Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MODELOWANIE I SYMULACJA KOMPUTEROWA W TECHNICE
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000070203
Tytuł oryginału: Identyfikacja i symulacja modelu zawieszenia magneto-reologicznego dla celów badań algorytmów półaktywnej redukcji drgań.
Autorzy: Zbigniew Ogonowski.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. VII sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2010, s. 127-132
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/14
Nr opisu: 0000077616
Tytuł oryginału: Projektowanie i symulacje sieci komputerowych w ¶rodowisku Opnet Modeler.
Autorzy: Beata Krupanek, Tadeusz* Topór-Kamiński.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. VII sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2010, s. 56-60
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/14
Nr opisu: 0000040882
Tytuł oryginału: Klasyfikacja stopnia pęknięcia u podstawy zęba kół walcowych przekładni przy wykorzystaniu sieci neuronowej.
Autorzy: Piotr Czech.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. VI Krajowe sympozjum, ŁódĽ, 15-16.04.2008. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2008, s. 11-16, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/14
Nr opisu: 0000040881
Tytuł oryginału: Model neuronowy deformacji stanu nadwozia pojazdu jako skutku zdarzenia drogowego.
Autorzy: Piotr Czech, Krystian** Wilk, R. Łukasik.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. VI Krajowe sympozjum, ŁódĽ, 15-16.04.2008. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2008, s. 17-20, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/14
Nr opisu: 0000030449
Tytuł oryginału: Identyfikacja podobszaru nowotworowego w tkance biologicznej z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego i hybrydowego.
Autorzy: Ewa Majchrzak, Marek Paruch.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. V Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006, s. 81-86
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/14
Nr opisu: 0000030442
Tytuł oryginału: Modelowanie za pomoc± sieci neuronowych wpływu składu chemicznego oraz prędko¶ci chłodzenia na temperaturę solidus podeutektycznych stopów aluminium.
Autorzy: Leszek** Dobrzański, Rafał* Maniara, J. H. Sokołowski, Wojciech* Kasprzak.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. V Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006, s. 21-26
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/14
Nr opisu: 0000030403
Tytuł oryginału: Optymalizacja ewolucyjna z użyciem gridów komputerowych.
Autorzy: Wacław Ku¶.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. V Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006, s. 77-80
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/14
Nr opisu: 0000023306
Tytuł oryginału: Analiza dynamiczna tarcz sprężysto-plastycznych metod± elementów brzegowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Dynamic analysis of elasto-plastic plates by the boundary element method
Autorzy: Tomasz* Czyż, Piotr Fedeliński.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. IV Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2005, s. 55-58, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: tarcza sprężysto-plastyczna ; metoda elementów brzegowych ; analiza dynamiczna
Słowa kluczowe angielskie: elasto-plastic plate ; boundary element method ; dynamical analysis
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/14
Nr opisu: 0000078118
Tytuł oryginału: Analiza wrażliwo¶ci przemieszczeń układów mechanicznych obci±żonych dynamicznie.
Autorzy: Jacek Ptaszny, Piotr Fedeliński.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. IV Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2005, s. 183-188, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: analiza wrażliwo¶ci ; kratownica ; tarcza ; układ mechaniczny ; obci±żenie dynamiczne
Słowa kluczowe angielskie: sensitivity analysis ; truss ; shield ; mechanical system ; dynamic load
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/14
Nr opisu: 0000078116
Tytuł oryginału: Rozmyty algorytm ewolucyjny w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji.
Autorzy: Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. IV Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2005, s. 41-48, bibiliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe polskie: algorytm ewolucyjny ; optymalizacja ; identyfikacja defektu ; metoda elementów brzegowych
Słowa kluczowe angielskie: evolutionary algorithm ; optimization ; defect identification ; boundary element method
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/14
Nr opisu: 0000078114
Tytuł oryginału: Sigmoidalne i radialne sieci neuronowe w analizie wrażliwo¶ci: porównanie i zastosowanie w identyfikacji defektów.
Autorzy: Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. IV Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2005, s. 37-40, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: sztuczna sieć neuronowa ; analiza wrażliwo¶ci ; identyfikacja defektu
Słowa kluczowe angielskie: artificial neural network ; sensitivity analysis ; defect identification
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/14
Nr opisu: 0000023307
Tytuł oryginału: Sprzężone pola mechaniczne i elektryczne w materiałach piezoelektrycznych modelowane metod± elementów brzegowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Coupled mechanical and electrical fields in piezoelectric materials modelled by the boundary element method
Autorzy: Grzegorz Dziatkiewicz, Piotr Fedeliński.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. IV Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2005, s. 69-74, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: materiały piezoelektryczne ; modelowanie ; metoda elementów brzegowych
Słowa kluczowe angielskie: piezoelectric materials ; modelling ; boundary element method
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/14
Nr opisu: 0000078113
Tytuł oryginału: Zastosowanie radialnych i rozmytych sieci neuronowych w zagadnieniach aproksymacji zadań brzegowych.
Autorzy: Tadeusz* Burczyński, Antoni* Skrobol.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. IV Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2005, s. 31-36, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: sieć neuronowa o radialnych funkcjach bazowych ; sieć neuronowa ; aproksymacja
Słowa kluczowe angielskie: radial basis function neural network ; neural network ; approximation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/14
Nr opisu: 0000077534
Tytuł oryginału: Ewolucyjna optymalizacja ciał przestrzennych dla różnych kryteriów.
Autorzy: Tadeusz* Burczyński, Arkadiusz Poteralski.
¬ródło: W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. III Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2004, s. 21-26
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie