Wynik wyszukiwania
Zapytanie: INFORMATION MANAGEMENT
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/33
Nr opisu: 0000134573
Tytuł oryginału: Energy cooperation Ukraine-Poland to strengthen energy security.
Autorzy: V. Koval, Y. Sribna, Krzysztof Gaska.
Źródło: W: XXII International Scientific Conference "Progress of mechanical engineering supported by information technology". POLSITA 2019, Czajowice, Poland, September 19-20, 2019 [online]. Ed. A. Szeląg-Sikora. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) s. 1-7, bibliogr. 4 poz.
Seria: (E3S Web of Conferences ; vol. 132 2267-1242)
Uwagi: Dostępny w Internecie:https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/58/e3sconf_polsita2019_01009/e3sconf_polsita2019_01009.html [dostęp 28.02.2020]
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: koszty ; energia elektryczna ; transmisja energii ; bezpieczeństwo energetyczne ; zarządzanie informacją ; Smart Grid
Słowa kluczowe angielskie: costs ; electric power ; energy transmission ; energy security ; information management ; Smart Grid
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


2/33
Nr opisu: 0000136283
Tytuł oryginału: Narzędzie ITS wspomagające zarządzanie informacją o ruchu w mieście - studium przypadku na przykładzie miasta dużej wielkości zlokalizowanego w Polsce.
Autorzy: Agata Kurek, Elżbieta Macioszek, P. Świerk.
Źródło: W: Współczesne aspekty zarządzania logistyką. Red. Barbara Galińska. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2019, s. 79-96, bibliogr. 27 poz.
ISBN: 978-83-66287-40-2
Seria: (Monografie Politechniki Łódzkiej ; )
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: ITS ; studium przypadku ; zarządzanie informacją ; informacja o ruchu drogowym
Słowa kluczowe angielskie: ITS ; case study ; information management ; road traffic information
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


3/33
Nr opisu: 0000118751
Tytuł oryginału: Nowoczesne metody zarządzania informacją i komunikacją w sektorze bankowym.
Autorzy: Józef Piotr Ober, J. Karwot.
Źródło: W: Autorytet biznesu. 3. Pod red.: Artura Maik, Martyny Dębskiej-Maik. Kielce : Wydaw. Fundacji Biznesu i Nauki, 2017, s. 171-189, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-946145-4-6
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; zarządzanie komunikacją ; komunikacja ; innowacja ; informacja
Słowa kluczowe angielskie: information management ; communication management ; communication ; innovation ; information
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


4/33
Nr opisu: 0000121585
Tytuł oryginału: Utrzymanie obiektów mostowych na terenach górniczych w standardzie BIM.
Tytuł w wersji angielskiej: Maintenance of bridge objects on mining areas in the BIM standard
Autorzy: Piotr Bętkowski.
Źródło: W: Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy. Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Wrocław, 28-29 listopada 2017. Red. Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk. Politechnika Wrocławska. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego. Katedra Mostów i Kolei, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 531-539, bibliogr. 22 poz.
ISBN: 978-83-7125-275-4
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: most ; teren górniczy ; utrzymanie mostu ; technologia BIM ; zarządzanie informacją ; system monitoringu
Słowa kluczowe angielskie: bridge ; mining area ; bridge maintenance ; BIM technology ; information management ; monitoring system
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. 148298


5/33
Nr opisu: 0000112072
Tytuł oryginału: Text mining. Metody, narzędzia, zastosowania. Wykorzystanie SAS Text Analytics.
Autorzy: Dominik Spinczyk, M. Dzieciątko.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2016
Opis fizyczny: , 204 s., bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-01-18510-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 10
Słowa kluczowe polskie: eksploracja danych tekstowych ; przetwarzanie danych ; klastrowanie dokumentów ; klasyfikacja dokumentów ; zarządzanie informacją
Słowa kluczowe angielskie: text mining ; data processing ; document clustering ; document classification ; information management
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.O1 145685


6/33
Nr opisu: 0000093046
Tytuł oryginału: Uwagi na temat gospodarowania danymi, informacją i wiedzą w zadaniach z obszaru inżynierii produkcji.
Tytuł w wersji angielskiej: Remarks on managing data, information and knowledge in tasks of production engineering
Autorzy: Jan Kaźmierczak.
Źródło: W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Inżynieria systemów technicznych. Monografia. Red. Elżbieta Milewska, Iwona Żabińska. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 88-100, bibliogr. 8 poz.
ISBN: 978-83-940150-0-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,9
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; inżynieria produkcji
Słowa kluczowe angielskie: information management ; production engineering
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


7/33
Nr opisu: 0000097019
Tytuł oryginału: Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Informacją o Kolejowym Ruchu Pasażerskim (ZSIKRP)
Tytuł w wersji angielskiej: The Integrated System Aided Management On Passenger Information Train Traffic (ISAMPITT)
Autorzy: T. Hejczyk, B. Wszołek, Adam Gałuszka.
Źródło: -Pomiary Autom. Kontr. 2014 vol. 60 nr 11, s. 1033-1036, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 0032-4140
Słowa kluczowe polskie: transport kolejowy ; zintegrowany system zarządzania ; zarządzanie informacją ; integracja modułów ; detekcja zagrożenia ; detekcja kolizji ; monitoring przejazdu kolejowego ; optymalizacja ; rozwiązanie optymalne w sensie Pareto ; rozwiązanie niezdominowane
Słowa kluczowe angielskie: railway transport ; integrated management system ; information management ; modules integration ; threat detecion ; collision detection ; monitoring of railway crossing ; optimization ; Pareto optimal solution ; non dominated solution
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.661
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


8/33
Nr opisu: 0000090074
Tytuł oryginału: Księga technologii krytycznych kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich.
Tytuł w wersji angielskiej: The book of critical technologies of surface and properties formation of engineering materials
Autorzy: Anna* Dobrzańska-Danikiewicz.
Adres wydawniczy: Gliwice : International OCSCO World Press, 2013
Opis fizyczny: , 814 s.
ISBN: 978-83-63553-23-4
Seria: (Open Access Library ; vol. 8 (26) 2083-5191)
Liczba arkuszy wydawniczych: 51
Słowa kluczowe polskie: inżynieria powierzchni materiałów ; zarządzanie wiedzą ; zarządzanie informacją ; badanie heurystyczne ; e-foresight technologiczny ; transfer technologii ; mapy drogowe technologii ; karty informacyjne technologii ; scenariusze rozwoju
Słowa kluczowe angielskie: materials surface engineering ; knowledge management ; information management ; heuristic research ; technology e-foresight ; technology e-transfer ; technology roadmaps ; technology information sheets ; development scenarios
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


9/33
Nr opisu: 0000078433
Tytuł oryginału: Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inżynierii powierzchni materiałów.
Tytuł w wersji angielskiej: Computer integrated development prediction methodology in materials surface engineering
Autorzy: Anna* Dobrzańska-Danikiewicz.
Adres wydawniczy: Gliwice : International OCSCO World Press, 2012
Opis fizyczny: , 289 s., bibliogr. 359 poz.
Seria: (Open Access Library ; vol. 1 (7) 2083-5191)
Słowa kluczowe polskie: inżynieria powierzchni materiałów ; badania heurystyczne ; foresight technologiczny ; mapy drogowe technologii ; sieć neuronowa ; zarządzanie wiedzą ; zarządzanie informacją
Słowa kluczowe angielskie: materials surface engineering ; heuristic research ; technology foresight ; technology roadmaps ; neural network ; knowledge management ; information management
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


10/33
Nr opisu: 0000073309
Tytuł oryginału: Wpływ selekcji informacji na lukę informacyjną w projekcie
Tytuł w wersji angielskiej: Impact of selection of information on information gap in the project
Autorzy: E. Dymarek, Bożena Skołud.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 59, s. 51-57, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; luka informacyjna ; sieć semantyczna
Słowa kluczowe angielskie: information management ; information gap ; semantic web
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


11/33
Nr opisu: 0000074336
Tytuł oryginału: Wykorzystanie koncepcji Kaizen w zarządzaniu produkcją.
Tytuł w wersji angielskiej: Using Kaizen conception in production management
Autorzy: Mariusz* Kruczek, Zbigniew Żebrucki.
Źródło: W: Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 329-345, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: kaizen ; przedsiębiorstwo produkcyjne ; zarządzanie informacją
Słowa kluczowe angielskie: kaizen ; manufacturing company ; information management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.02 135424


12/33
Nr opisu: 0000067964
Tytuł oryginału: Zarządzanie informacją przez systemy techniczne
Tytuł w wersji angielskiej: Information management by technical systems
Autorzy: Juliusz Wójcik.
Źródło: -Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2011 T. 40, s. 344-355, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1732-324X
Słowa kluczowe polskie: informacja ; cybernetyka ; zarządzanie informacją ; własności informacji
Słowa kluczowe angielskie: information ; cybernetics ; information management ; information attribute
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


13/33
Nr opisu: 0000080278
Tytuł oryginału: Kształtowanie informacji ekologicznej jako głównego narzędzia wczesnego ostrzegania i zapobiegania zmianom środowiskowym.
Tytuł w wersji angielskiej: Developing environmental information as the main instrument of early warning and prevention of environmental changes
Autorzy: Małgorzata Markowska-Hordyńska.
Źródło: W: Wdrażanie nowoczesnych systemów i narzędzi zarządzania procesami technologicznymi. Praca zbiorowa. Pod red. Remigiusza Sosnowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 243-255, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 267)
Słowa kluczowe polskie: informacja o środowisku ; zarządzanie informacją ; EIONET
Słowa kluczowe angielskie: environment information ; information management ; EIONET
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.02 131138


14/33
Nr opisu: 0000048673
Tytuł oryginału: Analiza procesów informacyjnych w zarządzaniu środowiskiem w przedsiębiorstwie
Autorzy: Marian* Łączny, Marek Szafraniec.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2009 z. 48, s. 23-34, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie środowiskowe ; zarządzanie informacją ; proces informacyjny ; system informacyjny
Słowa kluczowe angielskie: environmental management ; information management ; information process ; information system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569


15/33
Nr opisu: 0000122870
Tytuł oryginału: Google News vs wydawcy - konkurencja dostawców informacji.
Autorzy: Szymon Rubisz.
Źródło: W: Prawo autorskie a prawo konkurencji. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009. Red. Krzysztof Lewandowski. Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2009, s. 167-175, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-83-89430-15-1
Słowa kluczowe polskie: ochrona własności intelektualnej ; nowe technologie ; zarządzanie informacją ; ochrona konkurencji
Słowa kluczowe angielskie: intellectual property protection ; new technologies ; information management ; competition protection
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


16/33
Nr opisu: 0000057237
Tytuł oryginału: Koncepcja i zastosowania systemów GIS w zarządzaniu środowiskiem obiektów przemysłowych.
Autorzy: Artur Kuboszek.
Źródło: W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Harrachov, Czechy, 1-4 września 2009. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2009, s. 78-79
Organizator: Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska w Gliwicach
Seria: (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 5 0860-6846)
Uwagi: Pełny tekst na CD-ROM
Słowa kluczowe polskie: GIS ; zarządzanie środowiskowe ; obiekt przemysłowy ; zarządzanie informacją ; środowisko akustyczne ; zarządzanie przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe angielskie: GIS ; environmental management ; industrial building ; information management ; acoustical environment ; enterprise management
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.411, Cz.01 E-148


17/33
Nr opisu: 0000058294
Tytuł oryginału: Organizacja zasobów informacyjnych
Autorzy: Andrzej Loska.
Źródło: -Służ. Utrzym. Ruchu 2009 nr 2, s. 62-67, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1896-0677
Słowa kluczowe polskie: utrzymanie ruchu ; zarządzanie utrzymaniem ruchu ; CMMS ; zarządzanie informacją
Słowa kluczowe angielskie: maintenance ; maintenance management ; CMMS ; information management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


18/33
Nr opisu: 0000052121
Tytuł oryginału: The problem organization processing of pouring the cast iron in the context of using the chain of deliveries
Tytuł w wersji polskiej: Problem organizacji procesu technologicznego odlewania żeliwa w kontekście zastosowania łańcucha dostaw
Autorzy: Jacek Sitko.
Źródło: -Arch. Foundry Eng. 2009 vol. 9 iss. 3, s. 169-172, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: Referat wygłoszony na IX międzynarodowej konferencji naukowej pt. Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach, Łódź, 1-3 czerwca 2009 r. Wersja w jęz pol. na CD wydanym jako suplement do Archives of Foundry Engineering vol.9, iss. 3
p-ISSN: 1897-3310
Słowa kluczowe polskie: odlewanie ; odlewnia ; łańcuch dostaw ; zarządzanie informacją
Słowa kluczowe angielskie: casting ; the foundry ; chain of delivery ; information management
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4571
Dostęp on-line:


19/33
Nr opisu: 0000046545
Tytuł oryginału: Identyfikacja kluczowych czynników doskonalenia przepływu i jakości informacji na podstawie opinii ekspertów
Autorzy: Anna** Męczyńska, Magdalena* Wierzbicka, Jacek** Mazurkiewicz.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 45, s. 269-279, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; komunikacja wewnętrzna ; proces informacyjny ; ekspert
Słowa kluczowe angielskie: information management ; internal communication ; information process ; expert
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569


20/33
Nr opisu: 0000074575
Tytuł oryginału: Koncepcja zintegrowanego sposobu wspomagania Sposób wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych
Autorzy: Andrzej Loska.
Źródło: -Służ. Utrzym. Ruchu 2008 nr 5, s. 60-68, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1896-0677
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie utrzymaniem ruchu ; TPM ; zarządzanie informacją ; system wspomagania decyzji ; CMMS/EAM
Słowa kluczowe angielskie: maintenance management ; TPM ; information management ; decision support system ; CMMS/EAM
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


21/33
Nr opisu: 0000074580
Tytuł oryginału: Reagowanie na zmiany Sposób organizacji informacji dla potrzeb systemu klasy CMMS Cz. 5
Autorzy: Andrzej Loska.
Źródło: -Służ. Utrzym. Ruchu 2008 nr 2, s. 48-51, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 1896-0677
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; system wspomagania decyzji ; CMMS
Słowa kluczowe angielskie: information management ; decision support system ; CMMS
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


22/33
Nr opisu: 0000043196
Tytuł oryginału: Zarządzanie wiedzą w organizacjach uczących się.
Autorzy: Józef Piotr Ober.
Źródło: W: Między IQ a empatią - dobry bibliotekarz to jaki?. XI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. Pod red. Krzysztofa Zioło. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 15-25, bibliogr. 22 poz.
Seria: (Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej ; nr 1 1899-6515)
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; zarządzanie wiedzą ; organizacja ucząca się
Słowa kluczowe angielskie: information management ; knowledge management ; learning organization
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


23/33
Nr opisu: 0000046340
Tytuł oryginału: Ocena procesów zarządzania informacją w systemie zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Magdalena* Wierzbicka.
Miejsce i rok obrony: Zabrze, 2007
Opis fizyczny: , 196 k., [50] k. tabl., bibliogr. 220 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania.
Promotor: dr hab. inż. Jacek** Mazurkiewicz
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; zarządzanie jakością ; przedsiębiorstwo przemysłowe
Słowa kluczowe angielskie: information management ; quality management ; industrial enterprise
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.Ab. R-4474
Dostęp BCPŚ:


24/33
Nr opisu: 0000073519
Tytuł oryginału: Systemy wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu Cz. 5: Sposób organizacji informacji dla potrzeb systemu klasy CMMs
Autorzy: Andrzej Loska.
Źródło: -Agro Przemysł. Branż. Mag. Przem. 2006 nr 1, s. 16-18, bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe polskie: System Zarządzania Utrzymaniem ; CMMS ; zarządzanie informacją
Słowa kluczowe angielskie: Maintenance Management System ; CMMS ; information management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


25/33
Nr opisu: 0000030839
Tytuł oryginału: Zarządzanie informacją w podejściu procesowym.
Tytuł w wersji angielskiej: Information management in process approach
Autorzy: Magdalena* Wierzbicka, Jacek** Mazurkiewicz.
Źródło: W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 330-341, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; branża motoryzacyjna ; przemysł hutniczy
Słowa kluczowe angielskie: information management ; automotive branch ; metallurgical industry
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


26/33
Nr opisu: 0000074571
Tytuł oryginału: Systemy wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu Klasyfikacja i charakterystyka
Autorzy: Andrzej Loska.
Źródło: -Agro Przemysł. Branż. Mag. Przem. 2005 nr 1, s. 50-52
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie utrzymaniem ruchu ; zarządzanie informacją ; CMMS ; system informatyczny
Słowa kluczowe angielskie: maintenance management ; information management ; CMMS ; information system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


27/33
Nr opisu: 0000047778
Tytuł oryginału: Zarządzanie strumieniem informacji w procesach a skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością.
Tytuł w wersji angielskiej: Information stream management in relation to effectiveness and efficiency of quality management system
Autorzy: Magdalena* Wierzbicka.
Źródło: W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 215-224, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 83-85587-17-9
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania jakością ; zarządzanie informacją ; efektywność zarządzania ; podejście procesowe
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; information management ; management efficiency ; process approach
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.02 119582


28/33
Nr opisu: 0000011561
Tytuł oryginału: Paper, hybrid (paper-electronic) and fully electronic systems of managing the information
Tytuł w wersji polskiej: Papierowe, hybrydowe (papierowe-elektroniczne) i w pełni elektroniczne systemy zarządzania jakością
Autorzy: Eugeniusz* Krzemień, Radosław Wolniak.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 19, s. 163-172, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: system zarządzania ; zarządzanie informacją ; zarządzanie jakością ; system komputerowy
Słowa kluczowe angielskie: management system ; information management ; quality management ; computer system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569


29/33
Nr opisu: 0000017647
Tytuł oryginału: Społeczne i dynamiczne aspekty zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie uczącym się. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Józef Piotr Ober.
Miejsce i rok obrony: Zabrze, 2004
Opis fizyczny: , 247 s., bibliogr. 212 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania.
Promotor: dr hab. Jacek** Rąb
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; organizacja ucząca się ; nowe technologie
Słowa kluczowe angielskie: information management ; enterprise management ; learning organization ; new technologies
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.Ab. R-3995
Dostęp BCPŚ:


30/33
Nr opisu: 0000006602
Tytuł oryginału: Gospodarowanie zasobem informacji we współczesnym przedsiębiorstwie.
Tytuł w wersji angielskiej: Management resource of information in contemporary enterprise
Autorzy: Jan* Ostoj.
Źródło: W: Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach otoczenia. [Konferencja, Szczyrk, listopad 2002 r.]. Materiały pokonferencyjne. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 207-224, bibliogr. 9 poz.
Organizator: Katedra Ekonomii i Finansów
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1593 Organizacja i Zarządzanie ; z. 13)
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; zasoby informacyjne ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; efektywność
Słowa kluczowe angielskie: information management ; information resources ; enterprise management ; effectiveness
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569


31/33
Nr opisu: 0000074573
Tytuł oryginału: Sposób wspomagania zarządzania procesami eksploatacji w ramach organizacji utrzymania ruchu.
Tytuł w wersji angielskiej: Way of maintenance management support
Autorzy: Andrzej Loska.
Źródło: W: VII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 12-16 maja 2003. Materiały konferencyjne. Wojskowa Akademia Techniczna. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2003, s. 107-116, bibliogr. 2 poz.
ISBN: 83-89399-05-9
Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Mechatroniki
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie utrzymaniem ruchu ; zarządzanie informacją ; system wspomagania decyzji
Słowa kluczowe angielskie: maintenance management ; information management ; decision support system
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. 146434


32/33
Nr opisu: 0000076705
Tytuł oryginału: Zarządzanie informacjami w macierzy RAID.
Autorzy: Andrzej** Michalski.
Źródło: W: Publiczne systemy informacyjne. Informatyka w administracji, Bielsko-Biała, 25-27 listopada 2002 r. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2002, dysk optyczmy (CD-ROM) s. 1-3, bibliogr. 5 poz.
Organizator: Instytut Południowy w Bielsku Białej [i in.]
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie informacją ; macierz ; dysk logiczny ; RAID ; nadmiarowa macierz niezależnych dysków ; macierz RAID
Słowa kluczowe angielskie: information management ; matrix ; logical drive ; RAID ; Redundant Array of Independent Disks ; RAID matrix
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


33/33
Nr opisu: 0000094585
Tytuł oryginału: Zastosowanie dokumentacji techniczno-ruchowej w systemach doradczych.
Autorzy: Wojciech Skarka.
Źródło: W: Diagnostyka procesów przemysłowych. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów k/Zielonej Góry, 8-11 września 1997. Red. J. Korbicz. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Zielona Góra : Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 245-250, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 83-85911-45-6
Organizator: Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, Instytut Automatyki Politechniki Warszawskiej, Katedra Systemów Automatyki Politechniki Gdańskiej
Słowa kluczowe polskie: system doradczy ; dokumentacja techniczno-ruchowa ; zarządzanie informacją
Słowa kluczowe angielskie: advisory system ; operation and maintenance manual ; information management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


stosując format:
Nowe wyszukiwanie