Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZYSTSZA PROD POL
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/47
Nr opisu: 0000012185
Tytuł oryginału: Analiza czynników ograniczaj±cych energetyczne wykorzystanie biomasy w kotłach
Autorzy: Paweł* Gramatyka, Franciszek** Gramatyka.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2005 R. 9 nr 1/3, s. 13-25, bibliogr. 41 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: biomasa ; spalanie ; współspalanie biomasy ; zgazowanie biomasy ; korozja
Słowa kluczowe angielskie: biomass ; firing ; biomass co-firing ; biomass gasification ; corrosion ; protective coating
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


2/47
Nr opisu: 0000012201
Tytuł oryginału: Analiza procesu technologicznego w oparciu o kryterium jako¶ci i ¶rodowiskowe
Autorzy: Danuta** Szewieczek, Tatiana Karkoszka.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2005 R. 9 nr 1/3, s. 96-108, bibliogr. 46 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć ; ¶rodowisko ; Zintegrowany WskaĽnik Ryzyka ; QFD ; FMEA
Słowa kluczowe angielskie: quality ; environment ; Integrated Coefficient of Risk ; QFD ; FMEA
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


3/47
Nr opisu: 0000012186
Tytuł oryginału: Aspekty rozwoju zrównoważonego dla wybranych zagrożeń ¶rodowiskowych
Autorzy: Stefan** Griner.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2005 R. 9 nr 1/3, s. 26-36, bibliogr. 29 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: zrównoważony rozwój ; wyczerpywanie zasobów odnawialnych ; zagrożenie ¶rodowiskowe
Słowa kluczowe angielskie: sustainable development ; non-renewable resources depletion ; environmental hazard
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


4/47
Nr opisu: 0000012193
Tytuł oryginału: Ocena procesów technologicznych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT)
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, Sonia* Kielnar.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2005 R. 9 nr 1/3, s. 56-63, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: dyrektywa IPPC ; najlepsze dostępne techniki ; BAT
Słowa kluczowe angielskie: IPPC Directive ; best available techniques ; bat
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


5/47
Nr opisu: 0000012198
Tytuł oryginału: Optymalizacja własno¶ci izolacyjnych warstw haloizytowo-bentonitowych
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, Piotr Sakiewicz.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2005 R. 9 nr 1/3, s. 79-86, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: haloizyt ; bentonit ; GCL ; składowisko odpadów ; geosyntetyczna mata bentonitowa
Słowa kluczowe angielskie: halloysite ; bentonite ; GCL ; landfill ; geosynthetic clay liner
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


6/47
Nr opisu: 0000012199
Tytuł oryginału: Projektowanie zrównoważonych technologii
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, Monika Spilka.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2005 R. 9 nr 1/3, s. 87-95, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: zrównoważony rozwój ; zrównoważona technologia ; zrównoważony proces technologiczny
Słowa kluczowe angielskie: sustainable development ; sustainable technology ; sustainable technological process
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


7/47
Nr opisu: 0000012181
Tytuł oryginału: Słowo wstępne na 60-lecie działalno¶ci Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach
Autorzy: Leszek** Dobrzański.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2005 R. 9 nr 1/3, s. 2-12
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


8/47
Nr opisu: 0000012195
Tytuł oryginału: System pozwolenia zintegrowanego i jego funkcjonowanie w Polsce
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, Sonia* Kielnar, Wirginia Pilarczyk.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2005 R. 9 nr 1/3, s. 64-71, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: dyrektywa IPPC ; BAT ; BREF ; pozwolenie zintegrowane
Słowa kluczowe angielskie: IPPC Directive ; BAT (standard) ; BREF ; integrated permit
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


9/47
Nr opisu: 0000012191
Tytuł oryginału: ¦rodowiskowy cykl życia technologii i jego relacje z LCA
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, K. Gołombek, Aneta Kania.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2005 R. 9 nr 1/3, s. 37-46, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: cykl życia technologii ; EDIP ; blacha karoseryjna
Słowa kluczowe angielskie: technology life cycle ; EDIP ; car body sheet
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


10/47
Nr opisu: 0000012197
Tytuł oryginału: Techniki membranowe do rozdziału mieszanin gazowych stosowane w ochronie ¶rodowiska
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, Wirginia Pilarczyk, Monika Kciuk.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2005 R. 9 nr 1/3, s. 72-78, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: membrana ; permeacja gazowa ; ochrona ¶rodowiska
Słowa kluczowe angielskie: membrane ; gas permeation ; environmental protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


11/47
Nr opisu: 0000012192
Tytuł oryginału: Zastosowanie metod polioptymalizacji procesu technologicznego ze względu na kryteria ¶rodowiskowe
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, Aneta Kania.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2005 R. 9 nr 1/3, s. 47-55, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: optymalizacja wielokryterialna ; inżynieria materiałowa ; najlepsze dostępne techniki
Słowa kluczowe angielskie: multicriteria optimization ; materials science ; best available techniques
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


12/47
Nr opisu: 0000001608
Tytuł oryginału: Aspekty zrównoważonego rozwoju w edukacji ekologicznej
Tytuł w wersji angielskiej: Aspects of sustainable development in ecological education
Autorzy: Katarzyna Gołombek, A. Jaskuła, Ryszard** Nowosielski.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2003 R. 8 nr 2, s. 21-25, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: koncepcja zrównoważonego rozwoju ; edukacja ekologiczna ; ¶wiadomo¶ć ekologiczna ; uczelnia techniczna
Słowa kluczowe angielskie: sustainable development conception ; ecological education ; environmental awareness ; technical university
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


13/47
Nr opisu: 0000010763
Tytuł oryginału: Dostosowanie polskiego prawa ochrony ¶rodowiska do wymagań Unii Europejskiej
Tytuł w wersji angielskiej: Adaptation of environmental protection Polish right to requirements of European Union
Autorzy: Jan** Pałasz.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2003 R. 8 nr 4/5, s. 4-10, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: prawo ochrony ¶rodowiska ; prawo Unii Europejskiej ; prawo polskie ; wdrożenie
Słowa kluczowe angielskie: environmental protection law ; European Union law ; Polish law ; implementation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


14/47
Nr opisu: 0000002676
Tytuł oryginału: Metodyka oceny cyklu życia produktu
Tytuł w wersji angielskiej: Methodic of life cycle assessment
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, A. Jaskuła, Katarzyna Gołombek.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2003 R. 8 nr 3, s. 13-19, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: ocena cyklu życia ; cykl życia produktu ; ISO ; SETAC ; EDIP
Słowa kluczowe angielskie: life cycle assessment ; product life cycle ; ISO ; SETAC ; EDIP
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


15/47
Nr opisu: 0000006529
Tytuł oryginału: Minimalizacja odpadów w procesie elektrolitycznego nakładania powłok chromowych
Tytuł w wersji angielskiej: Wastes minimization in process of electrolytic covering of chromic coats
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, Monika Spilka.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2003 R. 8 nr 6, s. 7-14, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: obróbka galwaniczna ; przygotowanie powierzchni ; chromowanie galwaniczne ; płukanie ; nakładanie powłok ; analiza procesu technologicznego ; minimalizacja odpadów
Słowa kluczowe angielskie: galvanic treatment ; galvanic treatment ; chromium plating ; rinse ; coatings deposition ; technological process analysis ; waste reduction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


16/47
Nr opisu: 0000004774
Tytuł oryginału: Ochrona ¶rodowiska w regionie tarnogórskim w ¶wietle integracji z Uni± Europejsk±
Tytuł w wersji angielskiej: Environment protection in integration's process with European Union Costs and advantage of integration with European Union
Autorzy: Jan** Marciniak.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2003 R. 8 nr 4/5, s. 11-14
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: ochrona ¶rodowiska ; powiat tarnogórski ; integracja europejska ; ekologia ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: environmental protection ; Tarnowskie Góry district ; European integration ; ecology ; conference report
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


17/47
Nr opisu: 0000010759
Tytuł oryginału: Rola i znaczenie instalacji sortowania w systemie gospodarki odpadami
Tytuł w wersji angielskiej: Significance of waste sorting installations for waste management system
Autorzy: Janusz** Wandrasz, Wojciech Hryb.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2003 R. 8 nr 6, s. 18-23, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: system gospodarki odpadami ; sortowanie odpadów ; ocena ; zagospodarowanie odpadów
Słowa kluczowe angielskie: waste management system ; waste sorting ; assessment ; waste management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


18/47
Nr opisu: 0000006530
Tytuł oryginału: Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom jako działania na rzecz poprawy jako¶ci ¶rodowiska
Tytuł w wersji angielskiej: Integrated pollutions prevention as activity for improvement of environmental quality
Autorzy: Stefan** Griner.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2003 R. 8 nr 6, s. 23-28, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć ¶rodowiska ; zrównoważony rozwój ; zintegrowany system zarz±dzania ; zanieczyszczenie ¶rodowiska ; najlepsza dostępna technika
Słowa kluczowe angielskie: environment quality ; sustainable development ; integrated management system ; environmental pollution ; best available technique
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


19/47
Nr opisu: 0000000422
Tytuł oryginału: Aspekty wprowadzenia BAT do zarz±dzania ekologicznego oraz zarz±dzania produkcj±
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, S. Czerkowicz.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2002 R. 7 nr 2/3, s. 16-21, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


20/47
Nr opisu: 0000004316
Tytuł oryginału: Cykl życia produktu i jego wpływ na nowoczesne tendencje w zarz±dzaniu produkcj±
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, A. Jaskuła.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2002 R. 7 nr 6, s. 13-19, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


21/47
Nr opisu: 0000000421
Tytuł oryginału: Jako¶ć ¶wiadomo¶ci ekologicznej najważniejszym czynnikiem warunkuj±cym zrównoważony rozwój
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, K. Gołombek.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2002 R. 7 nr 1, s. 11-15, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


22/47
Nr opisu: 0000004322
Tytuł oryginału: Opakowania a ¶rodowisko bliżej Unii Europejskiej
Autorzy: Stanisław* Tkaczyk.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2002 R. 7 nr spec., s. 11-14, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


23/47
Nr opisu: 0000004321
Tytuł oryginału: Podstawowe zasady i modele koncepcji zrównoważonego rozwoju i jego praktyczne znaczenie dla gospodarki
Autorzy: Ryszard** Nowosielski.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2002 R. 7 nr spec., s. 2-10, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


24/47
Nr opisu: 0000004330
Tytuł oryginału: Praktyczne aspekty stosowania oceny cyklu życia produktu
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, A. Jaskuła.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2002 R. 7 nr spec., s. 48-52, 3 s. okł., bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


25/47
Nr opisu: 0000000423
Tytuł oryginału: Projektowanie nowego wytworu zorientowane na recykling
Autorzy: Aleksander Gwiazda.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2002 R. 7 nr 2/3, s. 2-5, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


26/47
Nr opisu: 0000004329
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty zarz±dzania w przemy¶le opakowaniowym
Autorzy: Stanisław* Tkaczyk, W. Wasiak.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2002 R. 7 nr spec., s. 40-43, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


27/47
Nr opisu: 0000004327
Tytuł oryginału: Wybrane problemy ekologii społecznej
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, K. Gołombek.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2002 R. 7 nr spec., s. 29-32, 43, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


28/47
Nr opisu: 0000004324
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie technologi± i zasobami ludzkimi w ¶wietle wymagań ¶rodowiskowych
Autorzy: Stefan** Griner.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2002 R. 7 nr spec., s. 15-23, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


29/47
Nr opisu: 0000001350
Tytuł oryginału: Aspekty jako¶ciowe w problematyce ¶rodowiskowej
Autorzy: Ryszard** Nowosielski.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2001 R. 6 nr 5, s. 14-19, bibliogr. 29 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


30/47
Nr opisu: 0000002094
Tytuł oryginału: Globalne zagrożenia i wyzwania zwi±zane z emisj± gazów cieplarnianych
Autorzy: Stefan** Griner.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2001 R. 6 nr 3, s. 12-19, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


31/47
Nr opisu: 0000001351
Tytuł oryginału: Nowe kierunki w procesach termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Autorzy: Janusz** Wandrasz.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2001 R. 6 nr 5, s. 10-13, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


32/47
Nr opisu: 0000005645
Tytuł oryginału: Człowiek a ¶rodowisko
Autorzy: Jan** Marciniak.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2000 R. 5 nr 4, s. 13-15, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


33/47
Nr opisu: 0000005547
Tytuł oryginału: Obiekty zabytkowe - aspekt ekologiczny
Autorzy: A. Marciniak, Jacek** Włodarczyk.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2000 R. 5 nr 5, s. 17-19, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


34/47
Nr opisu: 0000002095
Tytuł oryginału: Perspektywa stosowania czystszej produkcji
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, Monika Spilka.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2000 R. 5 nr 3, s. 20-27, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


35/47
Nr opisu: 0000002097
Tytuł oryginału: Prognozy rozwojowe wykorzystania no¶ników energii pierwotnej
Autorzy: Stefan** Griner.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2000 R. 5 nr 3, s. 2-10, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


36/47
Nr opisu: 0000005472
Tytuł oryginału: Systemowe podej¶cie do problematyki zarz±dzania ¶rodowiskowego w przedsiębiorstwie
Autorzy: Stanisław* Tkaczyk, G. B±k.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 2000 R. 5 nr 1, s. 7-14, bibliogr. 39 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


37/47
Nr opisu: 0000004997
Tytuł oryginału: Ogólne problemy integracji systemów zarz±dzania
Autorzy: Ryszard** Nowosielski.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 1999 R. 4 nr 1, s. 17-23, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


38/47
Nr opisu: 0000005332
Tytuł oryginału: Relacje między systemami zarz±dzania ¶rodowiskowego
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, Monika Spilka.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 1999 R. 4 nr 6, s. 17-22, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


39/47
Nr opisu: 0000024379
Tytuł oryginału: Aspekty wdrażania i zarz±dzania jako¶ci± w oparciu o normy ISO serii 9000 i normy ISO serii 14000 w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Autorzy: Marta Dudek.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 1998 R. 3 nr 3/4, s. 9-16, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


40/47
Nr opisu: 0000024524
Tytuł oryginału: Ekologiczne elektrody do procesów syntezy elektrochemicznej
Autorzy: Santina Garbas.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 1998 R. 3 nr 6, s. 2-6, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


41/47
Nr opisu: 0000024308
Tytuł oryginału: Globalizacja systemów zapewnienia jako¶ci
Autorzy: Stanisław* Tkaczyk.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 1998 R. 3 nr 1/2, s. 21-26, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


42/47
Nr opisu: 0000024309
Tytuł oryginału: Ocena cyklu życia produktu ważnym narzędziem systemu zarz±dzania ¶rodowiskowego
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, M. Spilka.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 1998 R. 3 nr 1/2, s. 12-17, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


43/47
Nr opisu: 0000024378
Tytuł oryginału: Techniki membranowe w procesach separacji mieszanin gazowych
Autorzy: Stanisław* Tkaczyk, Monika Kciuk.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 1998 R. 3 nr 3/4, s. 32-36, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


44/47
Nr opisu: 0000024380
Tytuł oryginału: Wdrażanie systemu zarz±dzania ¶rodowiskowego - faza przygotowawcza
Autorzy: Jacek** Węglarczyk.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 1998 R. 3 nr 3/4, s. 2-5
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


45/47
Nr opisu: 0000026568
Tytuł oryginału: Ocena możliwo¶ci minimalizacji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na obszarze Rybnickiego Okręgu Węglowego przez ograniczenie wpływu Elektrowni "Rybnik" oraz niskiej emisji pochodz±cej z lokalnych kotłowni
Autorzy: Stefan** Griner, R. Zaj±czkowski.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 1997 R. 2 nr 3, s. 14-19, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4520


46/47
Nr opisu: 0000029045
Tytuł oryginału: Automatyzacja systemu nagrzewu powietrza w szybach kopalni
Autorzy: M. Domagalski, Andrzej** Michalski, Z. Sokołowski.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 1996 R. 1 nr 2, s. 22-23
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


47/47
Nr opisu: 0000029043
Tytuł oryginału: System sterowania i monitorowania elektrofiltru przykładem poprawy czysto¶ci procesu produkcyjnego bez zmiany technologii wytwarzania
Autorzy: R. Gondek, Andrzej** Michalski.
¬ródło: -Czystsza Prod. Pol. 1996 R. 1 nr 1, s. 23-25
p-ISSN: 1426-6229
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4520


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie