Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PR INST TECH BUD
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000087305
Tytuł oryginału: Analiza pozasprężystej pracy dynamicznej konstrukcji budynku systemu W70-SG w warunkach występowania wstrz±sów górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of non-elastic dynamic response of buildings of W70-SG system subjected to ground shocks due to mining
Autorzy: Feliks** Andermann, Zbigniew** Lipski, Zdzisław** Trojan.
¬ródło: -Pr. Inst. Tech. Bud. 1991 R. 20 nr 1/2, s. 22-26, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0138-0796
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja budowlana ; konstrukcja no¶na ; model dynamiczny ; wstrz±s górniczy
Słowa kluczowe angielskie: building structure ; supporting structure ; dynamic model ; mining tremor
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/12
Nr opisu: 0000087310
Tytuł oryginału: Analiza teoretyczna i badania do¶wiadczalne zginanych prętów dwuteowych w przedziale sprężysto-plastycznym
Tytuł w wersji angielskiej: Theoretical and experimental analysis of I shaped bars subjected to bending elastic-plastic range
Autorzy: Marian* Kazek.
¬ródło: -Pr. Inst. Tech. Bud. 1991 R. 20 nr 4, s. 15-23, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0138-0796
Słowa kluczowe polskie: słup ; pręt ; model sprężysto-plastyczny ; odkształcenie plastyczne
Słowa kluczowe angielskie: column ; bar ; elastic-plastic model ; plastic deformation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/12
Nr opisu: 0000067313
Tytuł oryginału: Badania zachowania się murów z elementów drobnowymiarowych w jednoosiowym stanie naprężenia
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski, Ryszard** Kliszczewicz, Jan Kubica.
¬ródło: -Pr. Inst. Tech. Bud. 1991 R. 20 nr 3, s. 27-33
p-ISSN: 0138-0796
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/12
Nr opisu: 0000067312
Tytuł oryginału: Badania żelbetowych modeli ram żelbetowych wypełnionych murami z drobnowymiarowych elementów
Tytuł w wersji angielskiej: Tests of reinforced concrete frame models filled with masonry
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski, Ryszard** Kliszczewicz, Jan Kubica.
¬ródło: -Pr. Inst. Tech. Bud. 1991 R. 20 nr 1/2, s. 96-105
p-ISSN: 0138-0796
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja szkieletowa ; rama żelbetowa ; szkody górnicze
Słowa kluczowe angielskie: frame construction ; reinforced concrete frame ; mining damage
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/12
Nr opisu: 0000087303
Tytuł oryginału: Okre¶lenie współpracy stropów ze ¶cianami w budynkach poddanych wpływom pionowych deformacji terenu górniczego
Tytuł w wersji angielskiej: Determination of slabs and walls cooperation in buildings subjected to the mining subsidance of subsoil
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Stanisław** Majewski.
¬ródło: -Pr. Inst. Tech. Bud. 1991 R. 20 nr 1/2, s. 5-14, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0138-0796
Słowa kluczowe polskie: ¶ciana ; konstrukcja no¶na ; teren górniczy ; deformacja pionowa
Słowa kluczowe angielskie: wall ; supporting structure ; mining area ; vertical deformation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/12
Nr opisu: 0000087312
Tytuł oryginału: Omówienie prac naukowo-badawczych dotycz±cych projektowania stalowych hal przemysłowych na terenach górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Review of research works concerning design of industrial halls on mining areas
Autorzy: Jerzy** Niewiadomski.
¬ródło: -Pr. Inst. Tech. Bud. 1991 R. 20 nr 4, s. 29-35, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0138-0796
Słowa kluczowe polskie: hala stalowa ; projektowanie ; teren górniczy
Słowa kluczowe angielskie: steel hall ; designing ; mining area
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/12
Nr opisu: 0000087308
Tytuł oryginału: Propozycja zmian niektórych zasad obliczania budynków na wpływ wstrz±sów górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Proposition of changes for the rules of analysis of structures under mining quakes
Autorzy: Zbigniew** Lipski.
¬ródło: -Pr. Inst. Tech. Bud. 1991 R. 20 nr 1/2, s. 74-80, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0138-0796
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja budowlana ; wstrz±s górniczy ; dynamika budowli
Słowa kluczowe angielskie: building structure ; mining tremor ; building dynamics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/12
Nr opisu: 0000087307
Tytuł oryginału: Uproszczona analiza odkształceń niesprężystych podłoża gruntowego budowli w warunkach eksploatacji górniczej
Tytuł w wersji angielskiej: A simplified analysis of inelastic deformations of foundation bed in mining areas
Autorzy: Stanisław** Chmielniak.
¬ródło: -Pr. Inst. Tech. Bud. 1991 R. 20 nr 1/2, s. 53-61, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0138-0796
Słowa kluczowe polskie: odkształcenie budynku ; teren górniczy ; podłoże gruntowe
Słowa kluczowe angielskie: building deformation ; mining area ; subsoil
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/12
Nr opisu: 0000087311
Tytuł oryginału: Uwagi do projektowania niektórych niekonstrukcyjnych elementów budynków na terenach górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Remarks on design of some non-structural elements in buildings on mining areas
Autorzy: Marian* Kawulok, Zbigniew** Lipski.
¬ródło: -Pr. Inst. Tech. Bud. 1991 R. 20 nr 4, s. 24-28, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0138-0796
Słowa kluczowe polskie: budynek ; wstrz±s górniczy ; teren górniczy ; konstrukcja murowa
Słowa kluczowe angielskie: building ; mining tremor ; mining area ; masonry construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/12
Nr opisu: 0000087304
Tytuł oryginału: Wpływ ¶ci±gów fundamentowych na ograniczenie odkształcenia kondygnacji piwnicznej w poziomie posadowienia
Tytuł w wersji angielskiej: Tie rods influence on the reduction of horizontal deformations of basements in their footings
Autorzy: Feliks** Andermann, Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
¬ródło: -Pr. Inst. Tech. Bud. 1991 R. 20 nr 1/2, s. 15-21, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0138-0796
Słowa kluczowe polskie: ¶ci±g fundamentowy ; szkody górnicze ; konstrukcja budowlana ; teren górniczy
Słowa kluczowe angielskie: tie rod ; mining damage ; building structure ; mining area
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/12
Nr opisu: 0000087306
Tytuł oryginału: Zasady stosowania podsypki piaskowej pod fundamenty budowli a terenach górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: The principles of application of sand bed under building foundations on mining areas
Autorzy: Marian** Bella, Andrzej** Soczawa.
¬ródło: -Pr. Inst. Tech. Bud. 1991 R. 20 nr 1/2, s. 27-39, bibliogr. 33 poz.
p-ISSN: 0138-0796
Słowa kluczowe polskie: podsypka piaskowa ; fundament ; teren górniczy
Słowa kluczowe angielskie: sand bed ; foundation ; mining area
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/12
Nr opisu: 0000087309
Tytuł oryginału: Zastosowanie stali zbrojeniowej wyższych klas w obiektach budowlanych na terenach górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Application of higher grades reinforcement in buildings on mining areas
Autorzy: Zdzisław* Sulimowski, Andrzej* Sitko.
¬ródło: -Pr. Inst. Tech. Bud. 1991 R. 20 nr 1/2, s. 87-95, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0138-0796
Słowa kluczowe polskie: stal zbrojeniowa ; teren górniczy ; konstrukcja budowlana ; konstrukcja żelbetowa
Słowa kluczowe angielskie: reinforcing steel ; mining area ; building structure ; reinforced concrete structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie