945-1990 na tle koncepcji przekształceń przestrzenno-gospodarczych i rozwoju przemysłu
Autorzy: Zbigniew Kamiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 11-24, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


166/199
Nr opisu: 0000045078
Tytuł oryginału: Poszukiwanie rozwi±zań przestrzennych zrobotyzowanych zakładów przemysłowych
Autorzy: Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 133-150, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


167/199
Nr opisu: 0000045075
Tytuł oryginału: Problem ochrony ¶ródmiejskich zespołów zabytkowych na Górnym ¦l±sku
Autorzy: Maria* Nowosad.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 22, s. 43-62, 1 tabl., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


168/199
Nr opisu: 0000045079
Tytuł oryginału: Problemy ekologiczne, przestrzenne i społeczne aglomeracji miejsko-przemysłowych wywołane przez przemysł
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 117-129, 1 tabl., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


169/199
Nr opisu: 0000045080
Tytuł oryginału: Przestrzenne i prawne uwarunkowania kształtowania stref ochronnych
Autorzy: Janina** Klemens.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 83-90
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


170/199
Nr opisu: 0000045082
Tytuł oryginału: Przestrzenne i społeczne problemy wywołane likwidacj± zakładów wydobywczych
Autorzy: Ewa** Szady.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 49-62, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


171/199
Nr opisu: 0000045074
Tytuł oryginału: Zapadliska
Autorzy: Wojciech** Opania, Szymon Opania.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 22, s. 63-74, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


172/199
Nr opisu: 0000052176
Tytuł oryginału: Chałupy w±skofrontowe w Szczyrku
Autorzy: Ewa* Kubica.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 14, s. 85-97, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


173/199
Nr opisu: 0000052403
Tytuł oryginału: Czy zabytki architektury przemysłowej na Górnym ¦l±sku musz± zgin±ć?
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 19, s. 105-125
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


174/199
Nr opisu: 0000052174
Tytuł oryginału: Drewno i drzewo
Autorzy: Andrzej** Korbel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 14, s. 7-24
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


175/199
Nr opisu: 0000052404
Tytuł oryginału: Obsługa dostaw towarowych w cennych kulturowo obszarach ¶ródmiejskich
Autorzy: Tadeusz* Kmieć.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 19, s. 41-62
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


176/199
Nr opisu: 0000052405
Tytuł oryginału: Piękno formy i odpowiednio¶ci w architekturze
Autorzy: Mirosław* Bogdan.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 19, s. 9-25, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


177/199
Nr opisu: 0000052178
Tytuł oryginału: Problemy planistyczne i konserwatorskie we wsiach zachodniego wybrzeża Szwecji
Autorzy: Zbigniew Kamiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 14, s. 113-132
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


178/199
Nr opisu: 0000052407
Tytuł oryginału: Próba waloryzacji ¶ródmie¶ć miast tworzonych na przełomie XIX i XX w. (Na przykładzie miast górno¶l±skich)
Autorzy: Lech Wojtas.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 19, s. 63-102
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


179/199
Nr opisu: 0000052402
Tytuł oryginału: Przekształcenia układów przestrzennych kopalń węgla kamiennego w ujęciu historycznym
Autorzy: Ewa** Szady.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 19, s. 127-153, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


180/199
Nr opisu: 0000052406
Tytuł oryginału: Studium konserwatorsko-urbanistyczne jako narzędzie polityki przestrzennej w małych miejscowo¶ciach
Autorzy: Zbigniew Kamiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 19, s. 29-39
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


181/199
Nr opisu: 0000052175
Tytuł oryginału: Uwagi dotycz±ce ochrony i konserwacji architektury drewnianej na Górnym ¦l±sku
Autorzy: Jacek** Radziewicz-Winnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 14, s. 25-36, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


182/199
Nr opisu: 0000052177
Tytuł oryginału: Zespół wiejskiej architektury drewnianej w Istebnej Proces przemian krajobrazu kulturowego wsi
Autorzy: Zbigniew Kamiński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 14, s. 99-111, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


183/199
Nr opisu: 0000059730
Tytuł oryginału: Archeologia urbium Kiedy interdyscyplinarne badania?
Autorzy: Aleksander* Niedzielski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1990 z. 10, s. 55-62, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


184/199
Nr opisu: 0000059729
Tytuł oryginału: Badania architektoniczne ¶redniowiecznych murów obronnych w Gliwicach
Autorzy: Jacek** Radziewicz-Winnicki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1990 z. 10, s. 63-75, 2 tabl.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


185/199
Nr opisu: 0000059726
Tytuł oryginału: Estetyka architektury robotniczej z przełomu XIX i XX wieku w Gliwicach
Autorzy: Stanisław** Lessaer.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1990 z. 10, s. 109-126, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


186/199
Nr opisu: 0000059728
Tytuł oryginału: Koncepcja rozwoju bryły budynku Muzeum Miejskiego "Zamek" w Gliwicach w ¶wietle badań architektonicznych
Autorzy: Grzegorz* Rendchen.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1990 z. 10, s. 77-85
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


187/199
Nr opisu: 0000059725
Tytuł oryginału: Przyszły kształt ¶ródmie¶cia Gliwic w koncepcji urbanistycznej z roku 1984
Autorzy: Marek* Gachowski, Stanisław** Lessaer.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1990 z. 10, s. 127-147
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


188/199
Nr opisu: 0000059727
Tytuł oryginału: Ratusz w Gliwicach
Autorzy: Piotr* Stachurski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1990 z. 10, s. 87-107, 1 tabl.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


189/199
Nr opisu: 0000060564
Tytuł oryginału: Architektura zakładów przemysłowych Sosnowca w latach 1859-1914
Autorzy: Jacek* Owczarek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 17-32
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


190/199
Nr opisu: 0000060563
Tytuł oryginału: Głos w dyskusji o strefach ochronnych
Autorzy: Janina** Klemens.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 35-45, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


191/199
Nr opisu: 0000060562
Tytuł oryginału: Informacja w centralnych strefach ruchu pieszego
Autorzy: Krystian** Stangel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 47-56
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


192/199
Nr opisu: 0000060561
Tytuł oryginału: Kształtowanie programu użytkowego międzyuczelnianych obiektów szkół wyższych - zarys metody
Autorzy: Nina** Juzwa.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 59-77, 1 tabl., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


193/199
Nr opisu: 0000060565
Tytuł oryginału: Le Corbusier - twórca nowych metod projektowania
Autorzy: Krzysztof Gasidło.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 9-16, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


194/199
Nr opisu: 0000059724
Tytuł oryginału: Propozycja rozwi±zania komunikacyjnego rewaloryzowanej przestrzeni ¶rodmie¶cia Gliwic
Autorzy: Anna** Żak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 10, s. 147-155, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4352
Dostęp BCP¦:


195/199
Nr opisu: 0000060557
Tytuł oryginału: Siatki perspektywiczne - konstrukcja i zastosowanie
Autorzy: Marian** Bietkowski, Henryk** Gliński.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 131-142, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


196/199
Nr opisu: 0000060560
Tytuł oryginału: Strefa usługowo-socjalna wybranych zakładów przemysłowych Katowic - analiza wstępna
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 81-92, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


197/199
Nr opisu: 0000060566
Tytuł oryginału: ¦redniowieczne obwarowania Gliwic
Autorzy: Franciszek** Maurer.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 10, s. 7-54, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


198/199
Nr opisu: 0000060559
Tytuł oryginału: Usługi socjalne przemysłu lokalizowane poza zakładem pracy
Autorzy: Elżbieta** Niezabitowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 93-106, bibliogr. 37 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


199/199
Nr opisu: 0000060558
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty odbioru wizualnego w projektowaniu elektrowni cieplnych dużej mocy
Autorzy: Marek** Wenklar, Lech Wojtas.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 107-127, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie