Wynik wyszukiwania
Zapytanie: HABER J
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000056819
Tytuł oryginału: The evaluation of oxide catalysts' properties in test reactions
Autorzy: Wincenty** Turek, Agnieszka* ¦niechota, J. Haber.
¬ródło: -Catal. Lett. 2009 vol. 127 iss. 1/2, s. 7-12, bibliogr. 23 poz.
Impact Factor: 2.021
p-ISSN: 1011-372X
e-ISSN: 1572-879X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reakcja testowa ; dehydrogenacja cykloheksanu ; tlenowe odwodornienie cykloheksanu
Słowa kluczowe angielskie: test reaction ; dehydrogenation of cyclohexane ; oxidative dehydrogenation of cyclohexane
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


2/19
Nr opisu: 0000046319
Tytuł oryginału: Dehydrogenation of cyclohexane as a measure of redox properties of oxide catalysts.
Autorzy: Wincenty** Turek, Agnieszka* ¦niechota, J. Haber.
¬ródło: W: Catalysis for society. 40 years of ICSC PAS. XL Annual Polish Conference on Catalysis, Krakow, Poland, May 11-15, 2008. Conference proceedings. Ed. B. Sulikowski. Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, Polish Catalysis Club. Kraków : Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, 2008, s. 209, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 122750


3/19
Nr opisu: 0000038225
Tytuł oryginału: Ocena mocy centrów kwasowych na podstawie reakcji dehydratacji alkoholu izopropylowego do propenu.
Autorzy: Agnieszka* Krowiak, Wincenty** Turek, J. Haber.
¬ródło: W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, Poland, 9-12 September 2007. Abstract book. Eds: B. Buszewski, M. Michel. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 172, bibliogr. 2 poz.
Uwagi: Tyt. okł.: 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 11th International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, Poland, 9-12 September 2007. ICCE-DCE'2007. Chemistry, environment & human activity in civilization development
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/19
Nr opisu: 0000039958
Tytuł oryginału: Ocena wła¶ciwo¶ci redoksowych katalizatorów tlenkowych do redukcji tlenków azotu w różnych reakcjach testowych.
Autorzy: J. Haber, Wincenty** Turek, Agnieszka* ¦niechota.
¬ródło: W: Materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego. XXXIX OKK, Kraków, 14-16 marca 2007. Red. Łukasz Mokrzycki. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2007, s. 305-307, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: tlenek azotu ; alkohol izopropylowy ; redukcja tlenku azotu
Słowa kluczowe angielskie: nitric oxide ; isopropyl alkohol ; nitrogen oxide reduction
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 121291


5/19
Nr opisu: 0000039962
Tytuł oryginału: Ocena wła¶ciwo¶ci redoksowych katalizatorów tlenkowych na podstawie różnych reakcji testowych.
Autorzy: J. Haber, Wincenty** Turek, Agnieszka* Krowiak, Agnieszka* ¦niechota.
¬ródło: W: Materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego. XXXVIII OKK, Kraków, 15-18 marca 2006. Red. Łukasz Mokrzycki. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2006, s. 277-278, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: katalizator tlenkowy ; reakcja testowa ; wła¶ciwo¶ci redoks ; wła¶ciwo¶ci oksydacyjne ; redukcja chemiczna ; cykloheksan
Słowa kluczowe angielskie: oxide catalyst ; test reaction ; redox properties ; oxidative properties ; chemical reduction ; cyclohexane
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 121290


6/19
Nr opisu: 0000124461
Tytuł oryginału: Dehydration of isopropyl alcohol used as an indicator of the type and strength of catalyst acid centres
Autorzy: Wincenty** Turek, J. Haber, Agnieszka* Krowiak.
¬ródło: -Appl. Surf. Sci. 2005 vol. 252 iss. 3, s. 823-827, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Referat wygłoszony na: 5th International Symposium on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids (ISSHAC-V), Gdansk, Poland, 30th August - 3rd September 2004
Impact Factor: 1.263
p-ISSN: 0169-4332
DOI:
Słowa kluczowe polskie: konwersja alkoholu izopropylowego ; kwas Lewisa ; kwas Bronsteda ; heteropolikwas ; ZrO2 ; γ-Al2O3
Słowa kluczowe angielskie: isopropyl alcohol conversion ; Lewis acid ; Bronsted acid ; heteropolyacid ; ZrO2 ; γ-Al2O3
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


7/19
Nr opisu: 0000022770
Tytuł oryginału: Ocena rodzajów centrów aktywnych na powierzchni katalizatorów na podstawie pomiarów kinetycznych reakcji testowej.
Autorzy: Wincenty** Turek, J. Haber, Agnieszka* Krowiak.
¬ródło: W: Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 15-18 marca 2005. [Red. Anna Kubacka]. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2005, s. 54-55, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 83-920331-2-4
Słowa kluczowe polskie: aktywno¶ć katalityczna ; pomiar ; konwersja alkoholu izopropylowego ; dehydrataja katalityczna
Słowa kluczowe angielskie: catalytic selectivity ; measurement ; isopropyl alcohol conversion ; catalytic dehydration
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 121289


8/19
Nr opisu: 0000015168
Tytuł oryginału: Influence of the type and strength of acid centres of the catalyst on isopropyl alcohol conversion.
Autorzy: Wincenty** Turek, J. Haber, Agnieszka* Krowiak.
¬ródło: W: Fifth International Symposium on Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids. ISSHAC-5 Proceedings, Gdańsk, 30 August - 03 September 2004. Ed. M. Drach. [Warszawa] : [Polskie Towarzystwo Chemiczne], 2004, s. 194
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/19
Nr opisu: 0000018104
Tytuł oryginału: Isopropyl alcohol conversion as a test reaction for studies of acidity of the catalyst surface.
Autorzy: Wincenty** Turek, J. Haber, Agnieszka* Krowiak.
¬ródło: W: Annals of the Polish Chemical Society. Preliminary reports presented during XLVII Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Wrocław, Poland, 12-17 September 2004. Year 2004, vol. 3, pt 2. Warszawa : Polish Chemical Society, 2004, s. 559-562, bibliogr. 8 poz.
Organizator: Polish Chemical Society [et al.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 114868


10/19
Nr opisu: 0000015182
Tytuł oryginału: Rozróżnianie kwasowo¶ci Bronsteda i Lewisa na podstawie reakcji konwersji alkoholu izopropylowego.
Autorzy: Wincenty** Turek, J. Haber, Agnieszka* Wolna.
¬ródło: W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 17-19 marca 2004. Red. A. Kubacka. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2004, s. 278-279, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 83-907325-8-0
Słowa kluczowe polskie: alkohol izopropylowy ; konwersja alkoholu izopropylowego ; kwasowo¶ć Bronsteda ; kwasowo¶ć Lewisa
Słowa kluczowe angielskie: isopropyl alcohol ; isopropyl alcohol conversion ; Bronsted acidity ; Lewis acidity
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 121288


11/19
Nr opisu: 0000018120
Tytuł oryginału: Determination of kinetic equation of isopropyl alcohol conversion over oxidation-reduction catalysts.
Autorzy: J. Haber, Wincenty** Turek, Agnieszka* Wolna.
¬ródło: W: Annals of the Polish Chemical Society. Preliminary reports presented during XLVI Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Lublin, Poland, 15-18 September 2003. Year 2003, vol. 2, pt 3. Warszawa : Polish Chemical Society, 2003, s. 1229-1231, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 83-901844-8-6
Organizator: Polish Chemical Society, Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Faculty of Chemistry
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 114866


12/19
Nr opisu: 0000019744
Tytuł oryginału: Selectivity of oxidation reactions of organic compounds, depending upon the acid-base properties of oxide catalysts' surfaces.
Autorzy: J. Haber, Wincenty** Turek.
¬ródło: W: Annals of the Polish Chemical Society. XLIV Scientific Conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, Katowice, September 9-13, 2001. Year 2001. Warszawa : [Polish Chemical Society], 2001, s. 98, bibliogr. 3 poz.
Organizator: Polish Chemical Society, Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, University of Silesia. Institute of Chemistry
Uwagi: Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/19
Nr opisu: 0000004084
Tytuł oryginału: Kinetic studies as a method to differentiate between oxygen species involved in the oxidation of propene
Autorzy: J. Haber, Wincenty** Turek.
¬ródło: -J. Catal. 2000 vol. 190 iss. 2, s. 320-326
Impact Factor: 3.030
p-ISSN: 0021-9517
e-ISSN: 1090-2694
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


14/19
Nr opisu: 0000004087
Tytuł oryginału: Propylene oxidation over poly(azomethines) doped with heteropolyacids
Autorzy: Wincenty** Turek, E. Stochmal-Pomorzanska, A. Pron, J. Haber.
¬ródło: -J. Catal. 2000 vol. 189 iss. 2, s. 297-313
Impact Factor: 3.030
p-ISSN: 0021-9517
e-ISSN: 1090-2694
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


15/19
Nr opisu: 0000019634
Tytuł oryginału: Charakterystyka heteropolikwasów w matrycy polimerowej jako katalizatorów w procesie utleniania olefin.
Autorzy: Wincenty** Turek, E. Stochmal, A. Proń, J. Haber.
¬ródło: W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 wrze¶nia 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 55
Organizator: Polskie Towarzystwo Chemiczne. Oddział we Wrocławiu [i in.]
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 77589


16/19
Nr opisu: 0000062453
Tytuł oryginału: Selektywno¶ć utleniania olefin w funkcji kwasowo¶ci powierzchni katalizatorów.
Autorzy: J. Haber, Wincenty** Turek.
¬ródło: W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 282
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/19
Nr opisu: 0000064424
Tytuł oryginału: Kinetics of the oxidation of propene on MoO3 based model catalysts
Autorzy: K. Bruckman, J. Haber, Wincenty** Turek.
¬ródło: -J. Catal. 1988 vol. 114 nr 1, s. 196-199, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0021-9517
e-ISSN: 1090-2694
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3024


18/19
Nr opisu: 0000065551
Tytuł oryginału: Rola różnych centrów aktywnych w procesie utleniania propylenu na tlenkowych katalizatorach molibdenowych.
Autorzy: K. Bruckman, J. Haber, Wincenty** Turek.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 34
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/19
Nr opisu: 0000065552
Tytuł oryginału: Wpływ kwasowo¶ci powierzchni katalizatorów na niedestrukcyjne utlenianie olefin.
Autorzy: J. Haber, Wincenty** Turek.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 85
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie