Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GIERGICZNY ZBIGNIEW
Liczba odnalezionych rekordów: 322Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/322
Nr opisu: 0000136638
Tytuł oryginału: Performance of concrete with low CO2 emission
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Król, M. Tałaj, K. Wandoch.
¬ródło: -Energies 2020 vol. 13 iss. 17, s. 1-19, bibliogr. 55 poz.
Impact Factor: 2.702
Punktacja MNiSW: 140.000
e-ISSN: 1996-1073
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cement trójskładnikowy ; granulowany żużel wielkopiecowy ; popiół lotny krzemionkowy ; wapień ; trwało¶ć betonu ; wydajno¶ć betonu ; emisja CO2 ; beton mrozoodporny ; SCC ; HPC
Słowa kluczowe angielskie: ternary cement ; granulated blast furnace slag ; siliceous fly ash ; limestone ; concrete durability ; concrete performance ; CO2 emission ; frost resistance concrete ; SCC ; HPC
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/322
Nr opisu: 0000135816
Tytuł oryginału: Properties of concrete made with low-emission cements CEM II/C-M and CEM VI
Autorzy: A. Król, Zbigniew Giergiczny, J. Kuterasińska-Warwas.
¬ródło: -Materials 2020 vol. 13 iss. 10, art. no. 2257 s. 1-17, bibliogr. 43 poz.
Impact Factor: 3.057
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 1996-1944
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cement trójskładnikowy ; wapień ; popiół lotny krzemionkowy ; granulowany żużel wielkopiecowy ; wła¶ciwo¶ci betonu ; trwało¶ć betonu ; emisja CO2
Słowa kluczowe angielskie: ternary cement ; limestone ; siliceous fly ash ; granulated blast furnace slag ; concrete properties ; concrete durability ; CO2 emission
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/322
Nr opisu: 0000129665
Tytuł oryginału: Beton w obiektach infrastruktury komunikacyjnej z uwzględnieniem wymagań aktualnych norm.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: infraMOST V4 Visegrad Group. Międzynarodowa Konferencja Mostowców "Mosty w infrastrukturze drogowej i kolejowej", Wisła, 16-17 maja 2019. [Dokument elektroniczny]. Katowice : Zwi±zek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Górno¶l±ski, 2019, pamięć USB (PenDrive) s. 1-32
Uwagi: Referat w formie prezentacji PowerPoint
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: beton ; klasa ekspozycji ; warunki ¶rodowiskowe ; infrastruktura techniczna ; przepisy budowlane
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; exposure class ; environmental conditions ; technical infrastructure ; building regulations
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/322
Nr opisu: 0000130904
Tytuł oryginału: Fly ash and slag
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Cem. Concr. Res. 2019 vol. 124, art. no. 105826 s. 1-18, bibliogr. 151 poz.
Impact Factor: 8.328
Punktacja MNiSW: 200.000
p-ISSN: 0008-8846
e-ISSN: 1873-3948
DOI:
Słowa kluczowe polskie: popioły lotne o niskiej zawarto¶ci wapnia ; popioły lotne o wysokiej zawarto¶ci wapnia ; granulowany żużel wielkopiecowy ; cement ; beton
Słowa kluczowe angielskie: low calcium fly ash ; high calcium fly ash ; granulated blast furnace slag ; cement ; concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


5/322
Nr opisu: 0000130217
Tytuł oryginału: Influence of amount of calcareous fly ash on heat of hydration of portland cement.
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Zbigniew Giergiczny, Patrycja Miera.
¬ródło: W: 4th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2019, Prague, Czech Republic, 17-21 June 2019. Abstract collection book. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2019, dysk optyczny (CD-ROM) s. 104
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/322
Nr opisu: 0000131424
Tytuł oryginału: Influence of amount of calcareous fly ash on heat of hydration of Portland cement.
Autorzy: Patrycja Miera, Jacek Gołaszewski, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: 4th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2019, 17-21 June 2019, Prague, Czech Republic [online]. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 042081 s. 1-9, bibliogr. 12 poz.
Seria: (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 603 1757-8981)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus; Web of Science
DOI:
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


7/322
Nr opisu: 0000130091
Tytuł oryginału: Kształtowanie składu trwałego betonu z udziałem cementów wieloskładnikowych (CEM II, CEM III) do zastosowania w budownictwie drogowo-mostowym. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Sebastian Kaszuba.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2019
Opis fizyczny: , 170 s., bibliogr. 195 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Budownictwa.
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, dr inż. D. Dziuk
Słowa kluczowe polskie: budownictwo drogowe ; budownictwo mostowe ; beton ; cement wieloskładnikowy ; mrozoodporno¶ć betonu ; korozja betonu ; most betonowy ; nawierzchnia drogowa ; odporno¶ć na korozję ; wła¶ciwo¶ci betonu
Słowa kluczowe angielskie: road construction ; bridge construction ; concrete ; composite cement ; frost resistance concrete ; concrete corrosion ; concrete bridge ; road pavement ; corrosion resistance ; concrete properties
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. R-5581+CD
Dostęp BCP¦:


8/322
Nr opisu: 0000129385
Tytuł oryginału: Realizacja drogi betonowej DW 423 zgodnie z nowymi OST GDDKiA
Tytuł w wersji angielskiej: Construction of concrete road DW 423 according to new GTS GDDKiA
Autorzy: M. Batog, M. Saferna, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mater. Bud. 2019 nr 4, s. 52-55, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0137-2971
e-ISSN: 2449-951X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: beton ; cement ; droga betonowa ; specyfikacja
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; cement ; concrete road ; specification
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


9/322
Nr opisu: 0000132162
Tytuł oryginału: Wpływ wapienia na kształtowanie się wła¶ciwo¶ci cementów wieloskładnikowych wapienno-żużlowych. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Małgorzata Gołaszewska.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2019
Opis fizyczny: , 209 s., bibliogr. 218 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Budownictwa.
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny
Słowa kluczowe polskie: cement wapienno-żużlowy ; cement wieloskładnikowy ; wapień ; cement portlandzki ; wła¶ciwo¶ci cementu ; granulometria ; wła¶ciwo¶ci reologiczne
Słowa kluczowe angielskie: slag-limestone cement ; composite cement ; limestone ; Portland cement ; cement properties ; granulometry ; rheological properties
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦ sygn. R-5603+DVD
Dostęp BCP¦:


10/322
Nr opisu: 0000126558
Tytuł oryginału: Cement - podstawowy składnik betonu.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: 2 Dekady Dni Betonu. X Konferencja Dni Betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć, Wisła, 8-10 paĽdziernika 2018. Wydawnictwo jubileuszowe. Red. Bożena ¦roda, Artur Darłak. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2018, s. 16-21
ISBN: 978-83-61331-30-8
Punktacja MNiSW: 5.000
Słowa kluczowe polskie: cement ; normalizacja ; trwało¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; standardization ; concrete durability
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/322
Nr opisu: 0000125116
Tytuł oryginału: Cement i beton według wymagań nowej OST GDDKiA
Tytuł w wersji angielskiej: Cement and concrete according to the requirements of the new OST of GDDKiA
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Batog, K. Synowiec.
¬ródło: -Mag. Autostrady 2018 nr 8/9, s. 62-67, bibliogr. 29 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1730-0703
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; specyfikacja ; droga
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; specification ; road
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn P.4691
Dostęp on-line:


12/322
Nr opisu: 0000121850
Tytuł oryginału: Cementy i dodatki w składzie betonu.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Innowacyjne i współczesne rozwi±zania w budownictwie. Konstrukcje żelbetowe. XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 6-9 marca 2018 roku. T. 1, Wykłady. Red. Radosław Jasiński. Gliwice : Polski Zwi±zek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Gliwicach, 2018, s. 305-346, bibliogr. 46 poz.
ISBN: 978-83-930482-7-4
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 2,6
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; dodatek do betonu ; dodatek typu II ; wła¶ciwo¶ci cementu ; wytrzymało¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; additive to concrete ; type II additive ; cement properties ; concrete strength
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/322
Nr opisu: 0000126469
Tytuł oryginału: Complex effect of concrete composition on the thermo-mechanical behaviour of mass concrete
Autorzy: Barbara Klemczak, M. Batog, Zbigniew Giergiczny, Aneta Żmij.
¬ródło: -Materials 2018 vol. 11 iss. 11, art. no. 2207 s. 1-18, bibliogr. 34 poz.
Impact Factor: 2.972
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1996-1944
DOI:
Słowa kluczowe polskie: beton masywny ; cement niskoklinkierowy ; kruszywo ; temperatura twardnienia ; wła¶ciwo¶ci mechaniczne ; skurcz ; pełzanie ; naprężenia wczesne ; młody beton ; wła¶ciwo¶ci
Słowa kluczowe angielskie: mass concrete ; low clinker cement ; aggregate ; hardening temperature ; mechanical properties ; shrinkage ; creep ; early age stresses ; early age concrete ; properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


14/322
Nr opisu: 0000121674
Tytuł oryginału: Effect of calcareous fly-ash processing methods on rheological properties of mortars
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Zbigniew Giergiczny, Tomasz Ponikiewski, Aleksandra Kostrzanowska-Siedlarz, Patrycja Miera.
¬ródło: -Period. Polytech. Civ. Eng. 2018 vol. 62 no. 3, s. 643-652, bibliogr. 34 poz.
Impact Factor: 0.976
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0553-6626
e-ISSN: 1587-3773
DOI:
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny wapienny ; wła¶ciwo¶ci reologiczne ; metody uzdatniania popiołów lotnych ; zaprawa cementowa ; urabialno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: calcareous fly ash ; rheological properties ; fly ash processing methods ; cement mortar ; workability
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


15/322
Nr opisu: 0000125108
Tytuł oryginału: Hydrauliczne spoiwa drogowe MULTICRETE na bazie granulowanego żużla wielkopiecowego
Tytuł w wersji angielskiej: Hydraulic road binders MULTICRETE based on granulated blast furnace slag
Autorzy: R. Karwot, K. Szerszeń, P. Malinowski, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mag. Autostrady 2018 nr 8/9, s. 54-56, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1730-0703
Słowa kluczowe polskie: hydrauliczne spoiwo drogowe ; MULTICRETE ; granulowany żużel wielkopiecowy
Słowa kluczowe angielskie: hydraulic road binder ; MULTICRETE ; granulated blast-furnace slag
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn P.4691
Dostęp on-line:


16/322
Nr opisu: 0000123895
Tytuł oryginału: Influence of admixtures on hydration heat of blended cement with calcareous fly ash.
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Zbigniew Giergiczny, Patrycja Miera.
¬ródło: W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2018, Prague, Czech Republic, 18-22 June 2018. Abstract collection book. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 241
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/322
Nr opisu: 0000123893
Tytuł oryginału: Influence of amount of calcareous fly ash on heat of hydration of Portland cement.
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Zbigniew Giergiczny, Patrycja Miera.
¬ródło: W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2018, Prague, Czech Republic, 18-22 June 2018. Abstract collection book. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 239
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/322
Nr opisu: 0000123894
Tytuł oryginału: Influence of fineness of calcareous fly ash on heat of hydration of Portland cement.
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Zbigniew Giergiczny, Patrycja Miera.
¬ródło: W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2018, Prague, Czech Republic, 18-22 June 2018. Abstract collection book. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 240
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/322
Nr opisu: 0000125636
Tytuł oryginału: Influence of limestone addition to cement on rheological properties of mortars.
Autorzy: Małgorzata Gołaszewska, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, Prague, Czech Republic, August 29-31, 2018 [online]. Ed. by Alena Kohoutkova, Jan L. Vitek, Michaela Frantova, Petr Bíly. [B.m.] : fib/CEB-FIP, 2018, (plik pdf) s. 59-64, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-80-01-06401-6
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://phdsymp2018.eu/dwn/Proceedings%20of%20the%2012th%20fib%20PhD%20Symposium.pdf [dostęp 9 paĽdziernika 2018]
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


20/322
Nr opisu: 0000120373
Tytuł oryginału: Slag cement CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA as a component of durable concrete.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Batog, K. Synowiec, M. Ostrowski.
¬ródło: W: Underground infrastructure of urban areas 4. Eds.: Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Beata Nienartowicz, Arkadiusz Szot. London : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2018, s. 11-18, bibliogr. 24 poz.
Punktacja MNiSW: 50.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/322
Nr opisu: 0000116143
Tytuł oryginału: Cementy niskoalkaliczne (NA) - wła¶ciwo¶ci i możliwo¶ci stosowania w budownictwie.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. XVII Konferencja naukowo-techniczna, CzeladĽ, 16 maja 2017. Górażdże Cement S.A. Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej. CzeladĽ : [b.w.], 2017, s. 35-48, bibliogr. 20 poz.
ISBN: 978-83-947997-0-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: cement niskoalkaliczny ; kruszywo ; reaktywno¶ć alkaliczna ; trwało¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: low alkali cement ; aggregate ; alkali reactivity ; concrete durability
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/322
Nr opisu: 0000116930
Tytuł oryginału: Dodatki do betonu
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, K. Synowiec.
¬ródło: -Inżynier Bud. 2017 nr 6, s. 106-113, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 1732-3428
Słowa kluczowe polskie: dodatek do betonu ; dodatek typu II ; normalizacja
Słowa kluczowe angielskie: additive to concrete ; type II additive ; normalization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4706
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


23/322
Nr opisu: 0000120641
Tytuł oryginału: Granulowany żużel wielkopiecowy składnikiem głównym cementu.
Tytuł w wersji angielskiej: Ground granulated blast furnace slag as a main constituents of cement
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia teoretyczne i do¶wiadczalne w badaniach materiałów i konstrukcji budowlanych. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja ¦liwki i Jacka Kołodzieja. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2017, s. 115-128, bibliogr. 23 poz.
ISBN: 978-83-7880-499-4
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 692)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: cement ; granulowany żużel wielkopiecowy ; wła¶ciwo¶ci wytrzymało¶ciowe ; odporno¶ć na agresję chemiczn±
Słowa kluczowe angielskie: cement ; granulated blast-furnace slag ; strength properties ; chemical resistance
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


24/322
Nr opisu: 0000115040
Tytuł oryginału: Influence of mass concrete constituents on its properties
Autorzy: M. Batog, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Constr. Build. Mater. 2017 vol. 146, s. 221-230, bibliogr. 20 poz.
Impact Factor: 3.485
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0950-0618
e-ISSN: 1879-0526
DOI:
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; granulowany żużel wielkopiecowy ; beton masywny ; kruszywo
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; ground granulated blast-furnace slag ; mass concrete ; aggregate ; low heat cement
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


25/322
Nr opisu: 0000118049
Tytuł oryginału: Kiedy stosujemy cementy niskoalkaliczne (NA) w składzie betonu
Tytuł w wersji angielskiej: When do we use low alkaline cements (NA) in concrete
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mag. Autostrady 2017 nr 8/9, s. 54-59, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1730-0703
Słowa kluczowe polskie: cement niskoalkaliczny NA ; beton ; kruszywo reaktywne
Słowa kluczowe angielskie: low alkali cement NA ; concrete ; reactive aggregate
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn P.4691
Dostęp on-line:


26/322
Nr opisu: 0000120088
Tytuł oryginału: Kiedy stosujemy cementy odporne na siarczany (SR, HSR) oraz niskoalkaiczne (NA) w składzie betonu
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2017 nr 4, s. 66-71, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: cement specjalny ; SR ; HSR ; cement niskoalkaliczny ; NA ; zastosowanie ; PN-EN 197-1:2013 ; PN-EN 19707:2013
Słowa kluczowe angielskie: special cement ; SR ; HSR ; low alkali cement ; NA ; application ; PN-EN 197-1 ; PN-EN 19707:2013
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679


27/322
Nr opisu: 0000119397
Tytuł oryginału: Materiały budowlane a zrównoważony rozwój - stan obecny i perspektywy.
Tytuł w wersji angielskiej: Building materials and sustainable development - current state and perspectives
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Innovative challenges of building technology. 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017. Red. Lech Czarnecki. Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2017, s. 475-502, bibliogr. 57 poz.
ISBN: 978-83-249-8485-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,6
Słowa kluczowe polskie: zrównoważony rozwój ; budownictwo ; materiały budowlane ; emisja CO2 ; energia zwi±zana
Słowa kluczowe angielskie: sustainable development ; civil engineering ; building materials ; CO2 emission ; embodied energy
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/322
Nr opisu: 0000119108
Tytuł oryginału: Odporno¶ć betonu na oddziaływanie ¶rodowiska w konstrukcjach masywnych, na przykładzie budowy bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Artur Golda.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2017
Opis fizyczny: , 173 s., bibliogr. 153 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Budownictwa.
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, dr inż. D. Dziuk
Słowa kluczowe polskie: beton ; konstrukcja masywna ; naprężenie termiczne ; korozja
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; massive structure ; thermal stress ; corrosion
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. R-5409+DVD
Dostęp BCP¦:


29/322
Nr opisu: 0000117254
Tytuł oryginału: Rola popiołu lotnego i granulowanego żużla wielkopiecowego w kształtowaniu wła¶ciwo¶ci mieszanki betonowej i stwardniałego betonu o niskiej zawarto¶ci klinkieru portlandzkiego. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Mikołaj Ostrowski.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2017
Opis fizyczny: , 154 k., bibliogr. 184 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Budownictwa.
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, dr inż. A. Garbacik
Słowa kluczowe polskie: CO2 ; beton ; klinkier portlandzki ; popiół lotny ; żużel granulowany
Słowa kluczowe angielskie: CO2 ; concrete ; portland clinker ; fly ash ; granulated blast-furnace slag
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. R-5378+CD
Dostęp BCP¦:


30/322
Nr opisu: 0000115038
Tytuł oryginału: Współczesne uwarunkowania materiałowe w projektowaniu i realizacji betonowych fundamentów masywnych.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Golda.
¬ródło: W: Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Geotechnika. XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła, 7-10 marca 2017. T. 1, Wykłady. Kraków : Polski Zwi±zek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie, 2017, s. 41-64, bibliogr. 21 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,2
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja masywna ; mieszanka betonowa ; cement hutniczy ; wła¶ciwo¶ci betonu ; ciepło hydratacji
Słowa kluczowe angielskie: massive structure ; concrete mix ; slag cement ; concrete properties ; hydration heat
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/322
Nr opisu: 0000110739
Tytuł oryginału: Cement, kruszywa, beton w ofercie Grupy Górażdże. Rodzaje, wła¶ciwo¶ci, zastosowanie. Poradnik przygotowany pod kierunkiem Zbigniewa Giergicznego.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Maciej* Batog, Damian* Dziuk, A. Golda, J. Grabski, S. Kaszuba, M. Sokołowski, Katarzyna* Synowiec, J. Szuba, M. W±sik.
Adres wydawniczy: Chorula : Górażdże Cement, 2016
Opis fizyczny: , 399 s., bibliogr. 130 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 18
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; kruszywo ; Grupa Górażdże
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; aggregate ; Górażdże Group
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


32/322
Nr opisu: 0000109041
Tytuł oryginału: Kształtowanie wła¶ciwo¶ci cementów popiołowo-żużlowych o niskiej zawarto¶ci klinkieru portlandzkiego. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Katarzyna* Synowiec.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2016
Opis fizyczny: , 220 s., bibliogr. 258 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Budownictwa.
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny
Słowa kluczowe polskie: cement popiołowo-żużlowy ; cement portlandzki ; popiół lotny krzemionkowy ; granulowany żużel wielkopiecowy ; cement wieloskładnikowy ; popiół lotny wapienny
Słowa kluczowe angielskie: fly ash-slag cement ; Portland cement ; siliceous fly ash ; ground granulated blast-furnace slag ; composite cement ; calcareous fly ash
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-5299 + CD
Dostęp BCP¦:


33/322
Nr opisu: 0000107018
Tytuł oryginału: Low carbon footprint cements.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Polsko-Walońskie Sympozjum Naukowe 3R - reduce, reuse, recycle in constructions, Warsaw, June 13th 2016. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 59-60
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/322
Nr opisu: 0000107794
Tytuł oryginału: Metody badania mrozoodporno¶ci stwardniałego betonu
Tytuł w wersji angielskiej: Methods of the frost resistance testing of hardened concrete
Autorzy: Maciej* Batog, M. ¦ciengosz, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mag. Autostrady 2016 nr 8/9, s. 12-18
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1730-0703
Słowa kluczowe polskie: mrozoodporno¶ć ; testowanie ; beton ; zamrażanie
Słowa kluczowe angielskie: frost resistance ; testing ; concrete ; freezing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn P.4691
Dostęp on-line:


35/322
Nr opisu: 0000109024
Tytuł oryginału: Pielęgnacja betonu - niedoceniany problem
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Inżynier Bud. 2016 nr 10, s. 69-74, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1732-3428
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja betonowa ; odporno¶ć na agresję chemiczn± ; mrozoodporno¶ć betonu ; beton
Słowa kluczowe angielskie: concrete construction ; chemical resistance ; frost resistance concrete ; concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


36/322
Nr opisu: 0000110747
Tytuł oryginału: Popiół lotny składnikiem betonu masywnego na fundamenty nowych bloków energetycznych.
Tytuł w wersji angielskiej: Fly ash in mass concrete for foundations of new power units
Autorzy: M. Batog, A. Golda, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Popioły z energetyki. XXIII Międzynarodowa konferencja, Zakopane, 19-21 paĽdziernika 2016 r. Red. Andrzej Kornacki. Warszawa : Polska Unia UPS, 2016, s. 65-76, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 978-83-936747-2-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; beton masywny ; konstrukcja masywna ; wła¶ciwo¶ci betonu
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; mass concrete ; massive structure ; concrete properties
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


37/322
Nr opisu: 0000108326
Tytuł oryginału: Prowadzenie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Dachy tarasy balkony roboty zimowe, Warszawa, 17 lutego 2016. Konferencja szkoleniowa. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 72-85, bibliogr. 18 poz.
Organizator: ArtMedia
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: beton ; roboty budowlane ; mrozoodporno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; construction work ; frost resistance
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/322
Nr opisu: 0000109271
Tytuł oryginału: Rola składników mieszanki betonowej w kształtowaniu wła¶ciwo¶ci betonu masywnego.
Tytuł w wersji angielskiej: The role of concrete constituents in formation of mass concrete properties
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Maciej* Batog, D. Dziuk.
¬ródło: W: Monografie technologii betonu. IX Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć, Wisła, 10-12 paĽdziernika 2016. T. 1. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016, s. 287-301, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-83-61331-24-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
Słowa kluczowe polskie: mieszanka betonowa ; beton masywny ; skład betonu ; wła¶ciwo¶ci betonu
Słowa kluczowe angielskie: concrete mix ; mass concrete ; concrete composition ; concrete properties
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/322
Nr opisu: 0000106842
Tytuł oryginału: Składniki cementu i ich rola w kształtowaniu wła¶ciwo¶ci kompozytów cementowych.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Wyroby cementowe - ich znaczenie w kształtowaniu trwało¶ci i bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz sposoby wprowadzania ich do obrotu. Seminarium, Warszawa, 10 maja 2016. Instytut Techniki Budowlanej. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 15-46
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,4
Słowa kluczowe polskie: cement ; rodzaje cementu ; PN-EN 197-1 ; klinkier ; żużel wielkopiecowy ; popiół lotny ; kamień wapienny
Słowa kluczowe angielskie: cement ; types of cement ; PN-EN 197-1 ; clinker ; blast furnace slag ; fly ash ; limestone
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


40/322
Nr opisu: 0000105992
Tytuł oryginału: Sovremennye cementy c dobavkami i ih ispol'zovanie v ctroitel'stve.
Tytuł w wersji angielskiej: Modern additive cements and their use in the construction
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Devâtâ meždunarodnaâ konferenciâ po cementu PetroCem, Sankt-Peterburg, Rossiâ, 24-26 aprelâ 2016 g. = The 9th International Cement Conference PetroCem. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 64
Uwagi: Toż w jęz. ros., s. 65
Liczba arkuszy wydawniczych: 2,9
Typ publikacji: RK
Język publikacji: RUS, ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/322
Nr opisu: 0000111209
Tytuł oryginału: Vademecum technologa betonu. Red. Zbigniew Giergiczny.
Adres wydawniczy: Chorula : Górażdże, 2016
Opis fizyczny: , (plik pdf) 139 s.
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://www.gorazdze.pl/pl/node/9722
Liczba arkuszy wydawniczych: 6,3
Słowa kluczowe polskie: mieszanka betonowa ; beton stwardniały ; beton mrozoodporny ; beton samozagęszczalny
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


42/322
Nr opisu: 0000110749
Tytuł oryginału: Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane wła¶ciwo¶ci kompozytów cementowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Impact of S-category siliceous fly ash on select properties of cement composites
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Ostrowski, T. Baran.
¬ródło: W: Popioły z energetyki. XXIII Międzynarodowa konferencja, Zakopane, 19-21 paĽdziernika 2016 r. Red. Andrzej Kornacki. Warszawa : Polska Unia UPS, 2016, s. 127-142, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-83-936747-2-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: cement ; popiół lotny krzemionkowy ; popiół lotny krzemionkowy kategorii S
Słowa kluczowe angielskie: cement ; siliceous fly ash ; siliceous fly ash category S
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


43/322
Nr opisu: 0000106508
Tytuł oryginału: Zwiększenie mrozoodporno¶ci betonu dzięki dodatkowi cementu zawieraj±cego domieszkę napowietrzaj±c±
Tytuł w wersji angielskiej: The increase of concrete frost resistance by using cement with air-entraining agent
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Baran, D. Dziuk, M. Ostrowski.
¬ródło: -Cem. Wap. Beton 2016 R. 21 nr 2, s. 96-105, bibliogr. 19 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Impact Factor: 0.556
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1425-8129
Słowa kluczowe polskie: cement napowietrzaj±cy ; wytrzymało¶ć betonu ; mrozoodporno¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: air-entraining cement ; concrete resistance ; frost resistance concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.343


44/322
Nr opisu: 0000101878
Tytuł oryginału: Cement containing slag as an effective binder in prefabrication.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Katarzyna* Synowiec, Maciej* Batog.
¬ródło: W: 19. Internationale Baustofftagung. Ibausil, 16.-18. September 2015, Weimar, Bundesrepublik Deutschland. Tagungsbericht. Bd. 1. F. A. Finger - Institut für Baustoffkunde, Bauhaus - Universität Weimar. Weimar : F. A. Finger - Institut für Baustoffkunde, 2015, s. 491-498, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-3-00-050225-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/322
Nr opisu: 0000102209
Tytuł oryginału: Cement hutniczy CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA - wła¶ciwo¶ci i możliwo¶ci zastosowania w budownictwie
Tytuł w wersji angielskiej: Slag cement CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA - properties and possibilities of use in construction
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Katarzyna* Synowiec, Maciej* Batog.
¬ródło: -Mater. Bud. 2015 nr 10, s. 96-99, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-2971
e-ISSN: 2449-951X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cement hutniczy ; granulowany żużel wielkopiecowy ; wła¶ciwo¶ci cementu ; wła¶ciwo¶ci specjalne
Słowa kluczowe angielskie: slag cement ; ground granulated blast-furnace slag ; cement properties ; special properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


46/322
Nr opisu: 0000094302
Tytuł oryginału: Cement, kruszywa, beton w ofercie Grupy Górażdże. Rodzaje, wła¶ciwo¶ci, zastosowanie. Poradnik przygotowany pod kierunkiem Zbigniewa Giergicznego.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Maciej* Batog, Damian* Dziuk, A. Golda, J. Grabski, S. Kaszuba, M. Sokołowski, Katarzyna* Synowiec, J. Szuba, M. W±sik.
Adres wydawniczy: Chorula : Górażdże Cement, 2015
Opis fizyczny: , 399 s., bibliogr. 131 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 18,14
Słowa kluczowe polskie: Grupa Górażdże ; norma cementowa ; cement ; wła¶ciwo¶ci cementu ; beton ; wła¶ciwo¶ci betonu
Słowa kluczowe angielskie: Górażdże Group ; cement standard ; cement ; cement properties ; concrete ; concrete properties
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


47/322
Nr opisu: 0000104872
Tytuł oryginału: Cements for frost resistant concrete.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Baran, M. Najduchowska, M. Ostrowski.
¬ródło: W: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement. ICCC 2015 Beijing, 13-16 October 2015, Beijing, China. Abstract book. Vol. 2. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 529
Słowa kluczowe polskie: beton ; zaprawa ; cement napowietrzaj±cy ; mrozoodporno¶ć ; AEA
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; mortar ; air entraining cement ; frost resistance ; AEA
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/322
Nr opisu: 0000104899
Tytuł oryginału: Cements for frost resistant concrete.
Autorzy: M. Ostrowski, Zbigniew Giergiczny, T. Baran, M. Najduchowska.
¬ródło: W: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement. ICCC 2015, Beijing, China, October 2015. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 16 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,27
Słowa kluczowe polskie: beton ; zaprawa ; cement napowietrzaj±cy ; mrozoodporno¶ć ; AEA
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; mortar ; air-entraining cement ; frost resistance ; AEA
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/322
Nr opisu: 0000102585
Tytuł oryginału: Cements with high amount of non-clinker constituents for mass concrete.
Autorzy: Maciej* Batog, Zbigniew Giergiczny, Barbara Klemczak, K. Synowiec.
¬ródło: W: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement. ICCC 2015, Beijing, China, October 2015. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-7, bibliogr. 6 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: cement wieloskładnikowy ; popiół lotny krzemionkowy ; granulowany żużel wielkopiecowy ; beton monolityczny ; wydzielanie ciepła
Słowa kluczowe angielskie: composite cement ; siliceous fly ash ; ground granulated blast-furnace slag ; mass concrete ; heat development
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/322
Nr opisu: 0000104868
Tytuł oryginału: Cements with high amount of non-clinker constituents for mass concrete.
Autorzy: Maciej* Batog, Zbigniew Giergiczny, Katarzyna* Synowiec.
¬ródło: W: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement. ICCC 2015 Beijing, 13-16 October 2015, Beijing, China. Abstract book. Vol. 1. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 238
Słowa kluczowe polskie: cement wieloskładnikowy ; popiół lotny krzemionkowy ; granulowany żużel wielkopiecowy ; wydzielanie ciepła ; beton monolityczny
Słowa kluczowe angielskie: composite cement ; siliceous fly ash ; ground granulated blast-furnace slag ; heat development ; mass concrete
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/322
Nr opisu: 0000096660
Tytuł oryginału: Cementy i betonu z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego - nauka i praktyka
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik, Damian* Dziuk.
¬ródło: -Powder and Bulk 2015 nr 1, s. 48-52, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 1899-2021
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny wapienny ; cement ; beton ; utylizacja popiołów lotnych
Słowa kluczowe angielskie: calcareous fly ash ; cement ; concrete ; fly ash utilization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


52/322
Nr opisu: 0000102211
Tytuł oryginału: Cementy napowietrzaj±ce beton
Tytuł w wersji angielskiej: Air entraining cements
Autorzy: A. Garbacik, Zbigniew Giergiczny, A. Golda, D. Dziuk, M. Ostrowski.
¬ródło: -Mater. Bud. 2015 nr 10, s. 102-105, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-2971
e-ISSN: 2449-951X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cement ; cement napowietrzaj±cy ; napowietrzenie betonu ; mrozoodporno¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; air-entraining cement ; concrete air entrainment ; frost resistance concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


53/322
Nr opisu: 0000101075
Tytuł oryginału: Cementy żużlowe w budowie dróg i mostów
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mag. Autostrady 2015 nr 8/9, s. 26-31, bibliogr. 27 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1730-0703
Słowa kluczowe polskie: cement żużlowy ; beton konstrukcyjny ; budowa dróg ; budowa mostów ; wytrzymało¶ć na ¶ciskanie ; odporno¶ć na agresję chemiczn±
Słowa kluczowe angielskie: metallurgical cement ; structural concrete ; road construction ; bridge construction ; compressive strength ; chemical resistance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn P.4691
Dostęp on-line:


54/322
Nr opisu: 0000094591
Tytuł oryginału: Durability of composites made with fly ash-slag cements with a low content of Portland cement clinker.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Katarzyna* Synowiec.
¬ródło: W: Underground infrastructure of urban areas 3. Eds.: Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Arkadiusz Szot, Beata Nienartowicz. London : Taylor & Francis Group, 2015, s. 21-28, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-1-138-02652-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,36
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/322
Nr opisu: 0000102581
Tytuł oryginału: Kierunki wykorzystania ubocznych produktów spalania z energetyki zawodowej z uwzględnieniem technologii współspalania oraz niekonwencjonalnych rozwi±zań spalania paliw wtórnych.
Autorzy: T. Baran, Zbigniew Giergiczny, M. Ostrowski.
¬ródło: W: Popioły z energetyki, Krynica Zdrój, 21-23 paĽdziernika 2015 r. Red. Andrzej Kornacki. Warszawa : Polska Unia UPS, 2015, s. 79-94, bibliogr. 30 poz.
ISBN: 978-83-936747-1-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,73
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; beton ; spoiwo hydrauliczne ; dodatek aktywny
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; concrete ; hydraulic binding agent ; active additive
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/322
Nr opisu: 0000102577
Tytuł oryginału: Popiół lotny w składzie cementu i betonu według aktualnych norm i specyfikacji technicznych.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Popioły z energetyki, Krynica Zdrój, 21-23 paĽdziernika 2015 r. Red. Andrzej Kornacki. Warszawa : Polska Unia UPS, 2015, s. 69-78, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-936747-1-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,41
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; popiół lotny ; PN-B-19707 ; PN-EN 450-1 ; PN-EN 206 ; Ogólne Specyfikacje Techniczne
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; fly ash ; PN-B-19707 ; PN-EN 450-1 ; PN-EN 206 ; General Technical Specifications
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/322
Nr opisu: 0000099708
Tytuł oryginału: Produkcja i wła¶ciwo¶ci innowacyjnych cementów napowietrzaj±cych beton.
Autorzy: M. Ostrowski, A. Garbacik, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. XVI Konferencja naukowo-techniczna "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", Bełchatów, 18 czerwca 2015 r.. Górażdże Cement S.A. Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach. Włocławek : Expol P. Rybiński, J. D±bek, 2015, s. 59-70, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-63014-91-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,55
Słowa kluczowe polskie: cement napowietrzaj±cy ; domieszka napowietrzaj±ca ; beton
Słowa kluczowe angielskie: air-entraining cement ; air-entraining admixture ; concrete
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


58/322
Nr opisu: 0000102586
Tytuł oryginału: Properties of fly ash-slag cements containing different types of fly ash.
Autorzy: Maciej* Batog, Zbigniew Giergiczny, K. Synowiec.
¬ródło: W: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement. ICCC 2015, Beijing, China, October 2015. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 9 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,45
Słowa kluczowe polskie: cement wieloskładnikowy ; popiół lotny wapienny ; popiół lotny krzemionkowy ; granulowany żużel wielkopiecowy ; cement popiołowo-żużlowy ; emisja CO2
Słowa kluczowe angielskie: composite cement ; calcareous fly ash ; siliceous fly ash ; ground granulated blast-furnace slag ; fly ash-slag cement ; CO2 emission
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


59/322
Nr opisu: 0000104869
Tytuł oryginału: Properties of fly ash-slag cements containing different types of fly ash.
Autorzy: Maciej* Batog, Zbigniew Giergiczny, Katarzyna* Synowiec.
¬ródło: W: The 14th International Congress on the Chemistry of Cement. ICCC 2015 Beijing, 13-16 October 2015, Beijing, China. Abstract book. Vol. 1. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 258
Słowa kluczowe polskie: cement wieloskładnikowy ; popiół lotny wapienny ; popiół lotny krzemionkowy ; granulowany żużel wielkopiecowy ; cement popiołowo-żużlowy ; emisja CO2
Słowa kluczowe angielskie: composite cement ; calcareous fly ash ; siliceous fly ash ; ground granulated blast-furnace slag ; fly ash-slag cement ; CO2 emission
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/322
Nr opisu: 0000094590
Tytuł oryginału: Special cements and concrete durability.
Autorzy: A. Garbacik, W. Drożdż, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Underground infrastructure of urban areas 3. Eds.: Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Arkadiusz Szot, Beata Nienartowicz. London : Taylor & Francis Group, 2015, s. 13-20, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-1-138-02652-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,36
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


61/322
Nr opisu: 0000102216
Tytuł oryginału: Stosowanie dodatków typu II w składzie betonu wg normy PN-EN 206:2014
Tytuł w wersji angielskiej: Use of type II additions in concrete according to PN-EN 206:2014
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Katarzyna* Synowiec, Maciej* Batog.
¬ródło: -Mater. Bud. 2015 nr 10, s. 110-111, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-2971
e-ISSN: 2449-951X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: dodatek do betonu ; dodatek typu II ; PN-EN 206 ; beton ; normalizacja
Słowa kluczowe angielskie: additive to concrete ; type II additive ; PN-EN 206 ; concrete ; standardization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


62/322
Nr opisu: 0000101697
Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju cementu na kształtowanie się temperatury betonu.
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of cement type on concrete temperature
Autorzy: Maciej* Batog, Zbigniew Giergiczny, Katarzyna* Synowiec.
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki. Red. Magdalena Dobiszewska. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015, s. 145-152, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-64235-73-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,36
Słowa kluczowe polskie: cement wieloskładnikowy ; ciepło hydratacji ; popiół lotny krzemionkowy ; granulowany żużel wielkopiecowy
Słowa kluczowe angielskie: composite cement ; heat of hydration ; siliceous fly ash ; granulated blast-furnace slag
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


63/322
Nr opisu: 0000099710
Tytuł oryginału: Współczesne cementy żużlowe w budownictwie.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. XVI Konferencja naukowo-techniczna "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", Bełchatów, 18 czerwca 2015 r.. Górażdże Cement S.A. Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach. Gliwice : Expol P. Rybiński, J. D±bek, 2015, s. 139-153, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-63014-91-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,68
Słowa kluczowe polskie: cement żużlowy ; żużel wielkopiecowy granulowany ; budownictwo
Słowa kluczowe angielskie: metallurgical cement ; granulated blast-furnace slag ; building engineering
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


64/322
Nr opisu: 0000103473
Tytuł oryginału: Wykorzystanie mieszanych popiołów lotnych z oddzielnego spalania pyłu węglowego i paliw wtórnych w produkcji spoiw wi±ż±cych
Tytuł w wersji angielskiej: Potential use of mixed fly ashes from separate combustion of coal dust and secondary fuels in binders production
Autorzy: T. Baran, M. Ostrowski, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mater. Bud. 2015 nr 12, s. 37-40, bibliogr. 25 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-2971
DOI:
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; paliwo wtórne ; współspalanie ; spoiwo
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; secondary fuel ; co-combustion ; binder
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


65/322
Nr opisu: 0000102609
Tytuł oryginału: Zasto koristiti beton u izgradnji saobraćajnica?. Cinjenice i mitovi.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Betonske saobraćajnice. Simpozijum, 29. octobar 2015, Gradevinski Fakultet u Sarajevu. Strucni radovi. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 27-33, bibliogr. 4 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,32
Typ publikacji: RK
Język publikacji: SCR
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


66/322
Nr opisu: 0000092889
Tytuł oryginału: Cement jako składnik betonu w inżynierii komunikacyjnej
Autorzy: Maciej* Batog, Zbigniew Giergiczny, M. W±sik.
¬ródło: -Mag. Autostrady 2014 nr 8/9, s. 24-30, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1730-0703
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton konstrukcyjny ; konstrukcja mostu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; structural concrete ; bridge structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4691
Dostęp on-line:


67/322
Nr opisu: 0000091426
Tytuł oryginału: Cementy specjalne - nowe kryteria klasyfikacji, wymagań i oceny zgodno¶ci
Autorzy: A. Garbacik, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2014 nr 2, s. 54-57, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: cement specjalny ; norma cementowa ; PN-EN 197-1 ; PN-EN 14216 ; PN-B-19707 ; SR ; HSR ; LH ; VLH ; NA ; cement wieloskładnikowy ; cement portlandzki
Słowa kluczowe angielskie: special cement ; cement standard ; PN-EN 197-1 ; PN-EN 14216 ; PN-B-19707 ; SR ; HSR ; LH ; VLH ; NA ; composite cement ; Portland cement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679


68/322
Nr opisu: 0000091527
Tytuł oryginału: Cementy specjalne - nowe kryteria klasyfikacji, wymagań i oceny zgodno¶ci
Tytuł w wersji angielskiej: Special cements - new classification criteria, requirements and conformity assessment
Autorzy: A. Garbacik, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Prz. Bud. 2014 nr 5, s. 28-30, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0033-2038
Słowa kluczowe polskie: cement specjalny ; ocena zgodno¶ci ; norma cementowa ; PN-EN 197-1 ; PN-EN 14216 ; PN-B-19707 ; SR ; HSR ; LH ; VLH ; NA ; cement wieloskładnikowy ; cement portlandzki
Słowa kluczowe angielskie: special cement ; conformity assessment ; cement standard ; PN-EN 197-1 ; PN-EN 14216 ; PN-B-19707 ; SR ; HSR ; LH ; VLH ; NA ; composite cement ; Portland cement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.675
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


69/322
Nr opisu: 0000094280
Tytuł oryginału: Cementy specjalne - nowe kryteria klasyfikacji, wymagań i oceny zgodno¶ci.
Autorzy: A. Garbacik, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Trwało¶ć budowli i ochrona przed korozj±. XIX Konferencja naukowo-techniczna KONTRA' 2014, Warszawa-Gliwice-Szczyrk, 28-30 maja 2014 r. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 59
Organizator: Komitet Trwało¶ci Budowli Zarz±du Głównego Polskiego Zwi±zku Inżynierów i Techników Budownictwa
Uwagi: Toż na USB PenDrive
Słowa kluczowe polskie: cement specjalny ; norma cementowa ; cement wieloskładnikowy ; cement niskoalkaliczny
Słowa kluczowe angielskie: special cement ; cement standard ; composite cement ; low alkali cement
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


70/322
Nr opisu: 0000094797
Tytuł oryginału: Cementy specjalne - rodzaje, wymagania normowe i zakres stosowania
Tytuł w wersji angielskiej: Special cements - types, standard requiments and application scope
Autorzy: A. Garbacik, W. Dróżdż, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mater. Bud. 2014 nr 11, s. 6-8, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: cement specjalny ; ciepło hydratacji ; LH ; VLH ; siarczany ; SR ; HSR ; cement niskoalkaliczny NA ; korozja alkaliczna
Słowa kluczowe angielskie: special cement ; hydration heat ; LH ; VLH ; sulfates ; SR ; HSR ; low alkali cement NA ; alkaline corrosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


71/322
Nr opisu: 0000089669
Tytuł oryginału: Czym kierować się przy doborze cementu do okre¶lonych zastosowań w budownictwie?
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mag. Autostrady 2014 nr 1/2, s. 18-23, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1730-0703
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton towarowy ; dodatek mineralny ; beton drogowy ; kostka brukowa ; beton samozagęszczalny ; beton wysokowarto¶ciowy ; SCC ; BWW
Słowa kluczowe angielskie: cement ; ready-mix concrete ; mineral addition ; road concrete ; paving stones ; self-compacting concrete ; high performance concrete ; SCC ; HPC
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4691
Dostęp on-line:


72/322
Nr opisu: 0000091933
Tytuł oryginału: Fly ash in cement and concrete composition.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Ashes from TPPS: removal, transport, processing, storage. V International conference, Moscow, Russia, April 24-25, 2014. Proceeding = Zološlaki TÈS: udalenie, transport, pererabotka, skladirovanie. Materialy V Meždunarodnoj konferencii. Moscow : MPEI, 2014, s. 170-174, bibliogr. 14 poz.
Uwagi: Toż w jęz. ros. s. 76-80
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,23
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG, RUS
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


73/322
Nr opisu: 0000094300
Tytuł oryginału: Jak oceniać jako¶ć popiołu lotnego?
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Brukbiznes 2014 nr 9/10, s. 6-12
p-ISSN: 2299-6109
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


74/322
Nr opisu: 0000091995
Tytuł oryginału: Korozja alkaliczna betonów wykonanych z cementów zawieraj±cych popiół lotny wapienny
Tytuł w wersji angielskiej: Alkaline corrosion of concretes made of cements containing calcareous fly ash
Autorzy: W. Drożdż, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Ochr. przed Koroz. 2014 R. 57 nr 6, s. 216-219, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0473-7733
Słowa kluczowe polskie: beton ; reakcja alkalia-krzemionka ; popiół lotny wapienny ; korozja alkaliczna
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; alkali-silica reaction ; calcareous fly ash ; alkaline corrosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2084
Dostęp on-line:


75/322
Nr opisu: 0000094276
Tytuł oryginału: Korozja alkaliczna betonów z cementów zawieraj±cych popiół lotny wapienny.
Autorzy: Agnieszka* Drożdż, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Trwało¶ć budowli i ochrona przed korozj±. XIX Konferencja naukowo-techniczna KONTRA' 2014, Warszawa-Gliwice-Szczyrk, 28-30 maja 2014 r. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 56
Organizator: Komitet Trwało¶ci Budowli Zarz±du Głównego Polskiego Zwi±zku Inżynierów i Techników Budownictwa
Uwagi: Toż na USB PenDrive
Słowa kluczowe polskie: korozja alkaliczna ; popiół lotny wapienny ; beton ; reakcja alkalia-krzemionka
Słowa kluczowe angielskie: alkaline corrosion ; calcareous fly ash ; concrete ; alkali-silica reaction
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


76/322
Nr opisu: 0000094795
Tytuł oryginału: Nowelizacja normy EN 197-1 - trójskładnikowe cementy powszechnego użytku o niskiej zawarto¶ci klinkieru portlandzkiego
Tytuł w wersji angielskiej: Amendment to standard EN 197-1 - common ternary cements with low Portland clinker content
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Szybilski.
¬ródło: -Mater. Bud. 2014 nr 11, s. 3-5, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: normalizacja ; cement wieloskładnikowy ; emisja CO2 ; odpady
Słowa kluczowe angielskie: standardization ; composite cement ; CO2 emission ; waste
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


77/322
Nr opisu: 0000094275
Tytuł oryginału: Odporno¶ć na korozję siarczanow± cementów zawieraj±cych popiół lotny wapienny.
Autorzy: Monika* D±browska, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Trwało¶ć budowli i ochrona przed korozj±. XIX Konferencja naukowo-techniczna KONTRA' 2014, Warszawa-Gliwice-Szczyrk, 28-30 maja 2014 r. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 55
Organizator: Komitet Trwało¶ci Budowli Zarz±du Głównego Polskiego Zwi±zku Inżynierów i Techników Budownictwa
Uwagi: Toż na USB PenDrive
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny wapienny ; korozja siarczanowa ; zaprawa cementowa
Słowa kluczowe angielskie: calcareous fly ash ; sulfate corrosion ; cement mortar
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


78/322
Nr opisu: 0000091660
Tytuł oryginału: Odporno¶ć na korozję siarczanow± zapraw na cementach zawieraj±cych popiół lotny wapienny
Tytuł w wersji angielskiej: Sulphate resistance of calcareous fly ash blended cements mortars
Autorzy: Monika* D±browska, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Prz. Bud. 2014 nr 5, s. 11-13, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0033-2038
Słowa kluczowe polskie: zaprawa cementowa ; popiół lotny wapienny ; korozja siarczanowa
Słowa kluczowe angielskie: cement mortar ; calcareous fly ash ; sulfate corrosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.675


79/322
Nr opisu: 0000094506
Tytuł oryginału: PN-EN 206 - Rok 2014.
Tytuł w wersji angielskiej: PN-EN 206 - Year 2014
Autorzy: J. Bobrowicz, L. Czarnecki, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 13-15 paĽdziernika 2014. Red. P. Kijowski, B. ¦roda. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2014, s. 322-335, bibliogr. 8 poz.
ISBN: 978-83-61331-19-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,64
Słowa kluczowe polskie: PN-EN 206 ; beton ; dodatek do betonu ; beton samozagęszczalny ; mieszanka betonowa ; zrównoważony rozwój w budownictwie
Słowa kluczowe angielskie: PN-EN 206 ; concrete ; additive to concrete ; self-compacting concrete ; concrete mix ; sustainable development in building industry
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


80/322
Nr opisu: 0000094514
Tytuł oryginału: Popiół lotny i granulowany żużel wielkopiecowy składnikami cementu o niskiej emisji CO2.
Tytuł w wersji angielskiej: Fly ash and granulated blast furnace slag as components of low CO2 emission cement
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Katarzyna* Synowiec.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 13-15 paĽdziernika 2014. Red. P. Kijowski, B. ¦roda. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2014, s. 529-538, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-83-61331-19-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,41
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; żużel wielkopiecowy ; przemysł cementowy
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; blast furnace slag ; cement industry
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


81/322
Nr opisu: 0000095876
Tytuł oryginału: Possibilities of the use of cements with mineral additives in precast industry
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Alitinform 2014 no. 4/5, s. 60-67, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang. i ros.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 1998-1295
Słowa kluczowe polskie: beton prefabrykowany ; cement portlandzki żużlowy ; dodatek mineralny
Słowa kluczowe angielskie: precast concrete ; Portland slag cement ; mineral additive
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG, RUS
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


82/322
Nr opisu: 0000092358
Tytuł oryginału: Practical use of calcaerous fly ash in portland-composite cement CEM II/B-M (V-W) 32,5R industrial production.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, D. Dziuk, T. Pużak, Maciej* Batog.
¬ródło: W: Non-traditional cement & concrete V. Proceedings of the international conference, Brno, June 16-19, 2014. Ed. by V. Bilek, Z. Kersner. Brno : Brno University of Technology, 2014, s. 67-73, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-80-214-4867-4
Organizator: Brno University of Technology, ZPSV a.s.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,32
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki wieloskładnikowy ; popiół lotny wapienny ; produkcja przemysłowa
Słowa kluczowe angielskie: portland composite cement ; calcareous fly ash ; industrial production
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


83/322
Nr opisu: 0000094595
Tytuł oryginału: Practical use of calcaerous fly ash in Portland-composite cement CEM II/B-M (V-W) 32,5R industrial production
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, D. Dziuk, T. Pużak, Maciej* Batog.
¬ródło: -Int. J. Res. Eng. Technol. 2014 vol. 3 spec. iss. 13, s. 195-202, bibliogr. 38 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2321-7308
e-ISSN: 2319-1163
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki wieloskładnikowy ; popiół lotny wapienny ; produkcja przemysłowa
Słowa kluczowe angielskie: portland composite cement ; calcareous fly ash ; industrial production
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


84/322
Nr opisu: 0000091934
Tytuł oryginału: Proizvodstvo i vozmožnosti ispol'zovaniâ cementov s mineral'nymi dobavkami v stroitel'noj promyšlennosti.
Tytuł w wersji angielskiej: Production and possibilities of using cements with mineral additives in the building industry
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Vos'maâ meždunarodnaâ konferenciâ po cementu PetroCem, Sankt-Peterburg, Rossiâ, 27-29 aprelâ 2014 g. = The 8th International Cement Conference PetroCem. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 75 + tekst na CD-ROM
Uwagi: Toż w jęz. ros., s. 75-76. Pełny tekst na CD-ROM
Liczba arkuszy wydawniczych: 3,41
Typ publikacji: RK
Język publikacji: RUS, ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


85/322
Nr opisu: 0000094516
Tytuł oryginału: Spoiwa cementowe - normalizacja, wła¶ciwo¶ci specjalne i perspektywy rozwoju.
Tytuł w wersji angielskiej: Cementitious binders - standarization, special properties and development perspectives
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 13-15 paĽdziernika 2014. Red. P. Kijowski, B. ¦roda. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2014, s. 645-658, bibliogr. 32 poz.
ISBN: 978-83-61331-19-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,64
Słowa kluczowe polskie: spoiwo cementowe ; normalizacja ; cement specjalny ; PN-EN 197-1 ; norma cementowa
Słowa kluczowe angielskie: cement binder ; standardization ; special cement ; PN-EN 197-1 ; cement standard
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


86/322
Nr opisu: 0000096664
Tytuł oryginału: Studium technologiczne betonu hydrotechnicznego na bazie wybranych cementów i kruszyw
Autorzy: Maciej* Batog, Zbigniew Giergiczny, W. Jawański, Z. Kledyński, J. Szuba.
¬ródło: -Gosp. Wod. 2014 R. 74 nr 9, s. 325-333, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 0017-2448
Słowa kluczowe polskie: beton hydrotechniczny ; cement ; kruszywo naturalne ; mrozoodporno¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: watertight concrete ; cement ; natural building aggregate ; frost resistance concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.491
Dostęp on-line:


87/322
Nr opisu: 0000091908
Tytuł oryginału: The properties of composite Portland cements CEM II/A,B-M
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Alitinform 2014 no. 1, s. 20-25, bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang. i ros.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 1998-1295
Słowa kluczowe polskie: kompozytowy cement portlandzki ; cement portlandzki żużlowy ; żużel wielkopiecowy granulowany ; wapień ; popiół lotny ; dodatki nie klinkierowe
Słowa kluczowe angielskie: composite Portland cement ; Portland slag cement ; granulated blast-furnace slag ; limestone ; fly ash ; non-clinker additives
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG, RUS
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


88/322
Nr opisu: 0000091530
Tytuł oryginału: Wpływ napowietrzenia na odporno¶ć mrozow± betonów zawieraj±cych popiół lotny wapienny
Tytuł w wersji angielskiej: The influence od air entrainment on the frost resistance of concrete containing calcareous fly ash
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Katarzyna* Synowiec.
¬ródło: -Prz. Bud. 2014 nr 5, s. 31-33, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0033-2038
Słowa kluczowe polskie: odporno¶ć na mróz ; beton napowietrzony ; popiół lotny ; mrozoodporno¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: freeze resistance ; air-entrained concrete ; fly ash ; frost resistance concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.675
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


89/322
Nr opisu: 0000094292
Tytuł oryginału: Wpływ napowietrzenia na odporno¶ć mrozow± betonów zawieraj±cych popiół lotny wapienny.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Katarzyna* Synowiec.
¬ródło: W: Trwało¶ć budowli i ochrona przed korozj±. XIX Konferencja naukowo-techniczna KONTRA' 2014, Warszawa-Gliwice-Szczyrk, 28-30 maja 2014 r. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 65
Organizator: Komitet Trwało¶ci Budowli Zarz±du Głównego Polskiego Zwi±zku Inżynierów i Techników Budownictwa
Uwagi: Toż na USB PenDrive
Słowa kluczowe polskie: mrozoodporno¶ć betonu ; popiół lotny ; beton napowietrzony ; odporno¶ć na mróz
Słowa kluczowe angielskie: frost resistance concrete ; fly ash ; air-entrained concrete ; freeze resistance
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


90/322
Nr opisu: 0000094900
Tytuł oryginału: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na odporno¶ć korozyjn± kompozytów wykonanych z cementu portlandzkiego wieloskładnikowego. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Monika* D±browska.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2014
Opis fizyczny: , 154 k., bibliogr. 155 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Budownictwa.
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny wapienny ; korozja siarczanowa ; przepuszczalno¶ć chlorków ; karbonatyzacja ; cement portlandzki wieloskładnikowy ; odporno¶ć korozyjna
Słowa kluczowe angielskie: calcareous fly ash ; sulfate corrosion ; chloride permeability ; carbonation ; portland composite cement ; corrosion resistance
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-5120 + CD
Dostęp BCP¦:


91/322
Nr opisu: 0000091693
Tytuł oryginału: Zola unosa v sostave cementa i betona.
Tytuł w wersji angielskiej: Fly ash in cement and concrete composition
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
Adres wydawniczy: Sankt Peterburg : [b.w.], 2014
Opis fizyczny: , 189 s., bibliogr. 213 poz.
Uwagi: Perevod s pol'skogo: Popiół lotny w składzie cementu i betonu
Liczba arkuszy wydawniczych: 8,59
Typ publikacji: M
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


92/322
Nr opisu: 0000094494
Tytuł oryginału: Zola-unos kak komponent cementa
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Cement 2014 nr 4, s. 24-33, bibliogr. 42 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 1607-8837
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; pucolana ; cement
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; pozzolana ; cement
Typ publikacji: A
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


93/322
Nr opisu: 0000082656
Tytuł oryginału: Calcareous fly ash as a main constituent of common cements
Tytuł w wersji polskiej: Popiół lotny wapienny jako składnik główny cementów powszechnego użytku
Autorzy: Damian* Dziuk, Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik.
¬ródło: -Roads and Bridges 2013 nr 1, s. 57-69, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1643-1618
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cement ; popiół lotny wapienny ; wodoż±dno¶ć ; wytrzymało¶ć na ¶ciskanie
Słowa kluczowe angielskie: cement ; calcareous fly ash ; water demand ; compressive strength
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


94/322
Nr opisu: 0000092491
Tytuł oryginału: Cement, kruszywa, beton w ofercie Grupy Górażdże. Rodzaje, wła¶ciwo¶ci, zastosowanie.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Maciej* Batog, Monika* D±browska, Damian* Dziuk, [i in.].
Adres wydawniczy: Chorula : Górażdże Cement, 2013
Opis fizyczny: , 367 s., bibliogr. 73 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 16,68
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; kruszywo
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; aggregate
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


95/322
Nr opisu: 0000088284
Tytuł oryginału: Cementy i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego - nauka i praktyka.
Tytuł w wersji angielskiej: Cement and concrete utilising calcareous fly ash - science and practice
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik, Damian* Dziuk.
¬ródło: W: Popioły z energetyki, Warszawa, 23-25 paĽdziernika 2013 r. Szczecin : Ekotech, 2013, s. 139-165, bibliogr. 19 poz.
ISBN: 978-83-60050-23-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,77
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny wapienny ; technologia betonu ; technologia cementu
Słowa kluczowe angielskie: calcareous fly ash ; concrete technology ; cement technology
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


96/322
Nr opisu: 0000086862
Tytuł oryginału: Chemical resistance of mortars made of cements with calcareous fly ash
Tytuł w wersji polskiej: Odporno¶ć na agresję chemiczn± zapraw z cementów z udziałem popiołu lotnego wapiennego
Autorzy: Monika* D±browska, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Roads and Bridges 2013 vol. 12 nr 2, s. 131-146, bibliogr. 38 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1643-1618
DOI:
Słowa kluczowe polskie: karbonatyzacja ; korozja siarczanowa ; popiół lotny wapienny ; przepuszczalno¶ć chlorków
Słowa kluczowe angielskie: carbonation ; sulfate corrosion ; calcareous fly ash ; chloride permeability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


97/322
Nr opisu: 0000087274
Tytuł oryginału: Czym się kierować przy doborze cementu do produkcji prefabrykatów budowlanych
Autorzy: Maciej* Batog, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Brukbiznes 2013 nr 3, s. 6-13, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 2299-6109
Słowa kluczowe polskie: cement ; prefabrykat betonowy ; wytrzymało¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; precast concrete ; concrete strength
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


98/322
Nr opisu: 0000088476
Tytuł oryginału: Dobór cementów do klas ekspozycji wg PN-EN 206-1
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mater. Bud. 2013 nr 11, s. 93-95
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: cement ; wła¶ciwo¶ci cementu ; PN-EN 206-1 ; klasa ekspozycji
Słowa kluczowe angielskie: cement ; cement properties ; PN-EN 206-1 ; exposure class
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


99/322
Nr opisu: 0000088951
Tytuł oryginału: European experience of successful Portland cement with slag additive usage in construction
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Alitinform 2013 no. 4/5, s. 36-41, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang. i ros.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 1998-1295
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG, RUS
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


100/322
Nr opisu: 0000087853
Tytuł oryginału: Novye cementy i tehnologii proizvodstva al'ternativnyh vâžuŝih
Tytuł w wersji angielskiej: New cements and technologies of alternative binder production
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Cement 2013 nr 2, s. 40-45, bibliogr. 39 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 1607-8837
Słowa kluczowe polskie: cement ; technologia ; zużycie energii ; emisja gazów cieplarnianych
Słowa kluczowe angielskie: cement ; technology ; energy consumption ; greenhouse gas emission
Typ publikacji: A
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


101/322
Nr opisu: 0000087272
Tytuł oryginału: Nowe cementy żużlowe CEM II, CEM III klasy wytrzymało¶ciowej 52,5N
Autorzy: Maciej* Batog, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mater. Bud. 2013 nr 3, s. 107
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; cement żużlowy ; cement hutniczy
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; metallurgical cement ; slag cement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


102/322
Nr opisu: 0000087273
Tytuł oryginału: Nowe cementy żużlowe CEM II, CEM III w prefabrykacji betonowej
Autorzy: Maciej* Batog, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Brukbiznes 2013 nr 1, s. 26-27
p-ISSN: 2299-6109
Słowa kluczowe polskie: cement żużlowy ; cement portlandzki ; cement hutniczy
Słowa kluczowe angielskie: slag cement ; Portland cement ; metallurgical cement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


103/322
Nr opisu: 0000087741
Tytuł oryginału: Popiół lotny w składzie cementu i betonu.
Tytuł w wersji angielskiej: Fly ash in cement and concrete composition
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2013
Opis fizyczny: , 189 s., bibliogr. 213 poz.
ISBN: 978-83-7880-169-6
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 496)
Liczba arkuszy wydawniczych: 8,59
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; cement ; beton ; popiół lotny krzemionkowy ; popiół lotny wapienny
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; cement ; concrete ; siliceous fly ash ; calcareous fly ash
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


104/322
Nr opisu: 0000082659
Tytuł oryginału: Pozzolanic and hydraulic activity of calcareous fly ash
Tytuł w wersji polskiej: Aktywno¶ć pucolanowa i hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik, M. Ostrowski.
¬ródło: -Roads and Bridges 2013 nr 1, s. 71-81, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1643-1618
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cement ; popiół lotny wapienny ; składnik hydrauliczny ; składnik puculanowy
Słowa kluczowe angielskie: cement ; calcareous fly ash ; hydraulic constituent ; pozzolanic constituent
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


105/322
Nr opisu: 0000082663
Tytuł oryginału: Suitability evaluation of calcareous fly ash as an active mineral additive to concrete
Tytuł w wersji polskiej: Ocena przydatno¶ci popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego dodatku mineralnego do betonu
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Katarzyna* Synowiec, Aleksandra* Żak.
¬ródło: -Roads and Bridges 2013 nr 1, s. 83-97, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1643-1618
DOI:
Słowa kluczowe polskie: mieszanka betonowa ; popiół lotny wapienny ; stwardniały beton
Słowa kluczowe angielskie: concrete mix ; calcareous fly ash ; hardened concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


106/322
Nr opisu: 0000086863
Tytuł oryginału: The resistance of mortars and concrete with calcareous fly ash on alkaline corrosion
Tytuł w wersji polskiej: Odporno¶ć zapraw i betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego na korozję alkaliczn±
Autorzy: W. Drożdż, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Roads and Bridges 2013 vol. 12 nr 2, s. 147-158, bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1643-1618
DOI:
Słowa kluczowe polskie: beton ; ekspansja alkaliczna ; popiół lotny wapienny ; korozja alkaliczna ; zaprawa ; reakcja alkalia-krzemionka ; ASR
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; alkaline expansion ; calcareous fly ash ; alkaline corrosion ; mortar ; alkali-silica reaction ; ASR
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


107/322
Nr opisu: 0000087980
Tytuł oryginału: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na kształtowanie się wła¶ciwo¶ci cementu portlandzkiego wieloskładnikowego. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Damian* Dziuk.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2013
Opis fizyczny: , 157 k., bibliogr. 162 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Budownictwa.
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; popiół lotny wapienny ; wła¶ciwo¶ci cementu ; cement portlandzki wieloskładnikowy
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; calcareous fly ash ; cement properties ; portland composite cement
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-4981 + DVD
Dostęp BCP¦:


108/322
Nr opisu: 0000084349
Tytuł oryginału: Badania mrozoodporno¶ci betonu - przegl±d i porównanie metod badań i oceny.
Tytuł w wersji angielskiej: Freeze-thaw resistance test of concrete - review and comparison of the test methods and the evaluation criteria
Autorzy: Maciej* Batog, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Trwało¶ć budynków i budowli. Praca zbiorowa. Pod red. T. Błaszczyńskiego. Wrocław : Dolno¶l±skie Wydaw. Edukacyjne, 2012, s. 13-30, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe polskie: beton ; mrozoodporno¶ć ; metody badań
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; freeze resistance ; research methods
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


109/322
Nr opisu: 0000071410
Tytuł oryginału: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-W) 32,5R - skład, wła¶ciwo¶ci i możliwo¶ci zastosowania w budownictwie
Tytuł w wersji angielskiej: Portland composite cement CEM II/B-M (V-W) 32,5R - composition, properties and possibilities of application
Autorzy: Damian* Dziuk, Zbigniew Giergiczny, G. Adamski, A. Garbacik.
¬ródło: -Mater. Bud. 2012 nr 5, s. 37-39, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; cement wieloskładnikowy ; skład chemiczny ; wła¶ciwo¶ci fizyczne
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; composite cement ; chemical composition ; physical properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


110/322
Nr opisu: 0000071409
Tytuł oryginału: Cement wieloskładnikowy CEM V/A 32, 5 R-LH składnikiem betonu do budowy fundamentu pod młyn cementu w Cementowni Górażdże
Tytuł w wersji angielskiej: Composite cement CEM V/A 32, 5R-LH as a concrete component in the construction of the foundations for the cement mill in Górażdże Cement Plant
Autorzy: A. Czkwanianc, J. Pawlica, R. Walendziak, Zbigniew Giergiczny, A. Golda, S. Kaszuba.
¬ródło: -Mater. Bud. 2012 nr 5, s. 31-33, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: cement wieloskładnikowy ; beton ; mieszanka betonowa
Słowa kluczowe angielskie: composite cement ; concrete ; concrete mix
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


111/322
Nr opisu: 0000072889
Tytuł oryginału: Cement, kruszywa, beton w ofercie Grupy Górażdże. Rodzaje, wła¶ciwo¶ci, zastosowanie. Poradnik przygotowany pod kierunkiem Zbigniewa Giergicznego.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Damian* Dziuk, Monika* D±browska, [i in.].
Adres wydawniczy: Chorula : Górażdże Cement, 2012
Opis fizyczny: , 353 s., bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; kruszywo
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; aggregate
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


112/322
Nr opisu: 0000073339
Tytuł oryginału: Composite cement CEM V/A 32, 5R - LH composition, properties and possibilities of application in building industry.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: W: The 4th workshop of ENVIZEO project, Bratislava, May 30-31, 2012. [B.m.] : [b.w.], 2012, (plik pdf) s. 1-22
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://www.tsus.sk/vyskum_vyvoj/envizeo/publicita/4th_workshop/invited_speakers_presentations_may-31-2012/2_4_envizeo_bratislava_giergiczny_sokolowski.pdf [dostęp 18 wrze¶nia 2012]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


113/322
Nr opisu: 0000072809
Tytuł oryginału: Concrete resistant to aggressive media using a composite cement CEM V/A (S-V) 32.5 R - LH 13.
Tytuł w wersji polskiej: Beton odporny na ¶rodowiska agresywne z użyciem cementu wieloskładnikowego CEMV/A
Autorzy: Damian* Dziuk, Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski, T. Pużak.
¬ródło: W: Underground infrastructure of urban areas 2. Eds: C. Madryas, B. Nienartowicz, A. Szot. Boca Raton : CRC Press/Balkema, 2012, s. 13-22, bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


114/322
Nr opisu: 0000073335
Tytuł oryginału: Dobór cementu w budownictwie drogowym
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Drogi Samorz. 2012 nr 7/8, s. 10-18, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; dobór cementu ; budownictwo drogowe ; nawierzchnia drogowa ; wła¶ciwo¶ci betonu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; selection of cement ; road construction ; road pavement ; concrete properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


115/322
Nr opisu: 0000072810
Tytuł oryginału: High performance concrete (HPC) in concrete pipe production.
Tytuł w wersji polskiej: Beton wysokowytrzymało¶ciowy w produkcji rur betonowych
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, M. Sokołowski, H. Skalec.
¬ródło: W: Underground infrastructure of urban areas 2. Eds: C. Madryas, B. Nienartowicz, A. Szot. Boca Raton : CRC Press/Balkema, 2012, s. 35-44, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


116/322
Nr opisu: 0000073651
Tytuł oryginału: Influence of calcareous fly ash in Portland cement on ASR in concrete.
Autorzy: W. Drożdż, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: 18. Internationale Baustofftagung. Ibausil, Weimar, Bundesrepublik Deutschland, 12. - 15. September 2012. Tagungsbericht. Bd. 2. Red.: H.-B. Fischer, K.-A. Bode, C. Beuthan. F. A. Finger - Institut für Baustoffkunde, Bauhaus - Universität Weimar. Weimar : F. A. Finger - Institut für Baustoffkunde, 2012, s. 2-0319 - 2-0326, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


117/322
Nr opisu: 0000071434
Tytuł oryginału: Mrozoodporno¶ć betonów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego
Tytuł w wersji angielskiej: Freeze-thaw resistance of calcareous fly ash concretes
Autorzy: Damian* Dziuk, Monika* D±browska, Zbigniew Giergiczny, Aleksandra* Żak.
¬ródło: -Mater. Bud. 2012 nr 5, s. 65-66, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: mrozoodporno¶ć betonu ; popiół lotny wapienny ; mieszanka betonowa
Słowa kluczowe angielskie: freeze resistance of concrete ; calcareous fly ash ; concrete mix
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


118/322
Nr opisu: 0000071390
Tytuł oryginału: Norma PN-EN 197-1: 2012 "Cement - Czę¶ć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno¶ci dotycz±ce cementów powszechnego użytku" po nowelizacji
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, S. Płocica.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2012 nr 2, s. 66-68
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: PN-EN 197-1:2012 ; cement ; cement siarczanoodporny
Słowa kluczowe angielskie: PN-EN 197-1:2012 ; cement ; sulfate resistant cement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


119/322
Nr opisu: 0000074512
Tytuł oryginału: Nowe cementy i technologie wytwarzania spoiw alternatywnych.
Tytuł w wersji angielskiej: New cements and technologies of alternative binder production
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 8-10 paĽdziernika 2012. Red. P. Kijowski, J. Deja. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2012, s. 513-525, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe polskie: produkcja cementu ; emisja gazów cieplarnianych ; spoiwo cementowe
Słowa kluczowe angielskie: cement production ; greenhouse gas emission ; cement binder
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


120/322
Nr opisu: 0000081652
Tytuł oryginału: Popioły lotne wapienne w technologii cementu i betonu.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik, T. Baran, P. Pichniarczyk.
¬ródło: W: Popioły z energetyki, Sopot, 24-26 paĽdziernika 2012. Red. Tomasz Szczygielski. Szczecin : Ekotech, 2012, s. 81-92, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny wapienny ; utylizacja popiołów lotnych ; cement ; beton
Słowa kluczowe angielskie: calcareous fly ash ; fly ash utilization ; cement ; concrete
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


121/322
Nr opisu: 0000075450
Tytuł oryginału: Technologia wykonania masywnej konstrukcji żelbetowej na przykładzie budowy fundamentu pod młyn cementu w Cementowni Górażdże.
Tytuł w wersji angielskiej: Concerting technology of the massive concrete construction of cement mill foundation in cement plant Górażdże Cement S.A.
Autorzy: A. Czkwanianc, J. Pawica, R. Walendziak, Zbigniew Giergiczny, A. Golda, S. Kaszuba.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 8-10 paĽdziernika 2012. Red. P. Kijowski, J. Deja. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2012, s. 279-290
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


122/322
Nr opisu: 0000075850
Tytuł oryginału: The influence of high-calcium fly ash on effectiveness of concrete admixtures.
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Zbigniew Giergiczny, Tomasz Ponikiewski, Joanna Deszcz, Aleksandra Kostrzanowska, Patrycja Miera, Michał* Drewniok, Grzegorz Cygan.
¬ródło: W: Tenth International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, Prague, Czech Republic, October 28-31, 2012. Supplementary papers. Farmington Hills : American Concrete Institute, 2012, s. 97-112, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe polskie: zawarto¶ć powietrza ; domieszka chemiczna ; ciepło hydratacji ; popiół lotny wapienny ; reologia ; czas wi±zania
Słowa kluczowe angielskie: air content ; chemical admixture ; heat of hydration ; calcareous fly ash ; rheology ; setting time
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


123/322
Nr opisu: 0000080786
Tytuł oryginału: Trwało¶ć betonu w konstrukcjach mostowych.
Tytuł w wersji angielskiej: The durability of concete in bridge constructions
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, W. ¦wierczyński, S. Heng.
¬ródło: W: Trwało¶ć obiektów mostowych. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium, Wrocław, 22-23 listopada 2012. Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii L±dowej. Zakład Mostów, Dolno¶l±ska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zwi±zek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Wrocław : Dolno¶l±skie Wydaw. Edukacyjne, 2012, s. 207-218, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe polskie: mieszanka betonowa ; beton ; konstrukcja mostu ; trwało¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: concrete mix ; concrete ; bridge construction ; concrete durability
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 138105


124/322
Nr opisu: 0000074511
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego.
Tytuł w wersji angielskiej: Properties of portland-composite cements CEM II/B-M with calcareous fly ash participation
Autorzy: W. Drożdż, A. Garbacik, Damian* Dziuk, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 8-10 paĽdziernika 2012. Red. P. Kijowski, J. Deja. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2012, s. 493-502, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; wła¶ciwo¶ci ; popiół lotny wapienny
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; properties ; calcareous fly ash
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


125/322
Nr opisu: 0000081642
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego
Autorzy: W. Drożdż, A. Garbacik, Damian* Dziuk, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2012 nr 4, s.70-73, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki wieloskładnikowy ; CEM II/B-M ; popiół lotny ; wytrzymało¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: portland composite cement ; CEM II/B-M ; fly ash ; concrete strength
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


126/322
Nr opisu: 0000072937
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego
Tytuł w wersji angielskiej: Properties of cements with calcareous fly ash addition
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik.
¬ródło: -Cem. Wap. Beton 2012 R. 17 nr 4, s. 217-223, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
Impact Factor: 0.385
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 1425-8129
Słowa kluczowe polskie: cement ; popiół lotny wapienny ; wła¶ciwo¶ci cementu ; dodatek mineralny
Słowa kluczowe angielskie: cement ; calcareous fly ash ; cement properties ; mineral additive
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.343


127/322
Nr opisu: 0000072637
Tytuł oryginału: Beton w budownictwie drogowym.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: LIV Techniczne Dni Drogowe, Ossa, 26-28 paĽdziernika 2011 r.. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Krajowa Sekcja Drogowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA - Oddział w Warszawie. [Warszawa] : [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Zarz±d Krajowy], 2011, s. 63-75, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


128/322
Nr opisu: 0000068159
Tytuł oryginału: Beton wysokowytrzymało¶ciowy z cementu hutniczego CEM III/A 42,5N-NA/HSR.
Tytuł w wersji angielskiej: High performance concrete on the base of slag cement CEM III/A 42,5N-NA/HSR
Autorzy: T. Adamczuk, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. XIII Sympozjum naukowo-techniczne "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", Gliwice, 14 czerwca 2011 r.. Górażdże Cement S.A., Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2011, s. 33-43, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe polskie: beton wysokowytrzymały ; cement hutniczy ; popiół lotny ; pył krzemionkowy
Słowa kluczowe angielskie: high performance concrete ; slag cement ; fly ash ; silica fume
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 133632, Mg 133633


129/322
Nr opisu: 0000066567
Tytuł oryginału: Migracja jonów chlorkowych w betonie z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego (W)
Autorzy: Monika* D±browska, Damian* Dziuk, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Ochr. przed Koroz. 2011 R. 54 nr 6, s. 291-293, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0473-7733
Słowa kluczowe polskie: korozja betonu ; dyfuzja jonów Cl ; przepuszczalno¶ć chlorków ; popiół lotny wapienny (W)
Słowa kluczowe angielskie: concrete corrosion ; chloride diffusion ; chloride permeability ; calcareous fly ash (W)
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2084
Dostęp on-line:


130/322
Nr opisu: 0000072606
Tytuł oryginału: Popiół lotny wapienny jako dodatek typu II w składzie betonu.
Tytuł w wersji angielskiej: Calcareous fly ash as type II additive in concrete composition
Autorzy: Katarzyna* Synowiec, Aleksandra* Żak, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Popioły z energetyki, Zakopane, 19-21 paĽdziernika 2011. Red. Tomasz Szczygielski. Szczecin : Ekotech, 2011, s. 107-125, bibliogr. 18 poz.
Organizator: Unia Ubocznych Produktów Spalania
Uwagi: Referat wygłoszony na XVIII konferencji Popioły z Energetyki 2011
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


131/322
Nr opisu: 0000075521
Tytuł oryginału: Properties of portland-composite cement with limestone.
Autorzy: M. Piechówka-Mielnik, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Cementing a sustainable future. XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement, Madrid, 3-8 July, 2011. Abstracts and proceedings. Eds: A. Palomo, A. Zaragoza, J. C. Lopez Agui. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 43
Uwagi: pełny tekst na CD-ROM
Słowa kluczowe polskie: reologia ; pasta ; zaprawa ; dodatek mineralny
Słowa kluczowe angielskie: rheology ; paste ; mortar ; mineral addition
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


132/322
Nr opisu: 0000075516
Tytuł oryginału: Synergic effect of non-clinker constituents in portland composite cements.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik, W. Drożdż.
¬ródło: W: Cementing a sustainable future. XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement, Madrid, 3-8 July, 2011. Abstracts and proceedings. Eds: A. Palomo, A. Zaragoza, J. C. Lopez Agui. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 49
Uwagi: pełny tekst na CD-ROM
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki wieloskładnikowy ; składnik nie klinkierowy ; oddziaływanie synergiczne
Słowa kluczowe angielskie: portland composite cement ; non-clinker constituent ; synergic effect
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


133/322
Nr opisu: 0000075518
Tytuł oryginału: The effect of high calcium fly ash on the formation of cement properties with its participation.
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Zbigniew Giergiczny, Grzegorz Cygan, Damian* Dziuk.
¬ródło: W: Cementing a sustainable future. XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement, Madrid, 3-8 July, 2011. Abstracts and proceedings. Eds: A. Palomo, A. Zaragoza, J. C. Lopez Agui. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 119
Uwagi: pełny tekst na CD-ROM
Słowa kluczowe polskie: cement ; popiół lotny wapienny ; wła¶ciwo¶ci reologiczne
Słowa kluczowe angielskie: cement ; high calcium fly ash ; rheological properties
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


134/322
Nr opisu: 0000072795
Tytuł oryginału: The influence of grinding on the efficiency of mineral additives in the composition of cement and concrete.
Tytuł w wersji polskiej: Wpływ przemiału na efektywno¶ć stosowania dodatków mineralnych w składzie cementu i betonu
Autorzy: Damian* Dziuk, Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, T. Sokołowski.
¬ródło: W: Non-traditional cement & concrete IV. Proceedings of the international conference, Brno, June 10-12, 2011. Ed. by V. Bilek, Z. Kersner. Brno : Brno University of Technology, 2011, s. 465-476, bibliogr. 11 poz.
Organizator: Brno University of Technology, ZPSV a.s.
Słowa kluczowe polskie: mielenie ; wskaĽnik aktywno¶ci ; dodatek mineralny
Słowa kluczowe angielskie: grinding ; activity index ; mineral additive
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


135/322
Nr opisu: 0000072938
Tytuł oryginału: Wapień głównym składnikiem cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A,B-M
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Piechówek-Mielnik.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2011 nr 2, s. 72-76, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; cement wieloskładnikowy ; CEM II/A,B-M ; dodatek mineralny ; wła¶ciwo¶ci cementu
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; composite cement ; CEM II/A,B-M ; mineral additive ; cement properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


136/322
Nr opisu: 0000072939
Tytuł oryginału: Wpływ kamienia wapiennego na wła¶ciwo¶ci reologiczne zaczynu cementowego
Autorzy: M. Piechówka, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2011 nr 1, s. 58-61, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: zaczyn cementowy ; zaprawa cementowa ; dodatek mineralny ; wła¶ciwo¶ci reologiczne
Słowa kluczowe angielskie: cement paste ; cement mortar ; mineral additive ; rheological properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


137/322
Nr opisu: 0000072600
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć popiołu lotnego wapiennego w porównaniu z innymi dodatkami mineralnymi stosowanymi w produkcji cementu.
Tytuł w wersji angielskiej: Activity of high calcium fly ash in comparison to other mineral additives applied in cement production
Autorzy: Damian* Dziuk, Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik.
¬ródło: W: Popioły z energetyki, Warszawa, 24-26 paĽdziernika 2010. Red. Tomasz Szczygielski. Szczecin : Ekotech, 2010, s. 43-56, bibliogr. 11 poz.
Organizator: Unia Ubocznych Produktów Spalania
Uwagi: Referat wygłoszony na XVII konferencji Popioły z Energetyki 2010
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny wapienny ; spoiwo mineralne ; cement ; beton
Słowa kluczowe angielskie: calcareous fly ash ; mineral binding agent ; cement ; concrete
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


138/322
Nr opisu: 0000059209
Tytuł oryginału: Beton to materiał otwarty na nowo¶ci
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Drogi L±d. Powietrzne Wod. 2010 nr 9, s. 16-17
p-ISSN: 1899-0150
Słowa kluczowe polskie: beton ; technologia betonu
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; concrete technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


139/322
Nr opisu: 0000067640
Tytuł oryginału: Beton według normy EN 206-1 na przykładzie wybranych krajów europejskich
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2010 nr 4, s. 66-69, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: beton ; norma europejska ; EN 206-1
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; European standard ; EN 206-1
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


140/322
Nr opisu: 0000063687
Tytuł oryginału: Cementy portlandzkie wieloskładnikowe CEM II/B-M (V-LL) 32,5R i CEM II/B-M (S-V) 32,5R - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik, T. Pużak, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 11-13 paĽdziernika 2010. Red. P. Kijowski, J. Deja. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010, s. 155-163, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


141/322
Nr opisu: 0000057166
Tytuł oryginału: Cementy z dodatkami mineralnymi składnikiem trwałego betonu
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 275-279, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0021-0315
Słowa kluczowe polskie: cement ; dodatek mineralny ; beton
Słowa kluczowe angielskie: cement ; mineral additive ; concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.512


142/322
Nr opisu: 0000072616
Tytuł oryginału: Dobór cementu w produkcji elementów prefabrykowanych.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Prefabrykacja w mostownictwie. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium, Wrocław, 23-24 listopada 2010. Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii L±dowej. Zakład Mostów, Dolno¶l±ska Izba Inżynierów Budownictwa, Zwi±zek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Wrocław : Dolno¶l±skie Wydaw. Edukacyjne, 2010, s. 229-236, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P¦l. FR II 23806 CZ.


143/322
Nr opisu: 0000068967
Tytuł oryginału: Efekt synergii dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładnikowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Synergic effect of non-clinkier constituents in Portland composite cements
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. XII Sympozjum naukowo-techniczne "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", Gliwice, 15 czerwca 2010 r. Górażdże Cement S.A., Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2010, s. 5-24, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; synergia ; wła¶ciwo¶ci mechaniczne ; trwało¶ć betonu ; cement wieloskładnikowy
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; synergy ; mechanical properties ; concrete durability
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Mg 134140


144/322
Nr opisu: 0000067641
Tytuł oryginału: Kategoryzacja popiołów lotnych a wła¶ciwo¶ci kompozytów cementowo-popiołowych
Tytuł w wersji angielskiej: Categorization of fly ash against the properties of cement-fly ash composites
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mater. Ceram. 2010 R. 62 nr 1, s. 81-86, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1644-3470
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; kompozyt cementowo-popiołowy ; beton ; polska norma ; zaprawa
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; cement-fly ash composite ; concrete ; Polish standard ; mortar
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1906
Dostęp on-line:


145/322
Nr opisu: 0000072601
Tytuł oryginału: Kategoryzacja popiołów lotnych szans± na szersze stosowanie w budownictwie.
Tytuł w wersji angielskiej: Categorization of fly ash a chance of wider use in construction
Autorzy: E. Giergiczny, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Popioły z energetyki, Warszawa, 24-26 paĽdziernika 2010. Red. Tomasz Szczygielski. Szczecin : Ekotech, 2010, s. 163-176, bibliogr. 11 poz.
Organizator: Unia Ubocznych Produktów Spalania
Uwagi: Referat wygłoszony na XVII konferencji Popioły z Energetyki 2010
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


146/322
Nr opisu: 0000069017
Tytuł oryginału: Korozja betonu. Przegl±d metod badawczych.
Tytuł w wersji angielskiej: Corrosion of concrete Test methods - a review
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Monika* D±browska.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. XII Sympozjum naukowo-techniczne "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", Gliwice, 15 czerwca 2010 r. Górażdże Cement S.A., Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2010, s. 25-44, bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe polskie: korozja ; beton ; odporno¶ć korozyjna ; korozja chemiczna ; karbonatyzacja
Słowa kluczowe angielskie: corrosion ; concrete ; corrosion resistance ; chemical corrosion ; carbonatization
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Mg 134140


147/322
Nr opisu: 0000067617
Tytuł oryginału: Kształtowanie wła¶ciwo¶ci reologicznych mieszanek na spoiwach cementowych z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego.
Autorzy: Jacek Gołaszewski, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Energia i ¶rodowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. Pod red. nauk. J. Dudy, K. Szamałka. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2010, s. 215-228, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe polskie: spoiwo cementowe ; popiół lotny wapienny ; reologia ; zaprawa
Słowa kluczowe angielskie: cement binder ; calcareous fly ash ; rheology ; mortar
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


148/322
Nr opisu: 0000067615
Tytuł oryginału: Popioły lotne wapienne jako składnik pucolanowo-hydrauliczny cementów i aktywny dodatek do betonu.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik, T. Baran.
¬ródło: W: Energia i ¶rodowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. Pod red. nauk. J. Dudy, K. Szamałka. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2010, s. 186-200, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny wapienny ; spoiwo hydrauliczne ; cement ; beton
Słowa kluczowe angielskie: calcareous fly ash ; hydraulic binding agent ; cement ; concrete
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


149/322
Nr opisu: 0000067639
Tytuł oryginału: Popiół lotny do betonu - proponowane zmiany w nowelizowanej normie PN-EN 450-1
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2010 nr 2, s. 64-66
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; beton ; PN-EN 450-1
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; concrete ; PN-EN 450-1
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


150/322
Nr opisu: 0000072813
Tytuł oryginału: Popiół lotny w betonie. Poradnik. Red. Zbigniew Giergiczny.
Autorzy: D. Lutze, W. vom Berg.
Adres wydawniczy: Warszawa : Polska Unia UPS, 2010
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


151/322
Nr opisu: 0000063697
Tytuł oryginału: Stosowanie normy EN 206-1 na przykładzie wybranych krajów europejskich.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 11-13 paĽdziernika 2010. Red. P. Kijowski, J. Deja. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010, s. 987-999, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: norma europejska ; norma EN 206-1 ; mieszanka betonowa ; dodatek do betonu
Słowa kluczowe angielskie: European standard ; standard EN 206-1 ; concrete mix ; additive to concrete
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 132396


152/322
Nr opisu: 0000058146
Tytuł oryginału: Testing the frost resistance of concrete with different cement types - experience from laboratory and practice
Autorzy: P. Boos, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2010 vol. 3 no. 2, s. 41-51, bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 1899-0142
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; mrozoodporno¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; frost resistance concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


153/322
Nr opisu: 0000063688
Tytuł oryginału: Wpływ kamienia wapiennego na wła¶ciwo¶ci reologiczne zaczynu cementowego.
Autorzy: M. Piechówka, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 11-13 paĽdziernika 2010. Red. P. Kijowski, J. Deja. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010, s. 305-313, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


154/322
Nr opisu: 0000072602
Tytuł oryginału: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na przebieg korozji alkalicznej w betonie.
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of calcareous fly ash on progress of alkaline corrosion in concrete
Autorzy: W. Drożdż, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Popioły z energetyki, Warszawa, 24-26 paĽdziernika 2010. Red. Tomasz Szczygielski. Szczecin : Ekotech, 2010, s. 143-157, bibliogr. 28 poz.
Organizator: Unia Ubocznych Produktów Spalania
Uwagi: Referat wygłoszony na XVII konferencji Popioły z Energetyki 2010
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


155/322
Nr opisu: 0000072611
Tytuł oryginału: Wpływ zmiennej jako¶ci popiołów lotnych na wła¶ciwo¶ci kompozytów cementowo-popiołowych.
Autorzy: E. Giergiczny, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Trwało¶ć budowli i ochrona przed korozj±. XVII Konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2010, Szczyrk, 27-29 maja 2010. Gliwice : Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechniki ¦l±skiej, 2010, s. 48
Organizator: Komitet Trwało¶ci Budowli Zarz±du Głównego PZITB, Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Polski Zwi±zek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Gliwicach
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


156/322
Nr opisu: 0000067638
Tytuł oryginału: Wpływ zmiennej jako¶ci popiołów lotnych na wła¶ciwo¶ci kompozytów cementowo-popiołowych
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of siliceous fly ash variable quality on the properties of cement-fly ash composites
Autorzy: E. Giergiczny, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Cem. Wap. Beton 2010 R. 15 nr 3, s. 157-163, bibliogr. 13 poz.
Impact Factor: 0.143
p-ISSN: 1425-8129
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; kompozyt cementowo-popiołowy ; wła¶ciwo¶ci betonu
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; cement-fly ash composite ; concrete properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.343


157/322
Nr opisu: 0000061267
Tytuł oryginału: Współdziałanie dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładnikowych
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Garbacik.
¬ródło: -Mater. Bud. 2010 nr 10, s. 27-30, 59
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: cement wieloskładnikowy ; dodatek mineralny ; odporno¶ć korozyjna ; granulowany żużel wielkopiecowy ; popiół lotny krzemionkowy ; kamień wapienny
Słowa kluczowe angielskie: composite cement ; mineral addition ; corrosion resistance ; granulated blast-furnace slag ; siliceous fly ash ; limestone
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


158/322
Nr opisu: 0000067614
Tytuł oryginału: Założenia Projektu Strukturalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego".
Autorzy: A. Garbacik, Zbigniew Giergiczny, M. Glinicki, Jacek Gołaszewski.
¬ródło: W: Energia i ¶rodowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. Praca zbiorowa. Pod red. J. Dudy, K. Szamałka. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2010, s. 173-185, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe polskie: spoiwo cementowe ; produkcja cementu ; popiół lotny wapienny ; redukcja CO2
Słowa kluczowe angielskie: cement binder ; cement production ; calcareous fly ash ; CO2 reduction
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


159/322
Nr opisu: 0000063696
Tytuł oryginału: Zastosowanie betonu samozagęszczalnego w produkcji systemów wodno-kanalizacyjnych.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, K. Kaczmarek, G. ¦mietka.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 11-13 paĽdziernika 2010. Red. P. Kijowski, J. Deja. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010, s. 861-869, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: beton samozagęszczalny ; system wodno-kanalizacyjny ; studnia ; trwało¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: self-compacting concrete ; water and sewerage system ; well ; concrete durability
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 132396


160/322
Nr opisu: 0000056932
Tytuł oryginału: Air void system and frost-salt scaling of concrete containing slag-blended cement
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Glinicki, M. Sokołowski, M. Zieliński.
¬ródło: -Constr. Build. Mater. 2009 vol. 23 iss. 6, s. 2451-2456, bibliogr. 17 poz.
Impact Factor: 1.456
p-ISSN: 0950-0618
e-ISSN: 1879-0526
DOI:
Słowa kluczowe polskie: beton napowietrzony ; pory powietrzne ; mrozoodporno¶ć ; odporno¶ć na łuszczenie ; analiza obrazu ; cement żużlowy
Słowa kluczowe angielskie: air-entrained concrete ; air voids ; freeze resistance ; scaling resistance ; image analysis ; slag cement
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


161/322
Nr opisu: 0000073333
Tytuł oryginału: Cement - materiał powszechnego zastosowania Rozmowa ze Zbigniewem Giergicznym, Koordynatorem ds. Badań i Rozwoju Rynku Górażdże Cement S.A.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Bud. Przem. 2009, s. 40-44
Słowa kluczowe polskie: cement ; przemysł cementowy ; wła¶ciwo¶ci cementu ; dobór cementu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; cement industry ; cement properties ; selection of cement
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


162/322
Nr opisu: 0000072711
Tytuł oryginału: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (S-V) 32,5R - podstawowe wła¶ciwo¶ci i możliwo¶ci stosowania w budownictwie.
Tytuł w wersji angielskiej: Composite portland cement CEM II/B-M (S-V) 32,5R - basic properties and possibilities of application in construction industry
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. XI Sympozjum naukowo-techniczne "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", Gliwice, 17 czerwca 2009 r.. Górażdże Cement S.A., Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [b.w.], 2009, s. 5-14, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; dodatek mineralny ; cement wieloskładnikowy ; wła¶ciwo¶ci cementu
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; mineral additive ; composite cement ; cement properties
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 130004


163/322
Nr opisu: 0000072568
Tytuł oryginału: Cement w składzie betonu posadzkowego.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Podłogi przemysłowe : budowa, eksploatacja, naprawa. Seminarium naukowo-techniczne. Materiały konferencyjne. Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych. Wydziału Inżynierii L±dowej Politechniki Warszawskiej. [Warszawa] : Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii L±dowej Politechniki Warszawskiej, 2009, s. 70-74, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


164/322
Nr opisu: 0000051865
Tytuł oryginału: Cementy z dodatkiem kamienia wapiennego
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Piechówka, M. Sokołowski.
¬ródło: -Mater. Bud. 2009 nr 10, s. 30-32, 34-35
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: cement ; dodatek mineralny ; kamień wapienny ; wodoż±dno¶ć ; wytrzymało¶ć na ¶ciskanie ; trwało¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; mineral additive ; limestone ; water demand ; compressive strength ; concrete durability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


165/322
Nr opisu: 0000058039
Tytuł oryginału: Concrete-durable composite in municipal engineering.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Underground infrastructure of urban areas. Selected and edited papers from the International Conference on Underground Infrastructure of Urban Areas, Wrocław, Poland, 22-24 October 2008. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2009, s. 97-105
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


166/322
Nr opisu: 0000048060
Tytuł oryginału: Dodatki mineralne - niezast±pione składniki współczesnego cementu i betonu
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mater. Bud. 2009 nr 3, s. 46-50
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; dodatek mineralny ; popiół lotny ; pył krzemionkowy ; żużel wielkopiecowy
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; mineral additive ; fly ash ; silica fume ; blast furnace slag
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


167/322
Nr opisu: 0000054357
Tytuł oryginału: Dodatki mineralne w składzie cementu i betonu a poziom uwalniania się metali ciężkich do ¶rodowiska.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, D. Jagoda.
¬ródło: W: Inżynieria procesów budowlanych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła 2009. Materiały konferencyjne. Red. Janusz Szwabowski. Katedra Procesów Budowlanych. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. [Gliwice] : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2009, s. 27-34, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


168/322
Nr opisu: 0000054343
Tytuł oryginału: Ekologiczne i technologiczne uwarunkowania współczesnej technologii cementu.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Balcerek.
¬ródło: W: Inżynieria procesów budowlanych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła 2009. Materiały konferencyjne. Red. Janusz Szwabowski. Katedra Procesów Budowlanych. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. [Gliwice] : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2009, s. 19-26, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


169/322
Nr opisu: 0000058038
Tytuł oryginału: Fly ash as a component of concrete containing slag cements.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak.
¬ródło: W: Underground infrastructure of urban areas. Selected and edited papers from the International Conference on Underground Infrastructure of Urban Areas, Wrocław, Poland, 22-24 October 2008. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2009, s. 107-114
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


170/322
Nr opisu: 0000058055
Tytuł oryginału: Fotokatalityczne wła¶ciwo¶ci betonu zawieraj±cego cement TioCem.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Nowe inicjatywy organizacyjne i technologiczne w zakresie chemii przemysłowej. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczo¶ci, 2009, s. 73-82
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


171/322
Nr opisu: 0000072725
Tytuł oryginału: Microstructural characterization of slag cement concrete for performance evaluation in frost de-icing salt envrironment.
Tytuł w wersji polskiej: Mikrostruktura betonu na cemencie żużlowym a odporno¶ć na działanie mrozu w obecno¶ci ¶rodków odladzaj±cych
Autorzy: M. Glinicki, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Performance, innovations and structural implications. 4th International Conference on Construction Materials. ConMat'09, Nagoya, Japan, August 24-26, 2009. [Tokyo] : [Japan Concrete Institute], 2009, s. 1069-1074, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


172/322
Nr opisu: 0000048925
Tytuł oryginału: Popiół lotny jako składnik betonu z cementów żużlowych
Tytuł w wersji angielskiej: Fly ash as a component of concrete from slag cements
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak.
¬ródło: -Cem. Wap. Beton 2009 R. 14 nr 2, s. 67-74, bibliogr. 20 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. ang.
p-ISSN: 1425-8129
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; dodatek mineralny ; cement portlandzki ; wła¶ciwo¶ci reologiczne ; wytrzymało¶ć na ¶ciskanie
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; mineral additive ; Portland cement ; rheological properties ; compressive strength
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.343


173/322
Nr opisu: 0000057991
Tytuł oryginału: Popiół lotny składnikiem betonu - normalizacja i praktyka
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2009 nr 1, s. 40-43, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; beton ; norma europejska ; PN-EN 450-1 ; dodatek do betonu
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; concrete ; European standard ; PN-EN 450-1 ; additive to concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


174/322
Nr opisu: 0000073336
Tytuł oryginału: Przyszło¶ć zwi±zał z materiałami wi±ż±cymi Wywiad z prof. Zbigniewem Giergicznym. Rozm. Jan Deja, Zbigniew Pilch
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, J. Deja, Z. Pilch.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2009 nr 1, s. 48-51
p-ISSN: 1644-745X
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4679
Dostęp on-line:


175/322
Nr opisu: 0000051763
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci cementu a jego praktyczne zastosowanie.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. Praca zbiorowa. Pod red. Janusza Szwabowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2009, s. 211-218, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 225)
Słowa kluczowe polskie: cement ; wła¶ciwo¶ci użytkowe ; zastosowanie praktyczne ; wytrzymało¶ć na ¶ciskanie
Słowa kluczowe angielskie: cement ; useful properties ; practical application ; compressive strength
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


176/322
Nr opisu: 0000057992
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/A,B-M zawieraj±cego wapień (L, LL)
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Piechówka, M. Sokołowski.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2009 nr 3, s. 54-56, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; cement wieloskładnikowy ; wła¶ciwo¶ci cementu
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; composite cement ; cement properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


177/322
Nr opisu: 0000051756
Tytuł oryginału: Wpływ dodatku kruszywa z recyklingu na konsystencję mieszanek betonowych.
Autorzy: A. Golda, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. Praca zbiorowa. Pod red. Janusza Szwabowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2009, s. 79-89, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 225)
Słowa kluczowe polskie: kruszywo wtórne ; mieszanka betonowa ; popiół lotny ; domieszka chemiczna
Słowa kluczowe angielskie: recycled aggregate ; concrete mix ; fly ash ; chemical admixture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


178/322
Nr opisu: 0000050465
Tytuł oryginału: Beton - kompozytem z surowców naturalnych.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Beton przyjazny ¶rodowisku. Red. Z. Kohutek. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, 2008, s. 13-27
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


179/322
Nr opisu: 0000050633
Tytuł oryginału: Beton jako kompozyt odporny na działania cieczy lekkich.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski, T. Pużak.
¬ródło: W: Trwało¶ć budowli i ochrona przed korozj±. XVI Konferencja naukowo-techniczna "KONTRA 2008", Zakopane, 29-31 maja 2008 r.. Komitet Trwało¶ci Budowli ZG Polskiego Zwi±zku Inżynierów i Techników Budownictwa. Warszawa : Komitet Trwało¶ci Budowli. Zarz±d Główny Polskiego Zwi±zku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2008, s. 57-64
Seria: (Ochrona przed Korozj± ; R. 49, nr 5s/A 0473-7733)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


180/322
Nr opisu: 0000042831
Tytuł oryginału: Cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 42, 5R w prefabrykacji
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: -Mater. Bud. 2008 nr 11, s. 9-11
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; mieszanka betonowa ; element prefabrykowany ; CEM II/A-LL 42,5R
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; concrete mix ; prefabricated element ; CEM II/A-LL 42,5R
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


181/322
Nr opisu: 0000050787
Tytuł oryginału: Cement z dodatkiem kamienia wapiennego CEM II/A,B-LL - wła¶ciwo¶ci i możliwo¶ci stosowania w budownictwie
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2008 nr 3, s. 54-57, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: cement ; kamień wapienny ; dodatek mineralny ; cement portlandzki ; beton
Słowa kluczowe angielskie: cement ; limestone ; mineral additive ; Portland cement ; concrete
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


182/322
Nr opisu: 0000050771
Tytuł oryginału: Charakterystyka porów powietrznych a mrozoodporno¶ć betonów na cementach żużlowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Characteristic of air pores and frost resistance of concrete based on cements containing ground granulated blast furnace slag
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Glinicki, M. Sokołowski, M. Zieliński.
¬ródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 5: Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 301-308
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesi±tej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 wrze¶nia 2008 r.
Słowa kluczowe polskie: beton napowietrzony ; cement żużlowy ; pory powietrzne ; mrozoodporno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: air-entrained concrete ; slag cement ; air voids ; freeze resistance
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


183/322
Nr opisu: 0000050466
Tytuł oryginału: Dodatki mineralne w składzie współczesnego betonu.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Beton przyjazny ¶rodowisku. Red. Z. Kohutek. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, 2008, s. 67-77
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


184/322
Nr opisu: 0000050634
Tytuł oryginału: Immobilization of heavy metals (Pb, Cu, Cr, Zn, Cd, Mn) in the mineral additions containing concrete composites
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Król.
¬ródło: -J. Hazard. Mater. 2008 vol. 160 iss. 2/3, s. 247-255, bibliogr. 26 poz.
Impact Factor: 2.975
p-ISSN: 0304-3894
e-ISSN: 1873-3336
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cement ; spoiwo ; popiół lotny ; żużel ; immobilizacja ; porowato¶ć ; ługowanie ; metale ciężkie ; odpady niebezpieczne
Słowa kluczowe angielskie: cement ; binder ; fly ash ; slag ; immobilization ; porosity ; leaching ; heavy metals ; hazardous waste
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


185/322
Nr opisu: 0000050474
Tytuł oryginału: Kamień wapienny składnikiem cementu.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. X Sympozjum naukowo-techniczne "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", Gliwice, czerwiec 2008 r.. Górażdże Cement S.A., Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2008, s. 45-59, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; dodatek mineralny ; kamień wapienny ; wodoż±dno¶ć ; wytrzymało¶ć na ¶ciskanie ; cement wieloskładnikowy ; cement portlandzki
Słowa kluczowe angielskie: cement ; mineral additive ; limestone ; water demand ; compressive strength ; composite cement ; Portland cement
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 122813


186/322
Nr opisu: 0000072632
Tytuł oryginału: Limestone as a component of composite cements.
Tytuł w wersji polskiej: Wapień jako składnik cementów wieloskładnikowych
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Non-traditional cement & concrete III. Proceedings of the international symposium, Brno, Czech Republic, June 10-12, 2008. Ed. by V. Bilek, Z. Kersner. Brno : Brno University of Technology, 2008, s. 272-281, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


187/322
Nr opisu: 0000072607
Tytuł oryginału: Metody badania odporno¶ci betonu na korozję chlorkow± i siarczanow±.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Trwało¶ć betonu. Metody badań wła¶ciwo¶ci determinuj±cych trwało¶ć materiału w różnych warunkach eksploatacji. Materiały II sympozjum naukowo-technicznego "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", [Kraków, 17 kwietnia 2008 r.]. [Red. V. Sawicka]. Górażdże Cement, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii L±dowej Politechniki Krakowskiej. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2008, s. 77-96, bibliogr. 36 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


188/322
Nr opisu: 0000050648
Tytuł oryginału: Odporno¶ć na agresję chemiczn± kompozytów cementowych zawieraj±cych w swoim składzie popioły lotne.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wi±ż±cych. Materiały VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 2007. Pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008, s. 899-907, bibliogr. 27 poz.
Seria: (Prace Komisji Nauk Ceramicznych. Ceramika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie vol. 103/2 Polski Biuletyn Ceramiczny ; 0860-3340)
Słowa kluczowe polskie: cement ; popiół lotny krzemionkowy ; korozja chemiczna ; odporno¶ć na korozję
Słowa kluczowe angielskie: cement ; siliceous fly ash ; chemical corrosion ; corrosion resistance
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


189/322
Nr opisu: 0000050473
Tytuł oryginału: Popiół fluidalny a wła¶ciwo¶ci mieszanki betonowej.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 13-15 paĽdziernika 2008. Red. P. Kijowski, J. Deja. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2008, s. 971-980, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe polskie: beton ; popiół fluidalny ; popiół lotny ; dodatek do betonu ; mieszanka betonowa
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; fluidized ash ; fly ash ; additive to concrete ; concrete mix
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 123558


190/322
Nr opisu: 0000050475
Tytuł oryginału: Popiół lotny składnikiem betonu - normalizacja i praktyka.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 13-15 paĽdziernika 2008. Red. P. Kijowski, J. Deja. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2008, s. 903-912, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe polskie: beton ; popiół lotny ; dodatek do betonu ; PN-EN 450-1
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; fly ash ; additive to concrete ; PN-EN 450-1
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 123558


191/322
Nr opisu: 0000072633
Tytuł oryginału: Properties of concrete with fluidal fly ash addition.
Tytuł w wersji polskiej: Wła¶ciwo¶ci betonu z dodatkiem fluidalnego popiołu lotnego
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak.
¬ródło: W: Non-traditional cement & concrete III. Proceedings of the international symposium, Brno, Czech Republic, June 10-12, 2008. Ed. by V. Bilek, Z. Kersner. Brno : Brno University of Technology, 2008, s. 263-271, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


192/322
Nr opisu: 0000050472
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci stwardniałego betonu z dodatkiem popiołów lotnych z palenisk fluidalnych.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. X Sympozjum naukowo-techniczne "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", Gliwice, czerwiec 2008 r.. Górażdże Cement S.A., Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2008, s. 5-16, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe polskie: popiół fluidalny ; popiół lotny ; beton ; mieszanka betonowa ; stwardniały beton ; wła¶ciwo¶ci betonu
Słowa kluczowe angielskie: fluidized ash ; fly ash ; concrete ; concrete mix ; hardened concrete ; concrete properties
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 122813


193/322
Nr opisu: 0000050467
Tytuł oryginału: Zakończenie.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Beton przyjazny ¶rodowisku. Red. Z. Kohutek. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, 2008, s. 173-175
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


194/322
Nr opisu: 0000050770
Tytuł oryginału: Zrównoważony rozwój a produkcja cementu.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Praca zbiorowa. T. 4: Zrównoważony rozwój w budownictwie. Pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. Prusiel. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008, s. 105-122
ISBN: 978-83-60200-33-9
Uwagi: Referat wygłoszony na Pięćdziesi±tej czwartej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Krynica 2008", Białystok - Krynica, 21-26 wrze¶nia 2008 r.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


195/322
Nr opisu: 0000061336
Tytuł oryginału: Beton z popiołem lotnym i kruszywem z recyklingu.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Golda.
¬ródło: W: Zagadnienia materiałowe w inżynierii l±dowej. MATBUD'2007. V Konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 20-22 czerwca 2007. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko¶ciuszki. Wydział Inżynierii L±dowej. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. Kraków : Politechnika Krakowska, 2007, s. 153-160
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


196/322
Nr opisu: 0000061230
Tytuł oryginału: Cement z dodatkiem granulowanego żużla wiekopiecowego składnikiem betonu mrozoodpornego
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2007 nr 1, s. 60-62, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: granulowany żużel wielkopiecowy ; cement ; mrozoodporno¶ć betonu ; napowietrzenie betonu
Słowa kluczowe angielskie: granulated blast-furnace slag ; cement ; frost resistance concrete ; concrete air entrainment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


197/322
Nr opisu: 0000072947
Tytuł oryginału: Cement, kruszywa, beton w ofercie Grupy Górażdże. Rodzaje, wła¶ciwo¶ci, zastosowanie. Poradnik przygotowany pod kierunkiem Zbigniewa Giergicznego.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, Damian* Dziuk, [i in.].
Adres wydawniczy: Chorula : Górażdże Cement, 2007
Opis fizyczny: , 278 s., bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; kruszywo
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; aggregate
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 2670


198/322
Nr opisu: 0000061241
Tytuł oryginału: Dodatki do betonu w ¶wietle wymagań normowych
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mater. Bud. 2007 nr 11, s. 10-13
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: dodatek do betonu ; popiół lotny ; pył krzemionkowy
Słowa kluczowe angielskie: additive to concrete ; fly ash ; silica fume ; blast furnace slag
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


199/322
Nr opisu: 0000061297
Tytuł oryginału: Dodatki do betonu w ¶wietle wymagań normowych
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mater. Bud. 2007 nr 11, s. 10-13
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; żużel ; pył krzemionkowy
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; slag ; silica fume
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


200/322
Nr opisu: 0000061280
Tytuł oryginału: Kruszywa z recyklingu betonu a konsystencja mieszanki betonowej.
Autorzy: A. Golda, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. IX Sympozjum naukowo-techniczne "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", Gliwice, czerwiec 2007 r.. Górażdże Cement S.A., Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2007, s. 15-26, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: mieszanka betonowa ; kruszywo wtórne ; popiół lotny ; zawarto¶ć powietrza
Słowa kluczowe angielskie: concrete mix ; recycled aggregate ; fly ash ; air content
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 119449


201/322
Nr opisu: 0000061232
Tytuł oryginału: Popiół lotny składnikiem betonu zawieraj±cego kruszywa z odzysku gruzu betonowego
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Golda.
¬ródło: -Cem. Wap. Beton 2007 R. 12 nr 4, s. 201-206, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1425-8129
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; beton ; gruz budowlany ; kruszywo
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; concrete ; building debris ; aggregate
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.343


202/322
Nr opisu: 0000073634
Tytuł oryginału: Properties of fly ash as a by-product of dry method of flue gas desulphurization.
Autorzy: E. Giergiczny, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Ninth CANMET/ACI International Conference on the Use of Fly Ash, Slag, Silica Fume and Other Supplementary Cementing Materials in Concrete and Ninth CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology, Warsaw, Poland, May 20-25, 2007. Supplementary volume. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 283-298, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: odpadowy produkt uboczny ; popiół lotny wapienny ; aktywno¶ć hydrauliczna ; aktywno¶ć pucolanowa
Słowa kluczowe angielskie: by-product ; high calcium fly ash ; hydraulic activity ; pozzolanic activity
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


203/322
Nr opisu: 0000073059
Tytuł oryginału: Sostav betona soglasno EN 206-1 i ego dolgovečnost'.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Sovremennye betony. IX Meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ, 30maâ - 1 iunâ 2007. Obŝaâ red. A. Ušerov-Maršak. Zaporož'e : [b.w.], 2007, s. 41-50, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


204/322
Nr opisu: 0000061231
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci popiołu lotnego a trwało¶ć betonu
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2007 nr 3, s. 44-48, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; trwało¶ć betonu ; skład chemiczny ; aktywno¶ć pucolanowa
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; concrete durability ; chemical composition ; pozzolanic activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


205/322
Nr opisu: 0000061279
Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju popiołu lotnego na wła¶ciwo¶ci mieszanki betonowej.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. IX Sympozjum naukowo-techniczne "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", Gliwice, czerwiec 2007 r.. Górażdże Cement S.A., Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2007, s. 5-14, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe polskie: mieszanka betonowa ; popiół lotny krzemionkowy ; popiół fluidalny ; wodoż±dno¶ć ; wła¶ciwo¶ci betonu
Słowa kluczowe angielskie: concrete mix ; siliceous fly ash ; fluidized ash ; water demand ; concrete properties
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 119449


206/322
Nr opisu: 0000062570
Tytuł oryginału: Beton na cementach żużlowych (CEM II, CEM III) w budowie obiektów infrastruktury komunikacyjnej - do¶wiadczenia praktyczne.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, S. Kaszuba, T. Pużak, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostów betonowych. Seminarium, Wrocław, 23-24 listopada 2006. Wrocław : Dolno¶l±skie Wydaw. Edukacyjne, 2006, s. 113-124
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


207/322
Nr opisu: 0000062585
Tytuł oryginału: Cement hutniczy CEM III a mrozoodporno¶ć betonu
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: -Mater. Bud. 2006 nr 11, s. 30-32
p-ISSN: 0137-2971
Słowa kluczowe polskie: cement hutniczy ; cement CEM III/A 32,5N ; cement portlandzki CEM I 32,5 R ; wytrzymało¶ć na ¶ciskanie ; mrozoodporno¶ć betonu ; norma PN-88/B-06250
Słowa kluczowe angielskie: slag cement ; CEM III/A 32,5N cement ; Portland cement CEM I 32,5 R ; compressive strength ; frost resistance concrete ; PN-88/B-06250 standard
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905
Dostęp on-line:


208/322
Nr opisu: 0000062581
Tytuł oryginału: Cement portlandzki żużlowy składnikiem betonu w budowie drogi Zimna Wódka - Ujazd
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, M. Sokołowski.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2006 nr 2, s. 42-44, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki żużlowy ; nawierzchnia drogowa ; skład betonu ; budownictwo drogowe ; nawierzchnia betonowa
Słowa kluczowe angielskie: Portland slag cement ; road pavement ; concrete composition ; road construction ; concrete pavement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


209/322
Nr opisu: 0000072973
Tytuł oryginału: Cements with the addition of granulated blast furnace slag - fully valued binders in building industry.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, M. Sokołowski.
¬ródło: W: 16. Internationale Baustofftagung. Ibausil, Weimar, Bundesrepublik Deutschland, 20. - 23. September 2006. Tagungsbericht. Bd. 1. Red. H. Fischer. F.A. Finger - Institut für Baustoffkunde, Bauhaus-Universität Weimar. Weimar : F. A. Finger - Institut für Baustoffkunde, 2006, s. 1-0257 - 1-0264, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


210/322
Nr opisu: 0000073135
Tytuł oryginału: Construction of concrete roads in agriculture building industry.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, M. Sokołowski.
¬ródło: W: 10th International Symposium on Concrete Roads, Brussels, Belgium, 18-22 September 2006. Symposium CD, proceedings & technical tours = 10e Symposium International de la Route en Béton = 10e Internationaal Betonwegensymposium. [Dokument elektroniczny]. Brussels : FEBELCEM, 2006, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: beton drogowy ; nawierzchnia drogowa ; projekt ; cement ; budownictwo drogowe ; droga lokalna
Słowa kluczowe angielskie: road concrete ; road pavement ; design ; cement ; road construction ; local road
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


211/322
Nr opisu: 0000061603
Tytuł oryginału: Droga lokalna Ujazd - Zimna Wódka w technologii betonowej.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, S. Kaszuba, T. Kauch.
¬ródło: W: Dni betonu. Tradycja i nowoczesno¶ć. Konferencja, Wisła, 9-11 paĽdziernika 2006. Kraków : Polski Cement, 2006, s. 849-859
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


212/322
Nr opisu: 0000062568
Tytuł oryginału: Mrozoodporno¶ć betonu na cementach z dodatkami mineralnymi.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. VIII Sympozjum naukowo-techniczne "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", Gliwice, czerwiec 2006. Górażdże Cement S.A., Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2006, s. 19-29, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: beton ; mrozoodporno¶ć ; norma PN-88/B-06250 ; badanie
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; frost resistance ; PN-88/B-06250 standard ; research
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 119568


213/322
Nr opisu: 0000062566
Tytuł oryginału: Rola cementu w kształtowaniu wła¶ciwo¶ci betonu hydrotechnicznego.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, W. Nocuń-Wczelik.
¬ródło: W: Beton cementowy w obiektach hydrotechnicznych. Materiały sympozjum naukowo-technicznego "Cement - wła¶ciwo¶ci i zastosowanie", Górażdże, kwiecień 2006. [Red. Violetta Sawicka]. Górażdże Cement S.A., Wydział Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Warszawskiej. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2006, s. 37-50
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


214/322
Nr opisu: 0000061639
Tytuł oryginału: Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu wła¶ciwo¶ci współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko¶ciuszki.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2006
Opis fizyczny: , 193 s., bibliogr. 217 poz.
Seria: (Monografia ; Politechnika Krakowska 325 Inżynieria L±dowa ; )
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; spoiwo ; cement ; beton ; domieszka do betonu ; zastosowanie przemysłowe
Słowa kluczowe angielskie: calcareous fly ash ; binder ; cement ; concrete ; concrete admixture ; industrial application
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 115671, Mg 116106


215/322
Nr opisu: 0000061615
Tytuł oryginału: Stosowanie dodatków do betonu wg PN-EN 206-1 - pojęcie współczynnika "k".
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Norma PN-EN 206-1 "Beton …" - bez tajemnic. Materiały szkoleniowe SPBT. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, 2006, s. 61-78
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


216/322
Nr opisu: 0000062596
Tytuł oryginału: The hydraulic activity of high calcium fly ash
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -J. Therm. Anal. Calorimetry 2006 vol. 83 nr 1, s. 227-232, bibliogr. 15 poz.
Impact Factor: 1.630
p-ISSN: 1388-6150
e-ISSN: 1588-2926
Słowa kluczowe polskie: skład chemiczny ; popiół lotny wysokowapniowy ; aktywno¶ć hydrauliczna ; skład fazowy ; wodorotlenek wapnia
Słowa kluczowe angielskie: chemical composition ; high calcium fly ash ; hydraulic activity ; phase composition ; calcium hydroxide
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


217/322
Nr opisu: 0000072969
Tytuł oryginału: The influence of sulphate corrosion on durability of cement mortars produced from cements containing bottom-ashes.
Autorzy: J. Małolepszy, R. Mróz, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: 16. Internationale Baustofftagung. Ibausil, Weimar, Bundesrepublik Deutschland, 20. - 23. September 2006. Tagungsbericht. Bd. 2. Red. H. Fischer. F.A. Finger - Institut für Baustoffkunde, Bauhaus-Universität Weimar. Weimar : F. A. Finger - Institut für Baustoffkunde, 2006, s. 2-565 - 2-574, bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


218/322
Nr opisu: 0000061614
Tytuł oryginału: Wymagania graniczne dotycz±ce składu betonu wg PN-EN 206-1 a jego trwało¶ć.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Norma PN-EN 206-1 "Beton …" - bez tajemnic. Materiały szkoleniowe SPBT. Kraków : Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, 2006, s. 45-60
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


219/322
Nr opisu: 0000059617
Tytuł oryginału: Beton a ¶rodowisko naturalne.
Tytuł w wersji angielskiej: Concrete and natural environment
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Król.
¬ródło: W: Infrastruktura podziemna miast. IX Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 132-141, bibliogr. 22 poz.
Organizator: Instytut Inżynierii L±dowej Politechniki Wrocławskiej. Zakład Inżynierii Miejskiej [i in.]
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii L±dowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 53 Seria: Konferencje ; nr 20 0324-9735)
Słowa kluczowe polskie: beton ; metale ciężkie ; immobilizacja ; promieniotwórczo¶ć naturalna ; recykling betonu
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; heavy metals ; immobilization ; natural radioactivity ; concrete recycling
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4086


220/322
Nr opisu: 0000059650
Tytuł oryginału: Beton na cementach zawieraj±cych granulowany żużel wielkopiecowy a wymagania normy PN-EN 206-1.
Tytuł w wersji angielskiej: Concrete on cements containing granulated blast furnace slag - requirements of standard PN-EN 206-1
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. VII Sympozjum naukowo-techniczne, Gliwice, czerwiec 2005. Górażdże Cement S.A., Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2005, s. 5-15, bibliogr. 22 poz.
ISBN: 83-921050-5-2
Słowa kluczowe polskie: cement ; granulowany żużel wielkopiecowy ; kompozyt cementowy ; wła¶ciwo¶ci ; norma PN-EN 206-1
Słowa kluczowe angielskie: cement ; ground granulated blast-furnace slag ; cement composite ; properties ; PN-EN 206-1 standard
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 119567


221/322
Nr opisu: 0000059587
Tytuł oryginału: Cement - normalizacja, wła¶ciwo¶ci i dobór do budowy obiektów infrastruktury komunikacyjnej.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym. [III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna]. Red. Wojciech Grabowski. [Poznań] : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 279-288
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


222/322
Nr opisu: 0000059693
Tytuł oryginału: Cement jako składnik betonu spełniaj±cego wymagania normy PN-EN 206-1
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, M. Sokołowski.
¬ródło: -Inf. Bież. CEBET 2005 nr 3/4, s. 21-32
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


223/322
Nr opisu: 0000059549
Tytuł oryginału: Cement jako składnik betonu spełniaj±cego wymagania normy PN-EN 206-1
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, M. Sokołowski.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2005 nr 1, s. 40-44
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: beton ; PN-EN 206-1 ; cement ; PN-EN 197-1 ; PN-B-19701 ; cement specjalny ; wła¶ciwo¶ci użytkowe
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; PN-EN 206-1 ; cement ; PN-EN 197-1 ; PN-B-19707 ; special cement ; useful properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


224/322
Nr opisu: 0000059621
Tytuł oryginału: Dodatki mineralne do betonu w ¶wietle wymagań norm.
Tytuł w wersji angielskiej: Concrete mineral additives according to standard requirements
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Infrastruktura podziemna miast. IX Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 122-131, bibliogr. 17 poz.
Organizator: Instytut Inżynierii L±dowej Politechniki Wrocławskiej. Zakład Inżynierii Miejskiej [i in.]
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii L±dowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 53 Seria: Konferencje ; nr 20 0324-9735)
Słowa kluczowe polskie: beton ; dodatek mineralny ; wymagania ; popiół lotny ; pył krzemionkowy ; żużel ; normy
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; mineral addition ; requirements ; fly ash ; silica fume ; slag ; standards
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4086


225/322
Nr opisu: 0000059545
Tytuł oryginału: Effect of fly ash from different sources on the properties of hardened cement composites
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Silic. Ind. 2005 vol. 70 iss. 3/4, s. 35-40, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0037-5225
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


226/322
Nr opisu: 0000059578
Tytuł oryginału: Izgradnja betonskih puteva u Poljskoj.
Autorzy: T. Pużak, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Prvi hrvatski dani betona, Cavtat, [13.-15. listopada 2005]. Zbornik radova. Red. J. Radić. Zagreb : SECON HDGK, 2005, s. 145-155
Typ publikacji: RK
Język publikacji: SCR
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


227/322
Nr opisu: 0000059579
Tytuł oryginału: Poljsko iskustvo u izgradnij betonskih puteva.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Prvi hrvatski dani betona, Cavtat, [13.-15. listopada 2005]. Zbornik radova. Red. J. Radić. Zagreb : SECON HDGK, 2005, s. 133-144
Typ publikacji: RK
Język publikacji: SCR
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


228/322
Nr opisu: 0000059551
Tytuł oryginału: Popioły lotne z duż± zawarto¶ci± wapnia
Tytuł w wersji angielskiej: High calcium fly ash
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Cem. Wap. Beton 2005 R. 10 nr 5, s. 271-282, bibliogr. 28 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
p-ISSN: 1425-8129
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.343


229/322
Nr opisu: 0000059548
Tytuł oryginału: Popiół lotny do betonu - nowelizacja normy EN 450
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Gawlicki.
¬ródło: -Bud. Technol. Archit. 2005 nr 3, s. 34-37
p-ISSN: 1644-745X
Słowa kluczowe polskie: EN 450-1:2004 ; popiół lotny ; dodatek do betonu ; skład chemiczny
Słowa kluczowe angielskie: EN 450-1:2004 ; fly ash ; additive to concrete ; chemical composition
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4679
Dostęp on-line:


230/322
Nr opisu: 0000059651
Tytuł oryginału: Przewodno¶ć elektryczna ¶wieżych zaczynów cementowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Electrical conductivity of the fresh cement pastes
Autorzy: V. Boychuk, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. VII Sympozjum naukowo-techniczne, Gliwice, czerwiec 2005. Górażdże Cement S.A., Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2005, s. 107-112, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 83-921050-5-2
Słowa kluczowe polskie: zaczyn cementowy ; przewodno¶ć elektryczna
Słowa kluczowe angielskie: cement paste ; electrical conductivity
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 119567


231/322
Nr opisu: 0000059692
Tytuł oryginału: Racjonalne wykorzystanie popiołu lotnego w betonie
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Gawlicki.
¬ródło: -Inf. Bież. CEBET 2005 nr 3/4, s. 33-44
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


232/322
Nr opisu: 0000059550
Tytuł oryginału: Spoiwa mineralne przeznaczone do immobilizacji metali ciężkich w popiołach ze spalania odpadów medycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Mineral binders for immobilization of heavy metals of medical waste burning ash
Autorzy: A. Król, W. Więcek, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Cem. Wap. Beton 2005 R. 10 nr 3, s. 154-168, bibliogr. 19 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
p-ISSN: 1425-8129
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.343


233/322
Nr opisu: 0000059687
Tytuł oryginału: Stosowanie cementów specjalnych w budownictwie mostowym.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Mosty podwieszone i wisz±ce. Wrocławskie dni mostowe. Seminarium, Wrocław, 1-2 grudnia 2005 r.. Wrocław : Dolno¶l±skie Wydaw. Edukacyjne, 2005, s. 126-134
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


234/322
Nr opisu: 0000059645
Tytuł oryginału: Trwały beton wg wymagań normy PN-EN 206-1.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Beton w infrastrukturze miast i wsi. Sympozjum naukowo-techniczne, Poznań, marzec 2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 31-43
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


235/322
Nr opisu: 0000072978
Tytuł oryginału: Zola-unosa kak komponent betona.
Autorzy: M. Gawlicki, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Himičeskie i mineral'nye dobavki v beton. Pod red. A. Ušerova-Maršaka. Har'kov : Kolorit, 2005, s. 94-102, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


236/322
Nr opisu: 0000072804
Tytuł oryginału: Beton według normy PN-EN 206-1 - komentarz. Praca zbiorowa. Pod kier. L. Czarneckiego.
Autorzy: L. Brunarski, L. Czarnecki, W. Frankiewicz, Zbigniew Giergiczny, M. Kaszyńska, E. Kon, K. Szewczyk, P. Łukowski, J. Małolepszy.
Adres wydawniczy: Kraków : Polski Cement, 2004
Opis fizyczny: , 297 s.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


237/322
Nr opisu: 0000072892
Tytuł oryginału: Cement a wymagania normy betonowej PN-EN 206-1.
Tytuł w wersji angielskiej: Cements facing the requirements of concrete standard PN-EN 206-1
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. VI Sympozjum naukowo-techniczne Górażdże Cement S.A., Gliwice, czerwiec 2004. Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2004, s. 5-15, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; dodatek do betonu ; odporno¶ć korozyjna ; norma PN-EN 206-1
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; additive to concrete ; corrosion resistance ; standard PN-EN 206-1
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 111287


238/322
Nr opisu: 0000072875
Tytuł oryginału: Cement w budowie dróg i mostów.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Rozwój nawierzchni betonowych w Polsce na przykładzie modernizacji autostrady A4. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 22-24 wrze¶nia 2004 r. Materiały konferencyjne. Pod red. A. Szydło. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział we Wrocławiu [i in.]. Wrocław : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Zarz±d Oddziału, 2004, s. 37-43, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; budownictwo drogowe ; budownictwo mostowe
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; road building ; bridge structure
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


239/322
Nr opisu: 0000072922
Tytuł oryginału: Cementy specjalne w ofercie Górażdże Cement S.A..
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Trwało¶ć betonu i jej uwarunkowania technologiczne, materiałowe i ¶rodowiskowe. Materiały sympozjum naukowo-technicznego, Kraków, kwiecień, 2004. Górażdże Cement S.A., Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2004, s. 69-85, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 83-88672-46-0
Słowa kluczowe polskie: cement specjalny ; cement portlandzki ; cement hutniczy ; HSR ; cement niskoalkaliczny ; NA
Słowa kluczowe angielskie: special cement ; Portland cement ; metallurgical cement ; HSR ; low alkali cement ; NA
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 111288


240/322
Nr opisu: 0000073190
Tytuł oryginału: Cementy z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego - pełnowarto¶ciowe spoiwa w produkcji betonu i elementów prefabrykowanych.
Tytuł w wersji angielskiej: Cements with the addition of granulated blast furnace slag - binders of a full value in the production of concrete and prefabricated elements
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Beton i prefabrykacja. XIX Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin 2004", Serock k. Warszawy, 26-28 maja 2004. Referaty wiod±ce i indywidualne. Warszawa : Centralny O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet", 2004, s. 443-450, bibliogr. 14 poz.
Organizator: Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN [i in.]
Słowa kluczowe polskie: cement ; dodatek mineralny ; żużel wielkopiecowy ; kompozyt cementowy ; beton towarowy
Słowa kluczowe angielskie: cement ; mineral additive ; blast furnace slag ; cement composite ; ready-mix concrete
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


241/322
Nr opisu: 0000073239
Tytuł oryginału: Dobór cementu w budowie obiektu mostowego.
Tytuł w wersji angielskiej: Selection of cement for bridge objects construction
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Problemy projektowania, budowy oraz utrzymania mostów małych i ¶rednich rozpięto¶ci. V Krajowa Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 2 i 3 grudnia 2004 roku. Pod red. J. Biliszczuka. Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii L±dowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zwi±zek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Wrocław : Dolno¶l±skie Wydaw. Edukacyjne, 2004, s. 153-162, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; wła¶ciwo¶ci cementu ; dobór cementu ; budowa mostów
Słowa kluczowe angielskie: cement ; cement properties ; selection of cement ; bridge construction
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


242/322
Nr opisu: 0000072957
Tytuł oryginału: Effect of silica fume admixture on the properties of fly ash cements.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Cement's contribution to development in the 21st Century. 11th International Congress on the Chemistry of Cement. ICCC 2003, Durban, South Africa, 11-16th May, 2003. Congress proceedings. Vol. 2. Ed. by Graham Grieve, G. Owens. Cement & Concrete Institute. New Delhi : Tech Books International, 2004, s. 801-809, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


243/322
Nr opisu: 0000072952
Tytuł oryginału: Effect of some additives on the reactions in fly ASH-Ca(OH)2 system
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -J. Therm. Anal. Calorimetry 2004 vol. 76 iss. 3, s. 747-754, bibliogr. 19 poz.
Impact Factor: 1.478
p-ISSN: 1388-6150
e-ISSN: 1588-2926
DOI:
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; domieszka ; wapno ; aktywno¶ć pucolanowa
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; admixture ; lime ; pozzolanic activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


244/322
Nr opisu: 0000073031
Tytuł oryginału: Odporno¶ć na agresję chemiczn± cementu zawieraj±cego wapniowy popiół lotny.
Tytuł w wersji angielskiej: Chemical resistance of cement containing high calcium fly ash
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, E. Giergiczny.
¬ródło: W: Trwało¶ć budowli i ochrona przed korozj±. XIV Konferencja naukowo-techniczna "KONTRA 2004", Zakopane, 19-22 maja 2004 r. = Durability of buildings and protection against corrosion. Komitet Trwało¶ci Budowli ZG Polskiego Zwi±zku Inżynierów i Techników Budownictwa. Warszawa : Komitet Trwało¶ci Budowli ZG PZITB, 2004, s. 92-99, bibliogr. 20 poz.
Seria: (Ochrona przed Korozj± ; R. 49, nr 5s/A 0473-7733)
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny wapienny ; skład chemiczny ; cement ; odporno¶ć na korozję
Słowa kluczowe angielskie: calcareous fly ash ; chemical composition ; cement ; corrosion resistance
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


245/322
Nr opisu: 0000073035
Tytuł oryginału: Polish experience in concrete road construction.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: European Conference on Raw Building Materials and Coal. New rerspectives. ECRBM'04, Sarajevo, Bosnia & Herzegowina, 20.-21. May 2004. Book of plenary papers. Ed. by M. Osmanagić, D. Bijedić, M. Handzo. Sarajevo : IP Svjetlost, 2004, s. 417-429, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: beton drogowy ; cement ; dodatek mineralny ; droga lokalna
Słowa kluczowe angielskie: road concrete ; cement ; mineral additive ; local road
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


246/322
Nr opisu: 0000072814
Tytuł oryginału: Šlakoportlandcement i beton.
Tytuł w wersji polskiej: Cementy z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego w technologii betonu
Autorzy: A. Userov-Marsak, Zbigniew Giergiczny, A. Malolepsi.
Adres wydawniczy: Har'kov : Kolorit, 2004
Opis fizyczny: , 160 s., bibliogr. 90 poz.
Typ publikacji: P
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


247/322
Nr opisu: 0000072826
Tytuł oryginału: Cementy w ofercie Górażdże Cement S.A.. Normalizacja, nowe produkty i wła¶ciwo¶ci.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Beton i jego składniki. Normalizacja, wła¶ciwo¶ci i zastosowanie. Materiały sympozjum naukowo-technicznego, Poznań, luty, 2003. Górażdże Cement S.A., Sika Poland, Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2003, s. 5-21
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


248/322
Nr opisu: 0000073269
Tytuł oryginału: Do¶wiadczenia ze stosowania cementów żużlowych w budownictwie mostowym.
Autorzy: O. Rajski, W. Rowińska, A. Wysokowski, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Zagadnienia materiałowe w inżynierii l±dowej. Matbud'2003. IV Konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 25-27 czerwca 2003. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko¶ciuszki. Wydział Inżynierii L±dowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2003, s. 346-355, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; dodatek mineralny ; żużel wielkopiecowy ; wła¶ciwo¶ci cementu ; wła¶ciwo¶ci betonu ; budownictwo mostowe
Słowa kluczowe angielskie: cement ; mineral additive ; blast furnace slag ; cement properties ; concrete properties ; bridge construction
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


249/322
Nr opisu: 0000072966
Tytuł oryginału: Industrial secondary materials - active mineral additives in cement production.
Tytuł w wersji polskiej: Materiały wtórne przemysłowe jako dodatki aktywne w produkcji cementu
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Proceedings of the German-Chinese-Polish Symposium Environmental Enginnering = Deutsch-Chinesisch-Polnisches Symposium Umweltschutztechnik = Niemiecko-chińsko-polskie sympozjum Z ochron± ¶rodowiska i oszczędzaniem energii w przyszło¶ć, Stuttgart, October 13th-15th, 2003. Ed. by H. Lehmann. [Opole] : [Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej], 2003, s. 365-373, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 83-88492-26-8
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska 291 Inżynieria ¦rodowiska ; nr 4)
Słowa kluczowe polskie: odpady przemysłowe ; popiół lotny ; granulowany żużel wielkopiecowy ; dodatek mineralny ; produkcja cementu
Słowa kluczowe angielskie: industrial waste ; fly ash ; ground granulated blast-furnace slag ; mineral addition ; cement production
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 78224, Mg 116550


250/322
Nr opisu: 0000072923
Tytuł oryginału: Nowe cementy w ofercie handlowej Górażdże Cement S.A..
Tytuł w wersji angielskiej: New cements in Górażdże Cement S.A. commercial offer
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. V Sympozjum naukowo-techniczne Górażdże Cement S.A., Gliwice, czerwiec 2003. Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement HeidelbergCement Group. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2003, s. 5-13
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; cement hutniczy ; wła¶ciwo¶ci cementu
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; slag cement ; cement properties
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 111286


251/322
Nr opisu: 0000072967
Tytuł oryginału: Stabilization of waste in mineral binders.
Tytuł w wersji polskiej: Stabilizowanie odpadów w mineralnych materiałach wi±ż±cych
Autorzy: A. Król, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Proceedings of the German-Chinese-Polish Symposium Environmental Enginnering = Deutsch-Chinesisch-Polnisches Symposium Umweltschutztechnik = Niemiecko-chińsko-polskie sympozjum Z ochron± ¶rodowiska i oszczędzaniem energii w przyszło¶ć, Stuttgart, October 13th-15th, 2003. Ed. by H. Lehmann. [Opole] : [Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej], 2003, s. 381-389, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 83-88492-26-8
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska 291 Inżynieria ¦rodowiska ; nr 4)
Słowa kluczowe polskie: unieszkodliwianie odpadów ; odpady niebezpieczne ; materiał wi±ż±cy ; spoiwo mineralne ; metale ciężkie
Słowa kluczowe angielskie: disposal of waste ; hazardous waste ; binding material ; mineral binding agent ; heavy metals
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 78224, Mg 116550


252/322
Nr opisu: 0000073020
Tytuł oryginału: Cement z dodatkami mineralnymi, składnikiem trwałego betonu.
Tytuł w wersji angielskiej: Cement with mineral additives as a component of durable concrete
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Infrastruktura podziemna miast. VIII Konferencja naukowo-techniczna, [Wrocław 2002]. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 112-122, bibliogr. 11 poz.
Organizator: Instytut Inżynierii L±dowej Politechniki Wrocławskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji. Wrocław, Urz±d Miejski Wrocławia
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii L±dowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 50 Seria: Konferencje ; nr 19 0324-9735)
Słowa kluczowe polskie: cement ; popiół lotny ; granulowany żużel wielkopiecowy ; odporno¶ć na agresję chemiczn±
Słowa kluczowe angielskie: cement ; fly ash ; granulated blast-furnace slag ; chemical resistance
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4086


253/322
Nr opisu: 0000072801
Tytuł oryginału: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, J. Małolepszy, Janusz** Szwabowski, J. ¦liwiński, V. Sawicka.
Adres wydawniczy: Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2002
Opis fizyczny: , 193 s., 92 poz.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


254/322
Nr opisu: 0000072872
Tytuł oryginału: Fly ash as an active component of mineral binders
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Kaliski.
¬ródło: -Nauk. Visn. Nacional. Girnicoi Akad. Ukr. 2002 no. 3, s. 95-101, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


255/322
Nr opisu: 0000072821
Tytuł oryginału: Odporno¶ć na agresję chemiczn± cementów z dodatkami mineralnymi
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Kaliski.
¬ródło: -Wiert. Nafta Gaz 2002 R. 19 nr 1, s. 87-97, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


256/322
Nr opisu: 0000072921
Tytuł oryginału: Popiół lotny aktywnym składnikiem cementu.
Tytuł w wersji angielskiej: Fly ash as an active component of cement
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. IV Sympozjum naukowo-techniczne, Gliwice, czerwiec 2002. Górażdże Cement S.A., Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Górażdże Cement. Heidelbergcement Group. Gliwice : [b.w.], 2002, s. 5-17, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; popiół lotny ; wła¶ciwo¶ci cementu ; odporno¶ć korozyjna
Słowa kluczowe angielskie: cement ; fly ash ; cement properties ; corrosion resistance
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 109681, Mg 109682, Mg 109683, Mg 109684


257/322
Nr opisu: 0000072827
Tytuł oryginału: Rola cementu w kształtowaniu cech użytkowych betonu drogowego.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Nowoczesne drogi betonowe. Konferencja, Lubliniec, kwiecień 2002. Lubliniec : Foliant, 2002, s. 15-31, bibliogr. 9 poz.
Organizator: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe HOGER
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


258/322
Nr opisu: 0000073022
Tytuł oryginału: Badania cementów Górażdże dla potrzeb budownictwa drogowego i mostowego.
Tytuł w wersji angielskiej: Possibilities of use of cements offered by Górażdże CEMENT SA in road and bridge engineering
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak.
¬ródło: W: Diagnostyka i badania mostów. I Sympozjum, Opole, 4-6 kwietnia 2001 r.. Politechnika Opolska. Wydział Budownictwa, Dolno¶l±ski Oddział Zwi±zku Mostowców RP. Opole : Politechnika Opolska, 2001, s. 137-144, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; wła¶ciwo¶ci cementu ; budownictwo drogowe ; budownictwo mostowe
Słowa kluczowe angielskie: cement ; cement properties ; road engineering ; bridge structure
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


259/322
Nr opisu: 0000072878
Tytuł oryginału: Beton hydrotechniczny - podstawowe zasady projektowania i wykonania.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak.
¬ródło: W: Seminarium naukowo-techniczne nt.: Nowoczesne rozwi±zania tradycyjnych systemów kanalizacyjnych, Wrocław, 26 kwietnia 2001. Instytut Inżynierii L±dowej Politechniki Wrocławskiej. Wrocław : Instytut Inżynierii L±dowej Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 1-7, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: beton hydrotechniczny ; cement hutniczy ; budownictwo wodne ; odporno¶ć korozyjna
Słowa kluczowe angielskie: watertight concrete ; slag cement ; hydroengineering ; corrosion resistance
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


260/322
Nr opisu: 0000072823
Tytuł oryginału: Cement i cechy technologiczne mieszanki betonowej przeznaczonej na posadzki przemysłowe.
Autorzy: W. ¦wierczyński, R. Czołgosz, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Posadzki przemysłowe. Materiały, technologie, projektowanie, naprawy. Praca zbiorowa. Pod red. J. Jasiczaka. Addiment Polska Sp. z o.o., Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. Poznań : Addiment Polska, 2001, s. 101-118, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


261/322
Nr opisu: 0000072927
Tytuł oryginału: Cementy Górażdże Cement S.A. w inżynierii komunikacyjnej.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Beton w inżynierii komunikacyjnej. Materiały sympozjum naukowo-technicznego, Poznań, 17 stycznia 2001. Red. V. Sawicka. Górażdże Cement [et al.]. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2001, s. 57-67, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 109680


262/322
Nr opisu: 0000072880
Tytuł oryginału: Cementy w ofercie Górażdże CEMENT S.A.. Rodzaje, wła¶ciwo¶ci i zastosowanie.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Seminarium naukowo-techniczne nt.: Nowoczesne rozwi±zania tradycyjnych systemów kanalizacyjnych, Wrocław, 26 kwietnia 2001. Instytut Inżynierii L±dowej Politechniki Wrocławskiej. Wrocław : Instytut Inżynierii L±dowej Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 1-7
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; cement hutniczy
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; slag cement
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


263/322
Nr opisu: 0000072925
Tytuł oryginału: Dobór cementu w budownictwie i robotach inżynieryjnych.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Cementy w budownictwie, robotach wiertniczo-inżynieryjnych oraz hydrotechnice. Materiały sympozjum naukowo-technicznego, Płotki k. Piły, maj, 2001. Red. V. Sawicka. Górażdże Cement S.A. [et al.]. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2001, s. 15-29, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; wła¶ciwo¶ci cementu ; dobór cementu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; cement properties ; selection of cement
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


264/322
Nr opisu: 0000073026
Tytuł oryginału: Popiół lotny aktywnym dodatkiem mineralnym w składzie cementu.
Tytuł w wersji angielskiej: Fly ash as an active mineral additive in cement content
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Materiały kompozytowe - wła¶ciwo¶ci, wytwarzanie, zastosowanie. II Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 39-46, bibliogr. 12 poz.
Organizator: Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 80 Seria: Konferencje ; nr 29)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4076


265/322
Nr opisu: 0000072932
Tytuł oryginału: Cementy w prefabrykacji betonowej.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Tendencje rozwojowe prefabrykacji betonowej. Materiały sympozjum naukowo-technicznego, Poznań, 30 marzec 2000. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2000, s. 17-28, bibliogr. 9 poz.
Organizator: Grupa Górażdże, Politechnika Poznańska w Poznaniu, ADDIMENT Polska Sp. z o.o. w Krakowie
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; prefabrykat betonowy ; wła¶ciwo¶ci betonu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; precast concrete ; concrete properties
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


266/322
Nr opisu: 0000072924
Tytuł oryginału: Do¶wiadczenia w stosowaniu cementu hutniczego CEM III/A 32,5NA w budownictwie.
Tytuł w wersji angielskiej: The previous experiences of the slag cement CEM III/A 32,5NA use in constructions
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. II Sympozjum naukowo-techniczne, Gliwice, maj 2000. Grupa GÓRAŻDŻE, Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Sekcja Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN. Gliwice : [b.w.], 2000, s. 5-16, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe polskie: beton ; cement hutniczy ; CEM III/A 32,5NA ; wła¶ciwo¶ci cementu ; budownictwo wodne ; budownictwo drogowe ; oczyszczalnia ¶cieków
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; slag cement ; CEM III/A 32,5NA ; cement properties ; hydroengineering ; road construction ; sewage treatment plant
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Dostęp on-line:


267/322
Nr opisu: 0000072929
Tytuł oryginału: Dotychczasowe do¶wiadczenia w stosowaniu cementu hutniczego CEM III/A 32,5NA w budownictwie.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Beton w budownictwie wodnym. Materiały sympozjum naukowo-technicznego, Szczecin, 12 maja 2000. GÓRAŻDŻE Trade Sp. z o.o. w Choruli, ADDIMENT POLSKA Sp. z o.o., Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Zakład Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu. Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2000, s. 43-56, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe polskie: beton ; cement hutniczy ; CEM III/A 32,5NA ; budownictwo wodne ; budownictwo drogowe ; oczyszczalnia ¶cieków
Słowa kluczowe angielskie: concrete ; slag cement ; CEM III/A 32,5NA ; hydroengineering ; road construction ; sewage treatment plant
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 109679


268/322
Nr opisu: 0000072822
Tytuł oryginału: Elementy prefabrykowane dla obiektów oczyszczalni ¶cieków wykonane z użyciem cementu zawieraj±cego granulowany żużel wielkopiecowy.
Tytuł w wersji angielskiej: Application of cements containing granulated blast furnace slag in prefabricated elements for sewage - treatment plants
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak.
¬ródło: W: Procesy budowlane 2000. Realizacja procesów i obiektów budowlanych. Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice - Kokotek, 28.09-1.10.2000. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 57-63, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 83-88000-37-3
Organizator: Katedra Procesów Budowlanych Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Sekcja Organizacji i Zarz±dzania w Budownictwie Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN
Słowa kluczowe polskie: element prefabrykowany ; oczyszczalnia ¶cieków ; granulowany żużel wielkopiecowy ; mieszanka betonowa
Słowa kluczowe angielskie: prefabricated element ; sewage treatment plant ; granulated blast-furnace slag ; concrete mix
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


269/322
Nr opisu: 0000073637
Tytuł oryginału: Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie opolskim.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, J. Lichtoń.
¬ródło: W: Stan i perspektywy w gospodarce odpadami. II Forum Dyskusyjne Innowacyjno¶ć i transfer technologii = Stand und Perspektiven der Abfallwirtschaft. II. Diskussionsforum Innovation und Technologietransfer, Opole, 19-20 czerwca 2000. Politechnika Opolska [i in.]. Opole : II Forum Dyskusyjne, 2000, s. 37-46
Uwagi: Toż w jęz. niem. Tamże s. 47-54
Słowa kluczowe polskie: odpady komunalne ; gospodarka odpadami ; województwo opolskie ; składowisko odpadów
Słowa kluczowe angielskie: municipal waste ; waste management ; Opole Voivodeship ; waste landfill
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL, GER
Zasieg terytorialny: K


270/322
Nr opisu: 0000072873
Tytuł oryginału: Kommunalabfall-Wirtschaft in der Woiwodschaft Opole.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, J. Lichtoń.
¬ródło: W: Abfallwirtschaft - Kooperationsmöglichkeiten zwischen deutschen und polnischen Partnern. Veranstaltungsunterlagen zum Workshop, 22.02.00 - 25.02.00. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 1-8
Organizator: Umweltbüro für Berlin-Brandenburg e.V.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: Z


271/322
Nr opisu: 0000073025
Tytuł oryginału: Zastosowanie cementów z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego w budowie dróg betonowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Application of cements containing granulated blast furnace slag in concrete road constructions
Autorzy: J. Małolepszy, Zbigniew Giergiczny, P. Nita, M. Faleńska-Regulska.
¬ródło: W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 147-154, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; granulowany żużel wielkopiecowy ; cement portlandzki ; cement hutniczy ; nawierzchnia drogowa ; trwało¶ć betonu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; granulated blast-furnace slag ; Portland cement ; slag cement ; road pavement ; concrete durability
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


272/322
Nr opisu: 0000072891
Tytuł oryginału: Cement do produkcji wibroprasowanej kostki brukowej w aspekcie wymagań noarmy PN-19701.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Technologia produkcji i badania własno¶ci betonowej kostki brukowej. Sympozjum naukowo-techniczne, Kraków, kwiecień 1999. ADDIMENT Polska Sp. z o.o. [i in.]. Kraków : Addiment Polska, 1999, s. 5-9, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton wibroprasowany ; kostka brukowa wibroprasowana ; cement portlandzki ; norma PN-19701
Słowa kluczowe angielskie: cement ; vibropressed concrete ; vibropressed pavement brick ; Portland cement ; standard PN-19701
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


273/322
Nr opisu: 0000072935
Tytuł oryginału: Cement z dodatkami mineralnymi. Rodzaje, wła¶ciwo¶ci i możliwo¶ci zastosowania w budownictwie. Materiały sympozjum naukowo-technicznego. Pod red. Zbigniewa Giergicznego.
Adres wydawniczy: Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 1999
Słowa kluczowe polskie: cement ; dodatek mineralny ; rodzaje cementu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; mineral additive ; types of cement
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


274/322
Nr opisu: 0000072876
Tytuł oryginału: Cementy z dodatkami mineralnymi w ¶wietle wymagań nowej normy cementowej PN-B-19701
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Warstwy Dachy ¦ciany 1999 nr 3, s. 100-102, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1644-2555
Słowa kluczowe polskie: cement ; dodatek mineralny ; wła¶ciwo¶ci cementu ; PN-B-19701
Słowa kluczowe angielskie: cement ; mineral additive ; cement properties ; PN-B-19701
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


275/322
Nr opisu: 0000073018
Tytuł oryginału: Dodatki mineralne a odporno¶ć na agresję chemiczn± cementu.
Tytuł w wersji angielskiej: Mineral admixtures and chemical resistance of cement
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Infrastruktura podziemna miast. VII Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 102-109, bibliogr. 12 poz.
Organizator: Instytut Inżynierii L±dowej Politechniki Wrocławskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwo BETA S.A. - Warszawa
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii L±dowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 48 Seria: Konferencje ; nr 18 0324-9735)
Słowa kluczowe polskie: cement ; dodatek mineralny ; popiół lotny ; odporno¶ć na agresję chemiczn± ; korozja siarczanowa ; wytrzymało¶ć ; granulowany żużel wielkopiecowy ; kamień wapienny
Słowa kluczowe angielskie: cement ; mineral additive ; fly ash ; chemical resistance ; sulfate corrosion ; durability ; granulated blast-furnace slag ; limestone
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4086


276/322
Nr opisu: 0000072877
Tytuł oryginału: Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie opolskim
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, J. Lichtoń.
¬ródło: -BUM Bud. Usł. Mieszk. 1999 nr 4, wyd. spec., s. 5-8, 13
p-ISSN: 1507-4331
Słowa kluczowe polskie: odpady komunalne ; gospodarka odpadami ; województwo opolskie
Słowa kluczowe angielskie: municipal waste ; waste management ; Opole Voivodeship
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


277/322
Nr opisu: 0000072899
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci cementu a jego praktyczne zastosowanie.
Tytuł w wersji angielskiej: Properties of cement and practical application
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Reologia w technologii betonu. Sympozjum naukowo-techniczne, Gliwice, kwiecień 1999 r. Górażdże Trade Spółka z o.o. w Choruli, ADDIMENT Polska Spółka z o.o. w Krakowie, Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Budownictwa Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach. Gliwice : [b.w.], 1999, s. 25-34, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; beton ; wła¶ciwo¶ci cementu ; odporno¶ć korozyjna
Słowa kluczowe angielskie: cement ; concrete ; cement properties ; corrosion resistance
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


278/322
Nr opisu: 0000072934
Tytuł oryginału: Wybrane zastosowania cementów w budownictwie.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Cement z dodatkami mineralnymi. Rodzaje, wła¶ciwo¶ci i możliwo¶ci zastosowania w budownictwie. Materiały sympozjum naukowo-technicznego. Pod red. Zbigniewa Giergicznego. Górażdże Trade w Choruli [et al.]. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 1999, s. 83-94, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; wła¶ciwo¶ci cementu ; rodzaje cementu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; cement properties ; types of cement
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


279/322
Nr opisu: 0000072869
Tytuł oryginału: Cement hutniczy - efektywny materiał wi±ż±cy w budowie oczyszczalni ¶cieków.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak.
¬ródło: W: Współczesne technologie betonu w budowie oczyszczalni ¶cieków. Materiały II sympozjum naukowo-technicznego, Poznań, listopad 1998. Politechnika Poznańska. Instytut Konstrukcji Budowlanych, ADDIMENT Polska Sp. z o.o., GÓRAŻDŻe Trade Sp. z o.o.. Wronki : AD-PRINT, 1998, s. 57-67, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement hutniczy ; beton wysokowytrzymały ; oczyszczalnia ¶cieków ; odporno¶ć korozyjna
Słowa kluczowe angielskie: slag cement ; high performance concrete ; sewage treatment plant ; corrosion resistance
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


280/322
Nr opisu: 0000072871
Tytuł oryginału: Cementy portlandzkie z dodatkami mineralnymi a odporno¶ć na agresję chemiczn± betonu.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
¬ródło: W: Współczesne technologie betonu w budowie oczyszczalni ¶cieków. Materiały II sympozjum naukowo-technicznego, Poznań, listopad 1998. Politechnika Poznańska. Instytut Konstrukcji Budowlanych, ADDIMENT Polska Sp. z o.o., GÓRAŻDŻe Trade Sp. z o.o.. Wronki : AD-PRINT, 1998, s. 41-48, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; dodatek mineralny ; popiół lotny krzemionkowy ; odporno¶ć na agresję chemiczn±
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; mineral additive ; siliceous fly ash ; chemical resistance
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


281/322
Nr opisu: 0000072926
Tytuł oryginału: Cementy z dodatkami mineralnymi w ofercie handlowej Górażdże Trade - wła¶ciwo¶ci i możliwo¶ci wykorzystania.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Nowoczesny beton, cementy, dodatki i domieszki chemiczne. Materiały sympozjum naukowo-technicznego, Szczecin, 21 maja 1998. GÓRAŻDŻE Trade Sp. z o.o. w Choruli, ADDIMENT POLSKA Sp. z o.o., Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Zakład Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu. Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 1998, s. 7-14, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement ; dodatek mineralny ; cement portlandzki ; cement hutniczy ; wła¶ciwo¶ci cementu
Słowa kluczowe angielskie: cement ; mineral additive ; Portland cement ; slag cement ; cement properties
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


282/322
Nr opisu: 0000072904
Tytuł oryginału: Nowe cementy w ofercie handlowej Górażdże Trade.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Beton w budowie obiektów hydrotechnicznych i oczyszczalni ¶cieków. Materiały sympozjum naukowo-technicznego, Chorula, czerwiec 1998. Górażdze Trade Sp. z o.o. w Choruli [i in.]. Chorula : [b.w.], 1998, s. 5-13, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; cement hutniczy ; wła¶ciwo¶ci cementu
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; slag cement ; cement properties
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


283/322
Nr opisu: 0000072824
Tytuł oryginału: Rodzaje i wła¶ciwo¶ci cementów będ±cych w ofercie handlowej Górażdże Trade w aspekcie nowej normy cementowej.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Efektywne wykorzystanie cementów. Wybrane zastosowania w budownictwie. Sympozjum Naukowo-techniczne, Wrocław, kwiecień 1998. Wronki : AD-PRINT, 1998, s. 5-15
Organizator: Górażdże Trade Sp. z o.o. w Choruli, ADDIMENT Polska Sp zo.o., Politechnika Wrocławska, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


284/322
Nr opisu: 0000073153
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci cementów będ±cych w ofercie handlowej CGS Trade.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Beton i prefabrykacja. XVI Konferencja naukowo-techniczna "Jadwisin '98", Serock, 20-23 kwietnia 1998. T. 2: Referaty indywidualne. [Warszawa] : [Centralny O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet"], 1998, s. 454-461, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement portlandzki ; cement hutniczy ; wła¶ciwo¶ci cementu
Słowa kluczowe angielskie: Portland cement ; slag cement ; cement properties
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


285/322
Nr opisu: 0000072879
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci i rodzaje cementów
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Kalejdoskop Bud. 1998 R. 2 nr 7/8, s. 34-38
p-ISSN: 1429-5865
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


286/322
Nr opisu: 0000072819
Tytuł oryginału: Cement hutniczy CEM III/A 32,5N-NA - efektywny materiał wi±ż±cy w budowie obiektów hydrotechnicznych i zwi±zanych z ochron± ¶rodowiska.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Woda - ¶cieki - odpady w ¶rodowisku. III Konferencja naukowo-techniczna, Zielona Góra, 2-4 wrze¶nia 1999 r.. Politechnika Zielonogórska. Instytut Inżynierii ¦rodowiska. Zielona Góra : [b.w.], 1999, s. 61-69, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


287/322
Nr opisu: 0000072825
Tytuł oryginału: Cementy w ofercie handlowej CGS Trade.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Cement hutniczy CEM III/A. Wła¶ciwo¶ci i perspektywy zastosowań w budownictwie. Materiały sympozjum naukowo-technicznego, Poznań 19 listopad 1997. Wronki : AD-PRINT, 1997, s. 75-86, bibliogr. 5 poz.
Organizator: CGS Trade Sp.z o.o. w Choruli, Politechnika Poznańska. Instytut Konstrukcji Budowlanych
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


288/322
Nr opisu: 0000072881
Tytuł oryginału: Odporno¶ć na agresję chemiczn± cementów zawieraj±cych aktywne dodatki mineralne
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Warstwy Dachy ¦ciany 1997 nr 2, s. 117-119, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1644-2555
Słowa kluczowe polskie: cement ; wła¶ciwo¶ci cementu ; dodatek mineralny ; dodatek aktywny ; odporno¶ć na korozję
Słowa kluczowe angielskie: cement ; cement properties ; mineral additive ; active additive ; corrosion resistance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


289/322
Nr opisu: 0000073639
Tytuł oryginału: Sulphate resistance of cements with mineral admixtures.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Proceedings of the 10th International Congress on the Chemistry of Cement. 10th ICCC, Gothenburg, Sweden, June 2-6, 1997. Vol. 4: Performance and durability of cementitious materials. Ed. by H. Justnes. Goteborg : Amarkai AB, 1997, paper no. 4iv019 s. 1-4, bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; odporno¶ć na agresję siarczanow±
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; sulphate resistance ; strength retrogression
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


290/322
Nr opisu: 0000072797
Tytuł oryginału: Katalog technologii gospodarczego wykorzystania odpadów mineralnych z górnictwa i energetyki.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, R. Szromba.
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 1996
Opis fizyczny: , 241 s.
Typ publikacji: I
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


291/322
Nr opisu: 0000073023
Tytuł oryginału: Odporno¶ć na agresję chemiczn± cementów zawieraj±cych aktywne dodatki mineralne.
Tytuł w wersji angielskiej: Chemical resistance of cements with active mineral admixtures
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Zagadnienia materiałowe w inżynierii l±dowej. Matbud '96. Konferencja naukowo-techniczna, Kraków - Mogilany, 19-22 czerwca 1996. Kraków : Agencja Wydaw. Zebra, 1996, s. 124-131, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 83-905067-0-X
Organizator: Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii L±dowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli
Słowa kluczowe polskie: cement ; klinkier ; dodatek mineralny ; odporno¶ć na agresję chemiczn±
Słowa kluczowe angielskie: cement ; clinker ; mineral additive ; chemical resistance
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


292/322
Nr opisu: 0000072886
Tytuł oryginału: Cementy popiołowe z dodatkiem pyłu krzemionkowego
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Cem. Wap. Gips 1995 R. 48 nr 1, s. 17-22, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0008-8897
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.343


293/322
Nr opisu: 0000073332
Tytuł oryginału: Durability of some cement mortars in chlorides containing solutions.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, J. Małolepszy, J. Deja.
¬ródło: W: Fifth CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete. Supplementary papers. Milwaukee : [b.w.], 1995, s. 681-693, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: cement wieloskładnikowy ; popiół lotny wapienny ; pył krzemionkowy ; roztwór NaCl ; wytrzymało¶ć na ¶ciskanie ; odporno¶ć korozyjna ; uwodnienie
Słowa kluczowe angielskie: composite cement ; calcareous fly ash ; silica fume ; NaCl solution ; compressive strength ; corrosion resistance ; hydration
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


294/322
Nr opisu: 0000073143
Tytuł oryginału: Własno¶ci pucolanowe i aktywno¶ć hydrauliczna popiołów lotnych
Tytuł w wersji angielskiej: Pozzolanic properties and hydraulic activity of fly ashes
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Pr. Inst. Miner. Mater. Bud. 1995 nr 17, s. 33-43, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0860-9160
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; materiał wi±ż±cy ; spalanie fluidalne ; dodatek mineralny ; własno¶ci pucolanowe ; aktywno¶ć hydrauliczna
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; binding material ; fluidized combustion ; mineral additive ; pozzolanic properties ; hydraulic activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


295/322
Nr opisu: 0000072943
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci i kierunki wykorzystania popiołów lotnych z suchego odsiarczania spalin w budownictwie.
Tytuł w wersji angielskiej: The properties and directions of utilization of fly ash from dry combustion gases desulphurization method in building industry
Autorzy: S. Grzeszczyk, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kraków - Krynica, 1995. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 7: Materiały budowlane. Technologia i organizacja. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 1995, s. 21-28, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: popiół lotny ; odsiarczanie spalin ; odsiarczanie suche
Słowa kluczowe angielskie: fly ash ; flue gas desulphurisation ; dry desulphurisation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


296/322
Nr opisu: 0000072817
Tytuł oryginału: Wyniki badań składu fazowego zapraw budowlanych pochodz±cych z zamku we Wleniu
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, J. Michniewicz.
¬ródło: -¦l. Sprawozdania Archeol. 1995 t. 36, s. 255-265, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


297/322
Nr opisu: 0000072796
Tytuł oryginału: Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie opolskim. Stan aktualny i perspektywy rozwoju.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, J. Lichtoń.
Adres wydawniczy: Opole : Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej, 1994
Opis fizyczny: , 117 s., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: I
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


298/322
Nr opisu: 0000072815
Tytuł oryginału: Kierunki gospodarczego wykorzystania zneutralizowanej ziemi biel±cej z zakładów tłuszczowych.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, S. Oleksowicz, A. Weryńska.
¬ródło: W: Biomateriały, materiały w ochronie zdrowia i ¶rodowiska. Materiały I krajowej konferencji, Kraków 1994. Pod red. L. Stocha. Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 1994, s. 381-391, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Prace Komisji Nauk Ceramicznych. Ceramika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie vol. 46 Polski Biuletyn Ceramiczny ; nr 8 0860-3340)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


299/322
Nr opisu: 0000073151
Tytuł oryginału: Surowce odpadowe opolszczyzny potencjaln± baz± surowcow± dla przemysłu cementowego.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, J. Lichtoń.
¬ródło: W: Przemysł cementowo-wapienniczy a ochrona ¶rodowiska. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Opole - Turawa, 26-28 kwietnia 1994. Materiały konferencyjne. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych przy Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1994, s. 63-69, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych ; nr 16)
Słowa kluczowe polskie: odpady przemysłowe ; utylizacja odpadów ; gospodarka odpadami ; przemysł cementowy ; województwo opolskie
Słowa kluczowe angielskie: industrial waste ; waste utilization ; waste management ; cement industry ; Opole Voivodeship
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


300/322
Nr opisu: 0000073146
Tytuł oryginału: Wykorzystanie odpadowej ziemi biel±cej z przemysłu tłuszczowego do produkcji klinkieru cementowego.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, S. Oleksowicz, A. Weryńska.
¬ródło: W: Przemysł cementowo-wapienniczy a ochrona ¶rodowiska. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Opole - Turawa, 26-28 kwietnia 1994. Materiały konferencyjne. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych przy Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1994, s. 53-61, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych ; nr 16)
Słowa kluczowe polskie: klinkier ; utylizacja odpadów ; odpady ; przemysł tłuszczowy
Słowa kluczowe angielskie: clinker ; waste utilization ; waste ; fat industry
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


301/322
Nr opisu: 0000073334
Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania klinkieru cementowego.
Twórcy: Zbigniew Giergiczny, A. Lewandowska-Kanas, W. Adamczyk, Z. Ogłaza, R. Wilkoszewski, T. Jurasik, P. Nożownik.
¬ródło: Patent. Polska, nr 156 193. Int. Cl. C04B 7/24. Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Polska
Zgłosz. nr 270 617 z 11.02.1988. Opubl. 29.01.1993, 3 s.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


302/322
Nr opisu: 0000072820
Tytuł oryginału: The properties and use of fly ashes from the brown coal combustion.
Tytuł w wersji polskiej: Wła¶ciwo¶ci i możliwo¶ci wykorzystania popiołu lotnego ze spalania węgla brunatnego
Autorzy: E. Giergiczny, Zbigniew Giergiczny, E. Michniewicz.
¬ródło: W: Proceedings of the Fourth International Symposium on the Reclamation, Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes, Kraków, Poland, September 6-10, 1993. Vol. 2. Ed. by Krystyna M. Skarżyńska. Kraków : University of Agriculture, 1993, s. 609-616, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


303/322
Nr opisu: 0000073142
Tytuł oryginału: Własno¶ci spoiw wi±ż±cych dojrzewaj±cych w nasyconym roztworze chlorku sodowego
Tytuł w wersji angielskiej: Properties of binding materials maturing in saturated solution of sodium chloride
Autorzy: E. Giergiczny, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Pr. Inst. Miner. Mater. Bud. 1993 nr 13, s. 11-17, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0860-9160
Słowa kluczowe polskie: spoiwo ; chlorek sodu ; NaCl ; cement pucolanowy
Słowa kluczowe angielskie: binder ; sodium chloride ; NaCl ; pozzolan cement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


304/322
Nr opisu: 0000073016
Tytuł oryginału: Wykorzystanie odpadów przemysłowych w technologii produkcji cementu.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Monitoring - Opole '93. [Materiały przygotowane na Seminarium pt. "Monitoring-Chemia ¦rodowiaka-Przemysł, Opole, 03-05.11.1993]. Red. W. Wacławek. Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców ¦l±skich, 1993, s. 13-22, bibliogr. 19 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców ¦l±skich w Opolu ; Chemia ; 16)
Słowa kluczowe polskie: przemysł cementowy ; odpady przemysłowe ; dodatek mineralny ; spalanie odpadów ; utylizacja odpadów
Słowa kluczowe angielskie: cement industry ; industrial waste ; mineral additive ; waste incineration ; waste utilization
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


305/322
Nr opisu: 0000072811
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć hydrauliczna wapniowych popiołów lotnych.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Postępy technologii ceramiki, szkieł i materiałów wi±ż±cych. Materiały I Konferencji Ceramicznej, Zakopane, 14-16 wrzesień 1992. Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 1992, s. 83-90, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Prace Komisji Nauk Ceramicznych. Ceramika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie vol. 41 Polski Biuletyn Ceramiczny ; nr 3 0860-3340)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


306/322
Nr opisu: 0000072974
Tytuł oryginału: The properties of cement containing fly ash together with other admixtures.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Fly ash, silica fume, slag, and natural pozzolans in concrete. Fourth international conference, Istanbul, Turkey, May 1992. Proceedings. Ed. V.M. Malhotra. Detroit : American Concrete Institute, 1992, s. 439-456, bibliogr. 13 poz.
Seria: (ACI-SP ; 132)
Słowa kluczowe polskie: domieszka ; wytrzymało¶ć na ¶ciskanie ; beton ; wytrzymało¶ć na zginanie ; popiół lotny ; uwodnienie ; pył krzemionkowy ; fosfogips ; cement pucolanowy
Słowa kluczowe angielskie: admixture ; compressive strength ; concrete ; flexural strength ; fly ash ; hydration ; silica fume ; phosphogypsum ; pozzolan cement
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


307/322
Nr opisu: 0000073270
Tytuł oryginału: Badanie procesu zestalania zaczynów z popiołów bełchatowskich
Tytuł w wersji angielskiej: Investigation of solidifying process for slurries from Bełchatów ashes
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, E. Michniewicz.
¬ródło: -Gór. Odkryw. 1991 R. 33 nr 1, s. 63-73, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0043-2075
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2785


308/322
Nr opisu: 0000072884
Tytuł oryginału: Popioły lotne z węgla brunatnego jako dodatki mineralne do produkcji cementu
Autorzy: E. Giergiczny, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Mater. Bud. 1991 nr 1, s. 14-15
p-ISSN: 0137-2971
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1905


309/322
Nr opisu: 0000072977
Tytuł oryginału: The wastes from power plants as substitute of natural raw materials.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Waste materials in construction. Proceedings of the International Conference on Environmental Implications of Construction with Waste Materials, Maastricht, the Netherlands, 10-14 November 1991. Ed. by J. J. M. Goumans, H. A. van der Sloot, Th. G. Aalbers. Amsterdam : Elsevier, 1991, s. 619-620
Seria: (Studies in Environmental Science ; 48)
DOI:
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


310/322
Nr opisu: 0000072868
Tytuł oryginału: Aktivirovannye zol'nye cementy i betony na ich osnove.
Tytuł w wersji polskiej: Aktywowane cementy popiołowe i betony na ich bazie
Autorzy: J. Deja, Zbigniew Giergiczny, J. Małolepszy.
¬ródło: W: Betony na osnove zoly i slaka tes i kompleksnoe ich ispol'zovanie v stroitel'stve. Vsesojuznaja naucno-techniceskaja konferencija. Sbornik dokladov. T. 2. Pod red. S. Pavlenko. Novokuzneck : [b.w.], 1990, s. 29-33, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


311/322
Nr opisu: 0000073274
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci polepszenia charakterystyki wytrzymało¶ciowej zestalonych zaczynów popiołowych z elektrowni Turów
Tytuł w wersji angielskiej: Possible improvement of mechanical features for solidified ash slurries from Turów Power Plant
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, E. Michniewicz.
¬ródło: -Gór. Odkryw. 1991 R. 32 nr 5/6, s. 80-87, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0043-2075
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2785


312/322
Nr opisu: 0000073337
Tytuł oryginału: Osobennosti gidratacii cementozol'nyh kompozicij v prisutsvii dobavok
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, M. M. Syčev, E. N. Kazanskaa.
¬ródło: -Izv. Vysš. Uceb. Zaved., Himiâ Him. Tehnol. 1990 t. 33 vyp. 2, s. 77-80, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0579-2991
Typ publikacji: A
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


313/322
Nr opisu: 0000073349
Tytuł oryginału: Aktivaciâ vâžusih na osnove zol-unosa. Avtoreferat. 05.17.11. Tehnologiâ keramičeskih, silikatnych i tugoplavkih nemetalličeskih materialov.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
Adres wydawniczy: Leningrad : [b.w.], 1989
Opis fizyczny: , 20 s., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: I
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


314/322
Nr opisu: 0000073139
Tytuł oryginału: Influence of fineness of fly ashes on their hydraulic activity.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, A. Weryńska.
¬ródło: W: Fly ash, silica fume, slag, and natural pozzolans in concrete. Third international conference, Trondheim, Norway, 1989. Proceedings. Vol. 1. Ed. V. M. Malhotra. Detroit : American Concrete Institute, 1989, s. 97-115, bibliogr. 6 poz.
Seria: (SP ; American Concrete Institute 114)
Słowa kluczowe polskie: wapń ; zaczyn cementowy ; wytrzymało¶ć na ¶ciskanie ; miałko¶ć ; popiół lotny ; zaprawa ; powierzchnia wła¶ciwa
Słowa kluczowe angielskie: calcium ; cement paste ; compressive strength ; fineness ; fly ash ; mortar ; specific surface
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


315/322
Nr opisu: 0000073182
Tytuł oryginału: Vliânie dobavok na hod reakcii v sisteme zola-unosa - Ca/OH/2.
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of additives on the reaction in the fly ash - Ca(OH)2 system
Autorzy: Zbigniew Giergiczny, E. Giergiczny.
¬ródło: W: XV. Szilikatipari es Szilikattudomanyi Konferencia = XV. Konferenz der Silikatindustrie und Silikatwissenschaft = XV Conference on Silicate Industry and Silicate Science = XV Konferenciâ Silikatnoj Promyšlennosti i Nauki o Silikatach, Budapest, 1989.6.12-16. Budapest : OMIKK, 1989, s. 300-305, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


316/322
Nr opisu: 0000072818
Tytuł oryginału: Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego na własno¶ci cementów popiołowych.
Autorzy: Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: Inżynieria materiałowa. 1 Konferencja naukowo-techniczna, Bydgoszcz, czerwiec 1989. T. 1. Bydgoszcz : Naczelna Organizacja Techniczna, 1989, s. 41-50, bibliogr. 4 poz.
Organizator: Sekcja Zastosowań Materiałów w Budownictwie KILIW PAN, Polski Zwi±zek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


317/322
Nr opisu: 0000072940
Tytuł oryginału: Hydration studies on the system pulverized fly ash - Ca(OH)2 - CaCl2 using DTA and TG
Autorzy: E. Giergiczny, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -J. Therm. Anal. 1988 vol. 33, s. 821-825, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0368-4466
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


318/322
Nr opisu: 0000072887
Tytuł oryginału: Możliwo¶ć utylizacji zneutralizowanego szlamu potrawiennego w przemy¶le cementowym
Autorzy: W. Adamczyk, Zbigniew Giergiczny, A. Lewandowska-Kanas.
¬ródło: -Cem. Wap. Gips 1988 R. 41 nr 9, s. 195-200, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0008-8897
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.343


319/322
Nr opisu: 0000072849
Tytuł oryginału: Svojstva vjazuscich materialov soderzajuscich osnovnuju zolu-unosa iz sziganija burogo uglja.
Tytuł w wersji polskiej: Wła¶ciwo¶ci materiałów wi±ż±cych zawieraj±cych zasadowy popiół lotny ze spalania węgla brunatnego
Autorzy: E. Giergiczny, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: W: 10. Internationale Baustoff - und Silikattagung. 10.Ibausil, Weimar, 9. bis 13. mai 1988. Tagungsbericht. Sekt. 1: Bindebaustoffe. Hochschule für Architektur und Bauwesen. Weimar : Hochschule für Architektur und Bauwesen, 1988, s. 258-261, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


320/322
Nr opisu: 0000073338
Tytuł oryginału: Vliânie dispersnosti burougol'noj zoly-unosa na pročnost' zol'nyh cementov
Autorzy: B. Weryński, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Cement, [Leningrad] 1988 nr 10, s. 18-20, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0041-4867
Typ publikacji: A
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z


321/322
Nr opisu: 0000072885
Tytuł oryginału: Wapno pokarbidowe - pełnowarto¶ciowy materiał budowlany
Autorzy: S. Bethke, Zbigniew Giergiczny.
¬ródło: -Cem. Wap. Gips 1988 R. 41 nr 10, s. 214-216, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0008-8897
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.343


322/322
Nr opisu: 0000072949
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci materiałów wi±żacych zawieraj±cych popiół lotny ze spalania węgla brunatnego.
Tytuł w wersji angielskiej: Properties of binding materials containing lignite fly ash
Autorzy: E. Giergiczny, Zbigniew Giergiczny, A. Weryńska.
¬ródło: W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa. XXXIV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gliwice - Krynica 1988. Referaty. T. 4: Materiały budowlane i fizyka budowli. Gliwice : [b.w.], 1988, s. 61-66, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. Mg 93880


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie