Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ADVANCES IN THE CHEMISTRY OF HETEROORGANIC COMPOUNDS
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/11
Nr opisu: 0000111697
Tytuł oryginału: 1-(N-acetylamino)-1-(diethoxyphosphoryl)alkyltriphenyl-phosphonium salts - a new method of synthesis and potential synthetic applications.
Tytuł w wersji polskiej: Sole 1-(N-acetyloamino)-1-(dietoksyfosforylo)alkilotrifenylofosfoniowe - nowa metoda syntezy i potencjalne syntetyczne zastosowania
Autorzy: Anna Kuźnik, M. Zięba, Roman** Mazurkiewicz.
Źródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XIX International symposium, Łódź, November 25, 2016. [B.m] : [b.w.], 2016, s. P-028, bibliogr. 2 poz.
ISBN: 978-83-7455-520-3
Organizator: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER


2/11
Nr opisu: 0000111695
Tytuł oryginału: 1-Imidocarbenium cations: generation and reactivity in the selected reactions of C-C bond formation.
Tytuł w wersji polskiej: Kationy 1-imidokrabeniowe: generowanie i reaktywność w wybranych reakcjach tworzenia wiązania C-C
Autorzy: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, Roman** Mazurkiewicz.
Źródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XIX International symposium, Łódź, November 25, 2016. [B.m] : [b.w.], 2016, s. P-029, bibliogr. 2 poz.
ISBN: 978-83-7455-520-3
Organizator: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


3/11
Nr opisu: 0000111696
Tytuł oryginału: Mechanistic aspects of the classical and non-classical course of the Tscherniac-Einhorn-type reaction.
Tytuł w wersji polskiej: Mechanistyczne aspekty klasycznego i nieklasycznego przebiegu reakcji typu Tscherniaka-Einhorna
Autorzy: Jakub Adamek, Monika Krawczyk, Anna Węgrzyk.
Źródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XIX International symposium, Łódź, November 25, 2016. [B.m] : [b.w.], 2016, s. P-030, bibliogr. 2 poz.
ISBN: 978-83-7455-520-3
Organizator: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


4/11
Nr opisu: 0000102975
Tytuł oryginału: 1-Imidocarbenium cations from 1-imidoalkylphosphonium salts with a modulated Cα-P+ bond strength.
Tytuł w wersji polskiej: Kationy 1-imidokarbeniowe z soli 1-imidoalkilofosfoniowych o modulowanej sile wiązania Cα-P+
Autorzy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Anna Węgrzyk.
Źródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVIII International symposium, [Łódź, 20 November 2015]. Łódź : [b.w.], 2015, s. P-024, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


5/11
Nr opisu: 0000102976
Tytuł oryginału: Enzymatic kinetic resolution of phosphorus analogues of α-amino acids and their esters.
Tytuł w wersji polskiej: Enzymatyczny rozdział kinetyczny fosforowych analogów α-aminokwasów i ich estrów
Autorzy: Katarzyna* Zielińska, Roman** Mazurkiewicz.
Źródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVIII International symposium, [Łódź, 20 November 2015]. Łódź : [b.w.], 2015, s. P-025, bibliogr. 5 poz.
Organizator: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


6/11
Nr opisu: 0000102978
Tytuł oryginału: Quinine - a chiral solvating agent in studies on enantiomeric composition of phosphorus analogues of α-amino acids using NMR method.
Tytuł w wersji polskiej: Chinina - chiralny czynnik solwatujący w badaniach składu enancjomerycznego fosforowych analogów α-aminokwasów z wykorzystaniem metod NMR
Autorzy: Katarzyna* Zielińska, Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz.
Źródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVIII International symposium, [Łódź, 20 November 2015]. Łódź : [b.w.], 2015, s. P-026, bibliogr. 4 poz.
Organizator: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


7/11
Nr opisu: 0000102979
Tytuł oryginału: Transformation of α-amino acid derivatives into biologically active bisphosphoric compounds.
Tytuł w wersji polskiej: Transformacja pochodnych α-aminokwasów w biologicznie aktywne związki bisfosforowe
Autorzy: Anna Kuźnik, Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, Katarzyna* Zielińska, Jakub Adamek.
Źródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVIII International symposium, [Łódź, 20 November 2015]. Łódź : [b.w.], 2015, s. P-044, bibliogr. 5 poz.
Organizator: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


8/11
Nr opisu: 0000094970
Tytuł oryginału: 1-(N-Acylamino)alkylphosphonium salts and 1-imidoalkylphosphonium salts as new, active α-amidoalkylating agents in the Tscherniac-Einhorm type amidoalkylation of aromatic systems.
Tytuł w wersji polskiej: Sole 1-(N-acyloamino)alkilofosfoniowe i sole 1-imidoalkilofosfoniowe jako nowe, aktywne czynniki α-amidoalkilujące w reakcji typu Tscherniaca-Einhorna układów aromatycznych
Autorzy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz.
Źródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVII International symposium, Łódź, 21 November 2014. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. P-30
Organizator: Centre of Molecular and Macromolecular Studies. Polish Academy of Scienes. Section of Heteroorganic Chemistry. Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


9/11
Nr opisu: 0000094971
Tytuł oryginału: Kinetic resolution of phosphorus analogues of α-amino acids using Penicillin G Acylase.
Tytuł w wersji polskiej: Rozdział kinetyczny fosforowych analogów α-aminokwasów z wykorzystaniem Acylazy Penicylinowej G
Autorzy: Katarzyna* Zielińska, Roman** Mazurkiewicz, Katarzyna Szymańska, Andrzej Jarzębski.
Źródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVII International symposium, Łódź, 21 November 2014. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. P-31
Organizator: Centre of Molecular and Macromolecular Studies. Polish Academy of Scienes. Section of Heteroorganic Chemistry. Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


10/11
Nr opisu: 0000090245
Tytuł oryginału: α-Amidoalkylating agents from N-acyl-α-amino acids, N-alkylamides or lactams.
Autorzy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska.
Źródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVI International symposium, Łódź, November 15, 2013. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. P-002, bibliogr. 5 poz.
Organizator: Centre of Molecular and Macromolecular Studies. Polish Academy of Sciences, Section of Heteroorganic Chemistry. Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


11/11
Nr opisu: 0000082052
Tytuł oryginału: Elektrochemiczne alfa-metoksylowanie alfa-aminokwasów i ich analogów jako metoda otrzymywania czynników alfa-amidoalkilujących.
Autorzy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Anna Kuźnik, Mirosława Grymel, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, Wojciech Simka.
Źródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XV International symposium, Łódź, November 16, 2012. Łódź : Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, 2012, s. P-7, bibliogr. 5 poz.
Organizator: Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences. Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie