Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TRWAŁE I BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE DROGOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000017890
Tytuł oryginału: Problemy geotechniczne budowy Drogowej Trasy ¦rednicowej Górnosl±skiego Okręgu Przemysłowego.
Autorzy: Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. IX Międzynarodowa konferencja, Kielce, 6-7 maja 2003. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2003, s. 279-287
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/19
Nr opisu: 0000017686
Tytuł oryginału: UPS w budownictwie drogowym.
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski, J. Kanafek.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VIII Międzynarodowa konferencja, Kielce 7-8 maja 2002. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2002, s. 11-18, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/19
Nr opisu: 0000018130
Tytuł oryginału: Wpływ odwodnienia na trwało¶ć nawierzchni drogowych.
Autorzy: Barbara** Strycharz, T. Basiński.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VIII Międzynarodowa konferencja, Kielce 7-8 maja 2002. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2002, s. 401-409, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/19
Nr opisu: 0000018131
Tytuł oryginału: Monitoring deformacji górniczych na odcinku autostrady A-4 "Batory - Mikołowska".
Autorzy: Barbara** Strycharz.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VII Międzynarodowa konferencja, Kielce, 8-9 maja 2001. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2001, s. 325-330, bibliogr. 4 poz.
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/19
Nr opisu: 0000017685
Tytuł oryginału: Recykling nawierzchni mineralno-bitumicznych w technologii głębokiej stabilizacji.
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski, Z. Bukowski.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VII Międzynarodowa konferencja, Kielce, 8-9 maja 2001. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2001, s. 25-32, bibliogr. 3 poz.
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/19
Nr opisu: 0000017692
Tytuł oryginału: Badania wzmocnienia podłoża drogowego rozluĽnianego rozpełzaniem górniczym.
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 33-40, bibliogr. 6 poz.
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/19
Nr opisu: 0000020166
Tytuł oryginału: Wpływ oddziaływań górniczych na deformacje nasypu drogowego na podstawie analiz numerycznych.
Autorzy: Joanna Bzówka, Stanisław** Chmielniak, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 23-32, .
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/19
Nr opisu: 0000020201
Tytuł oryginału: Wzmocnienie podłoża nasypu drogowego poduszk± zbrojon± geosiatkami - koncepcje, badania numeryczne i weryfikacja do¶wiadczalna.
Autorzy: J. Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 59-68
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/19
Nr opisu: 0000073025
Tytuł oryginału: Zastosowanie cementów z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego w budowie dróg betonowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Application of cements containing granulated blast furnace slag in concrete road constructions
Autorzy: J. Małolepszy, Zbigniew Giergiczny, P. Nita, M. Faleńska-Regulska.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 147-154, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; granulowany żużel wielkopiecowy ; cement portlandzki ; cement hutniczy ; nawierzchnia drogowa ; trwało¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; granulated blast-furnace slag ; Portland cement ; slag cement ; road pavement ; concrete durability
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


10/19
Nr opisu: 0000020113
Tytuł oryginału: Poduszki zbrojone pod nasypami w terenach górniczych - podstawy projektowania i badania.
Autorzy: Maciej* Gryczmański.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. V Międzynarodowa konferencja, Kielce, 11-12 maja 1999. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, s. 55-62
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/19
Nr opisu: 0000018132
Tytuł oryginału: Problemy budowy autostrad na czynnych terenach górniczych w aspekcie wymagań dotycz±cych nawierzchni.
Autorzy: Barbara** Strycharz.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. V Międzynarodowa konferencja, Kielce, 11-12 maja 1999. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, s. 349-356, bibliogr. 9 poz.
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/19
Nr opisu: 0000085985
Tytuł oryginału: Przydatno¶ć łupków przywęglowych do konstrukcji autostrad.
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. V Międzynarodowa konferencja, Kielce, 11-12 maja 1999. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, s. 29-36, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/19
Nr opisu: 0000020112
Tytuł oryginału: Sztywno¶ć nasypów metodycznie budowanych z górniczej skały płonnej w ocenie badań płyt± naciskow±.
Autorzy: Joanna Bzówka, Jacek** Pieczyrak.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. V Międzynarodowa konferencja, Kielce, 11-12 maja 1999. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, s. 21-28
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/19
Nr opisu: 0000017882
Tytuł oryginału: Wpływ podziemnej eksploatacji kopalin na budowle ziemne autostrad.
Autorzy: Kazimierz** Kłosek.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. V Międzynarodowa konferencja, Kielce, 11-12 maja 1999. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, s. 107-114
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/19
Nr opisu: 0000085983
Tytuł oryginału: Aspekty technologiczne i finansowe wzmacniania nawierzchni w obszarze wpływów górniczych.
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. IV Międzynarodowa konferencja, Kielce, 5-6 maja 1998. Referaty = Durable and safe road pavements. IV International conference. Proceedings. T. 1. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, s. 1-8, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/19
Nr opisu: 0000087182
Tytuł oryginału: Badania polowe odpadów kopalnianych zastosowanych do formowania nasypów drogowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Field tests of coal mining wastes used to form road embankments
Autorzy: Jacek Kawalec.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. IV Międzynarodowa konferencja, Kielce, 5-6 maja 1998. Referaty = Durable and safe road pavements. IV International conference. Proceedings. T. 2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, s. 57-64, bibliogr. 9 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: odpady górnicze ; nasyp drogowy ; budownictwo drogowe
Słowa kluczowe angielskie: mining waste ; embankment ; road construction
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/19
Nr opisu: 0000089296
Tytuł oryginału: Wzmocnienie słabego podłoża nasypowego odcinka Drogowej Trasy ¦rednicowej GOP.
Tytuł w wersji angielskiej: Improvement of weak fill soil at diametral road route of Upper Silesian industrial region
Autorzy: Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. IV Międzynarodowa konferencja, Kielce, 5-6 maja 1998. Referaty = IV International conference durable and safete road pavements. Proceedings. T. 2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, s. 39-48, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: DT¦ ; Aglomeracja ¦l±ska ; grunt nasypowy ; wzmocnienie gruntu
Słowa kluczowe angielskie: DT¦ ; Silesian Agglomeration ; made ground ; ground improvement
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/19
Nr opisu: 0000085982
Tytuł oryginału: Problemy zwi±zane z utrzymaniem nawierzchni w obszarze wpływów górniczych.
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. III Międzynarodowa konferencja, Kielce, 22-23 maja 1997. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1997, s. 253-262
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/19
Nr opisu: 0000085979
Tytuł oryginału: Wymiarowanie nawierzchni podatnych na drogach podlegaj±cych wpływom eksploatacji górniczej.
Autorzy: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. II Międzynarodowa konferencja, Kielce, 15-16 maja 1996. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1996, s. 253-262
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie