Wynik wyszukiwania
Zapytanie: METODY KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU I ANALIZIE KONSTRUKCJI HYDROTECHNICZNYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/13
Nr opisu: 0000029669
Tytuł oryginału: Procedura niejawnego schematu całkowania równań konstytutywnych sprężysto-lepkoplastycznego modelu NAHOS.
Autorzy: Marian Łupieżowiec.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 6-9 marca 2006. Materiały pokonferencyjne. Red.: A. Urbański, W. Biliński, K. Piszczek. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Geotechniki. Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich. Kraków : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie, 2006, s. 85-94
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


2/13
Nr opisu: 0000079617
Tytuł oryginału: Konsystentny sprężysto-lepkoplastyczny model dla gruntów spoistych - analizy wybranych zagadnień początkowo-brzegowych.
Autorzy: Marian Łupieżowiec.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XVII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 7-10 marca 2005. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński, K. Piszczek. Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich Politechniki Krakowskiej, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie], 2005, s. 67-76, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


3/13
Nr opisu: 0000079615
Tytuł oryginału: Konsystentny sprężysto-lepkoplastyczny model dla gruntu prekonsolidowanego.
Autorzy: Marian Łupieżowiec.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XVI Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 08-11 marca 2004 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński, K. Piszczek. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Geotechniki. Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie], 2004, s. 179-186, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


4/13
Nr opisu: 0000079614
Tytuł oryginału: Konsystentny model lepkoplastyczny dla gruntów spoistych - weryfikacja doświadczalna parametrów materiałowych.
Autorzy: Marian Łupieżowiec.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XV Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 03-06 marca 2003. Materiały pokonferencyjne. Ed. Wojciech Biliński, Kazimierz Piszczek. Kraków : Gryfix, 2003, s. 29-36, bibliogr. 7 poz.
Organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Geotechniki
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


5/13
Nr opisu: 0000017881
Tytuł oryginału: Obliczeniowy model strefy kontaktowej i analiza jego wrażliwości.
Autorzy: Joanna Bzówka.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XV Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 03-06 marca 2003. Materiały pokonferencyjne. Ed. Wojciech Biliński, Kazimierz Piszczek. Kraków : Gryfix, 2003, s. 3-9
Organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Geotechniki
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


6/13
Nr opisu: 0000078541
Tytuł oryginału: Wstępna weryfikacja modelu sprężysto-plastycznego o silnie nieliniowym wzmocnieniu anizotropowym.
Autorzy: Małgorzata Jastrzębska.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XV Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 03-06 marca 2003. Materiały pokonferencyjne. Ed. Wojciech Biliński, Kazimierz Piszczek. Kraków : Gryfix, 2003, s. 11-18, bibliogr. 18 poz.
Organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Geotechniki
Słowa kluczowe polskie: grunt spoisty ; badanie trójosiowe ; model sprężysto-plastyczny ; Nahos
Słowa kluczowe angielskie: cohesive soil ; triaxial test ; elasto-plastic model ; Nahos
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


7/13
Nr opisu: 0000079613
Tytuł oryginału: Estymacja parametrów pola modułu wzmocnienia w obszarze prekonsolidacji.
Autorzy: Małgorzata Jastrzębska, Marian Łupieżowiec.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIV Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 04-07 marca 2002 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński, K. Piszczek. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych, 2002, s. 207-214, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


8/13
Nr opisu: 0000079612
Tytuł oryginału: Lepkoplastyczny model ośrodka gruntowego.
Autorzy: Marian Łupieżowiec.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIV Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 04-07 marca 2002 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński, K. Piszczek. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych, 2002, s. 191-198, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


9/13
Nr opisu: 0000080399
Tytuł oryginału: Obliczeniowy model kolumny iniekcyjnej.
Tytuł w wersji angielskiej: Computational model for jet grouting column
Autorzy: Joanna Bzówka.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIV Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 04-07 marca 2002 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński, K. Piszczek. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych, 2002, s. 183-190, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe polskie: iniekcja strumieniowa ; kolumna iniekcyjna ; podłoże gruntowe
Słowa kluczowe angielskie: jet injection ; jet grouting column ; subsoil
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


10/13
Nr opisu: 0000079610
Tytuł oryginału: O wyznaczaniu naprężeń kontaktowych między fundamentem obciążonym mimośrodowo a podłożem gruntowym.
Autorzy: Marian Łupieżowiec.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 05-08 marca 2001 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie], 2001, s. 171-180, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


11/13
Nr opisu: 0000080401
Tytuł oryginału: Określanie parametrów modelu Coulomba-Mohra za pomocą wgłębnych próbnych obciążeń.
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluating Coulomb-Mohr's model parameters from the deep-seated trial soil loading
Autorzy: Joanna Bzówka.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 05-08 marca 2001 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie], 2001, s. 163-171, bibliogr. 11
Słowa kluczowe polskie: model Coulomba-Mohra ; grunt ; obciążenie ; parametry geotechniczne ; analiza numeryczna
Słowa kluczowe angielskie: Coulomb-Mohr model ; soil ; load ; geotechnical parameters ; numerical analysis
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


12/13
Nr opisu: 0000089303
Tytuł oryginału: Prosty niejednorodny model gruntu zależny od ścieżek naprężenia.
Autorzy: Krzysztof Sternik.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 05-08 marca 2001 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie], 2001, s. 183-192
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


13/13
Nr opisu: 0000020173
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza geotechnicznych programów komputerowych - problem deformacji górniczych.
Autorzy: Joanna Bzówka, Krzysztof Sternik.
Źródło: W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 06-09 marca 2000 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział], 2000, s. 3-8
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie