Wynik wyszukiwania
Zapytanie: STAWIARSKA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 100Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/100
Nr opisu: 0000135533
Tytuł oryginału: Wdrażanie rozwi±zań przemysłu 4.0 w wybranych funkcjonalnych obszarach zarz±dzania przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej : próba diagnozy.
Autorzy: Ewa Stawiarska, Danuta Szwajca, Mirosław Matusek, Radosław Wolniak.
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: , 209 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-8102-385-6
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 10
Słowa kluczowe polskie: Przemysł 4.0 ; branża motoryzacyjna ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe angielskie: Industry 4.0 ; motor industry ; enterprise management
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/100
Nr opisu: 0000135182
Tytuł oryginału: Management of innovation performance on the example of the automotive supply chains.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Sustainable mobility [online]. Ed. Bernardo Llamas, Marcelo F. Ortega Romero, Eugenia Sillero. London : IntechOpen, 2020, (plik pdf) s. 1-22, bibliogr. 49 poz.
ISBN: 978-1-78984-562-4978-1-78984-620-1
Uwagi: Dostępny w Internecie: https://www.intechopen.com/books/sustainable-mobility/management-of-innovation-performance-on-the-example-of-the-automotive-supply-chains [dostęp 4 maja 2020]
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie łańcuchem dostaw ; rozwój zrównoważony
Słowa kluczowe angielskie: supply chain management ; sustainability
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


3/100
Nr opisu: 0000137604
Tytuł oryginału: Model zarz±dzania przedsiębiorstwem z branży motoryzacyjnej w kontek¶cie rozwijania Przemysłu 4.0.
Tytuł w wersji angielskiej: The model of managing a company from the automotive industry in the context of developing Industry 4.0
Autorzy: Mirosław Matusek, Radosław Wolniak, Danuta Szwajca, Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan KaĽmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 201-223, bibliogr. 44 poz.
ISBN: 978-83-8102-415-0
Uwagi: Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki ¦l±skiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: przemysł motoryzacyjny ; Przemysł 4.0 ; ocena wdrażania
Słowa kluczowe angielskie: automotive industry ; Industry 4.0 ; evaluation of implementation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/100
Nr opisu: 0000136288
Tytuł oryginału: Wsparcie dla internacjonalizacji małych i ¶rednich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Internacjonalizacja małych i ¶rednich przedsiębiorstw - polskie i europejskie do¶wiadczenia. Red. Krzysztof Wodarski, Marek Krannich. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczno¶ci "Dom Organizatora", 2020, s. 189-211, bibliogr. 35 poz.
ISBN: 978-83-7285-927-3
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: małe i ¶rednie przedsiębiorstwa ; internacjonalizacja ; wsparcie ; Wielka Brytania
Słowa kluczowe angielskie: small and medium enterprises ; internationalization ; support ; Great Britain
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


5/100
Nr opisu: 0000137524
Tytuł oryginału: Zrównoważona logistyka i transport odpadów w inteligentnym mie¶cie (kontekst prawny, organizacyjny, innowacyjny).
Autorzy: Ewa Stawiarska, Paweł Sobczak.
¬ródło: W: Inteligentny rozwój inteligentnych miast. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Jan KaĽmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 73-87, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-8102-407-5
Uwagi: Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki ¦l±skiej (nr 4: inteligentne miasta, mobilno¶ć przyszło¶ci)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: inteligentne miasto ; transport odpadów ; zrównoważona logistyka
Słowa kluczowe angielskie: smart city ; waste transportation ; sustainable logistics
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/100
Nr opisu: 0000132524
Tytuł oryginału: IT platforms and new services by international logistics service providers as a support for the internationalisation of SMEs (based on Great Britain).
Autorzy: Ewa Stawiarska, P. Sobczak, Elżbieta Pawłowska.
¬ródło: W: 8th Carpathian Logistics Congress. CLC 2018. Logistics, Distribution, Transport & Management, November 3rd - 5th 2018, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. TANGER Ltd., SKODA AUTO University, SKODA AUTO Logistics, VSB - Technical University Ostrava, AGH University of Science and Technology, Technical University in Kosice, Automotive Industry Association. Ostrava : Tanger, 2019, s. 1-8, bibliogr. 17 poz.
ISBN: 978-80-87294-88-8
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
Słowa kluczowe polskie: transport transgraniczny ; logistyka ; SMES ; internacjonalizacja
Słowa kluczowe angielskie: cross-border transport ; logistics ; SMES ; internationalization
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/100
Nr opisu: 0000130007
Tytuł oryginału: Modele zarz±dzania innowacjami w łańcuchach i sieciach dostaw międzynarodowych koncernów motoryzacyjnych.
Tytuł w wersji angielskiej: Innovation management models in the supply chains and supply networks of international automotive companies
Autorzy: Ewa Stawiarska.
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: , 365 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-8102-228-6
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 19
Słowa kluczowe polskie: łańcuch dostaw ; sieć dostaw ; zarz±dzanie innowacjami ; system zarz±dzania ; innowacje ; polityka innowacyjna ; branża motoryzacyjna
Słowa kluczowe angielskie: supply chain ; supply network ; innovation management ; management system ; innovations ; innovation policy ; automotive branch
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


8/100
Nr opisu: 0000132528
Tytuł oryginału: R&D organizations in automotive supply chains.
Autorzy: Ewa Stawiarska, Elżbieta Pawłowska.
¬ródło: W: 8th Carpathian Logistics Congress. CLC 2018. Logistics, Distribution, Transport & Management, November 3rd - 5th 2018, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. TANGER Ltd., SKODA AUTO University, SKODA AUTO Logistics, VSB - Technical University Ostrava, AGH University of Science and Technology, Technical University in Kosice, Automotive Industry Association. Ostrava : Tanger, 2019, s. 1-7, bibliogr. 12 poz
ISBN: 978-80-87294-88-8
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
Słowa kluczowe polskie: łańcuch dostaw ; własno¶ć intelektualna ; zarz±dzanie innowacjami
Słowa kluczowe angielskie: supply chain ; intellectual property ; innovation management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/100
Nr opisu: 0000127993
Tytuł oryginału: Systemy zabezpieczenia człowieka w ruchu drogowym.
Tytuł w wersji angielskiej: Human protection systems in road transport
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Współczesne problemy zarz±dzania i bezpieczeństwa. Pod red. Renaty Runiewicz, Justyny Żylińskiej, Moniki Szczerbak, Iwony Przychockiej, Krzysztofa Gawkowskiego. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 2019, s. 732-742, bibliogr. 13 poz.
ISBN: 978-83-62250-42-4
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: transport ; system zabezpieczeń ; człowiek
Słowa kluczowe angielskie: transport ; security system ; human
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/100
Nr opisu: 0000123753
Tytuł oryginału: A model for managing the environment by coordinating the flow of goods in the regions of the European Union (based on the example of the Netherlands).
Autorzy: Ewa Stawiarska, Elżbieta Pawłowska.
¬ródło: W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 30 June - 9 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.2, Ecology and environmental protection. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 3-10, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-639-7408-47-8
Seria: (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: KPI ; transport ; ITS ; zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe angielskie: KPI ; transport ; ITS ; sustainable development
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/100
Nr opisu: 0000126331
Tytuł oryginału: Logistics management of the rail connections using graph theory: the case of a public transportation company on the example of Koleje Dolno¶l±skie S.A.
Autorzy: P. Sobczak, Ewa Stawiarska, J. Olah, J. Popp, T. Kliestik.
¬ródło: -Eng. Manag. Prod. Serv. 2018 vol. 10 iss. 3, s. 7-22, bibliogr. 38 poz.
Punktacja MNiSW: 15.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
p-ISSN: 2543-6597
e-ISSN: 2543-912X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: Koleje Dolno¶l±skie ; transport kolejowy ; analiza strukturalna sieci ; zarz±dzanie firm± transportow± ; sieć transportowa
Słowa kluczowe angielskie: Koleje Dolno¶l±skie ; railway transport ; structural analysis of network ; transport company management ; transport network
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


12/100
Nr opisu: 0000124519
Tytuł oryginału: Managing green logistiscs chains for the automotive industry.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.2, Ecology and environmental protection. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 601-608, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-639-7408-47-8
Seria: (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
Słowa kluczowe polskie: zielony łańcuch dostaw ; zarz±dzanie ; przemysł motoryzacyjny
Słowa kluczowe angielskie: green supply chain ; management ; motor industry
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/100
Nr opisu: 0000127344
Tytuł oryginału: Proces pozyskiwania innowacyjnych rozwi±zań od dostawców i analiza ryzyka występuj±cego w tym procesie na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego
Tytuł w wersji angielskiej: The process of obtaining innovative solutions from suppliers and analysis of risks occurring in this process on the example of the automotive industry
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 499-512, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; otwarty model innowacji ; transfer technologii ; ryzyko transferu
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; open innovation model ; technology transfer ; technology transfer risk
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


14/100
Nr opisu: 0000123213
Tytuł oryginału: Proekologiczne kształtowanie procesów w łańcuchu dostaw.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Aspekty logistyczne w biznesie. Red. Lech Bukowski, Paweł Sobczak. Dabrowa Górnicza : Wydaw. Naukowe Akademii WSB, 2018, s. 134-150, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-64927-59-1
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,9
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/100
Nr opisu: 0000124441
Tytuł oryginału: Study of the relationship between the progressive development of logistics and transport infrastructures of regions and the economic performance of regions (NUTS 2 UE)
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Logist. Transp. 2018 vol. 38 no. 2, s. 91-99, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 1734-2015
DOI:
Słowa kluczowe polskie: infrastruktura logistyczna ; infrastruktura transportowa ; regionalny wzrost gospodarczy ; NUTS 2 UE
Słowa kluczowe angielskie: logistics infrastructure ; transport infrastructure ; regional economic growth ; NUTS 2 UE
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


16/100
Nr opisu: 0000126399
Tytuł oryginału: Supporting the internationalization of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic.
Autorzy: Elżbieta Pawłowska, Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Modern science. Iss. 1.5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 989-996, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-619-7408-65-2
Seria: (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: internacjonalizacja ; małe i ¶rednie przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: internationalization ; small and medium-sized enterprises
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/100
Nr opisu: 0000132827
Tytuł oryginału: Szanse i zagrożenia rozwoju ict/ai w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw ICT.
Tytuł w wersji angielskiej: Opportunities and risks of development information and communication technologies
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Synergia na rzecz kształtowania ładu społeczno-gospodarczego w duchu idei zrównoważonego rozwoju. Red. Anna Piekacz. Zabrze : ¦l±skie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2018, s. 107-122, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-61975-90-8
Seria: (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 1 2451-456X)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: produktywno¶ć ; ICT/AI ; wdrożenie ; szansa ; zagrożenie
Słowa kluczowe angielskie: productivity ; ICT/AI ; implementation ; chance ; threat
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


18/100
Nr opisu: 0000122926
Tytuł oryginału: The impact of intelligent transportation system implementations on the sustainable growth of passenger transport in EU regions
Autorzy: Ewa Stawiarska, P. Sobczak.
¬ródło: -Sustainability 2018 vol. 10 iss. 5, art. no. 1318 s. 1-32, bibliogr. 72 poz.
Impact Factor: 2.592
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2071-1050
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ITS ; przewóz masowy ; rozwój regionów UE
Słowa kluczowe angielskie: ITS ; mass transit ; development of EU regions
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


19/100
Nr opisu: 0000123100
Tytuł oryginału: Zrównoważony rozwój gospodarczy regionów UE wspierany przez budowanie strategii rozwoju i dynamicznie modelowane systemów logistyczno-transportowych
Tytuł w wersji angielskiej: Sustainable economic development of the EU regions supported by building a development strategy and dynamic modeled logistic and transport systems
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Współcz. Gosp. 2018 vol. 9 iss. 1, s. 11-23, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2082-677X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: branże wiod±ce regionu ; inteligentne specjalizacje regionu ; regionalny system logistyczno-transportowy
Słowa kluczowe angielskie: region's leading industries ; intelligent specializations of the region ; regional logistic and transport system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


20/100
Nr opisu: 0000118075
Tytuł oryginału: Analysis of the region specialization in the issue of "ecology" and "transport".
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 53, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 51-59, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-619-7408-10-2
Seria: (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: region zrównoważonego rozwoju gospodarczego ; modelowanie dynamiczne ; transport ; sieć logistyczna
Słowa kluczowe angielskie: sustainable economic development region ; dynamic modelling ; transportation ; logistic network
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/100
Nr opisu: 0000123098
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo e-zakupów i e-zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Nauki społeczne i ekonomiczne - węzłowe zagadnienia. Pod red. Justyny Żylińskiej i Iwony Przychockiej. Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017, s. 774-791, bibliogr.
ISBN: 978-83-62250-39-4
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,9
Słowa kluczowe polskie: handel elektroniczny ; e-procurement ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: e-commerce ; e-procurement ; enterprise
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/100
Nr opisu: 0000118083
Tytuł oryginału: Cele i zadania edukacji w ¶wietle zagrożenia, jakim jest znikanie zawodów (ze szczególnym uwzględnieniem zawodu logistyka) zastępowanych przez sztuczn± inteligencję.
Tytuł w wersji angielskiej: The objectives and tasks of education in the light of the threat that is disappearing professions being replaced by artificial intelligence (with special emphasis on logistics professionals)
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Aktualne problemy. Praca zbiorowa. 9. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2017, s. 177-188, bibliogr. 8 poz.
ISBN: 978-83-945539-2-0
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: sztuczna inteligencja ; znikanie zawodów ; zawód logistyk
Słowa kluczowe angielskie: artificial intelligence ; disappearing profession ; logistics professionals
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 147951


23/100
Nr opisu: 0000118078
Tytuł oryginału: Eco-innovation applied to the logistics and transport processes.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 53, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 207-215, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-619-7408-10-2
Seria: (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ekoinnowacja ; proces transportowy
Słowa kluczowe angielskie: eco-innovation ; transport process
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/100
Nr opisu: 0000124379
Tytuł oryginału: Higher education courses expected by the enterprises the business activities of which are related to smart specialisations of the regions (on the example of the Silesian voivodeship)
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2017 nr 4, s. 117-131, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
DOI:
Słowa kluczowe polskie: szkolnictwo wyższe ; kurs ; inteligentna specjalizacja ; region ; system IT
Słowa kluczowe angielskie: higher education ; course ; smart specialization ; region ; IT system
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4664
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


25/100
Nr opisu: 0000118746
Tytuł oryginału: Innowacyjno¶ć polskich przedsiębiorstw. Monografia.
Autorzy: Ewa Stawiarska, P. Dzikowski, K. Bartczak.
Adres wydawniczy: Warszawa : Texter, 2017
Opis fizyczny: , (e-book) 140 s., bibliogr. 73 poz.
ISBN: 978-83-7790-474-9
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 7
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/100
Nr opisu: 0000115804
Tytuł oryginału: Współczesne wyzwania łańcuchów dostaw. Monografia.
Autorzy: M. Wincewicz- Bosy, Ewa Stawiarska, A. Łupicka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Texter, 2017
Opis fizyczny: , 134 s.
ISBN: 978-83-7790-453-4978-83-7790-454-1
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 7
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/100
Nr opisu: 0000110510
Tytuł oryginału: Kształtowanie etycznych zachowań z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi informatycznych i aplikacji interenetowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Shaping the ethical behavior with innovative tools of information and internet applications
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Kulturowe i etyczne aspekty gospodarki , biznesu i zarz±dzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2016, s. 69-78, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-65235-61-9
Seria: (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 449 1429-6063)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: innowacyjne narzędzia ; aplikacja internetowa ; narzędzia informatyczne ; etyka zawodowa ; kształtowanie etycznych zachowań
Słowa kluczowe angielskie: innovative tools ; internet application ; information tools ; professional ethics ; development of ethical behavior
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/100
Nr opisu: 0000114883
Tytuł oryginału: Logistyczne systemy informatyczne wykorzystuj±ce sztuczn± inteligencję w branży motoryzacyjnej
Tytuł w wersji angielskiej: Logistics systems using artificial intelligence in the automotive industry
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2016 nr 4, s. 99-117, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: sztuczna inteligencja ; logistyka ; ERP ; Six Sigma
Słowa kluczowe angielskie: artificial intelligence ; logistics ; ERP ; Six Sigma
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


29/100
Nr opisu: 0000112053
Tytuł oryginału: Modelowanie małych i ¶rednich biznesów motoryzacyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w kierunku innowacyjno¶ci i bezpiecznego wł±cznia ich do dynamicznych sieci dostaw.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych. Pod red. Justyny Żylińskiej, Iwony Przychockiej, Moniki Filipowskiej-Tuthill. Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016, s. 690-705, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-62250-37-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/100
Nr opisu: 0000112060
Tytuł oryginału: Nowe rozwi±zana organizacyjne, produktowe i procesowe w kulturze japońskiej i europejskiej.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Toyotaryzm. Analiza strumieni warto¶ci produkcyjnych. Warszawa : Polski Instytut Jako¶ci, 2016, s. 33-43, bibliogr. 17 poz.
ISBN: 978-83-946495-1-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/100
Nr opisu: 0000115328
Tytuł oryginału: Polityka rozwoju zrównoważonego transportu i konieczne działania marketingowe na rynku usług transportowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Policy development of sustainable transport and the necessary marketing activities in the market of transport services
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialno¶ci w organizacjach i gospodarce. Pod red. Izabeli Jonek-Kowalskiej. ¦l±skie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : ¦l±skie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2016, s. 149-162, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-61975-42-7
Seria: (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 3 2451-456X)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: polityka transportowa ; marketing transportu
Słowa kluczowe angielskie: transport policy ; transport marketing
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


32/100
Nr opisu: 0000112058
Tytuł oryginału: Rozwijanie innowacyjno¶ci przedsiębiorstw sektora automotive w kulturze japońskiej i europejskiej.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Toyotaryzm. Analiza strumieni warto¶ci produkcyjnych. Warszawa : Polski Instytut Jako¶ci, 2016, s. 57-70, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-946495-1-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,65
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/100
Nr opisu: 0000111546
Tytuł oryginału: Współpraca firm regionu ¶l±skiego i małopolskiego na potrzeby rozwoju inteligentnych specjalizacji Aspekty transportowo-logistyczne
Tytuł w wersji angielskiej: Cooperation companies in the region of silesia and Małopolska for the development of smart specialization Transportation and logistics aspects
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Gosp. Mater. Logist. 2016 R. 68 nr 12, s. 26-32
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1231-2037
Słowa kluczowe polskie: region ; inteligentna specjalizacja ; zintegrowane łańcuchy dostaw ; dynamiczna sieć dostaw
Słowa kluczowe angielskie: region ; smart specialization ; integrated supply chains ; dynamic supply network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.488


34/100
Nr opisu: 0000110742
Tytuł oryginału: Współpraca regionów ¶l±skiego i małopolskiego na potrzeby rozwoju inteligentnych specjalizacji Aspekty transportowo-logistyczne
Tytuł w wersji angielskiej: Cooperation regions of Silesia and Malopolska for the development of smart spacialization Transportation and logistics aspects
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Gosp. Mater. Logist. 2016 R. 68 nr 11, s. 35-43, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1231-2037
Słowa kluczowe polskie: region ; inteligentna specjalizacja ; infrastruktura logistyczno-transportowa
Słowa kluczowe angielskie: region ; smart specialization ; logistic and transport infrastructure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.488


35/100
Nr opisu: 0000106015
Tytuł oryginału: Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego osób 55+
Tytuł w wersji angielskiej: The use of modern techniques in handling senior tourist traffic
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Mark. i Rynek 2016 R. 23 nr 4, s. 30-37, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1231-7853
Słowa kluczowe polskie: turystyka seniora ; technika informatyczna ; turystyczne systemy transportowe ; logistyka turystyczna
Słowa kluczowe angielskie: senior tourism ; computer technics ; tourist transport systems ; logistics of tourist
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4543


36/100
Nr opisu: 0000111532
Tytuł oryginału: Zastosowanie innowacyjnych rozwi±zań informatycznych w budowaniu europejskich sieci logistycznych
Tytuł w wersji angielskiej: The use of innovative solutions in building a European network of logistics
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Mark. i Rynek 2016 R. 23 nr 12, s. 2-10, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1231-7853
Słowa kluczowe polskie: sieć dostaw ; narzędzia informatyczne ; infrastruktura transportowa ; TSL
Słowa kluczowe angielskie: supply chain ; IT tools ; transport infrastructure ; TSL
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4543


37/100
Nr opisu: 0000111252
Tytuł oryginału: Zastosowanie współczesnych narzędzi informatycznych w nauczaniu w kierunku zachowań etycznych i antykorupcyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Use of conterporary tools teaching towards ethical behavior and anti-corruption
Autorzy: Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2016 nr 2, s. 143-156, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: korupcja ; etyka ; technologie informatyczne ; nauczanie antykorupcyjne
Słowa kluczowe angielskie: corruption ; ethics ; information technologies ; anti-corruption teaching
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


38/100
Nr opisu: 0000105681
Tytuł oryginału: Creating product innovation in the context of the risks involved in the supply systems in the automotive sector
Tytuł w wersji angielskiej: Tworzenie innowacji produktowych w kontek¶cie ryzyka występuj±cego w systemach zaopatrzeniowych sektora motoryzacyjnego
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2015 nr 3, s. 115-129, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: ryzyko ; łańcuch dostaw ; innowacja produktowa ; sektor motoryzacyjny
Słowa kluczowe angielskie: risk ; supply chain ; product innovation ; automotive sector
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


39/100
Nr opisu: 0000098970
Tytuł oryginału: Development of the euroregion through the improvement of the cross-border logistics flow.
Tytuł w wersji polskiej: Rozwój euroregionu przez usprawnienie transgranicznych przepływów logistycznych
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Contemporary management. Theoretical and practical aspects. Ed. by Stefan Hittmar, Marek Lisiński. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Academy of Business in D±browa Górnicza. Zilina : Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, 2015, s. 153-173, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-80-554-0982-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/100
Nr opisu: 0000104265
Tytuł oryginału: Intermodalne centra logistyczne w systemie transportowym UE.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Aspekty logistyczne w biznesie. Red. Krystyna Kowalska, Paweł Sobczak. D±browa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 81-101, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-64927-59-1
Seria: (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w D±browie Górniczej ; )
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


41/100
Nr opisu: 0000101405
Tytuł oryginału: Komunikowanie społecznej odpowiedzialno¶ci łańcucha dostaw w social mediach.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarz±dzaniu warto¶ci± przedsiębiorstw - kierunki rozwoju. Red. Adam Jabłoński i Marek Jabłoński. D±browa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 575-587, bibliogr.
ISBN: 978-83-62897-96-4
Seria: (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w D±browie Górniczej ; )
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie łańcuchem dostaw ; media społeczno¶ciowe ; społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu ; CSR
Słowa kluczowe angielskie: supply chain management ; social media ; corporate social responsibility ; CSR
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/100
Nr opisu: 0000104264
Tytuł oryginału: Realizowanie polityki CSR i budowanie wizerunku współpracuj±cych biznesów motoryzacyjnych a odpowiedzialno¶ć zakupowa Polaków.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Społeczne i kulturowe determinanty biznesu, gospodarki i zarz±dzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2015, s. 81-97, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-65235-17-3
Seria: (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 421 1429-6063)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/100
Nr opisu: 0000104266
Tytuł oryginału: The role of TSL sector in provision of services to the automotive supply chains/networks
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Forum Sci. Oecon. 2015 vol. 3 no. 2, s. 17-28, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 2300-5947
e-ISSN: 2353-4435
Słowa kluczowe polskie: sektor motoryzacyjny ; sektor TSL ; zarz±dzanie łańcuchem dostaw ; zarz±dzanie sieci± dostaw
Słowa kluczowe angielskie: automotive sector ; TSL sector ; supply chain management ; supply network management
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-SA
Dostęp on-line:


44/100
Nr opisu: 0000100013
Tytuł oryginału: Wykorzystanie współczesnych technologii informatycznych w kształceniu odpowiedzialnych społecznie spedytorów i transportowców
Tytuł w wersji angielskiej: Use of modern information technology in teaching CSR forwarders and transporters
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 239-251, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: technologie informatyczne ; transport drogowy ; transport intermodalny
Słowa kluczowe angielskie: information technologies ; road transport ; intermodal transport
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


45/100
Nr opisu: 0000104276
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie procesami i projektami transportowo-logistycznymi w regionalnych sieciach turystycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Project management of transport and logistics in regional tourism networks
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Logistyka 2015 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 8357-8365, bibliogr. 17 poz.
Uwagi: dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 2
p-ISSN: 1231-5478
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie projektem ; turystyka ; logistyka
Słowa kluczowe angielskie: project management ; tourism ; logistics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4577


46/100
Nr opisu: 0000097619
Tytuł oryginału: Innowacje organizacyjne, techniczne, procesowe, marketingowe i finansowe powstałe w klastrach sektora TSL
Tytuł w wersji angielskiej: Innovations organizational, technical, process, marketing and financial sector resulting in clusters TSL
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 76, s. 63-75, bibliogr. 20 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarz±dzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; innowacyjno¶ć organizacji ; klaster TSL ; innowacja organizacyjna ; innowacja procesowa
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; organizational innovativeness ; TSL cluster ; organizational innovation ; process innovation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


47/100
Nr opisu: 0000094664
Tytuł oryginału: Kształcenie logistyków na poziomie szkół wyższych w kierunku społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców/pracowników
Tytuł w wersji angielskiej: The role of universities in educating responsible logistics specialists
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2014 nr 3, s. 125-141, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: CSR ; logistyka ; szkolnictwo wyższe
Słowa kluczowe angielskie: CSR ; logistics ; higher education
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


48/100
Nr opisu: 0000097278
Tytuł oryginału: Kształcenie odpowiedzialnych logistyków wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Logistics education in the field of professional ethics in the use of tools
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Logistyka 2014 nr 6, dysk optyczny (CD-ROM) s. 14781-14788, bibliogr. 9 poz.
Uwagi: Dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 6
p-ISSN: 1231-5478
Słowa kluczowe polskie: proces kształcenia ; dydaktyka ; społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu ; zarz±dzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw ; etyka biznesu ; logistyka ; narzędzia IT
Słowa kluczowe angielskie: process of educating ; didactics ; corporate social responsibility ; responsible supply chain management ; business ethics ; logistics ; IT tools
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4577
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC-ND
Dostęp on-line:


49/100
Nr opisu: 0000093201
Tytuł oryginału: Logistics system and smart specialisation at the regional level
Tytuł w wersji polskiej: Systemy logistyczne a inteligentne specjalizacje regionów
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Logistyka 2014 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 3335-3342, bibliogr. 12 poz.
Uwagi: dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 3
p-ISSN: 1231-5478
Słowa kluczowe polskie: region przemysłowy ; inteligentna specjalizacja ; system logistyczny ; infrastruktura ; innowacyjno¶ć ; sieć przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: industrial region ; smart specialization ; logistic system ; infrastructure ; innovativeness ; enterprises network
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4577
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC-ND
Dostęp on-line:


50/100
Nr opisu: 0000096035
Tytuł oryginału: Narzędzia informatyczne wspieraj±ce podejmowanie bezpiecznych decyzji transakcyjnych w sieciach dostaw
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Transp. i Komun. 2014 nr 7, s. 26-29
p-ISSN: 1732-2774
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/100
Nr opisu: 0000102732
Tytuł oryginału: Odpowiedzialno¶ć społeczno-¶rodowiskowa sektora motoryzacyjnego.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu w Polsce. Sektorowe studia przypadków. Red. Jerzy Rossa, Małgorzata Chojnacka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014, s. 71-89, bibliogr. 36 poz.
ISBN: 978-83-63134-55-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


52/100
Nr opisu: 0000096036
Tytuł oryginału: Poprawa bezpieczeństwa przepływów w łańcuchach/sieciach dostaw
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Transp. i Komun. 2014 nr 6, s. 39-44, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 1732-2774
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


53/100
Nr opisu: 0000096033
Tytuł oryginału: Powoływanie inicjatyw klastrowych a skuteczno¶ć komercjalizacji prac B+R w sektorze TSL
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Transp. i Komun. 2014 nr 3, s. 46-51, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 1732-2774
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


54/100
Nr opisu: 0000095982
Tytuł oryginału: Ryzyko w systemach zaopatrzeniowych sektora automotive w aspekcie społecznej odpowiedzialno¶ci dostawców.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Natura i uwarunkowania ryzyka. Red. I. Staniec. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 196-209, bibliogr. 33 poz.
ISBN: 97-83-7283-633-5
Seria: (Monografie Politechniki Łódzkiej ; nr 2118)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/100
Nr opisu: 0000092779
Tytuł oryginału: Sektor TSL w obsłudze łańcuchów i sieci dostaw
Tytuł w wersji angielskiej: TSL sector to operate supply chains/networks
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Gosp. Mater. Logist. 2014 R. 66 nr 7, s. 2-10, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1231-2037
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ; łańcuch dostaw ; sieć dostaw ; sieć logistyczna ; klaster TSL
Słowa kluczowe angielskie: management ; supply chain ; supply network ; logistic network ; TSL cluster
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.488


56/100
Nr opisu: 0000096037
Tytuł oryginału: Specjalizacja regionów, a regionalne systemy transportu kombinowanego
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Transp. i Komun. 2014 nr 4, s. 31-35, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 1732-2774
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/100
Nr opisu: 0000117518
Tytuł oryginału: Systemy logistyczne a inteligentne specjalizacje regionów.
Tytuł w wersji angielskiej: Logistics system and smart specialisation at the regional level
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. XI Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 22-23 wrze¶nia 2014. Materiały konferencyjne. Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu. Wydział Transportu Politechniki ¦l±skiej, 2014, s. 53
ISBN: 978-83-935232-4-5
Słowa kluczowe polskie: region przemysłowy ; inteligentna specjalizacja ; system logistyczny
Słowa kluczowe angielskie: industrial region ; smart specialization ; logistic system
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


58/100
Nr opisu: 0000090904
Tytuł oryginału: The role of higher education institutions in creating a collective vision of sustainable business development
Tytuł w wersji polskiej: Rola uczelni wyższej w tworzeniu zbiorowej wizji zrównoważonego rozwoju biznesu
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2014 nr 1, s. 115-134, bibliogr. 32 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw ; CSR ; zarz±dzanie ; uczelnia wyższa
Słowa kluczowe angielskie: corporate social responsibility ; CSR ; management ; higher education institution
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


59/100
Nr opisu: 0000094617
Tytuł oryginału: Zabezpieczanie ładunku po zdarzeniu drogowym
Tytuł w wersji angielskiej: Securing loads on road incident
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Logistyka 2014 nr 5, s. 1459-1467, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 2
p-ISSN: 1231-5478
Słowa kluczowe polskie: transport drogowy ; wypadek drogowy ; zabezpieczenie ładunku ; zarz±dzanie kryzysowe ; SIPR
Słowa kluczowe angielskie: road transport ; road accident ; protection of cargo ; crisis management ; SIPR
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4577
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC-ND
Dostęp on-line:


60/100
Nr opisu: 0000121337
Tytuł oryginału: Bariery rozwojowe polskich małych i ¶rednich przedsiębiorstw i próby ich przezwyciężania przez działania instytucji okołobiznesowych.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Podręcznik ¶wiadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym. Audyt strategiczny przedsiębiorstwa. Katowice : Górno¶l±ska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw, 2013, s. 22-24
ISBN: 978-83-89816-12-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
Słowa kluczowe polskie: M¦P ; bariera rozwoju ; audyt
Słowa kluczowe angielskie: SME ; barrier to development ; audit
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


61/100
Nr opisu: 0000088685
Tytuł oryginału: Funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora TSL w klastrach na przykładzie ¦l±skiego Klastra Logistycznego
Tytuł w wersji angielskiej: Insurance co TSL sector functioning in clusters on the example of Silesian Cluster of Logistics
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Gosp. Mater. Logist. 2013 R. 65 nr 11, bibliogr. 13-19
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1231-2037
Słowa kluczowe polskie: logistyka ; infrastruktura transportowa ; klaster TSL ; ¦l±ski Klaster Logistyczny ; integracja sektora TSL
Słowa kluczowe angielskie: logistics ; transport infrastructure ; TSL cluster ; Silesian Cluster of Logistics ; TSL sector integration
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.488


62/100
Nr opisu: 0000090967
Tytuł oryginału: Modelowanie transgranicznych systemów logistycznych na przykładzie euroregionów ¦l±sk Cieszyński, Beskidy, Silesia
Tytuł w wersji angielskiej: The modelling of cross-border logistics systems based on examples of the euro region: Silesia Cieszyn, Beskids, Silesia
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -TTS Tech. Transp. Szyn. 2013 R. 20 nr 10, dysk optyczny (CD-ROM) s. 753-763, bibliogr. 12 poz.
Uwagi: CD-ROM zawiera materiały z konferencji TransComp, Zakopane 2.XII-5.XII.2013
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1232-3829
Słowa kluczowe polskie: transgraniczny system logistyczny ; euroregion ; polityka transportowa ; system logistyczny
Słowa kluczowe angielskie: cross-border logistics system ; euro region ; transportation policy ; logistic system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4686


63/100
Nr opisu: 0000101400
Tytuł oryginału: Rola uczelni wyższych w kształceniu odpowiedzialnych logistyków
Tytuł w wersji angielskiej: The role of universities in educating responsible logistics specialists
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. USzczec., Probl. Transp. Logist. 2013 nr 23, s. 229-242, bibliogr. 9 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Diagnoza i przyszłe wyzwania
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1644-275X
Słowa kluczowe polskie: CSR ; logistyka ; szkolnictwo wyższe
Słowa kluczowe angielskie: CSR ; logistics ; higher education
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


64/100
Nr opisu: 0000084825
Tytuł oryginału: Rola wyższych uczelni w analitycznym wsparciu oraz promocji regionalnych M¦P.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesno¶ci. Pod red. K. Malickiego. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013, s. 529-543
ISBN: 978-83-7667-127-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


65/100
Nr opisu: 0000092468
Tytuł oryginału: Współczesne kierunki polityki innowacyjnej a współpraca sieciowa w transferze wiedzy z sektora nauki
Tytuł w wersji angielskiej: Modern innovation policy and collaboration networking in the transfer of knowlegde from the educational sector
Autorzy: Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2013 t. 51 nr 6, s. 23-34, bibliogr. 17 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki. Red. T. Leczykiewicz
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1426-9724
Słowa kluczowe polskie: polityka innowacyjna ; transfer wiedzy ; sieć
Słowa kluczowe angielskie: innovation policy ; knowledge transfer ; network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


66/100
Nr opisu: 0000089717
Tytuł oryginału: Zmiany modeli biznesowych w branży meblowej w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: Changes in business models in the furniture sector in Poland
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2013 nr 4, s. 151-169, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: model biznesowy ; klaster ; łańcuch dostaw
Słowa kluczowe angielskie: business model ; cluster ; supply chain
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


67/100
Nr opisu: 0000075901
Tytuł oryginału: Analityczne wsparcie regionalnych M¦P.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Współczesne problemy zarz±dzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczyrk, 21-23 czerwca 2012 r.. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012, s. 123-138, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


68/100
Nr opisu: 0000085015
Tytuł oryginału: CSR w łańcuchu dostaw a oszczędno¶ć i efektywno¶ć.
Tytuł w wersji angielskiej: CSR in the supply chain - frugality and effectiveness
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: XVI. Konferencja Logistyki Stosowanej. Total Logistic Management, Zakopane, 6 do 8 grudnia 2012 r. [Dokument elektroniczny]. Red. A. Lichota. Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. [B.m.] : [b.w.], 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ; łańcuch dostaw ; CSR
Słowa kluczowe angielskie: management ; supply chain ; CRS
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


69/100
Nr opisu: 0000075920
Tytuł oryginału: Klastry logistyczne jako mechanizm rozwoju regionu i konkurencyjno¶ci ¶l±skich przedsiębiorstw
Tytuł w wersji angielskiej: Logistics clusters as mechanisms of the development of the region and competitiveness of silesian enterprises
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. Ostroł. Tow. Nauk. 2012 z. 26, s. 273-295, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0860-9608
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


70/100
Nr opisu: 0000075895
Tytuł oryginału: Marketing partnerski biblioteki - tworzenie relacji z otoczeniem.
Autorzy: Ewa Stawiarska, Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Gdzie jeste¶ czytelniku?. Rola biblioteki w strategii i działalno¶ci uczelni wyższej. XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pod red. Krzysztofa Zioło. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2012, s. 175-193, bibliogr. 18 poz.
Seria: (Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki ¦l±skiej ; nr 2 1899-6515)
Słowa kluczowe polskie: marketing partnerski ; biblioteka szkoły wyższej ; public relations ; zarz±dzanie relacjami
Słowa kluczowe angielskie: partnership marketing ; academic library ; public relations ; relationship management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 135022


71/100
Nr opisu: 0000072112
Tytuł oryginału: Marketingowo-logistyczne zarz±dzanie procesami zamawiania i realizacji zamówienia klienta
Tytuł w wersji angielskiej: Marketing-logistics management processes and completion of order customer
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2012 nr 1, s. 29-51, bibliogr. 25 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: marketing ; logistyka ; zarz±dzanie procesami biznesowymi ; realizacja zamówienia
Słowa kluczowe angielskie: marketing ; logistics ; business process management ; order fulfillment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


72/100
Nr opisu: 0000076201
Tytuł oryginału: Nowoczesne metody zarz±dzania zasobami małych i ¶rednich przedsiębiorstw.
Autorzy: Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Uwarunkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji. Monografia = Conditions and methodological aspects of development of organization. Red. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012, s. 225-244
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


73/100
Nr opisu: 0000075453
Tytuł oryginału: Programy etyczne superorganizacji (zintegrowanego łańcucha dostaw).
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. T. 1. Red. L. Karczewski, H. Kretek. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2012, s. 303-320, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe polskie: etyka biznesu ; organizacja ; przedsiębiorstwo ; zarz±dzanie łańcuchem dostaw ; integrator
Słowa kluczowe angielskie: business ethics ; organization ; enterprise ; supply chain management ; integrator
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


74/100
Nr opisu: 0000075902
Tytuł oryginału: Rola wyższych uczelni w analitycznym wsparciu oraz promocji regionalnych M¦P.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: II Międzynarodowa konferencja w ramach projektu Internetowa Promocja Nauki, Rzeszów, 15-16.03.2012. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 89-95, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


75/100
Nr opisu: 0000075898
Tytuł oryginału: Komercjalizacja wiedzy a innowacyjne narzędzia marketingu.
Autorzy: Ewa Stawiarska, Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji. Praca zbiorowa. Pod red. J. Teszke [i in.]. Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 203-213, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


76/100
Nr opisu: 0000075900
Tytuł oryginału: Marketingowo-logistyczne zarz±dzanie procesami obsługi klienta w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Współczesne problemy zarz±dzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczyrk, 9-11 czerwca 2011 r.. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011, s. 147-158, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


77/100
Nr opisu: 0000075897
Tytuł oryginału: Promowanie innowacji komercjalizowanej przez spin-off.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczo¶ci akademickiej oraz stymulowania innowacyjno¶ci regionu. Red. A. Balcerzak, M. Moszyński. Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, s. 87-111, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


78/100
Nr opisu: 0000075899
Tytuł oryginału: Relacje jednostek nauki i biznesu w procesie tworzenia i komercjalizacji innowacji
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Nauka Gosp. 2011 nr 1, s. 11-20, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


79/100
Nr opisu: 0000076624
Tytuł oryginału: Tworzenie i rola sieci powi±zań administracji i instytucji pozarz±dowych w rozwoju ¶rodowisk lokalnych.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Trzeci sektor: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne. Red.: M. Urbaniec, P. Stec. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2011, s. 156-168, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


80/100
Nr opisu: 0000065683
Tytuł oryginału: Działalno¶ć marketingowa w procesie komercjalizacji technologii Studium dobrych praktyk promowania innowacji technologicznej przez organizacje akademickie oraz wynalazców
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2010 nr 2, s. 123-139, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: marketing ; promocja ; innowacja ; uczelnia techniczna
Słowa kluczowe angielskie: marketing ; promotion ; innovation ; technical university
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


81/100
Nr opisu: 0000071009
Tytuł oryginału: Promocja działalno¶ci edukacyjnej, badawczej i usługowej realizowana przez uczelnie techniczne.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji. Monografia. Red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010, s. 198-210
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


82/100
Nr opisu: 0000070288
Tytuł oryginału: Rola uczelni i klastrów wiedzy w promowaniu komercjalizacji rezultatów prac badawczych, wiedzy i technologii.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Zarz±dzanie intensyfikuj±ce rozwój gospodarczy. Red.: J. Teczke, J. Czekaj. Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 109-127
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


83/100
Nr opisu: 0000067523
Tytuł oryginału: Tworzenie i rola sieci powi±zań administracji i instytucji publicznych, szkolnictwa oraz przedsiębiorstw w udzielaniu pomocy niepełnosprawnym na przykładzie miasta Zabrze
Tytuł w wersji angielskiej: The role of the network connections of administration, public institutions, education and enterprises all go to help disabled people in the city of Zabrze
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2010 nr 4, s. 163-180, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawno¶ć ; zarz±dzanie wiedz± ; administracja publiczna ; Zabrze
Słowa kluczowe angielskie: disability ; knowledge management ; public administration ; Zabrze
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


84/100
Nr opisu: 0000070290
Tytuł oryginału: Tworzenie i rola systemu powi±zań administracji publicznej, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw w kształtowaniu podaży i popyty na innowacje.
Tytuł w wersji angielskiej: Creation and role of the connection system of public administration, higher education, enterprises in shaping supply and demand for innovation
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Publikacja z konferencji pt. Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, 9 grudnia 2010. Warszawa : Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2010, s. 27-42, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie wiedz± ; administracja publiczna ; nnowacyjno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; public administration ; innovation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


85/100
Nr opisu: 0000067504
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie wiedz± w procesie komercjalizacji technologii opracowanych na uczelniach wyższych
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge management in the process of the commercialization of the technology from the university
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2010 nr 4, s. 127-139, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie wiedz± ; uczelniany klaster wiedzy ; klaster wiedzy ; komercjalizacja technologii
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; college cluster of knowledge ; knowledge cluster ; commercialization of technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


86/100
Nr opisu: 0000070287
Tytuł oryginału: Zastosowanie filozofii kaizen w zarz±dzaniu procesami logistycznymi przebiegaj±cymi w łańcuchu dostaw.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Flow management. Zarz±dzanie przepływem w procesach biznesowych. Pod red. G. Wróbla. Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania, 2010, s. 67-72
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


87/100
Nr opisu: 0000048273
Tytuł oryginału: Klastry meblowe jako ważne ogniwa dystrybucji towarów eksportowanych
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Gosp. Mater. Logist. 2009 R. 61 nr 3, s. 15-20
p-ISSN: 1231-2037
Słowa kluczowe polskie: klaster meblowy ; dystrybucja ; polityka eksportowa ; promocja
Słowa kluczowe angielskie: furniture cluster ; distribution ; export policy ; promotion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.488


88/100
Nr opisu: 0000056018
Tytuł oryginału: Marketing relacji w klastrach branży meblowej.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Marketing, logistyka i ludzie w zarz±dzaniu organizacjami. Monografia. Red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009, s. 93-104, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


89/100
Nr opisu: 0000056019
Tytuł oryginału: Proces kształtowania efektywnych relacji z klientami przedsiębiorstwa.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Zarz±dzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 78-84, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


90/100
Nr opisu: 0000056017
Tytuł oryginału: Rola klastrów wiedzy i potrzeba zwiększania umiejętno¶ci akademickich w zakresie komercjalizacji rezultatów praz badawczych.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego. Red. M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2009, s. 319-331, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


91/100
Nr opisu: 0000047563
Tytuł oryginału: Systemy informacyjne wspomagajace zarz±dzanie łańcuchami dostaw w organizacjach transnarodowych
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Gosp. Mater. Logist. 2009 R. 61 nr 2, s. 18-24
p-ISSN: 1231-2037
Słowa kluczowe polskie: logistyka ; zarz±dzanie łańcuchem dostaw ; strategia organizacji ; strategia informacyjna ; przedsiębiorstwo transportowe
Słowa kluczowe angielskie: logistics ; supply chain management ; corporate strategy ; information strategy ; transport company
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.488


92/100
Nr opisu: 0000041503
Tytuł oryginału: Marketing relacji w procesie kształtowania efektywno¶ci działalno¶ci przedsiębiorstw różnych branż
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2008 nr 3, s. 45-66, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: marketing relacji ; zarz±dzanie relacjami ; efektywno¶ć przedsiębiorstwa ; marketing
Słowa kluczowe angielskie: relationship marketing ; relationship management ; efficiency of enterprise ; marketing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


93/100
Nr opisu: 0000075817
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie łańcuchem dostaw w globalnych strukturach kooperacyjnych branży motoryzacyjnej.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Logistyka i zarz±dzanie łańcuchem dostaw w obliczu procesów internacjonailzacji i globalizacji. Red. M. Szymczak. Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 53-63, bibliogr. 14 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 85)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


94/100
Nr opisu: 0000023979
Tytuł oryginału: Zintegrowane systemy zarz±dzania przedsięborstwem i łańcuchem dostaw.
Tytuł w wersji angielskiej: Integrated management system in enterprise and supply chain
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilo¶ciowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstaw± tworzenia warto¶ci współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 193-204, bibliogr. 18 poz.
Organizator: [Katedra Informatyki i Ekonometrii, Katedra Podstaw Zarz±dzania i Marketingu. Politechnika ¦l±ska]
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1724 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 37)
Słowa kluczowe polskie: zintegrowany system zarz±dzania ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; łańcuch dostaw ; integracja przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: integrated management system ; enterprise management ; supply chain ; integration of enterprise
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568


95/100
Nr opisu: 0000010211
Tytuł oryginału: Marketing partnerski korporacji transnarodowych a drożno¶ć kanałów informacyjnych.
Tytuł w wersji angielskiej: Relationship marketing in international corporations and information flow
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarz±dzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 237-248, bibliogr. 15 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1626 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 24)
Słowa kluczowe polskie: korporacja międzynarodowa ; marketing partnerski ; kanał informacyjny
Słowa kluczowe angielskie: multinational corporation ; partnership marketing ; information channel
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


96/100
Nr opisu: 0000010606
Tytuł oryginału: Rozwi±zania integruj±ce łańcuch dostaw przemysłu samochodowego
Tytuł w wersji angielskiej: Solutions integrating supply chain in automotive industry
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Gosp. Mater. Logist. 2003 R. 55 nr 10, s. 14-18
p-ISSN: 1231-2037
Słowa kluczowe polskie: logistyka ; łańcuch dostaw ; przemysł motoryzacyjny
Słowa kluczowe angielskie: logistics ; supply chain ; automotive industry
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.488


97/100
Nr opisu: 0000010595
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie łańcuchem dostaw na przykładzie przedsiębiorstw sektora samochodowego
Tytuł w wersji angielskiej: Management of delivery chain on example of motor industry enterprises
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Gosp. Mater. Logist. 2003 R. 55 nr 3, s. 19-22
p-ISSN: 1231-2037
Słowa kluczowe polskie: logistyka ; łańcuch dostaw
Słowa kluczowe angielskie: logistics ; supply chain
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.488


98/100
Nr opisu: 0000075816
Tytuł oryginału: Systemy informatyczne i multimedia elektroniczne w obsłudze klienta przemysłu samochodowego.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu. Uniwersytet Gdański. Instytut Handlu Zagranicznego. Zakład Marketingu, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów. Sopot : Instytut Handlu Zagraniczego Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 474-481, bibliogr. 16 poz.
Uwagi: Materiały z konferencji, Sopot 24-26 paĽdziernika 2001
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


99/100
Nr opisu: 0000075815
Tytuł oryginału: Zintegrowany łańcuch dostaw na przykładzie sektora samochodowego.
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: W: Eurologistyka drog± do sukcesu firmy. III Ogólnopolskie Warsztaty Logistyczne, Poznań, 2-3 kwietnia 2001. Red. E. Gołembska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Logistyki Międzynarodowej. Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 20-28, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


100/100
Nr opisu: 0000003092
Tytuł oryginału: Społeczno-kulturowe aspekty zarz±dzania łańcuchem dostaw
Autorzy: Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Zarz. 2000 z. 7, s. 77-88, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4494


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie