Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PR ZDR BEZP
Liczba odnalezionych rekordów: 135Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/135
Nr opisu: 0000065581
Tytuł oryginału: Aktualne wymagania i wytyczne dotycz±ce oceny narażenia zawodowego na promieniowanie optyczne
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 1, s. 1-7, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: ocena ryzyka zawodowego ; promieniowanie optyczne ; promieniowanie laserowe
Słowa kluczowe angielskie: occupational risk assessment ; optical radiation ; laser radiation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


2/135
Nr opisu: 0000068803
Tytuł oryginału: Analiza stresu zawodowego na przykładzie doradcy inwestycyjnego
Autorzy: W. Słanina, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 3, s. 17-21, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: ryzyko zawodowe ; stres ; stresor ; doradca inwestycyjny
Słowa kluczowe angielskie: occupational risk ; stress ; stressor ; investment adviser
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


3/135
Nr opisu: 0000068801
Tytuł oryginału: Czy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zdaniem pracowników, s± potrzebne?
Autorzy: Anna Gembalska-Kwiecień.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 3, s. 1-6, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bhp ; szkolenie ; pracownik ; zarz±dzanie bezpieczeństwem
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; training ; worker ; security management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


4/135
Nr opisu: 0000069454
Tytuł oryginału: Metody inteligencji obliczeniowej: sztuczne systemy immunologiczne
Autorzy: Witold Beluch.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 4, s. 7-11, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: inteligencja obliczeniowa ; sztuczna inteligencja ; system immunologiczny ; sztuczny system immunologiczny
Słowa kluczowe angielskie: computational intelligence ; artificial intelligence ; immune system ; artificial immune system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


5/135
Nr opisu: 0000065583
Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa w obiektach zabezpieczonych ¶rodkami technicznymi i ochron± fizyczn± w opinii respondentów
Autorzy: Jolanta Ignac-Nowicka.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 1, s. 17-21, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: obiekt chroniony ; zabezpieczenie ; bezpieczeństwo ; zagrożenia ; badanie ankietowe
Słowa kluczowe angielskie: supervised object ; protection ; safety ; risk ; survey
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


6/135
Nr opisu: 0000069455
Tytuł oryginału: Ocena przestrzeni roboczej biurowych stanowisk pracy z wykorzystaniem listy kontrolnej i polskich norm
Autorzy: Jolanta Ignac-Nowicka, M. Dyas.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 4, s. 11-17, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: stanowisko pracy ; praca biurowa ; ergonomia ; polska norma ; bhp
Słowa kluczowe angielskie: work place ; office work ; ergonomics ; Polish standard ; occupational health and safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


7/135
Nr opisu: 0000065582
Tytuł oryginału: Ocena ryzyka zawodowego w zawodzie artysty na przykładzie stanowiska pracy nauczyciela snycerstwa
Autorzy: Paulina* Sikora.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 1, s. 11-17, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: ocena ryzyka zawodowego ; identyfikacja zagrożeń ; nauczyciel snycerstwa
Słowa kluczowe angielskie: occupational risk assessment ; hazard identification ; teacher of wood sculptor
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


8/135
Nr opisu: 0000069456
Tytuł oryginału: Organizacja oceny ryzyka zawodowego według Polskiej Normy PN-N-18002:2011
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 4, s. 17-20, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: ryzyko zawodowe ; polska norma ; zarz±dzanie ryzykiem ; PN-N-18002:2011
Słowa kluczowe angielskie: occupational risk ; Polish standard ; risk management ; PN-N-18002:2011
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


9/135
Nr opisu: 0000065591
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 1, s. 40-41
Praca recenzowana: 22 zadania służby bhp - standardy działania / Lesław Zieliński. Warszawa 2009
Słowa kluczowe polskie: bhp ; standardy
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; standards
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


10/135
Nr opisu: 0000068802
Tytuł oryginału: System monitoringu bezpieczeństwa w procesie wytwarzania acetylenu
Autorzy: Jolanta Ignac-Nowicka, K. Białas.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 3, s. 9-16, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: acetylen ; zagrożenie gazowe ; monitoring ; bezpieczeństwo ; wybuch
Słowa kluczowe angielskie: acetylene ; gas hazard ; monitoring ; safety ; explosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


11/135
Nr opisu: 0000065592
Tytuł oryginału: Wybrane słownictwo polsko-angielskie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - stanowiska pracy i pracownicy
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 1, s. 43-44, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bhp ; słownictwo polsko-angielskie ; stanowisko pracy ; pracownik
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; Polish-English vocabulary ; work place ; worker
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


12/135
Nr opisu: 0000074519
Tytuł oryginału: Wybrane słownictwo polsko-angielskie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - system oceny zgodno¶ci
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 4, s. 43-44, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: system oceny zgodno¶ci ; słownictwo polsko-angielskie ; zarz±dzanie bezpieczeństwem pracy
Słowa kluczowe angielskie: conformity assessment system ; Polish-English vocabulary ; work safety management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


13/135
Nr opisu: 0000056611
Tytuł oryginału: Metody inteligencji obliczeniowej: systemy rozmyte-zbiory rozmyte, wnioskowanie przybliżone
Autorzy: Witold Beluch.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 1, s. 8-12, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: zbiór rozmyty ; funkcja przynależno¶ci ; logika rozmyta ; wnioskowanie przybliżone
Słowa kluczowe angielskie: fuzzy set ; membership function ; fuzzy logic ; fuzzy inference
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


14/135
Nr opisu: 0000062889
Tytuł oryginału: Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - najważniejsze zmiany wprowadzone w obszarze zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
Autorzy: Adam Duda.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 3/4, s. 12-18, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: dyrektywa 2006/42/WE ; dyrektywa maszynowa ; bezpieczeństwo pracy ; przepisy prawne
Słowa kluczowe angielskie: directive 2006/42/WE ; machinery directive ; occupational safety ; legal regulations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


15/135
Nr opisu: 0000056612
Tytuł oryginału: Profilaktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 1, s. 13-17, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bhp ; profilaktyka ; ¶rodki ochronne
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; prevention ; protectors
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


16/135
Nr opisu: 0000056613
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2010 nr 1, s. 35
Praca recenzowana: Bezpieczeństwo i higiena pracy / Pod red. D. Koradeckiej. Warszawa 2008
Słowa kluczowe polskie: bhp ; ryzyko zawodowe ; ergonomia pracy
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; occupational risk ; ergonomics
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


17/135
Nr opisu: 0000058143
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 2, s. 43
Praca recenzowana: Podstawy prewencji wypadkowej / Pod red. Z. Pawłowskiej. Warszawa 2008
Słowa kluczowe polskie: bhp ; wypadek przy pracy ; bezpieczeństwo pracy
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; accident at work ; occupational risk
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


18/135
Nr opisu: 0000074534
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 3/4, s. 35
Praca recenzowana: Ryzyko w górnictwie. Praca zbiorowa. Cz. 1 / Pod red. J. Kickiego, A. Stopkowicz. Kraków 2009
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; ryzyko zawodowe ; zarz±dzanie ryzykiem
Słowa kluczowe angielskie: occupational safety in mining ; occupational risk ; risk management
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


19/135
Nr opisu: 0000062888
Tytuł oryginału: Skłonno¶ć do podejmowania zachowań ryzykownych [Cz.] 2
Autorzy: Aneta Grodzicka, M. Kulaga-Tetera.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 3/4, s. 9-12, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; zachowanie ryzykowne ; badanie ankietowe
Słowa kluczowe angielskie: occupational safety in mining ; risk behaviour ; survey
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


20/135
Nr opisu: 0000058142
Tytuł oryginału: Wybrane słownictwo polsko-angielskie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - ocena ryzyka zawodowego
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 2, s. 38-42, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bhp ; ocena ryzyka zawodowego ; słownictwo polsko-angielskie
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; occupational risk assessment ; Polish-English vocabulary
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


21/135
Nr opisu: 0000062890
Tytuł oryginału: Wybrane słownictwo polsko-angielskie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - szkolenie w dziedzinie BHP
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 3/4, s. 33-34, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bhp ; szkolenie ; słownictwo polsko-angielskie
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; training ; Polish-English vocabulary
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


22/135
Nr opisu: 0000058140
Tytuł oryginału: Występowanie objawów syndromu chorego budynku w¶ród pracowników biurowych w wybranych miastach województwa ¶l±skiego
Autorzy: Józef Pastuszka, A. Losa.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 2, s. 11-15, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: chory budynek ; samopoczucie ; ¶rodowisko pracy ; klimatyzacja
Słowa kluczowe angielskie: sick building ; being ; work environment ; air conditioning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


23/135
Nr opisu: 0000058141
Tytuł oryginału: Zasady identyfikacji zagrożeń mechanicznych w ¶rodowisku pracy
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 2, s. 16-21, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie mechaniczne ; ocena ryzyka ; identyfikacja zagrożeń ; wypadek przy pracy
Słowa kluczowe angielskie: mechanical hazard ; risk assessment ; hazard identification ; accident at work
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


24/135
Nr opisu: 0000051012
Tytuł oryginału: Analiza warunków infrastruktury na uczelni dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Autorzy: D. ¦cieszka, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 2, s. 34-37, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawno¶ć ; audyt dostępno¶ci ; budynek użyteczno¶ci publicznej ; infrastruktura
Słowa kluczowe angielskie: disability ; audit of accessibility ; public building ; infrastructure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


25/135
Nr opisu: 0000048902
Tytuł oryginału: Błędy ludzkie i ich wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy
Autorzy: Zygmunt Korban.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 1, s. 13-18, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo pracy ; metody pracy ; zachowanie człowieka ; miejsce pracy ; analiza niezawodno¶ci ; techniki badawcze
Słowa kluczowe angielskie: occupational safety ; work metods ; human behaviour ; workplace ; reliability analysis ; research techniques
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


26/135
Nr opisu: 0000051059
Tytuł oryginału: Ergonomiczna ocena stanowiska pracy
Autorzy: J. Wi¶nicki, Adam** Hernas.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 2, s. 15-20, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: ergonomia ; stanowisko pracy ; obci±żenie organizmu ; obci±żenie psychiczne
Słowa kluczowe angielskie: ergonomics ; work place ; body load ; psychical stress
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


27/135
Nr opisu: 0000048901
Tytuł oryginału: Metody inteligencji obliczeniowej: sztuczne sieci neuronowe - budowa i działanie
Autorzy: Witold Beluch.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 1, s. 5-9, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: sztuczna sieć neuronowa ; sztuczny neuron ; funkcja aktywacji ; warstwa ukryta ; sieć jednokierunkowa ; sieć rekurencyjna
Słowa kluczowe angielskie: artificial neural network ; artificial neuron ; activation function ; hidden layer ; feed-forward network ; recurent network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


28/135
Nr opisu: 0000054349
Tytuł oryginału: Metody inteligencji obliczeniowej: sztuczne sieci neuronowe- uczenie i zastosowania
Autorzy: Witold Beluch.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 3/4, s. 13-16, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: sztuczny neuron ; sztuczna sieć neuronowa ; uczenie sieci ; wsteczna propagacja błędów ; rozpoznawanie wzorców
Słowa kluczowe angielskie: artificial neuron ; artificial neural network ; network learning ; back-propagation method ; pattern recognition
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


29/135
Nr opisu: 0000048903
Tytuł oryginału: Obci±żenie termiczne oraganizmu pracowników w kopalń podziemnych w aspekcie oceny ryzyka zawodowego Cz. 2
Autorzy: Zbigniew Słota, Krzysztof Słota.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 1, s. 24-29, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: obci±żenie termiczne ; ryzyko zawodowe ; kategoria ryzyka
Słowa kluczowe angielskie: thermal load ; occupational risk ; risk categories
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


30/135
Nr opisu: 0000051010
Tytuł oryginału: Ocena ryzyka zawodowego zwi±zanego z wysiłkiem głosowym w szkole
Autorzy: A. Kustroń, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 2, s. 31-33, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: choroba zawodowa ; ryzyko zawodowe ; wysiłek głosowy
Słowa kluczowe angielskie: occupational disease ; occupational risk ; vocal effort
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


31/135
Nr opisu: 0000054348
Tytuł oryginału: Ocena wpływu ¶rodków zabezpieczeń technicznych na stan bezpieczeństwa wybranych obiektów
Autorzy: Zygmunt** Niczyporuk, Jolanta Ignac-Nowicka.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 3/4, s. 7-12, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo ; monitoring obiektu ; system alarmowy
Słowa kluczowe angielskie: safety ; building monitoring ; alarm system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


32/135
Nr opisu: 0000051058
Tytuł oryginału: Procedura Lockout - poprawa bezpieczeństwa podczas prac serwisowo-remontowych
Autorzy: D. KaĽmierczak, Adam** Hernas, Jarosław* Grzesiek.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 2, s. 11-15, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: procedura Lockout ; bezpieczeństwo ; procedura Tagout
Słowa kluczowe angielskie: Lockout procedure ; safety ; Tagout procedure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


33/135
Nr opisu: 0000048904
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2009 nr 1, s. 43
Praca recenzowana: Choroby zawodowe w Polsce - statystyka i epidemiologia / N. Szeszenia-D±browska, U. Wilczyńska. ŁódĽ 2007
Słowa kluczowe polskie: choroba zawodowa ; statystyka ; epidemiologia
Słowa kluczowe angielskie: occupational disease ; statistics ; epidemiology
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


34/135
Nr opisu: 0000074518
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 3/4, s. 49-50
Praca recenzowana: Zarz±dzanie ryzykiem zawodowym / I. Romanowska-Słomka, A. Słomka. Tarnobrzeg 2008
Słowa kluczowe polskie: ryzyko zawodowe ; identyfikacja zagrożeń ; bhp
Słowa kluczowe angielskie: occupational risk ; hazard identification ; occupational health and safety
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


35/135
Nr opisu: 0000074517
Tytuł oryginału: Wybrane słownictwo polsko-angielskie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - zintegrowane systemy zarz±dzania
Autorzy: Marcin Krause, Z. Cieplińska.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 3/4, s. 45-49, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: system zarz±dzania ; słownictwo polsko-angielskie ; zarz±dzanie bezpieczeństwem pracy ; bhp
Słowa kluczowe angielskie: management system ; Polish-English vocabulary ; work safety management ; occupational health and safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


36/135
Nr opisu: 0000037573
Tytuł oryginału: Analiza kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy - przegl±d wymagań prawnych
Autorzy: Marcin Krause, Piotr Mocek.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 1, s. 6-10, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: analiza kosztów ; bhp ; akty prawne
Słowa kluczowe angielskie: cost analysis ; occupational health and safety ; legal acts
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


37/135
Nr opisu: 0000051598
Tytuł oryginału: Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - statystyczna analiza wypadków przy pracy w Polsce [Cz.] 3
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 1, s. 1-5, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bhp ; wypadek przy pracy ; analiza statystyczna
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; accident at work ; statistical analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


38/135
Nr opisu: 0000038904
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach pracy biurowej - obci±żenia statyczne
Autorzy: Jolanta Ignac-Nowicka, Anna Gembalska-Kwiecień.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 2, s. 26-30, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo pracy ; ergonomia ; bhp ; praca biurowa ; stanowisko pracy
Słowa kluczowe angielskie: work safety ; ergonomy ; occupational health and safety ; office work ; work place
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


39/135
Nr opisu: 0000037574
Tytuł oryginału: Hałas na stanowiskach pracy przy robotach ziemno-inżynieryjnych
Autorzy: Damian Hadry¶, Robert Wieszała.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 1, s. 19-24, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: hałas ; roboty ziemne ; stanowisko pracy ; pomiar hałasu
Słowa kluczowe angielskie: noise ; earthwork ; work place ; noise measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


40/135
Nr opisu: 0000041485
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci informatycznego wspomagania pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Autorzy: M. Banasik, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 3, s. 19-23, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bhp ; szkolenie BHP ; program komputerowy ; ocena ryzyka zawodowego
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; health and safety training ; computer program ; occupational risk assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


41/135
Nr opisu: 0000043040
Tytuł oryginału: Obci±żenia termiczne organizmu pracowników kopalń podziemnych w aspekcie oceny ryzyka zawodowego Cz. 1
Autorzy: Zbigniew Słota, Krzysztof Słota.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 4, s. 19-23, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: dyskomfort cieplny ; obci±żenie termiczne ; kopalnia podziemna ; ryzyko zawodowe ; pracownik dołowy ; klimatyczne warunki pracy
Słowa kluczowe angielskie: thermal discomfort ; thermal load ; underground mine ; occupational risk ; underground worker ; climatic work conditions
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


42/135
Nr opisu: 0000038903
Tytuł oryginału: Psychiczne obci±żenie prac± na stanowisku obsługi systemu monitoringu miejskiego
Autorzy: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 2, s. 21-26, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: stanowisko pracy ; monitoring miejski ; obci±żenie psychiczne
Słowa kluczowe angielskie: work place ; civic monitoring ; psychical stress
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


43/135
Nr opisu: 0000037575
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 1, s. 42-43
Praca recenzowana: Zagrożenia elektryczne w ¶rodowisku pracy / A. Kidawa. Katowice 2007
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie elektryczne ; ¶rodowisko pracy ; bhp ; podręcznik akademicki
Słowa kluczowe angielskie: electrical hazard ; work environment ; occupational health and safety ; academic textbook
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


44/135
Nr opisu: 0000074533
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 2, s. 43
Praca recenzowana: Ryzyko zawodowe - metodyczne podstawy oceny / Red. W. Zawieska. Warszawa 2007
Słowa kluczowe polskie: ryzyko zawodowe ; ochrona zdrowia ; zarz±dzanie bezpieczeństwem pracy
Słowa kluczowe angielskie: occupational risk ; health protection ; work safety management
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


45/135
Nr opisu: 0000041484
Tytuł oryginału: Skłonno¶ć do podejmowania zachowań ryzykownych
Autorzy: Aneta Grodzicka, M. Kulaga-Tetera.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 3, s. 7-12, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: zachowanie ryzykowne ; badanie ankietowe ; bhp
Słowa kluczowe angielskie: risk behaviour ; survey ; occupational health and safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


46/135
Nr opisu: 0000038902
Tytuł oryginału: Specyfika wdrażania systemu zarz±dzania bezpieczeństwem i higien± pracy na przykładzie wybranej firmy usługowej w górnictwie
Autorzy: Marcin Krause, T. Nogły.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 2, s. 14-20, bibliogr. 33 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie bezpieczeństwem pracy ; bhp ; przedsiębiorstwo usługowe ; górnictwo
Słowa kluczowe angielskie: work safety management ; occupational health and safety ; service enterprise ; mining
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


47/135
Nr opisu: 0000041483
Tytuł oryginału: Uczestnictwo pracowników w systemie zarz±dzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
Autorzy: Anna Gembalska-Kwiecień.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 3, s. 2-6, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie bezpieczeństwem pracy ; partycypacja ; bhp
Słowa kluczowe angielskie: work safety management ; participation ; occupational health and safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


48/135
Nr opisu: 0000038901
Tytuł oryginału: Wpływ pracowników zatrudnionych na stanowiskach służby dozoru i stanowiskach robotniczych na bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie
Autorzy: Anna Gembalska-Kwiecień, Jolanta Ignac-Nowicka.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 2, s. 10-14, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bhp ; bezpieczeństwo pracy ; stanowisko robocze ; wypadek przy pracy
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; work safety ; working station ; accident at work
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


49/135
Nr opisu: 0000038905
Tytuł oryginału: Wybrane słownictwo polsko-angielskie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Autorzy: I. Czekaj, Marcin Krause, Z. Cieplińska, Sławomir* Bogacki.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 2, s. 30-33, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bhp ; słownictwo polsko-angielskie ; choroba zawodowa ; wypadek przy pracy
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; Polish-English vocabulary ; occupational disease ; accident at work
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


50/135
Nr opisu: 0000040338
Tytuł oryginału: Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - przegl±d podstawowych wymagań i wytycznych
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 2, s. 14-18, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo i higiena pracy ; analiza stanu bhp ; kontrola stanu bhp
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; analysis of state of occupational health and safety ; control of state of occupational health and safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


51/135
Nr opisu: 0000032574
Tytuł oryginału: Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - statystyczna analiza wypadków przy pracy w Polsce [Cz.] 2
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 4, s. 1-7, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo i higiena pracy ; analiza stanu bhp ; wypadek przy pracy
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; analysis of state of occupational health and safety ; accident at work
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


52/135
Nr opisu: 0000040342
Tytuł oryginału: Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - statystyczna analiza wypadków przy pracy w Polsce [Cz.] 1
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R.49 nr 3, s. 6-11, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo i higiena pracy ; analiza stanu bhp ; wypadek przy pracy
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; analysis of state of occupational health and safety ; accident at work
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


53/135
Nr opisu: 0000111590
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo i higiena pracy policjanta ogniwa patrolowo-interwencyjnego
Autorzy: M. Stefańczyk, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr spec., s. 8-10, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: policjant ; system komputerowy STER ; bhp
Słowa kluczowe angielskie: police officer ; STER computer system ; occupational health and safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


54/135
Nr opisu: 0000040344
Tytuł oryginału: E-learning jako nowoczesna metoda szkolenia
Autorzy: D. Deja, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 2, s. 18-23, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: e-learning ; metody szkolenia ; bezpieczeństwo i higiena pracy
Słowa kluczowe angielskie: e-learning ; training methods ; occupational health and safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


55/135
Nr opisu: 0000040522
Tytuł oryginału: Metody inteligencji obliczeniowej: algorytmy ewolucyjne
Autorzy: Witold Beluch.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 1, s. 14-17, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: algorytm ewolucyjny ; algorytm genetyczny ; optymalizacja ; krzyżowanie ; mutacja ; selekcja
Słowa kluczowe angielskie: evolutionary algorithm ; genetic algorithm ; optimization ; crossover ; mutation ; selection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


56/135
Nr opisu: 0000040346
Tytuł oryginału: Ograniczanie narażenia na szkodliwie czynniki biologiczne na przykładzie oczyszczalni ¶cieków
Autorzy: A. Hołtyn, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 3, s. 24-29, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo i higiena pracy ; szkodliwe czynniki biologiczne ; wodoci±g ; kanalizacja ; oczyszczalnia ¶cieków
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; noxious biological factors ; water supply system ; sewerage system ; sewage plant
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


57/135
Nr opisu: 0000111595
Tytuł oryginału: Ograniczanie narażenia zawodowego na hałas na przykładzie kopalni węgla kamiennego
Autorzy: J. Socha, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr spec., s. 19-21, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: kopalnia węgla kamiennego ; bhp ; hałas
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mine ; occupational health and safety ; noise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


58/135
Nr opisu: 0000032575
Tytuł oryginału: Postawy członków zespołów pracowniczych a ich postawy indywidualne na przykładzie przestrzegania przepisów BHP
Autorzy: Katarzyna Tobór-Osadnik, Małgorzata Wyganowska.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 4, s. 14-16, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: zespól pracowniczy ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; ł±czenie ryzyka ; odpowiedzialno¶ć zbiorowa
Słowa kluczowe angielskie: employees' group ; occupational health and safety ; risk joining ; group responsibility
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


59/135
Nr opisu: 0000040343
Tytuł oryginału: Problematyka etyki zawodowej specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - propozycja kodeksu etycznego
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 1, s. 1-6, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: etyka zawodowa ; kodeks etyczny ; zasady etyczne ; specjalista w dziedzinie bhp
Słowa kluczowe angielskie: occupational ethics ; code of ethics ; ethical rules ; expert in domain of occupational health and safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


60/135
Nr opisu: 0000040345
Tytuł oryginału: Problemy oceny ryzyka zawodowego zwi±zanego z nadmiernym wysiłkiem głosowym - działania profilaktyczne
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 2, s. 1-6, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: ocena ryzyka zawodowego ; choroba zawodowa ; narz±d głosu ; wysiłek głosowy
Słowa kluczowe angielskie: occupational risk evaluation ; occupational disease ; vocal organ ; vocal effort
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


61/135
Nr opisu: 0000040523
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 1, s. 31
Praca recenzowana: Telepraca - strategie kierowania wirtualn± załog± / Jack M. Nilles. Warszawa 2003
Słowa kluczowe polskie: telepraca ; wirtualna załoga ; recenzja
Słowa kluczowe angielskie: teleworking ; virtual crew ; review
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


62/135
Nr opisu: 0000040531
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 2, s. 33-34
Praca recenzowana: Metodyka kontroli warunków pracy / R. Celeda, M. Sekunda. Warszawa 2006
Słowa kluczowe polskie: warunki pracy ; kontrola ; recenzja
Słowa kluczowe angielskie: work conditions ; control ; review
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


63/135
Nr opisu: 0000040536
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 3, s. 38
Praca recenzowana: Metodyka badania wypadków / J. Wroński, K. Żurawski. Warszawa 2006
Słowa kluczowe polskie: wypadek przy pracy ; analiza ; recenzja
Słowa kluczowe angielskie: accident at work ; analysis ; review
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


64/135
Nr opisu: 0000040537
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 4, s. 36
Praca recenzowana: Ergonomia i ochrona pracy. Cz. 3: Bezpieczeństwo i higiena pracy / M. Hławiczka, D. ¦cieszka. Bielsko-Biała 2007
Słowa kluczowe polskie: ergonomia ; ochrona pracy ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; recenzja
Słowa kluczowe angielskie: ergonomics ; work protection ; occupational health and safety ; review
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


65/135
Nr opisu: 0000111591
Tytuł oryginału: Specyfika oceny ryzyka zawodowego na stanowisku strażaka miejskiego
Autorzy: A. Płonka, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr spec., s. 10-14, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: strażnik miejski ; ocena ryzyka zawodowego
Słowa kluczowe angielskie: city guard ; occupational risk assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


66/135
Nr opisu: 0000041604
Tytuł oryginału: Stan bezpieczeństwa na polskich drogach
Autorzy: M. Goj, Adam** Hernas.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 nr spec., s. 37-41
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


67/135
Nr opisu: 0000040529
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty realizacji i wykorzystania badań ankietowych w procesach diagnostycznych
Autorzy: Zygmunt Korban.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 2, s. 11-13, bibliogr. 15
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: badanie ankietowe ; gromadzenie informacji ; bezpieczeństwo i higiena pracy
Słowa kluczowe angielskie: survey ; information gathering ; occupational health and safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


68/135
Nr opisu: 0000040527
Tytuł oryginału: Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - wytyczne oceny ryzyka zawodowego
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 2, s. 42-44
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo i higiena pracy ; ryzyko zawodowe ; normy
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; occupational risk ; standards
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


69/135
Nr opisu: 0000040347
Tytuł oryginału: Wybrane słownictwo polsko-angielskie zakresu BHP - system ochrony pracy w Polsce
Autorzy: Marcin Krause, Z. Cieplińska.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 4, s. 40-43, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo i higiena pracy ; wypadek przy pracy ; zarz±dzanie bezpieczeństwem ; słownik
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety ; accident at work ; safety management ; dictionary
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


70/135
Nr opisu: 0000111593
Tytuł oryginału: Wytyczne analizy stanu BHP na przykładzie zakładu wzbogacania węgla
Autorzy: G. Wacławek, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr spec., s. 16-18, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: zakład przeróbki węgla ; bhp ; ocena ryzyka zawodowego
Słowa kluczowe angielskie: coal preparation plant ; occupational health and safety ; occupational risk assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


71/135
Nr opisu: 0000111592
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie ryzykiem operacyjnym i zawodowym w przykładowym banku
Autorzy: B. Malucha, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr spec., s. 14-16, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bank ; ryzyko operacyjne ; ryzyko zawodowe
Słowa kluczowe angielskie: bank ; operational risk ; occupational risk
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


72/135
Nr opisu: 0000029115
Tytuł oryginału: Aktualne wytyczne dotycz±ce integracji systemów zarz±dzania
Autorzy: Marcin Krause, S. Borowik.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 2, s. 15-20, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


73/135
Nr opisu: 0000086543
Tytuł oryginału: Metody inteligencji obliczeniowej: algorytmy genetyczne
Autorzy: Witold Beluch.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 R. 48 nr 4, s. 7-11, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


74/135
Nr opisu: 0000111606
Tytuł oryginału: Ocena ryzyka zawodowego w "Poczcie Polskiej" na przykładzie stanowiska listonosza
Autorzy: J. Szydełko, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr spec., s. 32-34, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: listonosz ; ocena ryzyka zawodowego
Słowa kluczowe angielskie: postman ; occupational risk assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


75/135
Nr opisu: 0000111603
Tytuł oryginału: Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny uczniów w przykładowym Centrum Kształcenia Praktycznego
Autorzy: K. Dulińska, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr spec., s. 27-29, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: uczeń ; kształcenie zawodowe ; bhp
Słowa kluczowe angielskie: learner ; vocational training ; occupational health and safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


76/135
Nr opisu: 0000111605
Tytuł oryginału: Organizacja oceny ryzyka zawodowego na przykładzie wybranego Działu Produkcyjnego Spółki STALEXPORT S.A. w Katowicach
Autorzy: M. M±dra, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr spec., s. 30-32, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo hutnicze ; ocena ryzyka zawodowego
Słowa kluczowe angielskie: steel enterprise ; occupational risk assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


77/135
Nr opisu: 0000029113
Tytuł oryginału: Praktyczne wytyczne dotycz±ce systemowego zarz±dzania bezpieczeństwem i higien± pracy
Autorzy: S. Borowik, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 3, s. 9-11, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


78/135
Nr opisu: 0000029109
Tytuł oryginału: Problematyka etyki zawodowej specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - przegl±d kodeksów i zasad etycznych
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 4, s. 1-7, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


79/135
Nr opisu: 0000029111
Tytuł oryginału: Problemy oceny ryzyka zawodowego zwi±zanego z nadmiernym wysiłkiem głosowym - ocena narażenia
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 4, s. 11-15, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


80/135
Nr opisu: 0000074531
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 1, s. 38-39
Praca recenzowana: Komputerowe wspomaganie projektowania systemów antropotechnicznych / T. Winkler. Warszawa 2005
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


81/135
Nr opisu: 0000074532
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 4, s. 37
Praca recenzowana: Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Ergonomiczne czynniki ryzyka / W. Horst Poznań
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


82/135
Nr opisu: 0000111600
Tytuł oryginału: Specyfika oceny ryzyka zawodowego na stanowisku wychowawcy w przykładowym klubie młodzieżowym MOPS w Katowicach
Autorzy: A. Brol-Herzog, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr spec., s. 24-27, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: wychowawca ; ocena ryzyka zawodowego
Słowa kluczowe angielskie: educator ; occupational risk assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


83/135
Nr opisu: 0000029120
Tytuł oryginału: Systemowe zarz±dzanie bezpieczeństwem żywno¶ci - wytyczne integracji wg PN-ISO 15161
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 1, s. 16-20, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


84/135
Nr opisu: 0000029123
Tytuł oryginału: Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - bezpieczeństwo i jako¶ć żywno¶ci
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 1, s. 41-44
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


85/135
Nr opisu: 0000029122
Tytuł oryginału: Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - zagrożenia biologiczne
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 4, s. 40-43
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


86/135
Nr opisu: 0000029117
Tytuł oryginału: Wytyczne oceny ryzyka zawodowego dla zagrożeń biologicznych
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 1, s. 10-15, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


87/135
Nr opisu: 0000021897
Tytuł oryginału: Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przykładowym zakładzie kolejowym
Autorzy: Marcin Krause, Aneta Doniec.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 3, s. 12-17, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


88/135
Nr opisu: 0000073814
Tytuł oryginału: Czynnik ludzki w powodowaniu błędów podczas pracy
Tytuł w wersji angielskiej: Human factors in causing errors during work
Autorzy: Anna Gembalska-Kwiecień.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 6-8, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: czynnik ludzki ; bezpieczeństwo pracy ; wypadek przy pracy ; psychologia pracy
Słowa kluczowe angielskie: human factor ; occupational safety ; accident at work ; work psychology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


89/135
Nr opisu: 0000073812
Tytuł oryginału: Edukacja w zakresie zarz±dzania bezpieczeństwem i ochron± pracy
Tytuł w wersji angielskiej: Education in the field occupational safety management
Autorzy: Adam** Hernas, Anna** Błach.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 1-6, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie bezpieczeństwem pracy ; edukacja ; kształcenie kadr
Słowa kluczowe angielskie: work safety management ; education ; staff education
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


90/135
Nr opisu: 0000073832
Tytuł oryginału: Kultura bezpieczeństwa pracy w hutnictwie w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne
Tytuł w wersji angielskiej: The culture of occupational safety in steel industry on the basis of empirical studies
Autorzy: Anna Gembalska-Kwiecień, A. Kurek.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 4, s. 10-13, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: kultura bezpieczeństwa pracy ; hutnictwo ; bhp ; wypadek przy pracy
Słowa kluczowe angielskie: work safety culture ; metallurgy ; occupational health and safety ; accident at work
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


91/135
Nr opisu: 0000021900
Tytuł oryginału: Legalne jednostki miar w Polsce - nazwy, definicje, oznaczenia
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 8-12, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


92/135
Nr opisu: 0000073816
Tytuł oryginału: Legalne jednostki miar w Polsce - nazwy, definicje, oznaczenia
Tytuł w wersji angielskiej: The legal units of measurements in Poland - names, definitions, symbols
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 8-12, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: jednostka miary ; polska norma ; wielko¶ć fizyczna ; jednostka SI
Słowa kluczowe angielskie: unit of measure ; Polish standard ; physical quantity ; SI unit
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


93/135
Nr opisu: 0000073817
Tytuł oryginału: Nowoczesne urz±dzenia ochronne jako istotny element techniki bezpieczeństwa pracy
Tytuł w wersji angielskiej: The modern protection devices as essential element of occupational safety engineering
Autorzy: A. Haratyk, Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 12-16, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: urz±dzenie ochraniaj±ce ; bezpieczeństwo pracy ; ¶rodowisko pracy ; analiza ryzyka
Słowa kluczowe angielskie: protection device ; occupational safety ; work environment ; risk analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


94/135
Nr opisu: 0000021898
Tytuł oryginału: Ocena jako¶ci szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie KHW S.A. "Wujek"
Autorzy: Marcin Krause, W. Ku¶mierczyk.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 2, s. 12-15, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: bhp ; szkolenie ; Kopalnia Węgla Kamiennego Wujek
Słowa kluczowe angielskie: occupational health and safety management ; training ; Wujek Hard Coal Mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


95/135
Nr opisu: 0000073831
Tytuł oryginału: Optymalizacja - d±żenie do doskonało¶ci
Tytuł w wersji angielskiej: Optimization - a pursuit of perfection
Autorzy: Witold Beluch.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 4, s. 7-10, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: optymalizacja ; metoda optymalizacyjna ; algorytm optymalizacyjny ; funkcja celu ; optimum
Słowa kluczowe angielskie: optimization ; optimization method ; optimization algorithm ; objective function ; optimum
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


96/135
Nr opisu: 0000021901
Tytuł oryginału: Profesjonalny konsulting w dziedzinie bhp - wymagania i analizy rynku
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 3, s. 4-8, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


97/135
Nr opisu: 0000073821
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 38
Praca recenzowana: Metodyka kontroli warunków pracy / R. Celeda, M. Sekunda. Wrocław 2001
Słowa kluczowe polskie: warunki pracy ; bezpieczeństwo pracy
Słowa kluczowe angielskie: work conditions ; occupational safety
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


98/135
Nr opisu: 0000073823
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 39
Praca recenzowana: Wypadki przy pracy od A do Z / L. Skuza. Gdańsk 2003
Słowa kluczowe polskie: wypadek przy pracy ; ¶rodowisko pracy ; przepisy prawne
Słowa kluczowe angielskie: accident at work ; work environment ; legal regulations
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


99/135
Nr opisu: 0000073826
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 2, s. 37
Praca recenzowana: Leksykon pedagogiki pracy / T. Nowacki. Radom 2004
Słowa kluczowe polskie: pedagogika pracy
Słowa kluczowe angielskie: work pedagogy
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


100/135
Nr opisu: 0000073829
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 2, s. 37-38
Praca recenzowana: ¦rodowiskowe zagrożenia zdrowia / M. Sieński. Warszawa 2001
Słowa kluczowe polskie: zagrożenie zdrowia ; czynniki ¶rodowiskowe
Słowa kluczowe angielskie: health hazard ; environmental factors
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


101/135
Nr opisu: 0000073833
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 4, s. 41
Praca recenzowana: Czynniki szkodliwe w ¶rodowisku pracy - warto¶ci dopuszczalne / Red. D. Augustyńska, M. Po¶niak. Warszawa 2003
Słowa kluczowe polskie: ¶rodowisko pracy ; bhp ; czynniki szkodliwe
Słowa kluczowe angielskie: work environment ; occupational health and safety ; noxious agents
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


102/135
Nr opisu: 0000073846
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 38-39
Praca recenzowana: Wypadki nie tylko przy pracy i choroby zawodowe / M. Gałusza, W. Langer. Tarnobrzeg-Radom 2005
Słowa kluczowe polskie: wypadek przy pracy ; choroba zawodowa
Słowa kluczowe angielskie: accident at work ; occupational disease
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


103/135
Nr opisu: 0000074529
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 3, s. 34-35
Praca recenzowana: Zarz±dzanie jako¶ci± i bezpieczeństwem żywno¶ci / Red. J. Kijowski, T. Sikora. Warszawa 2003
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


104/135
Nr opisu: 0000074530
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 3, s. 35
Praca recenzowana: Jako¶ć, ¶rodowisko i BHP w systemach zarz±dzania / P. Gudowski. Bydgoszcz 2003
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


105/135
Nr opisu: 0000021903
Tytuł oryginału: Specyfika oceny ryzyka zawodowego w edukacji
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 2, s. 22-25, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: ryzyko zawodowe ; edukacja ; akty prawne ; zarz±dzanie bezpieczeństwem
Słowa kluczowe angielskie: occupational risk ; education ; legal acts ; safety management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


106/135
Nr opisu: 0000073824
Tytuł oryginału: Stres zawodowy
Tytuł w wersji polskiej: Stress at work
Autorzy: Anna Gembalska-Kwiecień, E. Zaj±c.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 2, s. 3-5, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: stres zawodowy ; choroba zawodowa ; stresor
Słowa kluczowe angielskie: occupational stress ; occupational disease ; stressor
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


107/135
Nr opisu: 0000029083
Tytuł oryginału: Systemowe zarz±dzanie bezpieczeństwem żywno¶ci - podstawowe pojęcia i wytyczne
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 4, s. 20-25, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


108/135
Nr opisu: 0000029084
Tytuł oryginału: Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - ¶rodki ochrony indywidualnej
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 3, s. 41-43
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


109/135
Nr opisu: 0000029085
Tytuł oryginału: Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - zagrożenie elektryczne i elektromagnetyczne
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 2, s. 42-44
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


110/135
Nr opisu: 0000029086
Tytuł oryginału: Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - zagrożenie pożarowe i wybuchowe
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 41-43
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


111/135
Nr opisu: 0000073819
Tytuł oryginału: Wybrane Polskie Normy z zakresu bhp - zagrożenie pożarowe i wybuchowe
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 41-43
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: polska norma ; bhp ; zagrożenie pożarowe ; zagrożenie wybuchem
Słowa kluczowe angielskie: Polish standard ; occupational health and safety ; fire hazard ; explosion hazard
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


112/135
Nr opisu: 0000029080
Tytuł oryginału: Audit i auditorzy systemu zarz±dzania bezpieczeństwem i higien± pracy - podstawowe pojęcia i wytyczne
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 2, s. 13-16, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


113/135
Nr opisu: 0000014266
Tytuł oryginału: Audit i auditorzy systemu zarz±dzania bezpieczeństwem i higien± pracy - przegl±d metod badawczych
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 3, s. 23-27, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


114/135
Nr opisu: 0000014268
Tytuł oryginału: Kontrola w systemie zarz±dzania bezpieczeństwem i higien± pracy
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 1, s. 8-11, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


115/135
Nr opisu: 0000014269
Tytuł oryginału: Kształcenie specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 1, s. 5-8, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


116/135
Nr opisu: 0000079618
Tytuł oryginału: Metody komputerowe a bezpieczeństwo pracy
Autorzy: Witold Beluch.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 4, s. 5-8, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


117/135
Nr opisu: 0000014270
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci wykorzystania Internetu w poszukiwaniu informacji z zakresu BHP
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 3, s. 19-22, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


118/135
Nr opisu: 0000014271
Tytuł oryginału: Polskie Normy z zakresu BHP - aktualne oznaczenia i klasyfikacja
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 1, s. 35-37
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


119/135
Nr opisu: 0000014273
Tytuł oryginału: Profesjonalny konsulting w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - podstawowe pojęcia i wytyczne
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 4, s. 9-13, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


120/135
Nr opisu: 0000014274
Tytuł oryginału: Przegl±d wstępny systemu zarz±dzania bezpieczeństwem i higien± pracy
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 2, s. 10-12, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


121/135
Nr opisu: 0000074520
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 1, s. 43
Praca recenzowana: Zarz±dzanie bezpieczeństwem pracy / Red. J. Łunarski. Rzeszów 2002
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


122/135
Nr opisu: 0000074521
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 1, s. 43
Praca recenzowana: Zapobieganie stratom w przemy¶le. Zarz±dzanie bezpieczeństwem i higien± pracy / Red. A. Markowski. ŁódĽ 1999
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


123/135
Nr opisu: 0000074522
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 2, s. 43
Praca recenzowana: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia / Red. D. Koradecka. Warszawa 1997
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


124/135
Nr opisu: 0000074523
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 2, s. 43
Praca recenzowana: Higiena pracy / Red. J. Indulski. ŁódĽ 1999
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


125/135
Nr opisu: 0000074524
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 2, s. 43-44
Praca recenzowana: Choroby zawodowe / Red. K. Marek. Warszawa 2002
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


126/135
Nr opisu: 0000074525
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 3, s. 37-38
Praca recenzowana: Zarz±dzanie bezpieczeństwem pracy. Ocena ryzyka zawodowego / Red. J. Karczewski. Poznań 2002
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


127/135
Nr opisu: 0000074526
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 3, s. 38
Praca recenzowana: Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty / E. Górska. Warszawa 2002
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


128/135
Nr opisu: 0000074527
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 4, s. 33
Praca recenzowana: Nauka o pracy. Bezpieczeństwo, higiena, ergonomia / Red. D. Koradecka. Warszawa 2000
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


129/135
Nr opisu: 0000074528
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 4, s. 33-34
Praca recenzowana: Zarz±dzanie bezpieczeństwem i higien± pracy / Red. A. Tabor, M. R±czka, A. Pieczonka. Kraków 2003
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


130/135
Nr opisu: 0000014278
Tytuł oryginału: Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - bezpieczeństwo maszyn i ergonomia
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 3, s. 40-44
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


131/135
Nr opisu: 0000014279
Tytuł oryginału: Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - ochrona jako¶ci powietrza
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 4, s. 38-42
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


132/135
Nr opisu: 0000014277
Tytuł oryginału: Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - ochrona przed hałasem i drganiami
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 2, s. 38-41
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


133/135
Nr opisu: 0000014275
Tytuł oryginału: Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - ochrona przed promieniowaniem
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 1, s. 37-40
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


134/135
Nr opisu: 0000018278
Tytuł oryginału: Organizacja oceny ryzyka zawodowego w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym na przykładzie kopalni węgla kamiennego
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2003 nr 4, s. 19-22, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


135/135
Nr opisu: 0000073834
Tytuł oryginału: Badania nad wpływem czynnika ludzkiego w zapobieganiu wypadkom przy pracy
Autorzy: Anna Gembalska-Kwiecień.
¬ródło: -Pr. Zdr. Bezp. 2002 nr 2, s. 1-4, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1642-4670
Słowa kluczowe polskie: wypadek przy pracy ; czynnik ludzki ; bezpieczeństwo pracy
Słowa kluczowe angielskie: accident at work ; human factor ; occupational safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie