Wynik wyszukiwania
Zapytanie: THE 22ND CENTRAL EUROPEAN CONFERENCE ECOPOLE 13 JARNOŁTÓWEK 23-26 10 2013
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000088224
Tytuł oryginału: Badania procesu zgazowania glonów i innej biomasy niekonwencjonalnej.
Tytuł w wersji angielskiej: Study on the algae and other types of unconventional biomass in gasification process
Autorzy: Sebastian Werle.
¬ródło: W: The 22nd Central European Conference ECOpole'13, Jarnołtówek, 23-26.10.2013. [Dokument elektroniczny]. Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1
Organizator: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/12
Nr opisu: 0000088209
Tytuł oryginału: Changes in toxicity of water containing selected pharmaceuticals during the photocatalytic oxidation process.
Tytuł w wersji polskiej: Zmiany toksyczno¶ci roztworów wodnych zawieraj±cych farmaceutyki w procesie utleniania fotokatalitycznego
Autorzy: Jolanta Bohdziewicz, Edyta Kudlek-Jelonek, Mariusz Dudziak.
¬ródło: W: The 22nd Central European Conference ECOpole'13, Jarnołtówek, 23-26.10.2013. [Dokument elektroniczny]. Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 19
Organizator: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/12
Nr opisu: 0000088225
Tytuł oryginału: Chemical analysis of impurity level of the dried sewage sludge and solid waste-products after gasification process.
Tytuł w wersji polskiej: Analiza chemiczna i stopień zanieczyszczenia osadów ¶ciekowych oraz produktów odpadowych z procesu zgazowania
Autorzy: Sebastian Werle, Mariusz Dudziak.
¬ródło: W: The 22nd Central European Conference ECOpole'13, Jarnołtówek, 23-26.10.2013. [Dokument elektroniczny]. Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1
Organizator: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/12
Nr opisu: 0000089882
Tytuł oryginału: Evaluation of the usefulness of natural materials to biological bed using the analysis of the biofilm formation.
Tytuł w wersji polskiej: Ocena przydatno¶ci naturalnych materiałów do złóż biologicznych na podstawie analizy tworzenia się biofilmu
Autorzy: Ewa Natalia Łobos-Moysa, A. ¦liwa, Michał** Bodzek.
¬ródło: W: The 22nd Central European Conference ECOpole'13, Jarnołtówek, 23-26.10.2013. [Dokument elektroniczny]. Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 83-84
Organizator: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/12
Nr opisu: 0000089884
Tytuł oryginału: Influence of modified porous aggregates on the efficiency of treatment by trickling filter systems.
Tytuł w wersji polskiej: Wpływ modyfikacji kruszyw porowatych na efektywno¶ć oczyszczania ¶cieków na złożach biologicznych
Autorzy: Ewa Natalia Łobos-Moysa, Michał** Bodzek, A. ¦liwa.
¬ródło: W: The 22nd Central European Conference ECOpole'13, Jarnołtówek, 23-26.10.2013. [Dokument elektroniczny]. Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 84
Organizator: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/12
Nr opisu: 0000089883
Tytuł oryginału: Investigations of porous ceramic aggregates as ceramic carriers for microorganisms to trickling filter systems.
Tytuł w wersji polskiej: Badania ceramicznych kruszyw porowatych jako no¶ników mikroorganizmów w złożach biologicznych
Autorzy: A. ¦liwa, Michał** Bodzek, Ewa Natalia Łobos-Moysa.
¬ródło: W: The 22nd Central European Conference ECOpole'13, Jarnołtówek, 23-26.10.2013. [Dokument elektroniczny]. Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 84
Organizator: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/12
Nr opisu: 0000088211
Tytuł oryginału: Nanofiltrationg of fermentation solutions - evaluation of the unfavorable phenomena and possibility of membrane cleaning.
Tytuł w wersji polskiej: Nanofiltracja roztworów fermentacyjnych - ocena intensywno¶ci zjawisk niekorzystnych oraz możliwo¶ci czyszczenia membran
Autorzy: Mariusz Dudziak, M. Gryta.
¬ródło: W: The 22nd Central European Conference ECOpole'13, Jarnołtówek, 23-26.10.2013. [Dokument elektroniczny]. Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 27
Organizator: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/12
Nr opisu: 0000088227
Tytuł oryginału: NOx emission reduction through system integration: gasification reactor-small capacity coal fired boiler.
Tytuł w wersji polskiej: Obniżenie emisji tlenków azotu poprzez zintegrowanie układu reaktor zgazowarka-kocioł węglowy małej mocy
Autorzy: Sebastian Werle, Ryszard* Wilk.
¬ródło: W: The 22nd Central European Conference ECOpole'13, Jarnołtówek, 23-26.10.2013. [Dokument elektroniczny]. Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1
Organizator: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/12
Nr opisu: 0000088226
Tytuł oryginału: Okre¶lenie stopnia toksyczno¶ci osadów ¶ciekowych praz produktów zgazowania z użyciem testu Microtox.
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of toxicity analysis of sewage sludge and gasification waste-products using Microtox test
Autorzy: Sebastian Werle, Mariusz Dudziak.
¬ródło: W: The 22nd Central European Conference ECOpole'13, Jarnołtówek, 23-26.10.2013. [Dokument elektroniczny]. Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1
Organizator: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/12
Nr opisu: 0000089881
Tytuł oryginału: The treatment of wastewater contain oil and fat in MBR-NF.
Tytuł w wersji polskiej: Oczyszczanie ¶cieków zawieraj±cych oleje i tłuszcze w MBR-NF
Autorzy: Ewa Natalia Łobos-Moysa.
¬ródło: W: The 22nd Central European Conference ECOpole'13, Jarnołtówek, 23-26.10.2013. [Dokument elektroniczny]. Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 83
Organizator: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/12
Nr opisu: 0000094779
Tytuł oryginału: Wpływ ¶cieków mleczarskich na efektywno¶ć oczyszczania odcieków w bioreaktorze membranowym.
Autorzy: Anna ¦wierczyńska, Jolanta Bohdziewicz.
¬ródło: W: The 22nd Central European Conference ECOpole'13, Jarnołtówek, 23-26.10.2013. [Dokument elektroniczny]. Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 85
Organizator: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/12
Nr opisu: 0000094780
Tytuł oryginału: Zastosowanie biopreparatów do intensyfikacji oczyszczania ¶cieków metod± osadu czynnego.
Autorzy: Ewa Puszczało, Anna ¦wierczyńska, Jolanta Bohdziewicz.
¬ródło: W: The 22nd Central European Conference ECOpole'13, Jarnołtówek, 23-26.10.2013. [Dokument elektroniczny]. Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 60
Organizator: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie