Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TOCZYŃSKA JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 80Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/80
Nr opisu: 0000136385
Tytuł oryginału: Analysis of the implementation of R&D projects of enterprises with EU funds in the Silesian Voivodeship
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 145, s. 515-532, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: fundusze europejskie ; działalno¶ć badawczo-rozwojowa ; Regionalny Program Operacyjny ; województwo ¶l±skie
Słowa kluczowe angielskie: EU funds ; research and development activity ; Regional Operational Programme ; Silesian Voivodeship
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/80
Nr opisu: 0000138661
Tytuł oryginału: Społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu przedsiębiorstw logistycznych.
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Marketing i logìstika v sistemì menedžmentu. Tezi dopovìdej XIII Mìžnarodnoï naukovo-prkatičnoï konferencìï, Lviv, 22 žovtnâ 2020. Marketing and logistics in the management system. Abstracts of the XIII International scientific and practical conference. Ed. E.V. Krikavskij. Kafedra Marketingu ì Logìstiki Nacìonalnogo Unìversitetu Lvìvska Polìtehnika. Lviv : Vidavnictvo Lvìvskoï Polìtehnìki, 2020, s. 145-147, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-966-941-499-1
Uwagi: To the 75th anniversary of the Department of Marketing and Logistics
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/80
Nr opisu: 0000132406
Tytuł oryginału: Uwarunkowania konkurencyjno¶ci funkcjonowania sektora transportu Unii Europejskiej.
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Problemi formuvanniâ ta realizacii konkurentnoi politiki. Materiali VI Miżnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii, Lviv, 19-20 veresnâ 2019. Nacionalnij Universitet "Lvivska Politehnika". Lviv : Galicka Vidavnicá Cpilka, 2019, s. 152-153
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,38
Słowa kluczowe polskie: transport ; Unia Europejska ; konkurencyjno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: transport ; European Union ; competitiveness
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL, UKR
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/80
Nr opisu: 0000125018
Tytuł oryginału: Digitalization as a tool for providing competitive advantages to enterprises in the machine-building industry
Autorzy: D. Tsvok, Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Econ. Entrep. Manag. 2018 vol. 5 nr 1, s. 23-30, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 2312-3435
e-ISSN: 2413-7634
DOI:
Słowa kluczowe polskie: przewaga konkurencyjna ; digitalizacja ; modele biznesowe zorientowane na usługi
Słowa kluczowe angielskie: competitive advantage ; digitalization ; service-oriented business models
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


5/80
Nr opisu: 0000127348
Tytuł oryginału: Uwarunkowania realizacji projektów unijnych w obszarze zdrowia w okresie programowania 2014-2020
Tytuł w wersji angielskiej: Conditions for the implementation of union projects in the health area in the 2014-2020
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 121, s.525-539, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: projekty europejskie w obszarze zdrowia ; opinia o celowo¶ci inwestycji
Słowa kluczowe angielskie: european projects in the area of health ; opinion on the purposefulness of investments
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


6/80
Nr opisu: 0000117386
Tytuł oryginału: Analiza wdrażania projektów bezpo¶redniego wspomagania MM¦P w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa ¶l±skiego na lata 2007-2013
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of the implementation projects direct support micro, small and medium enterprises (MSMEs) under the Regional Operational Programme of Silesian Voivodership for years 2007-2013
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 453-471, bibilogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: projekt unijny ; mikro, małe i ¶rednie przedsiębiorstwa ; Regionalny Program Operacyjny ; konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: EU project ; micro, small and medium enterprises ; Regional Operational Programme ; competitiveness
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


7/80
Nr opisu: 0000119953
Tytuł oryginału: Analiza wdrożenia systemu informatycznego kodów kreskowych wspomagaj±cego obsługę gospodarki magazynowej
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of the implementation of the system barcode supporting operation of warehouse management
Autorzy: Katarzyna Wołoszyn, Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2017 nr 2, s. 151-170, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: system automatycznej identyfikacji ; kod kreskowy
Słowa kluczowe angielskie: automatic identification system ; barcode
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4664
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


8/80
Nr opisu: 0000118203
Tytuł oryginału: Chcesz dopasować pomysł do działania - poznaj pięć sposobów, jak zrobić to najszybciej
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach 2017 nr 43, s. 14-16
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2353-6039
Słowa kluczowe polskie: fundusz unijny ; pozyskiwanie ; praktyka
Słowa kluczowe angielskie: european fund ; acquisition ; practice
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/80
Nr opisu: 0000123123
Tytuł oryginału: Chcesz dopasować pomysł do działania - poznaj sposoby, jak zrobić to najszybciej.
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów. Praca zbiorowa. Pod red. Iwony Jeleń. Warszawa : Wydaw. Wiedza i Praktyka, 2017, s. 24-31
ISBN: 978-83-269-6567-8
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: projekt unijny ; program operacyjny ; fundusz unijny
Słowa kluczowe angielskie: EU project ; operational program ; european fund
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/80
Nr opisu: 0000117467
Tytuł oryginału: Kryterium efektywno¶ci zatrudnieniowej - pomy¶l o nim, zanim wypełnisz wniosek
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach 2017 nr 41, s. 4-6
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2353-6039
Słowa kluczowe polskie: efektywno¶ć zatrudnieniowa ; wskaĽnik efektywno¶ci ; dofinansowanie ; zatrudnienie ; projekt ; aktywizacja zawodowa
Słowa kluczowe angielskie: employment effectiveness ; efficiency index ; financing ; employment ; project ; professional activation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/80
Nr opisu: 0000118205
Tytuł oryginału: OCI złóż tylko wtedy, gdy organizator konkursu tego wymaga
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach 2017 nr 44, s. 1, 8-9
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2353-6039
Słowa kluczowe polskie: fundusz unijny ; inwestycja ; dofinansowanie ; opieka zdrowotna
Słowa kluczowe angielskie: european fund ; investment ; financing ; health care
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/80
Nr opisu: 0000119926
Tytuł oryginału: Wsparcie konkurencyjno¶ci mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw w województwie ¶l±skim ze ¶rodków Unii Europejskiej.
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Problemi formuvannâ ta realìzacìï konkurentnoï polìtiki. Materìali V Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, 21-22 veresnâ 2017 r. Competitive polytics formation and realization problems. Nacìonal'nij unìversitet "L'vìvs'ka polìtehnìka". Kafedra teoretičnoï ta prikladnoï ekonomìki [et al.]. L'viv : Liga-Pres, 2017, s. 161-163
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Słowa kluczowe polskie: konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw ; województwo ¶l±skie ; Unia Europejska ; mikro, małe i ¶rednie przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: enterprises competitiveness ; Silesian Voivodeship ; European Union ; micro, small and medium enterprises
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/80
Nr opisu: 0000106446
Tytuł oryginału: Modelowanie i symulacja systemu zarz±dzania procesem kształcenia na uczelni
Tytuł w wersji angielskiej: Modeling and simulation of management in the education system at university
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 479-494, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: system kształcenia szkoły wyższej ; modelowanie procesów ; symulacja procesu ; proces kształcenia
Słowa kluczowe angielskie: higher education system ; process modelling ; process simulation ; education process
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


14/80
Nr opisu: 0000112074
Tytuł oryginału: Innowacyjna uczelnia jako uczelnia konkurencyjna.
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Problemi formuvannâ ta realizacíï konkurentnoï polítiki. Competentive politics formation and realization problems. Materíali IV mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï, L'vív, 24-25 veresnâ 2015 r. Nacïonal'nij universitet L'vïvc'ka polïtehnïka [et al.]. L'vív : TzOV, 2015, s. 18-19, bibliogr. 3 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,1
Słowa kluczowe polskie: innowacyjno¶ć ; przemysł ; uczelnia wyższa
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; industry ; university
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/80
Nr opisu: 0000100734
Tytuł oryginału: Innowacyjno¶ć usług edukacyjnych i uczelni
Tytuł w wersji angielskiej: Innovativeness of educational services and university
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 457-473, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: innowacyjno¶ć ; usługi edukacyjne ; uczelnia
Słowa kluczowe angielskie: innovativeness ; educational services ; academy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


16/80
Nr opisu: 0000092044
Tytuł oryginału: Cele i perspektywy systemu edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: Objectives and prospects education system in secondary schools in Poland
Autorzy: Joanna Toczyńska, M. Rzepka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 451-463, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: system edukacji ; szkoła ponadgimnazjalna ; województwo ¶l±skie ; jako¶ć kształcenia
Słowa kluczowe angielskie: education system ; secondary school ; Silesian Voivodeship ; quality of education
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


17/80
Nr opisu: 0000092039
Tytuł oryginału: Jako¶ć kształcenia w szkole ¶redniej
Tytuł w wersji angielskiej: High school eduation quality
Autorzy: M. Rzepka, Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 409-423, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć kształcenia ; szkoła ¶rednia ; zarz±dzanie jako¶ci± ; diagram Ishikawy
Słowa kluczowe angielskie: quality of education ; high school ; quality management ; Ishikawa diagram
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


18/80
Nr opisu: 0000088548
Tytuł oryginału: Aspekty organizacyjne i finansowe wdrażania projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦l±skiego w okresie 2007-2013
Tytuł w wersji angielskiej: Organizational and financial aspects of implementation of key projects of the regional operational programme of the Silesia Voivodeship 2007-2013
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 405-425, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: Regionalny Program Operacyjny ; województwo ¶l±skie ; projekt kluczowy
Słowa kluczowe angielskie: Regional Operational Programme ; Silesian Voivodeship ; key project
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


19/80
Nr opisu: 0000112084
Tytuł oryginału: Modeluvannâ faktorìv âkostì osvìti
Tytuł w wersji angielskiej: Modeling of education quality factors
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Visn. Nacional. Univ. L'vivs'ka Politechnika 2013 no. 778, s. 334-341, bibliogr. 19 poz.
Uwagi: Tytuł numeru: Menedžment ta pìdpriěmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozvitku
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 0321-0499
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć kształcenia ; zarz±dzanie edukacyjne
Słowa kluczowe angielskie: quality of education ; education management
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/80
Nr opisu: 0000112086
Tytuł oryginału: Skutki finansowe programu łagodzenia kar dla uczestników kartelu.
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Problemi formuvannâ ta realizacíï konkurentnoï polítiki. Competentive politics formation and realization problems. Materíali III mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï, L'vív, 19-20 veresnâ 2013 r. Nacïonal'nij universitet L'vïvs'ka polïtehnïka [et al.]. L'vív : TzOV, 2013, s. 282-283, bibliogr. 6 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,1
Słowa kluczowe polskie: Unia Europejska ; kartel ; zmowa
Słowa kluczowe angielskie: European Union ; cartel ; collusion
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/80
Nr opisu: 0000073996
Tytuł oryginału: Metody oceny jako¶ci kształcenia.
Tytuł w wersji angielskiej: Methods of assessing the quality of education
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Determinanty zarz±dzania jako¶ci± życia. Usługi i żywno¶ć = Quality of life management determinants. The services and food. Pod red.: T. Sikory, U. Balon. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zarz±dzania Jako¶ci±. Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2012, s. 269-289, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć kształcenia ; szkoła wyższa ; cele kształcenia
Słowa kluczowe angielskie: quality of education ; university ; educational goals
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


22/80
Nr opisu: 0000072184
Tytuł oryginału: Modelowanie procesów zarz±dzania w szkole wyższej
Tytuł w wersji angielskiej: Modelling of process management for higher education
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 345-356, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć kształcenia ; zarz±dzanie uczelni± ; szkoła wyższa
Słowa kluczowe angielskie: quality of education ; university management ; university
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


23/80
Nr opisu: 0000066674
Tytuł oryginału: Model podziału zasobów uczelni w systemie zarz±dzania jako¶cia kształcenia
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 305-318, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie uczelni± ; jako¶ć kształcenia ; zasoby uczelni ; model matematyczny ; zasada optymalno¶ci Bellmana
Słowa kluczowe angielskie: university management ; quality of education ; resources of university ; mathematical model ; Bellman principle of optimality
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


24/80
Nr opisu: 0000069907
Tytuł oryginału: Jako¶ć i zarz±dzanie usług± edukacyjn±.
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Przedsiębiorstwo usługowe wobec wyzwań XXI wieku. Pod red. J. Staszewskiej. Katowice : Unikat 2, 2010, s. 40-61
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/80
Nr opisu: 0000069901
Tytuł oryginału: Mierniki jako¶ci kształcenia specjalistów z marketingu i turystyki.
Autorzy: Joanna Toczyńska, M. Furtak.
¬ródło: W: Marketing ta logistika v sistemi menedžmentu. Tezi dopovidej VIII mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii = Marketing and logistics in the system of management, L'viv, 4-5 listopada 2010. L'viv : Vidav. Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika", 2010, s. 513-515
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/80
Nr opisu: 0000058132
Tytuł oryginału: Ocena jako¶ci kształcenia w szkole wyższej
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 347-361, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć kształcenia ; szkoła wyższa ; ocena jako¶ci kształcenia
Słowa kluczowe angielskie: quality of education ; university ; evaluation of education quality
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568


27/80
Nr opisu: 0000114315
Tytuł oryginału: Ocínka âkostí navčannâ specíalístiv z menedžmentuta turizmu
Autorzy: Joanna Toczyńska, M. Furtak.
¬ródło: -Visn. Nacional. Univ. L'vivs'ka Politechnika, Logist. 2010 no. 690, s. 473-478, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0321-0499
Słowa kluczowe polskie: szkoła wyższa ; jako¶ć kształcenia
Słowa kluczowe angielskie: university ; quality of education
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/80
Nr opisu: 0000069910
Tytuł oryginału: Utrzymanie i doskonalenie systemu zarz±dzania jako¶ci± w organizacji.
Tytuł w wersji angielskiej: Maintenance and betterment of the quality management wsystem in an organization
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Zarz±dzanie jako¶ci± - doskonalenie organizacji. T. 1. Pod red. T. Sikory. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zarz±dzania Jako¶ci±. Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2010, s. 251-264, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 978-83-929209-4-6
Słowa kluczowe polskie: ISO ; jako¶ć ; utrzymanie ; doskonalenie
Słowa kluczowe angielskie: ISO ; quality ; maintenance ; betterment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/80
Nr opisu: 0000049214
Tytuł oryginału: Ocena wpływu czynników otoczenia na strategię eksportow± przedsiębiorstwa.
Autorzy: Joanna Toczyńska, M. Furtak.
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia zarz±dzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2009, s. 189-201, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 214)
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo ; strategia eksportowa ; handel zagraniczny ; analiza rynku
Słowa kluczowe angielskie: enterprise ; export strategy ; foreign trade ; market analysis
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


30/80
Nr opisu: 0000114309
Tytuł oryginału: Orientacja klienta w zarz±dzaniu jako¶ci± kształcenia na uczelni.
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Uni± Europejsk±. Pod red. Jerzego M±czyńskiego, Agnieszki Pawlak-Wolanin i Wacława Demeckiego. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2009, s. 125-134, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-83-60357-09-5
Słowa kluczowe polskie: uczelnia wyższa ; jako¶ć kształcenia ; system zarz±dzania jako¶ci± ; marka
Słowa kluczowe angielskie: university ; quality of education ; quality management system ; brand
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/80
Nr opisu: 0000114308
Tytuł oryginału: Projako¶ciowe zmiany w przedsiębiorstwie w aspekcie ludzkim.
Tytuł w wersji angielskiej: The human aspect of proquality changes in enterprise
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Człowiek i praca w zmieniaj±cej się organizacji. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 393-400, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 43 Materiały konferencyjne ; 1899-3192)
Słowa kluczowe polskie: system zarz±dzania jako¶ci± ; TQM ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; TQM ; enterprise
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/80
Nr opisu: 0000114307
Tytuł oryginału: Analiza procesów dokumentowania systemu zarz±dzania jako¶ci± w aspekcie organizacyjnym
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of quality management system documenting processes in organizational aspect
Autorzy: Joanna Toczyńska, W. Kurka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. Market. 2008 z. 13, s. 493-502, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1234-3706
Słowa kluczowe polskie: system zarz±dzania jako¶ci± ; ISO 9001:2000
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO 9001:2000
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4601
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


33/80
Nr opisu: 0000037791
Tytuł oryginału: Badanie satysfakcji klientów jako element systemu zarz±dzania jako¶ci± w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Autorzy: Joanna Toczyńska, W. Kurka.
¬ródło: W: Czynniki kształtuj±ce elementy systemu zarz±dzania współczesn± organizacj±. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 237-250, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 158)
Słowa kluczowe polskie: satysfakcja klienta ; zarz±dzanie jako¶ci± ; przedsiębiorstwo produkcyjne
Słowa kluczowe angielskie: client's satisfaction ; quality management ; manufacturing company
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


34/80
Nr opisu: 0000073591
Tytuł oryginału: Uwarunkowania współpracy partnerskiej w zakresie funkcjonowania i rozwoju Systemu Zarz±dzania Jako¶ci±.
Tytuł w wersji angielskiej: Preconditions for partner cooperation in operationalisation and development of the quality management system
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Relacje i warto¶ć w strategiach zarz±dzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 347-356, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe polskie: system zarz±dzania jako¶ci± ; ISO ; certyfikacja
Słowa kluczowe angielskie: quality management system ; ISO ; certification
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


35/80
Nr opisu: 0000028301
Tytuł oryginału: Budowa i kreowanie image'u marki szkoły wyższej jako elementu systemu zarz±dzania jako¶ci±
Tytuł w wersji angielskiej: The process of kreating(!) image of high school as elements system of quality
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 367-376, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: system edukacji ; jako¶ć kształcenia ; szkoła wyższa ; marka ; wizerunek ; Politechnika ¦l±ska ; zarz±dzanie jako¶ci±
Słowa kluczowe angielskie: education system ; quality of education ; university ; brand ; image ; Silesian University of Technology ; quality management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


36/80
Nr opisu: 0000020619
Tytuł oryginału: Podwyższenie jako¶ci kształcenia przesłank± budowy nowego systemu zarz±dzania uczelni± wyższ±
Tytuł w wersji angielskiej: Ameliorating of quality education premise of structure of a new system management of university
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 349-360, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć kształcenia ; uczelnia wyższa ; system zarz±dzania
Słowa kluczowe angielskie: quality of education ; university ; management system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


37/80
Nr opisu: 0000022152
Tytuł oryginału: Zintegrowany system zarz±dzania szkoł± wyższ±.
Tytuł w wersji angielskiej: The integrated system of university management
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilo¶ciowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstaw± tworzenia warto¶ci współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 199-208 bibliogr. 6 poz.
Organizator: [Katedra Informatyki i Ekonometrii, Katedra Podstaw Zarz±dzania i Marketingu. Politechnika ¦l±ska]
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1723 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 36)
Słowa kluczowe polskie: zintegrowany system zarz±dzania ; szkoła wyższa ; zarz±dzanie administracyjne ; zarz±dzanie procesem nauczania ; zarz±dzanie szkoł± wyższ±
Słowa kluczowe angielskie: integrated management system ; university ; administrative management ; teaching process management ; university management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


38/80
Nr opisu: 0000021094
Tytuł oryginału: Problemy jako¶ci e-edukacji w szkolnictwie wyższym.
Autorzy: Joanna Toczyńska.
¬ródło: W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pod red. M. D±browskiego, M. Zaj±c. Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005, s. 250-257
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/80
Nr opisu: 0000117883
Tytuł oryginału: Podsystem KADRA w informatycznym systemie zarz±dzania wyższ± szkoł± niepaństwow±.
Autorzy: Joanna Jakymiw, A. Jurczenko.
¬ródło: W: W poszukiwaniu modelu wyższej szkoły niepaństwowej. Praca zbiorowa (2). Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2004, s. 179-186
ISBN: 83-913465-6-0
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


40/80
Nr opisu: 0000117884
Tytuł oryginału: Stymulowanie nowoczesnych czynników wzrostu konkurencyjno¶ci usług edukacyjnych w segmencie niepublicznych szkół policealnych.
Autorzy: Joanna Jakymiw, J. Chromiński.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 287-296
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/80
Nr opisu: 0000117888
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie systemem nauczania na odległo¶ć.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Kształcenie na odległo¶ć - metody i narzędzia. II Sympozjum, Gdynia, 18-19 paĽdziernika 2004. Red. Lilianna Anioła-Jędrzejek. Gdynia : Wydaw. Akademii Morskiej W Gdyni, 2004, s. 113-123
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


42/80
Nr opisu: 0000117879
Tytuł oryginału: Budowa całokształtu funkcjonalnych zagadnień kierowniczych systemu zarz±dzania w wyższej uczelni niepaństwowej.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: W poszukiwaniu modelu wyższej szkoły niepaństwowej. Praca zbiorowa. Pod red. Mieczysława Dudka. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003, s. 121-131
ISBN: 83-913465-8-71
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


43/80
Nr opisu: 0000117880
Tytuł oryginału: Informatyka i socjologia w zarz±dzaniu szkoł± wyższ±.
Autorzy: A. De Lorme, Joanna Jakymiw, S. Lebiediewa.
¬ródło: W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu III. Cz. 2. Red. Czesław Kozak. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003, s. 41-52
ISBN: 83-913465-9-5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


44/80
Nr opisu: 0000122333
Tytuł oryginału: Podsystem STUDENT w systemie zarz±dzania wyższ± szkoł± niepaństwow±.
Tytuł w wersji angielskiej: Subsystem "Student" in the management system of the private college
Autorzy: S. Lebiediewa, Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Rozprawy, studia, monografie. Nr 2. Pod. red. Stanisława Paj±czkowskiego. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003, s. 13-28
ISBN: 83-913465-4-4
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ; system informatyczny ; baza danych
Słowa kluczowe angielskie: management ; information system ; database
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


45/80
Nr opisu: 0000122334
Tytuł oryginału: Audit u Respublìcì Pol'ŝì
Tytuł w wersji polskiej: Audyt w Polsce
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: -Visn. Ternopil's'koi akademii narodnogo gospodarstva 2002 vyp. 3, s. 23-27, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1684-9949
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z


46/80
Nr opisu: 0000117878
Tytuł oryginału: Koncepcja systemu zarz±dzania podmiotem edukacyjnym w ¶rodowisku rynkowym.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II. Red. Jerzy Czupiał. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2002, s. 43-52
ISBN: 83-913465-9-5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


47/80
Nr opisu: 0000117877
Tytuł oryginału: Porównawcze aspekty definicji inwestycji oraz ich ujęcia w sprawozdawczo¶ci finansowej w Ukrainie i w Polsce.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Inwestycje w rachunkowo¶ci. Red. nauk. Teresa Cebrowska, Waldemar Dotku¶. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2002, s. 155-162
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 961 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


48/80
Nr opisu: 0000118113
Tytuł oryginału: Zysk globalny - nowy miernik wyników finansowych przedsiębiorstwa.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Kształtowanie gospodarki rynkowej w Ukrainie. Finansowo-kredytowe regulowanie aktywno¶ci przedsiębiorczej podmiotów gospodarczych. Praca naukowa. Pod red. Z. Watamaniuk. [B.m.] : Lwowski Uniwersytet Narodowego im. Iwana Franki, 2002, s. 325-330
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


49/80
Nr opisu: 0000122336
Tytuł oryginału: Buhgalters'kij analìz rìvnâ samofìnansuvannâ ìnvesticìjnoï dìâl'nostì pìdpriêmstv
Tytuł w wersji polskiej: Analiza poziomu samofinansowania działalno¶ci inwestycyjnej przedsiębiorstw
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: -Visn. Ekon., Kiiv. Nacional. Univ. im. Tarasa Sevcenka 2001 vyp. 53, s. 32-34
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z


50/80
Nr opisu: 0000117876
Tytuł oryginału: Ocena działalno¶ci podmiotów gospodarczych jako przesłanka ewolucji rachunkowo¶ci.
Autorzy: B. Micherda, Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Kształtowanie gospodarki rynkowej w Ukrainie. Kształtowanie nowego paradygmatu teorii ekonomicznej w Ukrainie. Praca naukowa. Pod red. Z. Watamaniuk. [B.m.] : Lwowski Uniwersytet Narodowego im. Iwana Franki, 2001, s. 480-486
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


51/80
Nr opisu: 0000117726
Tytuł oryginału: Przydatno¶ć sprawozdania o przepływach pieniężnych dla użytkowników sprawozdawczo¶ci finansowej.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Rachunkowo¶ć w Ukrainie na pocz±tku XX/ wieku. Praca zbiorowa. Pod red. J. Mnych. [B.m.] : Lwowski Uniwersytet Narodowego im. Iwana Franki, 2001, s. 369-373
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


52/80
Nr opisu: 0000122335
Tytuł oryginału: Rezervi zrostannâ pributku v umovah funkcìonuvaniâ logìstičnoï sisiemi na pìdpriêmctvì
Tytuł w wersji angielskiej: Reserves of profit formation in logistic system of enterprise
Tytuł w wersji polskiej: Rezerwy wzrostu zysku w warunkach funkcjonowania systemu logistycznego w przedsiębiorstwie
Autorzy: Joanna Jakymiw, Z. Ril'.
¬ródło: -Visn. L'viv. Univ., Ser. Ekon. 2001 vip. 30, s. 262-269, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0201-758X
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z


53/80
Nr opisu: 0000117725
Tytuł oryginału: Kształtowanie kryterium oceny osi±gania celów nauczania w szkole wyższej.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Kształtowanie nowego paradygmatu edukacji ekonomicznej w Ukrainie. [B.m.] : Lwowski Uniwersytet Narodowego im. Iwana Franki, 2000, s. 135-137
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


54/80
Nr opisu: 0000122337
Tytuł oryginału: Problems of Ukraine's integration with European economic zone.
Tytuł w wersji polskiej: Problemy integracji Ukrainy w europejskiej przestrzeni ekonomicznej
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Eastern borders of European integration processes. Ed. by Jerzy Kitowski. The Stanisław Leszczyński Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences in Warsaw, Faculty of Economics. The Maria Curie-Skłodowska University. Branch in Rzeszów, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw. Rzeszów : [b.w.], 2000, s. 325-331
Seria: (Papers and Monographs of the Department of Economy ; no. 19 1230-512X)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K


55/80
Nr opisu: 0000117718
Tytuł oryginału: Specyfika analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Kształtowanie gospodarki rynkowej w Ukrainie. Transformacja systemu ekonomicznego w Ukrainie. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Watamaniuk. Lwów : Lwowski Uniwersytet Narodowego im. Iwana Franki, 2000, s. 366-367
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


56/80
Nr opisu: 0000117723
Tytuł oryginału: System zagadnień funkcjonalnych w zarz±dzaniu personelem przedsiębiorstwa.
Autorzy: Joanna Jakymiw, A. Jurczenko.
¬ródło: W: Zarz±dzanie rozwojem systemów socjalnoekonomicznych: globalizacja, przedsiębiorczo¶ć, stały wzrost ekonomiczny. cz. 3. Donieck : [b.w.], 2000, s. 286-288
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


57/80
Nr opisu: 0000117719
Tytuł oryginału: Systematyzacja wskaĽników finansowych w ujęciu nowych standardów rachunkowo¶ci i sprawozdawczo¶ci finansowej w Ukrainie.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Rozwój nauki o rachunkowo¶ci. cz. 4. [B.m.] : Ministerstwo Edukacji Ukrainy, 2000, s. 204-208
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


58/80
Nr opisu: 0000117714
Tytuł oryginału: Aspekty analityczne rocznych sprawozdań spółek akcyjnych.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Problemy doskonalenia rachunkowo¶ci w warunkach gospodarki rynkowej. Połtawa : Centralny Zwi±zek Stowarzyszeń Spożywczych Ukrainy, 1999, s. 213-217
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


59/80
Nr opisu: 0000117886
Tytuł oryginału: Nowe warunki i możliwe tendencje ukraińsko-polskiego handlu drobno hurtowego.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczo¶ci w regionie Podkarpacia. Materiały pokonferencyjne. Pod red. A.Jarosza. Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, 1999, s. 131-133
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


60/80
Nr opisu: 0000122339
Tytuł oryginału: Ocìnka čistogo grošovogo potoku pìd čas planuvannâ ìnvesticìjnih proektìv
Tytuł w wersji polskiej: Ocena przepływów pieniężnych przy planowaniu projektów inwestycyjnych
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: -Visn. L'viv. Univ., Ser. Ekon. 1998 vip. 28, s. 171-175
p-ISSN: 0201-758X
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z


61/80
Nr opisu: 0000122353
Tytuł oryginału: Aktual'nì problemi privatnoï osvìti v Ukraïnì.
Tytuł w wersji polskiej: Aktualne problemy edukacji prywatnej w Ukrainie
Autorzy: S. Medvedcuk, A. Romancuk, A. Hanik, Joanna Jakymiw.
Adres wydawniczy: L'vìv : Academic Express, 1997
Opis fizyczny: , 135 s., bibliogr.
Typ publikacji: M
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z


62/80
Nr opisu: 0000122355
Tytuł oryginału: Komp'ûteruzacìâ sìl's'kogospodars'kogo virobnictva.
Tytuł w wersji polskiej: Komputeryzacja w agrobiznesie
Autorzy: Joanna Jakymiw, O. Jakymiw.
Adres wydawniczy: Kiïv : [b.w.], 1997
Opis fizyczny: , 186 s.
Typ publikacji: M
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z


63/80
Nr opisu: 0000122359
Tytuł oryginału: Komp'ûterizacìâ navčal'nogo procesu na osnovì sistemnogo pìdhodu.
Tytuł w wersji polskiej: Komputeryzacja procesów kształcenia przy podej¶ciu systemowym
Autorzy: O. Jakymiw, Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Vikoristannâ personal'nih eom u navčal'nomu procesì viŝih ta serednìh navčal'nih zakladìv. Četverta Ukraïns'ka Naukovo-Metodična Konferencìâ, 13-15 listopada 1996 roku. Materìali konferencìï. L'vìv : [b.w.], 1996, s. 99-101
Typ publikacji: RK
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z


64/80
Nr opisu: 0000117711
Tytuł oryginału: Komputeryzacja procesu naukowo-dydaktycznego przy podej¶ciu systemowym.
Autorzy: Joanna Jakymiw, O. Jakymiw.
¬ródło: W: Zastosowanie komputerów personalnych w procesie naukowo-dydaktycznym na uczelniach wyższych. [B.m.] : Ministerstwo Edukacji Ukrainy, 1996, s. 99-101
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


65/80
Nr opisu: 0000122369
Tytuł oryginału: Osovlivostì obgruntuvannâ ìnvesticìjnih proektìv v agropromislovomu kompleksì
Tytuł w wersji polskiej: Specyfika opracowania projektów inwestycyjnych w agrobiznesie
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: -Ekon. Visn. 1996 no. 2, s. 255-258
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z


66/80
Nr opisu: 0000122368
Tytuł oryginału: Zauvažennâ ŝodo zmìstu okremih statej balansu pri analìzì fìnansovogo stanu pìdpriêmstva.
Tytuł w wersji polskiej: Uwagi co do tre¶ci niektórych pozycji bilansu przy analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Tezi dopovìdej mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, prisvâčenoï 25-rìččû kafedri ekonomìčnogo analìzu i 30-rìččû ìnstitutu oblìku i auditu. Ternopìl' : [b.w.], 1996, s. 179-182
Typ publikacji: RK
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z


67/80
Nr opisu: 0000117710
Tytuł oryginału: Kierunki doskonalenia kooperacji rolniczo przemysłowej w warunkach rynku.
Autorzy: Joanna Jakymiw, I. Grudzewycz.
¬ródło: W: Kształtowanie gospodarki narodowej Ukrainy. cz. 4. [B.m.] : Ministerstwo Edukacji Ukrainy, 1995, s. 69-71
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


68/80
Nr opisu: 0000117708
Tytuł oryginału: Problemy ekonomiczno-prawne kształtowania i rozwoju przedsiębiorczo¶ci.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Kształtowanie gospodarki narodowej Ukrainy. cz. 3. [B.m.] : Ministerstwo Edukacji Ukrainy, 1995, s. 43-44
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


69/80
Nr opisu: 0000122370
Tytuł oryginału: Komp'ûterizacìâ učbovogo procesu na osnovì sistemnogo pìdhodu.
Tytuł w wersji polskiej: Komputeryzacja procesu naukowo-dydaktycznego
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Vikoristannâ personal'nih eom u navčal'nomu procesì viŝogo navčal'nogo zakladu. Druga Ukraïns'ka Naukovo Metodična Konferencìâ, 17-19 listopada 1993 r. Tezi dopovìdej i povìdomlen'. Častina 4. L'vìv : [b.w.], 1993, s. 4-5
Typ publikacji: K
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z


70/80
Nr opisu: 0000122373
Tytuł oryginału: Mitnì lìcenzìjnì skladi
Tytuł w wersji polskiej: Licencyjne magazyny celne
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: -L'viv. Ekon.-Birzovij Visn. 1993 no. 3/15/, s. 11
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z


71/80
Nr opisu: 0000117707
Tytuł oryginału: Symulacyjny model zarz±dzania administracyjnego procesem naukowo-dydaktycznym.
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Efektywno¶ć badań naukowych w przemy¶le i rolnictwie. [B.m.] : Akademia Nauk Ukrainy, 1993, s. 142
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


72/80
Nr opisu: 0000117706
Tytuł oryginału: Model bazowy zarz±dzania podmiotem edukacyjnym.
Autorzy: Joanna Jakymiw, R. Dombrowski.
¬ródło: W: Zastosowanie techniki obliczeniowej i metod matematycznych w badaniach naukowych. Kijów : Politechnika Kijowska, 1990, s. 94-95
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z


73/80
Nr opisu: 0000122378
Tytuł oryginału: "ASU-tehnikum" kak sostavnaâ čast' podsistemy "Obrazovanie" ASU L'vovskoj oblasti.
Tytuł w wersji polskiej: "Automatyzowany system zarz±dzania - TECHNIKUM" jako czę¶ć składowa podsystemu "Edukacja" zautomatyzowanego systemu zarzadzania obwodem lwowskim
Autorzy: Joanna Jakymiw, R. Dombrovskij.
¬ródło: W: Informatika i avtomatizaciâ v regionah. Posvâŝaetsá XIX vsesoûznoj konferencii. Respublikanskaâ naučno-tehničeskajâ konferenciâ, 24 - 26 maâ 1988 g. Tezisy dokladov. Vinnica : [b.w.], 1988, s. 74
Typ publikacji: K
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


74/80
Nr opisu: 0000122377
Tytuł oryginału: Organizaciâ raboty kabineta vyčislitel'noj tehniki v srednem special'nom učebnom zavedenii.
Tytuł w wersji polskiej: Organizacja funkcjonowania pracowni informatycznej na uczelni
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Ispol'zovanie vyčislitel'noj tehniki, tehničeskih sredstv i programmirovannogo obučeniâ, naglâdnyh posobij v učebnom processe srednih special'nyh učebnyh zavedenij gosagroproma USSR. Informacionno-metodičeskij bûlleten'. Kiiv : [b.w.], 1988, s. 32-36
Typ publikacji: U
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


75/80
Nr opisu: 0000122375
Tytuł oryginału: Podsistema "Obrazovanie" v ASU regionom kak sredstvo povyšeniâ kačestva podgotovki specialistov.
Tytuł w wersji polskiej: Podsystem "Edukacja" w systemie zarz±dzania regionem jako narzędzie podwyższenia jako¶ci kształcenia specjalistów
Autorzy: R. Dombrovskij, Joanna Jakymiw.
¬ródło: W: Ocenka i upravlenie kačestvom podgotovki specialistov kak faktor intensifikacii učebnogo processa. Tezisy dokladov Respublikanskoj naučno-metodičeskoj konferencii po voprosam ocenki i upravleniâ kačestvom podgotovki specialistov. Vyp. 1. Tomsk : [b.w.], 1988, s. 32
Typ publikacji: K
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


76/80
Nr opisu: 0000122382
Tytuł oryginału: Metodika sostavleniâ prostyh obučaûŝih i kontroliruûŝih programm na baze mikro-ÈVM. Metodičeskie rekomendacii.
Tytuł w wersji polskiej: Metodyka opracowania programów dydaktycznych i kontroluj±cych z zastosowaniem mikro komputerów
Autorzy: Joanna Jakymiw, O. Jakymiw.
Adres wydawniczy: Kiiv : [b.w.], 1987
Opis fizyczny: , 54 s., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: M
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


77/80
Nr opisu: 0000122380
Tytuł oryginału: Osobennosti primeneniâ programmiruemyh mikrokal'kulâtorov
Autorzy: Joanna Jakymiw.
¬ródło: -Srednee Spec. Obraz. 1987 no. 11, s. 17-18
p-ISSN: 0131-9590
Typ publikacji: A
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


78/80
Nr opisu: 0000122383
Tytuł oryginału: Metodika primeneniâ programmiruemyh mikrokal'kulâtorov v učebnom processe. Metodičeskie rekomendacii.
Tytuł w wersji polskiej: Metodyka stosowania programowanych kalkulatorów w procesie nauczania
Autorzy: Joanna Jakymiw, O. Jakymiw.
Adres wydawniczy: Kiiv : [b.w.], 1986
Opis fizyczny: , 59 s.
Typ publikacji: M
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


79/80
Nr opisu: 0000122384
Tytuł oryginału: Principy postroeniâ sistemy upravleniâ processom proektirovaniâ ASU
Tytuł w wersji polskiej: Zasady budowy systemu projektowania automatyzowanych systemów zarz±dzania
Autorzy: R. Dombrovskij, M. Kogut, A. Luckovskaa, V. Patak, Joanna Jakymiw.
¬ródło: -Vest. L'vov. Univ., Ser. Ekon. 1985 vyp. 17, s. 87-92, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0201-758X
Typ publikacji: A
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


80/80
Nr opisu: 0000122387
Tytuł oryginału: Stvorennâ pìdsistemi "Upravlìnnâ kadrami" v ASU virobničimi ob'êdnannâmi
Tytuł w wersji polskiej: Tworzenie podsystemu "Zarz±dzanie personelem" w automatyzowanych systemach zarz±dzania zrzeszeniami produkcyjnymi
Autorzy: V. Patak, Joanna Jakymiw, M. Kogut.
¬ródło: -Visn. L'viv. Univ., Ser. Ekon. 1984 vip. 16, s. 68-70
p-ISSN: 0201-758X
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie