Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PROBLEMY NAUKOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA
Liczba odnalezionych rekordów: 52Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/52
Nr opisu: 0000055110
Tytuł oryginału: Analiza wpływu domieszek przeciwpieniących na napowietrzenie i właściwości samozagęszczalnej mieszanki betonowej.
Autorzy: Beata Łaźniewska-Piekarczyk.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r.. Red. Z. Rusin. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 431-438
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


2/52
Nr opisu: 0000078641
Tytuł oryginału: Diagnostyczne oszacowanie sztywności zamocowania dźwigarów stalowych.
Autorzy: Witold Basiński, Z. Kowal, P. Obara.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r.. Red. Z. Rusin. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 111-118, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


3/52
Nr opisu: 0000054911
Tytuł oryginału: Dyfuzja chlorków w zaczynie cementowym z uwzględnieniem procesu dekalcyfikacji.
Autorzy: Barbara Słomka-Słupik, Adam** Zybura.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r.. Red. Z. Rusin. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 475-482, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


4/52
Nr opisu: 0000058043
Tytuł oryginału: Nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych. Wyniki badań a zalecenia normowe.
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r.. Red. Z. Rusin. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 207-214
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


5/52
Nr opisu: 0000058045
Tytuł oryginału: Numeryczne modelowanie zjawisk in situ występujących w podłożach gruntowych w obszarach deformacji górniczych.
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz, M. Herman.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r.. Red. Z. Rusin. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 299-306
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


6/52
Nr opisu: 0000058044
Tytuł oryginału: Opis stanu granicznego w przypowierzchniowej warstwie podłoża górniczego w ujęciu mechaniki stanu krytycznego.
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r.. Red. Z. Rusin. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 307-314, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


7/52
Nr opisu: 0000058046
Tytuł oryginału: Właściwości reologiczne a zwartość powietrza w mieszance samozagęszczalnej.
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Aleksandra Kostrzanowska.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r.. Red. Z. Rusin. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 407-414, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


8/52
Nr opisu: 0000081307
Tytuł oryginału: Wpływ izotropowego wzmocnienia plastycznego na osiadania chłodni kominowej na prekonsolidowanym podłożu gruntowym.
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of plastic hardening for settlement of cooling tower on over consolidated subsoil
Autorzy: Mariusz Biały.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r. Red. Z. Rusin. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 291-298, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


9/52
Nr opisu: 0000058048
Tytuł oryginału: Wpływ sposobu zakotwienia strzemion na ich nośność.
Autorzy: Radosław Kupczyk, Włodzimierz** Starosolski.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r.. Red. Z. Rusin. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 239-248
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


10/52
Nr opisu: 0000050681
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna wpływu wzmocnień budynku murowego poddanego oddziaływaniom znacznych deformacji podłoża.
Tytuł w wersji angielskiej: Numerical analysis of building reinforcement subjected to considerable subsoil deformation
Autorzy: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 5: Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 589-596, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: budynek murowy ; deformacja podłoża ; wzmocnienie budynku ; uszkodzenie budynku ; analiza numeryczna
Słowa kluczowe angielskie: masonry building ; subsoil deformation ; strengthening of building ; building damage ; numerical analysis
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


11/52
Nr opisu: 0000105739
Tytuł oryginału: Badania żelbetowych ustrojów płytowo-słupowych w stadium awaryjnym.
Tytuł w wersji angielskiej: Research on RC slab-column structures in the failure stage
Autorzy: Radosław Jasiński, Radosław Kupczyk, Włodzimierz** Starosolski, Mirosław Wieczorek.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 6: Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 93-100, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-83-60200-52-0
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: połączenie płyta-słup ; zbrojenie ; awaria budowlana
Słowa kluczowe angielskie: slab-column connection ; reinforcement ; building failure
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


12/52
Nr opisu: 0000050771
Tytuł oryginału: Charakterystyka porów powietrznych a mrozoodporność betonów na cementach żużlowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Characteristic of air pores and frost resistance of concrete based on cements containing ground granulated blast furnace slag
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Glinicki, M. Sokołowski, M. Zieliński.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 5: Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 301-308
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: beton napowietrzony ; cement żużlowy ; pory powietrzne ; mrozoodporność
Słowa kluczowe angielskie: air-entrained concrete ; slag cement ; air voids ; freeze resistance
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


13/52
Nr opisu: 0000050412
Tytuł oryginału: Klasyfikacja obciążeń parasejsmicznych budynku w aspekcie minimalizacji zakresu analizy numerycznej.
Tytuł w wersji angielskiej: Classification of paraseismical loads of building in the aspect of minimizing the range of numerical analysis
Autorzy: Zbigniew** Lipski.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 6: Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 93-100, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: budynek ; konstrukcja nośna ; wstrząs górniczy ; obciążenie dynamiczne ; klasyfikacja obciążeń
Słowa kluczowe angielskie: building ; supporting structure ; mining tremor ; dynamic load ; classification of loads
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


14/52
Nr opisu: 0000050410
Tytuł oryginału: Metody zapewnienia trwałości budowli na przykładzie budownictwa betonowego.
Tytuł w wersji angielskiej: Methods of ensuring the durability of structures on the example of concrete structures engineering
Autorzy: Adam** Zybura.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 4: Zrównoważony rozwój w budownictwie. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 235-252, bibliogr. 34 poz.
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; zbrojenie betonu ; korozja zbrojenia ; otulina betonowa ; trwałość
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete construction ; reinforced concrete ; corrosion of reinforcement ; concrete cover ; durability
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


15/52
Nr opisu: 0000050409
Tytuł oryginału: Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą impedancyjną.
Tytuł w wersji angielskiej: Modelling of steel-concrete system in corrosion velocity measurements of the reinforcement by impedance method
Autorzy: Mariusz Jaśniok.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 5: Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 309-316, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja żelbetowa ; korozja zbrojenia ; spektroskopia impedancyjna ; model DWZ-B
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete construction ; corrosion of reinforcement ; impedance spectroscopy ; DWZ-B model
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


16/52
Nr opisu: 0000079693
Tytuł oryginału: Pętla histerezy modelu żelbetowego zespolonego stropu deskowego.
Tytuł w wersji angielskiej: Hysteresis loop of model of composite ceiling
Autorzy: Krzysztof Gromysz.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 4: Zrównoważony rozwój w budownictwie. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 187-194, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: żelbetowy strop zespolony ; pętla histerezy ; tarciowy model pracy ; tarciowo-sprężysty model pracy
Słowa kluczowe angielskie: reinforced composite concrete floor ; hysteresis loop ; frictional contact model ; elastic-frictional contact model
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


17/52
Nr opisu: 0000050764
Tytuł oryginału: Problemy stosowania recyklingu w budownictwie betonowym.
Tytuł w wersji angielskiej: Problems of concrete recycling applications
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 4: Zrównoważony rozwój w budownictwie. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 337-356, bibliogr. 32 poz.
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: odpady budowlane ; recykling betonu ; ochrona środowiska ; kruszywo wtórne ; gruz budowlany
Słowa kluczowe angielskie: building waste ; concrete recycling ; environmental protection ; recycled aggregate ; building debris
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


18/52
Nr opisu: 0000078849
Tytuł oryginału: Sztywność zginanych belek żelbetowych wzmocnionych nakładkami FRP.
Tytuł w wersji angielskiej: Flexural stiffness of RC beams strengthened with externally bonded FRP
Autorzy: Marcin Górski, Rafał Krzywoń.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 4: Zrównoważony rozwój w budownictwie. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 179-186, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: belka żelbetowa ; FRP ; sztywność zginania
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete beam ; FRP ; bending stiffness
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


19/52
Nr opisu: 0000050411
Tytuł oryginału: Warunki prawidłowego modelowania podłoża gruntowego w układach budowla - podłoże górnicze.
Tytuł w wersji angielskiej: Conditions for adequate subsoil modelling in systems building-mining subsoil
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 6: Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 403-410, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: podłoże gruntowe ; układ budowla-podłoże górnicze ; deformacja podłoża ; wytężenie konstrukcji ; bezpieczeństwo konstrukcji
Słowa kluczowe angielskie: subsoil ; system building-mining subsoil ; subsoil deformation ; structure effort ; construction safety
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


20/52
Nr opisu: 0000079724
Tytuł oryginału: Wpływ górniczych rozluźnień podłoża na nośność nawierzchni drogowej w świetle badań terenowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of mining soil loosening on load-bearing capacity of road surface in the light of field research work
Autorzy: Marcin Grygierek.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 5: Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 31-38, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: nawierzchnia drogowa ; teren górniczy ; deformacja terenu ; odkształcenie rozluźniające
Słowa kluczowe angielskie: road pavement ; mining area ; ground deformation ; loosening deformation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


21/52
Nr opisu: 0000079737
Tytuł oryginału: Wpływ superplastyfikatorów nowej generacji na zawartość powietrza w samozagęszczalnej mieszance betonowej.
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of new generation superplasticizers on air content in self-compacting concrete mixture
Autorzy: Beata Łaźniewska-Piekarczyk.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 5: Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 341-348, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: beton samozagęszczalny ; napowietrzenie betonu ; superplastyfikator ; mieszanka betonowa
Słowa kluczowe angielskie: self-compacting concrete ; concrete air entrainment ; superplasticizer ; concrete mix
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


22/52
Nr opisu: 0000050770
Tytuł oryginału: Zrównoważony rozwój a produkcja cementu.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 4: Zrównoważony rozwój w budownictwie. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 105-122
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesiątej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 września 2008 r.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


23/52
Nr opisu: 0000036618
Tytuł oryginału: Analiza zabezpieczeń budynków podlegających intensywnym deformacjom terenu górniczego.
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of protection systems for buildings subjected to intensive mining influences
Autorzy: Rafał Krzywoń, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 3: Materiały, technologie i organizacja w budownictwie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 37-44, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: teren górniczy ; deformacja podłoża ; uszkodzenie budynku ; zabezpieczenie budowli
Słowa kluczowe angielskie: mining area ; ground deformation ; building damage ; building protection
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


24/52
Nr opisu: 0000039235
Tytuł oryginału: Badania belek żelbetowych zbrojonych na ścinanie stalą o zróżnicowanej ciągłości.
Autorzy: Radosław Jasiński, Radosław Kupczyk, Włodzimierz** Starosolski, Mirosław Wieczorek.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 79-86
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


25/52
Nr opisu: 0000036612
Tytuł oryginału: Badania długotrwałe strunobetonowych płyt otworowych.
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 39-46
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


26/52
Nr opisu: 0000039160
Tytuł oryginału: Badania i analiza komputerowa skręcanych elementów zespolonych stalowo-betonowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Experimental investigations and FEM analysis of steel-concrete composite beams subjected to torsion
Autorzy: Grzegorz Gremza, Tomasz Krykowski.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 3: Materiały, technologie i organizacja w budownictwie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 451-458, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja zespolona ; element stalowo-betonowy ; skręcanie ; badanie eksperymentalne
Słowa kluczowe angielskie: composite construction ; steel-concrete beam ; torsion ; experimental test
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


27/52
Nr opisu: 0000061257
Tytuł oryginału: Badania murów z cegły poddanych cyklicznym obciążeniom ściskającym.
Autorzy: Andrzej** Wawrzynek, Jan Kubica, Iwona Seweryn.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 371-378
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


28/52
Nr opisu: 0000036615
Tytuł oryginału: Badania nośności żużlobetonowych płyt dachowych.
Autorzy: Jacek Hulimka.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 63-70
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


29/52
Nr opisu: 0000039161
Tytuł oryginału: Badania zbrojonych ścian ceglanych ścinanych poziomo.
Autorzy: Radosław Jasiński.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 339-346
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


30/52
Nr opisu: 0000036616
Tytuł oryginału: Homogeniczny, sprężystoplastyczny model materiałowy do analizy konstrukcji murowych.
Autorzy: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 355-362
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


31/52
Nr opisu: 0000036611
Tytuł oryginału: Konstrukcje betonowe projektowane na okres użytkowania - badania a nowe ujęcia normatywne.
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 15-38
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


32/52
Nr opisu: 0000036614
Tytuł oryginału: Modelowanie naprężeń termiczno-skurczowych w betonowych konstrukcjach masywnych.
Autorzy: Barbara Klemczak.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 103-110
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


33/52
Nr opisu: 0000061258
Tytuł oryginału: Obliczanie wytrzymałości na ściskanie muru ze zbrojeniem w spoinach wspornych.
Autorzy: Łukasz Drobiec.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 331-338
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


34/52
Nr opisu: 0000039092
Tytuł oryginału: Odkształcalność postaciowa zbrojonych ścian z cegły pełnej ścinanych prostopadle do spoin wspornych.
Autorzy: Adam Piekarczyk.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 347-354
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


35/52
Nr opisu: 0000036617
Tytuł oryginału: Powierzchnie graniczne dla cegły i zaprawy określone w trójosiowym stanie naprężenia.
Autorzy: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 363-370
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


36/52
Nr opisu: 0000087234
Tytuł oryginału: Teoretyczna i praktyczna wartość parametrów struktury porowatości mrozoodpornego SCC.
Tytuł w wersji angielskiej: Theoretical and practical value of porosity structure parameters of SCC
Autorzy: Beata Łaźniewska.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 3: Materiały, technologie i organizacja w budownictwie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 111-118, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe polskie: beton samozagęszczalny ; mrozoodporność ; struktura porowatości ; napowietrzenie betonu ; mieszanka betonowa ; SCC
Słowa kluczowe angielskie: self-compacting concrete ; frost-resistance ; porosity structure ; concrete air entrainment ; concrete mix ; SCC
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


37/52
Nr opisu: 0000036613
Tytuł oryginału: Uproszczona metoda projektowania zginanych belek żelbetowych wzmocnionych nakładkami FRP.
Autorzy: Marcin Górski, Rafał Krzywoń.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 2: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 55-62
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


38/52
Nr opisu: 0000078068
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna skuteczności niektórych metod zabezpieczania budynków przed wpływem górniczych deformacji terenu.
Autorzy: Barbara Klemczak, Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik, Leszek Szojda.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 8: Geotechnika. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 69-76, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


39/52
Nr opisu: 0000089301
Tytuł oryginału: Anizotropowy model ścieżek naprężenia w analizie współdziałania fundamentu z podłożem.
Autorzy: Krzysztof Sternik.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 8: Geotechnika. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 93-100
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


40/52
Nr opisu: 0000078941
Tytuł oryginału: Badania laboratoryjne i numeryczne gęsto perforowanych ścian betonowych poddanych ściskaniu.
Autorzy: Ireneusz Jóźwiak, Grzegorz Wandzik.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 4: Konstrukcje betonowe. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 87-94, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


41/52
Nr opisu: 0000111210
Tytuł oryginału: Badania połączeń płyta-słup o konstrukcji zespolonej.
Tytuł w wersji angielskiej: Tests of composite slab-column connections
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Jacek Hulimka, Alina** Kliszczewicz.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 4: Konstrukcje betonowe. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 13-18, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


42/52
Nr opisu: 0000085833
Tytuł oryginału: Badania połączeń poprzecznych w zespolonych stropach deskowych.
Autorzy: Krzysztof Gromysz.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 4. Konstrukcje betonowe. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 79-86
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


43/52
Nr opisu: 0000079006
Tytuł oryginału: Numeryczna symulacja współdziałania sprężystej nadbudowy z górniczo deformującym się podłożem.
Autorzy: Barbara Kliszczewicz, Ryszard** Kliszczewicz.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 8: Geotechnika. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 77-84, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


44/52
Nr opisu: 0000080418
Tytuł oryginału: Wpływ zbrojenia na nośność mikropali formowanych techniką ciśnieniowo-strumieniową.
Tytuł w wersji angielskiej: Reinforcement effect on the bearing capacity of jet-grouting micropiles
Autorzy: Joanna Bzówka, A. Kubański, Jacek** Pieczyrak.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 8: Geotechnika. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 21-28, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe polskie: mikropal ; iniekcja strumieniowa ; zbrojenie ; obciążenie
Słowa kluczowe angielskie: micropile ; jet injection ; reinforcement ; load
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


45/52
Nr opisu: 0000072629
Tytuł oryginału: Związki wytrzymałości na ściskanie BWW z parametrami struktury.
Autorzy: Jan Ślusarek.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 4. Konstrukcje betonowe. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 81-88
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


46/52
Nr opisu: 0000087175
Tytuł oryginału: Parametry wytrzymałościowe odpadów kopalnianych w świetle badań modelowych.
Autorzy: Jacek Kawalec, Bogdan** Kawalec.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 1995", Kraków - Krynica, 1995. T. 8: Geotechnika. Kraków : RADAMSA, 1995, s. 77-84
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


47/52
Nr opisu: 0000078553
Tytuł oryginału: Wpływ plastycznych deformacji gruntu na osiadania i siły wewnętrzne w fundamencie pasmowym.
Autorzy: Joanna Bzówka, Maciej* Gryczmański, Małgorzata Jastrzębska, Krzysztof Sternik.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 1995", Kraków - Krynica, 1995. T. 8: Geotechnika. Kraków : RADAMSA, 1995, s. 5-12, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


48/52
Nr opisu: 0000078077
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna naprężeń termiczno-skurczowych we wczesnej fazie dojrzewania ściany żelbetowej.
Autorzy: Stanisław** Majewski, Barbara Głuszak.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XL Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 1994. T. 5: Materiały budowlane. Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1994, s. 137-144
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


49/52
Nr opisu: 0000086055
Tytuł oryginału: Badania modelowe zespolonych stropów drewniano-żelbetowych z łącznikami murowymi.
Autorzy: Andrzej** Malczyk, Marek** Właszczuk.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XL Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 1994. T. 6: Fizyka budowli, organizacja i zarządzanie w budownictwie, budownictwo ogólne. Red. M. Gałda. Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1994, s. 209-216
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


50/52
Nr opisu: 0000078922
Tytuł oryginału: Numeryczna analiza zachowania naroży żelbetowych ram portalowych.
Autorzy: Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XL Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 1994. T. 3: Konstrukcje betonowe. Red. M. Gałda. Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1994, s. 193-200, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


51/52
Nr opisu: 0000066937
Tytuł oryginału: Zastosowanie prostego modelu numerycznego do analizy złożonego elementu żelbetowego.
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski, Adam** Zybura, Jan Kubica.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XL Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 1994. T. 3: Konstrukcje betonowe. Red. M. Gałda. Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1994, s. 185-192
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


52/52
Nr opisu: 0000078080
Tytuł oryginału: Destrukcja termiczna zbiorników żelbetowych we wczesnym okresie dojrzewania.
Autorzy: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Barbara Głuszak.
Źródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XXXIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 1993. T. 5: Materiały budowlane. Red. M. Gałda. Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1993, s. 5-12
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie