Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHEMIK
Liczba odnalezionych rekordów: 203Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/203
Nr opisu: 0000106874
Tytuł oryginału: Aktywowana termicznie opóĽniona fluorescencja (TADF) - jako rozwi±zanie problemu niskich wydajno¶ci układów fluorescencyjnych OLED
Tytuł w wersji angielskiej: Thermally activated delayed fluorescence - as a solution to the low yield problem of the fluorescent OLEDs
Autorzy: Piotr* Pander.
¬ródło: -Chemik 2016 R. 70 nr 6, s. 318-325, bibliogr. 34 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2016/06/6_16_Pander_GB.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: TADF ; OLED ; fluorescencja
Słowa kluczowe angielskie: TADF ; OLED ; fluorescence
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER


2/203
Nr opisu: 0000106012
Tytuł oryginału: Dylematy moralne współczesnej nauki
Tytuł w wersji angielskiej: Moral dillemas of modern science
Autorzy: Józef** Szarawara.
¬ródło: -Chemik 2016 R. 70 nr 4, s. 181-184, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: etyka ; moralno¶ć ; nauka ; zagrożenia cywilizacyjne ; zagrożenia przemysłowe
Słowa kluczowe angielskie: ethics ; morality ; science ; civilization threats ; industrial hazards
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


3/203
Nr opisu: 0000101442
Tytuł oryginału: Aminopeptydazy pozyskane z ro¶lin o dużym znaczeniu - rola i charakterystyka
Tytuł w wersji angielskiej: Aminopeptidases isolated from plants of great economic value - role of characteristics
Autorzy: Joanna* Kania, Danuta Gillner.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 463-468, bibliogr. 43 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/8_15_Kania_GB.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: aminopeptydaza ; zboża ; psiankowate ; warzywa ; enzym ; pomidor ; ro¶liny
Słowa kluczowe angielskie: aminopeptidase ; cereals ; nightshades family ; vegetables ; enzyme ; tomato ; plants
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


4/203
Nr opisu: 0000103638
Tytuł oryginału: Aspekty kinetyczne zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2 jako czynnika zgazowuj±cego
Tytuł w wersji angielskiej: Kinetic aspects of coal gasification with CO2 as a gasifying agent
Autorzy: Tomasz* Radko, Tomasz* Siudyga.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 12, s. 840-851, bibliogr. 25 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2016/01/12_13_Radko_GB2.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: zgazowanie węgla ; CO2 ; kinetyka reakcji ; analiza termograwimetryczna
Słowa kluczowe angielskie: coal gasification ; CO2 ; reaction kinetics ; thermogravimetric analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER


5/203
Nr opisu: 0000103284
Tytuł oryginału: Badania biologiczno-chemiczne gleby skażonej trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO)
Tytuł w wersji angielskiej: Biological and chemical studies on soil contaminated with Persistent Organic Pollutants (POP)
Autorzy: Jolanta Turek-Szytow.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 11, s. 777-782, bibliogr. 9 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/11/11_15-Turek_GB_.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: Centrum Biotechnologii ; badanie biologiczno-chemiczne ; skażenie gleby ; TZO ; Politechnika ¦l±ska ; trwałe zanieczyszczenia organiczne ; szkoła ¶rednia
Słowa kluczowe angielskie: Biotechnology Centre ; biological and chemical study ; soil contamination ; POPs ; Silesian University of Technology ; persistant organic pollutants ; high school
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER


6/203
Nr opisu: 0000101598
Tytuł oryginału: I Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Doktorantów "Biotechnologia ¦rodowiskowa", Gliwice, 21-22 maja 2015
Autorzy: Monika* Nowrotek.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 521-522
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: biotechnologia ¶rodowiskowa ; mikrobiologia ¶rodowiskowa ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: environmental biotechnology ; environmental microbiology ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


7/203
Nr opisu: 0000101532
Tytuł oryginału: Interdyscyplinarno¶ć biotechnologii ujawnia sie w wielu obszarach jej zastosowań - wywiad z prof. dr hab. inż. Korneliuszem Mikschem, dyrektorem Centrum Biotechnologii Politechniki ¦l±skiej [Rozm. przepr.] Anna Węgrzyn
Autorzy: Korneliusz** Miksch, Anna Węgrzyn.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 522-525
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: biotechnologia ¶rodowiskowa ; Centrum Biotechnologii ; badania interdyscyplinarne ; sympozjum
Słowa kluczowe angielskie: environmental biotechnology ; Biotechnology Centre ; interdisciplinary research ; symposium
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


8/203
Nr opisu: 0000097210
Tytuł oryginału: Inżynieria biomedyczna, to prawdziwa misja, służba nauk technicznych naukom medycznym Rozmowa z prof. Ewarystem Tkaczem, kierownikiem Katedry Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki ¦l±skiej
Tytuł w wersji angielskiej: Biomedical Engineering - the real mission, which serves technical knowledge to medical science An interview with Prof. Ewaryst Tkacz, head of the Department of Biosensors and Biomedical Signal Processing at the Faculty of Biomedical Engineering, Silesian University of Technology
Autorzy: Ewaryst Tkacz, A. Czumak-Bieniecka.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 2, s. 69-74
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/03/chemik_2015_02-1.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: inżynieria biomedyczna ; kompozyt biomorficzny ; kompozyt monolityczny ; chitozan ; bruksizm ; detekcja
Słowa kluczowe angielskie: biomedical engineering ; biomorphous composite ; monolithic composites ; chitosan ; bruxism ; detection
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


9/203
Nr opisu: 0000100104
Tytuł oryginału: Metody identyfikacji miejsc aktywnych w kompleksach białkowych
Tytuł w wersji angielskiej: Methods of hot spot identification in protein complexes
Autorzy: Anna Tamulewicz, Ewaryst Tkacz.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 6, s. 327-333, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronach czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/06/chemik_2015_06-1.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: interfejs ; hot spot ; kompleks białkowy ; ASM ; HotPoint ; MAPPIS ; cyfrowe przetwarzanie sygnałów ; miejsce aktywne
Słowa kluczowe angielskie: interface ; hot spot ; protein complex ; ASM ; HotPoint ; MAPPIS ; digital signal processing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


10/203
Nr opisu: 0000101522
Tytuł oryginału: Nowoczesne techniki spektroelektrochemiczne jako narzędzie dla badania procesów przeniesienia ładunku w polimerach skoniugowanych
Tytuł w wersji angielskiej: Spectroelectrochemical techniques as modern tools for investigating charge transfer processes in conjugated polymers
Autorzy: Tomasz Jarosz, Katarzyna Krukiewicz, Mieczysław Łapkowski, Wojciech Domagała.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 485-490, bibliogr. 20 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/8_15_Domagala_GB.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: spektroelektrochemia EPR UV-Vis-NIR ; polimer przewodz±cy ; spektroskopia podczerwieni ; spektroskopia Ramana ; spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego
Słowa kluczowe angielskie: EPR UV-Vis-NIR spectroelectrochemistry ; conducting polymer ; infrared spectroscopy ; Raman spectroscopy ; Electron Paramagnetic Resonance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER


11/203
Nr opisu: 0000100761
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Stefan** Mercik.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 5, s. 360
Praca recenzowana: Stanisław Hupsch. Żołnierz. Menadżer. Profesor / oprac. Stefan Mercik. Gliwice 2015
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: Hupsch Stanisław ; biografia ; wspomnienia ; Politechnika ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: Hupsch Stanisław ; biography ; memories ; Silesian University of Technology
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


12/203
Nr opisu: 0000101514
Tytuł oryginału: Toksyczno¶ć czwartorzędowych amoniowych cieczy jonowych względem organizmów wodnych
Tytuł w wersji angielskiej: Toxicity of quaternary ammonium ionic liquids to aquatic organisms
Autorzy: Justyna Zackiewicz, Agata* Jakubowska, Elżbieta Grabińska-Sota.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 477-484, bibliogr. 21 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/8_15_Zackiewicz_GB.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: czwartorzędowe amoniowe ciecze jonowe ; organizm wodny ; ekotoksyczno¶ć ; mikrobiotest
Słowa kluczowe angielskie: quaternary ammonium ionic liquids ; aquatic organism ; ecotoxicity ; microbiotest
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER


13/203
Nr opisu: 0000101470
Tytuł oryginału: Trehaloza - wła¶ciwo¶ci, biosynteza, zastosowanie
Tytuł w wersji angielskiej: Trehalose - properties, biosynthesis and applications
Autorzy: Małgorzata Burek, Sylwia Wa¶kiewicz, Ilona Wandzik, K. Kamińska.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 469-476, bibliogr. 31 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/8_15_Wandzik_GB.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: trehaloza ; wła¶ciwo¶ci ; synteza chemiczna ; biosynteza ; produkcja przemysłowa ; zastosowanie przemysłowe ; polimery ; występowanie w przyrodzie ; bioprotekcja
Słowa kluczowe angielskie: trehalose ; properties ; chemical synthesis ; biosynthesis ; industrial production ; industrial application ; polymers ; natural occurence ; bioprotection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER


14/203
Nr opisu: 0000101976
Tytuł oryginału: Udział bakterii w tworzeniu osadów wewn±trz wodoci±gu stalowego: badania z użyciem dyfrakcji rentgenowskiej
Tytuł w wersji angielskiej: Bacterial contribution to the deposits formation in steel water pipeline: X-ray diffraction study
Autorzy: Alicja* Hryniszyn, Beata Cwalina, M. Staszewski.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 9, s. 586-591, bibliogr. 15 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/10/9_15_Hryniszyn_GB.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: dyfrakcja rentgenowska ; naturalnie odwodnione osady ; biofilm ; korozja indukowana mikrobiologicznie ; biokorozja
Słowa kluczowe angielskie: X-ray diffraction ; naturally dehydrated deposits ; biofilm ; Microbiologically Induced Corrosion ; MIC
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER


15/203
Nr opisu: 0000103634
Tytuł oryginału: Węgiel jako surowiec chemiczny
Tytuł w wersji angielskiej: Coal as a chemical feedstock
Autorzy: Andrzej** Mianowski.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 12, s. 805-814, bibliogr. 37 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopism http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2016/01/12_15_-Mianowski-_GB2.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: węgiel ; surowiec chemiczny ; proces koksowania
Słowa kluczowe angielskie: coal ; chemical material ; coking process
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER


16/203
Nr opisu: 0000101507
Tytuł oryginału: Zastosowanie dyfraktometrii rentgenowskiej w badaniach mikrobiologicznej korozji metali
Tytuł w wersji angielskiej: Application of X-ray diffraction for studies on microbially induced metal corrosion
Autorzy: Alicja* Hryniszyn, Beata Cwalina.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 455-462, bibliogr. 29 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/8_15_-Cwalina_GB.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: korozja metali ; dyfraktometria rentgenowska ; MIC ; korozja mikrobiologiczna ; XRD ; metoda mikrobiologiczna
Słowa kluczowe angielskie: metals corrosion ; X-ray diffraction ; MIC ; microbial corrosion ; XRD ; microbiological method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER


17/203
Nr opisu: 0000093009
Tytuł oryginału: Biotechnologiczne zastosowanie ekstremozymów pozyskiwanych z archeonów
Tytuł w wersji angielskiej: Biotechnological applications of archaeal extremozymes
Autorzy: Anna Węgrzyn, K. Żukrowski.
¬ródło: -Chemik 2014 R. 68 nr 8, s. 710-722, bibliogr. 38 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/08/5.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: archeon ; ekstremozym ; enzymy
Słowa kluczowe angielskie: archaeal ; extremozyme ; enzymes
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


18/203
Nr opisu: 0000090476
Tytuł oryginału: Designing of industrial crystallization plants in the light of ammonium sulphate technology
Tytuł w wersji angielskiej: Projektowanie przemysłowych instalacji do krystalizacji z roztworu na przykładzie technologii siarczanu amonu
Autorzy: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
¬ródło: -Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 191-193, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: krystalizacja przemysłowa ; siarczan amonu ; FGD ; CFD
Słowa kluczowe angielskie: industrial crystallization ; ammonium sulphate ; FGD ; CFD
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


19/203
Nr opisu: 0000090480
Tytuł oryginału: Metody usuwania siarkowodoru i ditlenku węgla z gazu ziemnego i łupkowego
Tytuł w wersji angielskiej: Methods for sweetening natural and shale gas
Autorzy: Mateusz* Korpy¶, Janusz Wójcik, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 211-215, bibliogr. 15 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/03/10.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: usuwanie siarkowodoru ; dwutlenek węgla ; gaz ziemny ; gaz łupkowy ; siarkowodór
Słowa kluczowe angielskie: hydrogen sulphide removal ; carbon dioxide ; natural gas ; shale gas ; hydrogen sulphide
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


20/203
Nr opisu: 0000090477
Tytuł oryginału: Nowe rozwi±zanie odbioru zawiesiny z krystalizatora fluidalnego
Tytuł w wersji angielskiej: New solution of crystal discharge from FL crystallizer
Autorzy: Janusz Wójcik, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 194-197, bibliogr. 23 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/03/6.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: zawiesina ; krystalizator fluidalny
Słowa kluczowe angielskie: suspension ; fluidal crystallizer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


21/203
Nr opisu: 0000094915
Tytuł oryginału: Ocena sieciowania resztkowego wywołanego efektem samorozgrzania we włóknistych kompozytach epoksydowych z wykorzystaniem spektroskopii Ramana
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of residual cross-linking caused by self-heating effect in epoxy-based fibrous composites using Raman spectroscopy
Autorzy: Andrzej Katunin, Katarzyna Krukiewicz, Roman Turczyn.
¬ródło: -Chemik 2014 R. 68 nr 11, s. 957-966, bibliogr. 15 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/11/2.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: samorozgrzanie ; kompozyt epoksydowy ; spektroskopia Ramana ; dynamiczna analiza mechaniczna ; badanie zmęczeniowe
Słowa kluczowe angielskie: self-heating ; epoxy composite ; Raman spectroscopy ; dynamic mechanical analysis ; fatigue test
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


22/203
Nr opisu: 0000090479
Tytuł oryginału: Scale-up problems in crystallizers with the draft tube and propeller
Tytuł w wersji polskiej: Problemy przenoszenia skali w krystalizatorach z rur± cyrkulacyjn± i mieszadłem
Autorzy: Agata Małysiak, Piotr Synowiec, Janusz Wójcik.
¬ródło: -Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 202-204, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: przenoszenie skali ; krystalizator DTM ; cyrkulacja
Słowa kluczowe angielskie: scale up ; DTM crystallizer ; circulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


23/203
Nr opisu: 0000090478
Tytuł oryginału: Strefa metastabilna w krystalizacji
Tytuł w wersji angielskiej: The metastable zone of aqueous solution
Autorzy: Wojciech* Bogacz, Janusz Wójcik.
¬ródło: -Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 198-201, bibliogr. 16 poz
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/03/7.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: strefa metastabilna ; krystalizacja przemysłowa
Słowa kluczowe angielskie: metastable zona ; industrial crystallization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


24/203
Nr opisu: 0000095534
Tytuł oryginału: W obronie węgla
Tytuł w wersji angielskiej: In defense of coal
Autorzy: Wincenty** Turek, Monika* Radlik.
¬ródło: -Chemik 2014 R. 68 nr 12, s. 1086-1089
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/12/5.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: energetyka ; węgiel ; Ľródła odnawialne
Słowa kluczowe angielskie: power engineering ; coal ; renewable resources
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


25/203
Nr opisu: 0000082036
Tytuł oryginału: Badania nad procesem utleniania grafitu mieszaninami utleniaj±cymi w kwasach nieorganicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Survey of graphite oxidation methods using oxidizing mixtures in inorganic acids
Autorzy: Mateusz* Ciszewski, Andrzej** Mianowski.
¬ródło: -Chemik 2013 R. 67 nr 4, s. 267-274, bibliogr. 25 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-4/survey-of-graphite-oxidation-methods-using-oxidizing-mixtures-in-inorganic-acids/
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: utlenianie grafitu ; kwas nieorganiczny
Słowa kluczowe angielskie: graphite oxidation ; inorganic acid
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


26/203
Nr opisu: 0000077575
Tytuł oryginału: Egzergia a materiały wybuchowe
Tytuł w wersji angielskiej: Exergy and explosives
Autorzy: Jolanta* Biegańska.
¬ródło: -Chemik 2013 R. 67 nr 1, s. 47-52, bibliogr. 15 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-1/exergy-and-explosives-bieganska-j/
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: egzergia ; materiał wybuchowy
Słowa kluczowe angielskie: exergy ; explosive
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


27/203
Nr opisu: 0000088698
Tytuł oryginału: Nowoczesne metody badania bioróżnorodno¶ci biocenoz bakteryjnych w ¶rodowisku
Tytuł w wersji angielskiej: Modern techniques used for biodiversity analysis in bacterial environmental communites
Autorzy: Agata* Karło, Aleksandra Ziembińska.
¬ródło: -Chemik 2013 R. 67 nr 11, s. 1105-1114, bibliogr. 44 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2013/11/11_13_Karlo_GB.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: biologia molekularna ; osad czynny ; oczyszczalnia ¶cieków ; bioróżnorodno¶ć bakteryjna ; FISH ; FCM ; DGGE
Słowa kluczowe angielskie: molecular biology ; activated sludge ; wastewater treatment ; bacterial biodiversity ; FISH ; FCM ; DGGE
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


28/203
Nr opisu: 0000085419
Tytuł oryginału: Odpady tworzyw sztucznych jako Ľródło paliw stałych i płynnych
Tytuł w wersji angielskiej: Waste plastics as a source of solid and liquid fuels
Autorzy: Andrzej** Mianowski.
¬ródło: -Chemik 2013 R. 67 nr 5, s. 423-434, bibliogr. 42 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-5/waste-plastics-as-a-source-of-solid-and-liquid-fuels/
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: odpadowe tworzywa sztuczne ; paliwo alternatywne ; paliwa z odpadów ; recykling odpadów
Słowa kluczowe angielskie: waste plastics ; alternative fuel ; fuel from waste ; waste recycling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 357


29/203
Nr opisu: 0000085153
Tytuł oryginału: Odzysk energetyczny odpadowych tworzyw sztucznych
Tytuł w wersji angielskiej: Energy recovery from waste plastics
Autorzy: R. Wasielewski, Tomasz* Siudyga.
¬ródło: -Chemik 2013 R. 67 nr 5, s. 435-445, bibliogr. 23 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-5/energy-recovery-from-waste-plastics/
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: tworzywa sztuczne ; odzysk energii ; przetwórstwo tworzyw sztucznych
Słowa kluczowe angielskie: plastics ; energy recovery ; plastic processing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


30/203
Nr opisu: 0000078688
Tytuł oryginału: Porównanie efektywno¶ci bakteriobójczego wpływu ¶rodków dezynfekcyjnych na mikroorganizmy izolowane z naskórka
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison of the effectiveness of antibacterial effect of disinfectants on microorganisms isolated from the epidermis
Autorzy: Aleksandra Ziembińska, M. Szpindor.
¬ródło: -Chemik 2013 R. 67 nr 2, s. 127-132, bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-2/comparison-of-the-effectiveness-of-antibacterial-effect-of-disinfectants-on-microorganisms-isolated-from-the-epidermis-ziembinska-a-szpindor-m/
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: dezynfekcja ; ¶rodek dezynfekcyjny ; naskórek
Słowa kluczowe angielskie: disinfection ; disinfectant agent ; epidermis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


31/203
Nr opisu: 0000079685
Tytuł oryginału: Słodycz ukryta w polimerach
Tytuł w wersji angielskiej: Sweetness covert in polymers
Autorzy: Anna Mielańczyk, Dorota Neugebauer.
¬ródło: -Chemik 2013 R. 67 nr 3, s. 232-241, bibliogr. 27 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-3/sweetness-covert-in-polymers-mielanczyk-a-neugebauer-d/
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: polimer ; synteza polimerów ; węglowodany
Słowa kluczowe angielskie: polymer ; synthesis of polymer ; carbohydrates
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


32/203
Nr opisu: 0000077572
Tytuł oryginału: Wysokoenergetyczne tetrazole - potencjalne zamienniki azydku ołowiu
Tytuł w wersji angielskiej: High energy tetrazole - based compounds as lead replacement explosives
Autorzy: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
¬ródło: -Chemik 2013 R. 67 nr 2, s. 139-144, bibliogr. 26 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-1/high-energy-tetrazole-based-compounds-as-lead-replacement-explosives-wojewodka-a-witkowski-t/
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: materiał wybuchowy ; tetrazol
Słowa kluczowe angielskie: explosive ; tetrazole
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


33/203
Nr opisu: 0000076173
Tytuł oryginału: Analiza fizykochemiczna samorozgrzania kompozytów epoksydowo-szklanych utwardzanych nowolakiem
Tytuł w wersji angielskiej: Physiochemical analysis of self-heating of glass-epoxy composites cured by novolac
Autorzy: Andrzej Katunin, Katarzyna Krukiewicz.
¬ródło: -Chemik 2012 R. 66 nr 12, s. 1326-1331, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2012/12_2012/chemik_12_12_006.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: kompozyt polimerowy ; efekt samorozgrzania ; zmęczenie cieplne ; sieciowanie
Słowa kluczowe angielskie: polymer composite ; self-heating effect ; thermal fatigue ; crosslinking
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


34/203
Nr opisu: 0000073688
Tytuł oryginału: Dobrowolne zobowi±zania ekologiczne w Polskim Programie Czystszej Produkcji
Tytuł w wersji angielskiej: Voluntary environmental commitments in the Polish Cleaner Production Program
Autorzy: Michał* Cichy.
¬ródło: -Chemik 2012 R. 66 nr 1, s. 96-99, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: Czystsza Produkcja ; ekologia ; ochrona ¶rodowiska
Słowa kluczowe angielskie: Cleaner Production ; ecology ; environmental protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


35/203
Nr opisu: 0000097342
Tytuł oryginału: Doc. dr hab. inż. Zygmunt Pociecha (1923-1993)
Autorzy: Józef** Szarawara.
¬ródło: -Chemik 2012 R. 66 nr 1, s. 83-84, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: Pociecha Zygmunt (1923-1993) ; technologia ¶rodowiskowa ; działalno¶ć naukowa ; biografia
Słowa kluczowe angielskie: Pociecha Zygmunt (1923-1993) ; environmental technology ; scientific activity ; biography
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


36/203
Nr opisu: 0000070316
Tytuł oryginału: E-mail, E-papier, E-skóra?
Tytuł w wersji angielskiej: E-mail, E-paper, E-skin?
Autorzy: Mieczysław Łapkowski, Tomasz Jarosz.
¬ródło: -Chemik 2012 R. 66 nr 2, s. 119-122, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: e-skóra ; sztuczna skóra ; tranzystor ; przeszczep skóry
Słowa kluczowe angielskie: e-skin ; artificial leather ; transistor ; skin graft
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


37/203
Nr opisu: 0000072365
Tytuł oryginału: My¶lę o ciekawych rzeczach, które chciałbym zrobić Rozmowa z dr. inż. Sławomirem Bonclem, adiunktem w Katedrze Chemii Organiczej, Bioorganicznej i Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach. Rozm. przepr. Katarzyna Krukiewicz
Autorzy: Sławomir Boncel, Katarzyna Krukiewicz.
¬ródło: -Chemik 2012 R. 66 nr 7, s. 777-778
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


38/203
Nr opisu: 0000072351
Tytuł oryginału: O windzie do nieba, kamizelkach szeryfa i nieskończenie długich nanorurkach
Autorzy: Sławomir Boncel.
¬ródło: -Chemik 2012 R. 66 nr 7, s. 779-781, bibliogr. 1 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: nanorurki węglowe ; włókno ; metoda CVD
Słowa kluczowe angielskie: carbon nanotubes ; fibre ; CVD method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


39/203
Nr opisu: 0000097341
Tytuł oryginału: Profesor zw. dr hab. Wiktor Jakób (1886-1971)
Autorzy: Józef** Szarawara.
¬ródło: -Chemik 2012 R. 66 nr 1, s. 82-83, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: Jakób Wiktor (1886-1971) ; chemia nieorganiczna ; działalno¶ć naukowa ; biografia ; Politechnika Lwowska ; Politechnika ¦l±ska ; Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe angielskie: Jakób Wiktor (1886-1971) ; inorganic chemistry ; scientific activity ; biography ; Lvov University of Technology ; Silesian University of Technology ; Jagiellonian University
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


40/203
Nr opisu: 0000071011
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych substancji chemicznych na degradację tworzyw poliolefinowych
Tytuł w wersji angielskiej: Impact of selected chemical substances on the degradation of the polyolefin materials
Autorzy: Monika Czop, Jolanta* Biegańska.
¬ródło: -Chemik 2012 R. 66 nr 4, s. 307-314, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2012/04_2012/CHEMIK%204_2012_04.pdf
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: tworzywa sztuczne ; tworzywa poliolefinowe ; degradacja ; polimer ; skaningowa mikroskopia elektronowa
Słowa kluczowe angielskie: plastics ; polyolefin materials ; degradation ; polymer ; scanning electron microscopy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


41/203
Nr opisu: 0000069043
Tytuł oryginału: GMO na naszym stole - postęp czy katastrofa?
Tytuł w wersji angielskiej: GMO on our table - progress or catastrophe?
Autorzy: Anna Węgrzyn.
¬ródło: -Chemik 2011 R. 65 nr 12, s. 1295-1300, bibliogr. 14 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/12_2011/chemik2011_12_pp1295-1300.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: inżynieria genetyczna ; organizm modyfikowany genetycznie ; GMO ; żywno¶ć transgeniczna ; żywno¶ć modyfikowana genetycznie ; biotechnologia
Słowa kluczowe angielskie: genetic engineering ; genetically modified organism ; Genetically Modified Organism (GMO) ; transgenic food ; genetically modified food ; biotechnology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


42/203
Nr opisu: 0000063594
Tytuł oryginału: Hydrazynowe kompleksy metali przej¶ciowych jako perspektywiczne materiały wybuchowe
Tytuł w wersji angielskiej: Hydrazine complexes of transition metals as perspective explosives
Autorzy: Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski.
¬ródło: -Chemik 2011 R. 65 nr 1, s. 20-27, bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/01_2011/chemik_2011_65_1_24-27.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: hydrazyna ; metal przej¶ciowy ; technologia materiałów wybuchowych
Słowa kluczowe angielskie: hydrazine ; transition metal ; technology of explosives
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


43/203
Nr opisu: 0000081265
Tytuł oryginału: Kryzys przemysłowego rozwoju Czystych Technologii Węglowych w Polsce
Autorzy: Andrzej** Mianowski.
¬ródło: -Chemik 2011 R. 65 nr 12, s. 1268
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: czyste technologie węglowe ; kryzys ; Polska
Słowa kluczowe angielskie: clean coal technologies ; crisis ; Poland
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357
Dostęp on-line:


44/203
Nr opisu: 0000063595
Tytuł oryginału: Metodyka modelowania procesu formowania strumienia kumulacyjnego wydłużonych ładunków materiałów wybuchowych
Tytuł w wersji angielskiej: Methodology for modeling of the jet formation process in linear sharped charges
Autorzy: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
¬ródło: -Chemik 2011 R. 65 nr 1, s. 28-35, bibliogr. 9 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/01_2011/chemik_2011_65_1_32-35.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: strumień kumulacyjny ; ładunek kumulacyjny ; materiał wybuchowy
Słowa kluczowe angielskie: jet ; sharped charge ; explosive material
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


45/203
Nr opisu: 0000068621
Tytuł oryginału: Mikrowładcy ziemi
Tytuł w wersji angielskiej: Micromasters of the earth
Autorzy: Anna Węgrzyn.
¬ródło: -Chemik 2011 R. 64 nr 11, s. 1182-1189, bibliogr. 32 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/11_2011/Chemik2011_11f.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: bakterie ; mikro¶wiat ; ekosystem ; mikroorganizm
Słowa kluczowe angielskie: bacteria ; microworld ; ecosystem ; microorganism
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


46/203
Nr opisu: 0000102248
Tytuł oryginału: Na tropach innowacji
Tytuł w wersji angielskiej: In searching of innovations
Autorzy: Katarzyna Krukiewicz.
¬ródło: -Chemik 2011 R. 65 nr 11, s. 1218-1223, bibliogr. 23 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/11_2011/Chemik2011_11k.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; szkło kontaktowe ; efekt lotosu ; powierzchnia samoczyszcz±ca ; OLED ; PLED
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; contact lens ; lotus effect ; self-cleaning surface ; OLED ; PLED
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


47/203
Nr opisu: 0000064003
Tytuł oryginału: Nitryfikacja w osadzie czynnym - mikrobiologiczne spojrzenie na procesy utleniania amoniaku
Tytuł w wersji angielskiej: Nitrification in activated sludge - microbiological insight into nitrogen oxidation process
Autorzy: Aleksandra Ziembińska.
¬ródło: -Chemik 2011 R. 65 nr 3, s. 192-199, bibliogr. 27 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/03_2011/chemik_2011_03_192_199.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: nitryfikacja ; bioreaktor ; utlenianie amoniaku
Słowa kluczowe angielskie: nitrification ; bioreactor ; ammonia oxidation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


48/203
Nr opisu: 0000067244
Tytuł oryginału: Odzyskiwanie jonów fosforanowych (V) z roztworów odpadowych zawieraj±cych zanieczyszczenia organiczne
Tytuł w wersji angielskiej: Recovery of phosphate (V) ions from liquid waste solutions containing organic impurities
Autorzy: A. Kozik, N. Hutnik, A. Matynia, J. Gluzińska, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Chemik 2011 R. 65 nr 7, s. 675-686, bibliogr. 27 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/07_2011/chemik_2011_7_11.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: jony fosforanowe ; zanieczyszczenia organiczne ; ¶cieki przemysłowe ; ¶cieki komunalne ; ¶cieki rolnicze
Słowa kluczowe angielskie: phosphate ions ; organic pollutions ; industrial wastewater ; sewage ; agricultural wastewater
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


49/203
Nr opisu: 0000063593
Tytuł oryginału: Polimery szczepione kowalentnie na powierzchni ciała stałego
Tytuł w wersji angielskiej: The covalent grafting of polymers to the solid surface
Autorzy: Agata Blacha, Katarzyna Krukiewicz, Jerzy** Żak.
¬ródło: -Chemik 2011 R. 65 nr 1, s. 11-19, bibliogr. 29 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/01_2011/chemik_2011_65_1_16-19.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: wi±zanie kowalentne ; polimeryzacja rodnikowa ; polimeryzacja jonowa ; polimeryzacja elektrochemiczna
Słowa kluczowe angielskie: covalent bond ; atom transfer radical polymerization ; ionic polymerization ; electrochemical polymerization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


50/203
Nr opisu: 0000066902
Tytuł oryginału: Zgazowanie biomasy w układach małej mocy
Tytuł w wersji angielskiej: Biomass gasification in small scale energy systems
Autorzy: Janusz Kotowicz, T. Iluk, A. Sobolewski.
¬ródło: -Chemik 2011 R. 65 nr 6, s. 564-571, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/06_2011/CHEMIK_2011_65_6_564-571.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: biomasa ; konwersja biomasy ; zgazowanie biomasy ; układ małej mocy
Słowa kluczowe angielskie: biomass ; conversion of biomass ; biomass gasification ; small scale energy system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


51/203
Nr opisu: 0000056393
Tytuł oryginału: Koordynacyjne materiały wybuchowe
Tytuł w wersji angielskiej: Coordination explosives
Autorzy: Janusz* Bełzowski, Andrzej** Wojewódka, M. Romanowski.
¬ródło: -Chemik 2010 R. 64 nr 1, s. 21-24, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/01_2010/chemik_01_2010_023_024.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: materiał wybuchowy ; metal przej¶ciowy ; laserowy materiał wybuchowy
Słowa kluczowe angielskie: explosive material ; transition metal ; laser ignition primary explosive
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


52/203
Nr opisu: 0000056394
Tytuł oryginału: Ładunki kumulacyjne i modelowanie numeryczne ich wybuchu
Tytuł w wersji angielskiej: Shaped charge and numerical modeling of their detonation
Autorzy: Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski, Tomasz* Witkowski.
¬ródło: -Chemik 2010 R. 64 nr 1, s. 25-32, bibliogr. 31 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/01_2010/chemik_01_2010_029_032.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: modelowanie numeryczne ; metoda elementów skończonych ; ładunek kumulacyjny
Słowa kluczowe angielskie: numerical modelling ; finite element method ; shaped charge
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


53/203
Nr opisu: 0000067554
Tytuł oryginału: Mikrobiologiczny wy¶cig zbrojeń
Tytuł w wersji angielskiej: Microbial arms race
Autorzy: Anna Węgrzyn.
¬ródło: -Chemik 2010 R. 64 nr 10, s. 10/662-13/665, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: mikroorganizm ; antybiotyk ; lekooporno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: microorganism ; antibiotic ; drug resistance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


54/203
Nr opisu: 0000067544
Tytuł oryginału: Mikroorganizmy a korozja
Tytuł w wersji angielskiej: Microorganisms and corrosion of metals
Autorzy: Beata Cwalina.
¬ródło: -Chemik 2010 R. 64 nr 10, s. 34/686-42/694, bibliogr. 61 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: metale ; korozja mikrobiologiczna ; biokorozja
Słowa kluczowe angielskie: metals ; biocorrosion ; microbial corrosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


55/203
Nr opisu: 0000062433
Tytuł oryginału: Nowe krystalizatory ze strumienic± zasilan± sprężonym powietrzem w procesie wydzielania struwitu z wodnych roztworów rozcieńczonych zawieraj±cych jony fosforanowe
Tytuł w wersji angielskiej: New crystallizers with a compressed air-driven jet pump in the process of precipitating struvite from diluted water solutions containing phosphate ions
Autorzy: A. Matynia, A. Mazieńczuk, B. Wierzbowska, A. Kozik, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Chemik 2010 R. 64 nr 11, s. 747-758, bibliogr. 24 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/11_2010/chemik_2010_11_747_758.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: jony fosforanowe ; struwit ; krystalizator ; strumienica ; recykling fosforu
Słowa kluczowe angielskie: phosphate ions ; struvite ; crystallizer ; jet pump ; phosphorus recycling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


56/203
Nr opisu: 0000056391
Tytuł oryginału: Tworzywa poliolefinowe w zastosowaniach specjalnych
Tytuł w wersji angielskiej: Polyolefin composites for special applications
Autorzy: M. Romanowski, Janusz* Bełzowski, B. Kramarczyk, A. Bulska.
¬ródło: -Chemik 2010 R. 64 nr 1, s. 7-13, bibliogr. 25 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/01_2010/chemik_01_2010_011_013.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: polimer ; poliolefiny ; materiał wybuchowy ; promieniowanie ; lepiszcze
Słowa kluczowe angielskie: polymer ; polyolefins ; explosive material ; radiation ; binder
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


57/203
Nr opisu: 0000056392
Tytuł oryginału: Współczesne polimery wysokoenergetyczne
Tytuł w wersji angielskiej: Modern high-energetic polymers
Autorzy: Karol* Kożuch, Andrzej** Wojewódka.
¬ródło: -Chemik 2010 R. 64 nr 1, s. 15-20, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/01_2010/chemik_01_2010_018_020.pdf
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: polimer wysokoenergetyczny ; materiał wybuchowy
Słowa kluczowe angielskie: high-energetic polymer ; explosive material
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


58/203
Nr opisu: 0000049859
Tytuł oryginału: Metody od¶luzowania olejów ro¶linnych Cz. 1: Fosfolipidy w olejach ro¶linnych
Autorzy: S. Fajkis, Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Chemik 2009 R. 62 nr 6, s. 232-236, bibliogr. 32 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: olej ro¶linny ; substancje ¶luzowe ; fosfolipidy hydratuj±ce ; fosfolipidy niehydratuj±ce
Słowa kluczowe angielskie: vegetable oil ; gums ; hydratable phospholipids ; nonhydratable phospholipids
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


59/203
Nr opisu: 0000050809
Tytuł oryginału: Metody od¶luzowania olejów ro¶linnych Cz. 2: Techniki od¶luzowania olejów ro¶linnych
Autorzy: S. Fajkis, Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Chemik 2009 R. 52 nr 7/8, s. 276-280, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: olej ro¶linny ; fosfolipidy hydratuj±ce ; fosfolipidy niehydratuj±ce ; hydratacja ; głębokie od¶luzowanie
Słowa kluczowe angielskie: vegetable oil ; hydratable phospholipids ; nonhydratable phospholipids ; hydratation ; deep degumming
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


60/203
Nr opisu: 0000054519
Tytuł oryginału: Rozwi±zanie technologiczno-aparaturowe do odzyskiwania jonów fosforanowych ze ¶cieku z przemysłu nawozowego przez str±canie i krystalizację struwitu MgNH4PO4.6H2O
Autorzy: A. Matynia, B. Wierzbowska, N. Hutnik, T. Ciesielski, R. Liszka, A. Mazieńczuk, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Chemik 2009 R. 62 nr 12, s. 498-503, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: ¶cieki przemysłowe ; struwit ; str±canie struwitu ; krystalizacja ; krystalizator ; strumienica ; recykling fosforu
Słowa kluczowe angielskie: industrial wastewater ; struvite ; struvite precipitation ; crystallization ; crystallizer ; jet pump ; phosphorus recycling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


61/203
Nr opisu: 0000041772
Tytuł oryginału: Biotechnologiczne podstawy usuwania farmaceutyków ze ¶cieków i ich ograniczenia
Autorzy: Sebastian Żabczyński, Dagmara* Buntner, Korneliusz** Miksch.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 11, s. 619-622, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: farmaceutyki ; oczyszczanie ¶cieków ; bioreaktor membranowy ; biotechnologia
Słowa kluczowe angielskie: pharmaceuticals ; wastewater treatment ; membrane bioreactor ; biotechnology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


62/203
Nr opisu: 0000051608
Tytuł oryginału: Czy problematyka krystalizacji przemysłowej może liczyć na zainteresowanie w Polsce? Rozmowa z panem Piotrem Synowcem z Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach profesorem Politechniki ¦l±skiej. [Rozm. przepr.] Anna Bieniecka
Autorzy: Piotr Synowiec, A. Bieniecka.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 491-493
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: krystalizacja przemysłowa ; przemysł chemiczny ; przemysł spożywczy ; współpraca naukowo-przemysłowa
Słowa kluczowe angielskie: industrial crystallization ; chemical industry ; food industry ; scientific and industrial cooperation
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


63/203
Nr opisu: 0000041489
Tytuł oryginału: Do¶wiadczalna weryfikacja stopnia ejekcji strumienicy cieczowej w krystalizatorze DTM z wewnętrzn± cyrkulacj± zawiesiny
Autorzy: A. Matynia, M. Małasińska, R. Liszka, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 512-515, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: krystalizator ; strumienica cieczowa ; stopień ejekcji ; ci¶nienie dynamiczne
Słowa kluczowe angielskie: crystallizer ; liquid jet pump ; ejection degree ; dynamic pressure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


64/203
Nr opisu: 0000041493
Tytuł oryginału: Krystalizacja próżniowa trioksanu w skali półtechnicznej
Autorzy: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek, P. Tyński, W. Szczypiński, W. Kozioł, M. Gruszczyński.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 533-535, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: krystalizacja ; trioksan ; przemysł
Słowa kluczowe angielskie: crystallization ; trioxane ; industry
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


65/203
Nr opisu: 0000041487
Tytuł oryginału: Kwas adypinowy - nowe wyzwanie
Autorzy: B. Bunikowska, B. Sołtysik, Piotr Synowiec, S. Szarlik.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 502-504, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: kwas adypinowy ; adsorpcja ; biało¶ć ; skala Hazena ; krystalizacja
Słowa kluczowe angielskie: adipic acid ; adsorption ; whiteness ; Hazen Scale ; crystallization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


66/203
Nr opisu: 0000041495
Tytuł oryginału: Modelowanie krystalizacji fluidalnej z abrazj± i idealn± klasyfikacj±
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 541-544, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: krystalizacja fluidalna ; modelowanie ; abrazja
Słowa kluczowe angielskie: fluidized bed crystallization ; modelling ; abrasion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


67/203
Nr opisu: 0000038853
Tytuł oryginału: Nadwęglan sodu - wła¶ciwo¶ci i efektywno¶ć uwalniania H2O2 w porównaniu z nadtlenkami wapnia i magnezu
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 6, s. 259-263, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: nawęglan sodu ; nadtlenek wapnia ; nadtlenek magnezu ; PermeOx ; PermeOx Plus ; Ixper ; Drillox
Słowa kluczowe angielskie: sodium percarbonate ; calcium peroxide ; magnesium peroxide ; PermeOx ; PermeOx Plus ; Ixper ; Drillox
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


68/203
Nr opisu: 0000041774
Tytuł oryginału: Otrzymywanie sorbentów do oznaczania niewielkich stężeń rtęci metod± gold-trap
Autorzy: E. Kużdżał, Krzysztof* Jastrz±b.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 11, s. 632-636, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: analiza rtęci ; złocenie ; sorbent ; adsorpcja ; amalgamator
Słowa kluczowe angielskie: mercury analysis ; gold ; sorbent ; adsorption ; gold-trap
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


69/203
Nr opisu: 0000041492
Tytuł oryginału: Podział ¶ladowych ilo¶ci jonów M2+ podczas krystalizacji MgSeO4.6H2O
Autorzy: Marek** Smolik, Anna* Kowalik.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 530-532, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: selenian magnezu (II) heksahydrat ; krystalizacja ; współkrystalizacja ¶ladowych ilo¶ci jonów M2+ ; współczynnik podziału D2/1 ; współczynniki podziału Hendersona-Kracka, Chłopina
Słowa kluczowe angielskie: magnesium(II) selenate hexahydrate ; crystallization ; co-crystallization of trace amounts of M2+ ; distribution coefficient D2/1 ; Henderson-Kracek, Khlopin distribution coefficients
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


70/203
Nr opisu: 0000041490
Tytuł oryginału: Przepływ zawiesiny w krystalizatorach z klasyfikacj± i bez klasyfikacji hydraulicznej
Autorzy: Roch* Plewik, Janusz Wójcik, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 520-522, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: krystalizator ; CFD ; przepływ dwufazowy
Słowa kluczowe angielskie: crystallizer ; CFD ; two-phase flow
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


71/203
Nr opisu: 0000041491
Tytuł oryginału: Wpływ czynników chemicznych, fizykochemicznych i krystalochemicznych na współczynniki współkrystalizacji ¶ladowych ilo¶ci jonów metali M2+ podczas krystalizacji wybranych octanów M(CH3COO)2.nH2O
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 526-529, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: krystalizacja ; współkrystalizacja ; ¶lady jonów metali ; współczynniki podziału Hendersona-Kracka, Chłopina
Słowa kluczowe angielskie: crystallization ; co-crystallization ; traces of metal ions ; Henderson-Kracek, Khlopin distribution coefficients
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


72/203
Nr opisu: 0000041488
Tytuł oryginału: Wpływ jonów glinu na jako¶ć kryształów struwitu wydzielanego w sposób ci±gły z roztworów rozcieńczonych
Autorzy: N. Hutnik, B. Wierzbowska, A. Matynia, Krzysztof Piotrowski, J. Gluzińska.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 505-508, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: struwit ; str±canie ; krystalizacja z reakcj± chemiczn± ; jony glinu ; krystalizator DT MSMPR ; wodorotlenek glinu ; aglomeracja powierzchniowa
Słowa kluczowe angielskie: struvite ; precipitation ; reaction crystallization ; aluminium ions ; DT MSMPR crystallizer ; aluminium hydroxide ; surface agglomeration
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


73/203
Nr opisu: 0000041494
Tytuł oryginału: Wpływ metanolu na charakterystykę czasow± przesycenia roztworu podczas krystalizacji okresowej w układzie kwas L(+)-askorbinowy - metanol - woda
Autorzy: B. Wierzbowska, N. Hutnik, A. Matynia, Krzysztof Piotrowski.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 536-540, bibliogr. 29 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: witamina C ; przesycenie ; metanol ; krystalizator o działaniu okresowym
Słowa kluczowe angielskie: vitamin C ; supersaturation ; methanol ; batch crystallizer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


74/203
Nr opisu: 0000041773
Tytuł oryginału: Wpływ trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) na zdrowie człowieka i ¶rodowisko
Autorzy: Anna Wiechetek, I. Greń, U. Guzik.
¬ródło: -Chemik 2008 R. 61 nr 11, s. 623-626, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: dioksyny ; pestycydy ; polichlorowane bifenyle ; trwałe zanieczyszczenia organiczne
Słowa kluczowe angielskie: dioxins ; pesticides ; polychlorinated biphenyls ; persistent organic pollutants
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


75/203
Nr opisu: 0000030187
Tytuł oryginału: Badania elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne monomeru zawieraj±cego w strukturze karbazol
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of fluorine on municipal sewage biological treatment
Autorzy: Mieczysław Łapkowski, Jerzy** Żak, Krzysztof Karoń.
¬ródło: -Chemik 2007 R. 60 nr 7/8, s. III-V, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: proces tlenowy ; osad czynny ; ochrona ¶rodowiska
Słowa kluczowe angielskie: aerobic process ; activated sludge ; environmental protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


76/203
Nr opisu: 0000032497
Tytuł oryginału: Biotechnologia w eliminowaniu farmaceutyków ze ¶cieków
Autorzy: Dagmara* Buntner.
¬ródło: -Chemik 2007 R. 60 nr 12, s. XXVIII-XXIX, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: farmaceutyki ; oczyszczanie ¶cieków ; osad czynny
Słowa kluczowe angielskie: pharmaceuticals ; wastewater treatment ; activated sludge
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


77/203
Nr opisu: 0000032494
Tytuł oryginału: Biotechnologia w ochronie ¶rodowiska
Autorzy: Korneliusz** Miksch.
¬ródło: -Chemik 2007 R. 60 nr 12, s. III-VII, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: biotechnologia ; ochrona ¶rodowiska ; proces biologiczny ; usuwanie zanieczyszczeń ; utylizacja odpadów ; oczyszczanie gazu
Słowa kluczowe angielskie: biotechnology ; environmental protection ; biological process ; pollutants removal ; waste utilization ; gas cleaning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


78/203
Nr opisu: 0000040915
Tytuł oryginału: Elektrokatalityczne wła¶ciwo¶ci tworzyw elektrodowych
Tytuł w wersji angielskiej: The electrocatalytic properties of electrode materials
Autorzy: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Dorota* Kopyto.
¬ródło: -Chemik 2007 R. 60 nr 5, s. 280-282, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: wła¶ciwo¶ci elektrokatalityczne ; tworzywo katodowe ; wydzielanie wodoru ; nadpotencjał wydzielania wodoru
Słowa kluczowe angielskie: electrocatalytic properties ; cathode material ; hydrogen emission ; hydrogen overpotential
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


79/203
Nr opisu: 0000032496
Tytuł oryginału: Hydroliza enzymatyczna substancji tłuszczowych zawartych w ¶ciekach
Autorzy: Anna Wiechetek, Jolanta Turek-Szytow, Korneliusz** Miksch, Dariusz Choiński.
¬ródło: -Chemik 2007 R. 60 nr 12, s. XXVII-XXVIII, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: hydroliza enzymatyczna ; ¶cieki ; lipidy ; lipaza
Słowa kluczowe angielskie: enzymatic hydrolysis ; wastewater ; lipids ; lipase
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


80/203
Nr opisu: 0000023752
Tytuł oryginału: Prof. zw. dr hab. inż. Jan Bandrowski (1928-2006)
Autorzy: Józef** Szarawara, Jan* Thullie.
¬ródło: -Chemik 2007 R. 60 nr 1, s. 24-25
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: Bandrowski Jan ; wspomnienie po¶miertne
Słowa kluczowe angielskie: Bandrowski Jan ; obituary
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


81/203
Nr opisu: 0000031589
Tytuł oryginału: Siarczan potasu dla potrzeb agronomii z wytwórni biopaliw
Tytuł w wersji angielskiej: Potassium sulpate for agronomy from biofuels production
Autorzy: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Chemik 2007 R. 60 nr 10, s. 479-484, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: siarczan potasu ; biopaliwo ; utylizacja ; odpadowy produkt uboczny
Słowa kluczowe angielskie: potassium sulphate ; biofuel ; utilization ; by-product
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


82/203
Nr opisu: 0000023753
Tytuł oryginału: Tworzywa elektrodowe w procesach elektrochemicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Electrode materials used in electrochemical processes
Autorzy: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Dorota* Kopyto.
¬ródło: -Chemik 2007 R. 60 nr 1, s. 47-50, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: tworzywo anodowe ; tworzywo katodowe ; wydzielanie chloru ; wydzielanie wodoru
Słowa kluczowe angielskie: anode material ; cathode material ; chlorine emission ; hydrogen emission
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


83/203
Nr opisu: 0000024083
Tytuł oryginału: Usuwanie farmaceutyków ze ¶cieków
Tytuł w wersji angielskiej: Removal of pharaceuticals from wastewater
Autorzy: Dagmara* Buntner, Sebastian Żabczyński, Korneliusz** Miksch.
¬ródło: -Chemik 2007 R. 60 nr 2, s. 120-124, bibliogr. 36 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: farmaceutyki ; oczyszczanie ¶cieków ; utlenianie chemiczne
Słowa kluczowe angielskie: pharmaceuticals ; wastewater treatment ; chemical oxidation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


84/203
Nr opisu: 0000032495
Tytuł oryginału: Wykorzystanie techniki membranowych w uzdatnianiu wody do picia - stan wiedzy
Tytuł w wersji angielskiej: Application of membrane process in water treatment - state of art
Autorzy: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
¬ródło: -Chemik 2007 R. 60 nr 12, s. XXII-XXV, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: uzdatnianie wody ; techniki membranowe ; odwrócona osmoza ; membrana nanofiltracyjna ; ultrafiltracja ; mikrofiltracja ; proces hybrydowy
Słowa kluczowe angielskie: water treatment ; membrane techniques ; reverse osmosis ; nanofiltration membrane ; ultrafiltration ; microfiltration ; hybrid process
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


85/203
Nr opisu: 0000028029
Tytuł oryginału: Zastosowanie 1,3-arylowych pochodnych 1,3-propanodionu i ich chelatów w technologii polimerów
Tytuł w wersji angielskiej: The applications of 1,3-aryl derivatives of 1,3-propanedione and their chelates in the polymer technology
Autorzy: Bartłomiej* Jakubowski.
¬ródło: -Chemik 2007 R. 60 nr 5, s. 275-279, bibliogr. 53 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: dodatek do polimeru ; polimer ; filtr UV
Słowa kluczowe angielskie: polymer additive ; polymer ; UV filter
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


86/203
Nr opisu: 0000019077
Tytuł oryginału: Dodatki uszlachetniaj±ce do silnikowych paliw płynnych
Autorzy: Bartłomiej* Jakubowski.
¬ródło: -Chemik 2006 R. 59 nr 5, s. 281-285, bibliogr. 85 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: paliwo płynne ; paliwo silnikowe ; dodatek do paliwa ; benzyna ; olej napędowy
Słowa kluczowe angielskie: liquid fuel ; engine fuel ; fuel additive ; petrol ; diesel fuel
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


87/203
Nr opisu: 0000023081
Tytuł oryginału: Elektrody stopowe metali grupy żelaza
Autorzy: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Dorota* Kopyto.
¬ródło: -Chemik 2006 R. 59 nr 11/12, s. 526-528, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: tworzywo katodowe ; wydzielanie wodoru ; nadpotencjał wydzielania wodoru
Słowa kluczowe angielskie: cathode material ; hydrogen evolution reaction ; hydrogen overpotential
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


88/203
Nr opisu: 0000022140
Tytuł oryginału: Eugeniusz Kwiatkowski - życie i dzieło
Autorzy: Józef** Szarawara.
¬ródło: -Chemik 2006 R. 59 nr 10, s. 485-490, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: Kwiatkowski Eugeniusz
Słowa kluczowe angielskie: Kwiatkowski Eugeniusz
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


89/203
Nr opisu: 0000021193
Tytuł oryginału: Metale przej¶ciowe jako tworzywa elektrodowe
Autorzy: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Dorota* Kopyto.
¬ródło: -Chemik 2006 R. 59 nr 9, s. 439-441, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: tworzywo katodowe ; wydzielanie wodoru ; nadpotencjał wydzielania wodoru
Słowa kluczowe angielskie: cathode material ; hydrogen evolution reaction ; hydrogen overpotential
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


90/203
Nr opisu: 0000021192
Tytuł oryginału: Nadtlenki wapnia i magnezu - zastosowanie do celów komercyjnych i w ochronie ¶rodowiska
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Chemik 2006 R. 59 nr 9, s. 433-438, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: nadtlenek wapnia ; nadtlenek magnezu ; PermeOx ; PermeOx Plus ; ORC ; Ixper ; Drillox
Słowa kluczowe angielskie: calcium peroxide ; magnesium peroxide ; PermeOx ; PermeOx Plus ; ORC ; Ixper ; Drillox
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


91/203
Nr opisu: 0000020676
Tytuł oryginału: Sopstok - małowarto¶ciowy odpad czy cenny surowiec?
Autorzy: S. Fajkis, Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Chemik 2006 R. 59 nr 7/8, s. 394-399, bibliogr. 39 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: sopstok ; rafinacja olejów ro¶linnych ; kwas tłuszczowy porafinacyjny
Słowa kluczowe angielskie: soapstock ; vegetable oil refining ; post-refinery fatty acid
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


92/203
Nr opisu: 0000012744
Tytuł oryginału: 1,4-Bis(1-fenylo-1-metyloetylodioksymetyleno) benzen jako inicjator procesu utleniania kumenu - wpływ ¶ladowych ilosci zanieczyszczeń
Autorzy: Danuta Gilner, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, A. Więckol, Zbigniew** Stec.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 355-358, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


93/203
Nr opisu: 0000012695
Tytuł oryginału: Absorpcja gazów resztkowych w aparacie hybrydowym z wypełnieniem komórkowym
Autorzy: Jan** Hehlmann, Krzysztof Kiraga.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 290-291, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


94/203
Nr opisu: 0000012702
Tytuł oryginału: Badania filtracji w skali laboratoryjnej
Autorzy: Michał** Palica.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 307-309, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


95/203
Nr opisu: 0000012706
Tytuł oryginału: Badania nad równowag± reakcji fluorku strontu z kwasem siarkowym (VI) i krzemionk±
Autorzy: Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 323-324, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


96/203
Nr opisu: 0000012746
Tytuł oryginału: Badania procesu elektrochemicznego rozkładu mocznika na elektrodzie grafitowej
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, Wojciech Simka, Agnieszka Krz±kała.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 376-378, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


97/203
Nr opisu: 0000012748
Tytuł oryginału: Badanie wła¶ciwo¶ci nowych cementów kostnych sieciowanych (di)metakrylanami glikoli oligoetylenowych
Autorzy: Monika ¦miga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Marcin Kaczmarek, Jan** Łukaszczyk.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 382-384, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


98/203
Nr opisu: 0000012717
Tytuł oryginału: Ciecze jonowe - nowe ¶rodowisko reakcji elektrochemicznych
Autorzy: Jerzy** Żak, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 344-346, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


99/203
Nr opisu: 0000012734
Tytuł oryginału: Dwustopniowa chłodnia wody obiegowej
Autorzy: Jan** Hehlmann, Dominik* Bania.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 284-285, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


100/203
Nr opisu: 0000012740
Tytuł oryginału: Fosforowe pochodne glicyny z wi±zaniem Cα-P w syntezie α, β-dehydro-α-aminokwasów
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Anna KuĽnik, Mirosława Grymel, A. Stencel.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 337-339, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


101/203
Nr opisu: 0000012737
Tytuł oryginału: Hydroksyalkilowanie 5-podstawionych pochodnych uracylu
Autorzy: Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 325-326, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


102/203
Nr opisu: 0000012716
Tytuł oryginału: Kompozytowe membrany asymetryczne zawieraj±ce polimer przewodz±cy do separacji gazów
Autorzy: Agnieszka Stolarczyk, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 342-344, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


103/203
Nr opisu: 0000012711
Tytuł oryginału: Kumulacja pierwiastków ekologicznie szkodliwych w ziołach pochodz±cych z różnych rejonów Górnego ¦l±ska
Autorzy: Barbara** Kot, K. Potoczny.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 330-333, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


104/203
Nr opisu: 0000012704
Tytuł oryginału: Metoda XRF w analizie wielopierwiastkowej próbek weterynaryjnych
Autorzy: Irena** Baranowska, J. Płonka, L. Barchański.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 316-319, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: XRF ; analiza wielopierwiastkowa ; sier¶ć ; pazur ; próbka weterynaryjna
Słowa kluczowe angielskie: XRF ; multi-elements analysis ; pelage ; claw ; veterinary pattern
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


105/203
Nr opisu: 0000012719
Tytuł oryginału: Nowy sposób wytwarzania 5-nitrogwajakolu
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 362-364, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


106/203
Nr opisu: 0000012694
Tytuł oryginału: Oczyszczanie gazów gardzielowych w hutach miedzi
Autorzy: Jan** Hehlmann, Barbara* Domalik.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 286-288, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


107/203
Nr opisu: 0000012691
Tytuł oryginału: Odpylacze z wiruj±cymi elementami separuj±cymi
Autorzy: Andrzej** Bryczkowski, Barbara* Domalik, R. Kubica.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 275-276, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


108/203
Nr opisu: 0000012696
Tytuł oryginału: Optymalizacja wymiarów geometrycznych cylindrycznych zbiorników ci¶nieniowych na podstawie równoważnika cen
Autorzy: Jan** Hehlmann, Henryk** Merta.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 292-293, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


109/203
Nr opisu: 0000013285
Tytuł oryginału: Parametry jako¶ciowe koksów z mieszanek wsadowych zawieraj±cych odpady
Autorzy: Andrzej** Koszorek.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 359-361, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


110/203
Nr opisu: 0000012703
Tytuł oryginału: Parametry procesowe krystalizacji fluidalnej
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 310-312, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


111/203
Nr opisu: 0000012745
Tytuł oryginału: Polerowanie elektrolityczne implantów wykonanych ze stopu vitalium
Autorzy: Ginter** Nawrat, Wojciech Simka, Ł. Nieużyła.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 370-372, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


112/203
Nr opisu: 0000012709
Tytuł oryginału: Porównanie zachowania się 1,4-dinitroimidazoli i 1,4-dinitropirazoli wobec zwi±zków z ugrupowaniami NH2 lub NH
Autorzy: R. Jędrysiak, M. Sawicki, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 327-329, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


113/203
Nr opisu: 0000012705
Tytuł oryginału: Przegl±d metod specjacyjnego oznaczania glinu w glebach kwa¶nych
Autorzy: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 320-322, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


114/203
Nr opisu: 0000014544
Tytuł oryginału: Przemysł chloro-alkaliczny w obliczu konieczno¶ci uzyskania pozwoleń zintegrowanych
Autorzy: Witold** Gnot, Ginter** Nawrat, Wojciech Simka.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 9, s. 471-474, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


115/203
Nr opisu: 0000012722
Tytuł oryginału: Reakcje kompleksów di-μ-chlorobis[(N-t-butyloformimidoilo)-4R-fenylo-2C,N-dipalladów z podstawionymi terminalnymi alkenami
Autorzy: Jacek** Majewski, Stanisław* Krompiec.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 365-366, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


116/203
Nr opisu: 0000012735
Tytuł oryginału: Rozdrabnianie pigmentu w mieszalniku z acentrycznymi mieszadłami
Autorzy: Jan** Hehlmann, Maciej* Jodkowski.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 288-289, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


117/203
Nr opisu: 0000012743
Tytuł oryginału: Stabilno¶ć oksydacyjna produktów modyfikacji chemicznej olejów ro¶linnych
Autorzy: Stefania** Fiszer, Urszula** Szałajko, Piotr* Niemiec, Janusz* Klomfas.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 351-354, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


118/203
Nr opisu: 0000012697
Tytuł oryginału: Stateczno¶ć powłok antykorozyjnych w projektowaniu aparatów
Autorzy: Jan** Hehlmann, Bogusław* S±siadek, Edyta* Kujawska.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 294-295, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


119/203
Nr opisu: 0000012698
Tytuł oryginału: Symulacja pracy reaktora rewersyjnego przy zmiennej temperaturze wlotowej
Autorzy: Alicja Kocur.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 296-298, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


120/203
Nr opisu: 0000012742
Tytuł oryginału: Synteza nadtlenoestrów organicznych w ¶rodowisku cieczy jonowych
Autorzy: Anna Chrobok, Stefan** Baj, Agnieszka Siewniak.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 348-350, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


121/203
Nr opisu: 0000012724
Tytuł oryginału: Utylizacja odpadowych poliolefin - wariant paliw płynnych
Autorzy: Andrzej** Mianowski, Anna** Tokarska.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 367-369, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


122/203
Nr opisu: 0000012699
Tytuł oryginału: Wpływ parametrów procesowych na maksymalny czas cyklu w reaktorach rewersyjnych z wtryskiem międzystopniowym
Autorzy: Monika* Kurpas, Jan* Thullie.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 299-301, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


123/203
Nr opisu: 0000012701
Tytuł oryginału: Wpływ stężenia i czasu kontaktu międzyfazowego metyloetyloketonu na skuteczno¶ć biofiltru torfowego pracuj±cego w systemie zmianowym
Autorzy: Michał** Palica, Klaudia* Chmiel.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 303-306, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


124/203
Nr opisu: 0000012700
Tytuł oryginału: Wpływ stopnia rozdrobnienia kamienia wapiennego na jego reaktywno¶ć
Autorzy: Wojciech Mokrosz, M. Wal.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 301-303, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


125/203
Nr opisu: 0000012715
Tytuł oryginału: Współkrystalizacja ¶ladowych ilo¶ci jonów metali M2+ z MgCl2x6H2O i SrCl2x6H2O
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 339-341, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


126/203
Nr opisu: 0000012732
Tytuł oryginału: Wydział Chemiczny Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Bartłomiej* Jakubowski.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 266-267
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


127/203
Nr opisu: 0000012690
Tytuł oryginału: Wydział Chemiczny Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach ukończył sze¶ćdziesi±t lat
Autorzy: Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 259-260, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


128/203
Nr opisu: 0000012733
Tytuł oryginału: Wykorzystanie pakietu CFD w projektowaniu mieszalników
Autorzy: Joanna* Bigda, Piotr Synowiec.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 272-274, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


129/203
Nr opisu: 0000013284
Tytuł oryginału: Wytwarzanie galwanicznych powłok platynowych na stopach żaroodpornych
Autorzy: Ginter** Nawrat, Wojciech Simka, Ł. Nieużyła.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 373-375, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


130/203
Nr opisu: 0000012747
Tytuł oryginału: Wyznaczanie szeroko¶ci strefy metastabilnej dziesięciowodnego siarczanu (VI) sodu Na2SO4x10 H2O
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, Paweł* Skiba.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 379-381, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


131/203
Nr opisu: 0000012736
Tytuł oryginału: Zależno¶ci między równoległymi reakcjami dehydratacji alkoholu isopropylowego na centrach kwasowych Bronsteda
Autorzy: Wincenty** Turek, Agnieszka* Krowiak, Joanna* Dębiec, A. ¦niechota.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 312-314, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


132/203
Nr opisu: 0000012739
Tytuł oryginału: Zastosowanie dialdehydów w syntezie poliestrów pochodnych kwasu salicylowego
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Sylwia Kukowka, D. Jaworski.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 334-336, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


133/203
Nr opisu: 0000012692
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody audiometrycznej w badaniach poziomego transportu pneumatycznego
Autorzy: Grzegorz Dzido, Jerzy** Raczek.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 277-279, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


134/203
Nr opisu: 0000012693
Tytuł oryginału: Zastosowanie równania bilansu populacji do opisu dwufazowych układów dyspersyjnych
Autorzy: Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 280-283, bibliogr. 44 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


135/203
Nr opisu: 0000009880
Tytuł oryginału: Czy obowi±zuj±ce standardy kształcenia magistrów inżynierów na kierunku "Technologia chemiczna" odpowiadaj± współczesnym potrzebom rynku pracy?
Autorzy: Jerzy** Suwiński.
¬ródło: -Chemik 2004 R. 57 nr 10, s. 358-360
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


136/203
Nr opisu: 0000008286
Tytuł oryginału: Jubileusz 80-lecia Profesora Józefa Szarawary Gliwice, 26 lutego 2004 r.
Autorzy: K. Kałucki, Witold** Gnot, Krzysztof* Jastrz±b.
¬ródło: -Chemik 2004 R. 57 nr 3/4, s. 128-129
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


137/203
Nr opisu: 0000010568
Tytuł oryginału: Kierunki utylizacji azbestu i wyrobów azbestowo-cementowych
Autorzy: Teresa** Buczek, Alina** Dukowicz.
¬ródło: -Chemik 2004 R. 57 nr 12, s. 497-500, bibliogr. 17 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


138/203
Nr opisu: 0000009531
Tytuł oryginału: Metody statystyczne w ekoanalityce
Autorzy: K. Srogi, Mariusz* Minkina.
¬ródło: -Chemik 2004 R. 57 nr 9, s. 337-339, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


139/203
Nr opisu: 0000001514
Tytuł oryginału: Niektóre warunki stosowania żelaza (II) do usuwania chromu ze ¶cieków
Tytuł w wersji angielskiej: Some conditions for using iron(II) to removal chromium from waste waters
Autorzy: Rafał** Dylewski, M. Lipińska.
¬ródło: -Chemik 2003 R. 56 nr 2, s. 48-50, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: żelazo ; usuwanie chromu ; oczyszczanie ¶cieków ; redukcja chemiczna ; koagulacja
Słowa kluczowe angielskie: iron ; chromium removal ; wastewater treatment ; chemical reduction ; coagulation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


140/203
Nr opisu: 0000006532
Tytuł oryginału: ¦l±skie Centrum Zaawansowanych Technologii Konsorcjum d/s Badań odpadów niebezpiecznych
Tytuł w wersji angielskiej: Silesian Centre of Advanced Technologies. Konsortium for studying dangerous wastes
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: -Chemik 2003 R. 56 nr 12, s. 439-440
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: ¦l±skie Centrum Zaawansowanych Technologii ; odpady niebezpieczne
Słowa kluczowe angielskie: Silesian Center of Advanced Technologies ; hazardous waste
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


141/203
Nr opisu: 0000000407
Tytuł oryginału: Akredytacja laboratoriów badawczych - analiza rynku i wymagania systemu jako¶ci
Autorzy: W. Rosikoń, Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 2002 R. 55 nr 2, s. 39-42, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


142/203
Nr opisu: 0000000406
Tytuł oryginału: Badania nad otrzymywaniem szczawianu sodu metod± elektrolizy membranowej
Autorzy: B. Pisarska, L. Kotas, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
¬ródło: -Chemik 2002 R. 55 nr 4, s. 98-101, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


143/203
Nr opisu: 0000000403
Tytuł oryginału: Jubileusz 80-lecia doc. dr. inż. Anatola Chomiakowa
Autorzy: Józef** Szarawara.
¬ródło: -Chemik 2002 R. 55 nr 10, s. 324-325
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


144/203
Nr opisu: 0000000408
Tytuł oryginału: Sucha bezodpadowa metoda równoczesnego usuwania tlenków siarki i azotu z gazów odlotowych na krajowych sorbentach węglowych
Autorzy: Józef** Szarawara, Krzysztof* Jastrz±b.
¬ródło: -Chemik 2002 R. 55 nr 2, s. 32-38, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


145/203
Nr opisu: 0000000400
Tytuł oryginału: Wybrane obszary polskiego przemysłu petrochemicznego jako potencjalne pozycje restrukturyzacji i unowocze¶nienia krajowego przemysłu
Autorzy: Marian* Taniewski.
¬ródło: -Chemik 2002 R. 55 nr 6, s. 176-181
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


146/203
Nr opisu: 0000013117
Tytuł oryginału: Ocena cyklu życia produktu jako metoda przygotowania inwestycji ochrony ¶rodowiska
Autorzy: Adam Ryszko, T. Staszek.
¬ródło: -Chemik 2001 R. 53 nr 12 wyd. spec., s. 29-38, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


147/203
Nr opisu: 0000002374
Tytuł oryginału: Oczyszczanie ¶cieków przemysłowych metodami katalicznymi z wykorzystaniem nadtlenku wodoru
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Chemik 2001 R. 54 nr 2, s. 31-36, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


148/203
Nr opisu: 0000001785
Tytuł oryginału: Opłaty produktowe i depozytowe jako narzędzia stymuluj±ce proces recyklingu odpadów niebezpiecznych
Autorzy: Zygfryd** Nowak, Marek* Wasilewski, Agnieszka Gajda.
¬ródło: -Chemik 2001 R. 54 nr 12, s. 364-368, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


149/203
Nr opisu: 0000002422
Tytuł oryginału: Otrzymywanie kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu z odpadowego siarczanu sodu
Autorzy: Rafał** Dylewski.
¬ródło: -Chemik 2001 R. 54 nr 1, s. 8-12, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


150/203
Nr opisu: 0000002102
Tytuł oryginału: Przegl±d metod otrzymywania tworzyw katodowych o niskim nadpotencjale wodoru
Autorzy: D. Kopyto, Witold** Gnot, Ginter** Nawrat.
¬ródło: -Chemik 2001 R. 54 nr 7, s. 175-179, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


151/203
Nr opisu: 0000004594
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Maciej Gonet.
¬ródło: -Chemik 2001 R. 54 nr 5, s. 126-127
Praca recenzowana: Catalytic air pollution control commercial technology / R. M. Heck, R. J. Farrauto. New York 1998
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


152/203
Nr opisu: 0000049310
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 2001 R. 54 nr 1, s. 28
Praca recenzowana: Stan ¶rodowiska w Polsce. Raport Państwowej Inspekcji Ochrony ¦rodowiska. Warszawa 1998
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


153/203
Nr opisu: 0000049346
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 2001 R. 54 nr 1, s. 28
Praca recenzowana: Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk 1995 - 2000. Informator / T. Jankowska. Warszawa 2000
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


154/203
Nr opisu: 0000000221
Tytuł oryginału: Czystsza Produkcja (CP) - strategia ochrony ¶rodowiska XXI wieku
Autorzy: Zygfryd** Nowak.
¬ródło: -Chemik 2000 R. 53 nr 12 wyd. spec., s. 6-8
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


155/203
Nr opisu: 0000005649
Tytuł oryginału: O chemii w mijaj±cym stuleciu
Autorzy: Zbigniew** Jedliński.
¬ródło: -Chemik 2000 R. 53 nr 9, s. 257-260, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


156/203
Nr opisu: 0000008516
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 2000 R. 53 nr 4, s. 105
Praca recenzowana: ISO 9000 System Jako¶ci. Przygotowanie do auditu certyfikacyjnego. Warszawa 1998
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


157/203
Nr opisu: 0000008517
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 2000 R. 53 nr 4, s. 104-105
Praca recenzowana: ISO 9000 Dokumentacja. Księga Jako¶ci i Procedury Operacyjne / [Aut.]: J. Kanholm. Warszawa 1998
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


158/203
Nr opisu: 0000008518
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 2000 R. 53 nr 4, s. 104
Praca recenzowana: ISO 9000. Wdrażanie w twojej firmie. Samouczek dla pracowników / [Aut.]: J. Kanholm. Warszawa 1998
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


159/203
Nr opisu: 0000008527
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 2000 R. 53 nr 5, s. 130
Praca recenzowana: A green plan for industry: 16 steps to environmental excellence / [Aut.]: D. J. Schell. Rockville 1998
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


160/203
Nr opisu: 0000008528
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 2000 R. 53 nr 5, s. 130
Praca recenzowana: ISO 14001. An executive report / [Aut.]: G. West, J. Manta. Rockville 1996
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


161/203
Nr opisu: 0000008530
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 2000 R. 53 nr 5, s. 130
Praca recenzowana: What environmental managers really need to know / [Aut.]: D. J. Schell. Rockville 1998
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


162/203
Nr opisu: 0000008531
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 2000 R. 53 nr 5, s. 129
Praca recenzowana: Environmental management systems: a guide for planning, development and implementation / [Aut.]: J. G. Martin, G. J. Edgley. Rockville 1998
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


163/203
Nr opisu: 0000008532
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 2000 R. 53 nr 5, s. 129-130
Praca recenzowana: ISO 14000. Understanding the environmental standards / [Aut.]: W. M. von Zharen. Rockville 1996
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


164/203
Nr opisu: 0000000220
Tytuł oryginału: System Zarz±dzania ¦rodowiskiem wg strategii Czystszej Produkcji
Autorzy: Adam Ryszko, Marek* Wasilewski.
¬ródło: -Chemik 2000 R. 53 nr 12 wyd. spec., s. 23-29, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


165/203
Nr opisu: 0000005002
Tytuł oryginału: Metody utylizacji dwutlenku siarki z gazów wylotowych z fabryk kwasu siarkowego
Autorzy: Rafał** Dylewski, K. Wandachowicz.
¬ródło: -Chemik 1999 R. 52 nr 3, s. 59-62, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


166/203
Nr opisu: 0000005024
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty składu wodorozcieńczalnych spoiw hybrydowych
Autorzy: J. Kozioł, M. Gajewska, G. Staszkiewicz, Witold** Pradellok, W. Sporysz.
¬ródło: -Chemik 1999 R. 52 nr 4, s. 90-95, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


167/203
Nr opisu: 0000049229
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 1999 R. 52 nr 12, s. 330
Praca recenzowana: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania ¶ladowich ilo¶ci pierwiastków. Poznań 1999
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


168/203
Nr opisu: 0000005261
Tytuł oryginału: Sposób dodatkowego zabezpieczenia oczu spektroanalityków podczas długotrwałych analiz wykonywanych płomieniow± metod± absorpcji atomowej
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Chemik 1999 R. 52 nr 11, s. 291-293, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


169/203
Nr opisu: 0000024428
Tytuł oryginału: Elektrochemiczna synteza zwi±zków organicznych [Cz.] 3: Niektóre rozwi±zania konstrukcji elektrolizerów. Elektroliza układów dwufazowych (emulsji)
Autorzy: Rafał** Dylewski.
¬ródło: -Chemik 1998 R. 51 nr 7/8, s. 193-198, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


170/203
Nr opisu: 0000024373
Tytuł oryginału: Koncepcja wykorzystania elektrochemicznej redukcji jonów azotanowych w oczyszczaniu ¶cieków z przemysłu azotowego
Autorzy: A. Krystek, Rafał** Dylewski.
¬ródło: -Chemik 1998 R. 51 nr 6, s. 151-154, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


171/203
Nr opisu: 0000024288
Tytuł oryginału: Przegl±d metod odzyskiwania metali ciężkich ze ¶cieków
Autorzy: Rafał** Dylewski, Witold** Gnot, D. Kopyto.
¬ródło: -Chemik 1998 R. 51 nr 3, s. 67-71, bibliogr. 70 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


172/203
Nr opisu: 0000024269
Tytuł oryginału: Zagadnienia termodynamiki, kinetyki i inżynierii reaktorowej w obliczeniach technologicznych Wyst±pienie Profesora Józefa Szarawary podczas uroczysto¶ci nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Szczecińskiej
Autorzy: Józef** Szarawara.
¬ródło: -Chemik 1998 R. 51 nr 2, s. 31-38, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


173/203
Nr opisu: 0000026444
Tytuł oryginału: Badania nad zmniejszeniem emisji SO2 z fabryk kwasu siarkowego
Autorzy: Stanisław* Anioł, Józef** Marszałek, A. Galant, J. Zieliński.
¬ródło: -Chemik 1997 R. 50 nr 5, s. 134-137, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


174/203
Nr opisu: 0000026576
Tytuł oryginału: Elektrochemiczna synteza zwi±zków organicznych [Cz.] 1: Zakres stosowania i najważniejsze wła¶ciwo¶ci elektrosyntezy zwi±zków organicznych
Autorzy: Rafał** Dylewski.
¬ródło: -Chemik 1997 R. 50 nr 9, s. 231-235, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.358


175/203
Nr opisu: 0000026561
Tytuł oryginału: Elektrochemiczna synteza zwi±zków organicznych [Cz.] 2: Przykłady praktycznego wykorzystania elektrosyntezy zwi±zków organicznych
Autorzy: Rafał** Dylewski.
¬ródło: -Chemik 1997 R. 50 nr 10, s. 264-268, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.358


176/203
Nr opisu: 0000026637
Tytuł oryginału: Maria Ługowska (1910-1997)
Autorzy: Józef** Szarawara.
¬ródło: -Chemik 1997 R. 50 nr 11, s. 304
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


177/203
Nr opisu: 0000026485
Tytuł oryginału: Od bezpieczeństwa ekologicznego do zarz±dzania ¶rodowiskiem
Autorzy: Józef** Haber.
¬ródło: -Chemik 1997 R. 50 nr 7/8, s. 190-193, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


178/203
Nr opisu: 0000026375
Tytuł oryginału: Podatno¶ć na biodegradację produktów wspomagaj±cych proces flotacji węgla
Autorzy: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, G. Bekierz.
¬ródło: -Chemik 1997 R. 50 nr 3, s. 73-77, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


179/203
Nr opisu: 0000034795
Tytuł oryginału: Elektrodialityczne odsalanie wody rzecznej
Autorzy: J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
¬ródło: -Chemik 1996 R. 49 nr 1, s. 16-18, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


180/203
Nr opisu: 0000035074
Tytuł oryginału: Techniki membranowe w ochronie ¶rodowiska
Autorzy: Michał** Bodzek.
¬ródło: -Chemik 1996 R. 49 nr 7/8, s. 196-202, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


181/203
Nr opisu: 0000035072
Tytuł oryginału: Techniki membranowe w odsalaniu i uzdatnianiu wody do celów komunalnych
Autorzy: Michał** Bodzek.
¬ródło: -Chemik 1996 R. 49 nr 7/8, s. 209-215, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


182/203
Nr opisu: 0000035105
Tytuł oryginału: Wymiar fraktalny agregatów ciała stałego w cieczy
Autorzy: Andrzej Gierczycki.
¬ródło: -Chemik 1996 R. 49 nr 10, s. 271-273, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


183/203
Nr opisu: 0000035073
Tytuł oryginału: Zastosowanie ultrafiltracji w oczyszczaniu ¶cieków przemysłowych
Autorzy: Michał** Bodzek.
¬ródło: -Chemik 1996 R. 49 nr 7/8, s. 202-208, bibliogr. 40 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


184/203
Nr opisu: 0000032951
Tytuł oryginału: Biologiczny rozkład chlorków n-alkilotiometylopirydyniowych
Autorzy: Elżbieta Grabińska-Sota.
¬ródło: -Chemik 1995 R. 48 nr 4, s. 108-111, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


185/203
Nr opisu: 0000032867
Tytuł oryginału: Ekologiczne aspekty stosowania nietypowych mikrododatków w procesie koksowania mieszanki węglowej
Autorzy: Andrzej** Mianowski, Andrzej** Koszorek.
¬ródło: -Chemik 1995 R. 48 nr 2, s. 47-49, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


186/203
Nr opisu: 0000033245
Tytuł oryginału: Kilka praktycznych wskazówek dotycz±cych stosowania lamp z katod± wnękow± o zróżnicowanych ¶rednicach w spektrometrach absorpcji atomowej
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik, K. Gralewska.
¬ródło: -Chemik 1995 R. 48 nr 12, s. 350-352, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


187/203
Nr opisu: 0000032950
Tytuł oryginału: Nowoczesna metoda otrzymywania chloranu sodu - wyniki uzyskane w pełnym cyklu badawczym
Autorzy: Rafał** Dylewski, A. Krystek.
¬ródło: -Chemik 1995 R. 48 nr 4, s. 103-104, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


188/203
Nr opisu: 0000032866
Tytuł oryginału: Podstawy krajowej technologii oczyszczania gazów spalinowych na sorbentach węglowych
Autorzy: Józef** Szarawara, Stanisław* Anioł, Krzysztof* Jastrz±b.
¬ródło: -Chemik 1995 R. 48 nr 2, s. 43-45, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


189/203
Nr opisu: 0000032852
Tytuł oryginału: Udoskonalona metoda stacjonarnego nakładania modyfikowanych diafragm azbestowych
Autorzy: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Andrzej** Małachowski, Janina** Dylewska.
¬ródło: -Chemik 1995 R. 48 nr 1, s. 13-14
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


190/203
Nr opisu: 0000032854
Tytuł oryginału: Wyniki eksploatacyjne elektrolizerów Polel 30/50 kA wyposażonych w anody stalowymiarowe i modyfikowane diafragmy azbestowe
Autorzy: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Andrzej** Małachowski.
¬ródło: -Chemik 1995 R. 48 nr 1, s. 17-18
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


191/203
Nr opisu: 0000032853
Tytuł oryginału: Zagadnienie zwiększenia okresu eksploatacji diafragm w procesie elektrolitycznej produkcji chloru
Autorzy: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, Teresa** Buczek, Alina** Dukowicz.
¬ródło: -Chemik 1995 R. 48 nr 1, s. 15-17
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


192/203
Nr opisu: 0000043547
Tytuł oryginału: Metody chromatograficzne i spektrofotomeryczne w analizie fenoli
Autorzy: Irena** Baranowska.
¬ródło: -Chemik 1994 R. 47 nr 12, s. 350-352, bibliogr. 50 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


193/203
Nr opisu: 0000043457
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci wykorzystania gęstych zawiesin popiołów lotnych w wodzie w procesach składowania odpadów w przemy¶le chemicznym
Autorzy: S. Folek, J. Rokita, Jerzy** Rokita.
¬ródło: -Chemik 1994 R. 47 nr 9, s. 216-220, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


194/203
Nr opisu: 0000070893
Tytuł oryginału: Rola i znaczenie zaplecza badawczo-rozwojowego gospodarki w okresie przekształceń strukturalnych
Autorzy: Paweł** Szewczyk.
¬ródło: -Chemik 1994 R. 47 nr dodatkowy, s. 15-22
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


195/203
Nr opisu: 0000043546
Tytuł oryginału: Stan i kierunki rozwoju krajowego przemysłu elektrochemicznego
Autorzy: Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
¬ródło: -Chemik 1994 R. 47 nr 11, s. 310-313, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


196/203
Nr opisu: 0000043484
Tytuł oryginału: Współczesna rola technologii chemicznej
Autorzy: Marian* Taniewski.
¬ródło: -Chemik 1994 R. 47 nr 10 BIS, s. 274-278, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


197/203
Nr opisu: 0000044981
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci i warunki stosowania odpadowych solanek zanieczyszczonych substancjami organicznymi do produkcji chloru metod± diafragmowa
Autorzy: Rafał** Dylewski, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński.
¬ródło: -Chemik 1993 R. 46 nr 7/8, s. 184-187, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


198/203
Nr opisu: 0000052303
Tytuł oryginału: Otrzymywanie podchlorynu sodu - odrodzenie metody elektrochemicznej
Autorzy: Rafał** Dylewski, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński.
¬ródło: -Chemik 1992 R. 45 nr 6/7, s. 154-157, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


199/203
Nr opisu: 0000053716
Tytuł oryginału: Otrzymywanie chloranów sodu i potasu - w 103 rocznicę uruchomienia pierwszej instalacji przemysłowej Cz. 1: Warunki prowadzenia procesu elektrolizy
Autorzy: Joanna Kluczka, Rafał** Dylewski.
¬ródło: -Chemik 1991 R. 44 nr 8, s. 205-209, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


200/203
Nr opisu: 0000053717
Tytuł oryginału: Otrzymywanie chloranów sodu i potasu - w 103 rocznicę uruchomienia pierwszej instalacji przemysłowej Cz. 2: Tworzywa elektrodowe i elektrolizery
Autorzy: Joanna Kluczka, Rafał** Dylewski.
¬ródło: -Chemik 1991 R. 44 nr 9, s. 237-241, bibliogr. 39 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


201/203
Nr opisu: 0000059840
Tytuł oryginału: Paliwa ciekłe z węgla
Autorzy: Jerzy** Szuba, Lech** Michalik.
¬ródło: -Chemik 1990 R. 43 nr 6, s. 143-147, bibliogr. 38 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¶l. sygn. P.1356


202/203
Nr opisu: 0000059987
Tytuł oryginału: Zagrożenie ¶rodowiska ze strony substancji powierzchniowo czynnych
Autorzy: Elżbieta Grabińska-Sota.
¬ródło: -Chemik 1990 R. 43 nr 11, s. 279-281, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1356


203/203
Nr opisu: 0000060452
Tytuł oryginału: Koncepcja kombinowanej metody otrzymywania chlorynu sodowego
Autorzy: Rafał** Dylewski, T. Kaczmarek.
¬ródło: -Chemik 1989 R. 42 nr 12, s. 323-325, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 357


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie