Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZWAJCA DANUTA
Liczba odnalezionych rekordów: 178Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/178
Nr opisu: 0000135533
Tytuł oryginału: Wdrażanie rozwi±zań przemysłu 4.0 w wybranych funkcjonalnych obszarach zarz±dzania przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej : próba diagnozy.
Autorzy: Ewa Stawiarska, Danuta Szwajca, Mirosław Matusek, Radosław Wolniak.
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: , 209 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-8102-385-6
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 10
Słowa kluczowe polskie: Przemysł 4.0 ; branża motoryzacyjna ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe angielskie: Industry 4.0 ; motor industry ; enterprise management
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/178
Nr opisu: 0000137596
Tytuł oryginału: Cyfrowe kompetencje Polaków jako konsumentów i obywateli - próba diagnozy.
Tytuł w wersji angielskiej: Digital competences of Poles ans consumers and citizens - an attempt of diagnosis
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan KaĽmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 111-125, bibliogr. 20 poz.
ISBN: 978-83-8102-415-0
Uwagi: Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki ¦l±skiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: cyfryzacja ; kompetencje cyfrowe ; Polska ; konsument
Słowa kluczowe angielskie: digitization ; digital competences ; Poland ; consumer
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/178
Nr opisu: 0000135641
Tytuł oryginału: Enterprise stakeholders prioritization for the purpose of management of reputation risk
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 144, s. 523-535, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacji ; interesariusz
Słowa kluczowe angielskie: enterprise reputation ; reputation risk ; stakeholder
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/178
Nr opisu: 0000137604
Tytuł oryginału: Model zarz±dzania przedsiębiorstwem z branży motoryzacyjnej w kontek¶cie rozwijania Przemysłu 4.0.
Tytuł w wersji angielskiej: The model of managing a company from the automotive industry in the context of developing Industry 4.0
Autorzy: Mirosław Matusek, Radosław Wolniak, Danuta Szwajca, Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan KaĽmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 201-223, bibliogr. 44 poz.
ISBN: 978-83-8102-415-0
Uwagi: Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki ¦l±skiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: przemysł motoryzacyjny ; Przemysł 4.0 ; ocena wdrażania
Słowa kluczowe angielskie: automotive industry ; Industry 4.0 ; evaluation of implementation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/178
Nr opisu: 0000136404
Tytuł oryginału: Requirements of digital consumers as a source of innovative solutions for contemporary enterprises
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 145, s. 501-514, bibliogr. 33 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: konsument cyfrowy ; innowacja marketingowa ; technologia mobilna
Słowa kluczowe angielskie: digital consumer ; marketing innovation ; mobile technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


6/178
Nr opisu: 0000130186
Tytuł oryginału: Assessing reputation of an enterprise as a socially responsible organization.
Autorzy: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Strategic Innovative Marketing. 6th IC-SIM, Pafos, Cyprus 2017. Eds. Damianos P. Sakas, Dimitrios K. Nasiopoulos. Cham : Springer, 2019, s. 143-150, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-3-030-16098-2978-3-030-16099-9
Seria: (Springer Proceedings in Business and Economics ; 2198-7246)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja korporacyjna ; CSR ; pomiar CSR ; interesariusze przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; CSR ; CSR management ; enterprise's stakeholders
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


7/178
Nr opisu: 0000133818
Tytuł oryginału: Corporate reputation and assessment of companies by the capital market: evidence from the polish banking sector
Autorzy: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
¬ródło: -Organ. Manage. 2019 nr 3, s. 111-121, bibliogr. 46 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1899-6116
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ocena reputacji przedsiębiorstwa ; analiza korelacji ; wskaĽnik rynku giełdowego
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation assessment ; correlation analysis ; stock market indicator
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4664
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


8/178
Nr opisu: 0000132330
Tytuł oryginału: Determinants of success in building the image and reputation of the company based on the example of the largest Polish bank.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. 26 August - 01 September 2019, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 6, Iss. 2, Economics and Finance, Business and Management. Sofia : STEF92 Technology, 2019, s. 487-494
ISBN: 978-619-7408-85-0
Seria: (International Scientific Conference on Social Sciences SWS ; 1314-2704)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/178
Nr opisu: 0000133561
Tytuł oryginału: Digital customer as a creator of the reputation of modern companies
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Found. Manag. 2019 vol. 11 iss. 1, s. 255-266, bibliogr. 32 poz.
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2080-7279
e-ISSN: 2300-5661
DOI:
Słowa kluczowe polskie: klient cyfrowy ; reputacja korporacyjna ; zarz±dzanie reputacj± ; interesariusz
Słowa kluczowe angielskie: digital customer ; corporate reputation ; reputation management ; stakeholder
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


10/178
Nr opisu: 0000127769
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć pracowników w mediach społeczno¶ciowych a ryzyko reputacyjne przedsiębiorstwa
Tytuł w wersji angielskiej: Activity of emploees in social media and reputational risk of enterprise
Autorzy: Danuta Szwajca, Monika* Prandzioch.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 124, s. 77-90, bibliogr. 25 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: media społeczno¶ciowe ; reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacyjne ; zasoby ludzkie
Słowa kluczowe angielskie: social media ; corporate reputation ; reputational risk ; human resources
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


11/178
Nr opisu: 0000126747
Tytuł oryginału: Assessing corporate reputation on the example of Polish banks listed on the Warsaw Stock Exchange.
Autorzy: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2018. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2018, s. 795-806, bibliogr.
ISBN: 978-80-225-4536-5
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: ocena reputacji przedsiębiorstwa ; logika rozmyta ; inwestorzy giełdowi
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation assessment ; fuzzy logic ; stock market investors
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


12/178
Nr opisu: 0000128936
Tytuł oryginału: Competences of Polish consumers as stakeholders of the company.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: 8th International Conference on Management "Leadership, innovativeness and entrepreneurship in a sustainable economy". ICoM 2018, Czestochowa, 7-8th June 2018. Book of proceedings. Eds. Felicjan Bylok, Anna Albrychiewicz-Słocińska, Leszek Cichobłaziński. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarz±dzania Politechniki Częstochowskiej, 2018, s. 602-607, bibliogr. 17 poz.
ISBN: 978-83-65951-28-1
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: interesariusz firmy ; kompetencje konsumentów ; prawa konsumenta
Słowa kluczowe angielskie: company stakeholder ; consumer competences ; consumer rights
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


13/178
Nr opisu: 0000127460
Tytuł oryginału: Consumer social responsibility (CnSR) and CSR in the context of sustainable development.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands. Proceedings of the 17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Poland, 18-19 June 2018. Ed. by Adam Nalepka and Anna Ujwary-Gil. Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 465-480
ISBN: 978-83-951082-2-8978-83-951082-3-5
Seria: (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition ; vol. 17 2543-540X)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: CnSR ; CSR ; zrównoważony rozwój ; jako¶ć życia
Słowa kluczowe angielskie: CnSR ; CSR ; sustainable development ; quality of life
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/178
Nr opisu: 0000125626
Tytuł oryginału: Dilemmas of reputation risk management: theoretical study
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Corp. Reputation Rev. 2018 vol. 21 iss. 4, s. 165-178, bibliogr. 76 poz.
Punktacja MNiSW: 15.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
p-ISSN: 1363-3589
e-ISSN: 1479-1889
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; ryzyko reputacji ; interesariusze ; zarz±dzanie ryzykiem
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; reputation risk ; stakeholders ; risk management
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/178
Nr opisu: 0000125744
Tytuł oryginału: Green marketing as part of corporate social responsibility: IT companies in the Slovak Republic
Autorzy: S. Chovanova Supekova, Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2018 t. 78 nr 2, s. 41-54, bibliogr.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Management and Finance i a "Flat World". Ed. by Wiesława Caputa
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1426-9724
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zielony marketing ; społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu ; ¶rodowisko ; determinanty
Słowa kluczowe angielskie: green marketing ; corporate social responsibility ; environment ; determinants
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


16/178
Nr opisu: 0000126737
Tytuł oryginału: Ocena reputacji przedsiębiorstw jako organizacji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie
Tytuł w wersji angielskiej: Assessing reputation of an enterprises as a socially responsible organizations on the example of construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
¬ródło: -Przeds. Zarz. 2018 t. 19 z. 3, cz. 2, s. 163-177, bibliogr.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Zastosowanie metod ilo¶ciowych do oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych. Red. Maria Magdalena Grzelak, Jadwiga Gawry¶
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 1733-2486
e-ISSN: 2543-8190
Słowa kluczowe polskie: reputacja przedsiębiorstwa ; CSR ; pomiar CSR ; interesariusze przedsiębiorstwa ; wielowymiarowa analiza porównawcza
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; CSR ; CSR measurement ; enterprise's stakeholders ; multidimensional comparative analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-SA open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


17/178
Nr opisu: 0000126377
Tytuł oryginału: Relationship between corporate image and corporate reputation in Polish banking sector
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Oecon. Copernicana 2018 vol. 9 iss. 3, s. 493-509, bibliogr. 53 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 2083-1277
e-ISSN: 2353-1827
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; wizerunek firmy ; zasoby niematerialne ; sektor bankowo¶ci
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; corporate image ; intangible resources ; banking sector
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


18/178
Nr opisu: 0000127123
Tytuł oryginału: Reputacja kraju jako determinanta rozwoju regionalnego
Tytuł w wersji angielskiej: Country reputation as a determinant of regional development
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 120, s. 207-218, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja kraju ; wizerunek kraju ; rozwój regionalny ; marka narodowa
Słowa kluczowe angielskie: country reputation ; country image ; regional development ; country brand
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


19/178
Nr opisu: 0000126749
Tytuł oryginału: Reputation risk insurance as a challenge for insurance companies.
Autorzy: Danuta Szwajca, W. Caputa.
¬ródło: W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2018. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2018, s. 1037-1047, bibliogr.
ISBN: 978-80-225-4536-5
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; ryzyko utraty reputacji ; ubezpieczenie ryzyka reputacji
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; reputation risk ; reputation risk insurance
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


20/178
Nr opisu: 0000125753
Tytuł oryginału: Reputation risk insurance as a new product on the insurance market
Tytuł w wersji polskiej: Ubezpieczenie ryzyka reputacji jako nowy produkt na rynku ubezpieczeniowym
Autorzy: Danuta Szwajca, S. Chovanova Supekova.
¬ródło: -Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2018 t. 78 nr 2, s. 55-68, bibliogr.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Management and Finance i a "Flat World". Ed. by Wiesława Caputa
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1426-9724
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacji ; ubezpieczenie ryzyka reputacji ; nowy produkt ubezpieczeniowy
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; reputation risk ; reputation risk insurance ; new insurance product
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


21/178
Nr opisu: 0000129187
Tytuł oryginału: Ubezpieczenie ryzyka reputacji jako innowacja produktowa - perspektywy rozwoju
Tytuł w wersji angielskiej: Reputation risk insurance as a product innovation - development perspectives
Autorzy: Danuta Szwajca, Alina Rydzewska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 130, s. 639-652, bibliogr. 27 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacji ; ubezpieczenie ryzyka reputacji
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; reputation risk ; reputation risk insurance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


22/178
Nr opisu: 0000128934
Tytuł oryginału: Wielowymiarowy charakter reputacji przedsiębiorstwa - implikacje dla zarz±dzania
Tytuł w wersji angielskiej: Multidimensional character of the corporate reputation - implications for management
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Stud. Ekon. 2018 nr 351, s. 152-163, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2083-8611
Słowa kluczowe polskie: reputacja przedsiębiorstwa ; zarz±dzanie reputacj± ; wymiary reputacji
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; reputation management ; reputation dimensions
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


23/178
Nr opisu: 0000121859
Tytuł oryginału: Budowanie kapitału marki.
Autorzy: W. Caputa, M. Łuczak, Danuta Szwajca.
Adres wydawniczy: Warszawa : Texter, 2017
Opis fizyczny: , 126 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-7790-487-9978-83-7790-488-6
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 6
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/178
Nr opisu: 0000119790
Tytuł oryginału: Corporate reputation and corporate image - empirical analysis on the example of Polish banking sector.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: 9th International Conference on Applied Economics Contemporary issues in economy, 22-23 June 2017, Toruń, Poland. Ed. by Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. Institute of Economic Research, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Economic Society. Branch in Toruń. Toruń : Institute of Economic Research, 2017, s. 297 + tekst na CD-ROM
ISBN: 978-83-65605-03-0978-83-65605-05-4
Uwagi: Pełny tekst na CD-ROM
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; wizerunek firmy ; zasoby niematerialne ; sektor bankowo¶ci
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; corporate image ; intangible resources ; banking sector
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


25/178
Nr opisu: 0000120215
Tytuł oryginału: Corporate reputation evaluation and analysis on the example of Polish banks listed on the Warsaw Stock Exchange.
Autorzy: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
¬ródło: W: International Conference on Advanced Marketing 2017. ICAM 2017 [online]. Department of Marketing Management. University of Kelaniya. Sri Lanka. [B.m.] : Digital Repository University of Kelaniya, 2017, (plik pdf) s. 53
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://repository.kln.ac.lk/handle/123456789/17588 [dostęp 4 grudnia 2017]
Słowa kluczowe polskie: ocena reputacji firmy ; logika rozmyta ; model rozmyty ; inwestorzy giełdowi
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation evaluation ; fuzzy logic ; fuzzy model
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


26/178
Nr opisu: 0000120213
Tytuł oryginału: Is it easy to change corporate image - case study of the largest Polish bank PKO BP.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: International Conference on Advanced Marketing 2017. ICAM 2017 [online]. Department of Marketing Management. University of Kelaniya. Sri Lanka. [B.m.] : Digital Repository University of Kelaniya, 2017, (plik pdf) s. 54
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://repository.kln.ac.lk/handle/123456789/17589 [dostęp 4 grudnia 2017]
Słowa kluczowe polskie: wizerunek firmy ; identyfikacja przedsiębiorstwa ; kampania reklamowa ; komunikacja
Słowa kluczowe angielskie: corporate image ; corporate identity ; advertising campaign ; communication
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


27/178
Nr opisu: 0000123064
Tytuł oryginału: Kreowanie innowacji społecznych w kontek¶cie budowania reputacji przedsiębiorstwa
Tytuł w wersji angielskiej: Creation of social innovations in the context of building the corporate reputation
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 114, s. 477-490, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: innowacja społeczna ; reputacja przedsiębiorstwa ; interesariusz
Słowa kluczowe angielskie: social innovation ; corporate reputation ; stakeholder
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


28/178
Nr opisu: 0000120207
Tytuł oryginału: Media społeczno¶ciowe jako Ľródło ryzyka reputacyjnego przedsiębiorstwa
Tytuł w wersji angielskiej: Social media as a source of reputational enterprise risk
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Stud. Ekon. 2017 nr 322, s. 230-242, bibliogr. 25 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2083-8611
Słowa kluczowe polskie: reputacja ; ryzyko reputacji ; media społeczno¶ciowe
Słowa kluczowe angielskie: reputation ; reputational risk ; social media
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


29/178
Nr opisu: 0000118484
Tytuł oryginału: Ryzyko reputacji w łańcuchu dostaw
Tytuł w wersji angielskiej: Reputation risk in the supply chain
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 103, s. 231-242, bibliogr. 24 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacji ; łańcuch dostaw
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; reputation risk ; supply chain
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


30/178
Nr opisu: 0000112323
Tytuł oryginału: The concept of corporate reputation assessment model-the stock market investors perspective.
Autorzy: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Strategic Innovative Marketing. 4th IC-SIM, Mykonos, Greece 2015. Eds.: Androniki Kavoura, Damianos P. Sakas, Petros Tomaras. Cham : Springer, 2017, s. 165-171, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-3-319-33863-7978-3-319-33865-1
Seria: (Springer Proceedings in Business and Economics ; 2198-7246)
Punktacja MNiSW: 15.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja korporacyjna ; ocena/pomiar reputacji ; inwestorzy giełdowi ; logika rozmyta
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; assessment/measurement of reputation ; stock market investors ; fuzzy logic
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/178
Nr opisu: 0000120210
Tytuł oryginału: The importance of reputation of a country in the process of building its competitive advantage on the global market
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Sci. J. Bielsko-Biała Sch. Financ. Law 2017 no. 1, s. 99-114, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2084-1809
e-ISSN: 2543-411X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja kraju ; obraz kraju ; marka narodowa ; wskaĽnik reputacji
Słowa kluczowe angielskie: country reputation ; country image ; national brand ; reputation indicator
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


32/178
Nr opisu: 0000116116
Tytuł oryginału: The role of social media in corporate reputation management - the results of the Polish enterprises
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Found. Manag. 2017 vol. 9, s. 161-174, bibliogr. 32 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2080-7279
e-ISSN: 2300-5661
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; zarz±dzanie reputacj± ; komunikacja korporacyjna ; media społeczno¶ciowe
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; reputation management ; corporate communication ; social media
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


33/178
Nr opisu: 0000121855
Tytuł oryginału: Zaangażowanie w rozwój lokalny jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Barometr Region. 2017 t. 15 nr 4, s. 101-106, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 1644-9398
Słowa kluczowe polskie: reputacja przedsiębiorstwa ; rozwój regionalny ; społeczno¶ć lokalna
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; regional development ; local community
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


34/178
Nr opisu: 0000111518
Tytuł oryginału: Corporate reputation and customer loyalty as the measures of competitive enterprise position - empirical analyses on the example of Polish banking sector
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Oecon. Copernicana 2016 vol. 7 nr 1, s. 91-106, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 2083-1277
e-ISSN: 2353-1827
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reputacja ; lojalno¶ć klienta ; pozycja konkurencyjna ; sektor bankowo¶ci
Słowa kluczowe angielskie: reputation ; customer loyalty ; competitive position ; banking sector
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-ND
Dostęp on-line:


35/178
Nr opisu: 0000111529
Tytuł oryginału: Corporate reputation management in the face of challenges of the modern media.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: The 4th International Conference on Marketing. ICOM-2016, 26th-27th May 2016, Bangkok, Thailand. Book of abstracts. Nugegoda : The International Institute of Knowledge Management, 2016, s. 42
ISBN: 978-955-4903-54-8
Organizator: The International Institute of Knowledge Management
Słowa kluczowe polskie: reputacja przedsiębiorstwa ; zarz±dzanie reputacj± ; komunikacja marketingowa ; media społeczno¶ciowe
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; reputation management ; marketing communication ; social media
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/178
Nr opisu: 0000116202
Tytuł oryginału: Determinants of success in the process of reputation recovery after company's crisis.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: International Conference on Management: Trends of management in the contemporary society, Brno, June 9th - 10th 2016. Peer-reviewed conference proceedings. Ed. by Sylvie Formankova. Brno : Mendelova univerzita v Brne, 2016, s. 23-27, bibliogr. 26 poz.
ISBN: 978-80-7509-451-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
Słowa kluczowe polskie: ryzyko reputacji ; odzyskiwanie reputacji ; zarz±dzanie kryzysowe
Słowa kluczowe angielskie: reputation risk ; reputation recovery ; crisis management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


37/178
Nr opisu: 0000111533
Tytuł oryginału: Ethical and legal sources of corporate reputation risk.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2016. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2016, s. 996-1005, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-80-225-4245-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko reputacji ; zarz±dzanie kryzysowe
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; reputation risk ; crisis management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


38/178
Nr opisu: 0000120307
Tytuł oryginału: Implementation of intelligent solutions in Polish companies - opportunities and barriers
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2016 R. 4 c. 2, s. 36-47, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
p-ISSN: 2336-2561
Słowa kluczowe polskie: organizacja inteligentna ; zarz±dzanie wiedz± ; inteligentne rozwi±zania
Słowa kluczowe angielskie: intelligent organization ; knowledge management ; intelligent solutions
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


39/178
Nr opisu: 0000111932
Tytuł oryginału: Logistics customer service in building reputation of company-participant in the supply chain
Tytuł w wersji polskiej: Logistyczna obsługa klienta w budowaniu reputacji przedsiębiorstwa-uczestnika łańcucha dostaw
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Logistyka 2016 nr 6, s. 2-5, bibliogr. 14 poz.
Uwagi: dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane
p-ISSN: 1231-5478
Słowa kluczowe polskie: logistyczna obsługa klienta ; zrównoważony łańcuch dostaw ; koszt cyklu życia ; ¶rodowiskowe koszty cyklu życia
Słowa kluczowe angielskie: logistic customer service ; sustainable supply chain ; life cycle cost ; environmental life cycle cost
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4577


40/178
Nr opisu: 0000106860
Tytuł oryginału: Macierz aspiracji innowacyjnych jako narzędzie zarz±dzania portfelem innowacji w przedsiębiorstwie
Tytuł w wersji angielskiej: Innovation ambition matrix as a tool for management of innovations portfolio in the enterprise
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 88, s. 322-333, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: innowacje ; zarz±dzanie innowacjami ; macierz aspiracji innowacyjnych
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; innovation management ; innovation ambition matrix
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


41/178
Nr opisu: 0000111516
Tytuł oryginału: Marketing communications in the conditions of V4 countries.
Autorzy: S. Chovanova Supekova, M. Foret, Danuta Szwajca, E. Happ, P. Prusa.
Adres wydawniczy: Nitra : ForPress Nitrianske tlaciarne, 2016
Opis fizyczny: , 155 s., bibliogr. 60 poz.
ISBN: 978-80-89731-24-4
Liczba arkuszy wydawniczych: 7
Typ publikacji: M
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/178
Nr opisu: 0000105464
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci oceny zaangażowania przedsiębiorstw w działania społecznie odpowiedzialne a ich polityka informacyjna w zakresie CSR
Tytuł w wersji angielskiej: Possibility of assessing companies' commitment to socially responsible activities and their information policy regarding CSR
Autorzy: Danuta Szwajca, Tomasz Nawrocki.
¬ródło: -Prz. Organ. 2016 nr 4, s. 44-52, bibliogr. 34 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: CSR ; polityka informacyjna przedsiębiorstwa ; reputacja ; spółka giełdowa ; udziałowiec
Słowa kluczowe angielskie: CSR ; information policy of enterprise ; reputation ; listed company ; shareholder
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


43/178
Nr opisu: 0000111479
Tytuł oryginału: Reputacja jako miara pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa - studium teoretyczno-empiryczne.
Tytuł w wersji angielskiej: Reputation as a measure of company's competitive position - theoretical and empirical study
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Zarz±dzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy. Red. Włodzimierz Sroka. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016, s. 127-139, bibliogr.
ISBN: 978-83-7285-797-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,55
Słowa kluczowe polskie: reputacja przedsiębiorstwa ; pozycja konkurencyjna ; miara pozycji konkurencyjnej
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; competitive position ; measure of competitive position
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/178
Nr opisu: 0000113655
Tytuł oryginału: Rola nowoczesnych mediów w komunikacji przedsiębiorstwa z interesariuszami.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Człowiek i jego relacje w perspektywie życia codziennego. Red. Mariusz Jabłoński, Katarzyna Ciuła-Urbanek, Bogdan Koperski, Bogusław Piotrowski. Krosno : Wydaw. Novum, 2016, s. 61-73
ISBN: 978-83-65033-01-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,65
Słowa kluczowe polskie: komunikacja ; interesariusz ; nowoczesne media
Słowa kluczowe angielskie: communication ; stakeholder ; modern media
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/178
Nr opisu: 0000111483
Tytuł oryginału: Ryzyko reputacji jako nowa kategoria ryzyka w bankowo¶ci.
Tytuł w wersji angielskiej: Reputation risk as a new category of risk in banking
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Wielowymiarowo¶ć podej¶cia procesowego w zarz±dzaniu. Red. Agnieszka Bitkowska i Elżbieta Weiss. Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarz±dzania, 2016, s. 167-179, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-940025-1-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,55
Słowa kluczowe polskie: reputacja ; ryzyko reputacji ; zarz±dzanie ryzykiem reputacji
Słowa kluczowe angielskie: reputation ; reputation risk ; management of reputation risk
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/178
Nr opisu: 0000115323
Tytuł oryginału: Społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstwa w kontek¶cie redukcji ryzyka reputacyjnego.
Tytuł w wersji angielskiej: Social responsibility of the company in the context of reputational risk reduction
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialno¶ci w organizacjach i gospodarce. Pod red. Izabeli Jonek-Kowalskiej. ¦l±skie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : ¦l±skie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2016, s. 163-173, bibliogr. 27 poz poz.
ISBN: 978-83-61975-42-7
Seria: (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 3 2451-456X)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: reputacja ; ryzyko reputacji ; społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: reputation ; reputational risk ; corporate social responsibility
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


47/178
Nr opisu: 0000111384
Tytuł oryginału: Strategie zarz±dzania relacjami z interesariuszami w kontek¶cie ograniczania ryzyka pogorszenia lub utraty reputacji przedsiębiorstwa
Tytuł w wersji angielskiej: Stakeholders relations management strategies in the context of limiting the risk of deterioration or loss of company reputation
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2016 nr 420, s. 324-336, bibliogr.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Strategie. Procesy i praktyki
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1899-3192
e-ISSN: 2392-0041
DOI:
Słowa kluczowe polskie: relacje z interesariuszami ; strategia zarz±dzania ; reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko utraty reputacji
Słowa kluczowe angielskie: relations with stakeholders ; management strategy ; enterprise reputation ; risk of losing reputatation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC-ND
Dostęp on-line:


48/178
Nr opisu: 0000112320
Tytuł oryginału: Use of fuzzy logic in the corporate reputation assessment: stock market investors' perspective
Autorzy: Tomasz Nawrocki, Danuta Szwajca.
¬ródło: -World Acad. Sci. Eng. Technol., Int. J. Soc. Behav. Educ. Econ. Bus. Ind. Eng. [online] 2016 vol. 10 no. 5, s. 1724-1733, bibliogr. 25 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
p-ISSN: 2010-376X
e-ISSN: 2010-3778
Słowa kluczowe polskie: reputacja korporacyjna ; logika rozmyta ; model rozmyty ; inwestorzy giełdowi
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; fuzzy logic ; fuzzy model ; stock market investors
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


49/178
Nr opisu: 0000115555
Tytuł oryginału: W poszukiwaniu metody pomiaru społecznej odpowiedzialno¶ci.
Tytuł w wersji angielskiej: In search of corporate social responsibility measurement
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Wymiary odpowiedzialno¶ci i zrównoważonego rozwoju. Pod red. Aleksandry Kuzior. ¦l±skie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : ¦l±skie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2016, s. 101-115, bibliogr. 34 poz.
ISBN: 978-83-61975-50-2
Seria: (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 4 2451-456X)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw ; pomiar CSR ; raportowanie w zakresie CSR
Słowa kluczowe angielskie: corporate social responsibility ; CSR measurement ; reporting on CSR
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


50/178
Nr opisu: 0000113650
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie reputacj± przedsiębiorstwa. Budowa i odbudowa zaufania interesariuszy.
Autorzy: Danuta Szwajca.
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2016
Opis fizyczny: , 212 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-7556-905-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 11
Słowa kluczowe polskie: reputacja ; zaufanie ; interesariusz przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: reputation ; trust ; stakeholder of the company
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/178
Nr opisu: 0000111528
Tytuł oryginału: Determinants of the effectiveness of social advertising impact
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2015 R. 3 c. 2, s. 1-9, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 2336-2561
Słowa kluczowe polskie: reklama społeczna ; social marketing ; CSR
Słowa kluczowe angielskie: social advertising ; social marketing ; CSR
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


52/178
Nr opisu: 0000111539
Tytuł oryginału: Implementation of intelligent solutions as a determinant of improving the competetiveness of modern enterprises.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Aktualne otazky ekonomickej teorie a praxe v medzinarodnom podnikani V. Zbornik abstraktov z medzinarodnej vedeckej konferencie. Paneuropska vysoka skola v Bratislave. Fakulta ekonomie a podnikania. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 32
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


53/178
Nr opisu: 0000111392
Tytuł oryginału: Kultura organizacyjna jako fundament w budowaniu reputacji przedsiębiorstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: Organizational culture as a foundation in building of corporate reputation
Autorzy: Danuta Szwajca, M. G±siorek.
¬ródło: W: Człowiek i relacyjno¶ć. Ujęcie socjologiczno-filozoficzne. Pod red. Katarzyny Ciuły-Urbanek, Mariusza Jabłońskiego, Bogdana Koperskiego, Bogusława Piotrowskiego. Krosno : Wydaw. Novum, 2015, s. 190-203, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-83-65033-00-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: kultura organizacyjna ; reputacja przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: organizational culture ; corporate reputation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


54/178
Nr opisu: 0000100082
Tytuł oryginału: Współpraca z interesariuszami w zakresie CSR w kontek¶cie budowania reputacji przedsiębiorstwa
Tytuł w wersji angielskiej: Cooperation with stakeholders in the field of CSR in the context of building corporate reputation
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 79, s. 323-335, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: CSR ; interesariusz ; reputacja firmy ; zarz±dzanie
Słowa kluczowe angielskie: CSR ; stakeholder ; corporate reputation ; enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


55/178
Nr opisu: 0000106193
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie sytuacj± kryzysow± jako weryfikator inteligencji przedsiębiorstwa
Tytuł w wersji angielskiej: Crisis situation management as verifier of company's intligence
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 115-126, bibliogr. 24 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: organizacja inteligentna ; sytuacja kryzysowa ; zarz±dzanie kryzysowe
Słowa kluczowe angielskie: intelligent organization ; crisis situation ; crisis management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


56/178
Nr opisu: 0000106196
Tytuł oryginału: Znaczenie dialogu z interesariuszami w kreowaniu reputacji przedsiębiorstwa jako inteligentnej organizacji
Tytuł w wersji angielskiej: The importance of dialogue with stakeholders in creating corporate reputation as intelligent organization
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 127-137, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: organizacja inteligentna ; interesariusz ; reputacja firmy
Słowa kluczowe angielskie: intelligent organization ; stakeholder ; corporate reputation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


57/178
Nr opisu: 0000096732
Tytuł oryginału: Budowanie reputacji przedsiębiorstwa poprzez innowacyjno¶ć
Tytuł w wersji angielskiej: Building the corporate reputation through innovation
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 617-629, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo ; reputacja firmy ; innowacyjno¶ć ; interesariusz
Słowa kluczowe angielskie: enterprise ; corporate reputation ; innovativeness ; stakeholder
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


58/178
Nr opisu: 0000092797
Tytuł oryginału: Identyfikacja kosztów pogorszenia reputacji przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy
Tytuł w wersji angielskiej: Identification of company's reputation deteriorationcosts from perspective of stakeholders
Autorzy: Danuta Szwajca, Alina Rydzewska, Tomasz Nawrocki.
¬ródło: -Prz. Organ. 2014 nr 4, s. 10-15, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; interesariusz ; sytuacja kryzysowa
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; stakeholder ; crisis situation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


59/178
Nr opisu: 0000092566
Tytuł oryginału: Identyfikacja stylów zarz±dzania w aspekcie kreowaniaa reputacji przedsiębiorstwa jako pracodawcy
Tytuł w wersji angielskiej: Identification of management styles in the context of creation corporate reputation as an employer
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2014 nr 2, s. 99-112, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: styl zarz±dzaania ; reputacja firmy ; interesariusz ; marka przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: management style ; company reputation ; stakeholder ; corporate brand
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


60/178
Nr opisu: 0000098593
Tytuł oryginału: Manager as a creator of corporate reputation
Autorzy: Danuta Szwajca, M. G±siorek.
¬ródło: -Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2014 R. 2 c. 1, s. 1-10, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 2336-2561
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; zarz±dzanie ; interesariusz
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; management ; stakeholder
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


61/178
Nr opisu: 0000098473
Tytuł oryginału: Premium brand project - the reputation measurement concept of companies operating on the Polish market
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Manage. Sci. Educ. 2014 vol. 3 no. 2, s. 67-70, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1338-9777
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


62/178
Nr opisu: 0000097418
Tytuł oryginału: Reputation crisis response strategies on the example of selected polish companies
Autorzy: Danuta Szwajca, Alina Gorczyńska, Tomasz Nawrocki.
¬ródło: -Ad Alta 2014 vol. 4 iss. 1, s. 54-57, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
p-ISSN: 1804-7890
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; reputacja kryzysowa ; strategia reagowania kryzysowego
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; crisis reputation ; crisis response strategy
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC-SA
Dostęp on-line:


63/178
Nr opisu: 0000098591
Tytuł oryginału: Reputation risk as a new area of modern enterprises management.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Management and managers facing challenges of the 21st century. Theoretical background and practical applications. Monograph. Eds. Felicjan Bylok, Iveta Ubreziova, Leszek Cichobłaziński. Godollo : Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft, 2014, s. 122-129
ISBN: 978-963-269-431-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


64/178
Nr opisu: 0000098466
Tytuł oryginału: Rola społecznej odpowiedzialno¶ci przedsiębiorstwa w budowaniu jego reputacji
Tytuł w wersji angielskiej: Role of social corporate responsibility in building of company's reputation
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Pragmata tes Oikonomias 2014 z. 8, s. 341-351, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2300-2999
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu ; interesariusz
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; corporate social responsibility ; stakeholder
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


65/178
Nr opisu: 0000098595
Tytuł oryginału: Ryzyko reputacji jako wyzwanie dla menedżerów w erze globalizacji
Tytuł w wersji angielskiej: Reputation risk as a challenge for managers in globalization era
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2014 nr 4, s. 141-156, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; ryzyko reputacji ; interesariusz ; zarz±dzanie ryzykiem
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; reputational risk ; stakeholder ; risk management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


66/178
Nr opisu: 0000097421
Tytuł oryginału: Sources of reputation crisis and possibilities of its management
Autorzy: Danuta Szwajca, Alina Gorczyńska, Tomasz Nawrocki.
¬ródło: -Ad Alta 2014 vol. 4 iss. 1, s. 74-77, bibliogr. 32 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 1804-7890
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; interesariusz ; ryzyko reputacji ; zarz±dzanie kryzysowe
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; stakeholder ; reputational risk ; crisis management
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC-SA
Dostęp on-line:


67/178
Nr opisu: 0000091944
Tytuł oryginału: Strategie reagowania na sytuację kryzysow± a ryzyko reputacji
Tytuł w wersji angielskiej: Crisis response strategies and reputation risk
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Mark. i Rynek 2014 R. 21 nr 5, dysk optyczny (CD-ROM) s. 628-634, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1231-7853
Słowa kluczowe polskie: sytuacja kryzysowa ; zarz±dzanie kryzysowe ; ryzyko reputacji
Słowa kluczowe angielskie: crisis ; crisis management ; reputational risk
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4543
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


68/178
Nr opisu: 0000098650
Tytuł oryginału: The effectiveness of the repositioning campaign of PKO BP brand on the basis of questionnaire research.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: International Science Conference. International Conference on Marketing Management ICMM 2014, May 29-30, 2014, Tokyo, Japan. [B.m.] : World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, s. 1622-1627, bibliogr. 17 poz.
Seria: (International Science Index ; vol. 8, no. 5)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Google Scholar
Słowa kluczowe polskie: kampania reklamowa ; repozycjonowanie marki ; wizerunek banku
Słowa kluczowe angielskie: advertising campaign ; brand repositioning ; image of bank
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


69/178
Nr opisu: 0000097429
Tytuł oryginału: The possibility of using the Mystery Shopping method to evaluate the corporate reputation
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2014 R. 2 c. 2, s. 46-52, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 2336-2561
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; pomiar reputacji ; mystery shopping
Słowa kluczowe angielskie: corporate reputation ; reputation measurement ; mystery shopping
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


70/178
Nr opisu: 0000109248
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie reputacj± przedsiębiorstwa wobec sprzeczno¶ci oczekiwań interesariuszy
Tytuł w wersji angielskiej: Corporate reputation management to the contrary expectations of stakeholders
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Stud. Ekon. 2014 nr 202, s. 90-99, bibliogr. 14 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Przedsiębiorstwo XXI wieku - do¶wiadczenia i perspektywy zarz±dzania. Przedsiębiorstwo w sieci. Red. Paweł Kosiń
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2083-8611
Słowa kluczowe polskie: interesariusz ; wizerunek firmy ; przewaga konkurencyjna ; reputacja firmy
Słowa kluczowe angielskie: stakeholder ; company image ; competitive advantage ; company reputation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


71/178
Nr opisu: 0000092441
Tytuł oryginału: Communication of company with the environment in process building reputation
Autorzy: Alina Gorczyńska, Danuta Szwajca.
¬ródło: -Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2013 R. 1 c. 2, s. 1-7, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 2336-2561
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; komunikacja ; interesariusze ; nowe formy mediów ; klasyfikacja JEL
Słowa kluczowe angielskie: company reputation ; communication ; stakeholders ; media new forms ; JEL classification
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


72/178
Nr opisu: 0000091205
Tytuł oryginału: Corporate social responsibility versus marketing - theoretical and practical perspective
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Hum. Resour. Manage. Ergon. 2013 vol. 7 nr 1, s. 100-114, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
p-ISSN: 1337-0871
e-ISSN: 1338-4988
Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu ; marketing ; zasoby ludzkie ; warto¶ci korporacyjne
Słowa kluczowe angielskie: corporate social responsibility ; marketing ; human resources ; corporate values
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


73/178
Nr opisu: 0000089029
Tytuł oryginału: Działania marketingowe jako determinanty kosztów w cyklu życia produktu
Tytuł w wersji angielskiej: Marketing actions as determinants of costs shaping in the product life cycle
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 79-89, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: marketing ; cykl życia produktu ; koszty marketingu
Słowa kluczowe angielskie: marketing ; product life cycle ; marketing costs
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


74/178
Nr opisu: 0000089009
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć działań marketingowych w cyklu życia produktu - podstawy metodyki pomiaru
Tytuł w wersji angielskiej: The effectiveness of marketing actions in the product life cycle - basic methodology of measurement
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 23-32, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: efektywno¶ć ; cykl życia produktu ; koszty marketingu
Słowa kluczowe angielskie: effectiveness ; product life cycle ; marketing costs
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


75/178
Nr opisu: 0000089052
Tytuł oryginału: Koncepcja pomiaru skuteczno¶ci produktu w kontek¶cie przedłużania jego cyklu życia na rynku
Tytuł w wersji angielskiej: Measurement concept of product effectiveness in the context of its lifecycle extension on the market
Autorzy: Danuta Szwajca, Grażyna** Storoniak-Palczak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 185-194, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: skuteczno¶ć ; cykl życia produktu ; struktura produktu ; produkt podstawowy ; produkt poszerzony ; elastyczno¶ć przychodów
Słowa kluczowe angielskie: effectiveness ; product life cycle ; product structure ; basic product ; extended product ; income elasticity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


76/178
Nr opisu: 0000089019
Tytuł oryginału: Skuteczno¶ć produktu
Tytuł w wersji angielskiej: Product effectiveness
Autorzy: Grażyna** Storoniak-Palczak, Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 45-54, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: skuteczno¶ć produktu ; efektywno¶ć produktu ; konfrontacja produktu z rynkiem ; ex ante ; ex post ; użyteczno¶ć produktu ; poziomy produktu ; instrumentalna struktura produktu ; efekt synergiczny
Słowa kluczowe angielskie: efficacy of product ; effectiveness of the product ; product comparison with market ; ex ante ; ex post ; product levels ; instrumental texture of product ; synergic effect ; utility of product
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


77/178
Nr opisu: 0000089277
Tytuł oryginału: Total loyalty marketing - how to build the true customer loyalty.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Marketing trends in theory and practice. Scientific papers. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - University Publishing House, 2013, s. 144-147, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-80-554-0737-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: lojalno¶ć klienta ; lojalno¶ć pracownika ; Total Loyalty Marketing ; TLM
Słowa kluczowe angielskie: customer loyalty ; employee loyalty ; Total Loyalty Marketing ; TLM
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


78/178
Nr opisu: 0000088240
Tytuł oryginału: ¬ródła i determinanty ryzyka reputacji firmy
Tytuł w wersji angielskiej: Sources and determinants of corporate reputation risk
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Mark. i Rynek 2013 R. 20 nr 10, s. 2-8
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1231-7853
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; ryzyko reputacji ; zarz±dzanie ryzykiem ; wizerunek firmy ; studium przypadku
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; reputational risk ; risk management ; company image ; case study
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4543
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


79/178
Nr opisu: 0000078019
Tytuł oryginału: Dekoniunktura gospodarcza a restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: Economic downturns and repair restructuring of a company
Autorzy: Alina Gorczyńska, Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Ekonomia. Pod red. J. Sokołowskiego, M. Rękas, G. Węgrzyn. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 88-97
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 245 1899-3192)
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja naprawcza ; dekoniunktura gospodarcza ; cykl koniunkturalny
Słowa kluczowe angielskie: remedial restructuring ; economic downturns ; business cycle
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


80/178
Nr opisu: 0000080258
Tytuł oryginału: Financial aspects of the competitiveness of the enterprise.
Autorzy: Alina Gorczyńska, Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Theory of management 5. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2011, s. 23-29
Słowa kluczowe polskie: konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw ; przewaga konkurencyjna ; zasoby ; kompetencje
Słowa kluczowe angielskie: enterprises competitiveness ; competitive advantage ; resources ; competences
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


81/178
Nr opisu: 0000070790
Tytuł oryginału: Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako Ľródło przewagi konkurencyjnej.
Tytuł w wersji angielskiej: Enterprise marketing resources as a source of competitive advantage
Autorzy: Danuta Szwajca.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2012
Opis fizyczny: , 267 s., bibliogr. 266 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 378)
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Słowa kluczowe polskie: zasoby marketingowe ; przedsiębiorstwo ; konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: marketing resources ; enterprise ; enterprises competitiveness
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp BCP¦:


82/178
Nr opisu: 0000075045
Tytuł oryginału: Zintegrowane zarz±dzanie lojalno¶ci± jako koncepcja budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: Integrated loyalty management as a concept of competitive advantage of the enterprise
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług - nowe wyzwania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 430-438, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw ; zintegrowane zarz±dzanie lojalno¶ci± ; lojalno¶ć klienta ; lojalno¶ć pracownika ; lider lojalno¶ci
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; enterprises competitiveness ; integrated loyalty management ; customer loyalty ; employee loyalty ; leader of loyalty
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 150884
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


83/178
Nr opisu: 0000078552
Tytuł oryginału: Customer asset management - the core and basic strategies.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Theory of management 3. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2011, s. 180-184, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: aktywa klienta ; zadowolenie klienta ; zarz±dzanie aktywami klientów
Słowa kluczowe angielskie: customer asset ; customer satisfaction ; customer asset management
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


84/178
Nr opisu: 0000067317
Tytuł oryginału: Czy można skutecznie zarz±dzać reputacj± firmy?
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Mark. i Rynek 2011 R. 18 nr 7, s. 8-13
p-ISSN: 1231-7853
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ; reputacja firmy ; wizerunek firmy
Słowa kluczowe angielskie: management ; company image
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4543


85/178
Nr opisu: 0000078521
Tytuł oryginału: Development of innovative ability of the Polish companies.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Inovácie: riadenie, hodnotenie, podpora, financovanie a transfer = Innovations: management, evaluation, support, financing and transfer. Ed. M Zajko [et al.]. Slovenska Technicka Univerzita v Bratislavie. Bratislava : [Slovenska Technicka Univerzita], 2011, s. 103-108, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


86/178
Nr opisu: 0000074816
Tytuł oryginału: Dylematy pomiaru innowacyjno¶ci przedsiębiorstw
Tytuł w wersji angielskiej: The dilemmas of business innovativeness measurement
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zarz. i Eduk. 2011 nr 78, s. 61-76, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1428-474X
Słowa kluczowe polskie: innowacyjno¶ć ; przedsiębiorstwo ; pomiar innowacyjno¶ci przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: innovativeness ; enterprise ; measurement of innovativeness of enterprises
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


87/178
Nr opisu: 0000065712
Tytuł oryginału: Marketing lateralny jako alternatywna metoda generowania idei nowych produktów
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2011 z. 55, s. 21-33, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; nowy produkt ; marketing lateralny ; marketing tradycyjny
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; new product ; lateral marketing ; traditional marketing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


88/178
Nr opisu: 0000077863
Tytuł oryginału: Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji.
Autorzy: Wiesława* Caputa, Alina Gorczyńska-Dybek, Danuta Szwajca.
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2011
Opis fizyczny: , 157 s., bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: rynek finansowy ; giełda papierów warto¶ciowych ; globalizacja rynku ; bank ; marketing relacji ; kapitał klientów
Słowa kluczowe angielskie: financial market ; stock exchange ; market globalisation ; bank ; relationship marketing ; customers capital
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 135829, Mg 135830


89/178
Nr opisu: 0000071327
Tytuł oryginału: Lateral marketing towards challenges of contemporary competition.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Marketing development in theory and practice. Red. J. Striss. Zilina : EDIS - Vydav. Zilinskej Univerzity, 2010, s. 66-70
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


90/178
Nr opisu: 0000071298
Tytuł oryginału: Marketing resources as an opportunity for companies to survive in a competitive market.
Autorzy: Danuta Szwajca, Wiesława* Caputa.
¬ródło: W: Enterprise in modern economy. Vol. 3: Management aspects. Ed. by E. Lechman. Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2010, s. 113-133
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


91/178
Nr opisu: 0000071333
Tytuł oryginału: The innovativeness of Polish companies according to research results
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Forum. Stat. Slovacum 2010 nr 6, s. 83-88, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1336-7420
Słowa kluczowe polskie: innowacyjno¶ć ; pomiar innowacyjno¶ci
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; measure innovation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


92/178
Nr opisu: 0000071418
Tytuł oryginału: Zadowolenie klienta jako miara efektów działań marketingowych przedsiębiorstwa.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Budżetowanie jednostek działalno¶ci gospodarczej w teorii i praktyce. Po red. W. Krawczyka, J. Mielcarka. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2010, s. 353-366
Seria: (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ; nr 28 1426-9724)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


93/178
Nr opisu: 0000071395
Tytuł oryginału: Zasoby marketingowe jako determinanty przychodów i kosztów przedsiębiorstwa.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. Red. J. Sobiech. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010, s. 212-223
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 142)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


94/178
Nr opisu: 0000071261
Tytuł oryginału: Zasoby marketingowe w procesie budowania globalnej konkurencyjno¶ci współczesnych przedsiębiorstw.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Red. W. Caputa, D. Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2010, s. 137-154
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


95/178
Nr opisu: 0000071262
Tytuł oryginału: Zasoby zwi±zanie z wiedz± - kapitał intelektualny.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Red. W. Caputa, D. Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2010, s. 91-114
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


96/178
Nr opisu: 0000058100
Tytuł oryginału: Analiza motywów lojalno¶ci klienta w kontek¶cie budowania relacji partnerskich.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Marketing przyszło¶ci: trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo w marketingu. Red. G. Rosa, A. Smalec. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 157-164
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 558 Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 41)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


97/178
Nr opisu: 0000058098
Tytuł oryginału: Budżetowanie kosztów działań marketingowych.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Budżetowanie jako narzędzie zarz±dzania. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 389-398
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 545 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 19)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


98/178
Nr opisu: 0000047553
Tytuł oryginału: Jak zmienić wizerunek miasta
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Mark. i Rynek 2009 nr 2, s. 21-26
p-ISSN: 1231-7853
Słowa kluczowe polskie: tożsamo¶ć miasta ; wizerunek miasta ; Bytom
Słowa kluczowe angielskie: identity of city ; image of city ; Bytom
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4543


99/178
Nr opisu: 0000080898
Tytuł oryginału: Marka i reputacja firmy jako zasoby kreuj±ce zaufanie klientów.
Tytuł w wersji angielskiej: Brand and corporate reputation as customer trust-building assets
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewno¶ć i zaufanie a zachowania nabywców. Red. nauk. L. Garbarski, J. Tkaczyk. Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 645-655
Słowa kluczowe polskie: marka ; reputacja firmy ; marketing ; relacje z klientem ; zrównoważona marka
Słowa kluczowe angielskie: brand ; company image ; marketing ; relationships with customer ; balanced brand
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


100/178
Nr opisu: 0000078565
Tytuł oryginału: Market resources as a competitive advantage source of the contemporary enterprise.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Organizácia založená na vedomostiach v obdobi globalizácie a internacionalizácie. Zbornik prispevkov z I. ročnika vedeckiej konferencie s medzinárodnou účast'ou dňa 22. a 23. aprila 2009. Katolicka Univerzita v Ruzomberku. Pedagogicka Fakulta. Katedra Manazmentu a Marketingu. Katedra Ekonomiky a Cestovneho Ruchu. Katedra Spoloecenskych Vied a Socialnej Nauky Cirkvi. Ruzomberok : [Pedagogicka Fakulta Katolickiej Univerzity v Ruzomberku], 2009, s. 243-249, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe polskie: przewaga konkurencyjna ; zasoby rynkowe ; marka ; lojalno¶ć klienta ; reputacja firmy
Słowa kluczowe angielskie: competitive advantage ; market resources ; brand ; customer loyalty ; corporate reputation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


101/178
Nr opisu: 0000058238
Tytuł oryginału: Measuring customer loyalty - methods and indices
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Forum. Stat. Slovacum 2009 nr 4, s. 93-98, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1336-7420
Słowa kluczowe polskie: lojalno¶ć klienta ; aktywa firmy ; badanie lojalno¶ci klienta
Słowa kluczowe angielskie: customer loyalty ; assets of business ; measuring customer loyalty
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


102/178
Nr opisu: 0000078522
Tytuł oryginału: Pozycjonowanie marki na rynku globalnym - możliwo¶ci i ograniczenia
Tytuł w wersji angielskiej: Brand positioning on global market - possibilities and confines
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Ekon. Zarz. 2009 t. 1 nr 1, s. 44-59, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 2080-9646
e-ISSN: 2300-0813
Słowa kluczowe polskie: pozycjonowanie marki ; rynek globalny ; promocja marketingowa
Słowa kluczowe angielskie: brand positioning ; global market ; marketing promotion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


103/178
Nr opisu: 0000058498
Tytuł oryginału: Rozwój rynku, produktu, narzędzi promocji i dystrybucji.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarz±dzania. Red. H. Zadora. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2009, s. 247-269
Słowa kluczowe polskie: dystrybucja ; promocja marketingowa ; rozwój produktu ; polityka cenowa
Słowa kluczowe angielskie: distribution ; marketing promotion ; product development ; price policy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


104/178
Nr opisu: 0000078447
Tytuł oryginału: Segmentacja eurokonsumentów oparta na kryteriach psychograficznych.
Tytuł w wersji angielskiej: Segmentation of Euro-consumers based on psychographic criteria
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Wybrane aspekty zarz±dzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Pod red. K. Heffnera. Opole : PRO BULICO, 2009, s. 270-280, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: rozwój przedsiębiorstwa ; konsumpcjonizm ; rynek docelowy ; eurokonsument
Słowa kluczowe angielskie: development of enterprise ; consumerism ; target market ; euro-consumer
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


105/178
Nr opisu: 0000078532
Tytuł oryginału: Segmentation of Polish consumers based on lifestyles.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Podnikanie, inovacie, spolocnost. No. 2. Ed. M. Pribula. Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia v Presove. Presov : Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia, 2009, s. 328-334, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: segmentacja rynku ; styl życia ; profile konsumenckie
Słowa kluczowe angielskie: market segmentation ; lifestyle ; consumer profiles
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


106/178
Nr opisu: 0000078412
Tytuł oryginału: Wybór rynku, produktu, sposobu promocji i dystrybucji.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarz±dzania. Red. H. Zadora. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2009, s. 208-225
Słowa kluczowe polskie: rynek docelowy ; produkt ; dystrybucja ; promocja marketingowa
Słowa kluczowe angielskie: target market ; product ; distribution ; marketing promotion
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


107/178
Nr opisu: 0000058641
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca.
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2009
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


108/178
Nr opisu: 0000051310
Tytuł oryginału: Budowa lojalno¶ci klienta jako niematerialna inwestycja współczesnego przedsiębiorstwa.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 35-44
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


109/178
Nr opisu: 0000076835
Tytuł oryginału: Finanse we współczesnych procesach kreowania warto¶ci. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca.
Adres wydawniczy: Gliwice : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2008
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie finansami ; rynek kapitałowy ; globalizacja ; polityka gospodarcza ; finanse przedsiębiorstwa ; warto¶ć przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: financial management ; capital market ; globalization ; economic policy ; company finance ; enterprise value
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


110/178
Nr opisu: 0000050958
Tytuł oryginału: Measuring brand equity and brand market value
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Forum. Stat. Slovacum 2008 nr 3, s. 39-43
p-ISSN: 1336-7420
Słowa kluczowe polskie: siła marki ; warto¶ć rynkowa marki ; wizerunek marki
Słowa kluczowe angielskie: brand equity ; brand market value ; brand image
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


111/178
Nr opisu: 0000051260
Tytuł oryginału: Monitorowanie i ocena efektów promocji regionu.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Monitorowanie rozwoju regionu. Wymiar społeczny, gospodarczy i ¶rodowiskowy. T. 1. Pod red. K. Malika. Politechnika Opolska. Wydział Zarz±dzania i Inżynierii Produkcji, Samorz±d Województwa Opolskiego, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2008, s. 365-378
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


112/178
Nr opisu: 0000051307
Tytuł oryginału: Ocena megaproduktu miasta na wybranym przykładzie.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Konsument - przedsiębiorstwo - rynek. Czynnik ludzki w marketingu. VII Konferencja naukowa, Olsztyn, 5-6 wrze¶nia 2008r.. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 214-220
Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Analizy Rynku i Marketingu
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


113/178
Nr opisu: 0000047871
Tytuł oryginału: Pomiar relacji z klientem - ujęcie wskaĽnikowe.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Rachunkowo¶ć i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji. Red. Wiesława Caputa. Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 193-205, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


114/178
Nr opisu: 0000080812
Tytuł oryginału: Postawy konsumentów wobec reklamy telewizyjnej
Tytuł w wersji angielskiej: Consumer attitudes towards TV advertisment
Autorzy: Danuta Szwajca, K. Fudel.
¬ródło: -Mark. i Rynek 2008 R. 15 nr 1, s. 36-41
p-ISSN: 1231-7853
Słowa kluczowe polskie: reklama telewizyjna ; postawa klienta ; zachowanie konsumenta ; potrzeby klienta
Słowa kluczowe angielskie: television advertising ; customer attitude ; consumer behaviour ; customer needs
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4543


115/178
Nr opisu: 0000081566
Tytuł oryginału: Proeuropejskie inicjatywy władz lokalnych jako czynnik rozwoju miasta - na przykładzie Bytomia.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Inovacie, podnikanie, spolocnost. Ed. M. Pribula. Presov : Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia, 2008, s. 66-73, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: samorz±d terytorialny ; Unia Europejska ; fundusz unijny ; rozwój regionalny ; miasto przemysłowe ; Bytom
Słowa kluczowe angielskie: local government ; European Union ; european fund ; regional development ; industrial town ; Bytom
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


116/178
Nr opisu: 0000083366
Tytuł oryginału: Regiony sprzedaży jako o¶rodki odpowiedzialno¶ci w controllingu działalno¶ci marketingowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Budżetowanie działalno¶ci jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Red. W. Krawczyk. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 397-410, bibliogr. 14 poz.
Seria: (Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania ; Uniwersytet Szczeciński nr 5 1899-2382)
Słowa kluczowe polskie: marketing ; sprzedaż ; controlling ; o¶rodek odpowiedzialno¶ci
Słowa kluczowe angielskie: marketing ; sale ; controlling ; responsibility center
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


117/178
Nr opisu: 0000051261
Tytuł oryginału: Strategiczna Karta Wyników w procesie opracowania i realizacji strategii wybranej jednostki samorz±du terytorialnego.
Autorzy: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Monitorowanie rozwoju regionu. Wymiar społeczny, gospodarczy i ¶rodowiskowy. T. 1. Pod red. K. Malika. Politechnika Opolska. Wydział Zarz±dzania i Inżynierii Produkcji, Samorz±d Województwa Opolskiego, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2008, s. 88-99
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


118/178
Nr opisu: 0000051326
Tytuł oryginału: Strategie pozycjonowania marki na konkurencyjnych rynkach.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Uwarunkowania rynkowe konkurencyjno¶ci przedsiębiorstw. Pod red. A. Birskiego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw. Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 95-101
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


119/178
Nr opisu: 0000051319
Tytuł oryginału: Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w kreowaniu jego warto¶ci.
Tytuł w wersji angielskiej: Image and reputation in creation of the company value
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Zarz±dzanie przedsiębiorstwem. Red. E. Urbańczyk. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 603-614
Seria: (Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania ; Uniwersytet Szczeciński nr 7 1899-2382)
Słowa kluczowe polskie: wizerunek firmy ; reputacja firmy ; kreowanie warto¶ci ; warto¶ć przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: company image ; corporate reputation ; value creating ; enterprise value
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


120/178
Nr opisu: 0000076811
Tytuł oryginału: Wykorzystanie narzędzi finansowych BEP i ROI w zarz±dzaniu zasobami marketingowymi - możliwo¶ci i ograniczenia.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Finanse we współczesnych procesach kreowania warto¶ci. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2008, s. 191-203, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe polskie: model progu rentowno¶ci ; BEP ; stopa zwrotu z inwestycji ; ROI ; zasoby marketingowe
Słowa kluczowe angielskie: Break Even Point ; BEP ; Return on Investment ; ROI ; marketing resources
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 124092


121/178
Nr opisu: 0000073599
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie reputacj± przedsiębiorstwa w aspekcie wzrostu jego warto¶ci.
Tytuł w wersji angielskiej: Managing corporate reputation in the context of firm value growth
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Relacje i warto¶ć w strategiach zarz±dzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 474-484, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe polskie: reputacja firmy ; wizerunek firmy ; public relations ; wiarygodno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: company image ; public relations ; credibility
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


122/178
Nr opisu: 0000051264
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie wizerunkiem miasta jako element strategii jego rozwoju.
Autorzy: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Monitorowanie rozwoju regionu. Wymiar społeczny, gospodarczy i ¶rodowiskowy. Pod red. K. Malika. Politechnika Opolska. Wydział Zarz±dzania i Inżynierii Produkcji, Samorz±d Województwa Opolskiego, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2008, s. 330-343
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


123/178
Nr opisu: 0000080876
Tytuł oryginału: Zasoby i kompetencje marketingowe w procesie budowania globalnej konkurencyjno¶ci przedsiębiorstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: Marketing resources and competences in formation of global company competitiveness
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Zarz±dzanie restrukturyzacj± w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 163-171, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe polskie: przewaga konkurencyjna ; globalizacja rynku ; zasoby marketingowe ; kompetencje marketingowe ; konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw ; szkoła zasobowa
Słowa kluczowe angielskie: competitive advantage ; market globalisation ; marketing resources ; marketing competences ; enterprises competitiveness ; resources-based theory
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


124/178
Nr opisu: 0000039885
Tytuł oryginału: Badanie konkurencyjno¶ci produktu miasta.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju, ład społeczny. Pod red. K. Malika. Wydział Zarz±dzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej [i in.]. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2007, s. 183-191
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


125/178
Nr opisu: 0000040201
Tytuł oryginału: Koszty i progi opłacalno¶ci obsługi klienta
Autorzy: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. USzczec., Finanse 2007, s. 507-522
p-ISSN: 1733-2842
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


126/178
Nr opisu: 0000040053
Tytuł oryginału: Wizerunek i ¶wiadomo¶ć marki jako wskaĽnik jej siły.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Konsument - przedsiębiorstwo - rynek. Marketing w gospodarce opartej na wiedzy. VI Konferencja naukowa, Olsztyn, 6-8 wrze¶nia 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 533-542
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


127/178
Nr opisu: 0000032408
Tytuł oryginału: Zadowolenie i lojalno¶ć klienta jako miary pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjno¶ć w przemy¶le i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 519-528, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: przewaga konkurencyjna ; satysfakcja klienta ; lojalno¶ć klienta ; pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: competitive advantage ; customer satisfaction ; customer loyalty ; competitive enterprise position
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 120082


128/178
Nr opisu: 0000039343
Tytuł oryginału: Zasoby marketingowe jako Ľródło konkurencyjno¶ci w polskich przedsiębiorstwach.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki ¶wiatowej. Konferencja, Katowice, 23-24 listopada 2006 r. Praca zbiorowa. Pod red. Wiesława M. Grudzewskiego. Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Jęzków Obcych], 2007, s. 157-164
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo ; zasoby marketingowe ; konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: enterprise ; marketing resources ; enterprises competitiveness
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 121828


129/178
Nr opisu: 0000039883
Tytuł oryginału: Znaczenie wiedzy o klientach w zarz±dzaniu rozwojem przedsiębiorstwa.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Zarz±dzanie rozwojem organizacji. T. 1. Pod red. S. Lachiewicza. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 529-538
Seria: (Monografie Politechniki Łódzkiej ; nr 1165)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


130/178
Nr opisu: 0000028502
Tytuł oryginału: Controlling marketingowy w procesie zarz±dzania warto¶ci± przedsiębiorstwa - nowe wyzwania.
Autorzy: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Budżetowanie działalno¶ci jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Cz. 7. Pod red. W. Krawczyka. Kraków : Agencja Wydaw.-Poligraficza "Art-Tekst", 2006, s. 41-51, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


131/178
Nr opisu: 0000078465
Tytuł oryginału: Uwarunkowania lojalno¶ci klientów.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Zmiany zachowań podmiotów rynkowych. Cz. 1: Zmiany zachowań konsumentów indywidualnych i ich wykorzystanie w firmach. Pod red. R. Milic-Czerniak. Katowice : Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych, 2006, s. 71-79
Słowa kluczowe polskie: klient ; lojalno¶ć klienta
Słowa kluczowe angielskie: client ; customer loyalty
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


132/178
Nr opisu: 0000028508
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie portfelem klientów.
Tytuł w wersji angielskiej: Management of the customer portfolio
Autorzy: Danuta Szwajca, Wiesława* Caputa.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Doskonalenie zarz±dzania jako Ľródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 173-182, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie portfelem klientów ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; macierz strategii
Słowa kluczowe angielskie: customer portfolio management ; enterprise management ; strategic matrix
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


133/178
Nr opisu: 0000028509
Tytuł oryginału: Zasoby marketingowe w polskich przedsiębiorstwach.
Tytuł w wersji angielskiej: Marketing resources in Polish enterprises Diagnosis attempt
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Doskonalenie zarz±dzania jako Ľródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 319-329, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: zasoby marketingowe ; przedsiębiorstwo ; konkurencyjno¶ć ; przewaga konkurencyjna
Słowa kluczowe angielskie: marketing resources ; enterprise ; competitiveness ; competitive advantage
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


134/178
Nr opisu: 0000018727
Tytuł oryginału: Analiza warto¶ci klienta
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2005 z. 30, s. 291-308, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


135/178
Nr opisu: 0000012580
Tytuł oryginału: Attitudes of Euro-consumers to domestic and foreign products.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: EU's ability to compete in global world before and after enlargement. Proceedings of the international conference, Bratislava, Slovak Republic, June 16, 2005. Eds: L. Fabova [i in.]. Department of Economics and Management. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. Slovak University of Technology. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 149-157
Słowa kluczowe polskie: konsument ; eurokonsument ; cechy zwi±zane z krajem pochodzenia
Słowa kluczowe angielskie: consumer ; Euroconsumer ; country of origin effects
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


136/178
Nr opisu: 0000047794
Tytuł oryginału: Lojalno¶ć klienta jako Ľródło konkurencyjno¶ci współczesnego przedsiębiorstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: Customer loyalty as a source of competitive advantage for contemporary enterprise
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarz±dzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 481-491, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 83-85587-17-9
Słowa kluczowe polskie: klient ; strategia przedsiębiorstwa ; satysfakcja klienta ; lojalno¶ć klienta ; konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: customer ; enterprise strategy ; customer satisfaction ; customer loyalty ; enterprises competitiveness
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 119582


137/178
Nr opisu: 0000018813
Tytuł oryginału: Metodologiczne problemy pomiaru skuteczno¶ci i efektywno¶ci działań promocyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2005 z. 28, s. 241-259, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568


138/178
Nr opisu: 0000080862
Tytuł oryginału: Klienci jako pierwotne Ľródło informacji marketingowej przedsiębiorstwa.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Marketing ta logistika v systemi menedžmentu. Tezy dopovidej V mižnarodnoï naukovo-praktičnoi konferenciï = Marketing and logistics in the system of management, L'viv, 7-9 žovtniâ 2004. L'viv : Vidav. Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika", 2004, s. 359-360
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


139/178
Nr opisu: 0000015303
Tytuł oryginału: Strategiczny wymiar zasobów marketingowych przedsiębiorstwa.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 360-370
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


140/178
Nr opisu: 0000015306
Tytuł oryginału: Venture capital jako Ľródło finansowania działalno¶ci marketingowej przedsiębiorstwa.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Budżetowanie działalno¶ci jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004. Materiały konferencyjne. Praca zbiorowa. Pod red. Wiktora Krawczyka. Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. , s. 365-373
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


141/178
Nr opisu: 0000011572
Tytuł oryginału: Warto¶ć w naukach ekonomicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Haliny Zadory.
Autorzy: Alina Gorczyńska, Franciszek** Grzesiok, K. Karcz, Aneta Michalak, M. Mitręga, E. Okoń-Horodyńska, Grażyna** Storoniak-Palczak, Stanisław* SwadĽba, Danuta Szwajca, M. Szymura-Tyc, M. Wieczorek, Halina* Zadora, U. Zagóra-Jonszta, Mariusz* Zieliński.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004
Opis fizyczny: , 328 s., bibliogr. 210 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 75)
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


142/178
Nr opisu: 0000077434
Tytuł oryginału: Orientacja marketingowa a ekonomiczno-finansowy standing przedsiębiorstw.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Marketing w ekonomii i finansach. Wybrane zagadnienia. Praca. Pod red. Haliny Zadory. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2003, s. 111-123, bibliogr.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 37)
Słowa kluczowe polskie: orientacja marketingowa ; sytuacja finansowa ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: marketing orientation ; financial situation ; enterprise
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 109574


143/178
Nr opisu: 0000011594
Tytuł oryginału: Problem szacowania kosztów działań marketingowych na potrzeby controllingu.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Budżetowanie działalno¶ci jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. IV Konferencja naukowa, Kraków-Zakopane, 16-18 czerwca 2003. Pod red. nauk. Wiktora Kowalczyka. [Kraków] : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarz±dzania], 2003, s. 321-331
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


144/178
Nr opisu: 0000006606
Tytuł oryginału: Rola marki w tworzeniu warto¶ci przedsiębiorstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: The role of brand in the enterprise value creation
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach otoczenia. [Konferencja, Szczyrk, listopad 2002 r.]. Materiały pokonferencyjne. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2003, s. 327-339, bibliogr. 15 poz.
Organizator: Katedra Ekonomii i Finansów
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1593 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 13)
Słowa kluczowe polskie: marka przedsiębiorstwa ; warto¶ć przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: corporate brand ; company value
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


145/178
Nr opisu: 0000079558
Tytuł oryginału: Podstawy decyzji ekonomicznych producenta.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Wybrane problemy mikroekonomii. Skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Red. M. Goik. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2002, s. 93-115, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: producent ; gospodarka rynkowa ; efektywno¶ć ekonomiczna
Słowa kluczowe angielskie: producer ; market economy ; economic efficiency
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


146/178
Nr opisu: 0000079557
Tytuł oryginału: Popyt konsumenta.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Wybrane problemy mikroekonomii. Skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Red. M. Goik. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2002, s. 82-92, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: popyt ; krzywe Engla ; dochód
Słowa kluczowe angielskie: demand ; Engel curves ; income
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


147/178
Nr opisu: 0000080714
Tytuł oryginału: Priprava malych a strednich podnikov na europsku integraciu.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Pripravenost' Slovenska a Pol'ska na vstup do EU. Zbornik vedeckych prac. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2002, s. 147-157, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: SLO
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


148/178
Nr opisu: 0000079587
Tytuł oryginału: Rola inicjatyw samorz±dowych w społeczno-ekonomicznym rozwoju gmin.
Autorzy: Danuta Szwajca, Wiesława* Caputa.
¬ródło: W: Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej. Red. A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2002, s. 354-365, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe polskie: samorz±d terytorialny ; rozwój regionalny ; administracja samorz±dowa
Słowa kluczowe angielskie: local government ; regional development ; local government administration
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


149/178
Nr opisu: 0000080593
Tytuł oryginału: Analiza portfelowa jako narzędzie controllingu personalnego
Autorzy: Grażyna** Storoniak-Palczak, Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. Kat. Nauk Ekon. WSEiA 2001 nr 1, s. 48-56
p-ISSN: 1642-980X
Słowa kluczowe polskie: konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw ; analiza portfelowa ; controlling personalny ; controlling ; zarz±dzanie personelem
Słowa kluczowe angielskie: enterprises competitiveness ; portfolio analysis ; personnel controlling ; controlling ; personnel management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


150/178
Nr opisu: 0000077886
Tytuł oryginału: Marketing.
Autorzy: Grażyna** Storoniak-Palczak, Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Zarz±dzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Wyd. 2 rozsz.. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej], 2001, s. 40-53, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 115011


151/178
Nr opisu: 0000080498
Tytuł oryginału: Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej regionów.
Autorzy: Danuta Szwajca, Grażyna** Storoniak-Palczak.
¬ródło: W: Rozwój regionalny w perspektywie integracji europejskiej. Red. A. Zagórowskiej, K. Malika, M. Miszewskiego. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2001, s. 97-107
Słowa kluczowe polskie: marketing terytorialny ; konkurencyjno¶ć ; polityka regionalna
Słowa kluczowe angielskie: territorial marketing ; competitiveness ; regional policy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.O2 109338


152/178
Nr opisu: 0000077885
Tytuł oryginału: Metody badania rynku.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Zarz±dzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Wyd. 2 rozsz.. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej], 2001, s. 32-39, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 115011


153/178
Nr opisu: 0000080605
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci rozwoju polskiego rynku usług logistycznych na tle wymagań konkurencji międzynarodowej.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Konkurencyjno¶ć polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Katowice 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 2: Procesy integracji i globalizacji a konkurencyjno¶ć polskich firm. Pod red. A. Limańskiego. Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach], 2001, s. 139-147
Słowa kluczowe polskie: rynek usług ; logistyka ; usługi logistyczne ; konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw ; magazynowanie ; e-marketing ; cross-docking
Słowa kluczowe angielskie: service market ; logistics ; logistic services ; enterprises competitiveness ; storage ; e-marketing ; cross-docking
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


154/178
Nr opisu: 0000003606
Tytuł oryginału: Problemy kształtowania orientacji marketingowej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemowej
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2001 z. 3, s. 343-356, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


155/178
Nr opisu: 0000083127
Tytuł oryginału: Wykorzystanie hipotetycznego rachuku kosztów zapasów w zarz±dzaniu logistycznym przedsiębiorstwa.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Zarz±dzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Uni± Europejsk±. II Międzynarodowa konferencja naukowa, 1-2 luty 2001 roku. Materiały konferencyjne. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarz±dzania Politechniki Częstochowskiej, 2001, s. 154-159, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Prace Wydziału Zarz±dzania Politechniki Częstochowskiej ; Seminaria i konferencje ; 5 1428-1597)
Słowa kluczowe polskie: rachunek kosztów ; zarz±dzanie logistyczne
Słowa kluczowe angielskie: cost account ; logistic management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


156/178
Nr opisu: 0000082817
Tytuł oryginału: Konkurencne postavenie podnikov a metody jeho hodnotenia v obdobi systemovej transformacie vo svetle vyskumov vo vybranych podnikoch.
Autorzy: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Strategia hospodarskeho rozvoja v podmienkach europskej integrace. Zbornik vedeckych prac. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita. Vydavatel'stvo STU, 1999, s. 179-188
Typ publikacji: RK
Język publikacji: SLO
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


157/178
Nr opisu: 0000077949
Tytuł oryginału: Metody badania rynku.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Zarz±dzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej], 1999, s. 23-30, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Mg 117978


158/178
Nr opisu: 0000005384
Tytuł oryginału: Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw i metody jej oceny w okresie transformacji systemowej w ¶wietle badań w wybranych przedsiębiorstwach
Autorzy: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Zarz. 1999 z. 5, s. 195-204
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4494


159/178
Nr opisu: 0000077952
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie strategiczne.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Zarz±dzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej], 1999, s. 43-48, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Mg 117978


160/178
Nr opisu: 0000024555
Tytuł oryginału: Koncepcja zarz±dzania marketingowo-logistycznego w przedsiębiorstwie
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Zarz. 1998 z. 3, s. 5-15
Uwagi: Zeszyt ten wydany został pod błędnym tytułem serii: Organizacja i Zarz±dzanie
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4495


161/178
Nr opisu: 0000080647
Tytuł oryginału: Marketing personalny jako koncepcja efektywnego zarz±dzania kadrami.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Problemy współczesnego marketingu. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustroń, 23-24.04.1998. Pod red. T. Kramera. Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych, 1998, s. 143-152
Słowa kluczowe polskie: marketing personalny ; kadry ; zarz±dzanie ; marketing wewnętrzny
Słowa kluczowe angielskie: personnel marketing ; staff ; management ; internal marketing
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


162/178
Nr opisu: 0000085356
Tytuł oryginału: Obsługa klienta jako obszar zarz±dzania marketingowo-logistycznego.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Nowoczesne zarz±dzanie przedsiębiorstwem. III Konferencja naukowa, Zielona Góra, 1998. Politechnika Zielonogórska. Instytut Organizacji i Zarz±dzania. Zielona Góra : [b.w.], 1998, s. 234-241, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: obsługa klienta ; zarz±dzanie marketingowo-logistyczne
Słowa kluczowe angielskie: customer service ; marketing and logistics management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


163/178
Nr opisu: 0000078684
Tytuł oryginału: Istota i zakres logistycznej obsługi klienta.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Transformacja ekonomiczna gospodarki polskiej - prywatyzacja, zatrudnienie, płace, poziom życia. Praca zbiorowa. Pod red. Mariusza Zielińskiego i Franciszka Grzesioka. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1997, s. 78-94, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


164/178
Nr opisu: 0000085311
Tytuł oryginału: Przedsiębiorstwo w okresie transformacji systemowej - wybrane problemy. Praca zbiorowa. Pod red. Danuty Szwajcy i Wiesławy Caputy.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1997
Słowa kluczowe polskie: transformacja systemowa ; przedsiębiorstwo ; transformacja gospodarcza ; rynek pracy ; zatrudnienie
Słowa kluczowe angielskie: system transformation ; enterprise ; economic transformation ; labour market ; employment
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


165/178
Nr opisu: 0000085290
Tytuł oryginału: Wybrane metody ustalania wymaganego poziomu obsługi klienta.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Przedsiębiorstwo w okresie transformacji systemowej - wybrane problemy. Pod red. Danuty Szwajcy i Wiesławy Caputy. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1997, s. 20-33, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe polskie: logistyczna obsługa klienta ; dom jako¶ci ; benchmarking
Słowa kluczowe angielskie: logistic customer service ; house of quality ; benchmarking
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


166/178
Nr opisu: 0000085359
Tytuł oryginału: Marketing-logistics relationship at the management process of the enterprise.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Marketing ta logistika v sistemi menedžmentu. Materiali mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferenciï, L'viv, 24-25 žovtiâ, 1996 r = Marketing and logistics in the system of management. L'viv : Deržavnij Universitet "L'vivs'ka Politehnika", 1996, s. 19-21
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


167/178
Nr opisu: 0000035292
Tytuł oryginału: System oceny logistycznej obsługi klienta dla potrzeb formułowania strategii i programu obsługi w polskich przedsiębiorstwach
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Zarz. 1996 z. 2, s. 35-51
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4494


168/178
Nr opisu: 0000033601
Tytuł oryginału: Materiały do studiowania ekonomii. Praca zbiorowa. T. 2: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Pod red. F. Grzesioka, F. Kabsy.
Autorzy: Fryderyk* Kabsa, Danuta Szwajca, Wiesława* Caputa, Arkadiusz* Wawiernia.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1995
Opis fizyczny: , 79 s., bibliogr. 26 poz.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1898 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp BCP¦:


169/178
Nr opisu: 0000033445
Tytuł oryginału: Obsługa klienta w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa
Autorzy: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
¬ródło: -Ekon. Organ. Przeds. 1995 nr 7, s. 16-17
p-ISSN: 0860-6846
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.411


170/178
Nr opisu: 0000085345
Tytuł oryginału: Biuro Pracy a przeciwdziałanie bezrobociu.
Autorzy: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Problemy bezrobocia w województwie katowickim. Raport z II etapu badań przeprowadzonych z Bytomiu, Gliwicach, Tychach i Zawierciu. Red. Franciszek Grzesiok. Gliwice : Habex-Universum, 1993, s. 88-99
Słowa kluczowe polskie: biuro pracy ; bezrobocie ; rynek pracy ; pracownik
Słowa kluczowe angielskie: office work ; unemployment ; labour market ; employer
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


171/178
Nr opisu: 0000085259
Tytuł oryginału: Czy ECU zast±pi markę?
Autorzy: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
¬ródło: -Businessman Mag. 1992 nr 5, s. 23-24
p-ISSN: 0867-1389
Słowa kluczowe polskie: ECU ; waluta ; Europejska Jednostka Monetarna
Słowa kluczowe angielskie: ECU ; currency ; European Currency Unit
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


172/178
Nr opisu: 0000085282
Tytuł oryginału: ECU
Autorzy: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
¬ródło: -Firma 1992 nr 5, s. 24
Słowa kluczowe polskie: ECU ; Europejska Jednostka Monetarna
Słowa kluczowe angielskie: ECU ; European Currency Unit
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


173/178
Nr opisu: 0000085254
Tytuł oryginału: Europieni±dz
Autorzy: Wiesława* Caputa, Danuta Szwajca.
¬ródło: -Gaz. Bankowa 1992 nr 21, s. 29
p-ISSN: 0860-7613
e-ISSN: 1689-2275
Słowa kluczowe polskie: Europejska Jednostka Monetarna ; ECU ; EWG ; Europejska Wspólnota Gospodarcza ; waluta ; reforma walutowa
Słowa kluczowe angielskie: European Currency Unit ; ECU ; EEC ; European Economic Community ; currency ; currency reform
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


174/178
Nr opisu: 0000085256
Tytuł oryginału: Poznać konsumenta
Autorzy: Danuta Szwajca, Wiesława* Caputa.
¬ródło: -Prz. Piek. Cukier. 1992 nr 2 nr 2, s. 16-17
p-ISSN: 0033-2313
Słowa kluczowe polskie: konsumeryzm ; przemysł spożywczy
Słowa kluczowe angielskie: consumerism ; food industry
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


175/178
Nr opisu: 0000078690
Tytuł oryginału: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Współczesna terminologia ekonomiczna. Praca zbiorowa. Pod red. Bronisława Miszewskiego. Wyd. 2 rozsz.
Autorzy: Wiesława* Caputa, L. Cie¶lik, Grażyna** Cyran, Franciszek** Grzesiok, Fryderyk* Kabsa, Jan* Konopka, Bronisław** Miszewski, G. Palczak, Janusz** Rychlewski, Danuta** Skalska-Budzyna, Izabela** Szupejko, Danuta Szwajca, Arkadiusz* Wawiernia, Mariusz* Zieliński.
Adres wydawniczy: Gliwice : [b.w.], 1992
Opis fizyczny: , 65 s., bibliogr. 12 poz.
Seria: (Konsultacje Ekonomiczne ; Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Nauk Społecznych - Zespół Ekonomii z. 9)
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo ; ekonomia ; gospodarka
Słowa kluczowe angielskie: business ; economy
Typ publikacji: I
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


176/178
Nr opisu: 0000087348
Tytuł oryginału: Rola biur pracy w ograniczaniu bezrobocia.
Autorzy: Danuta Szwajca.
¬ródło: W: Problemy bezrobocia w województwie katowickim w ¶wietle badań w wybranych miastach w 1991 r. Pod red. F. Grzesioka. Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Nauk Społecznych. Zakład Ekonomii. Gliwice : [b.w.], 1992, s. 117-129
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


177/178
Nr opisu: 0000078744
Tytuł oryginału: Leksykon ekonomiczny. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Praca zbiorowa. Pod red. Bronisława Miszewskiego.
Autorzy: A. Bulkowska, Wiesława* Caputa, L. Cie¶lak, Grażyna** Cyran, Franciszek** Grzesiok, A. Jaruga, Fryderyk* Kabsa, Jan* Konopka, Bronisław** Miszewski, G. Palczak, Janusz** Rychlewski, Danuta** Skalska-Budzyna, Izabela** Szupejko, Danuta Szwajca, Arkadiusz* Wawiernia, Mariusz* Zieliński.
Adres wydawniczy: Warszawa : [b.w.], 1990
Opis fizyczny: , 67 s., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe polskie: ekonomia ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: economy ; enterprise
Typ publikacji: I
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


178/178
Nr opisu: 0000079869
Tytuł oryginału: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Współczesna terminologia ekonomiczna. Praca zbiorowa. Pod red. Bronisława Miszewskiego.
Autorzy: A. Bulkowska, Wiesława* Caputa, L. Cie¶lak, Grażyna** Cyran, Franciszek** Grzesiok, Fryderyk* Kabsa, Jan* Konopka, Bronisław** Miszewski, G. Palczak, Janusz** Rychlewski, Danuta** Skalska-Budzyna, Izabela** Szupejko, Danuta Szwajca, Arkadiusz* Wawiernia, Mariusz* Zieliński.
Adres wydawniczy: Gliwice : [b.w.], 1990
Seria: (Konsultacje Ekonomiczne ; Politechnika ¦l±ska. Instytut Nauk Społecznych - Zespół Ekonomii z. 2)
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo ; ekonomia ; klauzula najwyższego uprzywilejowania
Słowa kluczowe angielskie: enterprise ; economy ; most favoured clause
Typ publikacji: I
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie