Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POL J CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 107Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/107
Nr opisu: 0000048271
Tytuł oryginału: A convenient synthesis of 1-(ω-aminoalkyl)-5-nitro-1H-pyrimidine-2,4-diones
Autorzy: Edyta* Węgrzynek, Krzysztof Walczak.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2009 vol. 83 nr 1, s. 57-64, bibliogr. 29 poz.
Impact Factor: 0.523
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: 1,3-diaminopropan ; 1,4-diaminobutan ; 1,6-diaminoheksan ; 5-nitrouracyl ; bezwodnik ftalowy ; naftalen ; reakcja typu ANRORC
Słowa kluczowe angielskie: 1,3-diaminopropane ; 1,4-diaminobutane ; 1,6-diaminohexane ; 5-nitrouracil ; phthalic anhydride ; naphthalene ; ANRORC type reaction ; 1,8-dicarboxylic anhydride
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


2/107
Nr opisu: 0000050545
Tytuł oryginału: Investigation of Reactive Blue 81 electrooxidation at various electrode materials - kinetic parameters
Autorzy: E. Chrze¶cijańska, E. Ku¶mierek, Ginter** Nawrat.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2009 vol. 83 nr 6, s. 1115-1126, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: Reactive Blue 81 ; elektroda Ti/TiO2-RuO2 ; elektroda platynowa ; utlenianie elektrochemiczne
Słowa kluczowe angielskie: Reactive Blue 81 ; Ti/TiO2-RuO2 electrode ; platinum electrode ; electrochemical oxidation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


3/107
Nr opisu: 0000133273
Tytuł oryginału: Mechanism of hydrogen abstraction by O- species in oxidative dehydrogenation of early alkanes: Propane, ethane and methane Model theoretical DFT study
Autorzy: Artur Góra, E. Broclawik.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2008 vol. 82 nr 9, s. 1779-1791, bibliogr. 35 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: ODH ; aktywacja alkanów ; pobór wodoru ; modelowanie DFT
Słowa kluczowe angielskie: ODH ; alkane activation ; hydrogen abstraction ; DFT modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


4/107
Nr opisu: 0000046282
Tytuł oryginału: Nanomaterials with a multimodal pore structure based on the MFI-type zeolite
Autorzy: A. Burkat-Dulak, V. Pashkova, Wojciech Pudło, E. Włoch, Andrzej* Jarzębski, M. Derewiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2008 vol. 82 nr 9, s. 1809-1822
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: zeolit MFI ; nanomateriał kompozytowy ; rekrystalizacja ; monolit ; SBA-15 ; multimodalna struktura porowata
Słowa kluczowe angielskie: MFI zeolite ; composite nanomaterial ; recrystallization ; monolith ; SBA-15 ; multimodal porosity
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


5/107
Nr opisu: 0000036469
Tytuł oryginału: 1(2,4-dinitrophenyl)-5-nitrouracil a versatile reagent for the synthesis of Ν1-modified uracil derivatives
Autorzy: Andrzej* Gondela, Marek Sroka, Krzysztof Walczak.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2007 vol. 81 nr 12, s. 2143-2149, bibliogr. 13 poz.
Impact Factor: 0.483
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: 5-nitrouracyl ; aminodiol ; reakcja typu ANRORC ; nukleozyd acykliczny ; aminokwasy ; gruĽlica
Słowa kluczowe angielskie: 5-nitrouracil ; aminodiol ; ANRORC type reaction ; acyclic nucleoside ; amino acids ; tuberculosis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


6/107
Nr opisu: 0000025496
Tytuł oryginału: Oxygen solubility in ionic liquids based on 1-alkyl-3-methylimidazolium cations
Autorzy: Anna Chrobok, M. SwadĽba, Stefan** Baj.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2007 vol. 81 nr 3, s. 337-344, bibliogr. 19 poz.
Impact Factor: 0.483
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: rozpuszczalno¶ć tlenu ; ciecz jonowa ; rozpuszczalno¶ć stała
Słowa kluczowe angielskie: oxygen solubility ; ionic liquid ; soubility constant
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


7/107
Nr opisu: 0000024088
Tytuł oryginału: Regio- and stereoselectivity in glycosylation of partially protected 1-thioglycosides with glycals
Autorzy: Gabriela Pastuch-Gawołek, Ilona Wandzik, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2007 vol. 81 nr 2, s. 161-170, bibliogr. 22 poz.
Impact Factor: 0.483
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: tioglikozyd ; glikole ; glikozylacja
Słowa kluczowe angielskie: thioglycoside ; glycals ; glycosidation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


8/107
Nr opisu: 0000032133
Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of some 1-halophenyl-4-nitroimidazoles
Autorzy: Rafał Jędrysiak, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2007 vol. 81 nr 11, s. 1935-1948, bibliogr. 21 poz.
Impact Factor: 0.483
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: nitroimidazol ; podstawienie nukleofilowe ; AM1 ; gruĽlica
Słowa kluczowe angielskie: nitroimidazole ; nucleohilic substitution ; AM1 ; tuberculosis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


9/107
Nr opisu: 0000036470
Tytuł oryginału: The attempts of the cyano group reductive in 1-cyanoethyl 5-substituted uracil derivatives
Autorzy: Sławomir Boncel, Krzysztof Walczak.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2007 vol. 81 nr 12, s. 2151-2156, bibliogr. 22 poz.
Impact Factor: 0.483
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: redukcja grupy cyjanowej ; 5-podstawionych pochodnych uracylu ; chlorek niklu ; katalizator ; borowodorek sodu
Słowa kluczowe angielskie: reduction of cyano group ; 5-substituted uracil derivatives ; nickel chloride ; catalyst ; sodium borohydride
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


10/107
Nr opisu: 0000032163
Tytuł oryginału: The facile synthesis, theoretical study and electrochemical characterization of poly(arylene) derivatives
Autorzy: J. Sołoducho, J. Doskocz, A. Nowakowska, J. Cabaj, Mieczysław Łapkowski, Sylwia* Golba.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2007 vol. 81 nr 11, s. 2001-2011, bibliogr. 11 poz.
Impact Factor: 0.483
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: sprzęganie krzyżowe ; zwi±zki heterocykliczne ; metalacja ; pallad ; reakcja Stilla ; sprzężenie Suzuki ; przej¶cie CT ; woltamperometria ; elektropolimeryzacja
Słowa kluczowe angielskie: cross-coupling ; heterocycles ; metalation ; palladium ; Stille reaction ; Suzuki coupling ; charge transfer ; cyclic voltammetry ; electropolymerization
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


11/107
Nr opisu: 0000011387
Tytuł oryginału: Stereoselective and effective synthesis of alkyl α-D-gluco- and α-D-galactopyranosides
Autorzy: Anna Kasprzycka, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2005 vol. 79 nr 2, s. 329-333, bibliogr. 14 poz.
Impact Factor: 0.513
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: glikozydy ; glikozylacja
Słowa kluczowe angielskie: glycoside ; glycosylation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


12/107
Nr opisu: 0000015528
Tytuł oryginału: Stereoselective synthesis of (1-6)-Γ-linked di- and trisaccharides, derivatives of 2-deoxysugars
Autorzy: Ilona Wandzik, Gabriela Pastuch-Gawołek, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2005 vol. 79 nr 10, s. 1681-1687, bibliogr. 22 poz.
Impact Factor: 0.513
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: glikozylacja ; thioglikozyd ; glikale
Słowa kluczowe angielskie: glycosidation ; thioglycosides ; glycals
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


13/107
Nr opisu: 0000011395
Tytuł oryginału: Synthesis of 1-O-silylated 3-azido- and 3-N-trifluoroacetamido-2,3,6-trideoxy-L-arabino and L-lyxo-hexopyranoses, convenient glycosyl donors for preparation of anthracycline antibiotics and related DNA-binding agents
Autorzy: G. Grynkiewicz, Izabela* Fokt, P. Skibicki, T. Przewloka, Wiesław** Szeja, W. Priebe.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2005 vol. 79 nr 2, s. 335-347, bibliogr. 32 poz.
Impact Factor: 0.513
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: L-ramnal ; antybiotyk
Słowa kluczowe angielskie: L-rhamnal ; daunosamine
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


14/107
Nr opisu: 0000008443
Tytuł oryginału: Mild conditions synthesis of mixed organic peroxides from alkyl halides and organic hydroperoxides
Autorzy: Stefan** Baj, Tomasz Krawczyk, Agnieszka Siewniak, Agnieszka* R±czkowska.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2004 vol. 78 nr 3, s. 381-384, bibliogr. 15 poz.
Impact Factor: 0.640
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: wodoronadtlenek ; nadtlenek dialkilu ; alkilowanie ; katalizator przeniesienia fazowego
Słowa kluczowe angielskie: hydroperoxide ; dialkyl peroxide ; alkylation ; phase transfer catalysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


15/107
Nr opisu: 0000009568
Tytuł oryginału: Synthesis, electrochemical and spectroelectrochemical properties of viologen derivative of PEDOT
Autorzy: A. Czardybon, Jerzy** Żak, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2004 vol. 78 nr 9, s. 1533-1541, bibliogr. 9 poz.
Impact Factor: 0.640
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: PEDOT ; spektroelektrochemia ; polimer przewodz±cy ; wiologen
Słowa kluczowe angielskie: PEDOT ; spectroelectrochemistry ; conducting polymer ; viologen
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


16/107
Nr opisu: 0000001565
Tytuł oryginału: Equilibrium in water ternary systems: MgH2Y-CaH2Y, CaH2Y-BaH2Y, CaH2Y-SrH2Y
Autorzy: Maria** Dzięgielewska, Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2003 vol. 77 nr 3, s. 365-368, bibliogr. 10 poz.
Impact Factor: 0.515
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


17/107
Nr opisu: 0000003833
Tytuł oryginału: Heteroaryl thioglycosides, a new class of substrates for glycosidases
Autorzy: A. Niemiec-Cyganek, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2003 vol. 77 nr 8, s. 969-973, bibliogr. 15 poz.
Impact Factor: 0.515
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: thioglikozyd ; hydroliza
Słowa kluczowe angielskie: thioglycosides ; hydrolysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


18/107
Nr opisu: 0000003834
Tytuł oryginału: Stereoselective one-pat synthesis of isomaltooligosaccharides
Autorzy: Gabriela Pastuch-Gawołek, Ilona Wandzik, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2003 vol. 77 nr 8, s. 959-999, bibliogr. 11 poz.
Impact Factor: 0.515
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


19/107
Nr opisu: 0000001564
Tytuł oryginału: Stereoselective synthesis of alkyl alpha-D-glucopyranosides
Autorzy: Anna Kasprzycka, Gabriela Pastuch-Gawołek, A. Cyganek, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2003 vol. 77 nr 2, s. 197-201, bibliogr. 10 poz.
Impact Factor: 0.515
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: glikolipidy ; glikozylacja
Słowa kluczowe angielskie: glycolipids ; glycosylation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


20/107
Nr opisu: 0000000684
Tytuł oryginału: Convenient synthesis of 1-(1,3-dihydroxy-2-propyl)-4-nitroimidazoles
Autorzy: J. Wengel, Krzysztof Walczak.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2002 vol. 76 nr 1, s. 67-71, bibliogr. 25 poz.
Impact Factor: 0.528
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


21/107
Nr opisu: 0000001012
Tytuł oryginału: Experimental and theoretical studies on pyrolysis of 0-acetyl derivatives of beta-phenylcinnamaldehyde and beznaldehyde oximes
Autorzy: M. A. Mohamed, U. Siedlecka, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2002 vol. 77 nr 5, s. 577-590, bibliogr. 27 poz.
Impact Factor: 0.528
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


22/107
Nr opisu: 0000000689
Tytuł oryginału: Reaction of N-arylbenzamidines with arenenitrile N-oxides
Autorzy: Wojciech Szczepankiewicz, T. Borowiak, M. Kubicki, Jerzy** Suwiński, Paweł* Wagner.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2002 vol. 76 nr 8, s. 1137-1142, bibliogr. 13 poz.
Impact Factor: 0.528
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


23/107
Nr opisu: 0000007177
Tytuł oryginału: Carbohydrates dithiocarbonic acid esters and their application in glycosylation reactions
Autorzy: A. ¦lusarczyk, Anna Sieroń-Kasprzycka, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2001 vol. 75 nr 1, s. 49-54
Impact Factor: 0.533
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


24/107
Nr opisu: 0000002128
Tytuł oryginału: Cine-substitution of 2-Methyl-1,4-dinitroimidazole in dimethylsulfoxide solution Synthesis of 4(5)-(Azol-1'-yl)-2-methyl-5(4)-nitroimidazoles
Autorzy: Krzysztof Walczak, Krzysztof* ¦wierczek, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2001 vol. 75 nr 5, s. 673-676, bibliogr. 16 poz.
Impact Factor: 0.533
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


25/107
Nr opisu: 0000002129
Tytuł oryginału: Cine-substitution of nitro group in 1-Aryl-2-methyl-4-nitroimidazoles by thiols; X-ray diffraction proof for the product structure
Autorzy: Jerzy** Suwiński, Krzysztof* ¦wierczek, Paweł* Wagner, M. Kubicki, T. Borowiak.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2001 vol. 75 nr 5, s. 639-647, bibliogr. 16 poz.
Impact Factor: 0.533
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


26/107
Nr opisu: 0000002082
Tytuł oryginału: Semiempirical calculations in a search for a mechanism of 2-methyl-4-phenylquinoline formation from 4,4-diphery-3-buten-2-one oxime acetate
Autorzy: Jerzy** Suwiński, M. A. Mohamed.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2001 vol. 75 nr 7, s. 965-972, bibliogr. 25 poz.
Impact Factor: 0.533
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


27/107
Nr opisu: 0000001901
Tytuł oryginału: Synthesis of N-alkyl thiocarbamates, derivatives of monosaccharides
Autorzy: Anna Sieroń-Kasprzycka, A. ¦lusarczyk, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2001 vol. 75 nr 9, s. 1303-1308, bibliogr. 17 poz.
Impact Factor: 0.533
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


28/107
Nr opisu: 0000005555
Tytuł oryginału: Crystal and molecular structures of two N-derivatives of succinimide: N-(1-phenyl-4-imidazolyl)succinimide and N-benzylsuccinimide
Autorzy: M. Kubicki, T. Borowiak, Jerzy** Suwiński, Paweł* Wagner.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 12, s. 1781-1788, bibliogr. 13 poz.
Impact Factor: 0.575
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


29/107
Nr opisu: 0000005525
Tytuł oryginału: Distribution of trace amounts of M2+ ions during crystallization of NiSO4 7H2O
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 10, s. 1447-1461, bibliogr. 33 poz.
Impact Factor: 0.575
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


30/107
Nr opisu: 0000002071
Tytuł oryginału: Electrochemical reduction of 1-aryl-4-nitroazoles
Autorzy: A. Tallec, R. Hazard, Jerzy** Suwiński, Paweł* Wagner.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 8, s. 1177-1183, bibliogr. 15 poz.
Impact Factor: 0.575
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


31/107
Nr opisu: 0000005554
Tytuł oryginału: Hydride reduction of 4-nitro-1-phenylazoles
Autorzy: Jerzy** Suwiński, Paweł* Wagner.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 11, s. 1575-1580, bibliogr. 6 poz.
Impact Factor: 0.575
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


32/107
Nr opisu: 0000004474
Tytuł oryginału: In-situ spectroelectrochemical investigation of inclusion complex of pyrocatechol and cyclodextrin in poly(pyrrole) film
Autorzy: Andrzej* Deńca, Krystyna* Kanclerz.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 6, s. 871-876, bibliogr. 11 poz.
Impact Factor: 0.575
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


33/107
Nr opisu: 0000004477
Tytuł oryginału: Isomerization of allyl ethers of diols and triols catalyzed by ruthenium complexes
Autorzy: Stanisław* Krompiec, M. Antoszczyszyn, M. Urbala, Tadeusz Bieg.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 5, s. 737-739, bibliogr. 15 poz.
Impact Factor: 0.575
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


34/107
Nr opisu: 0000002070
Tytuł oryginału: Isomerization of allyl-aryl ethers catalyzed by Ruthenium complexes
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Nikodem KuĽnik, Tadeusz Bieg, B. Adamus, Jerzy* Majnusz, Mirosława Grymel.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 8, s. 1197-1200, bibliogr. 20 poz.
Impact Factor: 0.575
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


35/107
Nr opisu: 0000005473
Tytuł oryginału: Simple synthesis of 2-thioglycosyl derivatives of pyridine N-oxide
Autorzy: Gabriela Pastuch-Gawołek, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 2, s. 227-230, bibliogr. 16 poz.
Impact Factor: 0.575
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


36/107
Nr opisu: 0000005014
Tytuł oryginału: Distribution of trace amounts of impurities during nickel (II) nitrate crystallization
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 4, s. 425-430, bibliogr. 24 poz.
Impact Factor: 0.595
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


37/107
Nr opisu: 0000005292
Tytuł oryginału: Distribution of trace amounts of some M2+ ions during nickel(II) chloride crystallization
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 12, s. 2027-2033, bibliogr. 18 poz.
Impact Factor: 0.595
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


38/107
Nr opisu: 0000005242
Tytuł oryginału: Isonucleosides Synthesis and biological activity
Autorzy: Krzysztof Walczak.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 10, s. 1613-1629, bibliogr. 50 poz.
Impact Factor: 0.595
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


39/107
Nr opisu: 0000005167
Tytuł oryginału: Luminol-dependent photoemission from macrophages stimulated by cyclic acetals of salicylaldehyde
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Małgorzata** Sowa, Z. Czuba.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 8, s. 1339-1343, bibliogr. 7 poz.
Impact Factor: 0.595
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


40/107
Nr opisu: 0000005075
Tytuł oryginału: Morphology and activity of zirconia-sulfate aerogels
Autorzy: J. Mrowiec-Białoń, L. Paj±k, M. Marczewski, A. Lachowski, Andrzej* Jarzębski.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 5, s. 805-811, bibliogr. 17 poz.
Impact Factor: 0.595
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


41/107
Nr opisu: 0000005166
Tytuł oryginału: Spectrochemical behaviour of poly(2,5-dithienylene-isothianaphthene) and its analogue deuterated on the benzene ring
Autorzy: Mieczysław Łapkowski, R. Kiebooms, J. Gelan, D. Vanderzande, A. Proń, G. Louarn, S. Lefrant.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 8, s. 1379-1389, bibliogr. 20 poz.
Impact Factor: 0.595
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


42/107
Nr opisu: 0000005169
Tytuł oryginału: Stereoselective synthesis of 2-deoxyglycosides by use of 2-deoxypyranosyl dithiocarbamates as donors
Autorzy: Ilona Wandzik, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 7, s. 1163-1170, bibliogr. 16 poz.
Impact Factor: 0.595
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


43/107
Nr opisu: 0000005054
Tytuł oryginału: Synthesis of 4-nitroimidazole nucleosides from 1,4-dinitroimidazoles and D-ribosylamines
Autorzy: Krzysztof Walczak.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 5, s. 799-804, bibliogr. 19 poz.
Impact Factor: 0.595
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


44/107
Nr opisu: 0000005168
Tytuł oryginału: The synthesis of organic peresters via the phase transfer catalysis
Autorzy: Stefan** Baj, A. Chrobok.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 7, s. 1185-1189, bibliogr. 25 poz.
Impact Factor: 0.595
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


45/107
Nr opisu: 0000024259
Tytuł oryginału: A kinetic study of the base-catalyzed dimerization of 5(4H)-oxazolones
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Anna* Pierwocha, B. Fryczkowska.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 1, s. 113-121, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


46/107
Nr opisu: 0000024448
Tytuł oryginału: Kinetics of homogeneous decomposition of asymmetric dialkyl peroxides
Autorzy: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 9, s. 2151-2158, bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


47/107
Nr opisu: 0000024292
Tytuł oryginału: Reactions of 4-phosphoranylidene-5(4H)-oxazolones with acylating agents
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 3, s. 537-547, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


48/107
Nr opisu: 0000024415
Tytuł oryginału: Reactions of organic peroxides
Autorzy: Stefan** Baj, A. Chrobok.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 7, s. 1131-1147, bibliogr. 65 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


49/107
Nr opisu: 0000024376
Tytuł oryginału: Reversed imidazole nucleosides Alternative pathways of synthesis
Autorzy: Krzysztof Walczak, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 6, s. 1028-1036, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


50/107
Nr opisu: 0000024372
Tytuł oryginału: Synthesis of deoxyglycosyl dithiocarbonic acid derivatives
Autorzy: Ilona Wandzik, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 4, s. 703-709, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


51/107
Nr opisu: 0000024414
Tytuł oryginału: Synthesis of new di(tertiary arylalkyl) peroxides in the reaction of 2-(2-naphthalenyl)-2-propanol or 2-(1-naphtalenyl)-2-propand with hydroperoxides
Autorzy: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 7, s. 1178-1181, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


52/107
Nr opisu: 0000026356
Tytuł oryginału: An efficient synthesis of 1,3,4-oxadiazoles from N,N'-diacylhydrazines using Ph3P.Br2, Ph3P.CCl4 or Ph3P.CBr4 adducts as condensing agents
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1997 vol. 71 nr 1, s. 77-82, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


53/107
Nr opisu: 0000026490
Tytuł oryginału: Isomerization of di- and multifunctional allyl compounds catalyzed by ruthenium and rhodium complexes
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński, J. Grobelny, Paweł* Wagner.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1997 vol. 71 nr 6, s. 747-753, bibliogr. 31 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


54/107
Nr opisu: 0000026719
Tytuł oryginału: Synthesis of heteroaromatic thioglycosides [Cz. 1]: Derivatives of nitroimidazole
Autorzy: B. Przybysz, Wiesław** Szeja, Krzysztof Walczak, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1997 vol. 71 nr 10, s. 1421-1424, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


55/107
Nr opisu: 0000035116
Tytuł oryginału: A facile transformation of benzylated methyl glycosides to thioglycosides
Autorzy: B. Przybysz, Wiesław** Szeja, G. Grynkiewicz, W. Priebe.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 10, s. 1270-1273, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


56/107
Nr opisu: 0000034796
Tytuł oryginału: Double bond migration in N-, S- or O-allyl compounds catalyzed by ruthenium complexes
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński, Mirosław** Gibas, J. Grobelny.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 1, s. 133-134, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1344


57/107
Nr opisu: 0000034941
Tytuł oryginału: Highly active ruthenium catalyst for double bond migration
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński, J. Grobelny.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 6, s. 813-818, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


58/107
Nr opisu: 0000035067
Tytuł oryginału: Isomerization of 2-vinyl-1,3-dioxolanes and 2-vinyl-1,3-dioxanes catalyzed by ruthenium complexes
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Jerzy** Suwiński, Arkadiusz* Macionga.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 8, s. 1087-1090, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


59/107
Nr opisu: 0000034871
Tytuł oryginału: Isomerization of allyltrisubstituted silanes and decenes accompanying their cometathesis in the presence of ruthenium complexes
Autorzy: Z. Foltynowicz, Stanisław* Krompiec, Paweł* Wagner, M. Maciejewski.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 4, s. 468-475, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


60/107
Nr opisu: 0000034942
Tytuł oryginału: New chiral complexes of Ru(III) with mixed 1,3-diketonate ligands
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński, R. Grobelny, Jacek** Majewski.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 6, s. 721-724, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


61/107
Nr opisu: 0000034996
Tytuł oryginału: Nucleophilic substitution of terminal tosylate group in monosugar derivatives using azole salts with 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Autorzy: Krzysztof Walczak, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 7, s. 861-866, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


62/107
Nr opisu: 0000035087
Tytuł oryginału: Oxidation of sulfides with H2O2 catalyzed by Na2WO4 under phase-transfer conditions
Tytuł w wersji polskiej: Utlenianie siarczków nadtlenkiem wodoru za pomoc± Na2WO4 w warunkach phase-transfer
Autorzy: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, Andrzej** Skibiński, Gabriela Pastuch.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 9, s. 1121-1123, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


63/107
Nr opisu: 0000035086
Tytuł oryginału: Synthesis of 2-Aza-1,3-dienes
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Monika* Mazik, Wojciech** Zieliński, Paweł* Wagner, Marek** Smolik.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 9, s. 1223-1227, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


64/107
Nr opisu: 0000034995
Tytuł oryginału: Synthesis of reversed azole nucleosides under the Mitsunobu reaction conditions
Autorzy: Krzysztof Walczak, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 7, s. 867-871, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


65/107
Nr opisu: 0000032906
Tytuł oryginału: A modification of Pt minielectrode surface by polyaniline film with cyclodextrin
Autorzy: Krystyna* Kanclerz, Krzysztof Kozieł, Anna* Suchecka-Salachna, Jerzy** Strojek, Mieczysław Łapkowski, C. Niedzielski, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1995 vol. 69 nr 2, s. 316-319, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


66/107
Nr opisu: 0000033083
Tytuł oryginału: Distribution of trace amounts of impurities during manganese(II) sulfate crystallization at 20 C and 2 C
Autorzy: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1995 vol. 69 nr 9, s. 1322-1327, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


67/107
Nr opisu: 0000032986
Tytuł oryginału: Spectrochemical study of polyimide films derived from pyromellitic dianhydride and 3,3'-dimenthylnaphtidine
Autorzy: Mieczysław Łapkowski, M. Zagórska.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1995 vol. 69 nr 5, s. 742-745, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


68/107
Nr opisu: 0000043320
Tytuł oryginału: A study on decomposition of 1-hydroperoxy-1,2-dihydroacenaphthylene in acidic and basic media
Autorzy: Zbigniew** Stec.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 4, s. 727-732, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


69/107
Nr opisu: 0000043396
Tytuł oryginału: Changes in the potential of a rotating zinc electrode during cementation of Cd2+ ions from diluted zinc sulphate solutions of high purity
Autorzy: Joachim* Bednorz, Witold** Gnot.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 6, s. 1199-1207, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


70/107
Nr opisu: 0000043429
Tytuł oryginału: Electrochemical synthesis of soluble polyaniline in non aqueous solutions
Autorzy: Mieczysław Łapkowski, R. Fryczkowski.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 8, s. 1597-1602, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


71/107
Nr opisu: 0000043426
Tytuł oryginału: Investigation of the reactions of organic peroxides with the semiempirical AM1 method
Autorzy: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 9, s. 1743-1752, bibliogr. 29 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


72/107
Nr opisu: 0000043505
Tytuł oryginału: Nucleophilic substitution of tetra-O-benzyl- -D-glucopyranosyl 1-O-phosphate under phase-transfer catalysed conditions
Autorzy: J. Bogusiak, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 11, s. 2309-2314, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


73/107
Nr opisu: 0000043319
Tytuł oryginału: Reduction of 1-akryl-4-nitroimidazoles to 4-amino-1-arylimidazoles
Autorzy: Jerzy** Suwiński, Krzysztof Walczak.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 4, s. 675-681, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


74/107
Nr opisu: 0000043427
Tytuł oryginału: Study of the reaction of tetraalkylammonium alkyl peroxides with alkyl halides
Autorzy: Stefan** Baj.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 8, s. 1559-1567, bibliogr. 31 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


75/107
Nr opisu: 0000043318
Tytuł oryginału: Synthesis of 4-aminoquinazoline derivatives
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 3, s. 489-497, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


76/107
Nr opisu: 0000043428
Tytuł oryginału: Synthesis of new heterocyclic benzimidazole derivatives based on 2-cyanomethylbenzimidazole
Autorzy: Wojciech** Zieliński, M. Zaki.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 8, s. 1569-1574, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


77/107
Nr opisu: 0000043321
Tytuł oryginału: The sorption-desorption problem as related to stationary permeation for the concentration-dependent diffusion
Autorzy: Zbigniew Grzywna, Aleksander* Simon.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 4, s. 831-843, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


78/107
Nr opisu: 0000044868
Tytuł oryginału: Antitumor activities of new maleic acid copolymers
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, W. Król, Z. Czuba, S. Scheller, K. Skirmuntt.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 3, s. 433-443, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


79/107
Nr opisu: 0000044970
Tytuł oryginału: Kinetics and mechanism of intramolecular cyclocondensation of potassium oxime-O-sulfonates of 2-hydroxybenzenecarbonyl compounds to benzazols
Autorzy: Jerzy** Suwiński, Kazimierz* Walczak.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 7, s. 1267-1273, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


80/107
Nr opisu: 0000044869
Tytuł oryginału: Luminol-dependent photoemission from the neutrophils stimulated by copolymers of maleic acid
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Z. Czuba, W. Król, S. Scheller.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1993 vol. 67, s. 453-459, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


81/107
Nr opisu: 0000045072
Tytuł oryginału: MNDO study of the reactions of organic hydroperoxy anions with alkyl halides
Autorzy: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 10, s. 1779-1786, bibliogr. 32 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


82/107
Nr opisu: 0000044974
Tytuł oryginału: Modelling of an ultrafiltration process of water containing colloidal silica
Autorzy: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Krystyna** Konieczny.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 7, s. 1289-1301, bibliogr. 32 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


83/107
Nr opisu: 0000044886
Tytuł oryginału: Nitroimidazoles A new synthesis of 4-nitroimidazoles substituted at position 1 with deoxysaccharic rest Pt 19
Autorzy: Krzysztof Walczak, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 4, s. 691-695, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


84/107
Nr opisu: 0000045073
Tytuł oryginału: Nitroimidazoles EI mass spectrometry of 1-aryl-4-nitroimidazoles in standard conditions Pt 18
Autorzy: H. Llempen, Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz, E. Dziwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 10, s. 1745-1753, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


85/107
Nr opisu: 0000044870
Tytuł oryginału: Polymeric catalysts activity in a test reaction
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Wincenty** Turek, Arkadiusz* Macionga.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 3, s. 445-452, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


86/107
Nr opisu: 0000045193
Tytuł oryginału: Studies on alkylation and esterification of monosaccharides : theoretical studies on esterification and alkylation of 1,6-anhydro-B-D-galactopyranose
Autorzy: G. Karpińska, A. Mazurek, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 12, s. 2153-2158, biliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


87/107
Nr opisu: 0000045157
Tytuł oryginału: Study of the reaction of sodium cumyl peroxide with haloaromatic compounds under PTC conditions
Autorzy: Stefan** Baj.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 11, s. 1967-1972, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


88/107
Nr opisu: 0000045188
Tytuł oryginału: Synthesis and transformation of sugar phosphates
Autorzy: J. Bogusiak, Wiesław** Szeja.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 12, s. 2181-2185, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


89/107
Nr opisu: 0000044955
Tytuł oryginału: Synthesis of 4-aminopyrimidine derivatives via reaction of N-styrylacetimidoyl chlorides with cyanamide
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 6, s. 1099-1104, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


90/107
Nr opisu: 0000052533
Tytuł oryginału: Conformational analysis in dialkyl-bisubstituted bithiophenes and the corresponding polymers studied by electrochemistry and molecular modelling
Autorzy: A. Boyle, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 9, s. 1487-1503, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


91/107
Nr opisu: 0000052541
Tytuł oryginału: Nitroimidazoles Part 13: Hydrolysis of 1,4-dinitroimidazoles in water solutions of sulfuric acid
Autorzy: H. Llempen, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 5, s. 819-826, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


92/107
Nr opisu: 0000052540
Tytuł oryginału: Nitroimidazoles Part 15: Reactions of 1,4-dinitroimidazoles with aromatic amines
Autorzy: H. Llempen, Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 6, s. 943-950, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


93/107
Nr opisu: 0000052538
Tytuł oryginału: Nitroimidazoles Part 16: Novel reaction of 1-(p-Toluenesulfonyl)-4-nitroimidazole with aniline
Autorzy: Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 10, s. 1623-1626, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


94/107
Nr opisu: 0000052411
Tytuł oryginału: Sorption and permeation of methanol and ethyl acetate vapors in polyethylene terephthalate
Autorzy: Jan** Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 2, s. 321-332, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


95/107
Nr opisu: 0000052539
Tytuł oryginału: Studies on the reaction of N-vinylimidoyl compounds with acetylenic dienophiles
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 7, s. 1113-1119, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


96/107
Nr opisu: 0000052542
Tytuł oryginału: Synthesis of isoxazole derivatives in reaction of 2-hydroxyphenylcarbonyl compounds or 1,3-diketones with hydroxylamine-O-sulfonic acid
Autorzy: Jerzy** Suwiński, Krzysztof Walczak.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 5, s. 777-785, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


97/107
Nr opisu: 0000052543
Tytuł oryginału: Synthesis, tautomerization and acylation of 1-phenylpropane-2-imines
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 4, s. 661-668, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


98/107
Nr opisu: 0000052537
Tytuł oryginału: Ultrafiltration of colloidal silica solutions
Autorzy: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 10, s. 1683-1694, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


99/107
Nr opisu: 0000053754
Tytuł oryginału: Nitroimidazoles Pt. 11: Cine nucleopholic substitution in 1,4-dinitroimidazoles by secondary amines and 1H-azoles
Autorzy: Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński, M. Białecki.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1991 vol. 65 nr 5/6, s. 1071-1075, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


100/107
Nr opisu: 0000053653
Tytuł oryginału: Purification of the biologically active terpolymer of maleic anhydride by a supercritical fluid extraction method
Autorzy: A. Lachowski, J. Lorenc, A. Jarzębski, Jolanta** Ma¶lińska-Solich.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1991 vol. 65 nr 9/10, s. 1849-1852, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


101/107
Nr opisu: 0000053652
Tytuł oryginału: Synthesis of conducting polymers doped with heteropolyanions of Keggin- and Dawson-type structure
Autorzy: Mieczysław Łapkowski, G. Bidan, M. Fournier.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1991 vol. 65 nr 9/10, s. 1547-1561, bibliogr. 29 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


102/107
Nr opisu: 0000060060
Tytuł oryginału: Double bond migration in 3-functional substituted propenes in the presence of ruthenium tris(2,4-pentanedionate)
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1990 vol. 64 nr 7/12, s. 505-514, bibliogr. 34 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


103/107
Nr opisu: 0000062606
Tytuł oryginału: Nitroimidazoles P. 10: Synthesis of 1-aryl-4-nitroimidazoles from 1,4-dinitroimidazoles and primary aromatic amines
Autorzy: Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1990 vol. 64 nr 7/12, s. 813-817, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


104/107
Nr opisu: 0000060500
Tytuł oryginału: An analytical iterative method for solving concentration-dependent diffusion problems
Autorzy: Janusz* Grzywocz, Aleksander* Simon.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1989 vol. 63 nr 4/12, s. 603-610, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 162


105/107
Nr opisu: 0000060477
Tytuł oryginału: Basicity of 1,3 - disubstituted isoquinolines
Autorzy: Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1989 vol. 63 nr 1/3, s. 233-237, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 162


106/107
Nr opisu: 0000064325
Tytuł oryginału: Intramolecular N- and O-imidoylation of the carboxamide group
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1988 vol. 62 nr 1/3, s. 115-125, bibliogr. 44 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


107/107
Nr opisu: 0000096211
Tytuł oryginału: Spectrophotometric determination of the ionization constants of 2,2'-biquinoxalyl and thieno[2,3-b:4,5-b']biquinoxalyl
Autorzy: Irena** Baranowska.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 1987 vol. 61 nr 4/6, s. 467-473, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie