Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRACE PREZENTOWANE NA GLIWICKIM SEMINARIUM POLIMEROWYM 99 GLIWICE 24 06 1999R
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000007489
Tytuł oryginału: Analysis an influence of conjugated polymer matrix structure.
Tytuł w wersji polskiej: Badanie wpływu struktury matrycy polimerowej (na bazie polimerów skoniugowanych) na aktywno¶c dwufunkcyjnych katalizatorów
Autorzy: E. Stochmal-Pomorzanska, Wincenty** Turek.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 327-330, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


2/14
Nr opisu: 0000007488
Tytuł oryginału: Badania przedkliniczne usieciowanej hydroxyetylocelulozy - materiału implantacyjnego w stomatologii.
Autorzy: B. Wierucka-Młynarczyk, L. Ilewicz, H. Ksi±żek-B±k, G. Bulek-Juranek, Mieczysław Łapkowski, D. Sabat, Roman Turczyn.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 323-326, bibliogr. 16 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


3/14
Nr opisu: 0000007502
Tytuł oryginału: Badanie rozdziału mieszanin gazowych na membranach polianilinowych.
Autorzy: A. Stolarczyk, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 359-362, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


4/14
Nr opisu: 0000007481
Tytuł oryginału: Biocydy polimerowe. Funkcjonalizacja żywicy alkidowej o-fenylofenolem.
Autorzy: Witold** Pradellok, K. Pacyga.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 203-206, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


5/14
Nr opisu: 0000007499
Tytuł oryginału: Changes of catalytic properties of heteropolyacids in conjugated polymer matrix as a result of diffusion under the influence of reagents.
Tytuł w wersji polskiej: Zmiany wła¶ciwo¶ci katalitycznych heteropolikwasów wprowadzonych do matrycy polimerowej w wyniku dyfuzji zachodz±cej pod wpływem reagentów
Autorzy: Wincenty** Turek, E. Stochmal-Pomorzanska.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 331-334, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


6/14
Nr opisu: 0000007434
Tytuł oryginału: Determination of the crosslink density of new poly(dimethacrylate)s by equilibrium swelling.
Tytuł w wersji polskiej: Okre¶lenie gęsto¶ci usieciowania nowych poli(dimetakrylanów) metod± spęczniania równowagowego
Autorzy: Anna Korytkowska, Izabela Barszczewska-Rybarek, M. Kurcok, Mirosław** Gibas.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 53-57, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


7/14
Nr opisu: 0000007473
Tytuł oryginału: NMR investigations on intermolecular interactions in urethane-dimethacrylate monomers.
Tytuł w wersji polskiej: Badanie oddziaływań międzycz±steczkowych w monomerach uretanowo-dimetakrylanowych metod± NMR
Autorzy: M. Zydroń, Izabela Barszczewska-Rybarek, Mirosław** Gibas.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 63-66, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


8/14
Nr opisu: 0000007479
Tytuł oryginału: Polycondesation of disalicylidene pentaerythritol with epichlorohydrin - sec studies.
Tytuł w wersji polskiej: Badanie reakcji polikondesacji disalicylideno-pentaerytrytu z epichlorochydryn± za pomoc± SEC
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, M. Sowa, A. Kurek.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 175-178, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


9/14
Nr opisu: 0000007480
Tytuł oryginału: Polymeric sorbents based on n-containing hydrophilic monomers.
Tytuł w wersji polskiej: Sorbenty polimerowe z hydrofilowych monomerów zawieraj±cych azot
Autorzy: Jan** Łukaszczyk, M. ¦miga.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 187-190, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


10/14
Nr opisu: 0000007476
Tytuł oryginału: Studies on the reaction of dialdehyde with 2-amino-2-hydromexymethyl-1,3-propanediol.
Tytuł w wersji polskiej: Badania reakcji dialdehydu z 2-amino-2-hydroksymetylo-1,3-propanodiolem
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, A. Kowalczuk.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 171-174, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


11/14
Nr opisu: 0000007474
Tytuł oryginału: Synthesis and characterisation of epoxyfunctional microspheres.
Tytuł w wersji polskiej: Otrzymywanie i charakterystyka mikrosfer funkcjonalnych z grupami epoksydowymi
Autorzy: Jan** Łukaszczyk, A. Cebulska.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 105-108, bibliogr. 11 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


12/14
Nr opisu: 0000007471
Tytuł oryginału: Synthesis and polymerisation of bis-(methacryloyloxyoligoethylenoxy)-N,N'-[4,4'-methylenebis (cyclohexyl carbamate)]s.
Tytuł w wersji polskiej: Synteza i polimeryzacja bis-(metakryloiloksyoligoetylenoksy)-N,N'-[4,4'-metylenobis(cykloheksylokarbaminianów)]
Autorzy: M. Cyra, Izabela Barszczewska-Rybarek, Mirosław** Gibas, M. Kurcok.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 59-62, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


13/14
Nr opisu: 0000007484
Tytuł oryginału: Synthesis and properties of liquid-crystalline 1-(4-alkoxybenzoyloxy)-4-(4-alkoxybezoyloxy)-benzenes.
Tytuł w wersji polskiej: Synteza i wła¶ciwo¶ci ciekłokrystaliczne 1-(4-alkoksybenzoiloksy)-4-(4-alkoksybezoiloksy)-benzenów
Autorzy: Jerzy* Majnusz, A. Marcinkowski.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 275-278, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


14/14
Nr opisu: 0000007483
Tytuł oryginału: Synthesis and structure - properties relationships in reactive liquid-crystalline oligoesters containing flexible spacers.
Tytuł w wersji polskiej: Synteza oraz zależno¶ć wła¶ciwo¶ci reaktywnych oligoestrów ciekłokrystalicznych zawieraj±cych segmenty giętkie od ich budowy chemicznej
Autorzy: Jerzy* Majnusz, E. Kurdej.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 271-274, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie