Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GÓRA ARTUR
Liczba odnalezionych rekordów: 59Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/59
Nr opisu: 0000135662
Tytuł oryginału: Analiza in silico molekularnych podstaw zaburzenia glikozylacji w wyniku mutacji ASN107SER białka ALG13.
Autorzy: Karolina Mitusińska, Artur Góra.
¬ródło: W: VII ¦l±skie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 17
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


2/59
Nr opisu: 0000135676
Tytuł oryginału: Analiza wpływu aminokwasów znajduj±cych się na powierzchni dehalogenazy haloalkanowej LINB z zanurzonym centrum aktywnym na jej aktywno¶ć - badania teoretyczne i eksperymentalne.
Autorzy: Patryk Kapica, Agata Raczyńska, Katarzyna Papaj, Anna Byczek-Wyrostek, Agnieszka Stańczak, Mariusz Nowak, Anna Kasprzycka, Artur Góra.
¬ródło: W: VII ¦l±skie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 42-43
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


3/59
Nr opisu: 0000134612
Tytuł oryginału: Applications of water molecules for analysis of macromolecule properties
Autorzy: Karolina Mitusińska, Agata Raczyńska, Maria Bzówka, Weronika Bagrowska, Artur Góra.
¬ródło: -Comput. Struct. Biotechnol. J. 2020 vol. 18, s. 355-365, bibliogr. 142 poz.
Impact Factor: 6.018
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2001-0370
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cz±steczki wody ; struktura makrocz±steczki ; transport ; wykrywanie tunelu ; umieszczenie wody ; pozycje wody
Słowa kluczowe angielskie: water molecules ; macromolecule structure ; transportation ; tunnel detection ; water placement ; water sites
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/59
Nr opisu: 0000133685
Tytuł oryginału: AQUA-DUCT 1.0: structural and functional analysis of macromolecules from an intramolecular voids perspective
Autorzy: Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Maria Bzówka, Agata Raczyńska, Agnieszka Stańczak, Michał Banas, Weronika Bagrowska, Artur Góra.
¬ródło: -Bioinformatics 2020 vol. 36 iss. 8, s. 2599-2601, bibliogr. 12 poz.
Impact Factor: 5.610
Punktacja MNiSW: 200.000
p-ISSN: 1367-4803
e-ISSN: 1460-2059
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


5/59
Nr opisu: 0000135708
Tytuł oryginału: Poszukiwanie nowej strategii terapeutycznej skierowanej przeciwko głównej proteazie wirusa SARS-COV-2.
Autorzy: Maria Bzówka, Karolina Mitusińska, Agata Raczyńska, Aleksandra Samol, Katarzyna Papaj, Patrycja Spychalska, Anna Kasprzycka, Divine Shyntum, Patryk Kapica, Katarzyna Hopko, Weronika Bagrowska, R. Jaundoo, J. A. Tuszyński, Artur Góra.
¬ródło: W: VII ¦l±skie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 49-50
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


6/59
Nr opisu: 0000138284
Tytuł oryginału: Proteins structure models in the evaluation of novel variant (C.472_477del) in the MOCS2 gene
Autorzy: A. Jezela-Stanek, W. Blaz, Artur Góra, M. Bocheńska, K. Ku¶mierska, J. Sykut-Cegielska.
¬ródło: -Diagnostics 2020 vol. 10 iss. 10, s. 1-7, bibliogr. 12 poz.
Impact Factor: 3.110
Punktacja MNiSW: 70.000
e-ISSN: 2075-4418
DOI:
Słowa kluczowe polskie: deficyt kofaktora molibdenowego typu B ; gen MOCS2 ; białko o strukturze krystalicznej
Słowa kluczowe angielskie: molybdenum cofactor deficiency type B ; MOCS2 gene ; crystal protein structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


7/59
Nr opisu: 0000138011
Tytuł oryginału: Searching for the SARS-COV-2 main protease inhibitors.
Autorzy: Katarzyna Szleper, Patrycja Spychalska, Katarzyna Papaj, Patryk Kapica, Karolina Mitusińska, Anna Kasprzycka, Artur Góra.
¬ródło: W: 24rd Gliwice Scientific Meetings 2020, Gliwice, November 20-21, 2020. [online]. [B.m.] : [b.w.], 2020, (plik pdf) s. 63
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute - Oncology Center. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2020.pdf [dostęp 23 listopada 2020]
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


8/59
Nr opisu: 0000135037
Tytuł oryginału: Simple selection procedure to distinguish between static and flexible loops
Autorzy: Karolina Mitusińska, Tomasz Skalski, Artur Góra.
¬ródło: -Int. J. Mol. Sci. 2020 vol. 21 iss. 7, art. no. 2293 s. 1-15, bibliogr. 60 poz.
Impact Factor: 4.556
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 1422-0067
e-ISSN: 1422-0067
DOI:
Słowa kluczowe polskie: przywidywanie struktury ; rekonstrukcja pętli ; ruchoma pętla ; statyczna pętla ; struktura białka
Słowa kluczowe angielskie: structure prediction ; loop reconstruction ; flexible loop ; static loop ; protein structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


9/59
Nr opisu: 0000135345
Tytuł oryginału: Structural and evolutionary analysis indicate that the SARS-CoV-2 Mpro is a challenging target for small-molecule inhibitor design
Autorzy: Maria Bzówka, Karolina Mitusińska, Agata Raczyńska, Aleksandra Samol, J. A. Tuszyński, Artur Góra.
¬ródło: -Int. J. Mol. Sci. 2020 vol. 21 iss. 9, s. 1-17, bibliogr. 62 poz.
Impact Factor: 4.556
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 1422-0067
e-ISSN: 1422-0067
DOI:
Słowa kluczowe polskie: koronawirus ; SARS-CoV ; SARS-CoV-2 ; COVID-19 ; symulacje dynamiki molekularnej ; podej¶cie do ¶ledzenia ligandów ; projektowaniu leku ; inhibitory drobnocz±steczkowe ; analiza ewolucyjna
Słowa kluczowe angielskie: coronavirus ; SARS-CoV ; SARS-CoV-2 ; COVID-19 ; molecular dynamics simulations ; ligand tracking approach ; drug design ; small-molecule inhibitors ; evolutionary analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


10/59
Nr opisu: 0000135133
Tytuł oryginału: Structure-bioavailability relationship study of genistein derivatives with antiproliferative activity on human cancer cell
Autorzy: Katarzyna Papaj, Anna Kasprzycka, Artur Góra, A. Grajoszek, G. Rzepecka, J. Stojko, J.-J. Barski, Wiesław** Szeja, A. Rusin.
¬ródło: -J. Pharm. Biomed. Anal. 2020 vol. 185, s. 1-12, bibliogr. 30 poz.
Impact Factor: 3.209
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0731-7085
e-ISSN: 1873-264X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: pochodne genisteiny ; model Caco-2 ; metabolizm ; interakcja struktura-dostępno¶ć ; test PAMPA
Słowa kluczowe angielskie: genistein derivatives ; Caco-2 model ; metabolism ; structure-bioavailability interaction ; PAMPA assay
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


11/59
Nr opisu: 0000135674
Tytuł oryginału: Wybrane przykłady projektów realizowanych w obszarze biologii strukturalnej, biotechnologii, medycyny, ochrony ¶rodowiska oraz bioinformatyki.
Autorzy: Artur Góra.
¬ródło: W: VII ¦l±skie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 41
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


12/59
Nr opisu: 0000130367
Tytuł oryginału: Distant non-obvious mutations influence the activity of a hyperthermophilic pyrococcus furiosus phosphoglucose isomerase
Autorzy: K. Subramanian, Karolina Mitusińska, J. Raedts, F. Almourfi, H.-J. Joosten, S. Hendriks, S. E. Sedelnikova, S. V. M. Kengen, W. R. Hager, Artur Góra, V. A. P. Martins dos Santos, P. J. Baker, J. Van Der Oost, P. J. Schaap.
¬ródło: -Biomolecules 2019 vol. 9 iss. 6, art. no. 212, s. 1-16, bibliogr. 51 poz.
Impact Factor: 4.082
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2218-273X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: inżynieria białek ; komulator ; izomeraza glukozofosforanowa należ±ca do superrodziny białek cupin ; Pyrococcus furiosus
Słowa kluczowe angielskie: protein engineering ; comulator ; cupin phosphoglucose isomerase ; Pyrococcus furiosus ; solvent access
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


13/59
Nr opisu: 0000133928
Tytuł oryginału: Does the loop reconstruction method affect protein functionality?
Autorzy: Karolina Mitusińska, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
¬ródło: -FEBS Open Bio 2019 vol. 9 suppl. 1, s. 272-273
Uwagi: Streszczenie referatu wygłoszonego na: 44th FEBS Congress, From Molecules to Living Systems, Krakow, Poland, July 6-11, 2019
p-ISSN: 2211-5463
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


14/59
Nr opisu: 0000134738
Tytuł oryginału: Identification and verification of the role of distal surface amino acids for LinB enzyme activity.
Autorzy: Patryk Kapica, Katarzyna Papaj, Anna Byczek-Wyrostek, Mariusz* Nowak, Agnieszka Stańczak, Artur Góra.
¬ródło: W: XXIIIrd Gliwice Scientific Meetings 2019, Gliwice, November 22-23, 2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 131
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute - Oncology Center. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/59
Nr opisu: 0000125114
Tytuł oryginału: BALCONY: an R package for MSA and functional compartments of protein variability analysis
Autorzy: Alicja* Płuciennik, Michał* Stolarczyk, Maria Bzówka, Agata Raczyńska, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
¬ródło: -BMC Bioinformatics 2018 vol. 19 iss. 1, art. no. 300 s. 1-8, bibliogr. 27 poz.
Impact Factor: 2.213
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1471-2105
e-ISSN: 1471-2105
DOI:
Słowa kluczowe polskie: MSA ; pakiet R
Słowa kluczowe angielskie: MSA ; R package ; conservation/entropy analysis ; protein evolution
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


16/59
Nr opisu: 0000126258
Tytuł oryginału: Evolution of functionally important compartments of proteins - what can we learn from studying epoxide hydrolases?
Autorzy: Maria Bzówka, Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Agnieszka Stańczak, Agata Raczyńska, Artur Góra.
¬ródło: -New Biotechnol. 2018 vol. 44 suppl. S, s. S93-S94
Uwagi: Suplement zawiera: Abstracts of the 18th European Congress on Biotechnology
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
p-ISSN: 1871-6784
DOI:
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


17/59
Nr opisu: 0000124844
Tytuł oryginału: Evolutionary conserved residues in proteins - looking beyond active site and structural core
Autorzy: Maria Bzówka, Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Agnieszka Stańczak, Artur Góra.
¬ródło: -FEBS Open Bio 2018 vol. 8 suppl. 1, s. 456
Uwagi: Streszczenie referatu wygłoszonego na: 43rd FEBS Congress, Biochemistry Forever, Prague, Czech Republic, July 7-12, 2018
p-ISSN: 2211-5463
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/59
Nr opisu: 0000126809
Tytuł oryginału: Exploring solanum tuberosum epoxide hydrolase internal architecture by water molecules tracking
Autorzy: Karolina Mitusińska, Tomasz* Magdziarz, Maria Bzówka, Agnieszka Stańczak, Artur Góra.
¬ródło: -Biomolecules 2018 vol. 8 iss. 4, s. 1-17, bibliogr. 57 poz.
Impact Factor: 4.694
Punktacja MNiSW: 15.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 2218-273X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: hydrolazy epoksydowe ; wgłębienie ; tunel ; trajektorie wodne ; inżynieria białek ; symulacja MD ; AQUA-DUCT ; hot spot
Słowa kluczowe angielskie: epoxide hydrolases ; cavity ; tunnel ; water trajectories ; protein engineering ; MD simulation ; AQUA-DUCT ; hot-spot
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


19/59
Nr opisu: 0000126265
Tytuł oryginału: Hot spot identification by ligand-protein surface interactions mapping - in silico study
Autorzy: Agnieszka Stańczak, Tomasz* Magdziarz, Agata Raczyńska, Artur Góra.
¬ródło: -New Biotechnol. 2018 vol. 44 suppl. S, s. S93-S93
Uwagi: Suplement zawiera: Abstracts of the 18th European Congress on Biotechnology
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
p-ISSN: 1871-6784
DOI:
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


20/59
Nr opisu: 0000124564
Tytuł oryginału: Modulating D-amino acid oxidase (DAAO) substrate specificity through facilitated solvent access
Autorzy: K. Subramanian, Artur Góra, R. Spruijt, Karolina Mitusińska, M. Suarez-Diez, V. M. dos Santos, P. J. Schaap.
¬ródło: -PLoS One 2018 vol. 13 iss. 6, s. 1-23, bibliogr. 66 poz.
Impact Factor: 2.776
Punktacja MNiSW: 40.000
e-ISSN: 1932-6203
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


21/59
Nr opisu: 0000127283
Tytuł oryginału: Protein hot-spots identification - can we replace long simulations by series of short runs?.
Autorzy: Aleksandra Samol, Karolina Mitusińska, Maria Bzówka, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
¬ródło: W: XXIInd Gliwice Scientific Meetings 2018, Gliwice, November 16-17, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 126, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute - Oncology Center. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


22/59
Nr opisu: 0000132832
Tytuł oryginału: Structure and function of natural proteins for water transport: general discussion
Autorzy: M. Baaden, M. Barboiu, R. M. Bill, S. Casanova, C.-L. Chen, M. Conner, V. Freger, B. Gong, Artur Góra, B. Hinds, A. Horner, G. Hummer, M. Kumar, M. Lokesh, S. Mitra, A. Noy, P. Pohl, A. Sadet, M. Sansom, S. Tornroth-Horsefield, H. Vashisth.
¬ródło: -Faraday Discuss. 2018 vol. 209, s. 83-95, bibliogr. 10 poz.
Impact Factor: 3.712
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0301-7249
DOI:
Słowa kluczowe polskie: transport wody ; struktura białek ; kanały wodne
Słowa kluczowe angielskie: water transport ; protein structure ; water channel
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/59
Nr opisu: 0000127278
Tytuł oryginału: The importance of ligands presence in enzyme crystal structures for molecular dynamics study.
Autorzy: Weronika Bagrowska, Karolina Mitusińska, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
¬ródło: W: XXIInd Gliwice Scientific Meetings 2018, Gliwice, November 16-17, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 122, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute - Oncology Center. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


24/59
Nr opisu: 0000133008
Tytuł oryginału: The modelling and enhancement of water hydrodynamics: general discussion
Autorzy: M. Baaden, M. P. Borthakur, S. Casanova, R. Coalson, V. Freger, M. Gonzalez, Artur Góra, B. Hinds, W. Hirunpinyopas, G. Hummer, M. Kumar, C. Lynch, S. Murail, A. Noy, M. Sansom, Q. Song, H. Vashisth, M. Vogele.
¬ródło: -Faraday Discuss. 2018 vol. 209 s. 273-285
Impact Factor: 3.712
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0301-7249
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/59
Nr opisu: 0000133011
Tytuł oryginału: The reliability of loop rebuilt by homology modelling in context of protein functionality and active site accessibility
Autorzy: Karolina Mitusińska, Artur Góra.
¬ródło: -FEBS Open Bio 2018 vol. 8 suppl. 1, s. 457-458
Uwagi: Streszczenie referatu wygłoszonego na: 43rd FEBS Congress, Biochemistry Forever, Prague, Czech Republic, July 7-12, 2018
p-ISSN: 2211-5463
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/59
Nr opisu: 0000126260
Tytuł oryginału: Water tracing as an alternative method for tunnels exploration in macromolecules
Autorzy: Agata Raczyńska, Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Artur Góra.
¬ródło: -New Biotechnol. 2018 vol. 44 suppl. S, s. S94-S94
Uwagi: Suplement zawiera: Abstracts of the 18th European Congress on Biotechnology
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
p-ISSN: 1871-6784
DOI:
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


27/59
Nr opisu: 0000124841
Tytuł oryginału: Water tracking as an alternative method for proteins core exploration
Autorzy: Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Agata Raczyńska, Agnieszka Stańczak, Maria Bzówka, Artur Góra.
¬ródło: -FEBS Open Bio 2018 vol. 8 suppl. 1, s. 95
Uwagi: Streszczenie referatu wygłoszonego na: 43rd FEBS Congress, Biochemistry Forever, Prague, Czech Republic, July 7-12, 2018
p-ISSN: 2211-5463
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/59
Nr opisu: 0000117432
Tytuł oryginału: AQUA-DUCT: a ligands tracking tool
Autorzy: Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Sandra* Gołdowska, Alicja* Płuciennik, Michał* Stolarczyk, Magdalena Ługowska, Artur Góra.
¬ródło: -Bioinformatics 2017 vol. 33 iss. 13, s. 2045-2046
Impact Factor: 5.481
Punktacja MNiSW: 45.000
p-ISSN: 1367-4803
e-ISSN: 1460-2059
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/59
Nr opisu: 0000121888
Tytuł oryginału: Structural aspects of selective inhibition of inducible nitric oxide synthase.
Autorzy: Maria Bzówka, Artur Góra, J. Vitecek, L. Kubala, J. Damborsky.
¬ródło: W: XXIst Gliwice Scientific Meetings 2017, Gliwice, November 17-18, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 70
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


30/59
Nr opisu: 0000121976
Tytuł oryginału: Substrates trapping by protein surface - in silico study.
Autorzy: Agnieszka Stańczak, Artur Góra.
¬ródło: W: XXIst Gliwice Scientific Meetings 2017, Gliwice, November 17-18, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 156, bibliogr. 3 poz.
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


31/59
Nr opisu: 0000121961
Tytuł oryginału: The opening and closing movements of loop regulating the access to the active site.
Autorzy: Karolina Mitusińska, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
¬ródło: W: XXIst Gliwice Scientific Meetings 2017, Gliwice, November 17-18, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 122
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


32/59
Nr opisu: 0000121973
Tytuł oryginału: Validation of the usability of various clusterization and trimming methods for objects dispersed spherically in three dimensional space - extensive analysis of water flow through protein core.
Autorzy: Agata Raczyńska, Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Artur Góra.
¬ródło: W: XXIst Gliwice Scientific Meetings 2017, Gliwice, November 17-18, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 147, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


33/59
Nr opisu: 0000112202
Tytuł oryginału: Engineering a de novo transport tunnel
Autorzy: J. Brezovsky, P. Babkova, O. Degtjarik, A. Fortova, Artur Góra, I. Iermak, P. Rezacova, P. Dvorak, I. Smatanova, Z. Prokop, R. Chaloupkova, J. Damborsky.
¬ródło: -ACS Catalysis 2016 vol. 6 iss. 11, s. 7597-7610, bibliogr. 89 poz.
Impact Factor: 10.614
Punktacja MNiSW: 45.000
p-ISSN: 2155-5435
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/59
Nr opisu: 0000115528
Tytuł oryginału: Modification of the human soluble epoxide hydrolase active site accessibility by engineering of its entrance tunnel.
Autorzy: Sandra* Gołdowska, K. Markowska, Alicja* Płuciennik, Artur Góra.
¬ródło: W: Chemistry towards biology. 8th Central Europe Conference, Brno, Czech Republic, 28th August - 1st September 2016. Book of abstracts. Ed. J. Jampilek, P. Marvanova. Brno : University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, 2016, s. 97
ISBN: 978-80-7305-777-0
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


35/59
Nr opisu: 0000114227
Tytuł oryginału: Reaction energy profiles for oxidative aliphatic carbon-carbon bond cleavage reactions of Cu(II) chlorodiketonate complexes. Double-Z vs. triple-Z basis set for geometry optimization.
Autorzy: Agnieszka* Stańczyk, A. Miłaczewska, T. Borowski, Artur Góra.
¬ródło: W: XXth Gliwice Scientific Meetings 2016, Gliwice, November 18-19, 2016 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 64, bibliogr. 3 poz.
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2016.pdf [dostęp 3 marca 2017]
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


36/59
Nr opisu: 0000104043
Tytuł oryginału: Balcony - better alignment consensus analysis.
Autorzy: Alicja* Płuciennik, Michał* Stolarczyk, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
¬ródło: W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 130
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


37/59
Nr opisu: 0000104068
Tytuł oryginału: How does the missing loop refillment influence on the substrate access to the catalytic pocket in a spergillus niger epoxide hydrolase?.
Autorzy: Mariusz* Wiecha, Karolina* Markowska, Artur Góra.
¬ródło: W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 158
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


38/59
Nr opisu: 0000103980
Tytuł oryginału: Identification of gates in human soluble epoxide hydrolase.
Autorzy: Sandra* Gołdowska, Karolina* Markowska, Artur Góra.
¬ródło: W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 81
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


39/59
Nr opisu: 0000104005
Tytuł oryginału: Influence of binding pocket reshaping on the access to the active site in limonene-1,2-epoxide hydrolase from Rhodococcus Erythropolis.
Autorzy: Magdalena Ługowska, Karolina* Markowska, Artur Góra.
¬ródło: W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 108
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


40/59
Nr opisu: 0000104020
Tytuł oryginału: Influence of the missing loop refinement for substrate access to the active site in Aspergillus niger epoxide hydrolase.
Autorzy: Karolina* Markowska, Artur Góra.
¬ródło: W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 111
Organizator: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Gliwice Branch, Silesian University of Technology
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


41/59
Nr opisu: 0000133258
Tytuł oryginału: CAVER Analyst 1.0: graphic tool for interactive visualization and analysis of tunnels and channels in protein structures
Autorzy: B. Kozlikova, E. Sebestova, V. Sustr, J. Brezovsky, O. Strnad, L. Daniel, D. Bednar, A. Pavelka, M. Manak, M Bezdeka, P. Benes, M. Kotry, Artur Góra, J. Damborsky, J. Sochor.
¬ródło: -Bioinformatics 2014 vol. 30 iss. 18, s. 2684-2685, bibliogr. 14 poz.
Impact Factor: 4.981
Punktacja MNiSW: 45.000
p-ISSN: 1367-4803
e-ISSN: 1460-2059
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC
Dostęp on-line:


42/59
Nr opisu: 0000133173
Tytuł oryginału: Gates of enzymes
Autorzy: Artur Góra, J. Brezovsky, J. Damborsky.
¬ródło: -Chem. Rev. 2013 vol. 113 iss. 8, s. 5871-5923, bibliogr. 221 poz.
Impact Factor: 45.661
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0009-2665
e-ISSN: 1520-6890
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


43/59
Nr opisu: 0000133260
Tytuł oryginału: Software tools for identification, visualization and analysis of protein tunnels and channels
Autorzy: J. Brezovsky, E Chovancova, Artur Góra, A. Pavelka, L. Biedermannova, J. Damborsky.
¬ródło: -Biotechnol. Adv. 2013 vol. 31 iss. 1, s. 38-49, bibliogr. 62 poz.
Impact Factor: 8.905
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0734-9750
e-ISSN: 1873-1899
DOI:
Słowa kluczowe polskie: tunel ; kanał ; pory ; ¶cieżka ; wi±zanie ligandów ; transport ligandów ; projektowanie białek ; inżynieria białek ; wej¶cie substratu ; wyj¶cie produktu
Słowa kluczowe angielskie: tunnel ; channel ; pore ; pathway ; ligand binding ; ligand transport ; protein design ; protein engineering ; substrate entry ; product release
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Dostęp on-line:


44/59
Nr opisu: 0000133261
Tytuł oryginału: The effect of a unique halide-stabilizing residue on the catalytic properties of haloalkane dehalogenase DatA from Agrobacteriumtumefaciens C58
Autorzy: K. Hasan, Artur Góra, J. Brezovsky, R. Chaloupkova, H. Moskalikova, A. Fortova, Y. Nagata, J. Damborsky, Z. Prokop.
¬ródło: -FEBS J. 2013 vol. 280 iss. 13, s. 3149-3159, bibliogr. 48 poz.
Impact Factor: 3.986
Punktacja MNiSW: 30.000
p-ISSN: 1742-464X
e-ISSN: 1742-4658
DOI:
Słowa kluczowe polskie: mechanizm katalityczny ; kinetyka enzymów ; aminokwas stabilizuj±cy jon halogenkowy ; dehalogenaza fluorowcoalkanowa ; specyfika podłoża
Słowa kluczowe angielskie: catalytic mechanism ; enzyme kinetics ; halide-stabilizing residue ; haloalkane dehalogenase ; substrate specificity
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


45/59
Nr opisu: 0000133264
Tytuł oryginału: A single mutation in a tunnel to the active site changes the mechanism and kinetics of product release in haloalkane dehalogenase LinB
Autorzy: L. Biedermannova, Z. Prokop, Artur Góra, E. Chovancova, M. Kovacs, J. Damborsky, R. C. Wade.
¬ródło: -J. Biol. Chem. 2012 vol. 287 iss. 34, s. 29062-29074, bibliogr. 55 poz.
Impact Factor: 4.651
Punktacja MNiSW: 35.000
e-ISSN: 1083-351X
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


46/59
Nr opisu: 0000133270
Tytuł oryginału: CAVER 3.0: a tool for the analysis of transport pathways in dynamic protein structures
Autorzy: E Chovancova, A. Pavelka, P. Benes, O. Strnad, J. Brezovsky, B. Kozlikova, Artur Góra, V. Sustr, M. Klvana, P. Medek, L. Biedermannova, J. Sochor, J. Damborsky.
¬ródło: -PLOS Comput. Biol. 2012 vol. 8 iss. 10, art. no. e1002708 s. 1-12, bibliogr. 63 poz.
Impact Factor: 4.867
Punktacja MNiSW: 45.000
p-ISSN: 1553-734X
e-ISSN: 1553-7358
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


47/59
Nr opisu: 0000133271
Tytuł oryginału: Computer-assisted enzyme engineering by modification of tunnels, channels and gates
Autorzy: Artur Góra, J. Brezovsky, J. Damborsky.
¬ródło: -Curr. Opin. Biotechnol. 2011 vol. 22 suppl. 1, s. S38-S39
Uwagi: Abstracts from: European Biotechnology Congress 2011, 28 September - 1 October 2011
p-ISSN: 0958-1669
e-ISSN: 1879-0429
DOI:
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


48/59
Nr opisu: 0000133273
Tytuł oryginału: Mechanism of hydrogen abstraction by O- species in oxidative dehydrogenation of early alkanes: Propane, ethane and methane Model theoretical DFT study
Autorzy: Artur Góra, E. Broclawik.
¬ródło: -Pol. J. Chem. 2008 vol. 82 nr 9, s. 1779-1791, bibliogr. 35 poz.
p-ISSN: 0137-5083
Słowa kluczowe polskie: ODH ; aktywacja alkanów ; pobór wodoru ; modelowanie DFT
Słowa kluczowe angielskie: ODH ; alkane activation ; hydrogen abstraction ; DFT modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.162


49/59
Nr opisu: 0000133274
Tytuł oryginału: Lower temperature dehydrogenation of methylcyclohexane by membrane-assisted equilibrium shift
Autorzy: Artur Góra, T. D. A. Pacheco, M. Fujio, S. Toshishige M..
¬ródło: -Chem. Lett. 2006 vol. 35 no. 12, s. 1372-1373, bibliogr. 10 poz.
Impact Factor: 1.734
p-ISSN: 0366-7022
e-ISSN: 1348-0715
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


50/59
Nr opisu: 0000133292
Tytuł oryginału: Quantum chemical modeling of electrochromism of tungsten oxide films
Autorzy: E. Broclawik, Artur Góra, P. Liguzinski, P. Petelenz, H. A. Witek.
¬ródło: -J. Chem. Phys. 2006 vol. 124 no. 5, art. no. 054709 s. 1-12, bibliogr. 35 poz.
Impact Factor: 3.166
p-ISSN: 0021-9606
e-ISSN: 1089-7690
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


51/59
Nr opisu: 0000133294
Tytuł oryginału: Quantum chemical modelling of the process of lithium insertion into WO3 films
Autorzy: E. Broclawik, Artur Góra, P. Liguzinski, P. Petelenz, M. Slawik.
¬ródło: -Catal. Today 2005 vol. 101 iss. 2, s. 155-162, bibliogr. 31 poz.
Impact Factor: 2.365
p-ISSN: 0920-5861
e-ISSN: 1873-4308
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zabarwienie elektrochromowe ; interkalacja Li ; modelowanie TDDFT
Słowa kluczowe angielskie: electrochromic colouration ; Li intercalation ; TDDFT modelling ; tungsta smart windows
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


52/59
Nr opisu: 0000133298
Tytuł oryginału: Theoretical estimation of acid-base properties of Lewis and Bronsted centres at the V-W-O catalyst surface: water molecule as the probe in DFT calculations
Autorzy: Artur Góra, E. Brocławik.
¬ródło: -J. Mol. Catal., A Chem. 2004 vol. 215 iss. 1/2, s. 187-193, bibliogr. 27 poz.
Impact Factor: 2.316
p-ISSN: 1381-1169
e-ISSN: 1873-314X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: powierzchnia katalizatora V-W-O ; teoria Bronsteda i Lewisa ; DFT
Słowa kluczowe angielskie: V-W-O catalyst surface ; Lewis and Bronsted sites ; DFT
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


53/59
Nr opisu: 0000133299
Tytuł oryginału: Microscopic calculation of the energetics of ions in polyethylene
Autorzy: A. Eilmes, R. W. Munn, Artur Góra.
¬ródło: -J. Chem. Phys. 2003 vol. 119 no. 21, art. no. 11467 s. 1-9, bibliogr. 16 poz.
Impact Factor: 2.950
p-ISSN: 0021-9606
e-ISSN: 1089-7690
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


54/59
Nr opisu: 0000133301
Tytuł oryginału: Microscopic calculation of the static electric susceptibility of polyethylene
Autorzy: A. Eilmes, R. W. Munn, V. G. Mavrantzas, D. N. Theodorou, Artur Góra.
¬ródło: -J. Chem. Phys. 2003 vol. 119 no. 21, art. no. 11458 s. 1-10, bibliogr. 12 poz.
Impact Factor: 2.950
p-ISSN: 0021-9606
e-ISSN: 1089-7690
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


55/59
Nr opisu: 0000133305
Tytuł oryginału: Low-temperature reactivity of the surface species of vanadia-tungsta catalyst
Autorzy: M. Najbar, Artur Góra, A. Białas, A. Wesełucha-Birczyńska.
¬ródło: -Solid State Ion. 2001 vol. 141/142, s. 499-506, bibliogr. 16 poz.
Impact Factor: 1.534
p-ISSN: 0167-2738
DOI:
Słowa kluczowe polskie: katalizator V2O5 -WO3 ; powierzchniowe układy roztworu stałego WO3-V2O5 ; przej¶ciowe układy wanadowo-wolframowe
Słowa kluczowe angielskie: V2O5-WO3 catalyst ; WO3-V2O5 solid solution surface species ; Vanadia-tungsta intermediate compound species
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


56/59
Nr opisu: 0000133307
Tytuł oryginału: The role of tungsten in formation of active sites for no SCR on the V-W-O catalyst surface - quantum chemical modeling (DFT)
Autorzy: E. Broclawik, Artur Góra, M. Najbar.
¬ródło: -J. Mol. Catal., A Chem. 2001 vol. 166 iss. 1, s. 31-38, bibliogr. 33 poz.
Impact Factor: 1.520
p-ISSN: 1381-1169
e-ISSN: 1873-314X
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


57/59
Nr opisu: 0000133309
Tytuł oryginału: Evolution of the surface species of the V2O5-WO3 catalysts
Autorzy: M. Najbar, E. Brocławik, Artur Góra, J. Camra, A. Białas, A. Wesełucha-Birczyńska.
¬ródło: -Chem. Phys. Lett. 2000 vol. 325 iss. 4, s. 330-339, bibliogr. 27 poz.
Impact Factor: 2.364
p-ISSN: 0009-2614
e-ISSN: 1873-4448
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


58/59
Nr opisu: 0000133313
Tytuł oryginału: Evolution of Ti-Sn-rutile-supported V2O5-WO3 catalyst during its use in nitric oxide reduction by ammonia
Autorzy: M. Najbar, F. Mizukami, A. Białas, J. Camra, A. Wesełucha-Birczyńska, H. Izutsu, Artur Góra.
¬ródło: -Top. Catal. 2000 vol. 11 iss. 1/4, s. 131-138, bibliogr. 37 poz.
Impact Factor: 3.242
p-ISSN: 1022-5528
e-ISSN: 1572-9028
DOI:
Słowa kluczowe polskie: katalizator V2O5-WO3 podparty rutylem ; ewolucja ; redukcja NO
Słowa kluczowe angielskie: rutile supported V2O5-WO3 catalyst ; evolution ; NO reduction
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


59/59
Nr opisu: 0000133316
Tytuł oryginału: Quantum chemical modeling (DFT) of active species on the V-W-O catalyst surface in various redox conditions
Autorzy: Artur Góra, E. Brocławik, M. Najbar.
¬ródło: -Comput. Chem. 2000 vol. 24 iss. 3/4, s. 405-410, bibliogr.
Impact Factor: 0.926
p-ISSN: 0097-8485
DOI:
Słowa kluczowe polskie: DFT ; WO3-V2O5 s.s. ; adsorpcja wody
Słowa kluczowe angielskie: DFT ; WO3-V2O5 s.s. ; water absorption
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie