Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MACHNIK-SŁOMKA JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 83Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/83
Nr opisu: 0000137666
Tytuł oryginału: The importance of excellence models in assessing the innovative activity of enterprises
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 148, s. 379-390, bibliogr. 39 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: model doskonało¶ci ; doskonało¶ć ; zarz±dzanie innowacjami ; metoda oceny
Słowa kluczowe angielskie: excellence model ; excellence ; innovation management ; evaluation method
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/83
Nr opisu: 0000136226
Tytuł oryginału: Twórczo¶ć technologiczna w kontek¶cie przedsiębiorczego rozwoju organizacji wysokich technologii. Wyniki badań empirycznych.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Rola i miejsce jednostek naukowych reprezentowanych w Komisji Nauk Organizacji i Zarz±dzania PAN Oddział Katowice w rozwoju dyscypliny nauki o zarz±dzaniu i jako¶ci. Red. Krzysztof Wodarski, Sławomir Olko. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczno¶ci "Dom Organizatora", 2020, s. 205-219, bibliogr. 26 poz.
ISBN: 978-83-7285-928-0
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: twórczo¶ć technologiczna ; organizacja wysokich technologii ; rozwój organizacji ; badanie empiryczne
Słowa kluczowe angielskie: technology creativity ; high-tech organization ; organization development ; empirical research
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/83
Nr opisu: 0000135439
Tytuł oryginału: Modele efektywno¶ci gospodarki.
Tytuł w wersji angielskiej: Organization efficiency models
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Współczesne problemy zarz±dzania i bezpieczeństwa. Pod red. Renaty Runiewicz, Justyny Żylińskiej, Moniki Szczerbak, Iwony Przychockiej, Krzysztofa Gawkowskiego. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 2019, s. 601-610, bibliogr. 39 poz.
ISBN: 978-83-62250-42-4
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: efektywno¶ć organizacji ; model organizacji
Słowa kluczowe angielskie: organizational efficiency ; organizational model
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/83
Nr opisu: 0000130418
Tytuł oryginału: Students' competencies for the future and innovativeness - research among managerial staff of public universities of technology in Poland
Autorzy: Krzysztof Wodarski, Joanna Machnik-Słomka, Jakub Semrau.
¬ródło: -Mark. Menedz. Innov. 2019 no. 2, s. 198-205, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 2218-4511
e-ISSN: 2227-6718
DOI:
Słowa kluczowe polskie: kompetencje ; innowacja ; zarz±dzanie innowacjami ; edukacja ; rynek pracy
Słowa kluczowe angielskie: competences ; innovation ; innovation management ; education ; labour market
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


5/83
Nr opisu: 0000124835
Tytuł oryginału: Creativity as a factor supporting development of smart specialisation at the stage of university education
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Organ. Manage. 2018 nr 1, s. 81-93, bibliogr. 34 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
DOI:
Słowa kluczowe polskie: kreatywno¶ć ; inteligentna specjalizacja ; uniwersytet
Słowa kluczowe angielskie: creativity ; smart specialization ; university
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


6/83
Nr opisu: 0000124058
Tytuł oryginału: Crisis management in small water supply companies - problem with water quality.
Autorzy: I. Kłosok-Bazan, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 3.1. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 179-186, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-619-7408-42-3
Seria: (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie kryzysowe ; woda pitna ; jako¶ć wody
Słowa kluczowe angielskie: crisis management ; drinking water ; water quality
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/83
Nr opisu: 0000124438
Tytuł oryginału: Effectiveness of innovative processes on the example of geothermal water deironing technology.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, I. Kłosok-Bazan.
¬ródło: W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.3, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 311-318, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-619-7408-48-5
Seria: (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: proces innowacyjny ; efektywno¶ć ; woda geotermalna ; technologia odżelaziania
Słowa kluczowe angielskie: innovative process ; effectiveness ; geothermal water ; deironing technology
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/83
Nr opisu: 0000127484
Tytuł oryginału: Kształtowanie postaw i zachowań innowacyjnych studentów
Tytuł w wersji angielskiej: Shaping innovative behaviors and attitudes of students
Autorzy: Krzysztof Wodarski, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 601-615, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: postawy innowacyjne ; zachowania innowacyjne ; system kształcenia ; uczelnia wyższa
Słowa kluczowe angielskie: innovative attitudes ; innovative behaviour ; education system ; university
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


9/83
Nr opisu: 0000126172
Tytuł oryginału: Smart specialization as a factor stimulating innovative development of water and wastewater economy.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: 2nd International Conference on Science and Technology Current Issues in Water Distribution and Treatment (CIWT 2017), Brenna, Poland, May 31 - June 2, 2017 [online]. Ed. I. Zimoch. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, (plik pdf) s. 1-5, bibliogr. 25 poz.
Organizator: Silesian University of Technology. Faculty of Energy and Environmental Engineering
Seria: (E3S Web of Conferences ; vol. 59 2267-1242)
Uwagi: Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/34/e3sconf_ciwt2017_00026/e3sconf_ciwt2017_00026.html [dostęp 24 paĽdziernika 2018]
Punktacja MNiSW: 5.000
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


10/83
Nr opisu: 0000124056
Tytuł oryginału: Technology creativity of aviation industry companies in the context of sustainable development.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.3, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 807-814, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-619-7408-48-5
Seria: (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zrównoważony rozwój ; kreatywno¶ć technologiczna ; firma branży lotniczej
Słowa kluczowe angielskie: sustainable development ; technology creativity ; aviation industry company
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/83
Nr opisu: 0000129293
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie procesami innowacyjnymi a strategie twórcze przedsiębiorstw
Tytuł w wersji angielskiej: Management of innovative processes and creative strategies of enterprises
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 132, s. 393-405, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie procesami innowacyjnymi ; strategie twórcze
Słowa kluczowe angielskie: management of innovative processes ; creative strategies
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


12/83
Nr opisu: 0000129295
Tytuł oryginału: Znaczenie struktur organizacyjnych w innowacyjnym i twórczym rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł w wersji angielskiej: The importance of organizational structures in innovative and creative development of enterprises
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 132, s. 407-417, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: struktura organizacyjna ; innowacyjny rozwój ; twórczy rozwój
Słowa kluczowe angielskie: organizational structure ; innovative development ; creative development.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


13/83
Nr opisu: 0000118076
Tytuł oryginału: Determinants of geothermal water deironing technology commercialization.
Autorzy: I. Kłosok-Bazan, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 53, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 181-188, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-619-7408-10-2
Seria: (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: żelazo ; woda geotermalna ; komercjalizacja
Słowa kluczowe angielskie: iron ; geothermal water ; commercialization
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/83
Nr opisu: 0000118080
Tytuł oryginału: Entrepreneurship of aviation industry in the perspective of sustainable development.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 53, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 301-308, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-619-7408-10-2
Seria: (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zrównoważony rozwój ; przedsiębiorczo¶ć ; przemysł lotniczy
Słowa kluczowe angielskie: sustainable development ; entrepreneurship ; aircraft industry
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/83
Nr opisu: 0000118911
Tytuł oryginału: Meaning of sustainable development in innovation management in enterprises
Tytuł w wersji polskiej: Znaczenie zrównoważonego rozwoju w zarz±dzaniu innowacjami w przedsiębiorstwie
Autorzy: I. Kłosok-Bazan, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Econ. Environ. Stud. 2017 vol. 17 no. 3, s. 515-525, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 1642-2597
e-ISSN: 2081-8319
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zrównoważony rozwój ; zarz±dzanie innowacjami ; zrównoważone zarz±dzanie
Słowa kluczowe angielskie: sustainable development ; innovation management ; sustainable management
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


16/83
Nr opisu: 0000118349
Tytuł oryginału: The importance of the creative process during implementation of geothermal water deironing technology for sustainable development.
Tytuł w wersji polskiej: Znaczenie twórczego procesu wdrażania technologii odżelaziania wody geotermalnej w kontek¶cie zrównoważonego rozwoju
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, I. Kłosok-Bazan.
¬ródło: W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 31, Hydrology and water resources marine and ocean ecosystems. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 685-691, bibliogr. 86 poz.
ISBN: 978-619-7408-04-1
Seria: (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/83
Nr opisu: 0000118308
Tytuł oryginału: The problem of environmental awareness in terms of the eco-innovation implementation in enterprises
Tytuł w wersji polskiej: Problematyka ¶wiadomo¶ci ekologicznej w aspekcie wdrażania innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwach
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, I. Kłosok-Bazan.
¬ródło: -Econ. Environ. Stud. 2017 vol. 17 no. 2, s. 221-234, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 1642-2597
e-ISSN: 2081-8319
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ¶wiadomo¶ć ekologiczna ; innowacje ekologiczne ; zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe angielskie: environmental awareness ; eco-innovation ; sustainable development
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


18/83
Nr opisu: 0000121612
Tytuł oryginału: Typy strategii opartych na twórczo¶ci technologicznej.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Nauki społeczne i ekonomiczne - węzłowe zagadnienia. Pod red. Justyny Żylińskiej i Iwony Przychockiej. Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017, s. 876-886, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-83-62250-39-4
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: twórczo¶ć technologiczna ; strategia ; typy strategii
Słowa kluczowe angielskie: technology creativity ; strategy ; types of strategy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/83
Nr opisu: 0000120537
Tytuł oryginału: Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji na uczelniach na przykładzie chatterbotów
Tytuł w wersji angielskiej: Application of artificial intelligence tools at universities on the example of chatterbots
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 105, s. 181-194, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: sztuczna inteligencja ; chatterbot ; uczelnia wyższa ; Web 3.0
Słowa kluczowe angielskie: artificial intelligence ; chatterbot ; university ; Web 3.0
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


20/83
Nr opisu: 0000105888
Tytuł oryginału: Significance of technological entrepreneurship and creativity in metallurgical enterprises.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel.
¬ródło: W: 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society. SHMD '2016. Materials and metallurgy, Sibenik, Croatia, June 19-23, 2016. Book of abstracts. Zagreb : Croatian Metallurgical Society, 2016, s. 573
Organizator: Croatian Metallurgical Society (CMS)
Seria: (Metalurgija ; vol. 55, nr 3 0543-5846)
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


21/83
Nr opisu: 0000106478
Tytuł oryginału: Significance of technological entrepreneurship and creativity in metallurgical enterprises
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel.
¬ródło: -Metalurgija 2016 vol. 55 iss. 4, s. 855-858, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
p-ISSN: 0543-5846
e-ISSN: 1334-2576
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo metalurgiczne ; przemysł ; przedsiębiorczo¶ć technologiczna ; twórczo¶ć technologiczna
Słowa kluczowe angielskie: metallurgical enterprise ; industry ; technological entrepreneurship ; technology creativity
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


22/83
Nr opisu: 0000114912
Tytuł oryginału: Technology entrepreneurship, creativity and positive orientation as mechanisms of entrepreneurial behaviors in organizations
Tytuł w wersji polskiej: Przedsiębiorczo¶ć i twórczo¶ć technologiczna oraz pozytywna orientacja jako elementy przedsiębiorczych zachowań organizacji
Autorzy: Piotr Kordel, Joanna Machnik-Słomka, Marek Krannich.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2016 nr 3, s. 37-48, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorczo¶ć technologiczna ; twórczo¶ć technologiczna ; pozytywna orientacja przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: technology entrepreneurship ; technology creativity ; positive organization potential
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


23/83
Nr opisu: 0000114928
Tytuł oryginału: The key role of leadership in the formation of creativity in high technology enterprises
Tytuł w wersji polskiej: Kluczowa rola przywództwa w kształtowaniu twórczo¶ci w przedsiębiorstwach wysokich technologii
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2016 nr 3, s. 85-96, bibliogr. 33 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: przywództwo ; twórczo¶ć ; przedsiębiorstwo wysokich technologii
Słowa kluczowe angielskie: leadership ; creativity ; high technology enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


24/83
Nr opisu: 0000108783
Tytuł oryginału: Twórczo¶ć technologiczna a strategie rozwojowe przedsiębiorstw wysokich technologii
Tytuł w wersji angielskiej: Technology creativity and development strategies of high technology enterprises
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 333-344, bibliogr. 33 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: twórczo¶ć technologiczna ; strategia ; przedsiębiorstwo wysokich technologii
Słowa kluczowe angielskie: technology creativity ; strategy ; high technology enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


25/83
Nr opisu: 0000111252
Tytuł oryginału: Zastosowanie współczesnych narzędzi informatycznych w nauczaniu w kierunku zachowań etycznych i antykorupcyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Use of conterporary tools teaching towards ethical behavior and anti-corruption
Autorzy: Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2016 nr 2, s. 143-156, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: korupcja ; etyka ; technologie informatyczne ; nauczanie antykorupcyjne
Słowa kluczowe angielskie: corruption ; ethics ; information technologies ; anti-corruption teaching
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


26/83
Nr opisu: 0000105555
Tytuł oryginału: Zjawisko przedsiębiorczo¶ci technologicznej w przedsiębiorstwach branży lotniczej w Polsce w ¶wietle analiz statystycznych.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel.
¬ródło: W: Innowacyjno¶ć współczesnych organizacji. Wybrane aspekty. Red. Ewa Wszendybył-Skulska. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczno¶ci "Dom Organizatora", 2016, s. 324-341, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-7285-798-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,75
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/83
Nr opisu: 0000121031
Tytuł oryginału: Application of modern information technologies in prevention of corruptive practices in an organisation.
Autorzy: Agata Stachowicz-Stanusch, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Contemporary issues in economy - market or government?. 8th International Conference on Applied Economics, 18-19 June 2015 , Toruń, Poland. Ed. by Adam P. Balcerzak. Institute of Economic Research, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Economic Society. Branch in Toruń. Toruń : Institute of Economic Research, 2015, s. 225 + tekst na CD-ROM
ISBN: 978-83-937843-6-3
Uwagi: Pełny tekst na CD-ROM
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: korupcja ; zachowania korupcyjne ; etyka ; technologie informatyczne
Słowa kluczowe angielskie: corruption ; corrupting practices ; ethics ; information technology
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


28/83
Nr opisu: 0000102083
Tytuł oryginału: Badanie twórczo¶ci technologicznej organizacji w ujęciu konfiguracyjnym - koncepcja i metody
Tytuł w wersji angielskiej: Research on organizations technology creativity in configuration aproach - concept and methods
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 405-414, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: twórczo¶ć technologiczna ; twórczo¶ć organizacyjna ; ujęcie konfiguracyjne ; innowacyjno¶ć organizacji
Słowa kluczowe angielskie: technology creativity ; organization creativity ; configuration approach ; organizational innovativeness
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:
Dostęp BCP¦:


29/83
Nr opisu: 0000094527
Tytuł oryginału: Environmental aspects of innovation and new technology implementation in metallurgy industry
Autorzy: I. Kłosok-Bazan, Bożena Gajdzik, Joanna Machnik-Słomka, Wioletta Ocieczek.
¬ródło: -Metalurgija 2015 vol. 54 iss. 2, s. 433-436, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0543-5846
e-ISSN: 1334-2576
Słowa kluczowe polskie: przemysł metalurgiczny ; ekoinnowacja ; zrównoważony rozwój ; ¶rodowisko ; ocena wpływu
Słowa kluczowe angielskie: metallurgy industry ; ecoinnovation ; sustainable development ; environment ; impact assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


30/83
Nr opisu: 0000100298
Tytuł oryginału: Kształtowanie innowacyjno¶ci pracowników.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Teoria i praktyka zarz±dzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Bożena Gajdzik, Wioletta Ocieczek. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2015, s. 166-185
ISBN: 978-83-7880-234-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: innowacyjno¶ć ; kapitał intelektualny ; kultura organizacji ; kreatywno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: innovativeness ; intellectual capital ; organizational culture ; creativity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/83
Nr opisu: 0000099998
Tytuł oryginału: Przedsiębiorczo¶ć oraz twórczo¶ć technologiczna jako mechanizmy rozwojowe organizacji wysokich technologii
Tytuł w wersji angielskiej: Technology entrepreneurship and creativity as development mechanisms of high-tech organizations
Autorzy: Piotr Kordel, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 163-178, bibliogr. 33 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorczo¶ć technologiczna ; twórczo¶ć technologiczna ; organizacja wysokich technologii
Słowa kluczowe angielskie: technology entrepreneurship ; technology creativity ; high-tech organization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


32/83
Nr opisu: 0000106537
Tytuł oryginału: The role of technological creativity in entrepreneurial development of high-technology organizations in the context of a configuration approach.
Tytuł w wersji angielskiej: Rola twórczo¶ci technologicznej w przedsiębiorczym rozwoju organizacji wysokich technologii w ujęciu konfiguracyjnym
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Scientific problems in project management. Ed. by Dariusz Skorupka, Marcin Flieger. General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw. Department of Management. Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk L±dowych imienia generała Tadeusza Ko¶ciuszki, 2015, s. 31-39, bibliogr. 31 poz.
ISBN: 978-83-65422-09-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/83
Nr opisu: 0000105932
Tytuł oryginału: Zachowania twórcze w organizacjach wysokich technologii
Tytuł w wersji angielskiej: The secret of vision of the contemporary organizations
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. 2015 nr 19, s. 216-228, biblipgr. 40 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2083-1560
Słowa kluczowe polskie: wizja ; emocje ; wiedza ; przywództwo
Słowa kluczowe angielskie: vision ; emotions ; knowledge ; leadership
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


34/83
Nr opisu: 0000098783
Tytuł oryginału: Istota współczesnych innowacji - nowe spojrzenie.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Innowacje społeczne w teorii i praktyce. Red. Joanna Wyrwa. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2014, s. 15-40
ISBN: 978-83-208-2196-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/83
Nr opisu: 0000098651
Tytuł oryginału: Kapitał innowacyjny w kontek¶cie podej¶cia sieciowego
Tytuł w wersji angielskiej: Innovative capital in the context of network approach
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Prz. Organ. 2014 nr 12, s. 32-38, bibliogr. 37 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: kapitał innowacyjny ; podej¶cie sieciowe ; proces innowacyjny ; zarz±dzanie innowacjami
Słowa kluczowe angielskie: innovative capital ; network approach ; innovative process ; innovation management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


36/83
Nr opisu: 0000094661
Tytuł oryginału: Knowledge commercialization at universities with regard to geothermal water deironing technology
Tytuł w wersji polskiej: Komercjalizacja wiedzy w uczelniach wyższych na przykładzie technologii odżelaziania wody geotermalnej
Autorzy: I. Kłosok-Bazan, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2014 nr 3, s. 79-92, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: komercjalizacja wiedzy ; uczelnia wyższa ; woda geotermalna ; odżelazianie
Słowa kluczowe angielskie: knowledge commercialization ; university ; geothermal water ; deironing
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


37/83
Nr opisu: 0000097621
Tytuł oryginału: Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych
Tytuł w wersji angielskiej: The triple helix and quadruple helix model in network cooperation creating for the development of regional innovative projects
Autorzy: M. Bojar, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 76, s. 99-111, bibliogr. 19 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarz±dzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: helisa ; projekt regionalny ; współpraca sieciowa
Słowa kluczowe angielskie: helix ; regional project ; network cooperation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


38/83
Nr opisu: 0000092458
Tytuł oryginału: Procesy innowacyjne a rozwój regionu.
Autorzy: K. Pylak, D. Majerek, K. Sieradzka, I. Ł±cka, A. Piatyszek-Pych, J. Wyrwa, Joanna Machnik-Słomka, A. Sabat, A. Barska.
Adres wydawniczy: Lublin : Politechnika Lubelska, 2014
Opis fizyczny: , 114 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-7947-034-1
Seria: (Monografie ; Politechnika Lubelska)
Liczba arkuszy wydawniczych: 8
Słowa kluczowe polskie: innowacyjno¶ć ; gospodarka regionalna ; polityka rz±du
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; regional economy ; government policy
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


39/83
Nr opisu: 0000094914
Tytuł oryginału: W poszukiwaniu nowych modeli współpracy sieciowej w zakresie transferu technologii.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Współczesne problemy zarz±dzania a społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu. Red. A. Depta. Politechnika Łódzka. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 56-66
ISBN: 978-83-7283-632-8
Seria: (Monografie Politechniki Łódzkiej ; nr 2116)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/83
Nr opisu: 0000099034
Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej. Organizacja i Zarz±dzanie. Z. 76: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarz±dzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2014
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; sieć przedsiębiorstw ; paradygmat sieciowy ; sektor publiczny ; współpraca przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; enterprises network ; network paradigm ; public sector ; enterprises cooperation
Typ publikacji: RCZ
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568


41/83
Nr opisu: 0000089910
Tytuł oryginału: Kulturowe i etyczne aspekty działalno¶ci przedsiębiorstw w procesie transferu technologii.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na pocz±tku XXI wieku. Red. L. Karczewski, H. Kretek. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2013, s. 317-332
ISBN: 978-83-60730-64-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/83
Nr opisu: 0000090065
Tytuł oryginału: Podej¶cie sieciowe w budowaniu złożonych przedsięwzięć regionalnych na przykładzie zintegrowanego systemu zarz±dzania unieszkodliwianiem azbestu
Tytuł w wersji angielskiej: The network approach to building complex regional projects on the example of an integrated system of management of neutralization of asbestos-containing products
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, M. Bojar.
¬ródło: -Prz. Organ. 2013 nr 12, s. 9-14, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: podej¶cie sieciowe ; potrójna helisa ; interesariusz ; złożony projekt regionalny
Słowa kluczowe angielskie: network approach ; triple helix ; stakeholder ; complex regional project
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


43/83
Nr opisu: 0000089909
Tytuł oryginału: Promocja wyników badań uczelni wyższych.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, Wioletta Ocieczek.
¬ródło: W: Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesno¶ci. Pod red. K. Malickiego. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013, s. 543-559
ISBN: 978-83-7667-127-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/83
Nr opisu: 0000089914
Tytuł oryginału: The role of social interactions in designing and management of complex undertakings in the context of global sustainability
Tytuł w wersji polskiej: Rola interakcji społecznych w budowaniu i zarz±dzaniu złożonymi przedsięwzięciami w kontek¶cie globalnego zrównoważenia
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, M. Bojar.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2013 nr 3, s. 57-72, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: interakcja społeczna ; globalne zrównoważenie ; zrównoważony rozwój ; ekosystem innowacji
Słowa kluczowe angielskie: social interaction ; obal sustainability ; sustainable development ; ecosystem of innovations
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


45/83
Nr opisu: 0000105552
Tytuł oryginału: The role of technological creativity in enterpreneurial development of high-technology organizations in the context of a configuration approach.
Tytuł w wersji polskiej: Rola twórczo¶ci technologicznej w przedsiębiorczym rozwoju organizacji wysokich technologii w ujęciu konfiguracyjnym
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Scientific problems in management: project management, risk management, human resource management, economic aspects of management. Ed. D. Skorupka. Wrocław : General Tadeusz Ko¶ciuszko Military Academy of Land Forces. Department of Management, 2013, s. 31-39, bibliogr. 31 poz.
ISBN: 978-83-639009-3-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/83
Nr opisu: 0000089911
Tytuł oryginału: The use of the triple helix model in the Silesia Region in the context of innovation policy.
Tytuł w wersji polskiej: Zastosowanie modelu triple helix w województwie ¶l±skim w kontek¶cie polityki innowacyjnej
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Innovative regional development. Instruments supporting development of regional institutional links. Ed. M. Bojar. Lublin : Politechnika Lubelska, 2013, s. 93-109
ISBN: 978-83-63569-69-3
Seria: (Monografie ; Politechnika Lubelska)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


47/83
Nr opisu: 0000092468
Tytuł oryginału: Współczesne kierunki polityki innowacyjnej a współpraca sieciowa w transferze wiedzy z sektora nauki
Tytuł w wersji angielskiej: Modern innovation policy and collaboration networking in the transfer of knowlegde from the educational sector
Autorzy: Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2013 t. 51 nr 6, s. 23-34, bibliogr. 17 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki. Red. T. Leczykiewicz
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1426-9724
Słowa kluczowe polskie: polityka innowacyjna ; transfer wiedzy ; sieć
Słowa kluczowe angielskie: innovation policy ; knowledge transfer ; network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


48/83
Nr opisu: 0000092459
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie strategicznymi projektami w regionie: zintegrowany system zarz±dzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym.
Autorzy: E. Bojar, Jan** Stachowicz, Joanna Machnik-Słomka, M. Bojar.
Adres wydawniczy: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013
Opis fizyczny: , 177 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-7285-740-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 8
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/83
Nr opisu: 0000092469
Tytuł oryginału: Zintegrowany system zarz±dzania unieszkodliwianiem azbestu w kontek¶cie zarz±dzania strategicznymi projektami w regionie.
Autorzy: E. Bojar, Jan** Stachowicz, Joanna Machnik-Słomka, M. Bojar.
¬ródło: W: Zintegrowany system zarz±dzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej. Red. E. Bojar. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczno¶ci "Dom Organizatora", 2013, s. 163-174
ISBN: 978-83-7285-734-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/83
Nr opisu: 0000088635
Tytuł oryginału: Znaczenie sieci globalnych w zarz±dzaniu transferem technologii.
Tytuł w wersji angielskiej: The importance of global networks in the technology transfer management
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarz±dzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2013, s. 323-335, bibliogr. 23 poz.
ISBN: 978-83-7880-166-5
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 505)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: sieć globalna ; transfer technologii ; zarz±dzanie danymi ; przepływ wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: global network ; technology transfer ; data management ; knowledge flow
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


51/83
Nr opisu: 0000082534
Tytuł oryginału: Modele biznesowe parków naukowo-technologicznych a strategie sieciowe klientów parków
Tytuł w wersji angielskiej: Business models of science -technology parks and network strategies of park's clients
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. USzczec., Finanse 2012 nr 55, s. 237-257, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1733-2842
Słowa kluczowe polskie: model biznesowy ; park naukowo-technologiczny ; strategia sieciowa
Słowa kluczowe angielskie: business model ; science and technology park ; network strategy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


52/83
Nr opisu: 0000076201
Tytuł oryginału: Nowoczesne metody zarz±dzania zasobami małych i ¶rednich przedsiębiorstw.
Autorzy: Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Uwarunkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji. Monografia = Conditions and methodological aspects of development of organization. Red. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012, s. 225-244
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


53/83
Nr opisu: 0000082533
Tytuł oryginału: Zastosowanie mapy wiedzy w kontek¶cie regionalnego systemu transferu technologii
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. Ostroł. Tow. Nauk. 2012 z. 26, s. 209-218, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0860-9608
Słowa kluczowe polskie: system transferu technologii ; zarz±dzanie wiedz± ; mapa wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: technology transfer system ; knowledge management ; knowledge map
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


54/83
Nr opisu: 0000082531
Tytuł oryginału: Klastry w kontek¶cie zarz±dzania innowacjami
Tytuł w wersji angielskiej: Clusters in the context of innovation management
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. Ostroł. Tow. Nauk. 2011 z. 25, s. 783-795, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0860-9608
Słowa kluczowe polskie: klaster ; sieć ; zarz±dzanie innowacjami
Słowa kluczowe angielskie: cluster ; network ; innovation management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


55/83
Nr opisu: 0000076199
Tytuł oryginału: Koncepcje i metody zarz±dzania innowacjami w organizacji.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Koncepcje, modele, metody i techniki zarz±dzania. Monografia = Concepts, models, methods and techniques of management. Red.: H. Howaniec, A. Madyda, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011, s. 93-107
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/83
Nr opisu: 0000076200
Tytuł oryginału: Modele biznesowe spółek spin-off w aspekcie komercjalizacji wiedzy.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczo¶ci akademickiej oraz stymulowania innowacyjno¶ci regionu. Red. A. P. Balcerzak, M. Moszyński. Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, s. 59-85
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/83
Nr opisu: 0000079436
Tytuł oryginału: Wpływ osobowo¶ci twórczych na innowacyjno¶ć przedsiębiorstw.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, Wioletta Ocieczek.
¬ródło: W: Wybrane modele prowadzenia biznesu. Praca zbiorowa. Pod red. A. Jabłońskiego. Wyższa Szkoła Biznesu w D±browie Górniczej. D±browa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011, s. 181-201, bibliogr. 20 poz.
Seria: (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w D±browie Górniczej ; )
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


58/83
Nr opisu: 0000072137
Tytuł oryginału: Znaczenie klastrów wiedzy w komercjalizacji wyników badań z uczelni
Tytuł w wersji angielskiej: Importance of knowledge clusters in the commercialization of research results from university
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2011 nr 4, s. 95-108, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: klaster ; klaster wiedzy ; komercjalizacja wyników badań
Słowa kluczowe angielskie: cluster ; knowledge cluster ; research results commercialization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


59/83
Nr opisu: 0000070292
Tytuł oryginału: Rola kapitału intelektualnego w podnoszeniu konkurencyjno¶ci i innowacyjno¶ci przedsiębiorstw.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Zarz±dzanie zasobami organizacji. Wybrane problemy. Monografia. Red. R. Barcik, H. Howaniec. Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010, s. 49-66
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/83
Nr opisu: 0000070291
Tytuł oryginału: Uwarunkowania współpracy między nauk± a gospodark± w procesie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
Tytuł w wersji angielskiej: Science and economy co-cooperation conditions in the process of technology transfer and know-how commercialization
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Publikacja z konferencji pt. Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, 9 grudnia 2010. Warszawa : Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2010, s. 5-15, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe polskie: transfer technologii ; komercjalizacja wiedzy ; transfer wiedzy ; gospodarka
Słowa kluczowe angielskie: technology transfer ; knowledge commercialization ; knowledge transfer ; economy
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


61/83
Nr opisu: 0000057080
Tytuł oryginału: Wdrażanie technologii z zakresu uzdatniania i dystrybucji wody w aspekcie nowej ustawy dotycz±cej ocen oddziaływania na ¶rodowisko
Autorzy: I. Kłosok-Bazan, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -INSTAL 2010 nr 4, s. 60-62, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1640-8160
Słowa kluczowe polskie: technologia uzdatniania wody ; ochrona ¶rodowiska ; dystrybucja wody
Słowa kluczowe angielskie: water treatment technology ; environmental protection ; water distribution
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4567


62/83
Nr opisu: 0000067504
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie wiedz± w procesie komercjalizacji technologii opracowanych na uczelniach wyższych
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge management in the process of the commercialization of the technology from the university
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, Ewa Stawiarska.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2010 nr 4, s. 127-139, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie wiedz± ; uczelniany klaster wiedzy ; klaster wiedzy ; komercjalizacja technologii
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; college cluster of knowledge ; knowledge cluster ; commercialization of technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


63/83
Nr opisu: 0000056631
Tytuł oryginału: Identyfikacja potrzeb i potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa metod± audytu technologicznego.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Zarz±dzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu. Monografia. Red. M. Nowicka-Skowron. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarz±dzania Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 217-227
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


64/83
Nr opisu: 0000056632
Tytuł oryginału: Nowoczesne uwarunkowania procesu wdrażania innowacji. Aspekty ochrony ¶rodowiska.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka, I. Kłosok-Bazan.
¬ródło: W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarz±dzania. Monografia. Red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009, s. 244-255
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


65/83
Nr opisu: 0000056671
Tytuł oryginału: Rola klastrów w podnoszeniu innowacyjno¶ci przesiębiorstw i regionów na przykładzie ¦l±skiego Klastra Wodnego oraz Katalońskiego Klastra Wodnego.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Wdrażanie innowacji w gospodarce wodoci±gowej. Red.: Joanna Machnik-Słomka, Iwona Kłosok-Bazan. Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2009, s. 75-86
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


66/83
Nr opisu: 0000056679
Tytuł oryginału: Wdrażanie innowacji w gospodarce wodoci±gowej. Pod red. Joanny Machnik-Słomki, Iwony Kłosok-Bazan.
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2009
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


67/83
Nr opisu: 0000056666
Tytuł oryginału: Wdrażanie technologii z zakresu uzdatniania i dystrybucji wody w aspekcie nowej ustawy dotycz±cej ocen oddziaływania na ¶rodowisko.
Autorzy: I. Kłosok-Bazan, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 1. Pod red. Izabeli Zimoch, Waldemara Sawiniaka. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków. Politechnika ¦l±ska, 2009, s. 341-346, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe polskie: uzdatnianie wody ; dystrybucja wody ; ochrona ¶rodowiska ; prawo polskie ; prawo europejskie
Słowa kluczowe angielskie: water treatment ; water distribution ; environmental protection ; Polish law ; European law
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 126814


68/83
Nr opisu: 0000056672
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie wiedz± w sieciach współpracy i przedsiębiorstwach.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Wdrażanie innowacji w gospodarce wodoci±gowej. Red.: Joanna Machnik-Słomka, Iwona Kłosok-Bazan. Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2009, s. 49-60
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


69/83
Nr opisu: 0000056669
Tytuł oryginału: Znaczenie sieci innowacji i transferu technologii w procesie pozyskania i wdrażania innowacji na przykładzie Enterprise Europe Network.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Wdrażanie innowacji w gospodarce wodoci±gowej. Red.: Joanna Machnik-Słomka, Iwona Kłosok-Bazan. Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2009, s. 11-24
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


70/83
Nr opisu: 0000074142
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie kapitałem społecznym w procesie tworzenia regionalnej strategii innowacji na przykładzie województwa ¶l±skiego
Tytuł w wersji angielskiej: Management of social capital in the process of regional innovation strategy creation - example of silesian province
Autorzy: Joanna* Kałuża, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2008 z. 44, s. 89-99, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: polityka regionalna ; innowacja ; kapitał społeczny ; zarz±dzanie ; Regionalna Strategia Innowacyjna
Słowa kluczowe angielskie: regional policy ; innovation ; social capital ; management ; Regional Innovation Strategy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


71/83
Nr opisu: 0000076241
Tytuł oryginału: Comparative analysis of social capital in process of creation of regional innovation strategies in ¦l±skie and Lubelskie provices.
Tytuł w wersji polskiej: Analiza porównawcza kapitału społecznego w procesie tworzenia regionalnych strategii innowacji w województwie ¶l±skim i lubelskim
Autorzy: E. Bojar, Joanna* Kałuża, Joanna Machnik-Słomka, T. Żminda.
¬ródło: W: Intellectual capital management in regional pro-innovative networks. Ed. J. Stachowicz. Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 75-89
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


72/83
Nr opisu: 0000023976
Tytuł oryginału: Identyfikacja potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa w procesie transferu technologii metod± audytu technologicznego.
Tytuł w wersji angielskiej: Identification of enterprise technological needs in process of technology transfer by method of technology audit
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilo¶ciowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstaw± tworzenia warto¶ci współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 125-134, bibliogr. 8 poz.
Organizator: [Katedra Informatyki i Ekonometrii, Katedra Podstaw Zarz±dzania i Marketingu. Politechnika ¦l±ska]
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1724 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 37)
Słowa kluczowe polskie: transfer technologii ; audyt technologiczny ; potrzeby technologiczne ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: technology transfer ; technology audit ; technological needs ; company
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568


73/83
Nr opisu: 0000024218
Tytuł oryginału: Społeczne aspekty tworzenia parków technologicznych i przemysłowych.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. Red.: J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz. Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 57-65, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe polskie: park technologiczny ; park przemysłowy ; czynniki społeczne ; rozwój lokalny
Słowa kluczowe angielskie: technology park ; industrial park ; social factors ; local development
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 117653


74/83
Nr opisu: 0000047890
Tytuł oryginału: Metodologia badań wstępnych w procesie tworzenia klastrów.
Tytuł w wersji angielskiej: The metodology of primary researches in process of cluster's creations
Autorzy: Lilla Knop, Marek Krannich, Joanna Machnik-Słomka, Przemysław* Wróbel.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Unowocze¶nianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 109-125, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 83-85587-16-0
Słowa kluczowe polskie: klaster ; sieć współpracy ; metodologia badań
Słowa kluczowe angielskie: cluster ; cooperation network ; methodology of research
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 119581


75/83
Nr opisu: 0000123944
Tytuł oryginału: Regional Innovation Strategy of the ¦l±skie Voivodeship 2003-2013 [online].
Autorzy: L. Palmen, H. Kocek, B. Kowalska, Joanna Machnik-Słomka.
Adres wydawniczy: Katowice : Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring, 2004
Opis fizyczny: , (plik pdf) 76 s.
ISBN: 83-89816-01-6
Uwagi: Dostępny w internecie: https://ris.slaskie.pl/file/download/346 [dostęp 25 czerwca 2018]
Liczba arkuszy wydawniczych: 4
Słowa kluczowe polskie: Regionalna Strategia Innowacyjna ; województwo ¶l±skie ; innowacje ; analiza SWOT ; wdrażanie innowacji
Słowa kluczowe angielskie: Regional Innovation Strategy ; Silesian Voivodeship ; innovations ; SWOT analysis ; implementation of innovations
Typ publikacji: I
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Dostęp on-line:


76/83
Nr opisu: 0000076203
Tytuł oryginału: Social capital as critical success factor for innovation development process in industrialised regions. Case study RIS-Silesia in the Silesia Voivodship.
Tytuł w wersji polskiej: Kapitał społeczny jako kluczowy czynnik sukcesu dla rozwoju innowacyjnych procesów w przemysłowych regionach Studium przypadku RIS-Silesia w województwie ¶l±skim
Autorzy: Jan** Stachowicz, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Regions and fiscal federalism. 44 th European Congress of the European Regional Science Association, Porto, Portugal, 25-29 August 2004. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-15
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


77/83
Nr opisu: 0000123940
Tytuł oryginału: Regionalna Strategia Innowacji Województwa ¦l±skiego na lata 2003-2013 [online].
Autorzy: L. Palmen, H. Kocek, B. Kowalska, Joanna Machnik-Słomka.
Adres wydawniczy: Katowice : Górno¶l±ska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw, 2003
Opis fizyczny: , (plik pdf) 82 s.
ISBN: 83-89816-00-8
Uwagi: Dostępny w Internecie: https://ris.slaskie.pl/file/download/345 [dostęp 25 czerwca 2018]
Liczba arkuszy wydawniczych: 4
Słowa kluczowe polskie: Regionalna Strategia Innowacyjna ; województwo ¶l±skie ; innowacje ; analiza SWOT ; wdrażanie innowacji
Słowa kluczowe angielskie: Regional Innovation Strategy ; Silesian Voivodeship ; innovations ; SWOT analysis ; implementation of innovations
Typ publikacji: I
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Dostęp on-line:


78/83
Nr opisu: 0000076244
Tytuł oryginału: Social-cultural aspects of the functioning of an institutional network, which is the base for the regional pro-innovating strategy implementation.
Tytuł w wersji polskiej: Społeczno-kulturowe aspekty funkcjonowania formalnych sieci będ±cych podstaw± dla wdrażania proinnowacyjnych strategii rozwoju
Autorzy: Jan** Stachowicz, Joanna Machnik-Słomka, M. KaĽmierczak.
¬ródło: W: From industry to advanced services. Perspectives of European metropolitan regions. ERSA 2002. [42nd Congress of the European Regional Science Association], Dortmund, Germany, 27th-31st August 2002. [Dokument elektroniczny]. European Regional Science Association, Gesellschaft fur Regionalforschung. [Dortmund] : ERSA, 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-16
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


79/83
Nr opisu: 0000017496
Tytuł oryginału: Reindustrializacja regionów przemysłowych w ¶wietle uwarunkowań tworzenia i rozwoju parków przemysłowych, technologicznych.
Autorzy: Elfryda** Dyczek-Formanek, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług '99 - uwarunkowania regionalne. [XXI ¦l±skie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 1999. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Pyki. [Katowice] : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, [1999], s. 244-250, bibliogr. 6 poz.
Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


80/83
Nr opisu: 0000076242
Tytuł oryginału: Parki przemysłowe i technologiczne jako zorganizowany kompleks przemysłowy.
Autorzy: Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: W: Organizowanie i zakładanie parków technologicznych i przemysłowych w restrukturyzowanym regionie. Zalecenia i rekomendacje oraz propozycje praktyczne. Red. J. Stachowicz. Bytom : Polska Fundacja Promocji Kadr. O¶rodek ¦l±ski, 1998, s. 57-70
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


81/83
Nr opisu: 0000076243
Tytuł oryginału: Parki przemysłowe i technologiczne w krajach Europy Zachodniej.
Autorzy: P. Podsiadło, Elfryda** Dyczek-Formanek, Joanna Machnik-Słomka, J. Mańka.
¬ródło: W: Organizowanie i zakładanie parków technologicznych i przemysłowych w restrukturyzowanym regionie. Zalecenia i rekomendacje oraz propozycje praktyczne. Red. J. Stachowicz. Bytom : Polska Fundacja Promocja Kadr. O¶rodek ¦l±ski, 1998, s. 71-88
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


82/83
Nr opisu: 0000029051
Tytuł oryginału: Analiza rynku informacji gospodarczej.
Autorzy: Jan** Stachowicz, Agata Stachowicz-Stanusch, Joanna Machnik-Słomka, M. Stanusch.
¬ródło: W: Raport o stanie przedsięwzięć zwi±zanych z informacj± gospodarcz± na terenie województwa katowickiego. Praca zbiorowa. Pod red. Jana KaĽmierczaka. Katowice : [Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjaj± Naukom na Górnym ¦l±sku], 1996, s. 55-96
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


83/83
Nr opisu: 0000029048
Tytuł oryginału: Analysis of the market of economical information.
Autorzy: Jan** Stachowicz, Agata Stachowicz-Stanusch, Joanna Machnik-Słomka, M. Stanusch.
¬ródło: W: Report about the state of ventures connected with economical information in the Voivode6ship of Katowice. Collective work. Ed. by Jan KaĽmierczak. Katowice : [Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjaj± Naukom na Górnym ¦l±sku], 1996, s. 57-90
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie