Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SYSTEMS
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/31
Nr opisu: 0000081589
Tytuł oryginału: Analiza procesu pękania wtryskowego schładzacza pary
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of the process of cracking of an injection desuperheater
Autorzy: Kazimierz** Mutwil, Marek** Cie¶la.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 16 iss. 2, s. 253-265, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: pękanie ; schładzanie ; para chłodz±ca ; schładzacz pary przegrzanej
Słowa kluczowe angielskie: cracking ; cooling ; cooling steam ; desuperheater
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/31
Nr opisu: 0000083881
Tytuł oryginału: Analiza technologii wychwytu CO2 pod k±tem ich zastosowania dla bloków dużej mocy
Autorzy: Krzysztof Bochon, Katarzyna* Stępczyńska, Sławomir Dykas.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 17 spec. iss., s. 33-39, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: wychwyt CO2 ; CCS ; blok energetyczny
Słowa kluczowe angielskie: CO2 capture ; CCS ; power unit
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/31
Nr opisu: 0000080938
Tytuł oryginału: Automatic shape identification by data-driven algorithms with applications to design optimizing in hydraulics
Tytuł w wersji polskiej: Algorytmy automatycznej identyfikacji kształtu i ich zastosowania w zagadnieniach optymalizacji urz±dzeń hydraulicznych
Autorzy: T. Włodarczyk, P. Czop, D. Sławik, Grzegorz* Wszołek.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 16 iss. 1, s. 35-43, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: urz±dzenie hydrauliczne ; krzywa charakterystyki ; aeracja ; filtr Sawickiego-Golaya ; metody pomiarowe
Słowa kluczowe angielskie: hydraulic device ; characteristic curve ; aeration ; Savitzky-Golay filter ; measuring methods
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/31
Nr opisu: 0000083890
Tytuł oryginału: Energochłonno¶ć procesu separacji CO2 ze spalin metod± anionow± dla bloku 900 MW na parametry nadkrytyczne
Tytuł w wersji angielskiej: Energy consumption of the CO2 amine capture process form flue gases for 900MW supercritical power plat
Autorzy: Katarzyna* Wójcik, Sebastian Lepszy, Tadeusz** Chmielniak.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 17 spec. iss., s. 91-99, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: separacja CO2 ; odsiarczanie ; aminowe usuwanie CO2 ; absorpcja
Słowa kluczowe angielskie: CO2 separation ; desulfurization ; amine CO2 removal ; absorption
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/31
Nr opisu: 0000080952
Tytuł oryginału: Koncepcja baz danych doboru cech technologicznych dla elementów geometrycznie podobnych
Tytuł w wersji angielskiej: The concept of databases technological features selection for geometrically similar elements
Autorzy: Rafał Rz±siński.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 16 iss. 1, s. 457-467, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: baza danych ; typoszereg ; podobieństwo technologiczne ; teoria podobieństwa
Słowa kluczowe angielskie: database ; series of types ; technological similarity ; similarity theory
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/31
Nr opisu: 0000080935
Tytuł oryginału: Modelowanie i badanie jednowymiarowych układów drgaj±cych zawieraj±cych przetworniki piezoelektryczne
Tytuł w wersji angielskiej: Modelling and testing of one-dimensional vibrating systems with piezoelectric transducers
Autorzy: Marek Płaczek.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 16 iss. 1, s. 389-401, bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: układ mechatroniczny ; przetwornik piezoelektryczny ; drgania ; tłumik ; aktuator ; model matematyczny
Słowa kluczowe angielskie: mechatronic system ; piezoelectric transducer ; vibration ; damper ; actuator ; mathematical model
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/31
Nr opisu: 0000080947
Tytuł oryginału: Praktyczna weryfikacja teorii podobieństwa konstrukcyjnego
Tytuł w wersji angielskiej: Practical verification of constructional similarity theory
Autorzy: Piotr Gendarz.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 16 iss. 1, s. 175-185, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: podobieństwo konstrukcyjne ; rodzina konstrukcji maszyn ; teoria podobieństwa
Słowa kluczowe angielskie: construction similarity ; machines constructions family ; similarity theory
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/31
Nr opisu: 0000080939
Tytuł oryginału: Rapid design of a hydraulic damper valve system
Autorzy: Grzegorz* Wszołek, P. Czop, A. Skrobol, D. Sławik.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 16 iss. 1, s. 45-56, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/31
Nr opisu: 0000080942
Tytuł oryginału: Relatywne koszty zabiegów z zastosowaniem liczb podobieństwa konstrukcyjnego
Autorzy: Mateusz* Cielniak, Piotr Gendarz.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 16 iss. 1, s. 141-149, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: koszty wytwarzania ; szacowanie kosztów ; metoda podobieństwa kosztów
Słowa kluczowe angielskie: manufacturing costs ; costs estimation ; costs similary method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/31
Nr opisu: 0000083885
Tytuł oryginału: Straty energii w ostatnich stopniach kondensacyjnej turbiny parowej - badania eksperymentalne
Autorzy: Krystian Smołka, Michał** Strozik, Mirosław Majkut.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 17 spec. iss., s. 57-64, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: sprawno¶ć energetyczna ; straty energii ; niskoemisyjne technologie energatyczne ; kondensacyjna turbina parowa
Słowa kluczowe angielskie: energy efficiency ; energy losses ; low-carbon energy technologies ; steam condensing turbine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/31
Nr opisu: 0000082229
Tytuł oryginału: Struktura systemowa, hierarchiczna i wariantowa rodziny konstrukcji
Tytuł w wersji angielskiej: The system structure, the hierarchical structure and the variant structure family
Autorzy: Piotr Gendarz, Dominik Rabsztyn.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 16 iss. 2, s. 131-142, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: rodzina konstrukcji ; struktura systemowa ; struktura hierarchiczna ; struktura wariantowa
Słowa kluczowe angielskie: family of constructions ; system structure ; hierarchical structure ; variant structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/31
Nr opisu: 0000080949
Tytuł oryginału: Tworzenie typoszeregów ¶rodków technicznych z zastosowaniem teorii podobieństwa konstrukcyjnego
Tytuł w wersji angielskiej: Technical means series of types generation process with constructional similarity theory use
Autorzy: Piotr Gendarz.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 16 iss. 1, s. 187-198, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: teoria podobieństwa ; podobieństwo konstrukcyjne ; typoszereg
Słowa kluczowe angielskie: similarity theory ; construction similarity ; series of types
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/31
Nr opisu: 0000080941
Tytuł oryginału: Wytrzymało¶ć zmęczeniowa w tworzeniu konstrukcji maszyn
Tytuł w wersji angielskiej: Fatigue strength in series of types generation process
Autorzy: Mateusz* Cielniak, Piotr Gendarz.
¬ródło: -Systems 2012 vol. 16 iss. 1, s. 131-140, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: teoria podobieństwa ; typoszereg ; wytrzymało¶ć zmęczeniowa ; konstrukcja maszyn
Słowa kluczowe angielskie: similarity theory ; series of types ; fatigue strength ; machine construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/31
Nr opisu: 0000067536
Tytuł oryginału: Influence of the blade surface deformation in steam turbine stator on its performance
Autorzy: Henryk** Łukowicz, Sławomir Dykas, E. Moskal.
¬ródło: -Systems 2010 vol. 14 spec. iss., s. 88-95
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/31
Nr opisu: 0000084866
Tytuł oryginału: Analyses of loss-of-coolant accidents within containments of advanced pressurized water reactors using coupled system and field codes
Tytuł w wersji polskiej: Analizy przebiegu awarii rozszczelnieniowych w obudowach bezpieczeństwa zaawansowanych reaktorów wodnych ci¶nieniowych z wykorzystaniem sprzężonych kodów jedno- i trójwymiarowych
Autorzy: Tomasz Bury, Jan** Składzień.
¬ródło: -Systems 2008 vol. 13 nr 1/2, s. 11-18, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/31
Nr opisu: 0000051009
Tytuł oryginału: Modelowanie siłowni na parametry nadkrytyczne przy zmiennych warunkach pracy układu chłodzenia
Autorzy: Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, Sebastian Rulik.
¬ródło: -Systems 2008 vol. 13, s. 255-262
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/31
Nr opisu: 0000051089
Tytuł oryginału: Modułowy System Kontroli Eksploatacji w BOT Elektrowni OPOLE S.A. - do¶wiadczenia eksploatacyjne
Autorzy: Marcin Szega, Henryk Rusinowski, M. Dradrach, W. Mijal, Z. Buryn.
¬ródło: -Systems 2008 vol. 13 t. 2 spec. iss., s. 170-176
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/31
Nr opisu: 0000051092
Tytuł oryginału: Uwarunkowania techniczne nadbudowy ciepłowni komunalnej członem zintegrowanym z termicznym zgazowaniem biomasy
Autorzy: Krzysztof* Górny, Janusz** Skorek.
¬ródło: -Systems 2008 vol. 13 spec. iss. 1, s. 179-185
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/31
Nr opisu: 0000084867
Tytuł oryginału: Validation and sensitivity analysis of the mathematical model of a cross-flow heat exchanger with non-uniform flow of agents
Tytuł w wersji polskiej: Walidacja i analiza wrażliwo¶ci modelu matematycznego krzyżowopr±dowego wymiennika ciepła z nierównomiernym przepływem czynników
Autorzy: Tomasz Bury, Jan** Składzień, Robert* Pi±tek.
¬ródło: -Systems 2008 vol. 13 nr 1/2, s. 19-27, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/31
Nr opisu: 0000030833
Tytuł oryginału: New experimental research on transonic flows with condensation
Autorzy: Sławomir Dykas, Tadeusz** Chmielniak, Józef** Czepiel.
¬ródło: -Systems 2006 vol. 11 iss. 1, s. 22-28, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/31
Nr opisu: 0000030837
Tytuł oryginału: Validation problems of wet steam flows computations
Autorzy: Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, Aleksandra* Gepert-Niedobecka.
¬ródło: -Systems 2006 vol. 11 iss. 1, s. 125-134, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/31
Nr opisu: 0000030889
Tytuł oryginału: Wieloaspektowe badania do¶wiadczalne i numeryczne struktury przepływu w osiowym stopniu sprężaj±cym
Autorzy: Andrzej** Witkowski, Mirosław Majkut, Jacek* Żukowski.
¬ródło: -Systems 2006 vol. 11 iss. 1, s. 300-311, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/31
Nr opisu: 0000021335
Tytuł oryginału: Składowanie i ekspedycja zintegrowanych jednostek ładunkowych na przykładzie terminala kontenerowego wspomaganego telematycznie
Autorzy: Manfred** Chmurawa, Maria Rodacka.
¬ródło: -Systems 2005 vol. 10, s. 29-38
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/31
Nr opisu: 0000014593
Tytuł oryginału: A simulation model of the combined cycle CHP plant fired with low calorific fuel
Autorzy: Marcin* Liszka.
¬ródło: -Systems 2004 vol. 9 iss. 2/2, s. 549-558
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/31
Nr opisu: 0000014284
Tytuł oryginału: Badanie procesu samozapłonu paliwa gazowego w warunkach superwysokiego podgrzania utleniacza
Autorzy: Ryszard* Wilk, Sebastian Werle.
¬ródło: -Systems 2004 vol. 9 iss. 2/2, s. 1053-1060
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: HTAC ; paliwo gazowe ; samozapłon ; stanowisko badawcze
Słowa kluczowe angielskie: HTAC ; gaseous fuel ; self-ignition ; test stand
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/31
Nr opisu: 0000014259
Tytuł oryginału: Elektrociepłownie przemysłowe
Autorzy: Andrzej** Ziębik.
¬ródło: -Systems 2004 vol. 9 iss. 2/2, s. 1078-1086
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/31
Nr opisu: 0000075633
Tytuł oryginału: Evaluation of the effectiveness of functioning of the contemporary solutions of the VVER 440 reactor accident localization systems
Autorzy: Tomasz Bury, Jan** Składzień.
¬ródło: -Systems 2004 vol. 9 suppl. 2/1, s. 743-752
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/31
Nr opisu: 0000073029
Tytuł oryginału: Model matematyczny manipulatora obci±żonego siłami poprzecznymi w ruchu unoszenia
Tytuł w wersji angielskiej: Mathematical model of the manipulator loaded by bending forces in transportation
Autorzy: Andrzej Buchacz, Sławomir Żółkiewski.
¬ródło: -Systems 2004 vol. 9 iss. sp. 1, s. 168-175, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/31
Nr opisu: 0000015741
Tytuł oryginału: Perspektywiczne technologie wykorzystania węgla w energetyce
Autorzy: Tadeusz** Chmielniak.
¬ródło: -Systems 2004 vol. 9, s. 211-220
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/31
Nr opisu: 0000015294
Tytuł oryginału: Application of linear programming for rational distribution of containers
Autorzy: Manfred** Chmurawa.
¬ródło: -Systems 2003 vol. 8 no. 1, s. 4-15, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Słowa kluczowe polskie: transport kontenerowy ; dystrybucja ; programowanie liniowe
Słowa kluczowe angielskie: container transportation ; distribution ; linear programming
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


31/31
Nr opisu: 0000018383
Tytuł oryginału: Zagadnienie redukcji drgań w napędach dużej mocy ze sterowaniem
Autorzy: Paweł Bachorz, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
¬ródło: -Systems 2003 vol. 8, s. 25-31, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1427-275X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie