Wynik wyszukiwania
Zapytanie: NAWROT GRZEGORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 51Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/51
Nr opisu: 0000138498
Tytuł oryginału: Architectonics - a genome of architecture identity.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: 12th Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the international conference. Architektura v perspektive 2020. Eds.: Martina Perinkova, Sandra Juttnerova, Lucie Videcka. VSB - Technical University of Ostrava. Faculty of Civil Engineering. Department of Architecture. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2020, s. 40-43, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-80-248-4550-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: architektonika ; zbieżno¶ć ; konstruowanie systemów ; architektura
Słowa kluczowe angielskie: architectonics ; concinnity ; constructing systems ; architecture
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


2/51
Nr opisu: 0000138475
Tytuł oryginału: Shades of interpreting the truth of architecture.
Tytuł w wersji polskiej: Odcienie interpretacji prawdy architektury
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Defining the architectural space - the truth and lie of architecture. Definiowanie przestrzeni architektonicznej - prawda i kłamstwo architektury. Vol. 3. Red. Tomasz Kozłowski. Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2020, s. 55-66, bibliogr. 13 poz.
ISBN: 978-83-7977-532-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
DOI:
Słowa kluczowe polskie: architektura ; symulacja ; symulakry ; prawda w architekturze
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; simulation ; simulacra ; truth in architecture
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


3/51
Nr opisu: 0000132724
Tytuł oryginału: Compilation and synergy. Volumetric vs a-volumetric structure.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: 11th Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the international conference, Ostrava, 2.10. - 3.10. 2019. 11. Architektura v perspektive 2019. 11. Architektura v perspektive 2019, Ostrava, 2.10. - 3.10. 2019 Proceedings of the International Conference. Eds.: Martina Perinkova, Sandra Juttnerova, Lucie Videcka. Eds.: Martina Perinkova, Sandra Juttnerova, Lucie Videcka. VSB - Technical University of Ostrava. Faculty of Civil Engineering. Department of Architecture. VSB - Technical University of Ostrava. Faculty of Civil Engineering. Department of Architecture. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2019, s. 21-24, bibliogr. 19 poz.
ISBN: 978-80-248-4331-5
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
Słowa kluczowe polskie: architektura ; struktury wolumetryczne ; struktura a-wolumetryczna ; heterotropia ; jednoczesno¶ć w architekturze ; kompilacja w architekturze ; ramy wydarzeń
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; volumetric structures ; a-volumetric structure ; heterotropia ; simultaneity in architecture ; compilation in architecture ; framework for events
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/51
Nr opisu: 0000137798
Tytuł oryginału: Invenzione - współczesna narracja w konstruowaniu przestrzeni architektonicznej.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: W poszukiwaniu struktury przestrzeni. Studium rozwi±zań struktur funkcjonalno-przestrzennych małych obiektów usługowych, na podstawie projektów studentów Wydziału Architektury Politechniki ¦l±skiej wykonanych w roku 2019. Pod red. Zbyszka Bujniewicza. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 47-70
ISBN: 978-83-7880-725-4
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 860)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: przystań wodna na Kanale Gliwickim ; przychodnia lekarsko-rehabilitacyjna ; zespół szkolno-przedszkolny w Żorach ; projekty studentów
Słowa kluczowe angielskie: marina on the Gliwice Canal ; medical and rehabilitation clinic ; school and kindergarten complex in Żory ; student projects
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_REPOSITORY
Dostęp BCP¦:


5/51
Nr opisu: 0000133185
Tytuł oryginału: Permanence in architecture.
Tytuł w wersji polskiej: Constans w architekturze
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Defining the architectural space - tradition and modernity in architecture. Definiowanie przestrzeni architektonicznej - tradycja i nowoczesno¶ć architektury. Vol. 2. Red. Wacław Celadyn. Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2019, s. 105-112, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-7977-451-7
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: architektura ; trwało¶ć w architekturze ; miejsce ; rama dla zdarzeń
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; durability of architecture ; place ; frame for events
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/51
Nr opisu: 0000127621
Tytuł oryginału: Intuitive rationality.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: 10. Architektura v perspektive 2018. Architecture in Perspective 10. Sbornik prispevku z mezinarodni konference. Eds.: Martina Perinkova, Sandra Juttnerova, Lucie Videcka. Vysoka skola banska Technicka univerzita Ostrava. Fakulta stavebni, katedra architektury. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2018, s. 17-18, bibliogr. 13 poz.
ISBN: 978-80-248-4236-3
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: prawidłowe miejsce w architekturze ; metoda definiowania architektury ; intuicyjna racjonalno¶ć w architekturze
Słowa kluczowe angielskie: correct place in architecture ; method to define architecture ; intuitive rationality in architecture
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/51
Nr opisu: 0000125205
Tytuł oryginału: Symultaniczno¶ć i kompilacja a obraz miejsca
Tytuł w wersji angielskiej: Simultaneity and compilation versus image of a place
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Bud. i Archit. 2018 vol. 17 nr 2, s. 029-038, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1899-0665
DOI:
Słowa kluczowe polskie: heterotropia ; architektura ; węzeł ; miejsce kompilacyjne ; rama dla zdarzeń
Słowa kluczowe angielskie: heterotrophy ; architecture ; junction ; compilation place ; frame for events
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-SA open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


8/51
Nr opisu: 0000120084
Tytuł oryginału: Concrete in architectural space. Skin versus structure.
Tytuł w wersji polskiej: Beton w przestrzeni architektonicznej Skóra a struktura
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Defining the architectural space. Transmutations of concrete. Monograph. Definiowanie przestrzeni Architektonicznej. Transmutacje betonu. Monografia. Vol. 5. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2017, s. 83-92, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-83-7242-962-9
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: architektura ; przestrzeń architektoniczna ; struktura ; trwało¶ć symulakra ; beton
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; architectural space ; structure ; solidity ; simulacrum ; concrete
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/51
Nr opisu: 0000120328
Tytuł oryginału: Symultaniczno¶ć i kompilacja a obraz miejsca.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Synergia w architekturze. Miejsca węzłowe w mie¶cie. II Ogólnopolska konferencja. Lublin, 27-28 paĽdziernika 2017. Ksi±żka streszczeń. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 29
Słowa kluczowe polskie: przestrzeń realna ; przestrzeń wirtualna ; synergia
Słowa kluczowe angielskie: real space ; virtual space ; synergy
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/51
Nr opisu: 0000109924
Tytuł oryginału: Metaphysical metaphor of home-edifice vs compilation home. A place in the whole, a whole in fragments.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: 8. Architektura v perspektive 2016. 8th Architecture in Perspective 2016. Sbornik prispevku z mezinarodni konference. Eds.: Martina Perinkova, Martin Nedved. Vysoka skola banska Technicka univerzita Ostrava. Fakulta stavebni, katedra architektury. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2016, s. 15-17, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-80-248-3940-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
Słowa kluczowe polskie: architektura ; dom ; mieszkanie ; kompilacja domu ; gmach domu
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; home ; dwelling ; compilation home ; home edifice
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146700


11/51
Nr opisu: 0000110605
Tytuł oryginału: The metaphysical metaphor of the home-edifice v compilation home. A place in the whole, a whole in fragments.
Tytuł w wersji polskiej: Metafizyczna metafora domu-gmachu vs dom kompilacyjny Miejsce w cało¶ci, cało¶ć we fragmentach
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: A house in a city. Properties of an architectural thing. Dom w mie¶cie. Wła¶ciwo¶ci rzeczy architektonicznej. Vol. 2. Red. M. Misi±giewicz. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko¶ciuszki. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2016, s. 69-77, bibliogr. 14 poz.
Seria: (Monografia ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko¶ciuszki nr 530 Architektura ; 0860-097X)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: architektura ; dom ; mieszkanie ; dom kompilacyjny ; dom-gmach
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; home ; dwelling ; compilation home ; home-edifice
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/51
Nr opisu: 0000101320
Tytuł oryginału: O współczesnych formach zamieszkiwania w mie¶cie.
Tytuł w wersji angielskiej: On contemporary forms of dwelling in the city
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2015
Opis fizyczny: , 299 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-7880-283-9
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 565)
Liczba arkuszy wydawniczych: 15
Słowa kluczowe polskie: architektura współczesna ; przestrzeń miejska ; dom ; mieszkanie
Słowa kluczowe angielskie: contemporary architecture ; urban space ; home ; dwelling
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp BCP¦:


13/51
Nr opisu: 0000094957
Tytuł oryginału: Miejsce_w_sieci lokalne centrum społeczne.
Autorzy: Grzegorz Nawrot, M. Ziółkowski.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć w architekturze 8. System - struktura - s±siedztwo, Rybnik 2014 = Modernity in architecture 8. System - structure - neighborhood, Rybnik 2014. Materiały konferencyjne. Red. Małgorzata Balcer-Zgraja. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2014, s. 25
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo sieci ; Warszawa ; informacja ; Castells Manuel
Słowa kluczowe angielskie: network society ; Warsaw ; information ; Castells Manuel
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/51
Nr opisu: 0000097556
Tytuł oryginału: Miejsce_w_sieci lokalne centrum społeczne.
Autorzy: Grzegorz Nawrot, M. Ziółkowski.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć w architekturze 8. System - struktura - s±siedztwo, Rybnik 2014 = Modernity in architecture 8. System - structure - neighborhood, Rybnik 2014. Monografia. Praca zbiorowa. [Dokument elektroniczny]. T. 1, System. Pod red. Jana Pallado. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 79-88
ISBN: 978-83-63849-44-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: Warszawa ; informacja ; Castells Manuel ; społeczeństwo sieci
Słowa kluczowe angielskie: Warszawa ; information ; Castells Manuel ; network society
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


15/51
Nr opisu: 0000090946
Tytuł oryginału: Centrum Raval. Przypominanie tożsamo¶ci.
Autorzy: Grzegorz Nawrot, B. Szkotak.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć w architekturze 7. Integracja - identyfikacja - innowacja, Tychy 2013 = Modernity in architecture 7. Integration - identification - innovation, Tychy 2013. Monografia. Praca zbiorowa. T. 2, Identyfikacja. Pod red. Małgorzaty Balcer-Zgrai. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2013, s. 79-88, bibliogr. 1 poz.
ISBN: 978-83-63849-64-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: architektura ; Barcelona ; Raval ; kultura ; tożsamo¶ć miejsca
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; Barcelona ; Raval ; culture ; place identity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


16/51
Nr opisu: 0000085865
Tytuł oryginału: Context od architecture.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Fenomen byvania v kontexte architektury 21. storocia. Zbornik z vedeckej konferencie s medzinarodnou ucastou - I. rocnik. Eds: A. Bacova [et al.]. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave pre Fakultu Architektury. Ustav Architektury Obytnych Budov, 2013, s. 14-16, bibliogr. 8 poz.
ISBN: 978-80-227-3930-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: architektura ; kontekst architektury ; synestezja szczegółów ; interpretacja architektury
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; context of architecture ; synaesthesia of details ; interpretation of architecture
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/51
Nr opisu: 0000089752
Tytuł oryginału: Erudycyjna przestrzeń architektury.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Gliwickie rekomendacje. Powi±zania przestrzenne nowoczesnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Monografia wieloautorska. Pod red. Grzegorza Nawrota. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2013, s. 17-70, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-63849-08-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 6
Słowa kluczowe polskie: architektura ; druga nowoczesno¶ć ; przestrzeń architektoniczna ; kwartał miejski
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; second modernity ; architectural space ; urban quarter
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


18/51
Nr opisu: 0000089796
Tytuł oryginału: Gliwickie rekomendacje. Pozwi±zania przestrzenne nowoczesnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Monografia wieloautorska. Pod red. Grzegorza Nawrota.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2013
Opis fizyczny: , 151 s.
ISBN: 978-83-63849-08-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 6,9
Słowa kluczowe polskie: zabudowa wielorodzinna ; przestrzeń mieszkalna ; Gliwice ; Nowe Gliwice ; budynek mieszkalny ; typologia zabudowy mieszkaniowej ; przestrzeń architektoniczna
Słowa kluczowe angielskie: multi-family buildings ; living space ; Gliwice ; Nowe Gliwice ; residential building ; housing typology ; architectural space
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


19/51
Nr opisu: 0000088747
Tytuł oryginału: Local interpretation of public.
Autorzy: Grzegorz Nawrot, K. Sznura.
¬ródło: W: Architektura v perspektive 2013. Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. stoleti. Martina Perinkova a kolektiv. Ostrava : Stavebni fakulta. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2013, s. 36-40, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 978-80-248-3148-0
Uwagi: toż na CD-ROM
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,1
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/51
Nr opisu: 0000089791
Tytuł oryginału: Zamiast wstępu.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Gliwickie rekomendacje. Powi±zania przestrzenne nowoczesnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Monografia wieloautorska. Pod red. Grzegorza Nawrota. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2013, s. 4
ISBN: 978-63849-08-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 6
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


21/51
Nr opisu: 0000089160
Tytuł oryginału: Zapisywanie zawarto¶ci czyli pomiędzy słowami architektury.
Tytuł w wersji angielskiej: Providing content or between the words of architecture
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. M. Misi±giewicz, D. Kozłowskiego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko¶ciuszki. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013, s. 384-388, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Monografia ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko¶ciuszki nr 441 Architektura ; 0860-097X)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: tre¶ć Architektury ; przestrzeń w architekturze ; architektura ; policentryzm wrażeń ; przestrzeń
Słowa kluczowe angielskie: content of Architecture ; space in architecture ; architecture ; polycentrism of impressions ; space
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/51
Nr opisu: 0000075724
Tytuł oryginału: Erudycyjna przestrzeń w architekturze Detale wyobraĽni
Tytuł w wersji angielskiej: Erudite space in architecture Details od the imagination
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Czas. Tech., A 2012 R. 109 z. 5-A/2, s. 450-454, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1897-6271
Słowa kluczowe polskie: detal ; erudycyjna przestrzeń w architekturze ; architektura ; policentryzm wrażeń ; przestrzeń
Słowa kluczowe angielskie: detail ; erudite space in architecture ; architecture ; polycentrism of impressions ; space
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


23/51
Nr opisu: 0000081419
Tytuł oryginału: On architecture, not only from the second half of the 20th century. The subjective nature of architecture and preserving former events.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Transformations in twentieth-century architecture = Promeny architektury 2. poloviny 20. stoleti. Eva Spackova a kolektiv. Ostrava : Stavebni fakulta. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2012, s. 16-24
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/51
Nr opisu: 0000081346
Tytuł oryginału: Personal creation of residential area - contemporary ways of solving the problem of a quality of life in multi-familiy residential area and selected representations of residental buildings from the second half of the twentieth century in Gliwice and Nowa Huta.
Autorzy: K. Sznura, Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Transformations in twentieth-century architecture = Promeny architektury 2. poloviny 20. stoleti. Eva Spackova a kolektiv. Ostrava : Stavebni fakulta. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2012, s. 122-129, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/51
Nr opisu: 0000072857
Tytuł oryginału: Economics standardisation and social diversity.
Autorzy: Grzegorz Nawrot, M. Preisner.
¬ródło: W: Architektura v perspektive. Minulost. Misto. Kazdodennost. Eds: M. Perinkova, E. Spackova. Ostrava : Stavebni fakulta. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2011, s. 121-124
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/51
Nr opisu: 0000072783
Tytuł oryginału: The motif and the content. The modern polycentrism of impression.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Architektura v perspektive. Minulost. Misto. Kazdodennost. Eds: M. Perinkova, E. Spackova. Ostrava : Stavebni fakulta. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2011, s. 25-29
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/51
Nr opisu: 0000070062
Tytuł oryginału: The motif and the content the second modernity in architecture.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć w architekturze 5. Urbanistyka i architektura miasta postindustrialnego Katowice 2011= Modernity in architecture 5. Urban planning and architecture of postindustrial city Katowice 2011. Monografia. Praca zbiorowa. T. 1/4. Pod red. Jana Pallado. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2011, s. 99-108
Organizator: Katedra Projektowania Architektonicznego. Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach. Urz±d Miasta Katowice
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 135151


28/51
Nr opisu: 0000072785
Tytuł oryginału: Tre¶ć, trwanie, przemijanie Budowanie w architekturze
Tytuł w wersji angielskiej: Content, duration, passing Building in architecture
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 4-A/2, s. 298-303, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1897-6271
Słowa kluczowe polskie: architektura ; policentryczno¶ć wrażeń ; wizje architektury ; przestrzeń
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; polycentrism of impressions ; visions of architecture ; space
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


29/51
Nr opisu: 0000072765
Tytuł oryginału: Odnajdywanie współczesno¶ci
Tytuł w wersji angielskiej: Discovering of the present
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 7-A, s. 290-294, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1897-6271
Słowa kluczowe polskie: architektura ; fleksybilno¶ć ; policentryczno¶ć wrażeń ; druga nowoczesno¶ć ; przestrzeń
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; flexibility ; polycentrism of impressions ; second modernity ; space
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


30/51
Nr opisu: 0000067801
Tytuł oryginału: Odzyskiwanie współczesno¶ci - przemy¶lenia o restrukturyzacji przestrzeni mieszkalnej.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć w architekturze. Restrukturyzacja i rewaloryzacja zespołów mieszkalnych. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Witeczka. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Wydział Architektury, ¦l±ski Park Przemysłowo-Technologiczny. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej, 2010, s. 55-64
Słowa kluczowe polskie: przestrzeń mieszkalna ; nowoczesna architektura ; układ przestrzenny ; restrukturyzacja
Słowa kluczowe angielskie: living space ; modern architecture ; spatial structure ; restructuring
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


31/51
Nr opisu: 0000072888
Tytuł oryginału: Pomysł na... dom
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Biul. Pol. ¦l. 2010 nr 2, s. 36
p-ISSN: 1689-8192
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4492
Dostęp on-line:


32/51
Nr opisu: 0000068017
Tytuł oryginału: The way of expected fulfillment on flexibility or the second modernity in architecture.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Lide a prostor v perspektive. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Architektury. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2010, s. 66-72
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


33/51
Nr opisu: 0000067740
Tytuł oryginału: Went±trzkubaturowa i pozakubaturowa przestrzeń mieszkania w układach pasmowych.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Optymalizacja wykorzystania terenu pod now± zabudowę mieszkaniow± na przykładzie miasta Ruda ¦l±ska. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Pallado. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej, 2010, s. 45-58, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: przestrzeń mieszkalna ; Ruda ¦l±ska ; zagospodarowanie terenu
Słowa kluczowe angielskie: living space ; Ruda ¦l±ska ; land development
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


34/51
Nr opisu: 0000072769
Tytuł oryginału: Architektura Esej czy mechanizm?
Tytuł w wersji angielskiej: Architecture An essay or a mechanism?
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Czas. Tech., A 2009 R. 106 z. 1-A, s. 427-431
p-ISSN: 1897-6271
Słowa kluczowe polskie: architektura ; esej ; mechanizm ; Witruwiusz ; ordinatio ; correspondance des arts
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; essay ; mechanism ; Vitruvius ; ordinatio ; correspondance des arts
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


35/51
Nr opisu: 0000072790
Tytuł oryginału: Imagination workshops or the second modernity in architecture.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Architektura - predstavy a skutecnost. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2009, s. 48-51
ISBN: 978-80-248-2008-8-7
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


36/51
Nr opisu: 0000058182
Tytuł oryginału: Temat i tre¶ć. Nowoczesna policentryczno¶ć wrażeń.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć w architekturze. Ruda ¦l±ska - nowoczesne miasto policentryczne. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Witeczka. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej, 2009, s. 247-252
Słowa kluczowe polskie: architektura ; druga nowoczesno¶ć ; architektura wolno¶ci ; ci±gła transformacja ; przestrzeń
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; second modernity ; architecture of freedom ; permanent transformation ; space
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 129750


37/51
Nr opisu: 0000051195
Tytuł oryginału: Droga oczekiwanych spełnień. O fleksybilno¶ci czyli o drugiej nowoczesno¶ci w architekturze.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć w architekturze. Zabrze - scalanie przestrzeni miejskiej . Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Witeczka. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 199-203
Słowa kluczowe polskie: architektura ; fleksybilno¶ć ; druga nowoczesno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; flexibility ; second modernity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 125817


38/51
Nr opisu: 0000082521
Tytuł oryginału: The way of fulfillment. On flexibility or the second modernity in architecture.
Tytuł w wersji angielskiej: Droga oczekiwanych spełnień O fleksybilno¶ci czyli o drugiej nowoczesno¶ci w architekturze
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Architektura bez granic. Granice modernizmu. III Międzynarodowa konferencja, Lublin, 07.11-08.11. 2008. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2008, s. 23-24
Organizator: Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Politechnika Lubelska [i in.]
Uwagi: Toż w jęz. pol.. s. 23
Słowa kluczowe polskie: architektura ; druga nowoczesno¶ć ; fleksybilno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; second modernity ; flexibility
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/51
Nr opisu: 0000051080
Tytuł oryginału: Warsztaty wyobraĽni, czyli o drugiej nowoczesno¶ci w architekturze
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Czas. Tech., A 2008 z. 6-A, s. 454-459, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 1897-6271
Słowa kluczowe polskie: fleksybilno¶ć ; druga nowoczesno¶ć ; architektura ; wizje architektury ; miasto ; przestrzeń
Słowa kluczowe angielskie: flexibility ; second modernity ; architecture ; visions of architecture ; town ; space
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


40/51
Nr opisu: 0000040617
Tytuł oryginału: Architektura - sen o miejscu dla pięknych zdarzeń
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Czas. Tech., A 2007 z. 6-A, s. 354-357, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 1897-6271
Słowa kluczowe polskie: architektura ; sztuka ; piękno ; estetyka
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; art ; beauty ; aesthetics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


41/51
Nr opisu: 0000036901
Tytuł oryginału: Nowo¶ć, współczesno¶ć i nowoczesno¶ć w architekturze.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć w architekturze. Architektura pustych miejsc - Bytom. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Witeczka. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 133-140
Organizator: Katedra Projektowania Architektonicznego i Sztuk Pięknych. Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach
Słowa kluczowe polskie: nowoczesno¶ć w architekturze ; architektura współczesna ; przestrzeń w architekturze ; wizje architektury
Słowa kluczowe angielskie: modernity in architecture ; contemporary architecture ; space in architecture ; visions of architecture
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 120399


42/51
Nr opisu: 0000072782
Tytuł oryginału: Sugestywno¶ć w architekturze
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Archivolta 2007 nr 1, s. 84-90
p-ISSN: 1506-5928
Słowa kluczowe polskie: kontekst architektury ; interpretacja architektury ; przestrzeń w architekturze ; wizje architektury
Słowa kluczowe angielskie: context of architecture ; interpretation of architecture ; space in architecture ; visions of architecture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4612


43/51
Nr opisu: 0000029895
Tytuł oryginału: Pozaestetyczny, pozafunkcjonalny i pozatetchniczny charakter architektury
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Czas. Tech., A 2006 R. 103 z. 9-A, s. 313-316
p-ISSN: 1897-6271
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/51
Nr opisu: 0000018978
Tytuł oryginału: Subiektywny i sugestywny charakter architektury.
Tytuł w wersji angielskiej: Subjective and suggestive nature of architecture
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: 30 lat Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Konferencje i wystawy. Białystok : Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, 2006, s. 105
Organizator: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
Słowa kluczowe polskie: budynek mieszkalny ; psychologia architektury
Słowa kluczowe angielskie: residential building ; psychology of architecture
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/51
Nr opisu: 0000018951
Tytuł oryginału: Subiektywny i sugestywny charakter architektury.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast. Red.: H. Zaniewska, A. Tokajuk. Białystok : Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, 2006, s. 104-109
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/51
Nr opisu: 0000072763
Tytuł oryginału: The way of expected fulfillment On flexibility or the second modernity in architecture
Tytuł w wersji polskiej: Droga oczekiwanych spełnień O fleksybilno¶ci czyli o drugiej nowoczesno¶ci w architekturze
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Teka Komis. Archit. Urban. Stud. Kraj. 2008 t. 4a, s. 134-147, bibliogr.
p-ISSN: 1895-3980
Słowa kluczowe polskie: fleksybilno¶ć ; druga nowoczesno¶ć ; architektura ; wizje architektury
Słowa kluczowe angielskie: flexibility ; second modernity ; architecture ; visions of architecture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


47/51
Nr opisu: 0000072890
Tytuł oryginału: Architektura - przechowywanie zdarzeń zaistniałych
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Czas. Tech., A 2005 R. 102 z. 11-A nr spec., s. 343-346, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 1897-6271
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.383


48/51
Nr opisu: 0000018019
Tytuł oryginału: Odzyskanie dla architektury.
Autorzy: Tomasz Wagner, Grzegorz Nawrot.
¬ródło: W: Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. [II Konferencja międzynarodowa]. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Górno¶l±ska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Katowice : Górno¶l±ska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005, s. 171-174
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/51
Nr opisu: 0000018996
Tytuł oryginału: Odzyskanie dla architektury.
Autorzy: Grzegorz Nawrot, Tomasz Wagner.
¬ródło: W: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Do¶wiadczenia krajowe i zagraniczne. II Konferencja międzynarodowa, Zabrze, 12-13.05.2005 r.. Górno¶l±ska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urz±d Miejski w Zabrzu. Katowice : Górno¶l±ska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005, s. 171-174
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/51
Nr opisu: 0000013942
Tytuł oryginału: Definiowanie przestrzeni architektonicznej Architektura jako sztuka - subiektywny charakter architektury
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
¬ródło: -Czas. Tech., A 2004 R. 101 z. 10-A, s. 296-299
p-ISSN: 1897-6271
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/51
Nr opisu: 0000012146
Tytuł oryginału: Wielozadaniowo¶ć w przestrzeni obiektów służby zdrowia w ¶wietle d±żeń do humanizacji ¶rodowiska leczniczego na przykładzie wybranych rozwi±zań. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Grzegorz Nawrot.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 1999
Opis fizyczny: , 173 s., bibliogr. 64 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Architektury.
Promotor: prof. dr inż. arch. Wiktor** Jackiewicz
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-3369
Dostęp BCP¦:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie