Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRZ ORGAN
Liczba odnalezionych rekordów: 86Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/86
Nr opisu: 0000135785
Tytuł oryginału: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowoczesno¶ć przemysłu i usług, Wisła, 10-12 paĽdziernika 2019 r.
Autorzy: J. Pyka, Radosław Wolniak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2019 nr 12, s. 59-60
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: sprawozdanie konferencyjne ; nowoczesno¶ć ; przemysł ; usługi
Słowa kluczowe angielskie: conference report ; modernity ; industry ; services
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


2/86
Nr opisu: 0000129425
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie projektami w organizacjach pozarz±dowych - wyniki badań
Tytuł w wersji angielskiej: Project management in non-governmental organisations: research results
Autorzy: Paulina Major, Seweryn Spałek.
¬ródło: -Prz. Organ. 2019 nr 3, s. 21-26, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0137-7221
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie projektem ; organizacja pozarz±dowa
Słowa kluczowe angielskie: project management ; non-governmental organization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695
Dostęp on-line:


3/86
Nr opisu: 0000125519
Tytuł oryginału: Konfiguracje elementów procesu zarz±dzania strategicznego w przypadku przedsiębiorczo¶ci technologicznej - analiza zbiorów rozmytych
Tytuł w wersji angielskiej: Configurations of technology entrepreneurship processes: fuzzy sets approach
Autorzy: Piotr Kordel.
¬ródło: -Prz. Organ. 2018 nr 7, s. 9-18, bibliogr. 40 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorczo¶ć technologiczna ; zarz±dzanie strategiczne ; przedsiębiorstwo wysokich technologii
Słowa kluczowe angielskie: technology entrepreneurship ; strategic management ; high technology enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695
Dostęp on-line:


4/86
Nr opisu: 0000128781
Tytuł oryginału: Konteksty resentymentalne jako otoczenie innowacji
Tytuł w wersji angielskiej: Resentment-like contexts as an environment of innovation
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: -Prz. Organ. 2018 nr 12, s. 41-49, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
DOI:
Słowa kluczowe polskie: innowacje ; ekosystem innowacji ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; konteksty resentymentalne
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; innovation ecosystem ; morphogenetic causal analysis ; resentimental contexts
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


5/86
Nr opisu: 0000128584
Tytuł oryginału: Ryzyko relacyjne w sieciach zarz±dzania publicznego
Tytuł w wersji polskiej: Relational risk in public management networks
Autorzy: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
¬ródło: -Prz. Organ. 2018 nr 11, s. 43-49, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ryzyko relacyjne ; sieć zarz±dzania publicznego ; współpraca ; zarz±dzanie bezpieczeństwem publicznym
Słowa kluczowe angielskie: relational risk ; public management network ; collaboration ; public safety management
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


6/86
Nr opisu: 0000126594
Tytuł oryginału: Transparency in knowledge transfer processes in an enterprise
Tytuł w wersji polskiej: Transparentno¶ć w procesach transferu wiedzy w przedsiębiorstwie
Autorzy: Radosław Mi¶kiewicz.
¬ródło: -Prz. Organ. 2018 nr 8, s. 10-17, bibliogr. 24 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: transparentno¶ć ; transfer wiedzy ; fuzja ; przejęcie
Słowa kluczowe angielskie: transparency ; knowledge transfer ; merger ; acquisition
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695
Dostęp on-line:


7/86
Nr opisu: 0000118771
Tytuł oryginału: Audyt innowacyjno¶ci przedsiębiorstwa - zakres merytoryczny wybranych podej¶ć praktycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Enterprise innovation audit - the scope of selected practical approaches
Autorzy: Sławomir Olko.
¬ródło: -Prz. Organ. 2017 nr 7, s. 38-44, bibliogr. 24 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie innowacjami ; audyt innowacyjny ; strategia innowacji
Słowa kluczowe angielskie: innovation management ; innovative audit ; innovation strategy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695
Dostęp on-line:


8/86
Nr opisu: 0000115774
Tytuł oryginału: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowoczesno¶ć Przemysłu i Usług, Ustroń, 13-15 paĽdziernika 2016 r.
Autorzy: Krzysztof* Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: -Prz. Organ. 2017 nr 1, s. 55-57
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: sprawozdanie konferencyjne ; transfer wiedzy ; przedsiębiorczo¶ć ; rozwój organizacji ; zarz±dzanie ryzykiem
Słowa kluczowe angielskie: conference report ; knowledge transfer ; entrepreneurship ; organizational development ; risk management
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


9/86
Nr opisu: 0000105365
Tytuł oryginału: Contemporary faces of public management
Tytuł w wersji angielskiej: Współczesne oblicza zarz±dzania publicznego
Autorzy: B. Kożuch, A. Kożuch, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
¬ródło: -Prz. Organ. 2016 nr 3, s. 56-63, bibliogr. 35 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: efektywno¶ć organizacyjna ; zarz±dzanie publiczne ; model zintegrowany
Słowa kluczowe angielskie: organizational effectiveness ; public management ; integrated model
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


10/86
Nr opisu: 0000105253
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć strategii inwestycji w akcje spółek innowacyjnych notowanych na GPW w Warszawie
Tytuł w wersji angielskiej: Efficiency of strategy regarding investment in shares of innovative companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy: Tomasz Nawrocki.
¬ródło: -Prz. Organ. 2016 nr 2, s. 53-60, bibliogr. 34 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: efektywno¶ć inwestycyjna ; przedsiębiorstwo innowacyjne ; strategia inwestycyjna ; ryzyko inwestycyjne
Słowa kluczowe angielskie: investment efficiency ; innovative enterprise ; investment strategy ; investment risk
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


11/86
Nr opisu: 0000105464
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci oceny zaangażowania przedsiębiorstw w działania społecznie odpowiedzialne a ich polityka informacyjna w zakresie CSR
Tytuł w wersji angielskiej: Possibility of assessing companies' commitment to socially responsible activities and their information policy regarding CSR
Autorzy: Danuta Szwajca, Tomasz Nawrocki.
¬ródło: -Prz. Organ. 2016 nr 4, s. 44-52, bibliogr. 34 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: CSR ; polityka informacyjna przedsiębiorstwa ; reputacja ; spółka giełdowa ; udziałowiec
Słowa kluczowe angielskie: CSR ; information policy of enterprise ; reputation ; listed company ; shareholder
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


12/86
Nr opisu: 0000109270
Tytuł oryginału: Ocena innowacyjno¶ci przedsiębiorstw w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: Assessmant of Polish companies innovativeness
Autorzy: Jan Brzóska, J. Cierkosz.
¬ródło: -Prz. Organ. 2016 nr 10, s. 12-22, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: innowacje ; rozwój przedsiębiorstwa ; biznes
Słowa kluczowe angielskie: innovations ; enterprise development ; business
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


13/86
Nr opisu: 0000103857
Tytuł oryginału: Analiza intencji korzystania z portalu podatkowego w kontek¶cie uogólnionej teorii akceptacji i użytkowania technologii ICT
Tytuł w wersji angielskiej: The analysis of intention to use of the taxes portal in the context of a unified theory of user acceptance of information technology
Autorzy: A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Iwona Zdonek.
¬ródło: -Prz. Organ. 2015 nr 11, s. 45-51, bibliogr. 46 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: UTAUT ; e-podatek ; zachowania internautów
Słowa kluczowe angielskie: UTAUT ; e-tax ; internet user behavior
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


14/86
Nr opisu: 0000116074
Tytuł oryginału: Finansowe aspekty implementacji rynków mocy w Polsce
Autorzy: Krzysztof Zamasz.
¬ródło: -Prz. Organ. 2015 nr 4, s. 26-32
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo energetyczne ; elektroenergetyka ; energia elektryczna ; rynek energii ; koszty
Słowa kluczowe angielskie: energy company ; electrical power engineering ; electric energy ; energy market ; costs
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


15/86
Nr opisu: 0000100800
Tytuł oryginału: Kluczowe kierunki optymalizacji kosztów w procesie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: The key directions of cost optimizing in the restructuring of polish mining enterprises
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska.
¬ródło: -Prz. Organ. 2015 nr 4, s. 33-43, bibliogr. 56 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: koszty produkcji ; optymalizacja kosztów ; przedsiębiorstwo górnicze ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; kopalnia węgla kamiennego ; przegl±d literaturowy
Słowa kluczowe angielskie: production costs ; cost optimization ; mining enterprise ; enterprise restructuring ; hard coal mine ; literature review
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


16/86
Nr opisu: 0000102726
Tytuł oryginału: Koncepcja pomiaru warto¶ci tworzonej przez aplikacje modeli biznesu Podstawy teoretyczne i studium przypadku
Tytuł w wersji angielskiej: The concept of measuring the value created by business models application Theoretical fundamentals and case studies
Autorzy: Jan Brzóska, D. Jelonek.
¬ródło: -Prz. Organ. 2015 nr 9, s.48-55, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: pomiar warto¶ci ; model biznesowy ; Strategiczna Karta Wyników ; prosument
Słowa kluczowe angielskie: measurement of value ; business model ; Balanced Scorecard ; prosumer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


17/86
Nr opisu: 0000099895
Tytuł oryginału: Raportowanie społecznej odpowiedzialno¶ci biznesu a zjawisko greenwashingu
Tytuł w wersji angielskiej: Corporate social responsibility reporting and greenwashing phenomenon
Autorzy: Radosław Wolniak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2015 nr 2, s. 8-14, bibliogr. 32 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw ; CSR ; greenwashing ; raportowanie CSR
Słowa kluczowe angielskie: corporate social responsibility ; CSR ; greenwashing ; CSR reporting
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


18/86
Nr opisu: 0000101554
Tytuł oryginału: Rozwój Wydziału Organziacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej - przykład sprawnie zarz±dzanej organizacji
Autorzy: Marian Czesław Turek.
¬ródło: -Prz. Organ. 2015 nr 6, s. 49-56, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Wydział Organizacji i Zarz±dzania ; historia ; zarz±dzanie organizacj± ; działalno¶ć naukowo-badawcza ; współpraca ; strategia rozwoju
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; history ; organization management ; scientific-research activities ; cooperation ; development strategy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


19/86
Nr opisu: 0000103047
Tytuł oryginału: Współtworzenie warto¶ci z klientem - systematyczny przegl±d literatury
Tytuł w wersji angielskiej: Co-creating value - a systematic literature rewiev
Autorzy: Mirosław Matusek.
¬ródło: -Prz. Organ. 2015 nr 10, s. 5-11, 42 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: współtworzenie ; teoria usług ; systematyczny przegl±d literaturowy ; logika dominacji usługi
Słowa kluczowe angielskie: co-creation ; service science ; literature systematic review ; service dominant logic
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


20/86
Nr opisu: 0000092147
Tytuł oryginału: Data envelopment analysis w ocenie efektywno¶ci technicznej wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego
Tytuł w wersji angielskiej: Data envelopment analysis in the assessment of technical efficiency in a multi-plan mining enterprise
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska.
¬ródło: -Prz. Organ. 2014 nr 3, s. 4-10, bibliogr. 42 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: efektywno¶ć techniczna ; optymalizacja ; przedsiębiorstwo wielozakładowe ; przedsiębiorstwo górnicze ; CSR ; metoda DEA
Słowa kluczowe angielskie: technical efficiency ; optimization ; multiplant enterprise ; mining enterprise ; CCR ; DEA method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


21/86
Nr opisu: 0000092797
Tytuł oryginału: Identyfikacja kosztów pogorszenia reputacji przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy
Tytuł w wersji angielskiej: Identification of company's reputation deteriorationcosts from perspective of stakeholders
Autorzy: Danuta Szwajca, Alina Rydzewska, Tomasz Nawrocki.
¬ródło: -Prz. Organ. 2014 nr 4, s. 10-15, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; interesariusz ; sytuacja kryzysowa
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; stakeholder ; crisis situation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


22/86
Nr opisu: 0000098651
Tytuł oryginału: Kapitał innowacyjny w kontek¶cie podej¶cia sieciowego
Tytuł w wersji angielskiej: Innovative capital in the context of network approach
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Prz. Organ. 2014 nr 12, s. 32-38, bibliogr. 37 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: kapitał innowacyjny ; podej¶cie sieciowe ; proces innowacyjny ; zarz±dzanie innowacjami
Słowa kluczowe angielskie: innovative capital ; network approach ; innovative process ; innovation management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


23/86
Nr opisu: 0000092148
Tytuł oryginału: Kompensacja zakłóceń w łańcuchu dostaw
Tytuł w wersji angielskiej: Compensation of disruptions in supply chain
Autorzy: Włodzimierz* Kramarz.
¬ródło: -Prz. Organ. 2014 nr 3, s. 29-35, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: materiałowy punkt rozdziału ; odporno¶ć ; kompensacja zakłóceń ; niezawodno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: Material Decoupling Point ; resistance ; compensation for disruptions ; reliability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


24/86
Nr opisu: 0000096748
Tytuł oryginału: Rekomendacje dla zwiększenia stopnia dojrzało¶ci w zarz±dzaniu projektami w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: Recommendations for improvement of project management effectiveness in machinery industry companies in Poland
Autorzy: Seweryn Spałek, Andrzej Karbownik.
¬ródło: -Prz. Organ. 2014 nr 9, s. 8-12, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie projektem ; dojrzało¶ć ; przemysł maszynowy ; wydajno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: project management ; maturity ; machinery industry ; effectiveness
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


25/86
Nr opisu: 0000093553
Tytuł oryginału: Wpływ otoczenia na generowanie i przyjmowanie innowacji w organizacji
Tytuł w wersji angielskiej: The impact of environment on the innovation generation and innovation adoption in organizations
Autorzy: Magdalena Pichlak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2014 nr 5, s. 7-12, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: organizacja ; otoczenie organizacji ; innowacja ; generowanie innowacji ; innowacyjno¶ć organizacji
Słowa kluczowe angielskie: organization ; environment of organization ; innovation ; innovation generation ; organizational innovativeness
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


26/86
Nr opisu: 0000097527
Tytuł oryginału: Wybrane problemy planowania i realizowania wewnętrznych audytów systemu zarz±dzania jako¶ci±
Tytuł w wersji angielskiej: Selected problems of planning and execution of QMS internal audits
Autorzy: Michał Molenda.
¬ródło: -Prz. Organ. 2014 nr 11, s. 16-22, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć ; audytowanie ; system zarz±dzania jako¶ci± ; SZJ
Słowa kluczowe angielskie: quality ; auditing ; quality management system ; QMS
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


27/86
Nr opisu: 0000079202
Tytuł oryginału: E-usługi publiczne w miastach powiatowych województwa ¶l±skiego - wyniki badań
Tytuł w wersji angielskiej: Public e-services in towns on the county rights of Silesian Voivodeship
Autorzy: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
¬ródło: -Prz. Organ. 2013 nr 1, s. 47-52, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: e-usługi publiczne ; e-administracja ; miasto na prawach powiatu ; województwo ¶l±skie ; SEKAP ; ePUAP
Słowa kluczowe angielskie: e-public services ; e-government ; county town ; Silesian Voivodeship ; SEKAP ; ePUAP
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


28/86
Nr opisu: 0000090065
Tytuł oryginału: Podej¶cie sieciowe w budowaniu złożonych przedsięwzięć regionalnych na przykładzie zintegrowanego systemu zarz±dzania unieszkodliwianiem azbestu
Tytuł w wersji angielskiej: The network approach to building complex regional projects on the example of an integrated system of management of neutralization of asbestos-containing products
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, M. Bojar.
¬ródło: -Prz. Organ. 2013 nr 12, s. 9-14, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: podej¶cie sieciowe ; potrójna helisa ; interesariusz ; złożony projekt regionalny
Słowa kluczowe angielskie: network approach ; triple helix ; stakeholder ; complex regional project
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


29/86
Nr opisu: 0000084486
Tytuł oryginału: Projako¶ciowa typologia kultur organizacyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Pro-quality typology of organizational culture
Autorzy: Radosław Wolniak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2013 nr 3, s. 13-17, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: kultura organizacyjna ; zarz±dzanie jako¶ci± ; kultura projako¶ciowa
Słowa kluczowe angielskie: organizational culture ; quality management ; pro-quality culture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


30/86
Nr opisu: 0000089871
Tytuł oryginału: Siła przetargowa odbiorców jako determinanta odporno¶ci łańcucha dostaw
Tytuł w wersji angielskiej: The recipents' bargaining power as a determinant of the resistance of a supply chain
Autorzy: Marzena Kramarz.
¬ródło: -Prz. Organ. 2013 nr 11, s. 37-43, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: sieciowy łańcuch dostaw ; odporno¶ć ; przepływ materiałowy ; siła przetargowa odbiorcy
Słowa kluczowe angielskie: network supply chain ; resistance ; material flow ; recipient's bargaining power
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


31/86
Nr opisu: 0000081563
Tytuł oryginału: Synergia w koncentracji zakładów górniczych w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: Synergy in the concentration of mining enterprises in Poland
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska.
¬ródło: -Prz. Organ. 2013 nr 2, s. 9-14, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zakład górniczy ; synergia ; efektywno¶ć wydobycia ; wydobycie węgla ; rentowno¶ć sprzedaży ; koncentracja przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: mining plant ; synergy ; efficiency of extraction ; coal extraction ; sale profitability ; enterprises concentration
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


32/86
Nr opisu: 0000089765
Tytuł oryginału: Typologia wspólnot działań
Tytuł w wersji angielskiej: Typology of communities of practice
Autorzy: Jacek* Bendkowski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2013 nr 6, s. 8-12, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: wspólnota działań ; klasyfikacja ; zarz±dzanie wiedz±
Słowa kluczowe angielskie: community of practice ; classification ; knowledge management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


33/86
Nr opisu: 0000090066
Tytuł oryginału: Ujawnianie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł w wersji angielskiej: Disclosure of companies' sustainability performance
Autorzy: Patrycja H±bek.
¬ródło: -Prz. Organ. 2013 nr 12, s. 20-27, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw ; raportowanie zrównoważonego rozwoju ; wytyczne GRI ; UN Global Compact
Słowa kluczowe angielskie: corporate social responsibility ; sustainability reporting ; GRI guideline ; UN Global Compact
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


34/86
Nr opisu: 0000074128
Tytuł oryginału: Czynniki rozwoju szybkiego zaufania w zespołach wirtualnych
Autorzy: Jacek* Bendkowski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2012 nr 5, s. 36-40, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: wirtualna wspólnota działań ; zaufanie organizacyjne
Słowa kluczowe angielskie: virtual community of practice ; organizational trust
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


35/86
Nr opisu: 0000072706
Tytuł oryginału: Organizacja giełdy papierów warto¶ciowych jako przedsiębiorstwa
Tytuł w wersji angielskiej: Organization of securities exchange as an enterprise
Autorzy: Alina Gorczyńska-Dybek.
¬ródło: -Prz. Organ. 2012 nr 8, s. 33-35, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: giełda papierów warto¶ciowych ; konsolidacja ; organizacja przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: stock exchange ; consolidation ; business organization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


36/86
Nr opisu: 0000071054
Tytuł oryginału: Partycypacja przedsiębiorstw w realizacji usług publicznych województwa ¶l±skiego
Tytuł w wersji angielskiej: Enterprises' participation in public services realization in Silesian Region
Autorzy: Andrzej Karbownik, Katarzyna Dohn, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
¬ródło: -Prz. Organ. 2012 nr 4, s. 20-23, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: usługi publiczne ; województwo ¶l±skie ; foresight
Słowa kluczowe angielskie: public services ; Silesian Voivodeship ; foresight
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


37/86
Nr opisu: 0000067240
Tytuł oryginału: Cykl Shewharta i jego ewolucja
Autorzy: Aleksander Gwiazda.
¬ródło: -Prz. Organ. 2011 nr 7/8, s. 69-72, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: Cykl Shewharta ; cykl produkcyjny ; zarz±dzanie jako¶ci± ; cykl PDSA
Słowa kluczowe angielskie: Shewhart cycle ; production cycle ; quality management ; PDSA cycle
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


38/86
Nr opisu: 0000068832
Tytuł oryginału: Czynniki kulturowe w polskich organizacjach
Autorzy: Radosław Wolniak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2011 nr 11, s. 18-21, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie organizacj± ; kultura organizacyjna ; kultura narodowa ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: organization management ; organizational culture ; national culture ; enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


39/86
Nr opisu: 0000069291
Tytuł oryginału: Przesłanki i korzy¶ci stosowania narzędzi zarz±dzania jako¶ci± w przedsiębiorstwie górniczym
Autorzy: Bożena Skotnicka-Zasadzień.
¬ródło: -Prz. Organ. 2011 nr 12, s. 41-43, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie jako¶ci± ; przedsiębiorstwo górnicze ; przemysł górniczy ; kopalnia węgla kamiennego ; kontrola jako¶ci ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; mining company ; mining industry ; hard coal mining ; quality control ; enterprise management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


40/86
Nr opisu: 0000063006
Tytuł oryginału: Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce - aspekt organizacyjny
Autorzy: Aleksander Gwiazda.
¬ródło: -Prz. Organ. 2011 nr 1, s. 29-32, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja organizacyjna ; gospodarka rynkowa
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mining ; organizational restructuring ; market economy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


41/86
Nr opisu: 0000057626
Tytuł oryginału: Koncepcja systemu oceny Performance Management i jego zastosowanie w praktyce menedżerskiej
Autorzy: Aleksander Gwiazda.
¬ródło: -Prz. Organ. 2010 nr 6, s. 7-11, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


42/86
Nr opisu: 0000080701
Tytuł oryginału: Jubileuszowe, trzydzieste forum naukowców i praktyków zarz±dzania
Autorzy: Jan Brzóska, Arkadiusz Szmal.
¬ródło: -Prz. Organ. 2009 nr 1, s. 41-43
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ; organizacja przedsiębiorstwa ; konferencja
Słowa kluczowe angielskie: management ; business organization ; conference
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


43/86
Nr opisu: 0000085124
Tytuł oryginału: Metodologiczne podej¶cie do sprawdzenia teorii przedsiębiorczych konfiguracji - zastosowanie metod ustawionych teoretycznie
Autorzy: Mariusz* Bratnicki.
¬ródło: -Prz. Organ. 2009 nr 4, s. 7-9, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: efektywno¶ć ; zachowania organizacyjne ; przedsiębiorczo¶ć ; metodologia organizacji ; metodologia zarz±dzania
Słowa kluczowe angielskie: effectiveness ; organizational behavior ; entrepreneurship ; organization metodology ; management methodology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


44/86
Nr opisu: 0000046440
Tytuł oryginału: Prawne, metodologiczne, oragnizacyjne i finansowe aspekty przewodów doktorskich - badania ankietowe
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2009 nr 1, s. 22-24
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: doktorat ; badanie ankietowe ; prawo o szkolnictwie wyższym
Słowa kluczowe angielskie: Ph. D. programme ; survey ; higher education law
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


45/86
Nr opisu: 0000049160
Tytuł oryginału: Proaktywne zarz±dzanie ¶rodowiskowe w przedsiębiorstwach
Autorzy: Adam Ryszko.
¬ródło: -Prz. Organ. 2009 nr 5, s. 33-36, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: proaktywne zarz±dzanie ¶rodowiskowe ; proaktywno¶ć przedsiębiorstw ; badania empiryczne ; ocena przedsiębiorstwa ; ocena
Słowa kluczowe angielskie: proactive environmental management ; enterprise proactivity ; empirical research ; enterprise assessment ; evaluation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


46/86
Nr opisu: 0000047554
Tytuł oryginału: Społeczna odpowiedzialno¶ć organizacji a kompetencje menedżerów
Autorzy: Patrycja H±bek, Elżbieta Pawłowska.
¬ródło: -Prz. Organ. 2009 nr 2, s. 17-20, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu ; CSR ; wiedza ; kompetencje menedżerskie ; umiejętno¶ci ; motywacja
Słowa kluczowe angielskie: corporate social responsibility ; CSR ; knowledge ; manager's competences ; skills ; motivation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


47/86
Nr opisu: 0000054521
Tytuł oryginału: Wpływ dystansu wobec władzy na doskonalenie zarz±dzania jako¶ci±
Autorzy: Radosław Wolniak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2009 nr 12, s. 39-42, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: dystans wobec władzy ; TQM ; TQL ; system zarz±dzania jako¶ci± ; przywództwo ; kultura organizacyjna ; uwarunkowania kulturowe
Słowa kluczowe angielskie: power distance ; TQM ; TQL ; quality management system ; leadership ; organizational culture ; cultural conditioning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


48/86
Nr opisu: 0000046442
Tytuł oryginału: Wykorzystanie nowoczesnej koncepcji zarz±dzania przez sieć - przyczyny i skutki klasteringu
Autorzy: Jolanta* Staszewska.
¬ródło: -Prz. Organ. 2009 nr 1, s. 29-34, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: klastering ; powi±zanie sieciowe ; wyznaczniki klastra ; strategia ; innowacja
Słowa kluczowe angielskie: clustering ; network connection ; cluster determinants ; strategy ; innovation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


49/86
Nr opisu: 0000036655
Tytuł oryginału: Badania oczekiwań dyplomantów wobec seminariów dyplomowych
Autorzy: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
¬ródło: -Prz. Organ. 2008 nr 2, s. 25-28, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: edukacja ; seminarium dyplomowe ; praca dyplomowa ; promotor ; ankieta
Słowa kluczowe angielskie: education ; diploma seminar ; thesis ; promoter ; questionnaire
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


50/86
Nr opisu: 0000043052
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo energetyczne
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: -Prz. Organ. 2008 nr 12, s. 28-32, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo energetyczne ; no¶nik energii ; energia elektryczna ; ciepło ; rynek energii ; polityka energetyczna
Słowa kluczowe angielskie: energy security ; energy carrier ; electricity ; heat ; energy market ; energy policy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


51/86
Nr opisu: 0000036656
Tytuł oryginału: Czy system zarz±dzania jako¶ci± według normy ISO 9001:2000 można z powodzeniem zastosować w bankowo¶ci
Autorzy: Mariusz Ligarski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2008 nr 2, s. 37-40, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: system zarz±dzania jako¶ci± ; ISO 9001 ; bank ; klient ; monitoring ; nadzór
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO 9001 ; bank ; client ; monitoring ; supervision
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


52/86
Nr opisu: 0000085098
Tytuł oryginału: Kontekstualne rozwi±zanie problemu budowania teorii przedsiębiorczo¶ci
Autorzy: Mariusz* Bratnicki.
¬ródło: -Prz. Organ. 2008 nr 5, s. 16-19, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorczo¶ć ; teoria organizacji ; organizacja ; zarz±dzanie
Słowa kluczowe angielskie: entrepreneurship ; organization theory ; organization ; management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


53/86
Nr opisu: 0000050975
Tytuł oryginału: Wspólnota działań jako metoda zarz±dzania wiedz± w organizacjach
Autorzy: Jacek* Bendkowski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2008 nr 5, s. 24-28
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie wiedz± ; wspólnota działań ; wiedza ; grupowe uczenie się
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; community of practice ; knowledge ; group learning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


54/86
Nr opisu: 0000043051
Tytuł oryginału: Zintegrowane systemy zarz±dzania - wytyczne dotycz±ce doskonalenia w zakresie zarz±dzania zasobami ludzkimi
Autorzy: E. Krzemień, Radosław Wolniak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2008 nr 12, s. 10-14, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zintegrowany system zarz±dzania ; zarz±dzanie zasobami ludzkimi ; zarz±dzanie jako¶ci± ; zarz±dzanie ¶rodowiskowe ; zarz±dzanie bhp ; ISO 9001 ; ISO 14001 ; ISO 9004 ; PN-N-18001
Słowa kluczowe angielskie: integrated management system ; human resources management ; quality management ; environmental management ; occupational health and safety management ; ISO 9001 ; ISO 14001 ; ISO 9004 ; PN-N-18001 standard
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


55/86
Nr opisu: 0000029637
Tytuł oryginału: Biznes odpowiedzialny społecznie
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Prz. Organ. 2007 nr 7/8, s. 17-20, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: odpowiedzialno¶ć społeczna ; wizerunek firmy ; studium przypadku
Słowa kluczowe angielskie: social responsibility ; company image ; case study
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


56/86
Nr opisu: 0000029636
Tytuł oryginału: Przesłanki tworzenia wysokiego transferu wiedzy na potrzeby zarz±dzania rytmem zmian
Autorzy: Jacek* Bendkowski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2007 nr 7/8, s. 7-10, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: transfer wiedzy ; zarz±dzanie zmianami ; organizacja innowacyjna
Słowa kluczowe angielskie: knowledge transfer ; changes management ; innovative organization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


57/86
Nr opisu: 0000032054
Tytuł oryginału: Rozwój przedsiębiorstw sieciowych w Polsce - perspektywy dla klasteringu
Autorzy: Jolanta* Staszewska.
¬ródło: -Prz. Organ. 2007 nr 11, s. 30-32, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo sieciowe ; klaster ; klastering
Słowa kluczowe angielskie: network enterprise ; cluster ; clustering
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


58/86
Nr opisu: 0000040030
Tytuł oryginału: System zarz±dzania jako¶ci± - szansa czy zagrożenie dla organizacji
Autorzy: Mariusz Ligarski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2007 nr 2, s. 38-41
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: system zarz±dzania jako¶ci± ; ISO 9000 ; certyfikacja ISO
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO 9000 ; ISO certification
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


59/86
Nr opisu: 0000032053
Tytuł oryginału: Transformacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie zarz±dzania gmin±
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Prz. Organ. 2007 nr 11, s. 27-29, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zrównoważony rozwój ; zarz±dzanie zintegrowane ; gmina
Słowa kluczowe angielskie: sustainable development ; integrated management ; community
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


60/86
Nr opisu: 0000027916
Tytuł oryginału: Unikanie niepewno¶ci a zarz±dzanie jako¶ci±
Autorzy: Radosław Wolniak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2007 nr 5, s. 39-43, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie jako¶ci± ; niepewno¶ć ; Unia Europejska
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; uncertainty ; European Union
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


61/86
Nr opisu: 0000023644
Tytuł oryginału: Wpływ indywidualizmu i kolektywizmu kulturowego na wdrażanie koncepcji zarz±dzania jako¶ci±
Autorzy: Radosław Wolniak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2007 nr 1, s. 39-43, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: indywidualizm ; kolektywizm ; zarz±dzanie jako¶ci±
Słowa kluczowe angielskie: individualism ; collectivism ; quality management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


62/86
Nr opisu: 0000021440
Tytuł oryginału: Czy certyfikowany system jako¶ci przeszkadza w zarz±dzaniu organizacj±
Autorzy: Mariusz Ligarski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2006 nr 9, s. 35-38, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie organizacj± ; certyfikacja ISO ; system jako¶ci ; ocena
Słowa kluczowe angielskie: organization management ; ISO certification ; quality system ; assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


63/86
Nr opisu: 0000011338
Tytuł oryginału: Badanie efektów wdrożenia zintegrowanego systemu zarz±dzania jako¶ci± zgodnego z ISO 9001 i ISO 14001
Autorzy: Jacek** Mazurkiewicz, M. Mendzik, J. Kli¶.
¬ródło: -Prz. Organ. 2005 nr 2, s. 36-38, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie jako¶ci± ; zintegrowany system zarz±dzania ; wdrożenie systemu ; ocena
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; integrated management system ; implementation of system ; evaluation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


64/86
Nr opisu: 0000013295
Tytuł oryginału: Budowa systemu zarz±dzania jako¶ci± według norm ISO serii 9000 w ochronie zdrowia
Autorzy: Mariusz Ligarski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2005 nr 7/8, s. 66-69, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: system opieki zdrowotnej ; system zarz±dzania jako¶ci± ; wdrożenie systemu
Słowa kluczowe angielskie: healthcare system ; quality management system ; implementation of system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


65/86
Nr opisu: 0000015958
Tytuł oryginału: Humanistyczno-ekonomiczne uwarunkowania zarz±dzania jako¶ci±
Autorzy: Radosław Wolniak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2005 nr 11, s. 41-45, bibliogr. 34 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie jako¶ci± ; TQM ; aspekt humanistyczny
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; TQM ; humanistic aspect
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


66/86
Nr opisu: 0000010876
Tytuł oryginału: Krytyczne czynniki sukcesu w zarz±dzaniu projektami
Autorzy: Andrzej Karbownik, Seweryn Spałek.
¬ródło: -Prz. Organ. 2005 nr 1, s. 15-18, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie projektem ; krytyczne czynniki sukcesu
Słowa kluczowe angielskie: project management ; critical factors of the success
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


67/86
Nr opisu: 0000014543
Tytuł oryginału: System zarz±dzania projektami w przedsiębiorstwie wielozakładowym
Autorzy: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2005 nr 9, s. 24-27, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo wielozakładowe ; zarz±dzanie projektem ; system zarz±dzania
Słowa kluczowe angielskie: multiplant enterprise ; project management ; management system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


68/86
Nr opisu: 0000015957
Tytuł oryginału: Wybrane zastosowania rachunku aktualizacji
Autorzy: Juliusz Wójcik.
¬ródło: -Prz. Organ. 2005 nr 11, s. 33-36, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: kredyt ; oscylator ; projektowanie inżynierskie
Słowa kluczowe angielskie: credit ; oscillator ; engineering design
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


69/86
Nr opisu: 0000073668
Tytuł oryginału: Do¶wiadczenia z budowy systemów zarz±dzania jako¶ci± według norm ISO serii 9000 w samorz±dzie terytorialnym
Autorzy: Mariusz Ligarski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2004 nr 11, s. 38-40, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: samorz±d terytorialny ; system zarz±dzania jako¶ci± ; normy ISO 9000 ; urz±d miejski ; wdrożenie systemu
Słowa kluczowe angielskie: local government ; quality management system ; ISO 9000 standards ; municipal office ; implementation of system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695
Dostęp on-line:


70/86
Nr opisu: 0000015356
Tytuł oryginału: Tworzenie komputerowego oprogramowania wspomagaj±cego zarz±dzanie - analiza stosowanych koncepcji
Autorzy: E. Krzemień, Radosław Wolniak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2004 nr 4, s. 38-41, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: komputerowe wspomaganie zarz±dzania ; oprogramowanie komputerowe ; komputeryzacja
Słowa kluczowe angielskie: computer aided management ; software ; computerization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


71/86
Nr opisu: 0000015611
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie dużym projektem
Autorzy: Andrzej Karbownik.
¬ródło: -Prz. Organ. 2004 nr 2, s. 17-20, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie projektem ; restrukturyzacja górnictwa ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce
Słowa kluczowe angielskie: project management ; mining restructuring ; coal mining in Poland
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


72/86
Nr opisu: 0000015612
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie ryzykiem w dużym projekcie
Autorzy: Andrzej Karbownik.
¬ródło: -Prz. Organ. 2004 nr 9, s. 21-24, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie projektem ; ryzyko projektowe ; restrukturyzacja górnictwa ; zarz±dzanie ryzykiem ; identyfikacja ryzyka
Słowa kluczowe angielskie: project management ; project risk ; mining restructuring ; risk management ; risk identification
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


73/86
Nr opisu: 0000010646
Tytuł oryginału: Controlling jako podsystem zarz±dzania przedsiębiorstwem w procesie zmian
Autorzy: Henryk DĽwigoł.
¬ródło: -Prz. Organ. 2003 nr 2, s. 31-35, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ; controlling operacyjny ; controlling strategiczny ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: company ; operational controlling ; strategic controlling ; company
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


74/86
Nr opisu: 0000010501
Tytuł oryginału: Gemba - japońska technika zarz±dzania
Autorzy: Radosław Wolniak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2003 nr 7/8, s. 22-25, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ; menedżer ; gemba kaizen ; system zarz±dzania
Słowa kluczowe angielskie: management ; manager ; gemba kaizen ; management system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


75/86
Nr opisu: 0000011783
Tytuł oryginału: Kształtowanie wizerunku gminy - elementy systemu tożsamo¶ci wizualnej
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Prz. Organ. 2003 nr 10, s. 35-37, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: promocja regionu ; gmina ; wizerunek ; marketing ; tożsamo¶ć wizualna
Słowa kluczowe angielskie: region promotion ; community ; image ; marketing ; visual identity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


76/86
Nr opisu: 0000010647
Tytuł oryginału: No¶niki warto¶ci firmy - budowa strategii maksymalizacji warto¶ci przedsiębiorstwa
Autorzy: Anna Michna.
¬ródło: -Prz. Organ. 2003 nr 2, s. 36-36, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ; przychód ; kapitał obrotowy ; ¶rodki trwałe ; rentowno¶ć sprzedaży ; stopa dyskontowa ; warto¶ć rezydualna ; przedsiebiorstwo ; maksymalizacja warto¶ci
Słowa kluczowe angielskie: management ; income ; circulating capital ; capital assets ; sale profitability ; rate of discount ; residual value ; company ; maximization of value
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


77/86
Nr opisu: 0000032311
Tytuł oryginału: Koszty ochrony ¶rodowiska w rachunkowo¶ci przedsiębiorstwa
Autorzy: Agnieszka Gajda.
¬ródło: -Prz. Organ. 2002 nr 1, s. 26-27, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


78/86
Nr opisu: 0000079504
Tytuł oryginału: Wybrane elementy systemu zarz±dzania przedsiębiorstwem górniczym w okresie zmian restrukturyzacyjnych
Autorzy: Henryk DĽwigoł.
¬ródło: -Prz. Organ. 2002 nr 7/8, s. 21-25, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


79/86
Nr opisu: 0000079502
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie projektami w górnictwie węgla kamiennego
Autorzy: Henryk DĽwigoł.
¬ródło: -Prz. Organ. 2002 nr 1, s. 20-22, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


80/86
Nr opisu: 0000128423
Tytuł oryginału: Zaufanie a dialektyka tworzenia strategii w przedsiębiorstwie
Autorzy: M. Bratnicki, Piotr Kordel.
¬ródło: -Prz. Organ. 2002 nr 9, s. 7-10
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


81/86
Nr opisu: 0000020226
Tytuł oryginału: Budowa i doskonalenie nowoczesnego systemu zarz±dzania ¶rodowiskiem w przedsiębiorstwie
Autorzy: Michał* Cichy, Marek Szafraniec.
¬ródło: -Prz. Organ. 2001 nr 12, s. 26-28, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


82/86
Nr opisu: 0000079501
Tytuł oryginału: Nowoczesna organizacja przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji
Autorzy: Henryk DĽwigoł.
¬ródło: -Prz. Organ. 2001 nr 10, s. 25-27, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


83/86
Nr opisu: 0000013115
Tytuł oryginału: Ocena cyklu życia jako narzędzie kompleksowego okre¶lania wpływu produktu na ¶rodowisko
Autorzy: Adam Ryszko.
¬ródło: -Prz. Organ. 2001 nr 12, s. 28-30, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


84/86
Nr opisu: 0000074977
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie przez warto¶ci - kolejna moda czy gwarancja sukcesu?
Autorzy: Agata Stachowicz-Stanusch.
¬ródło: -Prz. Organ. 2001 nr 7/8, s. 40-43, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


85/86
Nr opisu: 0000084489
Tytuł oryginału: Zintegrowane komputerowo sterowanie produkcj±
Autorzy: M. Gajewski, Krzysztof* Pałucha.
¬ródło: -Prz. Organ. 2000 nr 1, s. 28-33
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


86/86
Nr opisu: 0000105112
Tytuł oryginału: Kryteria wyboru w polityce sektorowej państwa
Autorzy: Jan Brzóska, J. Pyka.
¬ródło: -Prz. Organ. 1996 nr 11, s. 18-21, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie