Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRZ ODLEW
Liczba odnalezionych rekordów: 59Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/59
Nr opisu: 0000106623
Tytuł oryginału: Stojak walcarki quarto - największy odlew staliwny wykonany w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: The quatro plate rolling mill stand - the largest steel casting made in Poland
Autorzy: Grzegorz** Pucka.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2016 t. 66 nr 5/6, s. 224-233, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: odlew staliwny ; stojak ; walcarka kwarto ; technologia odlewnicza
Słowa kluczowe angielskie: steel casting ; prop ; quarto rolling mill ; foundry technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


2/59
Nr opisu: 0000076323
Tytuł oryginału: Projekt "Interaktywna Platforma Internetowa kwartalnika Archives of Foundry Engineering" został zrealizowany
Autorzy: Jan Jezierski.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2012 t. 62 nr 11/12, s. 552-553
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: Archives of Foundry Engineering ; platforma internetowa ; odlewnictwo
Słowa kluczowe angielskie: Archives of Foundry Engineering ; internet platform ; foundry
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


3/59
Nr opisu: 0000012678
Tytuł oryginału: Badanie wrażliwo¶ci żeliwa chromowego na szybko¶ć stygnięcia odlewu - analiza parametrów krystalizacji i struktury
Tytuł w wersji angielskiej: Research on chromium cast iron sensibility to the casting's cooling rate - analysis of crystallization parameters and structure
Autorzy: Andrzej Studnicki, Marian* Przybył, Dariusz Bartocha.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 4, s. 262-268, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: stygnięcie ; żeliwo chromowe ; parametry krystalizacji ; struktura
Słowa kluczowe angielskie: self-cooling ; chromium cast iron ; crystallization parameters ; structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


4/59
Nr opisu: 0000011702
Tytuł oryginału: Kompozyty metalowe zbrojone cz±stkami węgla szklistego
Tytuł w wersji angielskiej: Metal composites reinforced with the glassy carbon particles
Autorzy: Jerzy Myalski, Józef** ¦leziona.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 1, s. 24-33, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: odlewnictwo ; kompozyt metalowy ; zbrojenie węglowe
Słowa kluczowe angielskie: foundry ; metal matrix composite ; carbon reinforcement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


5/59
Nr opisu: 0000012673
Tytuł oryginału: Krzepnięcie i krystalizacja kompozytów z cz±stkami oraz kompozytów powierzchniowych
Tytuł w wersji angielskiej: Solidification and crystallization of the particles containing composites and surface composites
Autorzy: Józef** Gawroński, Jan Szajnar, Mirosław Cholewa, Piotr* Wróbel.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 4, s. 216-230, bibliogr. 39 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: odlewnictwo ; krystalizacja ; krzepnięcie ; kompozyt metalowy
Słowa kluczowe angielskie: foundry ; crystallization ; solidification ; metal matrix composite
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


6/59
Nr opisu: 0000012674
Tytuł oryginału: Oddziaływanie pola magnetycznego na transformację struktury kolumnowej odlewów
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of the magnetic field on the transformation of columnar structure of the castings
Autorzy: Jan Szajnar, Józef** Gawroński.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 4, s. 232-241, bibliogr. 43 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: kryształ kolumnowy ; konwekcja wymuszona ; pole magnetyczne ; symulacja ; stężenie miedzi ; struktura ; transformacja
Słowa kluczowe angielskie: columnar crystal ; forced convection ; magnetic field ; simulation ; copper concentration ; structure ; transformation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


7/59
Nr opisu: 0000012680
Tytuł oryginału: Próba Jominy-M jako kompleksowa metoda wyznaczania danych niezbędnych do symulacji pola twardo¶ci hartowanych odlewów grubo¶ciennych
Tytuł w wersji angielskiej: Jominy-M test as a comprehensive method for determination data indispensables for computer simulation of hardness field in hardened thick-walled castings
Autorzy: Dariusz Bartocha.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 4, s. 274-279, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: staliwo ; własno¶ci termofizyczne ; hartowanie ; symulacja komputerowa
Słowa kluczowe angielskie: cast steel ; thermophysical properties ; hardening ; computer simulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


8/59
Nr opisu: 0000012675
Tytuł oryginału: Rola wzajemnych oddziaływań pierwiastków w kształtowaniu wła¶ciwo¶ci odlewniczych armaturowych stopów miedzi
Tytuł w wersji angielskiej: Role of the interaction of elements in the forming of properties of foundry copper alloys designed for fittings
Autorzy: Marcin Kondracki, Józef** Gawroński, Jan Szajnar.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 4, s. 242-244, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: odlewnictwo ; stop miedzi z cynkiem ; skład chemiczny ; wydzielenie twarde
Słowa kluczowe angielskie: foundry ; copper-zinc alloy ; chemical composition ; hard separation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


9/59
Nr opisu: 0000012681
Tytuł oryginału: Rozpad austenitu przechłodzonego stopów Fe-C-Cr o zmiennym stężeniu chromu
Tytuł w wersji angielskiej: Undercooled austenite decomposition in Fe-C-Cr alloys with various chromium content
Autorzy: Marian* Przybył, Andrzej Studnicki, Dariusz Bartocha.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 4, s. 280-283, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: austenityzacja ; krzywe CTPc ; dylatogram ; żeliwo chromowe
Słowa kluczowe angielskie: austenitizing ; CTPc curves ; dilatogram ; chromium cast iron
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


10/59
Nr opisu: 0000012672
Tytuł oryginału: Słowo wstępne w 60-lecie działalno¶ci Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach
Tytuł w wersji angielskiej: Foreword to the 60th anniversary of The Faculity of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice
Autorzy: Leszek** Dobrzański.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 4, s. 207-213
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: odlewnictwo ; Politechnika ¦l±ska ; Wydział Mechaniczny Technologiczny ; jubileusz
Słowa kluczowe angielskie: foundry ; Silesian University of Technology ; Faculty of Mechanical Engineering ; jubilee
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


11/59
Nr opisu: 0000012676
Tytuł oryginału: Transport pneumatyczny i jego zastosowanie w odlewnictwie
Tytuł w wersji angielskiej: Pneumatic conveying and its application in foundries
Autorzy: Krzysztof Janerka, Jan Jezierski, Henryk** Szlumczyk, Jan Szajnar, Józef** Gawroński.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 4, s. 246-255, bibliogr. 37 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: odlewnictwo ; transport pneumatyczny
Słowa kluczowe angielskie: foundry ; pneumatic transport
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


12/59
Nr opisu: 0000012679
Tytuł oryginału: Wpływ składu chemicznego na strukturę walca żeliwnego
Tytuł w wersji angielskiej: Influence ot the chemical composition on the structure of a roll made of cast iron
Autorzy: Jacek Suchoń.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 4, s. 270-273, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: walec ; żeliwo ; struktura ; krystalizacja ; stereologia
Słowa kluczowe angielskie: cylinder ; cast iron ; structure ; crystallization ; stereology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


13/59
Nr opisu: 0000012683
Tytuł oryginału: Wyznaczanie parametrów dyfuzji i transportu masy w stopowych kompozytach powierzchniowych metodami dyskretyzacji
Tytuł w wersji angielskiej: Determination the diffusion and mass transport parameter in alloy surface coposites by descreditation method
Autorzy: Czesław Baron, Józef** Gawroński.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 4, s. 288-291, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: warstwa kompozytowa ; wyznaczanie grubo¶ci ; kompozyty
Słowa kluczowe angielskie: composite layer ; thickness determination ; composites
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


14/59
Nr opisu: 0000012677
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody analizy termiczno-derywacyjnej do oceny jako¶ci żeliwa sferoidalnego
Autorzy: Jan Szajnar.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 4, s. 256-261, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: żeliwo sferoidalne ; analiza termiczno-derywacyjna ; ATD
Słowa kluczowe angielskie: ductile cast iron ; thermal derivative analysis ; TDA
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


15/59
Nr opisu: 0000012682
Tytuł oryginału: Zastosowanie teorii Bittera do oceny materiałów stosowanych na elementy maszyn i urz±dzeń pracuj±cych w warunkach zużycia ¶ciernego
Autorzy: Jerzy** Kilarski, Andrzej Studnicki, Jacek Suchoń, Dariusz Bartocha.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2005 t. 55 nr 4, s. 284-287, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: zużycie ¶cierne ; ¶cieranie ; parametr ; teoria Bittera ; metody badawcze
Słowa kluczowe angielskie: abrasive wear ; abrasion ; parameter ; Bitter theory ; research methods
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


16/59
Nr opisu: 0000010557
Tytuł oryginału: Oddziaływanie wielko¶ci ziaren makrostruktury na wytrzymało¶ć zmęczeniow± żarowytrzymałego stopu na osnowie niklu
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of macrostructure grain size on fatigue strength of a heat-resisting nickel-base alloy
Autorzy: Grzegorz** Pucka, Marek** Cie¶la.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2004 t. 54 nr 10/11, s. 826-836, bibliogr. 28 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: stop na osnowie Ni ; stop żarowytrzymały ; wytrzymało¶ć zmęczeniowa ; makrostruktura ; wielko¶ć ziarna ; łopatka turbiny gazowej ; obci±żenie
Słowa kluczowe angielskie: Ni-based alloy ; high-temperature creep resisting alloy ; fatigue strength ; macrostructure ; grain size ; gas-turbine blade ; load
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


17/59
Nr opisu: 0000010558
Tytuł oryginału: Odwęglanie żeliwa
Tytuł w wersji angielskiej: Cast iron decarburisation
Autorzy: Roman** Przeliorz, Aleksander** Smoliński, Adam** Gierek.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2004 t. 54 nr 10/11, s. 838-843, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: żeliwo szare ; odwęglanie ; utlenianie żeliwa ; warstwa powierzchniowa
Słowa kluczowe angielskie: grey cast iron ; decarbonization ; cast iron oxidation ; surface layer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


18/59
Nr opisu: 0000010976
Tytuł oryginału: Praktyczne wykorzystanie zjawiska samorzutnego rozsypywania się odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego
Tytuł w wersji angielskiej: Practical aspects of self-disintegration of casting of high-aluminium cast iron
Autorzy: Franciszek** Binczyk, Aleksander** Smoliński.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2004 t. 54 nr 12, s. 968-972, bibliogr. 15 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: samorzutne rozsypywanie się odlewów ; żeliwo wysokoaluminiowe ; skład ziarnowy proszków ; stop Fe-Al-C ; węglik aluminium
Słowa kluczowe angielskie: self-disintegration process of castings ; high-aluminium cast iron ; grain composition of powders ; Fe-Al-C alloy ; aluminium carbide
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


19/59
Nr opisu: 0000009876
Tytuł oryginału: Wirtualne modelowanie jako metoda rozwoju produkcji
Tytuł w wersji angielskiej: Virtual prototyping as a way to product development
Autorzy: J. Suchy, B. Mochnacki, Ewa Majchrzak, J. Lelito, M.. Urbanowicz.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2004 t. 54 nr 9, s. 752-755, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
p-ISSN: 0033-2275
Słowa kluczowe polskie: produkcja odlewnicza ; modelowanie wirtualne ; proces makrosegregacji ; analiza wrażliwo¶ci
Słowa kluczowe angielskie: foundry production ; virtual modelling ; macrosegregation process ; sensitivity analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


20/59
Nr opisu: 0000001526
Tytuł oryginału: Profesor zwyczajny dr hab. inż. Stanisław Jan Jura 1930-2002
Autorzy: Józef** Gawroński.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2003 t. 53 nr 2, s. 74
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


21/59
Nr opisu: 0000000881
Tytuł oryginału: Galeria Medalierstwa im. Wacława Sakwy
Autorzy: Józef** Gawroński.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2002 t. 52 nr 3, s. 99-100, 1 tabl.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


22/59
Nr opisu: 0000000889
Tytuł oryginału: Przemysłowe zastosowania transportu pneumatycznego systemu POLKO
Autorzy: Henryk** Szlumczyk, D. Homa, R. Majchrzak.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2002 t. 52 nr 2, s. 51-57, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


23/59
Nr opisu: 0000000887
Tytuł oryginału: Szkoła Krystalizacji Profesora Wacława M. Sakwy po 10 latach
Autorzy: Stanisław** Jura.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2002 t. 52 nr 3, s. 90-95
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


24/59
Nr opisu: 0000000888
Tytuł oryginału: W dziesięć lat póĽniej
Autorzy: Józef** Gawroński.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2002 t. 52 nr 3, s. 87-89
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


25/59
Nr opisu: 0000002314
Tytuł oryginału: Nowoczesne instalacje hartownicze z zastosowaneim wodnych roztworów polimerowych
Autorzy: Jan** Łukowski.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2001 t. 51 nr 2, s. 57-60
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


26/59
Nr opisu: 0000005661
Tytuł oryginału: Kronika żałobna prof. Zbigniew Pi±tkiewicz (1929-2000)
Autorzy: Józef** Gawroński.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2000 t. 50 nr 10, s. 402
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


27/59
Nr opisu: 0000004488
Tytuł oryginału: Opłacalno¶ć eksportu odlewów - warsztaty szkoleniowe UNIDO
Autorzy: M. Czub, Grzegorz** Pucka.
¬ródło: -Prz. Odlew. 2000 t. 50 nr 5, s.189-190
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


28/59
Nr opisu: 0000005112
Tytuł oryginału: Nawęglanie żeliwa w Odlewni TEKSID POLAND S.A. za pomoc± urz±dzenia pneumetycznego POLKO
Autorzy: M. Kanafek, D. Homa, Krzysztof Janerka.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1999 t. 49 nr 7, s. 271-273, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


29/59
Nr opisu: 0000005095
Tytuł oryginału: Numeryczne modelowanie procesu ci±głego odlewania z wykorzystaniem metody elementów brzegowych
Autorzy: Ewa Majchrzak, B. Mochnacki, J. Suchy, Romuald* Szopa.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1999 t. 49 nr 5, s. 169-174, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


30/59
Nr opisu: 0000005224
Tytuł oryginału: Transport pneumatyczny materiałów wilgotnych
Autorzy: Zbigniew** Pi±tkiewicz, Krzysztof Janerka, Henryk** Szlumczyk, Jan Jezierski.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1999 t. 49 nr 10, s. 361-363, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


31/59
Nr opisu: 0000005222
Tytuł oryginału: Układy ci±głego dozowania materiałów sypkich w systemie POLKO
Autorzy: P. Skutela, D. Homa, Henryk** Szlumczyk, A. Dombek.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1999 t. 49 nr 10, s. 371-374, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


32/59
Nr opisu: 0000005223
Tytuł oryginału: Z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. zw. dr inż. Zbigniewa Pi±tkiewicza
Autorzy: Józef** Gawroński.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1999 t. 49 nr 10, s. 364-365
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


33/59
Nr opisu: 0000049087
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1998 R. 48 nr 7/8, s. 247
Praca recenzowana: Podręcznik metrologii. T. 1 i 2 / [Ed.]: P. Sydenham. Warszawa 1990
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


34/59
Nr opisu: 0000049093
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1998 R. 48 nr 7/8, s. 247
Praca recenzowana: Leksykon marketingu / [Red.]: J. Altkorn, T. Kramer. Warszawa 1997
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


35/59
Nr opisu: 0000049100
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1998 R. 48 nr 7/8, s. 247
Praca recenzowana: Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. Warszawa 1995
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


36/59
Nr opisu: 0000026396
Tytuł oryginału: Korzy¶ci wstępnego nawilżania używanej masy formierskiej
Autorzy: J. Babiński, F. Badura, Józef** Gawroński.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 3, s. 72-74, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 693


37/59
Nr opisu: 0000026687
Tytuł oryginału: Nawęglanie stopów żelaza urz±dzeniami systemu POLKO w ABB Zamech Ltd.
Autorzy: W. Babiarz, D. Homa, Krzysztof Janerka, H. Niburski.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 12, s. 414-418, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l sygn. P.693


38/59
Nr opisu: 0000048571
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 2, s. 48
Praca recenzowana: ¬ródła informacji o ochronie ¶rodowiska. Podręcznik korzystania z internetu / M. Rolka, B. Kuzio, B. Labryga. Katowice 1995
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


39/59
Nr opisu: 0000048573
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 2, s. 48
Praca recenzowana: Zasady rankingu składowisk odpadów niebezpiecznych / E. Mieczkowska. Katowice 1995
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


40/59
Nr opisu: 0000048574
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 2, s. 48
Praca recenzowana: ¬ródła informacji o odpadach. Przewodnik po zasobach Internetu / M. Burchan, J. Gnys, M. Szczech. Katowice 1995
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


41/59
Nr opisu: 0000048575
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 2, s. 48
Praca recenzowana: Redukcja odpadów stałych. Poradnik / A. Aleksandrowicz, J. Kozieł, J. Zasucha. Katowice 1995
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


42/59
Nr opisu: 0000048576
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 2, s. 48
Praca recenzowana: Minimalizacja odpadów w procesach obróbki powierzchniowej metali / A. Aleksandrowicz, J. Kozieł, J. Zasucha
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


43/59
Nr opisu: 0000048577
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 2, s. 49-50
Praca recenzowana: Katalog Polskich Norm 1996. Warszawa 1996
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


44/59
Nr opisu: 0000048578
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 2, s. 49
Praca recenzowana: SIGOP System Informatyczny Gospodarki Odpadami w Polsce / Praca zbiorowa. Katowice 1996
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


45/59
Nr opisu: 0000048579
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 2, s. 48-49
Praca recenzowana: Katalog maszyn i urz±dzeń do utylizacji odpadów / Z. Duszyc, Z. Paluchiewicz. Katowice 1996
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


46/59
Nr opisu: 0000048582
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 10, s. 353
Praca recenzowana: Informator o normach branżowych wprowadzonych do obowi±zkowego stosowania. Warszawa 1997
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


47/59
Nr opisu: 0000048583
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 10, s. 352-353
Praca recenzowana: Katalog norm branżowych 1997. Warszawa 1997
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


48/59
Nr opisu: 0000048845
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 T. 47 nr 2, s. 48
Praca recenzowana: Redukcja odpadów stałych. Poradnik / A. Aleksandrowicz, A. Kozieł, J. Zasucha. Katowice 1995
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


49/59
Nr opisu: 0000028225
Tytuł oryginału: Walerian JodĽko-Jatkowski (1909-1996)
Autorzy: Czesław** Sajdak.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 6, s. 198
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


50/59
Nr opisu: 0000033081
Tytuł oryginału: Modernizacja odlewni w Hucie ZABRZE S.A.
Autorzy: J. Babiński, F. Badura, H. Baran, Józef** Gawroński.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1995 t. 45 nr 4, s. 136-138
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


51/59
Nr opisu: 0000043586
Tytuł oryginału: Materiały pomocnicze w odlewnictwie i w metalurgii
Autorzy: Aleksander** Smoliński.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1994 t. 44 nr 6, s. 224-226
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


52/59
Nr opisu: 0000043323
Tytuł oryginału: Obniżenie kosztu wytapiania żeliwa w piecach elektrycznych łukowych przez pneumatyczne nawęglanie
Autorzy: Krzysztof Janerka, Stanisław** Jura, Z. Łukasiewicz, R. Rzepka, S. Swaczyna.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1994 t. 44 nr 2, s. 61-63, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


53/59
Nr opisu: 0000045164
Tytuł oryginału: Urz±dzenia do wdmuchiwania proszków do pieców metalurgicznych
Autorzy: Krzysztof Janerka, Zbigniew** Pi±tkiewicz, Henryk** Szlumczyk.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1993 t. 43 nr 6, s. 198-200, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


54/59
Nr opisu: 0000052571
Tytuł oryginału: Stopy miedzi na odlewane narzędzia do zgrzewania oporowego
Autorzy: Grzegorz** Pucka, Tomasz Mikuszewski.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1992 R. 42 nr 3, s. 110-113, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


55/59
Nr opisu: 0000052393
Tytuł oryginału: Wacław Michał Sakwa 1918-1992
Autorzy: Stanisław** Jura.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1992 R. 42 nr 3, s. 91-92
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


56/59
Nr opisu: 0000053641
Tytuł oryginału: Funkcyjny opis zmian twardo¶ci na przekroju beczki walców żeliwnych
Autorzy: Jerzy* Cybo, Stanisław** Jura, J. Chmiela, G. Służałek.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1991 t. 41 nr 6, s. 209-211, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


57/59
Nr opisu: 0000053638
Tytuł oryginału: Modelowanie numeryczne procesów krzepnięcia i stygnięcia odlewu w formie
Autorzy: Bohdan* Mochnacki, Wacław** Sakwa, J. Suchy.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1991 t. 41 nr 4/5, s. 185-193, bibliogr. 48 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


58/59
Nr opisu: 0000053639
Tytuł oryginału: Polska w CIATF
Autorzy: Wacław** Sakwa.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1991 t. 41 nr 4/5, s. 147-152, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


59/59
Nr opisu: 0000053640
Tytuł oryginału: Wpływ składu chemicznego niskopr±dowego żeliwa chromowo-niklowego na profil twardo¶ci walców
Autorzy: Jerzy* Cybo, Stanisław** Jura.
¬ródło: -Prz. Odlew. 1991 t. 41 nr 6, s. 212-215
p-ISSN: 0033-2275
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.693


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie