Wynik wyszukiwania
Zapytanie: STRATEGIC ANALYSIS
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/20
Nr opisu: 0000134624
Tytuł oryginału: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w warunkach turbulentnego otoczenia.
Tytuł w wersji angielskiej: Strategic analysis of the company in a turbulent environment
Autorzy: Aurelia Rybak.
¬ródło: W: Bezpieczne i efektywne górnictwo. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Piotra Bańki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2020, s. 143-153, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-7880-655-4
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: analiza strategiczna ; otoczenie turbulentne ; spółka węglowa
Słowa kluczowe angielskie: strategic analysis ; turbulent environment ; coal company
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/20
Nr opisu: 0000127788
Tytuł oryginału: Realizacja strategii koncentracji usług transportowych na przykładzie przedsiębiorstwa przewozowego
Tytuł w wersji angielskiej: Implementation of the focus strategy for transport services on the example of a transport company
Autorzy: Maria Cie¶la.
¬ródło: -Autobusy 2018 nr 12, s. 1030-1035, bibligor. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1509-5878
e-ISSN: 2450-7725
DOI:
Słowa kluczowe polskie: macierz Mc Kinseya ; macierz GE ; analiza strategiczna ; pozycjonowanie usług transportowych
Słowa kluczowe angielskie: Mc Kinsey matrix ; GE matrix ; strategic analysis ; transport services positioning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/20
Nr opisu: 0000121344
Tytuł oryginału: Problematyka badania możliwo¶ci rozwojowych kopalń węgla kamiennego
Tytuł w wersji angielskiej: The issue of research of development possibility of coal mines
Autorzy: Jolanta Bijańska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. Inst. Gosp. Sur. Miner. Energ. PAN 2017 nr 99, s. 17-35, bibliogr. 53 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2080-0819
Słowa kluczowe polskie: analiza strategiczna ; ocena potencjału rozwojowego ; strategie działania ; kopalnia węgla kamiennego
Słowa kluczowe angielskie: strategic analysis ; assessment of development potential ; strategies of actions ; hard coal mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/20
Nr opisu: 0000117183
Tytuł oryginału: Rola analizy strategicznej w badaniu możliwo¶ci rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej
Tytuł w wersji angielskiej: Role of strategic analysis in the study of the development possibility of hard coal mining enterprise in the crisis situation
Autorzy: Jolanta Bijańska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 55-67, Bibliogr. 27 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: analiza strategiczna ; sytuacja kryzysowa ; rozwój przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: strategic analysis ; crisis situation ; enterprise development
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


5/20
Nr opisu: 0000096493
Tytuł oryginału: Problematyka planowania rozwoju sieci przesyłowej jako zagadnienia transportowego
Tytuł w wersji angielskiej: The problem of the transmission network development planning as a transportation issue
Autorzy: Maksymilian Przygrodzki.
¬ródło: -Logistyka 2014 nr 6, dysk optyczny (CD-ROM) s. 8964-8973, bibliogr. 12 poz.
Uwagi: Dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 3
p-ISSN: 1231-5478
Słowa kluczowe polskie: energia elektryczna ; sieć przesyłowa ; planowanie rozwoju sieci ; optymalizacja rozpływu mocy ; sektor energetyczny ; infrastruktura transportowa ; analiza strategiczna ; analiza rynku
Słowa kluczowe angielskie: electric power ; transmission grid ; power system development ; optimal power flow ; energy sector ; transport infrastructure ; strategic analysis ; market analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC-ND
Dostęp on-line:


6/20
Nr opisu: 0000091642
Tytuł oryginału: Planowanie strategii organizacji z uwzględnieniem jako¶ci, ¶rodowiska i bezpieczeństwa pracy.
Autorzy: Anna* Januszka, Marek Roszak.
¬ródło: W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii materiałowej i nanotechnologii. Praca zbiorowa. Pod red. Leszka A. Dobrzańskiego i Tomasza Tańskiego. Gliwice : International OCSCO World Press, 2013, s. 724-727
ISBN: 978-83-63553-25-8
Seria: (Open Access Library ; vol. 10 (28) 2083-5191)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,20
Słowa kluczowe polskie: planowanie strategiczne ; analiza strategiczna ; strategia zarz±dzania ; strategia przedsiębiorstwa ; ćwiczenia laboratoryjne
Słowa kluczowe angielskie: strategic planning ; strategic analysis ; management strategy ; enterprise strategy ; laboratory exercises
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/20
Nr opisu: 0000072187
Tytuł oryginału: Analiza strategiczna samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla potrzeb jego restrukturyzacji Studium przypadku
Tytuł w wersji angielskiej: Strategic analysis of independent public healthcare centre preceding the restructuring process A case study
Autorzy: Karolina Wielicka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 377-396, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: analiza strategiczna ; zarz±dzanie strategiczne ; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: strategic analysis ; strategic management ; Independent Public Health Care ; enterprise restructuring
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


8/20
Nr opisu: 0000066663
Tytuł oryginału: Dywersyfikacja przedsiębiorstwa kurierskiego Analiza przypadku
Autorzy: Marzena Kramarz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 117-129, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo kurierskie ; dywersyfikacja ; analiza strategiczna ; zarz±dzanie projektem
Słowa kluczowe angielskie: courier enterprise ; diversification ; strategic analysis ; project management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


9/20
Nr opisu: 0000073951
Tytuł oryginału: Strategia restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Tytuł w wersji angielskiej: Restructuring strategy of the Independent Public Health Care Strategy
Autorzy: Karolina Wielicka.
¬ródło: W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011, Kraków, 29 wrze¶nia - 1 paĽdziernika 2011. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2011, s. 1123-1134, bibliogr. 13 poz.
Seria: (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6)
Słowa kluczowe polskie: strategia ; restrukturyzacja ; analiza strategiczna
Słowa kluczowe angielskie: strategy ; restructuring ; strategic analysis
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/20
Nr opisu: 0000059486
Tytuł oryginału: Metodyka wielokryterialnej oceny kopalń dla potrzeb budowy strategii spółki węglowej.
Autorzy: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
¬ródło: W: Jubileuszowa XV Szkoła Ekonomiki i Zarz±dzania w Górnictwie 2010, [Krynica, 15-17 wrze¶nia 2010]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarz±d Główny, 2010, s. 2-5
Seria: (Przegl±d Górniczy ; t. 66, nr 9 0033-216X)
Słowa kluczowe polskie: strategia spółki węglowej ; analiza strategiczna ; kopalnia węgla kamiennego ; metodyka oceny kopalń
Słowa kluczowe angielskie: strategy of coal company ; strategic analysis ; hard coal mine ; methodology of mines evaluation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683


11/20
Nr opisu: 0000057676
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Hutnik 2010 R. 77 nr 6, s. 304-305
Praca recenzowana: Analiza strategiczna w procesie zarz±dzania przedsiębiorstwem / B. Gajdzik, B. Jama. Gliwice 2010
Słowa kluczowe polskie: analiza strategiczna ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe angielskie: strategic analysis ; enterprise management
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.499
Dostęp on-line:


12/20
Nr opisu: 0000037778
Tytuł oryginału: Determinanty potencjału konkurencyjno¶ci przedsiębiorstw górniczych.
Autorzy: Michał* Gębczyński.
¬ródło: W: Czynniki kształtuj±ce elementy systemu zarz±dzania współczesn± organizacj±. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 71-80, bibliogr. 17 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 158)
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo górnicze ; analiza strategiczna ; konkurencyjno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: mining company ; strategic analysis ; competitiveness
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


13/20
Nr opisu: 0000038574
Tytuł oryginału: Outsourcing jako element strategii działalno¶ci naprawczej w przedsiębiorstwie.
Autorzy: Anna Kwiotkowska.
¬ródło: W: Wybrane elementy zarz±dzania logistyk± w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Bendkowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 57-69, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 159)
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; outsourcing ; analiza strategiczna
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; outsourcing ; strategic analysis
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp BCP¦:


14/20
Nr opisu: 0000038477
Tytuł oryginału: Istota tworzenia strategii w organizacjach nie nastawionych na zysk na przykładzie strategii zarz±dzania o¶wiat±.
Autorzy: Jan KaĽmierczak, Agata* Pradela.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarz±dzania Produkcj±, 2007, s. 402-412, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-923797-2-0
Słowa kluczowe polskie: strategia ; zarz±dzanie o¶wiat± ; analiza strategiczna
Słowa kluczowe angielskie: strategy ; education management ; strategic analysis
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 121157


15/20
Nr opisu: 0000049519
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -Hutnik 2007 R. 74 nr 8, s. 442
Praca recenzowana: Analiza strategiczna w procesie zarz±dzania przedsiębiorstwem / B. Gajdzik, B. Jama 2006
Słowa kluczowe polskie: recenzja ; podręcznik akademicki ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; analiza strategiczna
Słowa kluczowe angielskie: review ; academic textbook ; enterprise management ; strategic analysis
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.499
Dostęp on-line:


16/20
Nr opisu: 0000022812
Tytuł oryginału: Koncepcja badania sprawno¶ci strategicznej w łańcuchu dostaw
Autorzy: Grażyna** Radziejowska, Mariusz* Kruczek, Zbigniew Żebrucki.
¬ródło: -Logistyka 2006 nr 6, s. 24-25, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1231-5478
Słowa kluczowe polskie: Strategiczna Karta Wyników ; analiza strategiczna ; łańcuch dostaw
Słowa kluczowe angielskie: Balanced Scorecard ; strategic analysis ; supply chain
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4577


17/20
Nr opisu: 0000012057
Tytuł oryginału: Analiza strategiczna uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa hutniczego podstaw± wyboru strategii działań rynkowych
Tytuł w wersji angielskiej: Strategie analysis of metallurgic enterprise environment the base of strategic choice in the market
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Hutnik 2005 R. 72 nr 5, s. 305-310, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1230-3534
Słowa kluczowe polskie: analiza SWOT/TOWS ; analiza strategiczna ; scenariusze stanów otoczenia ; zintegrowany system zarz±dzania ; CRM
Słowa kluczowe angielskie: SWOT/TOWS ; strategic analysis ; scenario of possible environment states ; integrated management system ; CRM
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.499
Dostęp on-line:


18/20
Nr opisu: 0000079056
Tytuł oryginału: Strategiczne aspekty uruchomień nowych produktów (I)
Tytuł w wersji angielskiej: Strategic aspects of starting of the new products (I)
Autorzy: Zbigniew Żebrucki, Mariusz* Kruczek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2004 z. 17, s. 19-32, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: nowy produkt ; analiza strategiczna ; potencjał strategiczny ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: new product ; strategic analysis ; strategic potential ; enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


19/20
Nr opisu: 0000079057
Tytuł oryginału: Strategiczne aspekty uruchomień nowych produktów (II)
Tytuł w wersji angielskiej: Strategic aspects of starting of the new products (II)
Autorzy: Mariusz* Kruczek, Zbigniew Żebrucki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2004 z. 17, s. 33-48, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: nowy produkt ; przedsiębiorstwo ; analiza strategiczna ; nowe technologie
Słowa kluczowe angielskie: new product ; company ; strategic analysis ; new technologies
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


20/20
Nr opisu: 0000105473
Tytuł oryginału: Znaczenie programu naprawczego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa (studium przypadków).
Autorzy: Lilla Knop, Arkadiusz Szmal.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług w regionie. XX ¦l±skie Dni Organizacji, Katowice - Ustroń, 1998 r. Materiały konferencyjne. Pod red. Jana Pyki. Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1998, s. 191-206, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 83-85587-06-3
Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach [i in.]
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; analiza SWOT ; analiza strategiczna
Słowa kluczowe angielskie: enterprise restructuring ; SWOT analysis ; strategic analysis
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie