Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ILEWICZ L
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000014452
Tytuł oryginału: Ocena stanu zdrowotnego narz±du żucia u pracowników Zakładów Koksowniczych "PrzyjaĽń" w D±browie Górniczej Cz.1
Autorzy: P. Tarabuła, L. Ilewicz, Jan** Szymszal, M. Kaszuba.
¬ródło: -Forum Stomatol. 2004 nr 2, s. 19-27
p-ISSN: 1732-1751
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/17
Nr opisu: 0000014453
Tytuł oryginału: Ocena stanu zdrowotnego narz±du żucia u pracowników Zakładów Koksowniczych "PrzyjaĽń" w D±browie Górniczej Cz. 2
Autorzy: P. Tarabuła, L. Ilewicz, Jan** Szymszal, M. Kaszuba.
¬ródło: -Forum Stomatol. 2004 nr 3, s. 9-17
p-ISSN: 1732-1751
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/17
Nr opisu: 0000002575
Tytuł oryginału: Zastosowanie pochodnych celulozy w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem hydroksyetycelulozy
Autorzy: B. Wierucka-Młynarczyk, Roman Turczyn, D. Sabat, J. Dugiełło, L. Ilewicz.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Chem. 2001 z. 146, s. 215-218, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


4/17
Nr opisu: 0000007488
Tytuł oryginału: Badania przedkliniczne usieciowanej hydroxyetylocelulozy - materiału implantacyjnego w stomatologii.
Autorzy: B. Wierucka-Młynarczyk, L. Ilewicz, H. Ksi±żek-B±k, G. Bulek-Juranek, Mieczysław Łapkowski, D. Sabat, Roman Turczyn.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 323-326, bibliogr. 16 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


5/17
Nr opisu: 0000005030
Tytuł oryginału: Biomechaniczne aspekty funkcjonowania rekonstrukcji uzębienia wykonanej z zastosowaniem implantów i układów koronowo-korzeniowych
Autorzy: Wiesław** Chladek, Franciszek** Grosman, L. Ilewicz, T. Lipski.
¬ródło: -Inż. Mater. 1999 R. 20 nr 3/4, s. 196-201, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0208-6247
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4203


6/17
Nr opisu: 0000025987
Tytuł oryginału: Ocena wypełnień rozległych ubytków twardych tkanek zębów bezmiazgowych zbrojonych retencyjnie wkładami koronowo-korzeniowymi na podstawie badań modelowych.
Autorzy: M. Krynicki, L. Ilewicz, Wiesław** Chladek, B. Wierucka.
¬ródło: W: Biomateriały i mechanika w stomatologii. Materiały z III konferencji, Ustroń, 8-11 paĽdziernik 1998. ¦l±ska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : ¦l±ska Akademia Medyczna, 1998, s. 128-133
Organizator: Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej Politechniki ¦l±skiej [i in.]
Seria: (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 26 0208-5607)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/17
Nr opisu: 0000009776
Tytuł oryginału: Stomatologiczne kompozytowe materiały rekonstrukcyjne - zarys badań nad otrzymywaniem materiału własnego.
Autorzy: Mirosław** Gibas, Witold** Pradellok, H. Szenowski, H. Twardawa, L. Ilewicz.
¬ródło: W: Biomateriały w stomatologii. Materiały I krajowej konferencji, Ustroń 19-22.10.1995. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 31-34, bibliogr. 5 poz.
Organizator: Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej Politechniki ¦l±skiej [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/17
Nr opisu: 0000052715
Tytuł oryginału: Porównawcza ocena adhezji do szkliwa materiałów własnych, Evicrolu i Dentositu z uwzględnieniem własnego materiału po¶redniego ("bonding agent").
Autorzy: Mirosław** Gibas, H. Szenowski, H. Twardawa, Witold** Pradellok, L. Ilewicz.
¬ródło: W: Konferencja szkoleniowa, Solina 14-17 maja 1992 r. Streszczenia referatów. Sekcja Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 5-6
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/17
Nr opisu: 0000056274
Tytuł oryginału: Porównawcza ocena wyników normatywnych badań własno¶ci fizycznych i biologicznych własnych kompozytów WMK-1 i WMK-2 oraz Evicrolu.
Autorzy: H. Szenowski, H. Twardawa, Z. Szczurek, E. Pyka, Mirosław** Gibas, L. Ilewicz, Witold** Pradellok.
¬ródło: W: Konferencja szkoleniowa, Solina 14-17 maja 1992 r. Streszczenia referatów. Sekcja Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 2-3
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/17
Nr opisu: 0000060059
Tytuł oryginału: Composite material for restoring tooth tissue - preparation and preliminary biological evaluation
Autorzy: H. Szenowski, Mirosław** Gibas, L. Ilewicz, Witold** Pradellok.
¬ródło: -Chem. Stos. 1990 t. 34 z. 1/2, s. 59-76, bibliogr. 34 poz.
p-ISSN: 0376-0898
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1344


11/17
Nr opisu: 0000060395
Tytuł oryginału: Materiały kompozytowe w stomatologii zachowawczej.
Autorzy: Mirosław** Gibas, L. Ilewicz, Witold** Pradellok, H. Szenowski.
¬ródło: W: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. T. 4: Biomateriały. Red. H. Ku¶. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Ł±czno¶ci, 1990, s. 125-132, bibliogr. 29 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 96405


12/17
Nr opisu: 0000061620
Tytuł oryginału: Materiał kompozytowy dla stomatologii.
Autorzy: Mirosław** Gibas, L. Ilewicz, Witold** Pradellok.
¬ródło: W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 239
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/17
Nr opisu: 0000064570
Tytuł oryginału: In vitro and in vivo investigations on dental polymers.
Autorzy: H. Szenowski, L. Ilewicz, Witold** Pradellok, Mirosław** Gibas.
¬ródło: W: Polymers in medicine'88. International conference, Warsaw, October 3-7, 1988. Sect. 2: Polymers in medical devices. Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Katedry Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wrocław : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988, s. 157-158
Seria: (Polimery w Medycynie ; t. 18, nr 3 0370-0747)
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/17
Nr opisu: 0000065468
Tytuł oryginału: Otrzymywanie własnego materiału kompozytowego.
Autorzy: Witold** Pradellok, Mirosław** Gibas, H. Szenowski, L. Ilewicz.
¬ródło: W: Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii, Katowice, 20-21 czerwca 1988 r. Streszczenia. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 33-34
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/17
Nr opisu: 0000064557
Tytuł oryginału: Własny materiał kompozytowy (WMK-1) - wstępne badania mutagenno¶ci i toksyczno¶ci "in vitro".
Autorzy: L. Ilewicz, H. Szenowski, Witold** Pradellok, Mirosław** Gibas.
¬ródło: W: Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii, Katowice, 20-21 czerwca 1988 r. Streszczenia. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 80-81
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/17
Nr opisu: 0000065467
Tytuł oryginału: Własny materiał kompozytowy (WMK-1) w ¶wietle badań strukturalnych i wytrzymało¶ciowych.
Autorzy: E. Pyka, M. NiedĽwiedĽ, L. Ilewicz, H. Szenowski, Mirosław** Gibas, Witold** Pradellok.
¬ródło: W: Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii, Katowice, 20-21 czerwca 1988 r. Streszczenia. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 79
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/17
Nr opisu: 0000065466
Tytuł oryginału: Własny materiał kompozytowy (WMK-1) w ¶wietle wstępnych badań "in vivo".
Autorzy: H. Szenowski, L. Ilewicz, H. Grzybek, Mirosław** Gibas, Witold** Pradellok.
¬ródło: W: Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii, Katowice, 20-21 czerwca 1988 r. Streszczenia. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 79-80
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie