Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POLEWCZYK ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000111323
Tytuł oryginału: Między Tomaszem z Akwinu a E. Durkheimem Metoda etyki Tadeusza ¦lipki
Tytuł w wersji angielskiej: Between Thomas D'Aquino and E. Durkheim The method of Tadeusz ¦lipko's ethics
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 397-406, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: etyka ; socjologia ; metodologia ; odpowiedzialno¶ć ; akt ludzki
Słowa kluczowe angielskie: ethics ; sociology ; methodology ; responsibility ; human act
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


2/19
Nr opisu: 0000120062
Tytuł oryginału: Między Tomaszem z Akwinu a E. Durkheimem. Metoda etyki Tadeusza ¦lipki.
Tytuł w wersji angielskiej: Between Thomas D'Aquino and E. Durkheim The method of Tadeusz ¦lipko's ethics
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 wrze¶nia 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2016, s. 99
ISBN: 978-83-945539-1-3
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Słowa kluczowe polskie: etyka ; socjologia ; metodologia ; akt ludzki ; odpowiedzialno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: ethics ; sociology ; methodology ; human act ; responsibility
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/19
Nr opisu: 0000068183
Tytuł oryginału: Bunt - paradygmant i struktura.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, s. 185-192
Słowa kluczowe polskie: bunt ; filozofia buntu
Słowa kluczowe angielskie: rebellion ; philosophy of rebellion
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz. 01 133638


4/19
Nr opisu: 0000075999
Tytuł oryginału: Społeczna rola inteligencji jako autorytetu.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Inteligent i obywatel. Pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny R±b, Aldony Musiał. Kraków : Wydaw. Homini, 2009, s. 112-122
Słowa kluczowe polskie: inteligencja ; społeczeństwo ; autorytet
Słowa kluczowe angielskie: intelligence ; society ; authority
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/19
Nr opisu: 0000068281
Tytuł oryginału: J. Bocheńskiego koncepcja patriotyzmu.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 57-64
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: patriotyzm ; Bocheński Józef Maria
Słowa kluczowe angielskie: patriotism ; Bocheński Józef Maria
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


6/19
Nr opisu: 0000028764
Tytuł oryginału: Społeczeństwo - system - wiedza. P. Drucker i J. Bocheński.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: ¦wiadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 72-78
Słowa kluczowe polskie: Drucker Peter Ferdinand ; Bocheński Józef Maria ; społeczeństwo ; przedsiębiorstwo przemysłowe
Słowa kluczowe angielskie: Drucker Peter Ferdinand ; Bocheński Józef Maria ; society ; industrial enterprise
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/19
Nr opisu: 0000073467
Tytuł oryginału: Mapowanie wiedzy.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Uwarunkowania organizacyjne i psychologiczne intermentoringu dla utrzymania osób 50+ na rynku pracy. Raport z badań. Oprac. zespół socjologów z Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej pod kierunkiem Jana Misztala i Jana Roga oraz zespół psychologów Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków koordynowany przez Bożenę Boruta-Gojny. Żory : OLDPRINT, 2006, s. 73-77
Słowa kluczowe polskie: mapowanie wiedzy ; zarz±dzanie wiedz± ; kompetencje
Słowa kluczowe angielskie: knowledge mapping ; knowledge management ; competences
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/19
Nr opisu: 0000028749
Tytuł oryginału: Narzędzia analityczne wspomagaj±ce metody badania struktur organizacyjnych.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 176-181
Słowa kluczowe polskie: struktura organizacyjna ; teoria organizacji
Słowa kluczowe angielskie: organizational structure ; organization theory
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/19
Nr opisu: 0000015736
Tytuł oryginału: Dwie antropologie - dwie kultury.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 126-131
Słowa kluczowe polskie: antropologia kultury ; kultura
Słowa kluczowe angielskie: culture anthropology ; culture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 113542


10/19
Nr opisu: 0000013717
Tytuł oryginału: Rola pojęcia aktu ludzkiego dla rozumienia ludzkiego zachowania
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2005 z. 26, s. 37-57, bibliogr. 29 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


11/19
Nr opisu: 0000028786
Tytuł oryginału: Struktury formalne jako utopie.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 35-54
Słowa kluczowe polskie: struktura formalna ; autorytet ; zarz±dzanie
Słowa kluczowe angielskie: formal structure ; authority ; management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/19
Nr opisu: 0000028736
Tytuł oryginału: Zagrożenia podmiotowo¶ci nauki.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Podmiotowo¶ć nauki. Red.: Jacek R±b, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2002, s. 69-96
Słowa kluczowe polskie: autorytet ; nauka ; podmiotowo¶ć nauki
Słowa kluczowe angielskie: authority ; science ; subjectivity of knowledge
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/19
Nr opisu: 0000073043
Tytuł oryginału: O nauce i pewnym typie naukowo¶ci
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: -Zarz. Wiedz± 2001 nr 1, s. 144-158
Słowa kluczowe polskie: wiedza ; nauka ; teoria komunikacji
Słowa kluczowe angielskie: knowledge ; science ; communication theory
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/19
Nr opisu: 0000001055
Tytuł oryginału: Podstawy metodologii nauk.
Autorzy: Jerzy** Broda, Andrzej Polewczyk, Jacek** R±b.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2001
Opis fizyczny: , 169 s., bibliogr. 75 poz.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/19
Nr opisu: 0000076024
Tytuł oryginału: Pojęcie "relacji" jako podstawa analizy zagadnienia pracy.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Rozważania wokół pracy. Red.: Jacek R±b, Jerzy Musiał, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2001, s. 149-162
Słowa kluczowe polskie: praca ; relacje
Słowa kluczowe angielskie: job ; relations
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/19
Nr opisu: 0000003350
Tytuł oryginału: Znacznie ¶wiadomo¶ci metodologicznej dla pracy naukowej
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2001 z. 6, s. 71-82
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


17/19
Nr opisu: 0000076132
Tytuł oryginału: Autorytet a uniwersytet.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Uniwersytet i okolice. Red.: Jacek R±b, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Katowice : Wydaw. Naukowo-Techniczne EcoEdycja, 2000, s. 41-47
Słowa kluczowe polskie: uczelnia wyższa ; autorytet
Słowa kluczowe angielskie: high school ; authority
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/19
Nr opisu: 0000033562
Tytuł oryginału: Wstęp do metodologii nauk.
Autorzy: Jacek** R±b, Andrzej Polewczyk.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1995
Opis fizyczny: , 104 s.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1899 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp BCP¦:


19/19
Nr opisu: 0000054476
Tytuł oryginału: Wybór tekstów Ľródłowych z filozofii i socjologii. Cz. 1: Współczesna filozofia człowieka. Cz. 2: Współczesna socjologia.
Autorzy: Jerzy** Broda, Wacław** Pluskiewicz, Andrzej Polewczyk.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1992
Opis fizyczny: , 2 cz.: (126; 111 s.), bibliogr.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1717 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie