Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ALKOHOL IZOPROPYLOWY
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000083002
Tytuł oryginału: Evaluation of oxide catalysts' properties based on isopropyl alcohol conversion
Autorzy: Wincenty** Turek, Agnieszka* Krowiak.
¬ródło: -Appl. Catal., A Gen. 2012 vol. 417-418, s. 102-110, bibliogr. 33 poz.
Impact Factor: 3.410
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0926-860X
e-ISSN: 1873-3875
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reakcja testowa ; alkohol izopropylowy ; dehydrogenacja ; odwodnienie
Słowa kluczowe angielskie: test reaction ; isopropyl alcohol ; dehydrogenation ; dehydration
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


2/7
Nr opisu: 0000050890
Tytuł oryginału: Morphology and conductivity of polymeric support as the key factors modifying catalytic activity of Keggin type heteropolyacids dispersed in poly(N-methylpyrrole) and polypyrrole matrices
Autorzy: Joanna* Strzezik, Agnieszka* Krowiak, Wincenty** Turek, Krzysztof Kozieł, Piotr Szperlich.
¬ródło: -Catal. Lett. 2009 vol. 127 iss 1/2, s. 226-231, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1011-372X
e-ISSN: 1572-879X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: heteropolikwas ; polimer przewodz±cy ; kataliza heterogeniczna ; alkohol izopropylowy
Słowa kluczowe angielskie: heteropolyacid ; conducting polymer ; heterogeneous catalysis ; isopropyl alcohol
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


3/7
Nr opisu: 0000083059
Tytuł oryginału: Warunki powstawania eteru diizopropylowego podczas konwersji alkoholu izopropylowego w katalizatorach tlenkowych.
Autorzy: Agnieszka* Krowiak, Joanna* Strzezik, Wincenty** Turek.
¬ródło: W: Kataliza w ochronie ¶rodowiska. XLI OKK, Materiały XLI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 30 marzec - 1 kwiecień 2009. Red. R. Grybo¶, M. Krzan, B. Sulikowski. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2009, s. 51, bibliogr. 4 poz.
Organizator: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Komitet Chemii PAN, Polski Klub Katalizy
Słowa kluczowe polskie: alkohol izopropylowy ; eter diizopropylowy ; katalizator
Słowa kluczowe angielskie: isopropyl alcohol ; isopropyl ether ; catalyst
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/7
Nr opisu: 0000041563
Tytuł oryginału: Kinetyka konwersji alkoholu izopropylowego na katalizatorach tlenkowych o wła¶ciwo¶ciach kwasowo-zasadowych i oksydacyjno-redukcyjnych.
Autorzy: Agnieszka* Krowiak, Joanna* Strzezik, Wincenty** Turek, M. Halik, G. Nowak.
¬ródło: W: 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Opole, 7-11 wrze¶nia 2008. Księga streszczeń. Ed. P. Dżygiel [i in.]. [Opole] : [b.w.], 2008, s. 164
Organizator: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe polskie: alkohol izopropylowy ; katalizator tlenkowy ; kinetyka reakcji
Słowa kluczowe angielskie: isopropyl alcohol ; oxide catalyst ; reaction kinetics
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 122730


5/7
Nr opisu: 0000036400
Tytuł oryginału: Badania nad zastosowaniem reakcji konwersji alkoholu izopropylowego do okre¶lania wła¶ciwo¶ci powierzchni katalizatorów tlenkowych. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Agnieszka* Krowiak.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2007
Opis fizyczny: , 121, 19 k., bibliogr. 28 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Chemiczny.
Promotor: dr hab. inż. Wincenty** Turek
Słowa kluczowe polskie: alkohol izopropylowy ; konwersja alkoholu izopropylowego ; katalizator tlenkowy ; powierzchnia ; heteropolikwas
Słowa kluczowe angielskie: isopropyl alcohol ; isopropyl alcohol conversion ; oxide catalyst ; surface ; heteropolyacid
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-4385
Dostęp BCP¦:


6/7
Nr opisu: 0000039958
Tytuł oryginału: Ocena wła¶ciwo¶ci redoksowych katalizatorów tlenkowych do redukcji tlenków azotu w różnych reakcjach testowych.
Autorzy: J. Haber, Wincenty** Turek, Agnieszka* ¦niechota.
¬ródło: W: Materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego. XXXIX OKK, Kraków, 14-16 marca 2007. Red. Łukasz Mokrzycki. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2007, s. 305-307, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: tlenek azotu ; alkohol izopropylowy ; redukcja tlenku azotu
Słowa kluczowe angielskie: nitric oxide ; isopropyl alkohol ; nitrogen oxide reduction
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 121291


7/7
Nr opisu: 0000015182
Tytuł oryginału: Rozróżnianie kwasowo¶ci Bronsteda i Lewisa na podstawie reakcji konwersji alkoholu izopropylowego.
Autorzy: Wincenty** Turek, J. Haber, Agnieszka* Wolna.
¬ródło: W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 17-19 marca 2004. Red. A. Kubacka. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2004, s. 278-279, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 83-907325-8-0
Słowa kluczowe polskie: alkohol izopropylowy ; konwersja alkoholu izopropylowego ; kwasowo¶ć Bronsteda ; kwasowo¶ć Lewisa
Słowa kluczowe angielskie: isopropyl alcohol ; isopropyl alcohol conversion ; Bronsted acidity ; Lewis acidity
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 121288


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie