Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KUDELKO AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 114Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/114
Nr opisu: 0000135932
Tytuł oryginału: 1,3,4-thiadiazole-containing azo dyes: synthesis, spectroscopic properties and molecular structure
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Monika Olesiejuk, Marcin Łuczyński, M. ¦wi±tkowski, T. Sierański, R. Kruszyński.
¬ródło: -Molecules 2020 vol. 25 iss. 12, art. no. 2822 s. 1-17, bibliogr. 44 poz.
Impact Factor: 3.267
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1420-3049
DOI:
Słowa kluczowe polskie: heterocykle ; 2-arylazo-5-arylo-1,3,4-tiadiazole ; reakcje azo-sprzęgania ; struktura krystaliczna
Słowa kluczowe angielskie: heterocycles ; 2-arylazo-5-aryl-1,3,4-thiadiazoles ; azo-coupling reactions ; crystal structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/114
Nr opisu: 0000137084
Tytuł oryginału: Chelaty mikroelementowe w rolnictwie.
Tytuł w wersji angielskiej: Micronutrient chelates in agriculture
Autorzy: Marcin Łuczyński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Interdyscyplinarne Badania Młodych Naukowców. Red. Mirosław Bonek, Tomasz Tański, Katarzyna Turoń, Andrzej Kubik, Amadeus Jagieła-Zaj±c. Gliwice : Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2020, s. 75-86, bibliogr. 32 poz.
ISBN: 978-83-65138-26-2
Seria: (Prace Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych ; Politechnika ¦l±ska)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: chelaty mikroelementowe ; rolnictwo ; nawóz
Słowa kluczowe angielskie: micronutrient chelates ; agriculture ; fertilizer
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


3/114
Nr opisu: 0000138069
Tytuł oryginału: Dodatki do żywno¶ci oparte na zwi±zkach heterocyklicznych zawieraj±cych azot
Tytuł w wersji angielskiej: Food additives based on heterocyclic nitrogen-containing compounds
Autorzy: Anna Maj, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 11, s. 1620-1625, bibliogr.
Impact Factor: 0.485
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0033-2496
e-ISSN: 2449-9951
DOI:
Słowa kluczowe polskie: dodatki żywieniowe ; zwi±zki heterocykliczne
Słowa kluczowe angielskie: food additives ; heterocyclic compounds
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.707
Dostęp on-line:


4/114
Nr opisu: 0000138001
Tytuł oryginału: Efficient synthesis of novel 1,3,4-oxadiazoles bearing a 4-N,N-dimethylaminoquinazoline scaffold via palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling reactions
Tytuł w wersji polskiej: Wydajna synteza nowych 1,3,4-oksadiazoli zawieraj±cych jednostkę 4-N,N-dimetyloaminochinazolinow± w katalizowanych palladem reakcjach krzyżowego sprzęgania Suzuki
Autorzy: B. Wołek, M. Werłos, M. Komander, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Molecules 2020 vol. 25 iss. 21, s. 1-18, bibliogr. 70 poz.
Impact Factor: 3.267
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1420-3049
DOI:
Słowa kluczowe polskie: heterocykle ; sprzęganie krzyżowe Suzuki ; katalizator przeniesienia fazowego ; pallad ; kataliza
Słowa kluczowe angielskie: heterocycles ; Suzuki cross-coupling ; phase-transfer catalyst ; palladium ; catalysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


5/114
Nr opisu: 0000136503
Tytuł oryginału: Highly fluorescent 1,2,4,5-tetrazine derivatives containing 1,3,4-oxadiazole ring conjugated via a 1,4-phenylene linker
Autorzy: Anna Kędzia, Agnieszka Kudelko, M. ¦wi±tkowski, R. Kruszyński.
¬ródło: -Dyes and Pigments 2020 vol. 183, s. 1-9, bibliogr. 35 poz.
Impact Factor: 4.613
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0143-7208
e-ISSN: 1873-3743
DOI:
Słowa kluczowe polskie: s-tetrazyna ; 1,3,4-oksadiazol ; wła¶ciwo¶ci luminescencyjne ; reakcja Pinnera ; cyklizacja
Słowa kluczowe angielskie: s-tetrazine ; 1,3,4-oxadiazole ; luminescent properties ; Pinner reaction ; cyclization
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


6/114
Nr opisu: 0000131783
Tytuł oryginału: Microwave-promoted synthesis of highly luminescent s-tetrazine-1,3,4-oxadiazole and s-tetrazine-1,3,4-thiadiazole hybrids
Autorzy: Anna Kędzia, Agnieszka Kudelko, M. ¦wi±tkowski, R. Kruszyński.
¬ródło: -Dyes and Pigments 2020 vol. 172, art. no. 107865 s. 1-8, bibliogr. 48 poz.
Impact Factor: 4.613
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0143-7208
e-ISSN: 1873-3743
DOI:
Słowa kluczowe polskie: mikrofale ; s-tetrazyna ; 1,3,4-oksadiazol ; 1,3,4-tiadiazole ; cyklokondensacja ; wła¶ciwo¶ci luminescencyjne
Słowa kluczowe angielskie: microwaves ; s-tetrazine ; 1,3,4-oxadiazole ; 1,3,4-thiadiazoles ; cyclocondensation ; luminescence properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


7/114
Nr opisu: 0000133508
Tytuł oryginału: Badania nad syntez± i wła¶ciwo¶ciami nowych hybryd organicznych opartych o jednostki diarylodiazolowe i diarylotriazolowe w reakcjach krzyżowego sprzęgania. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Monika Olesiejuk.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2019
Opis fizyczny: , 175 k., bibliogr. 206 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Chemiczny.
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Kudelko
Słowa kluczowe polskie: zwi±zek heterocykliczny ; 1,3,4-oksadiazol ; 1,3,4-tiadiazol ; 1,2,4-triazol ; sprzęganie krzyżowe
Słowa kluczowe angielskie: heterocyclic compound ; 1,3,4-oxadiazole ; 1,3,4-thiadiazole ; 1,2,4-triazole ; cross-coupling
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. R-5660+CD
Dostęp BCP¦:


8/114
Nr opisu: 0000132327
Tytuł oryginału: Badania nad syntez± pochodnych 2-amino-1,3,4-oksadiazolu i 2-amino-1,3,4-tiadiazolu jako potencjalnych prekursorów barwników azowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Study on the synthesis of 2-amino-1,3,4-oxadiazole and 2-amino-1,3,4-thiadiazole derivatives as potential precurors for new azo dyes
Autorzy: Monika Olesiejuk, Marcin Łuczyński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Innowacyjne badania młodych naukowców. InterTechDoc'2019. Red.: Mirosław Bonek, Barbara Balon, Łukasz Kohlbrenner, Andrzej Kubik, Katarzyna Turoń. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 136-159, bibliogr. 36 poz.
ISBN: 978-83-65138-25-5
Seria: (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach ; )
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: oksadiazol ; tiadiazol ; barwnik azowy
Słowa kluczowe angielskie: oxadiazole ; thiadiazole ; azo dye
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


9/114
Nr opisu: 0000131367
Tytuł oryginału: Podstawy chemii organicznej. Repetytorium w pytaniach i odpowiedziach.
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019
Opis fizyczny: , 101 s., bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-7880-622-6
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 7
Słowa kluczowe polskie: zwi±zki organiczne ; struktura ; hybrydyzacja ; aromatyczno¶ć ; stereoizomeria ; reguły nazewnictwa
Słowa kluczowe angielskie: organic compounds ; structure ; hybridization ; aromaticity ; stereoisomerism ; naming rules
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


10/114
Nr opisu: 0000132323
Tytuł oryginału: Potencjał aplikacyjny pochodnych 1,2,4-triazolu.
Tytuł w wersji angielskiej: Application potential of 1,2,4-triazole derivatives
Autorzy: Anna Kędzia, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Innowacyjne badania młodych naukowców. InterTechDoc'2019. Red.: Mirosław Bonek, Barbara Balon, Łukasz Kohlbrenner, Andrzej Kubik, Katarzyna Turoń. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 84-94, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-83-65138-25-5
Seria: (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach ; )
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: 1,2,4-triazol ; optoelektronika ; medycyna ; rolnictwo
Słowa kluczowe angielskie: 1,2,4-triazole ; optoelectronics ; medicine ; agriculture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


11/114
Nr opisu: 0000130170
Tytuł oryginału: Reakcje sprzęgania wybranych skondensowanych azyn i diazyn oraz ich zastosowanie.
Autorzy: Marcin Łuczyński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Interdyscyplinarno¶ć kluczem do rozwoju. XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019, Lublin, 23-24 marca 2019 r. Abstrakty. Red.: Barbara Wrzyszcz, Ewelina ChodĽko, Kamil Maci±g. Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019, s. 132-133
ISBN: 978-83-66261-09-9
Słowa kluczowe polskie: azyny ; diazyny ; sprzęganie Suzukiego
Słowa kluczowe angielskie: azines ; diazines ; Suzuki coupling
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_REPOSITORY
Dostęp on-line:


12/114
Nr opisu: 0000128492
Tytuł oryginału: Synteza 2,5-bis(4-bifenylylo)-1,3,4-oksadiazolu w reakcjach krzyżowego sprzęgania wybranych zwi±zków metaloorganicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Synthesis of 2,5-bis(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole with the use of cross-coupling reactions of selected organometallic compounds
Autorzy: J. Chrobak, Monika Olesiejuk, Agnieszka Kudelko, M. Szmatoła.
¬ródło: -Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 2, s. 260-263, bibliogr. 18 poz.
Impact Factor: 0.485
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0033-2496
e-ISSN: 2449-9951
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reakcje sprzęgania ; zwi±zek metaloorganiczny ; 1,3,4-oksadiazol
Słowa kluczowe angielskie: coupling reactions ; organometallic compound ; 1,3,4-oxadiazole
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.707
Dostęp on-line:


13/114
Nr opisu: 0000131673
Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka wybranych halogenowych pochodnych 4-aminochinazoliny.
Autorzy: Marcin Łuczyński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Science Beyond Disciplines. 8th edition of the Conference for Young Scientists, Chorzow, Poland, September 19th-20th, 2019. Eds. Karina Kocot, Alicja Menżyk, Łukasz Pieszczek. Częstochowa : Harit Krzysztof Bednarek, 2019, s. 69
ISBN: 978-83-62408-32-0
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/114
Nr opisu: 0000128629
Tytuł oryginału: Synthesis of 4-alkyl-4H-1,2,4-triazole derivatives by Suzuki cross-coupling reactions and their luminescence properties
Autorzy: Monika Olesiejuk, Agnieszka Kudelko, M. Swiatkowski, R. Kruszynski.
¬ródło: -Molecules 2019 vol. 24 iss. 3, art. no. 652 s. 1-20, bibliogr. 33 poz.
Impact Factor: 3.267
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1420-3049
DOI:
Słowa kluczowe polskie: sprzęganie krzyżowe Suzuki ; zwi±zki heterocykliczne ; pochodne 1,2,4-triazolu ; ciecze jonowe ; wła¶ciwo¶ci luminescencyjne
Słowa kluczowe angielskie: Suzuki cross-coupling ; heterocycles ; 1,2,4-triazole derivatives ; ionic liquids ; luminescence properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


15/114
Nr opisu: 0000124355
Tytuł oryginału: An efficient synthesis of new 2-aryl-5-phenylazenyl-1,3,4-oxadiazole derivatives from N,N'-diarylcarbonohydrazides
Autorzy: Anna Kędzia, Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Synlett 2018 vol. 29 iss. 13, s. 1745-1748, bibliogr. 40 poz.
Impact Factor: 2.418
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0936-5214
e-ISSN: 1437-2096
DOI:
Słowa kluczowe polskie: 1,3,4-oksadiazol ; zwi±zek azowy ; heterocykle ; cyklodwodnienie
Słowa kluczowe angielskie: 1,3,4-oxadiazoles ; azo compound ; heterocycles ; cyclodehydration
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/114
Nr opisu: 0000126784
Tytuł oryginału: Microwave-promoted synthesis of s-tetrazine-1,3,4-oxadiazole derivatives.
Autorzy: Anna Kędzia, M. ¦wi±tkowski, R. Kruszyński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: XXI International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", ŁódĽ, 23th November 2018. Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego, 2018, s. 46, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 978-83-7455-585-2
Organizator: Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences [et. al.]
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/114
Nr opisu: 0000126038
Tytuł oryginału: Preparation and molecular structures of N'-(2-heteroarylmethylidene)-3-(3-pyridyl)acrylohydrazides
Autorzy: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko, K. Gajda, B. Dziuk, B. Zarychta, K. Ejsmont.
¬ródło: -Z. Naturforsch., B 2018 vol. 73 iss. 10, s. 725-731, bibliogr. 43 poz.
Impact Factor: 0.961
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0932-0776
DOI:
Słowa kluczowe polskie: akrylohydrazydy ; aromatyczno¶ć ; struktura krystaliczna ; teoria funkcjonału gęsto¶ci ; podstawniki heteroarylowe ; obliczenia kwantowo-chemiczne ; okre¶lenie struktury metod± rentgenowsk±
Słowa kluczowe angielskie: acroylhydrazides ; aromaticity ; crystal structure ; Density Functional Theory ; heteroaryl substituents ; quantum chemical calculations ; X-ray structure determination
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/114
Nr opisu: 0000124886
Tytuł oryginału: Π-electron delocalization in 2-benzoyl-5-phenylpyrazolidin-3-one
Autorzy: Monika Olesiejuk, Agnieszka Kudelko, K. Gajda, B. Dziuk, K. Ejsmont.
¬ródło: -Z. Naturforsch., B 2018 vol. 73 iss. 8, s. 577-582, bibliogr. 42 poz.
Impact Factor: 0.961
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0932-0776
DOI:
Słowa kluczowe polskie: domieszka ; benzhydrol ; struktura kryształu ; okre¶lenie struktury metod± rentgenowsk±
Słowa kluczowe angielskie: addition ; benzhydrazide ; crystal structure ; X-ray structure determination
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/114
Nr opisu: 0000115747
Tytuł oryginału: Analysis of exciplex emitters
Autorzy: P. Pander, Agnieszka Kudelko, Alina Brzęczek, Monika Wróblowska, Krzysztof Walczak, Przemysław Data.
¬ródło: -Disp. Imaging 2017 vol. 2 iss. 3-4, s. 265-277, bibliogr. 27 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2165-8188
e-ISSN: 2165-8196
Słowa kluczowe polskie: ekscypleks ; fotofizyka ; TADF ; elektrochemia ; przenoszenie ładunku
Słowa kluczowe angielskie: exciplex ; photophysics ; TADF ; electrochemistry ; charge transfer
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


20/114
Nr opisu: 0000122238
Tytuł oryginału: Badania nad możliwo¶ci± syntezy pochodnych 1,3,4-oksadiazolu sprzężonych poprzez ł±cznik diazowy z wybranymi ugrupowaniami aromatycznymi.
Autorzy: Anna Kędzia, Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. VI Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 15 wrze¶nia 2017, Chorzów. [online]. Eds. Joanna Orzeł, Marcin Szala, Łukasz Pieszczek. Wydziałowa Rada Samorz±du Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 64, bibliogr. 2 poz.
Uwagi: Dostępny w Internecie: https://drive.google.com/file/d/0B04XZ8ercj4hSkNUSUdjdG5UcTQ/view [dostęp 21 marca 2017]
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


21/114
Nr opisu: 0000118501
Tytuł oryginału: Badania nad syntez± nowych sprzężonych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu, 1,3,4-tiadiazolu i 1,2,4-triazolu.
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, Monika Olesiejuk.
¬ródło: W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 wrze¶nia 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 312
Uwagi: Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 wrze¶nia 2017]
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


22/114
Nr opisu: 0000118515
Tytuł oryginału: Badania nad zastosowaniem DDG w syntezie sprzężonych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu.
Autorzy: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 wrze¶nia 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 595, bibliogr. 2 poz.
Uwagi: Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 wrze¶nia 2017]
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


23/114
Nr opisu: 0000117452
Tytuł oryginału: Convenient synthesis and biological activity of mono and diacyl 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole derivatives
Autorzy: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko, Monika Wróblowska, A. Biernasiuk, A. Malm, M. Krawczyk.
¬ródło: -J. Heterocycl. Chem. 2017 vol. 54 iss. 6, s. 3241-3249, bibliogr. 60 poz.
Impact Factor: 1.141
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0022-152X
e-ISSN: 1943-5193
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


24/114
Nr opisu: 0000113677
Tytuł oryginału: New N-substituted hydrazones, derivatives of uridyl aldehyde
Tytuł w wersji angielskiej: Nowe N-podstawione hydrazony, pochodne aldehyde urydynowego
Autorzy: Katarzyna* Kral, Tadeusz Bieg, Agnieszka Kudelko, A. Baraba¶, A. D±browska, Ilona Wandzik.
¬ródło: -Nucleosides Nucleotides and Nucleic Acids 2017 vol. 36 iss. 3, s. 159-169, bibliogr. 27 poz.
Impact Factor: 0.831
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 1525-7770
e-ISSN: 1532-2335
DOI:
Słowa kluczowe polskie: urydyna
Słowa kluczowe angielskie: uridine ; N-acyl hydrazone ; chelate formation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/114
Nr opisu: 0000121821
Tytuł oryginału: Study on antibacterial and antifungal activity of 2-(2-arylethenyl)-1,3,4-oxadiazoles
Autorzy: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko, A. Biernasiuk, A. Malm.
¬ródło: -Trends. Org. Chem. 2017 vol. 18, s. 21-28, bibliogr. 36 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 0972-4362
Słowa kluczowe polskie: 1,3,4-oksadiazol ; hydrazydy ; MIC ; synteza ; aktywno¶ć antybakteryjna ; ¶rodek przeciwgrzybiczy
Słowa kluczowe angielskie: 1,3,4-oxadiazoles ; hydrazides ; MIC ; synthesis ; antibacterial activity ; antifungal activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/114
Nr opisu: 0000113550
Tytuł oryginału: Study on DDQ-promoted synthesis of 2,5-disubstituted 1,3,4-oxadiazoles from acid hydrazides and aldehydes
Tytuł w wersji polskiej: Badania nad syntez± 2,5-dipodstawionych 1,3,4-oksadiazoli wspomagan± DDQ z użyciem hydrazydów kwasowych i aldehydów
Autorzy: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński, Nikodem KuĽnik.
¬ródło: -Arkivoc 2017 vol. 2017, s. 87-106, bibliogr. 102 poz.
Impact Factor: 1.048
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1551-7004
e-ISSN: 1551-7012
DOI:
Słowa kluczowe polskie: 1,3,4-oksadiazol ; heterocykle ; DDQ ; cyklizacja oksydacyjna
Słowa kluczowe angielskie: 1,3,4-oxadiazoles ; heterocycles ; DDQ ; oxidative cyclization ; one-pot synthesis ; N-aroylhydrazones
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC
Dostęp on-line:


27/114
Nr opisu: 0000121589
Tytuł oryginału: Synteza i wła¶ciwo¶ci nowych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu sprzężonych z wybranymi ugrupowaniami aromatycznymi. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Karolina* Jasiak.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2017
Opis fizyczny: , 191 k., bibliogr. 210 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Chemiczny.
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Kudelko
Słowa kluczowe polskie: 1,3,4-oksadiazol ; synteza ; wła¶ciwo¶ci biologiczne ; wła¶ciwo¶ci optyczne ; DDQ ; ortoester trietylowy
Słowa kluczowe angielskie: 1,3,4-oxadiazole ; synthesis ; biological properties ; optical properties ; DDQ ; triethyl orthoester
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. R-5436+CD


28/114
Nr opisu: 0000118520
Tytuł oryginału: Synteza sprzężonych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu i 1,3,4-tiadiazolu oraz N-podstawionych 1,2,4-triazoli.
Autorzy: Monika Olesiejuk, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 wrze¶nia 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 653, bibliogr. 2 poz.
Uwagi: Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 wrze¶nia 2017]
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


29/114
Nr opisu: 0000112122
Tytuł oryginału: Synthesis of extended 1,3,4-oxadiazole and 1,3,4-thiadiazole derivatives in the Suzuki cross-coupling reactions
Autorzy: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko, Nikodem KuĽnik, Katarzyna* Łaba, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: -J. Heterocycl. Chem. 2017 vol. 54 iss. 2, s. 1550-1557, bibliogr. 31 poz.
Impact Factor: 1.141
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0022-152X
e-ISSN: 1943-5193
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


30/114
Nr opisu: 0000119490
Tytuł oryginału: Uniwersytet Młodego Odkrywcy "Oswoić chemię - zaczarowane laboratorium" zakończył zajęcia!
Autorzy: Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Biul. Pol. ¦l. 2017 nr 6/7, s. 33
p-ISSN: 1689-8192
Słowa kluczowe polskie: Uniwersytet Młodego Odkrywcy ; Wydział Chemiczny ; Politechnika ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: University of Young Explorer ; Faculty of Chemistry ; Silesian University of Technology
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4492
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


31/114
Nr opisu: 0000114656
Tytuł oryginału: Badania nad wykorzystaniem 2,3-dichloro-5,6-dicyjano-1,4-benzochinonu (DDQ) w syntezie pochodnych 1,3,4-oksadiazolu.
Autorzy: Karolina* Jasiak, Aurelia Adamczyk, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. V Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 16 wrze¶nia 2016, Chorzów. Eds. Joanna Orzeł, Barbara Krakowska, Angelina Rusnok. Wydziałowa Rada Samorz±du Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 62
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/114
Nr opisu: 0000114736
Tytuł oryginału: Π-electron delocalization in 2-benzoyl-5-phenylpyrazolidin-3-one.
Autorzy: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko, K. Gajda, B. Dziuk, K. Ejsmont.
¬ródło: W: 58 Konwersatorium Krystalograficzne. Polish Crystallographic Meeting. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, Wrocław, 22-24.VI.2016. Program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac. Red. Marek Wołcyrz, Maria Daszkiewicz, Małgorzata Kucharska. Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, 2016, s. 202, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-83-939559-8-5
Organizator: Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


33/114
Nr opisu: 0000114734
Tytuł oryginału: Π-electron delocalization in n'-(2-hetarylmethylidene)-3-(3-pyridyl)acrylohydrazides.
Autorzy: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko, K. Gajda, B. Dziuk, K. Ejsmont.
¬ródło: W: 58 Konwersatorium Krystalograficzne. Polish Crystallographic Meeting. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, Wrocław, 22-24.VI.2016. Program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac. Red. Marek Wołcyrz, Maria Daszkiewicz, Małgorzata Kucharska. Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, 2016, s. 200-201, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-939559-8-5
Organizator: Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


34/114
Nr opisu: 0000114719
Tytuł oryginału: Synteza rozbudowanych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu oraz 1,3,4-tiadiazolu w reakcjach krzyżowego sprzęgania Suzuki.
Autorzy: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 IX 2016. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Oprac. red. Sławomir Borysiak, Bogdan Czajka, Robert Pietrzak. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2016, s. 91, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 978-83-60988-23-7
Organizator: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe polskie: zwi±zki heterocykliczne ; sprzęganie krzyżowe
Słowa kluczowe angielskie: heterocycles ; cross coupling
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


35/114
Nr opisu: 0000114720
Tytuł oryginału: Synthesis and structure of 2-benzoyl-5-phenylpyrazolidin-3-one.
Autorzy: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko, K. Gajda, B. Dziuk, K. Ejsmont.
¬ródło: W: 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 IX 2016. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Oprac. red. Sławomir Borysiak, Bogdan Czajka, Robert Pietrzak. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2016, s. 323
ISBN: 978-83-60988-23-7
Organizator: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


36/114
Nr opisu: 0000101314
Tytuł oryginału: α,β-unsaturated acid hydrazides as precursors of 1,3,4-oxadiazole derivatives.
Tytuł w wersji polskiej: α, β-nienasycone hydrazydy kwasowe jako prekursory pochodnych 1,3,4-oksadiazolu
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, Monika Wróblowska.
¬ródło: W: 16th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Węgry, Balatonalmadi, 14-17.05.2015. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. P29
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/114
Nr opisu: 0000102838
Tytuł oryginału: Badania nad możliwo¶ci± syntezy pochodnych 5-arylo-2-(2-aryloetynylo)-1,3,4-oksadiazolu z udziałem hydrazydów kwasowych.
Autorzy: K. Krysztaszek, Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. IV Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 18 wrze¶nia 2015, Chorzów. Ed. Joanna Orzeł, Marcin Szala. Wydziałowa Rada Samorz±du Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach. Częstochowa : Harit, 2015, s. 52
ISBN: 978-83-92408-12-2
Słowa kluczowe polskie: 1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd ; synteza
Słowa kluczowe angielskie: 1,3,4-oxadiazole ; hydrazide ; synthesis
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


38/114
Nr opisu: 0000099223
Tytuł oryginału: DDQ jako efektywny czynnik utleniaj±cy w syntezie pochodnych 2-(2-aryloetenylo)-1,3,4-oksadiazolu.
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak.
¬ródło: W: X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X), ŁódĽ, 16-18 kwietnia 2015. Program i streszczenia. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. K19
Organizator: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi [i in.]
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/114
Nr opisu: 0000101372
Tytuł oryginału: Efficient synthesis of conjugated 1,3,4-thiadiazole hybrids through palladium-catalyzed cross-coupling of 2,5-bis(4-bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole with boronic acids
Tytuł w wersji polskiej: Efektywna synteza sprzężonych hybryd 1,3,4-tiadiazolowych w reakcjach katalizowanego palladem krzyżowego sprzęgania 2,5-bis(4bromofenylo)-1,3,4-tiadiazoli z kwasami boronowymi
Autorzy: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: -Synlett 2015 vol. 26 iss. 15, s. 2127-2130, bibliogr. 17 poz.
Impact Factor: 2.323
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0936-5214
e-ISSN: 1437-2096
DOI:
Słowa kluczowe polskie: heterocykle ; sprzęganie krzyżowe ; katalizator przeniesienia fazowego ; pallad ; kataliza
Słowa kluczowe angielskie: heterocycles ; cross coupling ; phase transfer catalyst ; palladium ; catalysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/114
Nr opisu: 0000102680
Tytuł oryginału: Hydrazydy wybranych kwasów karboksylowych w syntezie pięcioczłonowych układów heterocyklicznych.
Tytuł w wersji angielskiej: Hydrazides of selected carboxylic acids in synthesis of five-membered heterocycles
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, Monika Wróblowska.
¬ródło: W: II Interdyscyplinarna Sesja Wyjazdowa Doktorantów Politechniki ¦l±skiej, Gliwice - Szczyrk, 2015. Red.: Mirosław Bonek, Tomasz Gaweł, Dawid Cichocki. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej, 2015, s. 344-352, bibliogr. 29 poz.
ISBN: 978-83-65138-06-4
Seria: (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach ; )
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,96
Słowa kluczowe polskie: hydrazyd ; 1,3,4-oksadiazol ; ortoester trietylowy ; cyklokondensacja ; synteza organiczna
Słowa kluczowe angielskie: hydrazide ; 1,3,4-oxadiazole ; triethyl orthoester ; cyclocondensation ; organic synthesis
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


41/114
Nr opisu: 0000102965
Tytuł oryginału: N-Aroylhydrazones as precursors for the synthesis of 2,5-diaryl-1,3,4-oxadiazoles.
Tytuł w wersji polskiej: N-Aroilohydrazony jako prekursory w syntezie 2,5-diarylo-1,3,4-oksadiazoli
Autorzy: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: XIII International Congress of Young Chemists. YoungChem 2015, Cracow, 7th-11th October 2015. Book of abstracts. Warsaw : Chemical Scientific Society "Flogiston". Warsaw University of Technology, 2015, s. 97, bibliogr. 1 poz.
ISBN: 978-83-61037-28-6
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/114
Nr opisu: 0000102725
Tytuł oryginału: Oxidative cyclization of N-aroylhydrazones to 2-(2-arylethenyl)-1,3,4-oxadiazoles using DDQ as an efficient oxidant
Autorzy: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Tetrahedron Lett. 2015 vol. 56 iss. 43, s. 5878-5881, bibliogr. 43 poz.
Impact Factor: 2.347
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0040-4039
e-ISSN: 1873-3581
DOI:
Słowa kluczowe polskie: 1,3,4-oksadiazol ; cyklizacja oksydacyjna ; 2,3-dichloro-5,6-dicyjano-1,4-benzochinon ; DDQ ; heterocykle
Słowa kluczowe angielskie: 1,3,4-oxadiazole ; oxidative cyclization ; 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone ; DDQ ; heterocycles ; N-aroylhydrazones
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


43/114
Nr opisu: 0000097266
Tytuł oryginału: Study on the synthesis of novel 5-substituted 2-[2-(pyridyl)ethenyl]-1,3,4-oxadiazoles and their acid-base interactions
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, K. Ejsmont.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2015 vol. 146 iss. 2, s. 303-311, bibliogr. 70 poz.
Impact Factor: 1.131
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zwi±zki heterocykliczne ; zasadowo¶ć ; cyklizacja ; 1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd kwasu 3-pirydyloakrylowego ; stała jonizacji pKa
Słowa kluczowe angielskie: heterocycles ; basicity ; cyclization ; 1,3,4-oxadiazoles ; 3-(pyridyl)acrylohydrazides ; pKa ionisation constant
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


44/114
Nr opisu: 0000102837
Tytuł oryginału: Synteza nowych sprzężonych hybryd organicznych opartych o jednostki difenylenodiazolowe.
Autorzy: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku. Polska chemia w mie¶cie wolno¶ci, 21-25 wrze¶nia 2015. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2015, s. 104
ISBN: 978-83-60988-20-6
Organizator: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Słowa kluczowe polskie: układ heterocykliczny ; synteza ; hybrydy organiczne
Słowa kluczowe angielskie: heterocyclic system ; synthesis ; organic hybrids
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


45/114
Nr opisu: 0000103126
Tytuł oryginału: Synteza pochodnych 2,5-difenylo-1,3,4-tiadiazolu jako prekursorów w reakcjach sprzęgania Suzuki.
Autorzy: M. Komander, Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. IV Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 18 wrze¶nia 2015, Chorzów. Ed. Joanna Orzeł, Marcin Szala. Wydziałowa Rada Samorz±du Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach. Częstochowa : Harit, 2015, s. 47
ISBN: 978-83-92408-12-2
Słowa kluczowe polskie: reakcja Suzuki ; 1,3,4-tiadiazol ; wła¶ciwo¶ci elektroluminescencyjne ; sprzęganie
Słowa kluczowe angielskie: Suzuki reaction ; 1,3,4-thiadiazole ; electroluminescent properties ; coupling
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


46/114
Nr opisu: 0000100540
Tytuł oryginału: Synthesis, spectral characteristics and electrochemistry of symmetrically substituted hybrids derived from 2,5-bis(4-bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole under Suzuki cross-coupling reaction
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Monika Wróblowska, Tomasz Jarosz, Katarzyna* Łaba, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: -Arkivoc 2015 pt V, s. 287-302, bibliogr. 51 poz.
Impact Factor: 1.177
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1551-7004
e-ISSN: 1551-7012
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zwi±zki heterocykliczne ; 1,3,4-oksadiazol ; katalizator przeniesienia fazowego ; fotoluminescencja ; sprzęganie krzyżowe
Słowa kluczowe angielskie: heterocycles ; 1,3,4-oxadiazoles ; phase-transfer catalyst ; photoluminescence ; cross-coupling
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC
Dostęp on-line:


47/114
Nr opisu: 0000096262
Tytuł oryginału: An efficient synthesis of conjugated 5-aryl-1,3,4-oxadiazoles from 3-heteroarylacrylohydrazides and acid chlorides
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Monika Wróblowska.
¬ródło: -Tetrahedron Lett. 2014 vol. 55 iss. 21, s. 3252-3254, bibliogr. 14 poz.
Impact Factor: 2.379
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0040-4039
e-ISSN: 1873-3581
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cyklizacja ; zwi±zki heterocykliczne ; 1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd kwasu 3-heteroaryloakrylowego
Słowa kluczowe angielskie: cyclization ; heterocycles ; 1,3,4-oxadiazoles ; 3-heteroarylacryloylhydrazide
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


48/114
Nr opisu: 0000101317
Tytuł oryginału: Study on the synthesis of conjugated 5-akryl-1,3,4-oxadiazoles from unsaturated acid hydrazides.
Tytuł w wersji polskiej: Badania nad syntez± sprzężonych 5-aryol-1,3,4-oksadiazoli z nienasyconych hydrazydów kwasowych
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Monika Wróblowska.
¬ródło: W: International Congress of Young Chemists. 12-th YoungChem , Szczecin, Poland, 8th-12th October, 2014. Book of abstracts. Eds: Agata Kołodziejczyk [et al.]. Warszawa : Politechnika Warszawska, 2014, s. P02
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/114
Nr opisu: 0000097139
Tytuł oryginału: Synteza pochodnych 1,3,4-oksadiazolu, sprzężonych poprzez fragment etenylowy z pięcio- i sze¶cioczłonowymi układami aromatycznymi.
Autorzy: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. III Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 26 wrze¶nia 2014, Chorzów. Ed. Emil Kaptur. Wydziałowa Rada Samorz±du Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 60, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: 1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd kwasowy ; układ heterocykliczny
Słowa kluczowe angielskie: 1,3,4-oxadiazole ; acid hydrazide ; heterocyclic system
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/114
Nr opisu: 0000101319
Tytuł oryginału: Synthesis and acid base interactions of new 1,3,4-oxadiazole derivatives, conjugated via an ethenyl linker to oyridine ring.
Tytuł w wersji polskiej: Synteza i oddziaływania kwasowo-zasadowe w nowych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu sprzężonych poprzez ł±cznik etenylowy z pier¶cieniem pirydynowym
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak.
¬ródło: W: International Congress of Young Chemists. 12-th YoungChem , Szczecin, Poland, 8th-12th October, 2014. Book of abstracts. Eds: Agata Kołodziejczyk [et al.]. Warszawa : Politechnika Warszawska, 2014, s. P01
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/114
Nr opisu: 0000087645
Tytuł oryginału: An efficient synthesis of 1,3,4-oxadiazoles conjugated to thiophene and furan rings via ethenyl linker
Tytuł w wersji polskiej: Efektywna synteza pochodnych 1,3,4-oksadiazolu sprzężonych z pier¶cieniami tiofenowym i furanowym poprzez ł±cznik etenylowy
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak.
¬ródło: -Synthesis (Stuttgart) 2013 vol. 45, s. 1950-1954, bibliogr. 17 poz.
Impact Factor: 2.443
Punktacja MNiSW: 30.000
p-ISSN: 0039-7881
e-ISSN: 1437-210X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


52/114
Nr opisu: 0000087848
Tytuł oryginału: C-5' substituted uridine derivatives as schiff base ligands.
Autorzy: Katarzyna* Kral, Tadeusz Bieg, Jadwiga* Paszkowska, Agnieszka Kudelko, Ilona Wandzik.
¬ródło: W: Chemistry towards biology. 6th Central Europe Conference, Trieste, Italy, September, 10-13th, 2013. Universita Degli Studi di Trieste. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. P 3, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


53/114
Nr opisu: 0000101373
Tytuł oryginału: Efficient synthesis of 1,3,4-oxadiazoles conjugated to thiophene or furan rings via an ethenyl linker
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak.
¬ródło: -Synlett 2013 vol. 45 iss. 14, s. 1950-1954
Impact Factor: 2.463
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0936-5214
e-ISSN: 1437-2096
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cyklizacja ; heterocykle ; furany ; tiofen ; 1,3,4-oksadiazol
Słowa kluczowe angielskie: cyclization ; heterocycles ; furans ; thiophene ; 1,3,4-oxadiazoles
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


54/114
Nr opisu: 0000099221
Tytuł oryginału: Synteza pochodnych 1,3,4-oksadiazolu sprzężonych z wybranymi pięcioczłonowymi układami heterocyklicznymi.
Autorzy: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Chemia - tradycja i nowe wyzwania. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 wrze¶nia 2013. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2013, s. 116
ISBN: 978-83-60988-15-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/114
Nr opisu: 0000087646
Tytuł oryginału: Synthesis of novel 1-[(1-ethoxymethylene)amino]imidazol-5(4H)-ones and 1,2,4-triazin-6(5H)-ones from optically active α-aminocarboxylic acid hydrazides
Tytuł w wersji polskiej: Synteza nowych 1-[(1-etoksymetyleno)amino]imidazol-5(4H)-onów i 1,2,4-triazyn-6(5H)-onów z optycznie czynnych hydrazydów kwasów α-aminokarboksylowych
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Tetrahedron Lett. 2013 vol. 54 iss. 35, s. 4637-4640, bibliogr. 29 poz.
Impact Factor: 2.391
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0040-4039
e-ISSN: 1873-3581
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zwi±zki heterocykliczne ; hydrazyd kwasu alfa-amino karboksylowego ; cyklizacja ; racemizacja
Słowa kluczowe angielskie: heterocycles ; alpha-aminocarboxylic acid hydrazide ; cyclization ; racemization
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


56/114
Nr opisu: 0000071012
Tytuł oryginału: 1-[(1-Ethoxypropylidene)amino]-2-ethyl-4-(4-hydroxybenzyl)imidazol-5(4H)-one
Autorzy: K. Ejsmont, Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Acta Cryst., C Cryst. Struct. Commun. 2012 vol. 68 nr 3, s. O141-O143, bibliogr. 27 poz.
Impact Factor: 0.492
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0108-2701
e-ISSN: 1600-5759
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


57/114
Nr opisu: 0000081851
Tytuł oryginału: 3,5-Diphenyl-1,2,4-triazin-6(1H)-one: synthesis, and X-ray and DFT-calculated structures
Autorzy: K. Ejsmont, Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Acta Cryst., C Cryst. Struct. Commun. 2012 vol. 68 nr 4, s. o149-o151, bibliogr. 27 poz.
Impact Factor: 0.492
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0108-2701
e-ISSN: 1600-5759
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


58/114
Nr opisu: 0000071206
Tytuł oryginału: Microwave-assisted synthesis of 2-styryl-1,3,4-oxadiazoles from cinnamic acid hydrazide and triethyl orthoesters
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Tetrahedron Lett. 2012 vol. 53 iss. 1, s. 76-77, bibliogr. 9 poz.
Impact Factor: 2.397
Punktacja MNiSW: 30.000
p-ISSN: 0040-4039
e-ISSN: 1873-3581
DOI:
Słowa kluczowe polskie: 1,3,4-oksadiazol ; napromienianie mikrofalowe ; cyklizacja ; hydrazyd kwasu cynamonowego
Słowa kluczowe angielskie: 1,3,4-oxadiazole ; microwave irradiation ; cyclization ; cinnamic acid hydrazide
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


59/114
Nr opisu: 0000101265
Tytuł oryginału: Reactions of α-aminocarboxylic acid hydrazides with triethyl orthoesters.
Tytuł w wersji polskiej: Reakcje hydrazydów kwasów α-aminokarboksylowych z ortoestrami trietylowymi
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: 7th Balticum Organicum Syntheticum, Tallinn, Estonia, 01-04.07.2012. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. PO68
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/114
Nr opisu: 0000081853
Tytuł oryginału: Reactions of α-mercaptocarboxylic acid hydrazides with triethyl orthoesters: synthesis of 1,3,4-thiadiazin-5(6H)-ones and 1,3,4-oxadiazoles
Autorzy: Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Tetrahedron 2012 vol. 68 iss. 18, s. 3616-3625, bibliogr. 27 poz.
Impact Factor: 2.803
Punktacja MNiSW: 30.000
p-ISSN: 0040-4020
e-ISSN: 1464-5416
DOI:
Słowa kluczowe polskie: 1,3,4-tiadiazyn-5 (6H)-onów ; 2-(1-merkaptometylo)-1,3,4-oksadiazol ; redukcja
Słowa kluczowe angielskie: 1,3,4-thiadiazin-5(6H)-ones ; 2-(1-mercaptomethyl)-1,3,4-oxadiazole ; reduction
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


61/114
Nr opisu: 0000081852
Tytuł oryginału: Synthesis of 1,3,4-thiadiazin-5(6H)-ones and 1,3,4-oxadiazoles from α-substituted acid hydrazides.
Tytuł w wersji polskiej: Synteza 1,3,4-tiadiazyn-5(6H)-onów i 1,3,4-oksadiazoli z α-podstawionych hydrazydów kwasowych
Autorzy: Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: 25th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur, Częstochowa, Poland, June 24-29, 2012. Symposium materials. Częstochowa : Faculty of Mathematics and Natural Sciences of Jan Długosz University, [2012], s. 89
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


62/114
Nr opisu: 0000065898
Tytuł oryginału: Synteza i badanie reakcji dihydrazydu kwasu 2,2-tiodifenylooctowego z ortoestrami trietylowymi.
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej. IX OSCO, Warszawa, 6-9 kwietnia 2011 r. Materiały sympozjum. Cz. 2. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 34
Organizator: Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


63/114
Nr opisu: 0000072045
Tytuł oryginału: The reaction of optically active α-aminocarboxylic acid hydrazides with triethyl orthoesters
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński, K. Ejsmont.
¬ródło: -Tetrahedron 2011 vol. 67 iss. 40, s. 7838-7845, bibliogr. 45 poz.
Impact Factor: 3.025
Punktacja MNiSW: 30.000
p-ISSN: 0040-4020
e-ISSN: 1464-5416
DOI:
Słowa kluczowe polskie: hydrazyd kwasu alfa-amino karboksylowego ; synteza ; racemizacja ; 2-aminometylo-1,3,4-oksadiazol ; 1,2,4-triazyn-6-onu ; stała jonizacji pKa
Słowa kluczowe angielskie: alpha-aminocarboxylic acid hydrazide ; synthesis ; racemization ; 2-aminomethyl-1,3,4-oxadiazole ; 1,2,4-triazin-6-one ; pKa ionisation constant
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


64/114
Nr opisu: 0000071885
Tytuł oryginału: The synthesis of bis(1,3,4-oxadiazol-2-yl-phenylmethyl) sulfides and other related 1,3,4-oxadiazoles from 1,10-diphenylthiodiacetic acid dihydrazide and triethyl
Autorzy: Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Tetrahedron 2011 vol. 67 iss. 44, s. 8502-8508, bibliogr. 48 poz.
Impact Factor: 3.025
Punktacja MNiSW: 30.000
p-ISSN: 0040-4020
e-ISSN: 1464-5416
DOI:
Słowa kluczowe polskie: dihydrazyd kwasu 1,1'-difenylotiodioctowego ; sulfidy bis[(1,3,4-oksadiazol-2-ilo)fenylometylowe ; 2-benzylo-1,3,4-oksadiazol ; 2-benzoilo-1,3,4-oksadiazol ; rozszczczepienie typu węgiel-siarka ; utlenianie
Słowa kluczowe angielskie: 1,10-Diphenylthiodiacetic acid dihydrazide ; bis(1,3,4-oxadiazol-2-yl-phenylmethyl) sulfides ; 2-benzyl-1,3,4-oxadiazole ; 2-benzoyl-1,3,4-oxadiazole ; carbon-sulfur fission ; oxidation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


65/114
Nr opisu: 0000101276
Tytuł oryginału: N-protected N2-ethoxymethylene α-aminoacid hydrazides as precursors of 1,3,4-oxadiazole derivatives.
Tytuł w wersji polskiej: N-zabezpieczone N2-etoksymetylenowe hydrazydy α-aminokwasów jako prekursory pochodnych 1,3,4-oksadiazolu
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: XXIVth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Vienna, Austria, August 23-27, 2010. Wien : Springer, 2010, s. PO12
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


66/114
Nr opisu: 0000063207
Tytuł oryginału: N-protected N2-ethoxymethylene phenylglycine hydrazides as precursors of 1,3,4-oxadiazole derivatives
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Heterocycles 2010 vol. 81 nr 4, s. 883-896, bibliogr. 12 poz.
Impact Factor: 1.093
p-ISSN: 0385-5414
e-ISSN: 1881-0942
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


67/114
Nr opisu: 0000059316
Tytuł oryginału: Synteza pochodnych 1,3,4-oksadiazolu z n-zabezpieczonych N2-etoksymetylidenohydrazydów kwasów α-aminokarboksylowych.
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 112
Seria: (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


68/114
Nr opisu: 0000058886
Tytuł oryginału: An effective conversion of N'-ethoxymethylene-2-(N-Bocamino) propionohydrazides into 2-(1-aminoethyl)-1,3,4-oxadiazoles
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Arkivoc 2009 pt XIV, s. 1-8
Impact Factor: 1.090
p-ISSN: 1551-7004
e-ISSN: 1551-7012
Słowa kluczowe polskie: cyklizacja ; izomeria syn-anti ; grupa ochronna Boc
Słowa kluczowe angielskie: cyclization ; syn-anti isomerism ; Boc protecting group
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


69/114
Nr opisu: 0000049031
Tytuł oryginału: An efficient synthesis of new 2-aminomethyl-1,3,4-oxadiazoles from enantiomeric phenylglycine hydrazides
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Tetrahedron 2009 vol. 65 iss. 6, s. 1200-1206, bibliogr. 37 poz.
Impact Factor: 3.219
p-ISSN: 0040-4020
e-ISSN: 1464-5416
DOI:
Słowa kluczowe polskie: 2-aminometylo-1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd fenyloglicyny ; enancjomery ; grupa osłonowa ; racemizacja
Słowa kluczowe angielskie: 2-aminomethyl-1,3,4-oxadiazole ; phenylglycine hydrazide ; enantiomers ; protecting group ; racemization
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


70/114
Nr opisu: 0000081423
Tytuł oryginału: Reakcje wybranych hydrazydów α-hydroksy- i α-aminokwasów z ortoestrami.
Tytuł w wersji angielskiej: Reactions of selected αhydroxy- and α-amino acid hydrazides with orthoesters
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 12-16 wrze¶nia 2009. Streszczenia. ŁódĽ : [b.w.], 2009, s. 37, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: hydrazyd kwasu karboksylowego ; ortoestry
Słowa kluczowe angielskie: carboxylic acid hydrazide ; orthoesters
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


71/114
Nr opisu: 0000107763
Tytuł oryginału: Sposób otrzymywania 5-nitrogwajakolu.
Twórcy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: Patent. Polska, nr 203 062. Int. Cl. C07C 37/01, C07C 39/02. Politechnika ¦l±ska, Polska
Zgłosz. nr 366 494 z 22.03.2004. Opubl. 31.08.2009, s. 1-4
Słowa kluczowe polskie: 5-nitrogwajakol ; fenole
Słowa kluczowe angielskie: 5-nitroguaiacol ; phenols
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


72/114
Nr opisu: 0000049030
Tytuł oryginału: Reactions of aryl phenylacetates with nitriles in the presence of trifluoromethanesulfonic anhydride
Tytuł w wersji polskiej: Reakcje fenylooctanów arylowych z nitrylami w obecno¶ci bezwodnika kwasu trifluorometanosulfonowego
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Pol. J. Appl. Chem. 2008 vol. 52 nr 3/4, s. 123-130, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0867-8928
Słowa kluczowe polskie: kwasowo¶ć ; keton ; przegrupowanie ; bezwodnik trifluorometanosulfonowy ; izochinolina
Słowa kluczowe angielskie: acidity ; ketone ; rerrangement ; triflic anhydride ; isoquinoline
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1344


73/114
Nr opisu: 0000041539
Tytuł oryginału: Synteza nowych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu z wybranych α-aminokwasów i ortoestrów.
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Opole, 7-11 wrze¶nia 2008. Księga streszczeń. Ed. P. Dżygiel [i in.]. [Opole] : [b.w.], 2008, s. 34
Organizator: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe polskie: a-aminokwas ; ortoester ; 1,3,4-oksadiazol ; synteza
Słowa kluczowe angielskie: a-amino acid ; orthoester ; 1,3,4-oxadiazole ; synthesis
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 122730


74/114
Nr opisu: 0000101278
Tytuł oryginału: Synthesis of 1,3,4-oxadiazoles from amino- and hydroxyacid hydrazides.
Tytuł w wersji polskiej: Synteza 1,3,4-oksadiazoli z hydrazydów amino- i hydroksykwasów
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: 5th Balticum Organicum Syntheticum, Wilno, Litwa, 29.06-02.07.2008. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. PO62
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


75/114
Nr opisu: 0000085828
Tytuł oryginału: Synthesis and Crystal Structure of 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2- phenyl-1-ethanone
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Zbigniew Kaczmarczyk, A. Fruziński.
¬ródło: -Anal. Sci., X-ray Struct. Anal. [online] 2007 vol. 23 iss. 8, s. 153-154, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Dostępny w Internecie: https://www.jstage.jst.go.jp/article/analscix/23/0/23_0_x153/_article [dostęp 4 lutego 2014]
Impact Factor: 1.526
p-ISSN: 1348-2238
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


76/114
Nr opisu: 0000101281
Tytuł oryginału: Synthesis and hydrolysis of some novel 1,3,4-oxadiazin-5(6H)-ones and 2-hydroxymethyl-1,3,4-oxadiazole derivatives.
Tytuł w wersji polskiej: Synteza i hydroliza wybranych nowych pochodnych 1,3,4-oksadiazyno-5(6H)-onu i 2-hydroksymetylo-1,3,4-oksadiazolu
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: 12th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Węgry, Tihany 10-13 June, 2007. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. PO45
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


77/114
Nr opisu: 0000023192
Tytuł oryginału: Antibacterial properties of 4-N,N-dimethylaminoquinazoline derivatives
Tytuł w wersji polskiej: Wła¶ciwo¶ci antybakteryjne pochodnych 4-N,N-dimetyloaminochinazoliny
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Pestycydy 2006 nr 1/2, s. 29-36
p-ISSN: 0208-8703
Słowa kluczowe polskie: synteza ; aktywno¶ć biologiczna ; Pseudomonas
Słowa kluczowe angielskie: synthesis ; biological activity ; Pseudomonas
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


78/114
Nr opisu: 0000023194
Tytuł oryginału: Reactions of a-hydroxyacid hydrazides with orthoesters.
Tytuł w wersji polskiej: Reakcje hydrazydów a-hydroksykwasów z ortoestrami
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: 4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, Thessaloniki, Greece, August 27-31, 2006. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 143
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


79/114
Nr opisu: 0000023184
Tytuł oryginału: Synthesis of Novel 1,3,4-Oxadiazin-5(6H)-ones and 2-Hydroxymethyl-1,3,4-oxadiazoles
Tytuł w wersji polskiej: Synteza nowych pochodnych 1,3,4-oksadiazyn-5(6H)-onu i 2-hydroksymetylo-1,3,4-oksadiazolu
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Heterocycles 2006 vol. 68 nr 11, s. 2269-2283
Impact Factor: 1.077
p-ISSN: 0385-5414
e-ISSN: 1881-0942
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


80/114
Nr opisu: 0000017658
Tytuł oryginału: Acid-base interactions in some isoquinoline and quinazoline amino derivatives
Tytuł w wersji polskiej: Oddziaływania kwasowo-zasadowe w niektórych aminowych pochodnych izochinoliny i chinazoliny
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Arkivoc 2005 pt V, s. 66-68, bibliogr. 40 poz.
Impact Factor: 0.694
p-ISSN: 1551-7004
e-ISSN: 1551-7012
Słowa kluczowe polskie: 1-aminoizochinolina ; 4-aminochinazolina ; 2,4-diaminochinazolina ; zasadowo¶ć ; efekt stearynowy
Słowa kluczowe angielskie: 1-aminoisoquinoline ; 4-aminoquinazoline ; 2,4-diaminoquinazoline ; basicity ; steric effect
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


81/114
Nr opisu: 0000017679
Tytuł oryginału: Analiza oddziaływań kwasowo-zasadowych w wybranych aminowych pochodnych izochinoliny i chinazoliny.
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 wrze¶nia 2005. Materiały zjazdowe. Poznań : BETAGRAF, [2005], S2-K17
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


82/114
Nr opisu: 0000012719
Tytuł oryginału: Nowy sposób wytwarzania 5-nitrogwajakolu
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 362-364, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


83/114
Nr opisu: 0000017867
Tytuł oryginału: ¦rodek o działaniu przeciwbakteryjnym.
Twórcy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, A. Klimach, A. Szybińska, Z. Zimińska.
¬ródło: Patent. Polska, nr 189 238. Int. Cl. A01N 43/54. Politechnika ¦l±ska, Instytut Przemysłu Organicznego, Polska
Zgłosz. nr 325445 z 18.03.1998. Opubl. 29.07.2005, 5 s.
Słowa kluczowe polskie: ¶rodek przeciwbakteryjny
Słowa kluczowe angielskie: antibacterial agent
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


84/114
Nr opisu: 0000017657
Tytuł oryginału: The synthesis of 4-acylamino-1,2,4-triazole derivatives in the reaction of a-hydroxyacid hydrazides and orthoesters
Tytuł w wersji polskiej: Synteza pochodnych 4-acyloamino-1,2,4-triazolu w reakcji a-hydroksykwasów i ortoestrów
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, W. Czardybon.
¬ródło: -J. Heterocycl. Chem. 2005 vol. 42, s. 1393-1397
Impact Factor: 0.735
p-ISSN: 0022-152X
e-ISSN: 1943-5193
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


85/114
Nr opisu: 0000101344
Tytuł oryginału: The synthesis of 4-acylamino-1,2,4-triazole derivatives in the reaction of α-hydroxyacid hydrazides and ortoesters.
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: 11th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Czech Republic, Brno, 28th August - 1st September, 2005. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. PO54
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


86/114
Nr opisu: 0000011192
Tytuł oryginału: The synthesis of 8-hydroxyquinazoline derivatives and their acid-base interactions
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: -J. Heterocycl. Chem. 2004 vol. 41 iss. 2, s. 247-251
p-ISSN: 0022-152X
e-ISSN: 1943-5193
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


87/114
Nr opisu: 0000015763
Tytuł oryginału: Application of N-vinylimidoyl, N-arylimidoyl and hydrazonyl compounds in the synthesis of N-heterocycles
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, Monika* Mazik, W. Czardybon.
¬ródło: -Trends Heterocycl. Chem. 2003 vol. 9, s. 69-82
p-ISSN: 0972-432X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


88/114
Nr opisu: 0000008335
Tytuł oryginału: On the synthesis and basicity of 1,3-diaminoisoquinolines
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2003 vol. 134 iss. 3, s. 403-409, bibliogr. 17 poz.
Impact Factor: 0.886
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Słowa kluczowe polskie: spektroskopia UV-Vis ; metoda spektroskopowa
Słowa kluczowe angielskie: UV-Vis spectroscopy ; spectroscopic method
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


89/114
Nr opisu: 0000022407
Tytuł oryginału: Synteza i zasadowo¶ć pochodnych 1,3-diaminoizochinoliny.
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 28
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


90/114
Nr opisu: 0000101285
Tytuł oryginału: The synthesis of 8-hydroxyquinazoline derivatives and their acid-base interactions.
Tytuł w wersji angielskiej: Synteza pochodnych 8-hydroksychinazoliny i ich oddziaływania kwasowo-zasadowe
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: 10th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Austria, Wiedeń, 03-06.09.2003. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. PO104
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


91/114
Nr opisu: 0000008276
Tytuł oryginału: A study concerning the synthesis, basicity and hydrolysis of 4- amino-2-(N,N-diethylamino) quinazoline derivatives
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -J. Heterocycl. Chem. 2002 vol. 39 iss. 6, s. 1289-1292
Impact Factor: 0.701
p-ISSN: 0022-152X
e-ISSN: 1943-5193
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


92/114
Nr opisu: 0000017676
Tytuł oryginału: Synteza i zasadowo¶ć aminowych pochodnych chinazoliny.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 9-13 wrze¶nia 2002. T.1: Streszczenia prezentacji. Kraków : Drukarnia Vacat, 2002, s. 116
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


93/114
Nr opisu: 0000101324
Tytuł oryginału: Synthesis and basicity of 1,3-disubstituted isoquinolines.
Tytuł w wersji polskiej: Synteza i zasadowo¶ć 1,3-dipodstawionych izochinolin
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: 9th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Slovak Republic, Tatranska Lomnica, June 16-20, 2002. Book of abstracts. Ed. K. Spirkova, L. Fisera, M. Babjak. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. PO57
ISBN: 80-227-1705-3.
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


94/114
Nr opisu: 0000017672
Tytuł oryginału: Synteza i zasadowo¶ć wybranych aminowych pochodnych chinazoliny i izochinoliny.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. II Konferencja, Ustroń, 11-14 listopada 2001. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 22
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


95/114
Nr opisu: 0000017653
Tytuł oryginału: Concerning the basicity of 4-dimethylaminoquinazoline derivatives
Tytuł w wersji polskiej: Rozważania nad zasadowo¶ci± pochodnych 4-dimetyloaminochinazoliny
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2000 vol. 131 iss. 7, s. 773-738, bibliogr. 14 poz.
Impact Factor: 0.783
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


96/114
Nr opisu: 0000012410
Tytuł oryginału: Synteza, zasadowo¶ć i aktywno¶ć biologiczna wybranych aminowych pochodnych chinazoliny i izochinoliny. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Agnieszka Kudelko.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2001
Opis fizyczny: , 177 s., bibliogr. 200 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Chemiczny.
Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech** Zieliński
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-3445
Dostęp BCP¦:


97/114
Nr opisu: 0000017654
Tytuł oryginału: Synthesis and basicity of 4-amino-2-phenylquinazolines
Tytuł w wersji polskiej: Synteza i zasadowo¶ć 4-amino-2-fenylochinazolin
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Monatsh. Chem. 2000 vol. 131 iss. 8, s. 895-899, bibliogr. 15 poz.
Impact Factor: 0.783
p-ISSN: 0026-9247
e-ISSN: 1434-4475
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


98/114
Nr opisu: 0000101291
Tytuł oryginału: Synthesis and hydrolysis of 2-(N,N-dimethyloamino)-4-aminoquinazoline derivatives.
Tytuł w wersji polskiej: Synteza i hydroliza nowych pochodnych 2-(N,N-dimetyloamino)-4-aminochinazoliny
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: 8th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Słowenia, Bled, 24-27.09.2000. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. PO108
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


99/114
Nr opisu: 0000101300
Tytuł oryginału: Basicity of aminoquinazoline derivatives.
Tytuł w wersji polskiej: Zasadowo¶ć pochodnych aminochinazoliny
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: 17th International Congress of Heterocyclic Chemistry, Austria, Wiedeń, 01-08.06.1999. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. PO316
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


100/114
Nr opisu: 0000008167
Tytuł oryginału: Synteza preparatów i elementy jako¶ciowej analizy organicznej (z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy i postępowania z odpadami). Praca zbiorowa. Pod red. J. Suwińskiego.
Autorzy: Jerzy** Suwiński, Andrzej** Rajca, Andrzej** Skibiński, Stanisław* Krompiec, Agnieszka Kudelko, Jacek** Majewski, Wojciech Szczepankiewicz, Krzysztof* ¦wierczek, Paweł* Wagner, Krzysztof Walczak.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999
Opis fizyczny: , 265 s., bibliogr.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; [Politechnika ¦l±ska] nr 2142 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp BCP¦:


101/114
Nr opisu: 0000101297
Tytuł oryginału: Synthesis and basicity of aminoquinazolines.
Tytuł w wersji polskiej: Synteza i zasadowo¶ć aminochinazolin
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: 7th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Węgry, Eger, 07-10.06.1998. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. PO161
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


102/114
Nr opisu: 0000024400
Tytuł oryginału: Synthesis of 2,4-diaminoquinazoline derivatives
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, E. Holt.
¬ródło: -Heterocycles 1998 vol. 48 iss. 2, s. 319-328
p-ISSN: 0385-5414
e-ISSN: 1881-0942
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


103/114
Nr opisu: 0000042546
Tytuł oryginału: Nowa metoda syntezy pochodnych 2,4-diaminochinazoliny.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-5, I-3
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


104/114
Nr opisu: 0000035379
Tytuł oryginału: Synthesis and basicity of 4-(N,N-dimethylamino)-2-arylquinazolines
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Heterocycles 1996 vol. 43 iss. 6, s. 1201-1209
p-ISSN: 0385-5414
e-ISSN: 1881-0942
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


105/114
Nr opisu: 0000035640
Tytuł oryginału: Synthesis and basicity of 4-aminoquinazolines.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: 12th Symposium on Chemistry of Heterocyclic Compounds. 6th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Brno 1-4 September 1996. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 1996, C 18
Organizator: [Organiz.]: Department of Organic Chemistry. Faculty of Science. Masaryk University Brno [i in]
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


106/114
Nr opisu: 0000085926
Tytuł oryginału: Efekty elektronowe w 4-aminochinazolinach.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Nowie kierunki w syntezie wielopier¶cieniowych układów heterocyklicznych. Seminarium naukowe, Kraków, 17.11.1995. Kraków : [b.w.], 1995, s. 21
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


107/114
Nr opisu: 0000033238
Tytuł oryginału: Electronic effects in isoquinoline systems
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, Monika* Mazik.
¬ródło: -Pol. J. Appl. Chem. 1995 vol. 39 nr 1, s. 33-38, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0867-8928
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1344


108/114
Nr opisu: 0000033829
Tytuł oryginału: Imidic acid derivatives in the synthesis of 1,3-diazines.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: 5th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (5th BDSHC), Casta-Papiernicka, Slovak Republik, June 14-17, 1995. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 49
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


109/114
Nr opisu: 0000033466
Tytuł oryginału: Imidic acid derivatives in the synthesis of 1,3-diazines
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: -Chim. Geterocikl. Soedin. 1995 vol. 31 nr 10, s. 1208-1210, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0132-6244
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


110/114
Nr opisu: 0000038384
Tytuł oryginału: Przenoszenie efektów elektronowych poprzez układ izochinolinowy.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Krawczyk, Monika* Mazik.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 15
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


111/114
Nr opisu: 0000037838
Tytuł oryginału: Simple method for synthesis of amino-1,3-diazines.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: IXth European Symposium on Organic Chemistry, Warszawa, Poland, June 18-23, 1995. Book of abstracts. Warszawa : Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences, 1995, s. 215
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


112/114
Nr opisu: 0000037602
Tytuł oryginału: Synteza i zasadowo¶ć pochodnych 4-(N,N-dimetyloamino)-2-fenylochinazoliny.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, Monika* Mazik.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-9 P-17
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


113/114
Nr opisu: 0000044001
Tytuł oryginału: Przenoszenie efektów elektronowych poprzez układ izochinoliny.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Krawczyk, Monika* Mazik.
¬ródło: W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-8 K-8
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


114/114
Nr opisu: 0000044026
Tytuł oryginału: Simple method for synthesis of amino-1,3-diazines.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik, Agnieszka Krawczyk.
¬ródło: W: 4th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (4th BDSC), St. Polten, 22-25 June 1994. Abstracts-program-list of participants. Austrian Chemical Society [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. PO-84
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie