Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MIĘDZY LINGWISTYKˇ A PEDAGOGIKˇ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000138157
Tytuł oryginału: Autorytet nauczyciela języka obcego w¶ród studentów lingwistyki i filologii.
Autorzy: Alina Wojaczek.
¬ródło: W: Między lingwistyk± a pedagogik±. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 154-170
ISBN: 978-83-8180-381-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/7
Nr opisu: 0000137724
Tytuł oryginału: Edukacja zawodowo-językowa w Niemczech w ¶wietle krytycznej i postfoucaultowskiej analizy dyskursu.
Autorzy: Łukasz Kumięga.
¬ródło: W: Między lingwistyk± a pedagogik±. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 14-32
ISBN: 978-83-8180-381-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/7
Nr opisu: 0000137860
Tytuł oryginału: Emocje i zaangażowanie ucz±cych się w procesie kształcenia językowego.
Autorzy: Sławomira Kołsut.
¬ródło: W: Między lingwistyk± a pedagogik±. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 87-109
ISBN: 978-83-8180-381-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/7
Nr opisu: 0000137723
Tytuł oryginału: Lingwistyka, pedagogika, glottodydaktyka i pedeutologia. Próba teoretycznego umiejscowienia ich wzajemnych relacji.
Autorzy: Przemysław Gębal, Łukasz Kumięga.
¬ródło: W: Między lingwistyk± a pedagogik±. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 5-13
ISBN: 978-83-8180-381-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,4
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/7
Nr opisu: 0000138147
Tytuł oryginału: Poż±dane warto¶ci cech nauczyciela w komunikowaniu się z uczniem.
Autorzy: Beata Pituła.
¬ródło: W: Między lingwistyk± a pedagogik±. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 33-47
ISBN: 978-83-8180-381-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/7
Nr opisu: 0000137763
Tytuł oryginału: Profesjonalizacja kształcenia nauczaj±cych języków obcych w Polsce i Iranie w ¶wietle uwarunkowań kulturowych. Studium porównawcze wybranych programów kształcenia uniwersyteckiego.
Autorzy: Przemysław Gębal, Monika Nawracka.
¬ródło: W: Między lingwistyk± a pedagogik±. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 48-69
ISBN: 978-83-8180-381-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/7
Nr opisu: 0000138156
Tytuł oryginału: Rola kompetencji komunikacyjnych nauczycieli języków obcych w społeczeństwie zmiany.
Autorzy: Elżbieta Kempny.
¬ródło: W: Między lingwistyk± a pedagogik±. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 110-125
ISBN: 978-83-8180-381-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie