Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DROGOWNICTWO
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/35
Nr opisu: 0000125118
Tytuł oryginału: Koncepcja poł±czenia ul. Tunelowej z ul. Wspóln± w Katowicach
Autorzy: Karol Kempski.
¬ródło: -Drogownictwo 2018 R. 73 nr 6, s. 208-212, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: budownictwo drogowe ; remont drogi ; rondo ; tunel drogowy
Słowa kluczowe angielskie: road construction ; renovation of road ; roundabout ; road tunnel
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


2/35
Nr opisu: 0000121908
Tytuł oryginału: Ulepszanie gruntów spoistych metod± katalityczno-fizyczn± Badania terenowe
Autorzy: Marcin Grygierek, Jerzy** Sękowski, Aleksandra* Siódmok.
¬ródło: -Drogownictwo 2018 R. 73 nr 2, s. 39-46, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: grunt spoisty ; metoda katalityczno-fizyczna ; badania terenowe
Słowa kluczowe angielskie: cohesive soil ; catalytic-physical method ; field study
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


3/35
Nr opisu: 0000107618
Tytuł oryginału: Warstwa no¶na nawierzchni zwiększaj±ca odporno¶ć na absorpcję kapilarn± wody
Autorzy: Adrian Ciołczyk, P. Szczepankiewicz.
¬ródło: -Drogownictwo 2016 R. 71 nr 6, s. 197-199, bibliogr. 2 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: absorpcja ; trwało¶ć zmęczeniowa ; nawierzchnia drogowa
Słowa kluczowe angielskie: absorption ; fatigue life ; road pavement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


4/35
Nr opisu: 0000102239
Tytuł oryginału: Analiza współpracy przyczółka mostowego z nasypem drogowym na podłożu gruntowym o małej sztywno¶ci
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of the interaction between bridge abutment and road embankment founded on soft subsoil
Autorzy: G. Waniek, Sławomir Kwiecień.
¬ródło: -Drogownictwo 2015 R. 70 nr 9, s. 302-305, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: przyczółek mostowy ; nasyp drogowy ; analiza numeryczna ; deformacja podłoża
Słowa kluczowe angielskie: bridge abutment ; embankment ; numerical analysis ; soil deformation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


5/35
Nr opisu: 0000101675
Tytuł oryginału: Posadowienie ekranów akustycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Foundation of noise bariers
Autorzy: Jerzy** Sękowski, R. Musiał.
¬ródło: -Drogownictwo 2015 R. 70 nr 8, s. 266-269, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: ekran akustyczny ; posadowienie ; analiza obliczeniowa
Słowa kluczowe angielskie: noise barrier ; foundation ; calculation analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


6/35
Nr opisu: 0000090484
Tytuł oryginału: Analiza współpracy kolumn wykonanych technikami iniekcyjnymi z podłożem gruntowym
Autorzy: S. Gołosz, Joanna Bzówka.
¬ródło: -Drogownictwo 2014 R. 69 nr 3, s. 83-87, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: geotechnika ; iniekcja ; wzmocnienie podłoża ; kolumna iniekcyjna ; nasyp kolejowy ; podłoże gruntowe
Słowa kluczowe angielskie: geotechnics ; injection ; soil strengthening ; jet grouting column ; railway embankment ; subsoil
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


7/35
Nr opisu: 0000089928
Tytuł oryginału: Analizy numeryczne wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasyp kolejowy kolumnami wykonywanymi technik± wgłębnego mieszania
Autorzy: A. Dyjas, Joanna Bzówka.
¬ródło: -Drogownictwo 2014 R. 69 nr 2, s. 52-54, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: analiza numeryczna ; wzmocnienie gruntu ; nasyp kolejowy ; wgłębne mieszanie gruntu ; kolumna DSM
Słowa kluczowe angielskie: numerical analysis ; soil strengthening ; railway embankment ; deep soil mixing ; Deep Soil Mixing column
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


8/35
Nr opisu: 0000099143
Tytuł oryginału: Badania porównawcze przy¶pieszeń i przemieszczeń konstrukcji mostowych pod próbnym obci±żeniem dynamicznym
Autorzy: P. Olaszek, L. Janas, Marek Salamak, A. Matysek.
¬ródło: -Drogownictwo 2014 R. 69 nr 10, s. 339-343, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja mostowa ; badanie dynamiczne ; pomiar przemieszczeń ; pomiar przy¶pieszenia
Słowa kluczowe angielskie: bridge structure ; dynamic test ; displacement measurement ; acceleration measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


9/35
Nr opisu: 0000088503
Tytuł oryginału: Analiza możliwo¶ci zastosowania do budowy nasypów drogowych gruntów niespoistych ulepszonych cementem
Autorzy: E. Gralla, Sławomir Kwiecień.
¬ródło: -Drogownictwo 2013 R. 68 nr 11, s. 350-353, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


10/35
Nr opisu: 0000077871
Tytuł oryginału: Niepokoj±ce przebarwienia warstwy ¶cieralnej wykonanej z użyciem kruszywa amfibolitowego
Autorzy: Zdzisław Adamczyk, Jacek Nowak, Krzysztof** Chlipalski, Bartłomiej Grzesik.
¬ródło: -Drogownictwo 2013 R. 68 nr 2, s. 43-47, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: nawierzchnia drogowa ; odbarwienie ; SMA
Słowa kluczowe angielskie: road pavement ; discoloration ; SMA
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


11/35
Nr opisu: 0000068586
Tytuł oryginału: Badania geotechniczne a szacowanie osiadań na przykładzie drogowej budowli ziemnej
Autorzy: Z. ¦wientek, Joanna Bzówka.
¬ródło: -Drogownictwo 2011 R. 65 nr 11, s. 348-350, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: osiadanie gruntu ; podłoże gruntowe ; badanie geotechniczne ; budownictwo drogowe
Słowa kluczowe angielskie: ground settlement ; ground surface ; geotechnical investigation ; road construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


12/35
Nr opisu: 0000068588
Tytuł oryginału: Obniżenie zwierciadła wody gruntowej doraĽnym drenażem pionowym w budownictwie drogowym
Tytuł w wersji angielskiej: Lowering groundwater level using short-term vertical drainage in road engineering
Autorzy: B. Michalik, Joanna Bzówka.
¬ródło: -Drogownictwo 2011 R. 65 nr 11, s. 351-355, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: woda gruntowa ; drenaż ; studnia ; budownictwo drogowe
Słowa kluczowe angielskie: underground water ; drainage ; well ; road construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


13/35
Nr opisu: 0000025347
Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na zastosowanie prefabrykacji w budownictwie mostowym
Autorzy: M. Kręzel, Andrzej** Radziecki.
¬ródło: -Drogownictwo 2007 R. 62 nr 2, s. 57-66, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: prefabrykacja ; budownictwo mostowe ; most łukowy ; element prefabrykowany
Słowa kluczowe angielskie: prefabrication ; bridge structure ; arch bridge ; prefabricated element
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


14/35
Nr opisu: 0000032239
Tytuł oryginału: Prefabrykowane belki mostowe na Węgrzech
Autorzy: K. Koris, Marek Salamak.
¬ródło: -Drogownictwo 2007 R. 62 nr 11, s. 367-371, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: prefabrykacja ; element prefabrykowany ; belka mostowa ; Węgry
Słowa kluczowe angielskie: prefabrication ; prefabricated element ; bridge beam ; Hungary
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


15/35
Nr opisu: 0000023243
Tytuł oryginału: Jaka przyszło¶ć estakady nad rynkiem w Chorzowie?
Autorzy: Marek Salamak.
¬ródło: -Drogownictwo 2006 R. 61 nr 12, s. 406-411, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Słowa kluczowe polskie: Chorzów ; estakada ; rynek miejski ; obwodnica
Słowa kluczowe angielskie: Chorzów ; viaduct ; market square ; bypass
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


16/35
Nr opisu: 0000008257
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia dotycz±ce nowych warunków obci±żenia nawierzchni
Autorzy: Barbara** Strycharz, T. Basiński.
¬ródło: -Drogownictwo 2004 R. 59 nr 3, s. 86-88, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


17/35
Nr opisu: 0000002017
Tytuł oryginału: Diagnostyka stanu korozyjnego zbrojenia w żelbetowych obiektach komunikacyjnych
Autorzy: Adam** Zybura, Tomasz Ja¶niok.
¬ródło: -Drogownictwo 2000 R. 55 nr 4, s. 109-116, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


18/35
Nr opisu: 0000005164
Tytuł oryginału: Modele reologiczne pełzania betonów asfaltowych Cz. 1
Autorzy: G. Nowaczyk, Barbara Wieczorek.
¬ródło: -Drogownictwo 1999 R. 54 nr 8, s. 246-252
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


19/35
Nr opisu: 0000005260
Tytuł oryginału: Modele reologiczne pełzania betonów asfaltowych Cz. 2
Autorzy: G. Nowaczyk, Barbara Wieczorek.
¬ródło: -Drogownictwo 1999 R. 54 nr 10, s. 299-304, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


20/35
Nr opisu: 0000024275
Tytuł oryginału: Starzenie się odpadów elektrownianych
Autorzy: Joanna Bzówka, Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Drogownictwo 1998 R. 53 nr 1, s. 25-28, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


21/35
Nr opisu: 0000024274
Tytuł oryginału: Wzmocnienie podłoża drogowego metod± konsolidacji dynamicznej
Autorzy: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: -Drogownictwo 1998 R. 53 nr 1, s. 28-29
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


22/35
Nr opisu: 0000034987
Tytuł oryginału: Ochrona konstrukcji nawierzchni autostrad przed wpływem eksploatacji górniczej
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz.
¬ródło: -Drogownictwo 1996 R. 51 nr 9, s. 280-286, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


23/35
Nr opisu: 0000034988
Tytuł oryginału: Wpływ krzywizny podłoża górniczego na stan naprężenia w nawierzchni drogowej
Autorzy: Anna** Żak.
¬ródło: -Drogownictwo 1996 R. 51 nr 9, s. 277-280, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


24/35
Nr opisu: 0000035003
Tytuł oryginału: Wpływ szkód górniczych na no¶no¶ć podłoża w aspekcie trwało¶ci nawierzchni
Autorzy: Barbara** Strycharz, Anna** Żak, Krzysztof** Chlipalski.
¬ródło: -Drogownictwo 1996 R. 51 nr 6, s. 180-182, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/35
Nr opisu: 0000033249
Tytuł oryginału: Oznaczanie wodoprzepuszczalno¶ci odpadów kopalnianych
Autorzy: Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Drogownictwo 1995 R. 50 nr 12, s. 327-330, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


26/35
Nr opisu: 0000032985
Tytuł oryginału: Warunki pracy nawierzchni drogowej na terenach górniczych
Autorzy: Anna** Żak, Barbara** Strycharz, Krzysztof** Chlipalski.
¬ródło: -Drogownictwo 1995 R. 50 nr 5, s. 136-138, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


27/35
Nr opisu: 0000043437
Tytuł oryginału: Deformacje profili podłużnych dróg na terenach górniczych
Autorzy: Anna** Żak, J. Gregorowicz.
¬ródło: -Drogownictwo 1994 R. 49 nr 9, s. 206-209, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


28/35
Nr opisu: 0000043497
Tytuł oryginału: Elementy wyposażenia - aspekty ekonomiczne trwało¶ci mostów
Autorzy: Józef** Głomb.
¬ródło: -Drogownictwo 1994 R. 49 nr 10, s. 226-229, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


29/35
Nr opisu: 0000044957
Tytuł oryginału: Zależno¶ci między wybranymi cechami plastyczno¶ci gruntów Górnego ¦l±ska
Autorzy: Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Drogownictwo 1993 R. 48 nr 6, s. 124-126, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


30/35
Nr opisu: 0000059815
Tytuł oryginału: Charakterystyka geotechniczna odpadów kopalnianych i popiołów elektrowni
Autorzy: Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Drogownictwo 1990 R. 45 nr 6, s. 105-107, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


31/35
Nr opisu: 0000059962
Tytuł oryginału: Współpraca nawierzchni drogowej z deformuj±cym się górniczo podłożem - badanie tarcia zewnętrznego
Autorzy: Anna** Żak, Krzysztof** Chlipalski.
¬ródło: -Drogownictwo 1990 R. 45 nr 9, s. 177-180, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


32/35
Nr opisu: 0000060427
Tytuł oryginału: Wpływ eksploatacji górniczej na drogi i ich otoczenie
Autorzy: Anna** Żak, Krzysztof** Chlipalski.
¬ródło: -Drogownictwo 1989 R. 44 nr 12, s. 265-266, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


33/35
Nr opisu: 0000064205
Tytuł oryginału: Badania nad zagęszczeniem wibracj± gruntów niespoistych
Autorzy: Jerzy** Sękowski.
¬ródło: -Drogownictwo 1988 R. 43 nr 4/5, s. 86-88, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


34/35
Nr opisu: 0000065375
Tytuł oryginału: Ocena przydatno¶ci skały płonnej do robót drogowych
Autorzy: Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: -Drogownictwo 1988 R. 43 nr 4/5, s. 86-88, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


35/35
Nr opisu: 0000064203
Tytuł oryginału: Ochrona transportu drogowego na terenach górniczych
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski, Anna** Żak.
¬ródło: -Drogownictwo 1988 R. 43 nr 3, s. 49-53, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0012-6357
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.403


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie