Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GRZYB BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 85Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/85
Nr opisu: 0000138526
Tytuł oryginału: Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych.
Tytuł w wersji angielskiej: Introduction to laboratory exercises
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Przemysłowe pomiary wielko¶ci fizycznych i chemicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Alicji Wiory. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2020, s. 171-181
ISBN: 978-83-7880-688-2
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 843)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


2/85
Nr opisu: 0000130179
Tytuł oryginału: Forecasting and prognosing in education
Autorzy: Beata Pituła, Barbara Grzyb.
¬ródło: -Diagn. porad. pomáhajících profesích 2019 vol. 3 iss. 1, s. 37-51, bibliogr. 24 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2570-7612
Słowa kluczowe polskie: prognozowanie ; edukacja ; model prognostyczny
Słowa kluczowe angielskie: forecasting ; education ; forecasting model ; prognostic forms ; prognostic process
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/85
Nr opisu: 0000137476
Tytuł oryginału: Prospects of professional development of teachers in light of current changes in the education system
Tytuł w wersji polskiej: Perspektywy rozwoju zawodowego nauczyciela w ¶wietle współczesnych zmian o¶wiatowych
Autorzy: Beata Pituła, Barbara Grzyb.
¬ródło: -Prz. Pedagog. 2019 nr 2, s. 121-133, bibliogr. 43 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1897-6557
DOI:
Słowa kluczowe polskie: nauczyciel ; rozwój zawodowy
Słowa kluczowe angielskie: teacher ; professional development
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


4/85
Nr opisu: 0000133361
Tytuł oryginału: The importance of pedagogical diagnosis in the context of the psychological conditions of decision-making. A theoretical recognition of selected areas.
Autorzy: Barbara Grzyb, Monika* Morgała.
¬ródło: W: Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Beaty Pituły, Jerzego Wolnego. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019, s. 83-97, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-83-7638-978-3
Seria: (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 3)
Punktacja MNiSW: 20.000
Słowa kluczowe polskie: diagnoza ; diagnoza pedagogiczna ; diagnoza psychologiczna ; terapia ; diagnostyka ; proces diagnostyczny
Słowa kluczowe angielskie: diagnosis ; pedagogical diagnosis ; psychological diagnosis ; therapy ; diagnostics ; diagnostic process
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/85
Nr opisu: 0000134724
Tytuł oryginału: Unifikacja działań terapeutycznych na przykładzie innowacji pedagogicznej "Razem można więcej. Pomagam sobie samemu" - próba konceptualizacji sprzęgania metod terapeutycznych w aspekcie pracy z uczniem autystycznym
Tytuł w wersji angielskiej: Unification of therapeutic activities on the example of pedagogical innovation "Together, You can do More. I help Myself "- an attempt to conceptualize the coupling of therapeutic methods in the aspect of working with an autistic student
Autorzy: Monika* Morgała, Barbara Grzyb, Beata Pituła.
¬ródło: -Stud. Warmińskie 2019 vol. 56, s. 307-327, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0137-6624
Słowa kluczowe polskie: autyzm ; niepełnosprawno¶ć ; innowacja pedagogiczna ; biblioterapia ; Sherborne Weronika
Słowa kluczowe angielskie: autism ; disability ; pedagogical innovation ; bibliotherapy ; Sherborne Weronika
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


6/85
Nr opisu: 0000134582
Tytuł oryginału: Wiara i religijno¶ć człowieka w aspekcie niepełnosprawno¶ci.
Tytuł w wersji angielskiej: Religiousness of man in the aspect of disability
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji?. Red. Andrzej Ci±żela, Sylwia Jaronowska. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2019, s. 91-101, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-66010-20-8
Seria: (Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego ; )
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: religijno¶ć ; niepełnosprawno¶ć ; uspo¶ledzenie ; ko¶ciół ; chrze¶cijaństwo
Słowa kluczowe angielskie: religiosity ; disability ; handicap ; church ; Christianity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/85
Nr opisu: 0000130361
Tytuł oryginału: Współczesne perspektywy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodziców w wyborze szkoły dla dzieci zagrożonych niepełnosprawno¶ci±.
Tytuł w wersji angielskiej: Contemporary perspectives of psycho-pedagogical support for parents in choosing a school for their children at risk of disability
Autorzy: Barbara Grzyb.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019
Opis fizyczny: , 372 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-7880-636-3
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 792)
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 27
Słowa kluczowe polskie: dziecko niepełnosprawne ; szkoła ; wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
Słowa kluczowe angielskie: disabled child ; school ; psycho-pedagogical support
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


8/85
Nr opisu: 0000134587
Tytuł oryginału: Współczesne wymiary wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo i edukacja. Edukacja elit XXI wieku. Red. Aleksandra Skrabacz. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2019, s. 293-303, bibliogr. 22 poz.
ISBN: 978-83-65096-91-3
Seria: (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; )
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawno¶ć ; wsparcie ; społeczeństwo ; instytucja ; bariera
Słowa kluczowe angielskie: disability ; support ; society ; institution ; barrier
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/85
Nr opisu: 0000129488
Tytuł oryginału: "Eye tracker" i system C-Eye w nauce komunikacji dzieci niepełnosprawnych. Nowe wyzwania dla współczesnej pedagogiki specjalnej.
Tytuł w wersji angielskiej: "Eye tracker" and the C-Eye system in learning the communication of children with disabilities New challenges for contemporary special education
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Dok±d zmierzamy?. Cz. 1, Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie. Pod red. Edyty Sadowskiej, Agnieszki Wi¶niak, Iwony Łukasiewicz. Chorzów : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2018, s. 123-134, bibliogr. 17 poz.
ISBN: 978-83-64157-60-8
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: technologia ; niepełnosprawno¶ć ; komunikacja ; pedagogika specjalna ; eye tracker
Słowa kluczowe angielskie: technology ; disability ; communication ; special education ; eye tracker
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/85
Nr opisu: 0000128261
Tytuł oryginału: "Inno¶ć" w kontek¶cie rodziny wychowuj±cej dziecko niepełnosprawne.
Tytuł w wersji angielskiej: "Otherness" in the context of a family bringing up a disabled child
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Rozwój - potencjał - deficyty. Development - potential - deficiency. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza D±sala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2018, s. 79-90, bibliogr. 41 poz.
ISBN: 978-83-61425-52-6
Seria: (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 8 2084-2430)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: rodzina ; dziecko niepełnosprawne ; inno¶ć ; macierzyństwo ; postawa
Słowa kluczowe angielskie: family ; disabled child ; otherness ; motherhood ; attitude
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/85
Nr opisu: 0000129098
Tytuł oryginału: Is the school for everyone possible? New perspectives in the education of children with special educational need
Autorzy: Barbara Grzyb, Monika* Morgała, E. Madejska.
¬ródło: -J. Hum. Dignity Wellbeing 2018 no. 2, s. 73-85, bibliogr. 19 poz.
Uwagi: Tytuł numeru: Creativity, innovativeness and creativity in human education
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2451-3520
Słowa kluczowe polskie: szkoła dla wszystkich ; edukacja ; osoby niepełnosprawne ; kapitał własny ; student
Słowa kluczowe angielskie: school for everyone ; education ; disabled people ; equality ; student
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


12/85
Nr opisu: 0000128650
Tytuł oryginału: Niepełnosprawno¶ć - zdrowie - tak wiele znaczeń.
Tytuł w wersji angielskiej: Disability - health - so many meanings
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Innowacyjno¶ć i trwanie w pedagogice specjalnej : w stulecie niepodległo¶ci Polski i 130. rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej. Red. Jacek Kulbaka, Mieczysław Dudek. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2018, s. 148-161
ISBN: 978-83-951391-5-4
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawno¶ć ; zdrowie ; edukacja zdrowotna ; stan zdrowia
Słowa kluczowe angielskie: disability ; health ; health education ; medical condition
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/85
Nr opisu: 0000129289
Tytuł oryginału: Perspektywy pracodawców w kontek¶cie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych - między teori± a praktyk±
Tytuł w wersji angielskiej: Employer's perspectives in the context of hiring people with disabilities - between theory and practice
Autorzy: Barbara Grzyb, Monika* Morgała, E. Madejska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 132, s. 263-277, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawno¶ć ; perspektywy ; pracodawca ; wspieranie zatrudnienia
Słowa kluczowe angielskie: disability ; perspectives ; employer ; employment support ; social responsibility
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


14/85
Nr opisu: 0000129099
Tytuł oryginału: Readership processes of intellectually disabled pupils in the assessment of teachers of special schools - selected areas
Autorzy: Barbara Grzyb, Katarzyna Braszczok.
¬ródło: -J. Hum. Dignity Wellbeing 2018 no. 2, s. 87-100, bibliogr. 23 poz.
Uwagi: Tytuł numeru: Creativity, innovativeness and creativity in human education
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2451-3520
Słowa kluczowe polskie: umiejętno¶ć czytania ; czytanie ; szkoła specjalna ; student ; niepełnosprawno¶ć intelektualna
Słowa kluczowe angielskie: reading competences ; reading ; special school ; student ; intellectual disability
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


15/85
Nr opisu: 0000119737
Tytuł oryginału: Cave 3D - world of virtual (and real) dreams of disabled children about rehabilitation in a play - pedagogical approach
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: -Diagn. porad. pomáhajících profesích 2017 vol. 1 iss. 1, s. 20-29, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2570-7612
Słowa kluczowe polskie: Jaskinia 3D ; niepełnosprawno¶ć ; terapia ; rehabilitacja
Słowa kluczowe angielskie: Cave 3D ; disability ; therapy ; rehabilitation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


16/85
Nr opisu: 0000123367
Tytuł oryginału: Diagnoza w kontek¶cie potrzeb dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju - wybrane obszary.
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnosis in the context of the child's needs with conjugated developmental disorders - selected areas
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Człowiek w wymiarze społeczno-humanistycznym: wielokulturowo¶ć - niepełnosprawno¶ć - wykluczenie/niedostosowanie społeczne. A man in a socio-humanistic dimension: multiculturalism - disability - social exclusion/awkwardness. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza D±sala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2017, s. 315-325, bibliogr. 17 poz.
ISBN: 978-83-61425-50-2
Seria: (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 7 2084-2430)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia sprzężone ; diagnoza ; neurodiagnoza ; pomoc ; wsparcie
Słowa kluczowe angielskie: coupled disorders ; diagnosis ; neurodiagnosis ; help ; support
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/85
Nr opisu: 0000121048
Tytuł oryginału: Dom rodzinny jako miejsce komunikacji dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju - studium indywidualnego przypadku.
Tytuł w wersji angielskiej: Family house as a place of scientific communication with difficult deference developments - individual case study
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Dom rodzinny w do¶wiadczeniu (auto)biograficznym. Red. Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Magdalena Kasprzak. Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, s. 150-162, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 978-83-62618-29-3
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: dom rodzinny ; dziecko niepełnosprawne ; komunikacja ; szkolenie ; zaburzenia rozwoju
Słowa kluczowe angielskie: family house ; disabled child ; communication ; training ; developmental disorder
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/85
Nr opisu: 0000120078
Tytuł oryginału: Komunikacja osób ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju
Autorzy: Barbara Grzyb, Monika* Morgała.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2017 R. 17 nr 4, s. 19-39
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1642-1981
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/85
Nr opisu: 0000121692
Tytuł oryginału: Kształcenie i kompetencje pedagoga do pracy z dzieckiem przewlekle i terminalnie chorym.
Tytuł w wersji angielskiej: Residenfs as povery enclaves "elite" in background residents other cities
Autorzy: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Edukacja elit XXI wieku: kształcenie elity społecznej - przeszło¶ć, teraĽniejszo¶ć, przyszło¶ć. Red. Macin Pi±tek, Natasza Starik. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 35-44, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-65096-60-9
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: choroba przewlekła ; kompetencje ; pedagog ; dziecko terminalnie chore ; kwalifikacje ; edukacja ; niepełnosprawno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: chronic disease ; competences ; pedagogue ; terminally ill child ; qualifications ; education ; disability
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/85
Nr opisu: 0000118190
Tytuł oryginału: Nowoczesne technologie w ¶wiecie osób niepełnosprawnych - wybrane obszary
Tytuł w wersji angielskiej: Modern technologies in the world of people with disabilities - selected areas
Autorzy: Barbara Grzyb, Magdalena Kolmaga, Monika* Morgała.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2017 R. 17 nr 3, s. 122-133
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1642-1981
Słowa kluczowe polskie: nowoczesne technologie ; niepełnosprawno¶ć ; osoby starsze ; terapia ; dzieci niepełnosprawne ; autyzm ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: new technologies ; disability ; elderly people ; therapy ; disabled children ; autism ; education
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/85
Nr opisu: 0000119885
Tytuł oryginału: ¦mierć i przemijanie w chorobie terminalnej - transgresja temporalna.
Tytuł w wersji angielskiej: Death and passing away in terminal illness - temporal transgression
Autorzy: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem. Red. Andrzej Ci±żela, Sylwia Jaronowska. Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017, s. 425-438, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-64953-72-9
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: choroba terminalna ; proces umierania ; wsparcie ; pomoc wieloobszarowa
Słowa kluczowe angielskie: terminal illness ; dying process ; support ; assistance in many areas
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/85
Nr opisu: 0000116896
Tytuł oryginału: Wzrok - niepełnosprawno¶ć - działanie Współczesne spojrzenie na rozwi±zania techniczne dla osób niewidomych i słabowidz±cych
Autorzy: Barbara Grzyb, Magdalena Kolmaga.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2017 R. 17 nr 2, s. 30-39
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1642-1981
Słowa kluczowe polskie: niewidomi ; zaburzenia widzenia ; sprzęt rehabilitacyjny ; nowe technologie
Słowa kluczowe angielskie: blind people ; vision disorder ; rehabilitation device ; new technologies
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/85
Nr opisu: 0000121275
Tytuł oryginału: Zabawa jako Ľródło podnoszenia kompetencji dziecka z niepełnosprawno¶ci± w wieku przedszkolnym.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 1. Red. Natasza Starik, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 71-79, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-65096-52-4
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 40)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/85
Nr opisu: 0000119135
Tytuł oryginału: Aktywizacja osób starszych a zdrowe starzenie się.
Tytuł w wersji angielskiej: Activation of the elderly and healthy aging
Autorzy: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się. T. 1. Red. Irena Babets, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 231-241, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-83-65096-48-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: starzenie się ; aktywizacja ; zdrowie ; jako¶ć życia
Słowa kluczowe angielskie: aging ; activation ; health ; quality of life
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/85
Nr opisu: 0000120524
Tytuł oryginału: Dyskurs nad metodami pracy w placówce przedszkolnej.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Transgresje w edukacji. Twórczy nauczyciel i rodzic w procesie (nie)twórczej edukacji formalnej i nieformalnej. T. 1. Red. Maciej Kołodziejski. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Pedagogiczny, 2016, s. 51-64
ISBN: 978-83-7549-248-4
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/85
Nr opisu: 0000116908
Tytuł oryginału: Egzemplifikacja pracy nauczyciela w aspekcie programowania i dokumentacji.
Autorzy: Barbara Grzyb, Monika* Morgała.
¬ródło: W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 135-140, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Słowa kluczowe polskie: praca nauczyciela ; dokumentacja ; pedagogika specjalna
Słowa kluczowe angielskie: teacher job ; documentation ; special education
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/85
Nr opisu: 0000112110
Tytuł oryginału: Latarka dla niewidomych sposobem na bezpieczn± orientację przestrzenn± i aktywizację osób niewidomych i słabo widz±cych.
Tytuł w wersji angielskiej: Torch for the visually impaired as a means of safe spatial orientation and active engagement of the blind and the visually handicapped
Autorzy: Barbara Grzyb, L. Szyszka, J. Połeć, J. Jurszewski.
¬ródło: W: Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielo¶ć obszarów, wspólnota celów. Praca zbiorowa. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2016, s. 183-192, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-7880-437-6
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 641)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: latarka dla niewidomych ; osoba niepełnosprawna wzrokowo ; aktywizacja osób niepełnosprawnych
Słowa kluczowe angielskie: torch for the blind ; visually impaired people ; activation of disabled persons
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


28/85
Nr opisu: 0000116906
Tytuł oryginału: Metody pracy z dzieckiem ujawniaj±cym sprzężone zaburzenia rozwoju.
Autorzy: Barbara Grzyb, D. Szeligiewicz-Urban.
¬ródło: W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 109-116, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia sprzężone ; dzieci ; metody pracy
Słowa kluczowe angielskie: coupled disorders ; children ; work metods
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/85
Nr opisu: 0000115343
Tytuł oryginału: Organizacje pozarz±dowe a jako¶ć i bezpieczeństwo życia osób niepełnosprawnych.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 2. Red. Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 93-102, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-65096-42-5
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 38)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawno¶ć ; organizacja pozarz±dowa ; jako¶ć życia ; wsparcie
Słowa kluczowe angielskie: disability ; non-governmental organization ; quality of life ; support
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/85
Nr opisu: 0000114282
Tytuł oryginału: Podmiotowo¶ć osoby z niepełnosprawno¶ci± w procesach diagnozy, edukacji i rehabilitacji. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Barbara Grzyb i Sabiny Pawlik.
Adres wydawniczy: Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2016
Opis fizyczny: , 178 s.
ISBN: 978-80-561-0368-5
Seria: (Specjalne Potrzeby Edukacyjne ; T. 1./23)
Liczba arkuszy wydawniczych: 8
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/85
Nr opisu: 0000116513
Tytuł oryginału: Potencjał edukacyjny w pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi, ruchowymi i intelektualnymi.
Tytuł w wersji angielskiej: A child with special educational needs, educational needs, educational potential, disorders, teacher, support
Autorzy: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza D±sala. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2016, s. 223-233, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-61425-49-6
Seria: (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 6 2084-2430)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: nauczyciel ; wsparcie ; dziecko ; specjalne potrzeby edukacyjne
Słowa kluczowe angielskie: teacher ; support ; child ; special educational needs
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/85
Nr opisu: 0000116905
Tytuł oryginału: Programy autorskie w pracy nauczyciela prowadz±cego zajęciami z uczniem o sprzężonych zaburzeniach rozwoju.
Autorzy: Barbara Grzyb, M. Ir.
¬ródło: W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 87-107, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia sprzężone ; dzieci ; nauczyciel ; program edukacyjny
Słowa kluczowe angielskie: coupled disorders ; children ; teacher ; education program
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/85
Nr opisu: 0000106696
Tytuł oryginału: Przestrzeń szkoły specjalnej w ocenie rodziców
Autorzy: Barbara Grzyb, B. R±czka.
¬ródło: -Szk. Spec. 2016 t. 77 nr 1, s. 52-60, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0137-818X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/85
Nr opisu: 0000116520
Tytuł oryginału: Resocjalizacja niepełnosprawnej młodzieży w aspekcie implementowania działań profilaktycznych.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Zraniony duch i zagrożone ciało. Resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej. Pod red. Mariusza Kuskowskiego, Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej. Kraków : Impuls, 2016, s. 119-130, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-8095-061-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: resocjalizacja ; niepełnosprawno¶ć ; młodzież ; profilaktyka
Słowa kluczowe angielskie: resocialization ; disability ; youth ; prevention
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/85
Nr opisu: 0000112089
Tytuł oryginału: Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielo¶ć obszarów, wspólnota celów. Praca zbiorowa. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej.
Tytuł w wersji angielskiej: Special educational needs Supporting the development - a multiplicity of areas, common goals
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2016
Opis fizyczny: , 315 s.
ISBN: 978-83-7880-437-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 27
Słowa kluczowe polskie: edukacja specjalna ; potrzeby edukacyjne ; osoba niepełnosprawna
Słowa kluczowe angielskie: special education ; educational needs ; disabled person
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


36/85
Nr opisu: 0000116897
Tytuł oryginału: Sprzężone zaburzenia rozwojowe - ujęcie definicyjne.
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 13-17, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia sprzężone ; niepełnosprawno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: coupled disorders ; disability
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/85
Nr opisu: 0000116899
Tytuł oryginału: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej.
Adres wydawniczy: Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016
Opis fizyczny: , 312 s.
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 14
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/85
Nr opisu: 0000112103
Tytuł oryginału: Teoria dialogu z rodzicami dziecka niepełnosprawnego w kontek¶cie etapów przystosowawczych do "szczególnego" rodzicielstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: The theory of dialogue between parents and a disabled child in the context of stages of adaptation to "special" parenting
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielo¶ć obszarów, wspólnota celów. Praca zbiorowa. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2016, s. 129-139, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-7880-437-6
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 641)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: dziecko niepełnosprawne ; rodzina ; wychowanie
Słowa kluczowe angielskie: disabled child ; family ; upbringing
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


39/85
Nr opisu: 0000116904
Tytuł oryginału: Terapia, rewalidacja i wychowanie dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju w aspekcie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 77-86, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia sprzężone ; terapia ; rewalidacja ; dzieci
Słowa kluczowe angielskie: coupled disorders ; therapy ; revalidation ; children
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/85
Nr opisu: 0000114281
Tytuł oryginału: Współczesne problemy zawodu nauczyciela edukacji integracyjnej - indagacje porównawcze wybranych obszarów.
Autorzy: Barbara Grzyb, Maria Flanczewska-Wolny.
¬ródło: W: Podmiotowo¶ć osoby z niepełnosprawno¶ci± w procesach diagnozy, edukacji i rehabilitacji. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Barbara Grzyb i Sabiny Pawlik. Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2016, s. 17-31, bibliogr. 17 poz.
ISBN: 978-80-561-0368-5
Seria: (Specjalne Potrzeby Edukacyjne ; T. 1./23)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,5
Słowa kluczowe polskie: nauczyciel ; edukacja integracyjna ; kształcenie ; uczeń niepełnosprawny
Słowa kluczowe angielskie: teacher ; integrational education ; education ; disabled pupil
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/85
Nr opisu: 0000116940
Tytuł oryginału: Wstęp.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 7-9
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia sprzężone ; dzieci niepełnosprawne ; edukacja ; terapia ; rehabilitacja
Słowa kluczowe angielskie: coupled disorders ; disabled children ; education ; therapy ; rehabilitation
Typ publikacji: PR
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/85
Nr opisu: 0000116900
Tytuł oryginału: Wybrane zaburzenia neurologiczne - ujęcie ogólne.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 19-31, 21 poz.
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia neurologiczne ; mózgowe porażenie dziecięce
Słowa kluczowe angielskie: neurological disorders ; infantile cerebral palsy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/85
Nr opisu: 0000116909
Tytuł oryginału: Zaburzenia procesów sensorycznych - wybrane obszary.
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 151-160, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia procesów sensorycznych ; dziecko niepełnosprawne
Słowa kluczowe angielskie: sensory processing disorder ; disabled child
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/85
Nr opisu: 0000106173
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo zdrowotne dzieci w placówkach przedszkolnych.
Autorzy: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywno¶ci i w żywieniu - szanse i zagrożenia. T. 1. Red. Natalia A. Fechner, Ewa Misterska. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 147-155, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-65096-29-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: dzieci ; przedszkole ; zdrowie ; żywienie
Słowa kluczowe angielskie: children ; nursery school ; health ; nutrition
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/85
Nr opisu: 0000102852
Tytuł oryginału: Bezpieczna szkoła, bezpieczne ¶rodowisko, bezpieczni uczniowie - czy edukacja dla bezpieczeństwa jest współcze¶nie poż±dana?.
Tytuł w wersji angielskiej: Safe school, safe environment, safe students - is education for security currently desirable?
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo z perspektywy ¶rodowisk i obszarów. Red. Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 309-321, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-83-65096-12-8
Seria: (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 3)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo ; szkoła ; zagrożenia ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: safety ; school ; hazards ; education
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/85
Nr opisu: 0000102998
Tytuł oryginału: Dorosło¶ć osób z autyzmem.
Autorzy: M. Ir, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawno¶ci±. Wyzwania pedagogów. [Dokument elektroniczny]. Red. Danuta Szeligiewicz-Urban, Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska. Siemianowice ¦l±skie : Wydaw. Atrament, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 143-160, bibliogr.18 poz.
ISBN: 978-83-63222-04-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: autyzm ; dorosło¶ć ; egzystencja
Słowa kluczowe angielskie: autism ; adulthood ; existence
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


47/85
Nr opisu: 0000105658
Tytuł oryginału: Dystrofia i jej profilaktyka.
Tytuł w wersji angielskiej: Dystrophy and its prevention
Autorzy: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Red. Jolanta Wi¶niewska. Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2015, s. 372-385, bibliogr. 30 poz.
ISBN: 978-83-7789-381-4
Seria: (Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego ; )
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: dystrofia ; niepełnosprawno¶ć ; profilaktyka ; rehabilitacja ; wsparcie
Słowa kluczowe angielskie: dystrophy ; disability ; prevention ; rehabilitation ; support
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/85
Nr opisu: 0000099375
Tytuł oryginału: Edukacja wł±czaj±ca w teorii i praktyce - wybrane obszary.
Tytuł w wersji angielskiej: Inclusive education in theory and practice - selected areas
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Koncipovanie osobnosti človeka v dialógoch výchovy I. Medzinárodna konferencia PF KU, Ružomberok, 10.-11.3.2015. [Dokument elektroniczny]. Emil Turiak. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Ružomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 73-85, bibliogr. 17 poz.
ISBN: 978-80-561-0221-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: edukacja wł±czaj±ca ; studenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ; inkluzja
Słowa kluczowe angielskie: inclusive education ; student with special educational needs ; inclusion
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/85
Nr opisu: 0000101651
Tytuł oryginału: Grupa wsparcia w o¶rodkach wczesnego wspomagania rozwoju - cele i zadania.
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawno¶ci±. Wyzwania najbliższych. [Dokument elektroniczny]. Red. Barbara Grzyb, Danuta Szeligiewicz-Urban, Gabriela Kowalska. Siemianowice ¦l±skie : Wydaw. Atrament, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 27-40
ISBN: 978-83-931674-8-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/85
Nr opisu: 0000102844
Tytuł oryginału: Latarka dla niewidomych szans± na samodzielne poruszanie się osób z niepełnosprawno¶ci± wzrokow±
Tytuł w wersji angielskiej: The torch for the blind - a chance for independent movements for visually impaired people
Autorzy: K. Smyczek, Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2015 R. 15 nr 3, s. 178-186
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1642-1981
Słowa kluczowe polskie: niewidomi ; latarka dla niewidomych ; samodzielno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: blind ; torch for the blind ; independence
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/85
Nr opisu: 0000102856
Tytuł oryginału: Modyfikacja ról w modelu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym a wpływ systemu wsparcia społeczno-instytucjonalnego.
Tytuł w wersji angielskiej: Change of role of family with a child with disabilities model and influence of social and institutional support
Autorzy: D. Szeligiewicz-Urban, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Osvita dlâ sučasností = Edukacja dla współczesno¶ci. Zbìrnik naukovih prac'. T. 2. Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni [i in.]. Kiïv : Vidav. NPU ìm. M.P. Dragomanova, 2015, s. 176-185, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-966-931-022-4
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: system wsparcia ; rodzina ; dzieci niepełnosprawne
Słowa kluczowe angielskie: support system ; family ; disabled children
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


52/85
Nr opisu: 0000103770
Tytuł oryginału: Psychodrama w resocjalizacji nieletnich
Tytuł w wersji angielskiej: Role-playing (psychodrama) in the social rehabilitation of juveniles
Autorzy: Barbara Grzyb, B. Gardziejewska.
¬ródło: -Resocjal. Pol. 2015 nr 10, s. 99-109, bibliogr. 34 poz.
Uwagi: Toż w jęz. ang., s. 351-360; Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://resocjalizacjapolska.pl/wp-content/dokumenty/streszczenia/PJSR%2010%20(2015)%20351-360.pdf
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 2081-3767
e-ISSN: 2392-2656
Słowa kluczowe polskie: psychodrama ; resocjalizacja ; nieletni ; terapia
Słowa kluczowe angielskie: role-playing ; psychodrama ; resocialization ; juvenile ; therapy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


53/85
Nr opisu: 0000107112
Tytuł oryginału: Stres w życiu człowieka Ujęcie teoretyczne
Autorzy: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: -Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp. 2015 R. 9 nr 4, s. 379-387, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-3524
Słowa kluczowe polskie: stres ; czynnik stresogenny ; objawy stresu ; praca zawodowa
Słowa kluczowe angielskie: stress ; stressful factor ; stress symptoms ; professional work
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


54/85
Nr opisu: 0000102843
Tytuł oryginału: Technologia Wirtualnej Rzeczywisto¶ci ¶wiatem zabawy dzieci niepelnosprawnych
Tytuł w wersji angielskiej: Technology of virtual reality as a world of fun for children with disabilities
Autorzy: Barbara Grzyb, Iwona Chuchnowska, A. Bieniek, Piotr Wodarski, Jacek Jurkojć.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2015 R. 15 nr 3, s. 49-60
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1642-1981
Słowa kluczowe polskie: dzieci niepełnosprawne ; rehabilitacja dzieci ; terapia ; rzeczywisto¶ć wirtualna ; zabawa ; Jaskinia 3D
Słowa kluczowe angielskie: disabled children ; children rehabilitation ; therapy ; virtual reality ; fun ; Cave 3D
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/85
Nr opisu: 0000101659
Tytuł oryginału: Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawno¶ci±. Wyzwania najbliższych. [Dokument elektroniczny]. Red. Barbara Grzyb, Danuta Szeligiewicz-Urban, Gabriela Kowalska.
Adres wydawniczy: Siemianowice ¦laskie : Wydaw. Atrament, 2015
Opis fizyczny: , 220
ISBN: 978-83-931674-8-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 10
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/85
Nr opisu: 0000100334
Tytuł oryginału: Theoretical context of social exclusion of not fully abled people - selected areas.
Tytuł w wersji polskiej: Teoretyczne konteksty wykluczenia społecznego osób o niepełnej sprawno¶ci - wybrane obszary
Autorzy: Barbara Grzyb, M. Ir.
¬ródło: W: Organization of school education. Ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Ole¶niewicz. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2015, s. 121-135, bibliogr. 39 poz.
ISBN: 978-83-64788-27-7
Seria: (Education of Tomorrow ; )
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: wykluczenie społeczne ; niepełnosprawno¶ć ; marginalizacja ; edukacja ; praca
Słowa kluczowe angielskie: social exclusion ; disability ; marginalisation ; education ; work
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/85
Nr opisu: 0000114277
Tytuł oryginału: Współczesne spojrzenie na wewn±trzszkolne doskonalenie nauczycieli w Polsce.
Tytuł w wersji angielskiej: Modern look at the teacher training school in Poland
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: W: Twórczo¶ć - kreatywno¶ć - uzdolnienia / deficyty - dysfunkcje - niepełnosprawno¶ć. Creation - creativity - talents / defects - dysfunctions - disability. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza D±sala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2015, s. 127-134
ISBN: 978-83-61425-47-2
Seria: (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 5 2084-2430)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: nauczyciel ; doskonalenie zawodowe
Słowa kluczowe angielskie: teacher ; further training
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


58/85
Nr opisu: 0000096614
Tytuł oryginału: Autyzm a terapia behawioralna
Autorzy: Barbara Grzyb, J. Ryszewska-Banko.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2014 R. 14 nr 3, s. 144-163
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1642-1981
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


59/85
Nr opisu: 0000096601
Tytuł oryginału: Common area of the integrative school as perceived by fully-abled and disabled students.
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Since education in family to system aspects of education. Ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Ole¶niewicz. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2014, s. 137-149
ISBN: 978-83-61991-95-3
Seria: (Education of Tomorrow ; )
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/85
Nr opisu: 0000097091
Tytuł oryginału: Muzyka i plastyka inspiracj± rozwijania aktywno¶ci twórczej uczniów.
Tytuł w wersji angielskiej: Music and arts as an inspiration for pupils to develop creative activity
Autorzy: Danuta* Ulewicz-Adamczyk, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. T. 1. Red. J. KuĽma, J. Pułka. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, 2014, s. 241-262, bibliogr. 26 poz.
ISBN: 978-83-7571-291-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: muzyka ; plastyka ; twórczo¶ć ; pedagogika
Słowa kluczowe angielskie: music ; callisthenics ; creation ; pedagogy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC-ND
Dostęp on-line:


61/85
Nr opisu: 0000096594
Tytuł oryginału: Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym i instytucjonalnym.
Autorzy: Barbara Grzyb, Danuta* Ulewicz-Adamczyk.
¬ródło: W: Edukacja - wychowanie - o¶wiata w perspektywie temporalnej (między przeszło¶ci± a współczesno¶ci±). Monografia naukowa. Pod red. Artura Łaciny-Łanowskiego i Janusza Stanka. ŁódĽ : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2014, s. 101-117, bibliogr. 30 poz.
ISBN: 978-83-7405-621-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: nagroda ; kara ; wychowanie
Słowa kluczowe angielskie: prize ; chastisement ; upbringing
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


62/85
Nr opisu: 0000096603
Tytuł oryginału: Nauczyciele szkół integracyjnych - ich cele i zadania w dobie wyzwań współczesno¶ci w Polsce.
Tytuł w wersji angielskiej: Aims and tasks of integrative schools' teachers as a challenge in teaching in Poland nowadays
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Aktualni otazky pedagogiky, psychologie a vychovneho poradenstvi IX. Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konference. Ed. Jitka Simickova-Cizkova, Pavel Skobrtal. Ostravska Univerzita v Ostrave. Pedagogicka fakulta. Katedra pedagogicke a skolni psychologie. Ostrava : Pedagogicka fakulta Ostravske univerzity, 2014, s. 41-56, bibliogr. 13 poz.
ISBN: 978-80-7464-540-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: integracja ; nauczyciel ; szkoła integracyjna ; studenci niepełnosprawni
Słowa kluczowe angielskie: integration ; teacher ; integrative school ; disabled students
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


63/85
Nr opisu: 0000096595
Tytuł oryginału: Problematyka uzależnień a niepełnosprawno¶ć człowieka - ujęcie teoretyczne wybranych obszarów.
Tytuł w wersji angielskiej: Problem of addictions in human disability - theoretical approach to specific spheres
Autorzy: Barbara Grzyb, Danuta* Ulewicz-Adamczyk.
¬ródło: W: Patologie i uzależnienia (wybrane problemy teorii i praktyki). Red. Beata Skwarek, Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka. Warszawa : Studio Poligraficzne Edytorka, 2014, s. 57-71, bibliogr. 17 poz.
ISBN: 978-83-936887-5-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: alkoholizm ; narkomania ; lekomania ; niepełnosprawno¶ć ; siecioholizm ; uzależnienie
Słowa kluczowe angielskie: alcoholism ; drug addiction ; drug abuser ; disability ; handicapped ; addiction
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


64/85
Nr opisu: 0000096597
Tytuł oryginału: W poszukiwaniu autorytetów… Maria Grzegorzewska. Kilka słów o zawodzie i osobowo¶ci nauczyciela.
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej. Pod red. Ewy Dyduch, Adama Mikruta, Jolanty Zielińskiej. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014, s. 131-140
ISBN: 978-83-7271-875-4
Seria: (Prace Monograficzne ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 700 0239-6025)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


65/85
Nr opisu: 0000097092
Tytuł oryginału: Współczesne rozwi±zania techniczne w życiu osób niepełnosprawnych - wybrane obszary rozwi±zań przyszło¶ci
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2014 R. 14 nr 4, s. 3-15
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1642-1981
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


66/85
Nr opisu: 0000096592
Tytuł oryginału: Metodologia w opinii studentów - pragmatyczne problemy prowadzenia badań naukowych.
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki. Monografia naukowa. Pod red. Barbary Janiny Grzyb, Artura Łaciny-Łanowskiego i Marka Wasilewskiego. ŁódĽ : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2013, s. 69-91, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-83-7405-609-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: metodologia badań ; edukacja pedagogiczna ; kształcenie
Słowa kluczowe angielskie: methodology of research ; education teaching ; education
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


67/85
Nr opisu: 0000096639
Tytuł oryginału: Mieszkanie treningowe i kawiarenka w szkole specjalnej Czy to możliwe w dobie współczesnej edukacji?
Tytuł w wersji angielskiej: Independent living training apartment and a cafe in special school Is this possible in the era of modern education?
Autorzy: Barbara Grzyb, B. R±czka.
¬ródło: -Szk. Spec. 2013 t. 74 nr 1, s. 49-55
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0137-818X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


68/85
Nr opisu: 0000096640
Tytuł oryginału: Potize s prijimanim potravy u spastickych deti a u deti se svalovou ochablosti
Autorzy: Barbara Grzyb, J. Gielnik.
¬ródło: -Spec. Pedagog. 2013 R. 23 c. 4, s. 318-327, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 1211-2720
Słowa kluczowe polskie: hipertonia ; hipotonia ; karmienie dzieci
Słowa kluczowe angielskie: muscle spasticity ; muscle hypotonia ; feeding of children
Typ publikacji: A
Język publikacji: CZE
Zasieg terytorialny: Z
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


69/85
Nr opisu: 0000096593
Tytuł oryginału: Rodzice w szkole integracyjnej - w±tek konieczny współczesnej edukacji.
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Praca na rzecz osób niepełnosprawnych. Pod red. Sylwii Wrony i Jerzego Rottermunda. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2013, s. 23-36
ISBN: 978-83-61991-51-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


70/85
Nr opisu: 0000096551
Tytuł oryginału: Uwarunkowania zwi±zane z przenoszeniem uczniów ze szkół integracyjnych do specjalnych.
Autorzy: Barbara Grzyb.
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2013
Opis fizyczny: , 305 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-7850-401-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 15
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


71/85
Nr opisu: 0000099685
Tytuł oryginału: W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki. Monografia naukowa. Pod red. Barbary Janiny Grzyb, Artura Łaciny-Łanowskiego i Marka Wasilewskiego.
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2013
Opis fizyczny: , 303 s.
ISBN: 978-83-7405-609-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 14
Słowa kluczowe polskie: pedagogika ; metodologia badań ; badania humanistyczne ; humanistyka
Słowa kluczowe angielskie: pedagogy ; methodology of research ; humanities test ; humanistics
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


72/85
Nr opisu: 0000096613
Tytuł oryginału: Nie tylko nauka i zabawa - rola komputera w rewalidacji osób niepełnosprawnych
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2012 R. 12 nr 1, s. 41-50
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1642-1981
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


73/85
Nr opisu: 0000096589
Tytuł oryginału: Dzieła artystyczne osób niepełnosprawnych - twórczo¶ć czy sztuka.
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia. Red. Antoni Augustyn, Anatol Bodanko, Norbert Niestolik. ŁódĽ : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2011, s. 285-288
ISBN: 978-83-7405-535-2
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


74/85
Nr opisu: 0000096612
Tytuł oryginału: Elementy zabaw stymuluj±cych zmysł dotyku
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2011 R. 11 nr 4, s. 83-92
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1642-1981
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


75/85
Nr opisu: 0000096590
Tytuł oryginału: Perspektywy i ograniczenia w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie literatury oraz programów celowych i unijnych.
Autorzy: Barbara Grzyb, S. Kałat.
¬ródło: W: Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej. Red. Anna Klinik, Dorota Prysak. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2011, s. 227-235
ISBN: 978-83-61991-85-4
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


76/85
Nr opisu: 0000096584
Tytuł oryginału: Filozoficzne ujęcie istoty człowieka a społeczny obraz niepełnosprawnych na rynku pracy.
Autorzy: Barbara Grzyb, R. Matsili.
¬ródło: W: Perspektywy zawodu w kryzysie. Monografia naukowa. Pod red. Aldony Urbanek, Sylwii Walkowicz. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu ¦l±skim. Wodzisław ¦l±ski : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2010, s. 147-164
ISBN: 978-83-7405-513-0
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


77/85
Nr opisu: 0000096607
Tytuł oryginału: Praca młodego nauczyciela z uczniem o głębokiej niepełnosprawno¶ci psychofizycznej - pierwszy kontakt
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: -Dialog Eduk. 2010 nr 1, s. 22-28, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1899-7619
Słowa kluczowe polskie: edukacja pedagogiczna ; kształcenie ; dzieci niepełnosprawne ; nauczyciel
Słowa kluczowe angielskie: education teaching ; education ; disabled children ; teacher
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


78/85
Nr opisu: 0000096585
Tytuł oryginału: Rekwalifikacja uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w ¶wietle opinii nauczycieli i rodziców.
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Krakowska pedagogika specjalna. Pod red. Janiny Wyczesany. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 185-200
ISBN: 978-83-7271-624-8
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


79/85
Nr opisu: 0000096610
Tytuł oryginału: Społeczny model niepełnosprawno¶ci
Autorzy: Barbara Grzyb, R. Matsili.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2010 R. 10 nr 4, s. 31-40
p-ISSN: 1642-1981
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


80/85
Nr opisu: 0000096606
Tytuł oryginału: Jak usprawniać wzrok ucznia niedowidz±cego ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju
Autorzy: Barbara Grzyb, J. Rymiszewska.
¬ródło: -Rewalidacja 2009 nr 2, s. 50-66
p-ISSN: 1429-3404
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


81/85
Nr opisu: 0000096580
Tytuł oryginału: Wpływ strukturyzacji otoczenia na zachowania uczniów z głębok± niepełnosprawno¶ci± psychofizyczn± podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z przedmiotem nietypowym.
Autorzy: E. Dyduch, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych. Pod red. Anny Klinik. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009, s. 89-98
ISBN: 978-83-7308-492-6
Seria: (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 10)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


82/85
Nr opisu: 0000096579
Tytuł oryginału: Pogl±dy i wiedza rodziców uczniów niepełnosprawnych na temat funkcjonowania dziecka w klasie integracyjnej.
Autorzy: Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Rodzina wobec zagrożeń. Red. Małgorzata Duda. Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008, s. 245-253
ISBN: 978-83-7438-155-0
Seria: (MR Małżeństwo i Rodzina ; )
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


83/85
Nr opisu: 0000096578
Tytuł oryginału: Wczesne wsparcie rodzin wychowuj±cych dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Autorzy: E. Dyduch, Barbara Grzyb, J. Machowska.
¬ródło: W: W stronę podmiotowo¶ci osób niepełnosprawnych. Pod red. Anny Klinik. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008, 63-75
ISBN: 978-83-7308-492-6
Seria: (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 4)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


84/85
Nr opisu: 0000096548
Tytuł oryginału: Dziecko ryzyka a wychowanie. Elementarz dla rodziców. Wyd. 2
Autorzy: E. Minczakiewicz, Barbara Grzyb, Ł. Gajewski.
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005
Opis fizyczny: , 308 s., bibliogr.
ISBN: 83-7308-537-8
Uwagi: Wyd. poprz. pt.: Elementarz dla rodziców. Dziecko ryzyka a wychowanie
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


85/85
Nr opisu: 0000096546
Tytuł oryginału: Elementarz dla rodziców. Dziecko ryzyka i wychowanie.
Autorzy: E. Minczakiewicz, Barbara Grzyb, Ł. Gajewski.
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003
Opis fizyczny: , 308 s., bibliogr.
ISBN: 83-7308-263-8
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie