Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GAJEWSKI M
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000089464
Tytuł oryginału: Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych KPRNPP-2013 [online].
Autorzy: D. Sybilski, W. Bańkowski, B. Gajewska, M. Gajewski, M. Graczyk, Marcin Grygierek, P. Harasim, R. Horodecka, Kazimierz** Kłosek, C. Kraszewski, L. Krysiński, M. Maliszewski, T. Mechowski, K. Mirski, J. Sudyka, B. Wilczek, Andrzej Wróbel, A. Zofka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2013
Opis fizyczny: , (plik pdf) 240 s.
Uwagi: Dostępny w Internecie: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-w-trakcie_3434/KPRNPP%20i%20Zalaczniki%202013.pdf [dostęp 22 stycznia 2013]
Słowa kluczowe polskie: naprawa drogi ; nawierzchnia drogowa ; diagnostyka nawierzchni drogowej ; szkody górnicze ; nawierzchnia podatna ; nawierzchnia półsztywna
Słowa kluczowe angielskie: road repair ; road pavement ; diagnosis of road pavement ; mining damage ; flexible pavement ; semi-rigid pavement
Typ publikacji: I
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/14
Nr opisu: 0000030951
Tytuł oryginału: Informatyczne systemy klasy ERP oraz CAD/CAM jako element rozwoju przedsiębiorstwa - problemy wdrożeniowe.
Autorzy: M. Gajewski, Krzysztof* Pałucha.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie. [IX Konferencja, Zakopane, 16-18 stycznia 2006]. Zbiór prac. T. 1. Pod red. R. Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarz±dzania Produkcj±, 2006, s. 391-400, bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe polskie: ERP ; MRP II/III ; CAD ; CAM ; PDM
Słowa kluczowe angielskie: ERP ; MRP II/III ; CAD ; CAM ; PDM
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 121155


3/14
Nr opisu: 0000017580
Tytuł oryginału: Informatyczne systemy logistyczne a sterowanie produkcj± wieloasortymentow± o charakterze montażowym w warunkach just in time.
Autorzy: M. Gajewski, Krzysztof* Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług 2000. [XXII ¦l±skie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 341-354
Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/14
Nr opisu: 0000084489
Tytuł oryginału: Zintegrowane komputerowo sterowanie produkcj±
Autorzy: M. Gajewski, Krzysztof* Pałucha.
¬ródło: -Prz. Organ. 2000 nr 1, s. 28-33
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


5/14
Nr opisu: 0000052949
Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania emalii elektroizolacyjnych stosowanych jako powłoki ochronne rezystorów warstwowych stałych na bazie dianowych żywic epoksydowych.
Twórcy: Zygmunt** Specjał, Wiesław** Szeja, M. Gajewski, A. Heinze, L. Kucharczyk, Andrzej** Koszorek, Tadeusz Bieg, B. Kawalec, F. Paluch, Zbigniew** Pruszowski.
¬ródło: Patent. Polska, nr 159 570. Int. Cl. C08G 59/42, C09D 5/25. Politechnika ¦l±ska, PolskaCentrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów, PolskaKrakowskie Zakłady Elektroniczne, Polska
Zgłosz. nr 277 197 z 13.01.1989. Opubl. 31.12.1992, 4 s.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


6/14
Nr opisu: 0000052849
Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania lakierów elektroizolacyjnych na bazie dianowych żywic epoksydowych stosowanych jako powłoki ochronne rezystorów warstwowych stałych.
Twórcy: Zygmunt** Specjał, Wiesław** Szeja, Zbigniew** Pruszowski, Andrzej** Koszorek, Tadeusz Bieg, A. Rojek, A. Heinze, W. Kucharczyk, M. Gajewski, B. Kawalec.
¬ródło: Patent. Polska, nr 155 103. Int.Cl. C09D 5/25, C08L 63/02. Politechnika ¦l±ska, PolskaCentrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów "Unitra-Telpod", Polska
Zgłosz. nr P 267 557 z 01.09.1987. Opubl. 28.02.1992, 4 s.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: PSl. N/Pt
Dostęp on-line:


7/14
Nr opisu: 0000052847
Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania rezystorów półprecyzyjnych z warstw± metaliczn± Ni-P.
Twórcy: Zygmunt** Specjał, Zbigniew** Pruszowski, Jacek** Majewski, Andrzej** Koszorek, A. Rojek, L. Kucharczyk, M. Gajewski.
¬ródło: Patent. Polska, nr 154 999. Int.Cl. H01C 17/18, C23C 18/36. Politechnika ¦l±ska, PolskaKrakowskie Zakłady Elektroniczne "UNITRA-TELPOD", Polska
Zgłosz. nr 271 043 z 04.03.1988. Opubl. 28.02.1992, 4 s. 1 tabl.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


8/14
Nr opisu: 0000053944
Tytuł oryginału: Lakier elektroizolacyjny na powłoki zabezpieczaj±ce rezystory warstwowe stałe.
Twórcy: Zygmunt** Specjał, Wiesław** Szeja, Zbigniew** Pruszowski, Andrzej** Koszorek, Tadeusz Bieg, Bogdan** Kawalec, A. Rojek, A. Heinze, W. Kucharczyk, M. Gajewski.
¬ródło: Patent. Polska, nr 153 114. Int. Cl. C09D 5/25, HO1B 3/40. Politechnika ¦l±ska, PolskaCentrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów "Unitra-Telpod", Polska
Zgłosz. nr 270 263 z 21.01.1988. Opubl. 30.08.1991, 3 s.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


9/14
Nr opisu: 0000053978
Tytuł oryginału: Staliwo chromowo-niklowo-miedziowe o kontrolowanej przemianie, odporne na korozję i ¶cieranie.
Twórcy: M. Gajewski, Adam** Hernas, J. Tomal, Z. Wojcik.
¬ródło: Patent. Polska, nr 150 920. Int. Cl. C22C 38/42. Politechnika ¦więtokrzyska, Polska
Zgłosz. 271 597 z 31.03.1988. Opubl. 30.08.1991, 2 s.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


10/14
Nr opisu: 0000053979
Tytuł oryginału: Staliwo o strukturze austenityczno-ferrytycznej odporne na korozję i ¶cieranie.
Twórcy: M. Gajewski, Adam** Hernas, J. Tomal, Z. Wójcik.
¬ródło: Patent. Polska, nr 150 919. Int. Cl. C22C 38/42. Politechnika ¦więtokrzyska, Polska
Zgłosz. nr 271 596 z 31.03.1988. Opubl. 30.08.1991, 2 s.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


11/14
Nr opisu: 0000061704
Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania rezystorów z warstw± metaliczn± Ni-P.
Twórcy: Zbigniew** Pruszowski, A. Rojek, A. Heinze, W. Kucharczyk, M. Gajewski, Zbigniew* Miłek, Jacek** Szuber.
¬ródło: Patent. Polska, nr 149 195. Int. Cl. H01C 17/06, C23C 18/00, C03C 15/00. Politechnika ¦l±ska, PolskaCentrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów "UNITRA - TELPOD", Polska
Zgłosz. nr P 261 386 z 11.09.1986. Opubl. 30.04.1990, 4 s.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


12/14
Nr opisu: 0000062367
Tytuł oryginału: Badania cienkich folii ze staliwa austenitycznego poddanego na¶wietlaniu jonami Ar+6 lub Ne+3.
Autorzy: M. Gajewski, Adam** Hernas.
¬ródło: W: VII Konferencja Mikroskopii Elektronowej Ciała Stałego, Kraków - Krynica, 17-20 kwietnia 1989 r.. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Komitet Metalurgii i Komitet Nauki o Materiałach PAN, Instytut Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków : AGH, 1989, s. 243-245, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/14
Nr opisu: 0000062217
Tytuł oryginału: Epoxide enamels as protective coating on the carbon film resistors.
Autorzy: Andrzej** Koszorek, Zbigniew** Pruszowski, Zygmunt** Specjał, M. Gajewski, B. Kawalec.
¬ródło: W: Proceedings of the 12-th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics - Poland Chapter, Gdańsk-Sobieszewo, 14-17 September 1988. Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1989, s. 109-111, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 37 Seria: Konferencje ; nr 10 0370-0887)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/14
Nr opisu: 0000064808
Tytuł oryginału: High-ohmic resistors manufactured by the chemical metallization.
Autorzy: W. Kucharczyk, A. Heinze, M. Gajewski, Zbigniew** Pruszowski.
¬ródło: W: Proceedings of the 11th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics - Poland Chapter, Koszalin - Kołobrzeg, 3-5 September 1987. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1988, s. 29-32
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 36 Seria: Konferencje ; nr 9 0370-0887)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3966


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie