Wynik wyszukiwania
Zapytanie: OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/35
Nr opisu: 0000133637
Tytuł oryginału: Wpływ zmiany organizacji ruchu kołowego w Gliwicach po oddaniu do użytku Drogowej Trasy ¦rednicowej na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu.
Autorzy: Magdalena Żak.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. XI Konferencja naukowa, Zakopane, 22-25 paĽdziernik 2019 r. Ksi±żka poszerzonych abstraktów. Pod red. Marianny Czaplickiej, Jacka Gębickiego, Wioletty Rogula-Kozłowskiej, Izabeli Sówki, Grzegorza Majewskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 78-79
ISBN: 978-83-60877-11-1
Organizator: Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/35
Nr opisu: 0000132212
Tytuł oryginału: Wstępne badania charakterystyki fizyczno-biologicznej bakterii obecnych w powietrzu wydychanym przez zdrowych ludzi.
Autorzy: Józef Pastuszka, K. Napora, Ewa Br±goszewska.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. XI Konferencja naukowa, Zakopane, 22-25 paĽdziernik 2019 r. Ksi±żka poszerzonych abstraktów. Pod red. Marianny Czaplickiej, Jacka Gębickiego, Wioletty Rogula-Kozłowskiej, Izabeli Sówki, Grzegorza Majewskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 65-66, bibliogr. 1 poz.
ISBN: 978-83-60877-11-1
Organizator: Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk
Słowa kluczowe polskie: aerozol bakteryjny ; bioaerozol ; rozkład ziarnowy
Słowa kluczowe angielskie: bacterial aerosol ; bioaerosol ; particle size distribution
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/35
Nr opisu: 0000096487
Tytuł oryginału: Aerozol bakteryjny i grzybowy w wybranych przychodniach zdrowia i w szkołach w południowo-zachodniej czę¶ci województwa ¶l±skiego.
Autorzy: Ewa Br±goszewska, S. Stachurska, Józef Pastuszka.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczaj±cych, badanie ich wła¶ciwo¶ci i metody ograniczania emisji oraz wybrane zastosowania badań modelowych i wskaĽnikowych w ocenie uci±żliwo¶ci Ľródeł emisji i jako¶ci powietrza. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 1-12, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-60877-13-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/35
Nr opisu: 0000096491
Tytuł oryginału: Badanie zanieczyszczeń powietrza oddziałuj±cych na dzieci w wybranym przedszkolu miejskim.
Tytuł w wersji angielskiej: Investigation of air pollutants which impact on children in urban nursery school
Autorzy: Anna Mainka, Elwira Zajusz-Zubek, Barbara Kozielska, Ewa Br±goszewska.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2, Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czysto¶ci powietrza oraz monitoring. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 115-128, bibliogr. 38 poz.
ISBN: 978-83-60877-17-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,17
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/35
Nr opisu: 0000097399
Tytuł oryginału: Prace nad modelowaniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w otoczeniu koksowni.
Autorzy: Jacek* Żeliński, D. Kaleta, J. Telenga-Kopyczyńska, A. Sobolewski.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2, Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czysto¶ci powietrza oraz monitoring. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 313-323
ISBN: 978-83-60877-17-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,92
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/35
Nr opisu: 0000097294
Tytuł oryginału: Pył zawieszony w biurze i w laboratorium - wpływ wybranych czynników na stężenia i udział frakcji respirabilnej.
Autorzy: P. Rogula-Kopiec, Józef Pastuszka, W. Rogula-Kozłowska, P. Czechowski, G. Majewski.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2, Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czysto¶ci powietrza oraz monitoring. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 231-242, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-60877-17-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,08
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/35
Nr opisu: 0000096489
Tytuł oryginału: Występowanie rtęci i innych pierwiastków ¶ladowych w produktach wzbogacania węgla energetycznego.
Autorzy: Elwira Zajusz-Zubek, J. Konieczyński.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczaj±cych, badanie ich wła¶ciwo¶ci i metody ograniczania emisji oraz wybrane zastosowania badań modelowych i wskaĽnikowych w ocenie uci±żliwo¶ci Ľródeł emisji i jako¶ci powietrza. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 277-286, bibliogr. 30 poz.
ISBN: 978-83-60877-13-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,92
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/35
Nr opisu: 0000095268
Tytuł oryginału: Występowanie wielopier¶cieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle emitowanym z koksowni.
Autorzy: Barbara Kozielska, J. Konieczyński.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczaj±cych, badanie ich wła¶ciwo¶ci i metody ograniczania emisji oraz wybrane zastosowania badań modelowych i wskaĽnikowych w ocenie uci±żliwo¶ci Ľródeł emisji i jako¶ci powietrza. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 91-100, bibliogr. 39 poz.
ISBN: 978-83-60877-13-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,78
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/35
Nr opisu: 0000096490
Tytuł oryginału: Występowanie wybranych pierwiastków ¶ladowych w formie mobilnej pyłu PM10 pobranego w otoczeniu obiektu energetycznego.
Tytuł w wersji angielskiej: Occurrence of selected trace elements in the mobile form of PM10 collected in the surroundings of power plant
Autorzy: Elwira Zajusz-Zubek, Anna Mainka.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2, Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czysto¶ci powietrza oraz monitoring. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 279-290, bibliogr. 22 poz.
ISBN: 978-83-60877-17-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,08
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/35
Nr opisu: 0000096492
Tytuł oryginału: Zastosowanie analizy widmowej do oceny wpływu natężenia ruchu samochodowego na stężenie dwutlenku azotu.
Tytuł w wersji angielskiej: Application of spectral analysis to assess the impact of car traffic on nitrogen dioxide concentration
Autorzy: Walter Mucha, Jacek* Żeliński, C. Kli¶, Józef Pastuszka.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2, Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czysto¶ci powietrza oraz monitoring. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 151-161, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-60877-17-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,08
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/35
Nr opisu: 0000096488
Tytuł oryginału: Zastosowanie chitozanu jako sorbentu węglowodorów i metali ciężkich emitowanych w spalinach gazów z pojazdów samochodowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Application of chitosan as a sorbent of hydrocarbons and heavy metals emitted with the exhaust gases from motorized vehicles
Autorzy: Walter Mucha, Józef Pastuszka, Barbara Kozielska, W. Rogula-Kozłowska, Elwira Zajusz-Zubek, V. Ulevicius, O. Gyliene, G. Mordas, V. Savicki.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczaj±cych, badanie ich wła¶ciwo¶ci i metody ograniczania emisji oraz wybrane zastosowania badań modelowych i wskaĽnikowych w ocenie uci±żliwo¶ci Ľródeł emisji i jako¶ci powietrza. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 121-131, bibliogr. 23 poz.
ISBN: 978-83-60877-13-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/35
Nr opisu: 0000078948
Tytuł oryginału: Badania nad występowaniem biomarkerów (znaczników geochemicznych) w pyle pochodz±cym ze spalania paliw kopalnych.
Autorzy: M. Fabiańska, Jan** Konieczyński, Barbara Kozielska.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2012, s. 43-55, bibiliogr. 25 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/35
Nr opisu: 0000077560
Tytuł oryginału: Emisja pierwiastków ¶ladowych z koksowni.
Tytuł w wersji angielskiej: The emission of trace elements from coking plants
Autorzy: Jan** Konieczyński, Elwira Zajusz-Zubek, M. Jabłońska.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2012, s. 123-134, bibiliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: pierwiastek ¶ladowy ; emisja ; przemysł koksowniczy
Słowa kluczowe angielskie: trace element ; emission ; coking industry
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/35
Nr opisu: 0000078950
Tytuł oryginału: Rozkład masy względem wielko¶ci cz±stek i pochodzenie WWA w punkcie tła miejskiego w Polsce.
Autorzy: W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska, B. Błaszczak, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2012, s. 217-229, bibiliogr. 47 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/35
Nr opisu: 0000078949
Tytuł oryginału: Stężenia i równoważniki toksyczno¶ci mieszanin wielopier¶cieniowych węglowodorów aromatycznych zwi±zanych z pyłem drobnym i submikronowym w trzech punktach pomiarowych.
Autorzy: B. Kania, K. Klejnowski, W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2012, s. 97-109, bibiliogr. 21 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/35
Nr opisu: 0000061205
Tytuł oryginału: Badanie składu chemicznego pyłów mieszkaniowych metod± spektroskopii fotoelektronów i elektronowego mikroskopu skaningowego.
Autorzy: J. Płoszaj, E. Talik, Józef Pastuszka, Z. Ujma, A. Załóg.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 279-291, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/35
Nr opisu: 0000061206
Tytuł oryginału: Porównanie wyników stężeń i depozycji aerozolu bakteryjnego i grzybowego.
Autorzy: Ewa Br±goszewska, Józef Pastuszka, W. Rogula-Kozłowska.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 23-32, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/35
Nr opisu: 0000084519
Tytuł oryginału: Technika mikrofalowa w oczyszczaniu gazów odlotowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Microwave techniques for the purification of waste gases
Autorzy: Krzysztof Kiraga, P. Gajek, R. Bajorek.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 139-146, Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: gaz odlotowy ; metoda ATON MoS ; technika mikrofalowa
Słowa kluczowe angielskie: waste gas ; ATON MoS method ; microwave technique
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/35
Nr opisu: 0000061204
Tytuł oryginału: Wybrane wła¶ciwo¶ci fizyczne i chemiczne pyłu emitowanego z instalacji ciepłowniczych i elektrownianych.
Autorzy: Józef Pastuszka, Jan** Konieczyński, E. Talik.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 263-277, bibliogr. 37 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/35
Nr opisu: 0000061207
Tytuł oryginału: Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego przez LZO oraz bioaerozole: studium przypadku trudno¶ci w ocenie jako¶ci powietrza.
Autorzy: Jacek* Wolany, Barbara Kozielska, Józef Pastuszka.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 389-394, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/35
Nr opisu: 0000067321
Tytuł oryginału: Zastosowanie technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla (ccs carbon capture and storage) w polskiej elektroenergetyce.
Autorzy: Jan** Konieczyński, Anna** Pasoń-Konieczyńska.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 159-170
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/35
Nr opisu: 0000043141
Tytuł oryginału: Adsorbenty węglowe otrzymane ze zużytych opon samochodowych przeznaczone do usuwania rtęci z gazów odlotowych.
Autorzy: Krzysztof* Jastrz±b.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 21-30, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe polskie: adsorbent węglowy ; zużyte opony ; gaz odlotowy ; usuwanie rtęci ; piroliza
Słowa kluczowe angielskie: carbonic adsorbent ; scrap tires ; waste gas ; mercury removal ; pyrolysis
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 123201


23/35
Nr opisu: 0000051407
Tytuł oryginału: Emisja zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw małej mocy - uproszczone kryterium oceny energetyczno-ekologicznej.
Autorzy: Krystyna* Kubica, Andrzej Szlęk.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 97-109, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe polskie: kocioł małej mocy ; emisja zanieczyszczeń ; ocena energetyczno-ekologiczna ; kryteria oceny
Słowa kluczowe angielskie: small capacity boiler ; pollutants emission ; energy-ecological evaluation ; assessment criteria
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz. 02 123201


24/35
Nr opisu: 0000043147
Tytuł oryginału: Wpływ kwasu mrówkowego na proces katalitycznego utleniania S(IV) tlenem w warunkach zbliżonych do atmosferycznych.
Autorzy: Anna Mainka, Irena** Wilkosz.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 75-85, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: kwas mrówkowy ; utlenianie katalityczne ; jony Mn(II) ; szybko¶ć reakcji chemicznej
Słowa kluczowe angielskie: formic acid ; catalytic oxidation ; Mn(II) ions ; reaction rate
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 123202


25/35
Nr opisu: 0000043149
Tytuł oryginału: Wpływ ruchu drogowego na stężenia PM10 i PM2.5 w Zabrzu, Bytomiu i Rudzie ¦l±skiej.
Autorzy: Wioletta* Rogula-Kozłowska, Józef Pastuszka.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 163-172, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć powietrza ; ruch drogowy ; pył zawieszony ; stężenie pyłu ; pomiary ; Zabrze ; Bytom ; Ruda ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: air quality ; road traffic ; suspended dust ; dust concentration ; measurements ; Zabrze ; Bytom ; Ruda ¦l±ska
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 123202


26/35
Nr opisu: 0000043148
Tytuł oryginału: Wstępne badania terenowe nowego aspiratora do aerozoli bakteryjnych i grzybowych.
Autorzy: Józef Pastuszka, P. Iwasiewcz.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 115-122, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: bioaerozol ; aerozol bakteryjny ; aerozol grzybowy ; stężenie cz±stek aerozolu ; impaktor ; badania terenowe
Słowa kluczowe angielskie: bioaerosol ; bacterial aerosol ; fungal aerosol ; aerosol particles concentration ; impactor ; field study
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 123202


27/35
Nr opisu: 0000043144
Tytuł oryginału: Występowanie rtęci w produktach spalania węgla i produktach oczyszczania spalin.
Autorzy: Elwira Zajusz-Zubek, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 191-200, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe polskie: produkt spalania węgla ; produkt oczyszczania spalin ; emisja rtęci ; dystrybucja rtęci
Słowa kluczowe angielskie: product of coal combustion ; product of flue gas purification ; mercury emission ; mercury distribution
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 123201


28/35
Nr opisu: 0000043146
Tytuł oryginału: Występowanie wielopier¶cieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle PM1, PM2,5 i PM10 w Aglomeracji Górno¶l±skiej.
Autorzy: K. Klejnowski, Barbara Kozielska, A. Krasa, Wioletta* Rogula-Kozłowska.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 13-22, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie powietrza ; zanieczyszczenia organiczne ; wielopier¶cieniowe węglowodory aromatyczne ; WWA ; pył zawieszony ; chromatografia gazowa ; Aglomeracja Górno¶l±ska
Słowa kluczowe angielskie: air pollution ; organic pollutant ; polycyclic aromatic hydrocarbons ; PAHs ; suspended dust ; gas chromatography ; Upper Silesian Agglomeration
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 123202


29/35
Nr opisu: 0000043153
Tytuł oryginału: Wyznaczanie kwasowo¶ci aerozoli atomosferycznych na podstawie ich składu chemicznego.
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 321-332, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe polskie: aerozol atmosferyczny ; kwasowo¶ć ; skład chemiczny ; pomiar pH
Słowa kluczowe angielskie: atmospheric aerosol ; acidity ; chemical composition ; pH measurement
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 123202


30/35
Nr opisu: 0000043143
Tytuł oryginału: Zastosowanie najlepszych dostępnych technik i zintegrowanych technologii redukcji emisji dla ograniczenia uci±żliwo¶ci Ľródeł energetycznych.
Autorzy: Jan** Konieczyński, J. Kopiczyńska.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 47-59, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: spalanie węgla ; redukcja emisji pyłu ; najlepsze dostępne techniki ; BAT ; MECT
Słowa kluczowe angielskie: coal combustion ; dust emission reduction ; best available techniques ; BAT (standard) ; MECT
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 123201


31/35
Nr opisu: 0000074781
Tytuł oryginału: Badania brykietów paliwowych suszonych w złożach kompozytowych.
Autorzy: Jan** Hehlmann, Ewa* Pietrasik, Dominik* Bania.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Pod red.: J. Konieczyńskiego, R. Zarzyckiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2004, s. 153-162
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/35
Nr opisu: 0000015010
Tytuł oryginału: Obliczanie ¶redniej warto¶ci pH wody atmosferycznej.
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Pod red.: J. Konieczyńskiego, R. Zarzyckiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2004, s. 367-374
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/35
Nr opisu: 0000015011
Tytuł oryginału: Skład ziarnowy pyłu emitowanego przy spalaniu węgla kamiennego w kotłach z rusztem mechanicznym.
Autorzy: Jan** Konieczyński, Jacek* Żeliński, Joanna* Mazur, Anna** Pasoń-Konieczyńska.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Pod red.: J. Konieczyńskiego, R. Zarzyckiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2004, s. 201-211
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/35
Nr opisu: 0000015012
Tytuł oryginału: Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego benzenem i jego alkilopochodnymi w s±siedztwie parkingów.
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Pod red.: J. Konieczyńskiego, R. Zarzyckiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2004, s. 403-412
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/35
Nr opisu: 0000015009
Tytuł oryginału: Znaczenie charakterystyki powierzchni cz±stek pyłu w badaniach aerozolowych w oparciu o dane otrzymane dla aerozolu atmosferycznego w południowej Polsce.
Autorzy: Józef Pastuszka, E. Talik, A. Wawro¶.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Pod red.: J. Konieczyńskiego, R. Zarzyckiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2004, s. 279-290
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie